Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kaudal Regresyon Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Kaudal Regresyon Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir? Turkish Spine
Kaudal Regresyon Sendromu (Sakral Agenezi)
14 dakika
5,266
 • Tıp
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Kaudal Regresyon Sendromu
 • Türkçe Adı Kaudal Regresyon Sendromu
 • İngilizce Adı Caudal Regression Syndrome
 • OMIM 6000145
 • Diğer İsimleri Kaudal Disgenezi Sendromu, Kaudai Displazi Dizisi, Sakral Gerileme, Kaudal Regresyon Dizisi

Kaudal Regresyon Sendromu, kısaca KRS, omurganın alt (kaudal) ucunun anormal gelişimi ile karakterize, nadir görülen anorektal (anal-rektal) bir doğum kusurudur.[1]

Kaudal displazi veya sakral sendrom olarak da bilinir ve doğumdan önce kaudal yarının bir parçası olan alt omurga tam olarak oluşmadığında ortaya çıkar. Bu alan, omurganın kısımlarını ve kalçaları, bacakları, kuyruk kemiğini ve alt vücuttaki birkaç önemli organı oluşturan kemikleri içerir. Bu sendroma bazen sakral agenezi de denir, çünkü omurgayı pelvise bağlayan üçgen şekilli bir kemik olan sakrum (omurganın en alt kısmı) sadece kısmen gelişir veya hiç gelişmez. Bununla birlikte lomber omurgada da çok çeşitli anormallikler potansiyel olarak ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda sakatlık ve oluşum bozukluğu gibi daha ciddi malformasyonlar da görülebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Alt omurgadaki anormallikler sebebiyle, eklem kontraktürleri (kasların anormal olarak kısalması), pes ekinovarus (PEV) olarak da bilinen doğuştan çarpık ayaklar ve omuriliğin ucunda bozulma ya da hasar gibi çeşitli ek komplikasyonlar meydana gelebilir ve potansiyel olarak üriner inkontinansa (idrar kaçırma) neden olabilir. Gastrointestinal sistem, böbrekler, kalp, solunum sistemi, üst uzuvlar ve omurganın üst kısımlarında da ek anomaliler oluşabilir.[2]

KRS'nin beynin gelişimini etkilediği bilinmemektedir ve zeka, genellikle ortalama seviyede görülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Kaudal regresyon sendromunun nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Maternal diyabet, retinoik aside maruz kalma ve kan akışı bozukluklarının bir kadının Kaudal Regresyon Sendromu'na sahip bebek sahibi olma şansını artırdığı düşünülür, ancak sendroma sahip bebeklerin çoğu bilinen herhangi bir risk faktörü olmayan kadınlardan doğar.

Kaudal Regresyon Sendromu, özelliklere göre teşhis edilir.[3] Tanı konmadan önce diğer koşulların dışlanması gerekebilir. Tedavi, semptomları yönetmeye odaklanır ve genellikle ameliyat, fizik tedavi ve oturmaya ya da yürümeye yardımcı olacak cihazları içerir.[4], [5]

Belirti ve Semptomlar

Kaudal Regresyon Sendromu, daha hafif semptomları olan vakalardan ciddi, sakat bırakan veya potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonları olan vakalara kadar uzanan geniş bir hastalık spektrumunu temsil eder. Bu sebeple, Kaudal Regresyon Sendromu'nun spesifik semptomları ve şiddeti, bir kişiden diğerine önemli ölçüde değişebilir. Kaudal Regresyon Sendromu'nun en yaygın belirtileri şunlardır:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • Alt omurga ve omuriliğin anormallikleri,
 • Bacakların az gelişmişliği,
 • Az gelişmiş kalçalar,
 • Az gelişmiş veya kaynaşmış böbrekler,
 • Mesane sinirlerinde hasar,
 • Hipospadias (penisin alt tarafında üretral açıklık),
 • Rektum ve vajina arasında anormal bağlantı,
 • Bağırsağın malrotasyonu (bilinen olağan yapının dışında, normal olmayan),
 • Kalbin az gelişmesi.

Kaudal Regresyon Sendromu'na sahip kişilerde, bazen nefes almayı etkileyebilecek omurga eğriliği (skolyoz) gelişebilir. Bacak kemikleri genellikle az gelişmiştir ve sendromdan etkilenen birçok kişi oturma ve yürümede zorluk çeker. Böbrek anormallikleri, sık idrar yolu enfeksiyonlarına veya zamanla kötüleşen böbrek yetmezliğine yol açabilir. Mesane ve bağırsak kontrolünde zorlanma olabilir. Bazı durumlarda, semptomlar daha şiddetlidir ve yaşamı tehdit eder.[5]

Olası Ek Semptomlar

Çoğu hastalık için semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterir; bazen aynı hastalığa sahip kişilerde bile belirtiler birbirinden farklıdır. Yukarıda belirtilen yaygın görülen semptomlara ek olarak, diğer olası semptomlar aşağıdaki şekilde listelenebilir:

 • Hastaların %80-99'unda görülebilecek diğer olası semptomlar:
 • Anormal vertebral segmentasyon ve füzyon (omurga kemiklerinin dizilişinde anormallik),
 • İlium kanadının (kalça kemiğinin en büyük ve en üstünde bulunan parça) anormalliği,
 • Sakrumun aplazisi/hipoplazisi (yokluğu/az gelişmesi),
 • Bağırsak inkontinansı (gaz ve dışkı kaçırma),
 • Azalmış kas kütlesi,
 • Hipoplastik vertebra cisimleri,
 • Dürtüsellik.
 • Hastaların %30-79'unda görülebilecek diğer olası semptomlar:
 • Kardiyovasküler sistem morfolojisinin anormalliği,
 • Anal atrezi (organlarda normal olarak bulunması gereken kanalların veya deliklerinin doğuştan tıkalı olması),
 • Renal (böbrek) ektopi (bir organın normalde bulunması gereken yerde değil, vücudun başka bir yerinde olması hali),
 • Eklem sertliği,
 • Tendon reflekslerinde azlık,
 • Böbrek agenezisi (bir organın embriyonik kusur sonucu doğuştan bulunmaması, gelişmemesi),
 • Skolyoz (omurga eğriliği),
 • Talipes ekinovarus (yumru ayak),
 • Üreteral duplikasyon (böbrekten idrar kesesine idrarı taşıyan tüplerin aynı tarafta iki tane olması halidir),
 • Vezikoüreteral reflü yada böbrek reflüsü (üreter ve idrar torbası arasında idrarın üreter tüplerine ve böbreklere geri akışını engelleyen kapak yapısındaki rahatsızlık nedeniyle idrarın üreter tüplerine ve böbreğe geri kaçması durumu).
 • Hastaların %5-29'unda görülebilecek diğer olası semptomlar:
 • Kuşkulu genitelya (belirsiz cinsel organ),
 • Arnold-Chiari malformasyonu (serebellumun omurga kanalına doğru yer değiştirmesiyle ortaya çıkan bir grup hastalık),
 • Arinesefali (yaşamın sürmesini olanaksız kılan, beyin, kafatası ve skalpin önemli bir kısmının doğuştan oluşmamasına bağlı çok ağır bir oluşum kusuru),
 • Kriptorşidizm (testislerden birinin veya ikisinin skrotum denen torba içinde bulunmaması halidir),
 • Hipertansiyon,
 • Kaburgada eksiklik,
 • Orafasiyel yarık (dudak-damak yarığı),
 • Pulmoner hipoplazi (akciğerin az gelişmesi),
 • Böbrek yetmezliği.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Kaudal Regresyon Sendromu'nun nedeni bilinmemektedir ve görünürde bir sebep olmaksızın rastgele ortaya çıkmaktadır.[6]

Sendromun gelişiminde hem genetik hem de çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Örneğin anne diyabeti, retinoik aside maruz kalma ve kan akışındaki anormallikler gibi hamilelikteki belirli koşullar Kaudal Regresyon Sendromu'na sahip bir bebek sahibi olma riskini artırabilir. Ek olarak, Kaudal Regresyon Sendromu'na sahip bir bebeğe sahip olma şansını etkileyebilecek birkaç gen tanımlanmıştır.[4], [5]

Genetik Faktörler

Kaudal Regresyon Sendromu, bazı durumlarda VANGL1 genindeki mutasyonlar ile ilişkili olabilir. Bu mutasyon, otozomal dominant bir modelde kalıtılır ancak yine de Kaudal Regresyon Sendromu'nun gelişiminde oynadığı kesin rol bilinmemektedir. Baskın genetik bozukluklar, hastalığın ortaya çıkması için anormal bir genin yalnızca tek bir kopyası gerektiğinde ortaya çıkar. Anormal gen, her iki ebeveynden de kalıtsal olabilir veya etkilenen bireyde yeni bir mutasyonun sonucu olabilir. Anormal genin etkilenen ebeveynden çocuğa geçme riski her hamilelik için %50'dir. Erkekler ve kadınlar için risk aynıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Kromozom 1
Kromozom 1
Wikimedia

Kromozom 1'in kısa kolunda (1p13.1) yer alan VANGL1, protein kodlayan bir gendir. Kodlanmış protein, bağırsak mukozasında bağırsak trefoil faktörünün neden olduğu yara iyileşmesine aracılık etmede rol oynayabilir. Nöral tüp kusurları, bu gendeki mutasyonlar ile ilişkilidir.[7]

Kaudal Regresyon Sendromu olan bazı bebeklerin, bozukluğu geliştirmeye genetik bir yatkınlığı olabilir. Bir bozukluğa genetik olarak yatkın olan kişi, hastalık için bir gen (veya genler) taşır, ancak bu gen(ler) belirli koşullar altında tetiklenmedikçe aktif hale gelmeyebilir

Farklı bir gen olan HLXB9'daki bir mutasyonun, Currarino Sendromu adı verilen nadir bir bozukluğa neden olduğu bilinmektedir (bkz. Ayırıcı Tanı). Bu bozukluk parsiyel sakral agenezi, presakral kitle ve anorektal malformasyonlarla karakterizedir.

Araştırmacılar, kaudal regresyon sendromu ile ilişkili çevresel veya genetik faktörlerin gelişmekte olan fetüs üzerinde teratojenik (embriyo veya fetüsün gelişimini bozabilecek herhangi bir madde) bir etkiye sahip olduğuna inanmaktadır. Bir teori, çevresel veya genetik faktörlerin, gelişmekte olan fetüsün kaudal bölgesine kan akışını bozduğunu veya engellediğini öne sürmektedir.[8]

Tüm Reklamları Kapat

Teşhis Yöntemleri

Genetik veya nadir görülen hastalıklar için teşhis koymak çoğu zaman zor olabilir. Sağlık uzmanları, tanı koymak için tipik olarak bir kişinin tıbbi geçmişine, semptomlarına, fizik muayenesine ve laboratuvar test sonuçlarına bakar. Tanı her zaman doğum öncesi konulamayabilir. Bazen durum, doğumda yada daha ileriki bir zamanda fark edilebilir.

Hastalığın tanısında uzmanlara rehberlik edecek fazla araştırma yoktur ve mevcut araştırmalar da durumun nadir olmasından ötürü büyük popülasyonlara değil bir kaç vakaya dayanır. Bu sebeple, erken teşhis konulsa bile, çocuğun ne ölçüde etkileneceği çok sonrasına kadar kesin olarak belirlenemeyebilir.

Radyolojik Tanı Yöntemleri

Kaudal Regresyon Sendromu'nun tanısı için farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlardan biri fetal ultrasonografidir. Ultrason, gelişmekte olan fetüsün bir görüntüsünü oluşturmak için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanan bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemle, sendromla ilişkili bazı kusurları tespit edilebilir. Sonrasında bulguları değerlendirmek için ekokardiyografi gibi ek tetkikler gerekebilir.

Spinal defektler gibi belirli anomalilerin derecesini değerlendirirken manyetik rezonans görüntüleme (MR) de yapılabilir. Bu yöntem, belirli organların ve vücut dokularının kesit görüntülerini üretmek için manyetik bir alan ve radyo dalgaları kullanır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Vanilya Aromalı Milkshake Frappe Tozu 500 gr

Vanilya Aromalı Milkshake Frappe Tozu 500 gr

Devamını Göster
₺66.00
Vanilya Aromalı Milkshake Frappe Tozu 500 gr

Genellikle mevcut olan fiziksel farklılık ne kadar büyükse, tanı koymak o kadar kolay olacaktır. Bu nedenle, sakrum ve lomber omurgası hiç oluşmamış bir bebeğin ultrasonda fark edilmesi, kısmen gelişmiş olanlara göre daha kolay olacaktır. Ancak sakral agenezinin son derece nadir bir durum olduğu unutulmamalıdır. Özellikle omurga ile ilgili kesin sorunlar, yaşamın erken dönemlerinde belirlenmesi en zor olanlardandır.

Omurga, doğumda tamamen sertleşmemiştir. Hala çok fazla kıkırdağı vardır ve kıkırdak yapı ultrason yada röntgende iyi görüntülenemeyebilir. Çocuk büyüdükçe ve omurga sertleştikçe, kesin farklılıklar hakkında daha net bir resim elde etmek kolaylaşabilir.[9]

Laboratuvar Testleri

Klinik olarak kaudal regresyon sendromunun teşhisinde kullanılan çok sayıda test mevcut.[10] Ülkemizde, hastalığın teşhisi için 3 farklı test kullanılmaktadır:[11]

 1. Postnatal (doğum sonrası) testler:
 2. Kaudal regresyon sendromu, Otozomal dominant (Sirenomeli) VANGL1 geni (Test kimlik numarası: GTR000585366.1)
 3. Prenetal (doğum öncesi) testler:
 4. Kaudal regresyon sendromu, Otozomal dominant (Sirenomeli) VANGL1 geni (Test kimlik numarası: GTR000585352.1)
 5. Ön meningoselli sakral defekt (Sirenomeli) VANGL1 geni (Test kimlik numarası: GTR000580461.1)

Ayırıcı Tanı

Sirenomeli (Deniz Kızı Sendromu)

"Deniz Kızı Sendromu" olarak da bilinen sirenomeli, alt omurga ve alt ekstremite anomalileri ile karakterize, nadir görülen doğuştan bir hastalıktır. Bozukluk, bacakların kısmen veya tamamen kaynaşması ile karakterizedir. Genitoüriner anormallikler, gastrointestinal anormallikler, lomber sakral omurga ve pelvis anomalileri ile böbreklerden birinin yada her ikisinin az gelişmesi veya hiç gelişmemesi dahil olmak üzere ek malformasyonlar da oluşabilir. Etkilenen bebeklerin ayaklarından biri veya ikisi birden olmayabilir ya da ayaklardan biri dışa doğru dönebilir. Kuyruk kemiği ve sakrum genellikle, kısmen veya hiç yoktur. Anal atrezi, spina bifida ve kalp malformasyonları dahil olmak üzere ek koşullar ortaya çıkabilir. Çoğu sirenomeli vakası, sporadik (rastgele) olarak meydana gelir.

Sirenomeli (Denizkızı Sendromu)
Sirenomeli (Denizkızı Sendromu)
25hournews

VACTERL Sendromu

VACTERL, çoklu organ sistemlerini etkileyen, birden fazla doğum kusurunun birlikte ifade edildiği bir durumdur. VACTERL terimi, etkilenen çocuklarda daha yaygın olarak görülen bulguların ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır:

 • V: Vertebral (omura ait) anormallikler
 • A: Anal atrezi
 • C: Kalp kusurları
 • T: Trakeal (soluk borusuna ait) anomaliler (trakeoözofageal fistül dahil)
 • E: Özofagus (yemek borusu) atrezisi
 • R: Renal (böbrek) ve radyal (ön kolda kemikleri) anormallikler
 • L: Uzuv anormallikleri

Sendromdan etkilenen çocuklarda ayrıca, kilo alamama ve gelişme geriliği gibi anormallikler de görülebilir. Diğer düşük frekans bulguları arasında yüz asimetrisi (hemifasiyal mikrozomi), dış kulak malformasyonları, akciğer lobasyon kusurları, bağırsak malrotasyonları ve genital anomaliler bulunur.

VACTERL birlikteliğine dahil bir uzuv anomalisi olan, sağ kolda radyal aplazisi olan bir yenidoğan.
VACTERL birlikteliğine dahil bir uzuv anomalisi olan, sağ kolda radyal aplazisi olan bir yenidoğan.
Wikimedia - Dr. J.Hanson

Hastalığın özelliğine göre farklı bir bulguyu ifade etmek için VACTERL yerine VATER de kullanılabilir. Bazı araştırmacılar, VACTERL veya VATER kısaltmasına, normal iki arter yerine tek bir göbek arterini temsil etmek için S harfini de eklemiştir.

Zihinsel işleyiş ve zeka genellikle etkilenmez; zihinsel yetersizlik farklı bir tanıyı önermelidir. VACTERL birlikteliğinin kesin nedeni bilinmemektedir. Vakaların çoğu sporadiktir, yani görünürde bir sebep olmaksızın rastgele meydana gelir.

Currarino Sendromu

Currarino sendromu, sakrumun kısmen az gelişmişliği veya yokluğu, presakral bölgede bir kitle ve anüs ve(ya) rektum malformasyonları ile karakterize oldukça nadir görülen bir hastalıktır.

Currarino sendromuna sahip 36 yaşında erkek hasta. A: Pelvisin düz grafisinde S1 korunan parsiyel sakral agenezi görülüyor. B: Mesaneyi yerinden eden presakral hipoekoik koleksiyon (yıldız) ultrason görüntüsü. C: İntravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografi, spinal kanala bağlanan (yıldız) sınırları iyi belirlenmiş büyük, presakral kistik bir kitle gösteriyor. D: Sagital T1 ağırlıklı MR görüntüsünde presakral kitlenin hipointensitesi görülüyor. E: Yağ baskılamalı sagital T2 ağırlıklı MR görüntüsü kitlenin hiperintensitesini gösteriyor. F: Sagital gadolinyum ile zenginleştirilmiş T1 ağırlıklı MR görüntüsü kontrast uygulamasından sonra lezyonun artmadığını gösteriyor.
Currarino sendromuna sahip 36 yaşında erkek hasta. A: Pelvisin düz grafisinde S1 korunan parsiyel sakral agenezi görülüyor. B: Mesaneyi yerinden eden presakral hipoekoik koleksiyon (yıldız) ultrason görüntüsü. C: İntravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografi, spinal kanala bağlanan (yıldız) sınırları iyi belirlenmiş büyük, presakral kistik bir kitle gösteriyor. D: Sagital T1 ağırlıklı MR görüntüsünde presakral kitlenin hipointensitesi görülüyor. E: Yağ baskılamalı sagital T2 ağırlıklı MR görüntüsü kitlenin hiperintensitesini gösteriyor. F: Sagital gadolinyum ile zenginleştirilmiş T1 ağırlıklı MR görüntüsü kontrast uygulamasından sonra lezyonun artmadığını gösteriyor.
Semantic Scholar

Spesifik semptomlar şunları içerebilir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Karında anormal gerilme veya genişleme,
 • Anüs veya rektumun daralması,
 • Anal kanal ile anüs veya rektum yakınındaki cilt arasında anormal bir bağlantı veya geçiş (anal fistül),
 • Anal atrezi ("deliksiz anüs" olarak da bilinen, normalde anüs ile kalın bağırsağın alt kısmını birbirine bağlayan anal açıklığı veya geçişi kapatan ince bir örtünün gelişmediği durumdur),
 • Gastrointestinal obstrüksiyon,
 • Kronik kabızlık,
 • Böbrek füzyon anomalileri,
 • İnkontinans,
 • Vezikoüreteral reflü (idrarın mesaneden üreterlere anormal geri akışı),
 • Nörojenik mesane (mesanenin tamamen boşalmaması),
 • İnkontinans,
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları.

Bazı Currarino Sendromu vakaları, HLXB9 genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Bozukluk otozomal dominant bir paternle kalıtılır.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Kaudal Regresyon Sendromu'nun tedavisi, her bireyde belirgin olan spesifik semptomlara yöneliktir. Tedavi, multidisipliner bir ekibin koordineli çabalarını gerektirebilir. Çocuk doktorları, beyin cerrahları, nörologlar, ürologlar, ortopedistler, kardiyologlar, nefrologlar (böbrek uzmanları) ve diğer sağlık profesyonellerinin, etkilenen çocuğun tedavisini sistematik ve kapsamlı bir şekilde planlaması gerekebilir.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Kaudal Regresyon Sendromu'na sahip bebekler için özel tedavi stratejisi, çeşitli faktörlere bağlı olarak bir bebekten diğerine değişecektir. Kaudal Regresyon Sendromu'nun bu, çok çeşitli komplikasyonları içeren geniş spektrumu nedeniyle prognoz büyük ölçüde değişkendir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

2021 Ocak ayı itibari ile yaklaşık 10.000 bebekten 1 ila 3'ünün Kaudal Regresyon Sendromu ile doğduğu tahmin edilmektedir. Diyabetli kadınlar arasında bu tahmin yaklaşık 350'de 1 olabilir.[4], [12]

Tüm Reklamları Kapat

Önlem Yöntemleri

Kaudal Regresyon Sendromu'nun tedavisi ve bunu önlemenin bilinen bir yolu yoktur.

Etimoloji

Hastalığa ilişkin belirtiler ilk olarak 1852'de Étienne Geoffroy Saint-Hilaire ve Anton Friedrich Hohl tarafından tanımlanmıştır. "Kaudal regresyon sendromu" terimi ise ilk kez İngiliz Pediatrik Cerrahlar Birliği'nin 1960 yılında düzenlenen toplantısında, Bernard Duhamel tarafından kullanılmıştır.[13], [14], [15], [16]

Diğer Başlıklar

Hastalıkla İlgili Doğru Bilinen Bazı Yanlışlar

Kaudal Regresyon Sendromu oldukça nadir bir durumdur ve çoğu doktor bu sendroma sahip bir bireyle daha önce karşılaşmamış olabilir. Farklı uzmanlık alanlarındaki farklı doktorlar uygun bir tedavi için ek testlerin yapılmasını isteyebilir, ancak yine de bazı durumlarda ailenin beklediği kesinlikte bir bilgi vermek mümkün olmayabilir.

Özellikle internetteki hatalı ve bazı güncel olmayan bilgiler sendroma ilişkin hatalı varsayımlara neden olabiliyor. Bunlardan bazıları şunlardır:[17]

 • "Kaudal Regresyon Sendromlu bebeğin iyi bir yaşam kalitesine sahip olması mümkün değildir; asla oturamayacak veya yürümeyecek ve her zaman başkalarına bağımlı olacaktır." Dünya genelinde yaklaşık 1000 birey ve aileden alınan raporlara göre, Kaudal Regresyon Sendromuile doğan çocukların yaşam kaliteleri beklentilerin üzerindedir. Omurga seviyesi ne olursa olsun bağımsız olarak oturamadığı bildirilen tek bir rapor yoktur. Çoğu durumda çocuklar bağımsız hareket kabiliyetine sahiptir ve birçoğu, en azından bir süre, bağımsız olarak veya koltuk değneği/korse ile yürüyebilir. Tekerlekli sandalye kullananlar, yürüyenler kadar hareket özgürlüğüne sahiptir. Çocuklar okula gider, sanattan rekabetçi sporlara kadar çeşitli etkinliklere katılır ve üniversiteye devam eder, kariyerlerinde ilerler, seyahat eder ve bağımsız yaşarlar.
 • "Kaudal Regresyon Sendromu ile doğan bebeklerin, standart büyüme beklentilerini karşılamadığı için tüple beslenmesi gerekecektir." Sendromdan etkilenen bir bebek veya çocuğun alt uzuvları vücudun geri kalanına oranla küçüktür ve yavaş büyüme söz konusudur. Ancak bu popülasyonda büyümede yavaşlık, genel olarak beklenen durumdur. Kaudal Regresyon Sendromu'na sahip bir çocuğun midesi küçük olabilir, buna bağlı olarak aşırı beslenme özofagus reflüsü ile sonuçlanabilir. Küçük çocuklar genellikle, daha sık ve küçük porsiyonlardan oluşan öğünlerden yararlanırlar. Sendromla ilgisi olmayan besin maddelerinin kötü emilimi, çiğneme ya da yutma ile ilgili münferit ek bir durum olabilir, ancak yavaş kilo alımı veya standart büyüme çizelgesine göre büyümenin geri kalması, tüple beslenme için tek başına güvenilir bir gösterge değildir. Standart çizelgedeki boy ortalaması, vücut ağırlığını az gelişmiş alt uzuvlarda veya omuz ve kol kuvvetiyle taşıması gerekebilecek kişiler için faydalı bir hedef değildir, çünkü küçük olmak hareketlilik için bir avantajdır. Bu sebeple, standart beklentileri karşılamak adına çocuğu çok fazla yiyecek tüketmesine zorlamak yetişkinlikte farklı sorunlara neden olacaktır. Beslenme tüpü ihtiyacına ilişkin endişeler, uygun testlerle doğrulanmalıdır.
 • "Kaudal Regresyon Sendromlu çocukların büyüme hormonları kullanmaları gerecektir." Bu sendromdan etkilenen çocuklar genellikle küçüktür ve yaşıtlarından daha kısadır. Bacakları küçük veya az gelişmiş olabilir. Aileler genellikle, beklenen tipik yükseklik eğrisi ile karşılaştırarak çocuğun büyüme hormonuna ihtiyacı olacağı varsayar. Çocuğun büyüme hormonuna ihtiyaç duyduğu bazı durumlar olabilir, ancak bunu doğrulamak için uygun testler yapılmalıdır. Bazı durumlarda Kaudal Regresyon Sendromlu çocuklara verilen büyüme hormonları, omurga eğriliğinin artmasına neden olabilir. Ayrıca hormonlar büyümeyi destekliyorsa, bu büyüme vücudun üst kısmında meydana gelebilir ve çocuğun gelişmemiş bacaklarda ağırlık taşımasını zorlaştırabilir. Bu yüzden büyüme hormonu, sadece eksikliğini gösteren testlerle doğrulandığında düşünülmelidir.

Hastalığa Sahip Olduğu Bilinen Bazı Kişiler

 • Zion Clark, Amerikalı atlet ve güreşçi, 2022 Guinness Dünya Rekoru sahibi.
 • Rebecca Dubber, Yeni Zelandalı Paralimpik yüzücü. 2016 Rio Paralimpik bronz madalya sahibi.
 • Johnny Eck, Amerikalı oyuncu ve gösterisi sanatçısı.
 • Kurt Fearnley, Avustralyalı tekerlekli sandalye yarışçısı.
 • Bobby Martin, Amerikan futbolu oyuncusu,
 • Kevin McKee, iki kez Olimpiyat şampiyonu ve iki kez kızak hokeyinde dünya şampiyonu,
 • Sainimili Naivalu, Fijili Paralimpik atlet ve engelli aktivistiydi. Fiji'yi uluslararası tekerlekli sandalye masa tenisi yarışmalarında temsil etti ve altın ve gümüş madalya kazandı.
 • Victoria Pendergast, Kış Paralimpik Oyunları'ndaki ilk kadın Avustralyalı sit-kayakçı.
 • Jessica Rogers, Amerikalı tekerlekli sandalye yarışçısı ve yüzücü, iSACRA'nın (Uluslararası Kaudal Regresyon Sendromu Derneği) kurucusu ve Başkanı,
 • Rose Siggins, oyuncu (American Horror Story).
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
14
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Üzücü! 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 06/12/2022 08:18:51 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11553

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Yılan
Mantık
Bilgisayar
Modern
Öne Çıkan
Hormon
Hastalık Dağılımı
Video
Biyokimya
Abiyogenez
Genel Görelilik
Amerika Birleşik Devletleri
Kuantum Fiziği
Makale
Aile
Bağışıklık Sistemi
Nükleer
Viral Enfeksiyon
Çevre
Teyit
Ara Geçiş Türleri
Kitap
Mistik
Malzeme
Hidrojen
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Albayrak, et al. Kaudal Regresyon Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?. (26 Mart 2022). Alındığı Tarih: 6 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11553
Albayrak, B., Bakırcı, Ç. M. (2022, March 26). Kaudal Regresyon Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 06, 2022. from https://evrimagaci.org/s/11553
B. Albayrak, et al. “Kaudal Regresyon Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 26 Mar. 2022, https://evrimagaci.org/s/11553.
Albayrak, Burak. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kaudal Regresyon Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, March 26, 2022. https://evrimagaci.org/s/11553.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.