Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Karıncalar (Formicidae)

Karıncalar (Formicidae) Asrın Akıncoğlu
Camponotus cinsi, Kırklareli.
7 dakika
8,041
 • Mirmekoloji
 • Etoloji
Karıncalar
 • Bilimsel Adı Formicidae
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Karıncalar
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Ants
Taksonomi
 • Bu içerik, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Tanım ve Genel Bilgiler

Genelde koyu kahverengi veya siyah renkli olan altı bacaklı, üç vütu bölmeli sosyal bacaklardır. Bazı türler açık krem renginde, kırmızı tonlarında ve hatta beyaz bile olabilir. Karıncaların birçoğunun görme yeteneği kısıtlıdır. Çünkü buna pek de ihtiyaç duymazlar. Salgıladıkları güçlü kimyasallar, feromonlar, haberleşmelerinin temelini oluşturur. Feromonlar, dokunmalar ve sesler yoluyla anlaşırlar. Yerlere diğer karıncalar tarafından takip edilebilecek koku izleri bırakarak ilerlerler ve bu kokuları uzun hareketli antenleri sayesinde algılarlar.

Antenleri kokunun yönü ve yoğunluğu gibi bilgileri sağlar. Hep gördüğümüz bir çizgi üstünde ilerleyen karınca topluluklarının bu hareketinin sebebi kokuyu takip ederek ilerlemeleridir. Örneğin bir yiyecek kaynağı bulan karınca bulduğu kaynaktan yuvasına dönerken gittiği yolu işaretler. İşaretlenen yolu fark eden diğer karıncalar da aynı yolu kullanarak yiyeceği bulur, parçalar ve yuvaya taşımaya başlar. Bu taşıma işlemi sırasında da yolu işaretlemeye devam ederler. Sonunda yiyecek kaynağı tükendiğinde veya ortadan kalktığında yuvaya dönen karıncalar artık yolu işaretlemeden döner ve koku havaya dağılır. Eğer yolları bir engel tarafından engellenirse yeni yollar keşfetmeye çalışır ve bu yeni yolları işaretlerler. Başarılı ve kolay geçilen güzergahları daha çok karınca kullanır, böylelikle daha çok karınca işaretler ve koku o tarafta yoğun olduğu için daha çok karınca tercih eder.

Camponotus cinsi, Kırklareli.
Camponotus cinsi, Kırklareli.
Asrın Akıncıoğlu

Feromonlar sadece yol belirlemede kullanılmaz. Saldırıya uğramış bir karınca, daha uzaklardan fark edilebilen, kendisine diğer karıncaları çekecek ve onları bir saldırı çılgınlığının içine sokacak bir çeşit alarm feromonu salgılar. Hatta bazı karınca türlerinin düşman karınca türlerinin kafasını karıştırmak ve onları kendi aralarında savaştırmak için feromonları taklit bile edebildikleri bilinmektedir.

Feromonlar yiyeceklerle karıştırılarak yuvanın içerisine aktarılır ve haber gönderilir. Hatta ağızdan ağza veya anüs beslenmesi yoluyla yiyecekler ve feromonlar aktarılır (Trophallaxis). Böylece karıncaların hangi görev grubuna (yiyecek arama, yavru bakımı vb.) ait oldukları birbirleri tarafından anlaşılmış olur. Kraliçe karıncaların da kendilerine ait özel feromonları vardır. Kraliçe bir şekilde öldüğünde veya feromon üretmeyi kestiğinde işçi karıncalar yeni bir kraliçe karınca üretmeye girişirler.

Bu Reklamı Kapat

Evrimsel Tarih ve Taksonomi

Karıncaların yaşayan en yakın akrabaları yaban arıları (wasp) ve arılardır. Tabii yaban arıları aslında "gerçek arı" değildir. Hymenoptera (Zar Kanatlılar) takımındaki sosyal böceklerdir. Fosil kayıtları ışığında günümüzden 100 milyon yıl önce Kretase döneminde yaban arısı benzeri atalarından ayrıldıkları düşünülmektedir. E. O. Wilson ve meslektaşları 1966 yılında günümüzden 92 milyon yıl eskiye dayanan, kehribar içerisinde hapsolmuş karınca (Sphecomyrma) fosilleri keşfettiler. Bu fosiller bazı eşek arılarında bulunan ancak modern karıncalarda bulunmayan bazı özellikler taşıyordu. 2006 yılında C. Moreau ve meslektaşları, yaptıkları araştırmada ise karıncaların düşünülenden on milyonlarca yıl daha önce, günümüzden 168 milyon yıl önce bir çok otçul böcek türünün yükselişine denk gelen bir dönemde ortaya çıktığını ileri sürdüler.

Karınca diye isimlendirdiğimiz canlılar Arthropoda (Eklem Bacaklılar) şubesinin Hymenoptera (Zar Kanatlılar) takımından Vespoidea üst familyasına ait Formicidae isimli bir sosyal böcekler familyasıdır. Yani farklılaşmış zarsı kanatlara sahip böceklerdir. Formicidae ailesi, içerisinde 12.000'den fazla türü barındırmaktadır.

Ekolojik Dağılım ve Habitat

Karıncalar günümüzde Antartika dışında tüm kıtalarda varlıklarını sürdürmektedirler. Kolonici anlayışları ve işgalci yayılış tarzlarıyla bazı buzul bölgeler hariç neredeyse tüm yaşam alanlarında gözlemlenmişlerdir. Tarihte yanlışlıkla insan yoluyla taşınan karıncalar kolonileşme ve yayılma faaliyetleri sonucunda bir çok bölgeye yayılmışlardır.

Messor cinsi bir major işçi, Kırklareli.
Messor cinsi bir major işçi, Kırklareli.
Asrın Akıncıoğlu

Ortaya çıktıkları dönemde tüm böcek türlerinin %1'ine tekabül edecek kadar az olmalarına rağmen Paleojen döneminin başında baskın hale geldiler. Günümüzde ise hayvanların biyokütlesinin %20'sini karıncalar oluşturmaktadır. Yani etraftan rastgele bir hayvan seçecek olursanız matematiksel olarak her 5 canlıdan 1'i karınca olacaktır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Davranış ve Etoloji

Bazı karıncaların karınlarındaki bir bölge ve alt çenelerini kullanarak özel sesler çıkardıkları ve bu sesler yoluyla da haberleştikleri bilinmektedir. Küçük korubeni kelebeği (Phengaris alcon) ve karınca yuvası böcekleri (Paussus sp.), karıncaların bu haberleşme mekanizmalarının içerisinde başarıyla sızmayı başaran türlerdir.

Küçük korubeni kelebeği yumurtalarını karınca yuvasına bıraktıktan sonra larvalar, karınca larvalarıyla benzer frekansta sesler çıkarmaya başlarlar. İleri safhalarda korubeni larvaları kraliçe karıncayı taklit etmeye başlar. Bu durum bütün koloninin onları beslemeye çalışmasına yol açar. Öyle ki kendi larvalarını beslemez olurlar ve karınca larvaları ölür. Pupa oluşturan korubeni larvaları ise gelişimlerini tamamladıktan sonra yuvadan çıkarlar.

Süper Organizma Davranışı

Karıncalar genellikle göç ederken tehditle karşılaşma, aşılması gereken güçlü bir engelin varlığı, bazen de ulaşılması zor yiyecek kaynaklarına ulaşmaya çalışırken süper organizma davranışını gösterirler. Karıncalarda süper organizma davranışı karıncaların birbirlerini çok sıkı kavrayarak adeta tek bir organizma gibi hareket etmelerine verilen isimdir (sadece karıncalar değil, mercanlar gibi kolonileşen hayvanlarda da gözlenir). Bu davranış kraliçeyi, larvaları ve yumurtaları merkezinde tutan etten bir küre, suda yüzebilen bir sal yapımı, ulaşılması gereken yere yapılan bir köprü yapımı gibi süreçleri içerir! Tüm bu yapılar oluşturulurken sadece ama sadece karıncalar kullanılır. Başka dal, taş gibi materyaller dahi kullanılmaz.

Küçük olanlar minor işçi, büyük olanlar major işçi.
Küçük olanlar minor işçi, büyük olanlar major işçi.
Asrın Akıncıoğlu

Koloniler ve Süper Koloniler

Karınca kolonileri genelde 3 basit temel birimden oluşur. Kraliçe, işçi, asker. Erkek karıncalar ise belli zamanlarda üretilir, kraliçe ile çiftleşir ve ölürler. Kraliçe karınca iri ve bazı türlerde kanatlıdır, belli dönemlerde erkek karıncalarla çiftleşir ve yumurtlar. Dışarıya çıkmaz ve adeta bir bebek gibi korunur. Her kolonide tek bir kraliçe bulunmayabilir. Birden çok kraliçeye sahip koloniler de vardır. İşçi karıncalar ufak yapılı ve küçük kafalı olup yemek taşıma, larvalar ve kraliçenin bakımı, yuvanın temizliği gibi işlerle ilgilenirken, asker karıncalar daha iri, büyük kafalı ve büyük çeneli olup yuvanın ve karınca topluluğunun güvenliğini sağlarlar. Savaş durumunda asker karıncalarının yetersiz kaldığı zamanlarda bazı türlerin işçi karıncalarının patlayıp etrafa toksik maddeler saçarak intihar saldırısında bulunduğu da tespit edilmiştir.

Bu Reklamı Kapat

Genetik ve çevresel faktörler koloni büyüklüğünü etkiler. Her türün genel koloni büyüklüğü ve yayılımı farklıdır. Toprakta yaşayan türlerin sayıları genelde ağaçta yaşayan türlere göre daha fazladır. Mevsimden mevsime aynı kolonideki birey sayısı azalıp artabilir. Formica yessensis türü 306 milyon işçi karıncaya sahip koloniler kurabilirken Formica fusca bazen sadece 500 işçiyle yetinir.

Kendinden kat kat ağır bir besin taşıyan işçi, Kırklareli.
Kendinden kat kat ağır bir besin taşıyan işçi, Kırklareli.
Asrın Akıncıoğlu

Süper koloniler ise birçok koloninin birleşmesi sonucu çok geniş alanlara yayılan karınca kolonileridir. Birleşen kolonilerin bireyler çiftleşmeyi önleyen genetik farklılıkları taşımaya devam eder ancak birbirlerine saldırganlık göstermezler ve beraber hareket ederler. 2000 yılında rapor edilen bilinen en büyük süper koloni yerin altında 2.7 km2 bir alana yayılmış ve tünellerle birbirine bağlı 45.000 yuvadan ve 300 milyonu aşkın işçi karınca ve bir milyon kraliçe karıncadan oluşmaktaydı!

2009 yılında Japonya, Avrupa ve Kaliforniya'da bulunan süper koloniler üzerinde yapılan araştırmada, karıncaların hidrokarbonların kimyasal profilleri ve birbirleriyle agresif olmayan tımarlama davranışları incelendi. Bu inceleme sonucunda bu 3 süper koloninin aslında birbirleriyle bağlantılı tek bir küresel mega-koloni olduğu ortaya çıktı. Yani bu milyarlara ulaşan sayılarıyla insanlardan sonraki en kalabalık hayvan topluluğuydu.

Avrupa bal arısı (Apis mellifera) ile beslenen bir grup karınca (Formicidae sp.), Kırklareli.
Avrupa bal arısı (Apis mellifera) ile beslenen bir grup karınca (Formicidae sp.), Kırklareli.
Asrın Akıncıoğlu

Diyet ve Metabolizma

Karıncalar genellikle hepçil hayvanlardır. Fakat bazı türler avcı ve etçildir. Bazı türlerde dolaylı otçulluk gözlemlenmektedir. Toplu halde diğer böcekleri avladıkları, ölü böcekleri parçalara ayırıp tükettikleri bilinmektedir. Yaprak kesici karıncalardan en büyükleri sapları keser küçükleri yaprakları küçük parçalara böler ancak bu yaprakları yemek için kesmezler. Belli bölgelerden kesilip alınmış mantarları yuvalarının özel odalarına yerleştirir ve onları bu yapraklarla beslerler.

Mantarlar için zehirli kimyasallar içeren yapraklar fark edildiği zaman bu yaprakların toplanmasına son verilir. Mantarlar tarafından üretilen gongylidia adı verilen yapılar mantarlardan toplanır ve tüketilmek üzere tüm koloniye dağıtılır. Karıncaların dış yüzeyindeki simbiyotik bakteriler, yuvaya sokulan ve mantarlara zarar verebilecek bakterileri öldüren antibiyotikler üretirler.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Muhteşem! 4
 • İnanılmaz 4
 • Korkutucu! 3
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Pierre André Latreille. (1809). Formicadea Latreille. GBIF. | Arşiv Bağlantısı
 • antwiki. Formicidae. (28 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: antwiki | Arşiv Bağlantısı
 • C. Moreau, et al. (2006). Phylogeny Of The Ants: Diversification In The Age Of Angiosperms. ads. | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Ant. (28 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Ant Colony. (28 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Superorganism. (28 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Sphecomyrminae. (28 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • T. Giraud, et al. (2002). Evolution Of Supercolonies: The Argentine Ants Of Southern Europe. PNAS. | Arşiv Bağlantısı
 • C. Fernandez, et al. The 'Suicide Bomber Ant': Scientists Discover A New Exploding Insect That Rips Itself Apart And Releases Toxic Goo To Defend Its Colony From Enemies. (19 Nisan 2018). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Daily Mail | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/08/2022 20:49:40 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8814

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Oyun Teorisi
Evrimsel Tarih
Anne
Afrika
Makale
Köpekbalığı
Sağlık Bakanlığı
Etimoloji
Biyokimya
Hasta
Doğa
Küresel
Homo Sapiens
Sıvı
Avrupa
Biyocoğrafya
Hastalık Yayılımı
Yapay Seçilim
Etik
Cinsellik Araştırmaları
Astrofotoğrafçılık
Seçilim
Savaş
Rna
Yemek
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.