Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Karıncalar (Formicidae)

Karıncalar (Formicidae) Asrın Akıncoğlu
Camponotus cinsi, Kırklareli.
7 dakika
14,577
 • Mirmekoloji
 • Etoloji
Tüm Reklamları Kapat
Karıncalar
 • Bilimsel Adı Formicidae
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Karıncalar
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Ants
Taksonomi
 • Bu içerik, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.
 • Gözlem Ekle

Tanım ve Genel Bilgiler

Genelde koyu kahverengi veya siyah renkli olan altı bacaklı, üç vütu bölmeli sosyal bacaklardır. Bazı türler açık krem renginde, kırmızı tonlarında ve hatta beyaz bile olabilir. Karıncaların birçoğunun görme yeteneği kısıtlıdır. Çünkü buna pek de ihtiyaç duymazlar. Salgıladıkları güçlü kimyasallar, feromonlar, haberleşmelerinin temelini oluşturur. Feromonlar, dokunmalar ve sesler yoluyla anlaşırlar. Yerlere diğer karıncalar tarafından takip edilebilecek koku izleri bırakarak ilerlerler ve bu kokuları uzun hareketli antenleri sayesinde algılarlar.

Antenleri kokunun yönü ve yoğunluğu gibi bilgileri sağlar. Hep gördüğümüz bir çizgi üstünde ilerleyen karınca topluluklarının bu hareketinin sebebi kokuyu takip ederek ilerlemeleridir. Örneğin bir yiyecek kaynağı bulan karınca bulduğu kaynaktan yuvasına dönerken gittiği yolu işaretler. İşaretlenen yolu fark eden diğer karıncalar da aynı yolu kullanarak yiyeceği bulur, parçalar ve yuvaya taşımaya başlar. Bu taşıma işlemi sırasında da yolu işaretlemeye devam ederler. Sonunda yiyecek kaynağı tükendiğinde veya ortadan kalktığında yuvaya dönen karıncalar artık yolu işaretlemeden döner ve koku havaya dağılır. Eğer yolları bir engel tarafından engellenirse yeni yollar keşfetmeye çalışır ve bu yeni yolları işaretlerler. Başarılı ve kolay geçilen güzergahları daha çok karınca kullanır, böylelikle daha çok karınca işaretler ve koku o tarafta yoğun olduğu için daha çok karınca tercih eder.

Camponotus cinsi, Kırklareli.
Camponotus cinsi, Kırklareli.
Asrın Akıncıoğlu

Feromonlar sadece yol belirlemede kullanılmaz. Saldırıya uğramış bir karınca, daha uzaklardan fark edilebilen, kendisine diğer karıncaları çekecek ve onları bir saldırı çılgınlığının içine sokacak bir çeşit alarm feromonu salgılar. Hatta bazı karınca türlerinin düşman karınca türlerinin kafasını karıştırmak ve onları kendi aralarında savaştırmak için feromonları taklit bile edebildikleri bilinmektedir.

Feromonlar yiyeceklerle karıştırılarak yuvanın içerisine aktarılır ve haber gönderilir. Hatta ağızdan ağza veya anüs beslenmesi yoluyla yiyecekler ve feromonlar aktarılır (Trophallaxis). Böylece karıncaların hangi görev grubuna (yiyecek arama, yavru bakımı vb.) ait oldukları birbirleri tarafından anlaşılmış olur. Kraliçe karıncaların da kendilerine ait özel feromonları vardır. Kraliçe bir şekilde öldüğünde veya feromon üretmeyi kestiğinde işçi karıncalar yeni bir kraliçe karınca üretmeye girişirler.

Tüm Reklamları Kapat

Evrimsel Tarih ve Taksonomi

Karıncaların yaşayan en yakın akrabaları yaban arıları (wasp) ve arılardır. Tabii yaban arıları aslında "gerçek arı" değildir. Hymenoptera (Zar Kanatlılar) takımındaki sosyal böceklerdir. Fosil kayıtları ışığında günümüzden 100 milyon yıl önce Kretase döneminde yaban arısı benzeri atalarından ayrıldıkları düşünülmektedir. E. O. Wilson ve meslektaşları 1966 yılında günümüzden 92 milyon yıl eskiye dayanan, kehribar içerisinde hapsolmuş karınca (Sphecomyrma) fosilleri keşfettiler. Bu fosiller bazı eşek arılarında bulunan ancak modern karıncalarda bulunmayan bazı özellikler taşıyordu. 2006 yılında C. Moreau ve meslektaşları, yaptıkları araştırmada ise karıncaların düşünülenden on milyonlarca yıl daha önce, günümüzden 168 milyon yıl önce bir çok otçul böcek türünün yükselişine denk gelen bir dönemde ortaya çıktığını ileri sürdüler.

Karınca diye isimlendirdiğimiz canlılar Arthropoda (Eklem Bacaklılar) şubesinin Hymenoptera (Zar Kanatlılar) takımından Vespoidea üst familyasına ait Formicidae isimli bir sosyal böcekler familyasıdır. Yani farklılaşmış zarsı kanatlara sahip böceklerdir. Formicidae ailesi, içerisinde 12.000'den fazla türü barındırmaktadır.

Ekolojik Dağılım ve Habitat

Karıncalar günümüzde Antartika dışında tüm kıtalarda varlıklarını sürdürmektedirler. Kolonici anlayışları ve işgalci yayılış tarzlarıyla bazı buzul bölgeler hariç neredeyse tüm yaşam alanlarında gözlemlenmişlerdir. Tarihte yanlışlıkla insan yoluyla taşınan karıncalar kolonileşme ve yayılma faaliyetleri sonucunda bir çok bölgeye yayılmışlardır.

Messor cinsi bir major işçi, Kırklareli.
Messor cinsi bir major işçi, Kırklareli.
Asrın Akıncıoğlu

Ortaya çıktıkları dönemde tüm böcek türlerinin %1'ine tekabül edecek kadar az olmalarına rağmen Paleojen döneminin başında baskın hale geldiler. Günümüzde ise hayvanların biyokütlesinin %20'sini karıncalar oluşturmaktadır. Yani etraftan rastgele bir hayvan seçecek olursanız matematiksel olarak her 5 canlıdan 1'i karınca olacaktır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Davranış ve Etoloji

Bazı karıncaların karınlarındaki bir bölge ve alt çenelerini kullanarak özel sesler çıkardıkları ve bu sesler yoluyla da haberleştikleri bilinmektedir. Küçük korubeni kelebeği (Phengaris alcon) ve karınca yuvası böcekleri (Paussus sp.), karıncaların bu haberleşme mekanizmalarının içerisinde başarıyla sızmayı başaran türlerdir.

Küçük korubeni kelebeği yumurtalarını karınca yuvasına bıraktıktan sonra larvalar, karınca larvalarıyla benzer frekansta sesler çıkarmaya başlarlar. İleri safhalarda korubeni larvaları kraliçe karıncayı taklit etmeye başlar. Bu durum bütün koloninin onları beslemeye çalışmasına yol açar. Öyle ki kendi larvalarını beslemez olurlar ve karınca larvaları ölür. Pupa oluşturan korubeni larvaları ise gelişimlerini tamamladıktan sonra yuvadan çıkarlar.

Süper Organizma Davranışı

Karıncalar genellikle göç ederken tehditle karşılaşma, aşılması gereken güçlü bir engelin varlığı, bazen de ulaşılması zor yiyecek kaynaklarına ulaşmaya çalışırken süper organizma davranışını gösterirler. Karıncalarda süper organizma davranışı karıncaların birbirlerini çok sıkı kavrayarak adeta tek bir organizma gibi hareket etmelerine verilen isimdir (sadece karıncalar değil, mercanlar gibi kolonileşen hayvanlarda da gözlenir). Bu davranış kraliçeyi, larvaları ve yumurtaları merkezinde tutan etten bir küre, suda yüzebilen bir sal yapımı, ulaşılması gereken yere yapılan bir köprü yapımı gibi süreçleri içerir! Tüm bu yapılar oluşturulurken sadece ama sadece karıncalar kullanılır. Başka dal, taş gibi materyaller dahi kullanılmaz.

Küçük olanlar minor işçi, büyük olanlar major işçi.
Küçük olanlar minor işçi, büyük olanlar major işçi.
Asrın Akıncıoğlu

Koloniler ve Süper Koloniler

Karınca kolonileri genelde 3 basit temel birimden oluşur. Kraliçe, işçi, asker. Erkek karıncalar ise belli zamanlarda üretilir, kraliçe ile çiftleşir ve ölürler. Kraliçe karınca iri ve bazı türlerde kanatlıdır, belli dönemlerde erkek karıncalarla çiftleşir ve yumurtlar. Dışarıya çıkmaz ve adeta bir bebek gibi korunur. Her kolonide tek bir kraliçe bulunmayabilir. Birden çok kraliçeye sahip koloniler de vardır. İşçi karıncalar ufak yapılı ve küçük kafalı olup yemek taşıma, larvalar ve kraliçenin bakımı, yuvanın temizliği gibi işlerle ilgilenirken, asker karıncalar daha iri, büyük kafalı ve büyük çeneli olup yuvanın ve karınca topluluğunun güvenliğini sağlarlar. Savaş durumunda asker karıncalarının yetersiz kaldığı zamanlarda bazı türlerin işçi karıncalarının patlayıp etrafa toksik maddeler saçarak intihar saldırısında bulunduğu da tespit edilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Genetik ve çevresel faktörler koloni büyüklüğünü etkiler. Her türün genel koloni büyüklüğü ve yayılımı farklıdır. Toprakta yaşayan türlerin sayıları genelde ağaçta yaşayan türlere göre daha fazladır. Mevsimden mevsime aynı kolonideki birey sayısı azalıp artabilir. Formica yessensis türü 306 milyon işçi karıncaya sahip koloniler kurabilirken Formica fusca bazen sadece 500 işçiyle yetinir.

Kendinden kat kat ağır bir besin taşıyan işçi, Kırklareli.
Kendinden kat kat ağır bir besin taşıyan işçi, Kırklareli.
Asrın Akıncıoğlu

Süper koloniler ise birçok koloninin birleşmesi sonucu çok geniş alanlara yayılan karınca kolonileridir. Birleşen kolonilerin bireyler çiftleşmeyi önleyen genetik farklılıkları taşımaya devam eder ancak birbirlerine saldırganlık göstermezler ve beraber hareket ederler. 2000 yılında rapor edilen bilinen en büyük süper koloni yerin altında 2.7 km2 bir alana yayılmış ve tünellerle birbirine bağlı 45.000 yuvadan ve 300 milyonu aşkın işçi karınca ve bir milyon kraliçe karıncadan oluşmaktaydı!

2009 yılında Japonya, Avrupa ve Kaliforniya'da bulunan süper koloniler üzerinde yapılan araştırmada, karıncaların hidrokarbonların kimyasal profilleri ve birbirleriyle agresif olmayan tımarlama davranışları incelendi. Bu inceleme sonucunda bu 3 süper koloninin aslında birbirleriyle bağlantılı tek bir küresel mega-koloni olduğu ortaya çıktı. Yani bu milyarlara ulaşan sayılarıyla insanlardan sonraki en kalabalık hayvan topluluğuydu.

Avrupa bal arısı (Apis mellifera) ile beslenen bir grup karınca (Formicidae sp.), Kırklareli.
Avrupa bal arısı (Apis mellifera) ile beslenen bir grup karınca (Formicidae sp.), Kırklareli.
Asrın Akıncıoğlu

Diyet ve Metabolizma

Karıncalar genellikle hepçil hayvanlardır. Fakat bazı türler avcı ve etçildir. Bazı türlerde dolaylı otçulluk gözlemlenmektedir. Toplu halde diğer böcekleri avladıkları, ölü böcekleri parçalara ayırıp tükettikleri bilinmektedir. Yaprak kesici karıncalardan en büyükleri sapları keser küçükleri yaprakları küçük parçalara böler ancak bu yaprakları yemek için kesmezler. Belli bölgelerden kesilip alınmış mantarları yuvalarının özel odalarına yerleştirir ve onları bu yapraklarla beslerler.

Mantarlar için zehirli kimyasallar içeren yapraklar fark edildiği zaman bu yaprakların toplanmasına son verilir. Mantarlar tarafından üretilen gongylidia adı verilen yapılar mantarlardan toplanır ve tüketilmek üzere tüm koloniye dağıtılır. Karıncaların dış yüzeyindeki simbiyotik bakteriler, yuvaya sokulan ve mantarlara zarar verebilecek bakterileri öldüren antibiyotikler üretirler.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
19
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 15
 • İnanılmaz 5
 • Muhteşem! 4
 • Korkutucu! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 1
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Pierre André Latreille. (1809). Formicadea Latreille. GBIF. | Arşiv Bağlantısı
 • antwiki. Formicidae. (28 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: antwiki | Arşiv Bağlantısı
 • C. Moreau, et al. (2006). Phylogeny Of The Ants: Diversification In The Age Of Angiosperms. ads. | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Ant. (28 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Ant Colony. (28 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Superorganism. (28 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Sphecomyrminae. (28 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • T. Giraud, et al. (2002). Evolution Of Supercolonies: The Argentine Ants Of Southern Europe. PNAS. | Arşiv Bağlantısı
 • C. Fernandez, et al. The 'Suicide Bomber Ant': Scientists Discover A New Exploding Insect That Rips Itself Apart And Releases Toxic Goo To Defend Its Colony From Enemies. (19 Nisan 2018). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Daily Mail | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 09/06/2023 18:11:43 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8814

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Jüpiter
Kas
Kamuflaj
Allah
İnternet
Diyet
Hastalık Yayılımı
İnsan
Biliş
Hidrojen
Kalp
Yaşlılık
Neandertal
Video
Enfeksiyon
Nöroloji
Plastik
Zehirli Mantar
Mers
Koaservat
Böcek
Sahtebilim
Uluslararası Uzay İstasyonu
Siyaset
Amerika Birleşik Devletleri
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Seçimler Ne Kadar Güvenli?
Seçimler Ne Kadar Güvenli?
Balinalar Su Altında Nefeslerini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Balinalar Su Altında Nefeslerini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Kuyruklu Yıldız Laneti: Hale-Bopp, 200 Milyon Kilometre Uzaktan 39 Kişiyi Nasıl Öldürdü?
Kuyruklu Yıldız Laneti: Hale-Bopp, 200 Milyon Kilometre Uzaktan 39 Kişiyi Nasıl Öldürdü?
Sivrisineklerden Kurtulmanın (Bilimsel Olarak Çalışan) Yolları Neler?
Sivrisineklerden Kurtulmanın (Bilimsel Olarak Çalışan) Yolları Neler?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
G. Kaçıra, et al. Karıncalar (Formicidae). (29 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 9 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8814
Kaçıra, G., Türkoğlu, P. (2020, May 29). Karıncalar (Formicidae). Evrim Ağacı. Retrieved June 09, 2023. from https://evrimagaci.org/s/8814
G. Kaçıra, et al. “Karıncalar (Formicidae).” Edited by Pedram Türkoğlu. Evrim Ağacı, 29 May. 2020, https://evrimagaci.org/s/8814.
Kaçıra, Göktuğ. Türkoğlu, Pedram. “Karıncalar (Formicidae).” Edited by Pedram Türkoğlu. Evrim Ağacı, May 29, 2020. https://evrimagaci.org/s/8814.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close