Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Karanfil (Syzygium aromaticum)

Karanfil (Syzygium aromaticum) Wikimedia
Taze Karanfil
11 dakika
1,044
 • Botanik
 • Taksonomi
Karanfil
 • Bilimsel Adı Syzygium aromaticum
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Karanfil
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Clove
Taksonomi
 • Bu yazı, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Karanfil (Syzygium aromaticum veya Eugenia caryophyllata), Myrtaceae familyasının bir üyesi olan, 10-20 m yüksekliğe kadar büyüyen, 100 yıl veya daha fazla yaşayabilen orta boy bir ağaçtır. Karanfil, eski ve değerli bir baharattır ve Türkiye'nin güneyinde bulunan sıcak iklimli bölgelerde yetişmektedir.

Karanfil taneleri, 10-17 milimetre uzunluğunda ve çivi biçiminde; keskin kokulu, yakıcı ve bahar lezzetlidir. Kabuğu gri, yapraklar elips şeklinde ve kıpkırmızı çiçeklerle bezelidir; kokuludur. Çiçekler, sepaller ile çevrili, etli bir hipantiyum ile hermafrodittir. Meyve, yaklaşık 2.5 santimetre uzunluğunda mor bir yemiştir (İng: "drupe"). Yaprakları yaz-kış yeşildir. Ağaç, 5-6 yaşına gelmeden önce ürün alınmaz. En iyi ürün, 10 yaş civarında alınır. Ağacın henüz açılmamış tomurcukları Haziran ve Aralık'ta toplanıp güneşte kurutulur.

Karanfil, en iyi bütün olarak kullanılır. Antibakteriyel, antiseptik, antelmintik, antiastım, antiinflamatuar, antioksidan, antiviral, antiparaziter ve antibiyotik özellikleri nedeniyle tıpta ve farmakolojide yaygın olarak kullanılmaktadır. Karanfil bitkisinin çiçeği ve koyu renkli küçük tomurcukları kurutularak, öğütülerek veya taneleri kullanılmaktadır. Ancak toz haline getirildikten sonra lezzet hızla bozulur.

Karanfil (Syzygium aromaticum)
Karanfil (Syzygium aromaticum)
Wikimedia

Besin Değerleri ve İçeriği

Karanfilin bileşimi, yetiştirildiği, işlendiği ve depolandığı agroklimatik koşullara göre değişir. Kurutulmuş karanfil tomurcuğu karbonhidratlar, sabit yağ, buhar-uçucu yağ, reçineler, tanenler, proteinler, selüloz, pentozanlar ve mineral elementler içerir. Karbonhidratlar, baharatın ağırlığının yaklaşık üçte ikisini oluşturur. Kurutulmuş koyu ve çiçek tomurcukları ayrıca proteinler, mineraller, vitaminler vb. gibi besinler içerir.

Bu Reklamı Kapat

Tablo 1: 100 gram karanfilin besin değeri
Tablo 1: 100 gram karanfilin besin değeri

100 gram karanfilin besin bileşimi Tablo 1'de belirtilmiştir. Karanfilin %61'inin karbonhidrat, %20'sinin yağ ve geri kalanının sekonder metabolitler, vitaminler ve mineraller tarafından oluşur. Karanfil, mükemmel bir manganez kaynağı, çok iyi bir diyet lifi, C vitamini, K vitamini ve ω-3 yağ asitleri ve iyi bir kalsiyum ve magnezyum kaynağıdır. Uçucu yağ, karanfilin yaprağından, gövdesinden ve tomurcuklarından elde edilebilir. Uçucu yağ, epidermisin iki veya üç sıra altında oval boşluklarda bulunur. Uçucu yağın ana bileşeni bir fenol, yani öjenoldür. Hypantiyum'un dış glandüler bölgelerinde fenolik aktivite, iç aerenkimatöz süngerimsi dokuya göre daha fazladır.

Uçucu Yağlar

Karanfil üç tür uçucu yağ verir: yaprak, gövde ve tomurcuklardan. Bu yağlar verim açısından önemli ölçüde farklılık gösterir. Kalitesi, verimi ve bileşimi elde edilen yağ kaynağından etkilenir. Mevsim, çeşit ve hammadde kalitesi, hasatta olgunluk, damıtma öncesi ve sonrası arıtma ve damıtma yönteminin etkisi etkiler. Bu yağın ana bileşeni öjenoldür.

Tomurcuk Yağı

Kaliteli karanfil tomurcukları %15-20 oranında esansiyel yağ içerir. Yağa, birlikte yağın %99'unu oluşturan öjenol (%70-85), öjenil asetat (%15) ve b-karyofillen (%5-12) hakimdir. Daha önce damıtmanın bir artefaktı olduğu düşünülen b-Caryophyllene, ilk olarak Walter (1972) tarafından tomurcuk yağının bir bileşeni olarak rapor edilmiştir. Yağın bileşenleri arasında ayrıca metilamilketon, metilsalisilat, a- ve b-humulen, benzaldehit, b-ylangen ve chavicol bulunur. Metilamilketon, metilsalisilat vb. gibi küçük bileşenler, karanfilin karakteristik hoş kokusundan sorumludur. Karakterize edilmiş altı seskiterpen şöyledir:

 • α-cubeben (%1.3),
 • α-copaene (%0.4),
 • b-humulen (%9.1),
 • β-karyofillen (%64.5),
 • γ-cadinene (%2.6)
 • δ-cadinene ( % 2.6)

Kök yağı daha yüksek düzeyde öjenol içerirken, öjenil asetat içeriği tomurcuk yağında daha yüksektir. Karanfil tomurcuğundan elde edilen yağ %73.5-79.7 öjenol ve %4.5-10.7 öjenil asetat içerirken, gövde yağı %76,4-84.8 öjenol ve %1.5-8.0 öjenil asetat içerir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yaprak Yağı

Karanfil yaprakları %3.0-4.8 esansiyel yağ verir. Taze yaprak yağı, tomurcuk yağından farklı olarak sert ve odunsu olup, fenolik, tatlı bir aroması vardır. Rektifiye yağ açık sarıdır, daha tatlı, daha az sert, kuru renkte öjenole yakın odunsu bir kokusu vardır. Bu yağ %94,4 öjenol içeren yağ, ardından b-karyofillen (%2.9), nerol (%0.79) ve b-karyofillen oksit (%0.67) içerir.

Karanfil Sapı Yağı

Karanfil sapı %6 uçucu yağ verir. Yağ, %80.2'i açık sarı sıvı öjenol ve %6.6 b-karyofillen, ayrıca birkaç küçük bileşen içerir.

Meyve Yağı

Olgun meyveler %2 yağ verir. %50-55 öjenol içerir.

Syzygium aromaticum
Syzygium aromaticum
Flickr

Uçucu Olmayan Maddeler

Yapılan araştırmalar sonucu uçucu olmayan tanenler izole edilmiştir. Bunlar; steroller, triterpenler ve flavonoidlerdir.

Bu Reklamı Kapat

Tanenler

Karanfil, %10-13 tanen içerir. Gallotanik asit ile aynı kimyasal bileşime sahiptir. Eugeniin ve ellagitannin, karanfillerden izole edilmiştir. Yapraklardan izole edilen öjenol glukozit gallat, bir kromon C-glikozit, galloil ve heksahidroksi 2,4,6-trihidroksi asetofenonun difenil esterleri- 3-glukopiranozit bulunur. Ayrıca, iki ellagitannin yani, syzyginin A (1,2,3-tri-O-galloil–4,6-(S)-tergalloyl-β-D-glucoside) ve syzyginin B izole edilen maddeler arasındadır.

Triterpenler

Karanfildeki %2’lik triterpenin oleanolik asit içerir. Karanfilden, 2 α -hidroksioleanolik asit, karanfil tomurcuklarından maslinik asit izole edilmiştir.

Steroller

Karanfilden izole edilen steroller arasında sitosterol, stigmasterol ve kampesterol bulunur.

Flavonoidler

AchromoneC-glukozit, izobiflorin (5,7-dihidroksi– 2-metoksikromon-8-C-b-D-glukopiranozid) ve biflorin, karanfilin etanolik özünden izole edildi. Tohumların etanol ekstraktından apigenin 6-C-[bD-xylopyranosyl-(1→2″)- bD-galactopyranoside]-7-ObD-glucopyranoside ve apigenin-6-C- [bD-xylopyranosyl- (1→) 2″)-bD-galaktopiranosid]-7-ObD-(6-Op-kumarilglukopiranozid) izole edilmiştir. Karanfilden izole edilen flavonoidler, kaempferol ve rhamnetin antioksidanlardır.

Bu Reklamı Kapat

Wikimedia

İnsanlarla Etkileşim ve Kültürel Referanslar

Köken ve Tarih

Karanfilin anavatanı Molluk (Baharat) Adaları'dır. 18. yüzyılda Madagaskar ve Zengibar'da yetiştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde Batı Hint Adaları, Endonezya, Brezilya, Sumatra, Java, Sri Lanka ve Hindistan'ın güney bölgelerinde yetişir.

Yabani karanfil, Eski Yunan'da tanrıların çiçeğiydi. onu Gök Baba'ya adamışlar ve "Dianthus/Çiçeklerin çiçeği" adını vermişlerdir. Roma'da ise baş tanrı Jüpiter'in çiçeğiydi. Molluk (Baharat) Adaları yerlileri, her doğan çocuk için bir karanfil ağacı dikerler ve çocuğun kaderinin diktikleri bu ağacın kaderine bağlı olduğuna inanırlardı. Plinius, karanfili şöyle tanımlıyor:

Biber tanesine benzer ama daha büyük ve daha kırılgandır.

5. yüzyılda yaşamış Yunanlı hekim Aeginalı Paulus ise şöyle yazıyor:

Bir ağacın odunumsu, siyah, hemen hemen bir parmak kalınlığında çiçeğidir. Koku verici olarak ünlüdür, acımsı ekşi bir tadı vardır, üçüncü dereceden sıcak ve kurudur. Soslarda ve başka reçetelerde harika sonuç verir.

Çin'de 7. yüzyılda yaşamış resmi görevli bir farmakolog olan Su Gong, saray mensuplarının belli bir nedenden dolayı imparatorun huzuruna çıkacakları zaman düşük de olsa ağızlarının kötü kokması olasılığını ortadan kaldırmak için ağızlarında karanfil bulundurmalarını özellikle tavsiye etmişti.

Bu Reklamı Kapat

Karanfil, çok pahalı olduğu için ticareti de önemliydi. Bunun için Avrupa'da karanfil ticareti için savaşlar olmuştur. 1816'da Almanlar, Molluk Adalarındaki karanfilleri ateşe verdikleri için fiyatlar yükselmiş, yerlilerin isyanı kanlı savaşlarla bastırılmıştır.

Agora Bilim Pazarı
Bilimin Altın Kadınları 1000 Parça Puzzle

Bu puzzle; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışan kadınlardan ilham almaktadır ve bionluk’taki dostlarımız sponsorluğunda, Tuğra Atakişi’nin enfes çizimleriyle hazırlanmıştır. Her ne kadar burada 12 kişiyle kısıtlı olsak da, tarih boyunca görev almış ve şu anda tarih yazan kadınları sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Puzzle’da bulunan bilim kadınları hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.

Her ne kadar değerleri uzun süre anlaşılmamış olsa da eğer onlar olmasaydı cam sileceklerinden tutun da çelikten 5 kat güçlü Kevlar zırhlara kadar nice bilimsel ve teknolojik ürün var olamazdı. Halbuki bundan pek de uzak olmayan bir geçmişte kadınlar, sahte erkek isimleriyle edebiyat, sanat ve bilim üretebiliyordu. Kadınlara yasak olan yerlerde, sahte erkek kimlikleri kullanmak zorunda kalıyorlardı.

Tüm bu zorluklara rağmen kadınlar, bu engelleri itmeyi ve geleceğimizi değiştirmeyi başardılar. Bu başarılar, kendi kendilerini eğitmeleri ve toplum ile ailelerinin beklentilerine baş kaldırmaları sayesinde oldu. Bu kadınların birçoğunun çalışmaları takdir görmedi veya ölümlerinden sonra bile uzun yıllar boyunca değer bulmadı.

Günümüzde giderek artan sayıda kadının güvenli ve çevrelerde eğitim görüp, sağlık hizmetleri alıp, aileleri ve toplum tarafından desteklendiğini ve toplumda söz sahibi olduğunu görmek bizler için umut vericidir. Gidecek yol çok; ancak cinsiyet konusunda ayrımda bulunmaksızın, her adımda yanlışları düzelterek doğru yönde yürümeye devam!

Devamını Göster
₺115.00
Bilimin Altın Kadınları 1000 Parça Puzzle

Kullanım Alanları

Günümüzde tüm dünyada kullanılan karanfilin büyük kısmı, karanfilin aslen yetiştiği yere yakın olan Endonezya'da çok sevilen ve yaklaşık %60'ı tütün, %40'ıysa karanfilden oluşan bir karışım olan Kretek sigarası içinde tüketilir. Güney Asya'da da tenbul yaprağına sarılmış halde çiğnenerek bol miktarda tüketilir. Hindistan'da yemeklerde çok kullanılır. Avrupa'daysa daha çok turşulara ve reçellere konur. İngiliz mutfağındaki en bilinen kullanım yeri ise elmalı turtanın geleneksel şekilde çeşnilendirilmesidir.

Karanfil tomurcukları bitkisel çaylarda da kullanılabilir. Köri tozları ve masalalarda yaygın olarak kullanılırlar. Kuzey Hindistan mutfağında karanfil, çoğunlukla diğer baharatlarla karıştırılarak yapılan hemen hemen her sos veya garnitürde kullanılır. Karanfil, Çin ve Japon kültüründe de önemli bir tütsü malzemesidir.

Yağın birçok endüstriyel uygulaması vardır ve parfümlerde, sabunlarda ve histolojik çalışmalarda temizleme maddesi olarak yaygın olarak kullanılır. Birçok diş macunu ve gargarada bulunan bir bileşendir. Ayrıca ağızdan yapılan müstahzarları ve sakızları tatlandırmak için de kullanılır. Yağın ana bileşeni olan eugenol, sentetik vanilin ve izoöjenolün hazırlanmasında kullanılır. Son olarak karanfil yağının diş ağrısı tedavisinde yaygın olarak kullanıldığı ise unutulmamalıdır.

Tıbbi ve Farmakolojik Kullanımı

Hindistan'ın geleneksel Ayurveda şifacıları, eski zamanlardan beri karanfillerin solunum ve sindirim rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullandılar.

Karanfil yemenin afrodizyak olduğu da söylenir. Karanfil tomurcuğundan yapılan çay, bronşit, astım, öksürük, enfeksiyon eğilimi, tüberküloz, irtifa hastalığı, sinirsel mide, mide bulantısı, ishal, gaz, hazımsızlık, hazımsızlık ve gastroenterit tedavisinde kullanılmıştır.

Karanfildeki Uçucu Maddelerin Tıbbi Kullanımı

Çin tıbbında karanfil, böbrek toniği olarak (özellikle iktidarsızlık için), vücudu ısıtmak için, dolaşımı arttırmak ve sindirime yardımcı olmak için ayrıca mide bulantısı, kusma, gaz, hıçkırık, mide titremesi, ateş, diş ağrısı ve çürüklerinde, kolera, kolik, çatlak meme uçları, ishal, hazımsızlık, ağız kokusunda, olağan dışı rahim kanamaları ve nazal polipler tedavisinde kullanılır. Karanfil yağı ise özellikle ishal, ağız kokusu, fıtık, mide bulantısı ve diş ağrısında kullanılır.

Karanfil tomurcuğu yağının çeşitli biyolojik özellikleri vardır. Antibakteriyel, antifungal ve antioksidan gibi aktivitelerinin yanında böcek öldürücü özellikleri de vardır. İçeriğindeki yüksek düzeyde bulunan öjenol güçlü bir biyolojik ve antimikrobiyal özelliğe sahiptir.

Karanfil yağı, birçok ürünün aktif bileşenidir. Gargara ürünleri ve ağrı kesici ilaçlarda kullanılır. Öjenol’ün nöropatik hastalıkları hafiflettiği görülmüştür. Öjenol ayrıca 5-lipoksijenaz aktivitesini ve lökotrieni inhibe eder.

undefined
undefined
undefined

Karanfildeki Uçucu Olmayan Maddelerin Tıbbi Kullanımı

Antimikrobiyal Etkinlik

Karanfil; Bacillus subtilis, Escherichia coli ve Saccharomyces cerevisiae'ye karşı güçlü antimikrobiyal aktivite sergiler. Karanfil ve öjenolden elde edilen uçucu yağlar, kağıt disk agar difüzyon yöntemiyle tahmin edildiği üzere Aspergillus niger, S. cerevisiae, Mycoderma sp., Lactobacillus acidophilus ve B. cereus'a karşı çeşitli derecelerde inhibisyon gösterir. Yağ ayrıca Fusarium verticilloides'in büyümesini de engeller. Karanfil yağı (%1 v/w), tavuk sosislerinde Listeria monocytogenes'i inhibe eder. Mükemmel antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve gıda muhafazasında kullanılır.

Bu Reklamı Kapat

Karanfil özleri, Rhizoctonia solani'ye karşı yüksek antifungal aktivite gösterir. Karanfil yağı ve öjenolün, çavdar ekmeğini bozan mantarlara karşı önemli antifungal aktiviteye sahip olduğu bildirilmektedir. Karanfil yağı; Eurotium, Aspergillus ve Penicillium türlerine ait mantarlara karşı antifungal aktivite gösterir ve genellikle unlu mamullerin bozulmasına neden olur.

Öjenol; Cladosporium herbarum, Penicillium glabrum, P. expansum ve A. niger'e karşı antifungal aktiviteye sahiptir. Karanfil tomurcuk yağı, A. parasiticus'un hem misel büyümesinin hem de aflatoksin üretiminin inhibisyonuna neden olur. 100 μg/ml'den yüksek konsantrasyonlarda karanfil yağı, sıvı kültürlerde aflatoksin üretiminde azalmaya neden olur. Karanfil yağı, F. proliferatum tarafından fumonisin B1'in büyümesini ve üretimini engeller.

Antibakteriyel Aktivite

Karanfil, doğanın birinci sınıf antiseptiklerinden biridir. Sudaki birkaç damla yağ kusmayı durdurabilir ve bir infüzyon, mide bulantısını giderir. Karanfil esansiyel yağı Streptococcus, Staphylococcus ve Pneumomoccus bakterilerine karşı etkilidir. Karanfilin uçucu yağları, hayvan ve bitki patojenleri ve gıda zehirlenmesi ve bozulma bakterileri de dahil olmak üzere çeşitli bakteri türlerine karşı önemli inhibitördür ve antibakteriyel aktivite sergiler.

Karanfil, bağırsak parazitlerini öldürür ve geniş antimikrobiyal özellikler sergiler, böylece ishal, bağırsak solucanları ve diğer sindirim rahatsızlıkları için bir tedavi olarak geleneksel kullanımını destekler. Karanfil esansiyel yağı güçlü bir şekilde antimikrobiyal, antiseptik, hemostatik ve antiinflamatuardır. Güçlü antiparaziter etkisinden dolayı karanfil, sindirim sistemindeki parazitlerin yok edilmesi için önemlidir. Ayrıca %0.05'lik bir öjenol çözeltisinin B. tuberculosis'i öldürmek için yeterli olduğu bulunmuştur. Karanfil yağı, belirli antibiyotiklere dirençli bazı insan patojenik bakterilere karşı antimikrobiyal aktivite göstermiştir.

Bu Reklamı Kapat

Wikimedia
Antioksidan Aktivite

Karanfil esansiyel yağı, herhangi bir esans yağının en yüksek antioksidan kapasitesine sahiptir, belki de bir gıda veya takviye için bilinen en yükseklerden biridir. Bu nedenle bazı "uzun ömür veren" formüllere dahil edilmiştir.

Karanfil ve öjenol, sentetik antioksidanlar, BHA ve pirogallolün aktiviteleriyle karşılaştırılabilir olan güçlü antioksidan aktiviteye sahiptir. Karanfil yaprağından elde edilen uçucu yağ, öjenol, bütillenmiş hidroksitoluen (BHT) ve bütillenmiş hidroksianisol (BHA) konsantrasyonlarından daha düşük konsantrasyonlarda 2,2-difenil-1-pikril hidrazil (DPPH) radikaline karşı süpürücü aktiviteye sahiptir. Ayrıca hidroksil radikallerine karşı önemli bir inhibitör etki gösterir ve bir demir şelatörü görevi görür.

Karanfil yağı da yaygın olarak diş ağrısını uyuşturmak, ağız ve diş eti yaralarını iyileştirmek için kullanılır. Yağ, tütün bağımlılığının kırılmasına yardımcı olmak için de kullanılabilir (Ananda Aromaterapi). Karanfil tomurcuğu özütünün antioksidan aktivitesi ve ana aroma bileşenleri öjenol ve öjenil asetat, doğal antioksidan olan bir tokoferol ile karşılaştırılabilir. Öjenol, insan PMNL hücrelerinde 5-lipoksijenaz aktivitesini ve lökotrien-C4'ü inhibe eder.

Antienflamatuar Aktivite

Karanfilin uçucu yağlarının birincil bileşeni olan öjenol, antienflamatuar bir madde olarak işlev görür. Hayvan çalışmalarında, antienflamatuar bileşenlerde (yüksek ω-3 yağ asidi içeriğine sahip morina karaciğeri yağı gibi) zaten yüksek olan diyetlere karanfil özü eklenmesi sinerjik bir etki getirir. Bazı çalışmalarda iltihaplanmayı daha da azaltır. Semptomlar %15-30 oranında artar. Karanfil ayrıca, karanfilin antienflamatuar ve antioksidan özelliklerine de katkıda bulunan kaempferol ve rhamnetin dahil olmak üzere çeşitli flavonoidler içerir. Karanfil yağının bir diğer bileşeni olan b-karyofillen de antienflamatuar aktiviteye sahiptir.

Bu Reklamı Kapat

Sivrisinek Kovucu Aktivite

Karanfil yağı, Anopheles albimanus, Aedes aegypti, A. dirus ve Culex quinquefasciatus türleri üzerinde kovucu aktivite sahiptir.

Antitrombotik Aktivite

Karanfil yağı, araşidonik asit (AA), trombosit aktive edici faktör (PAF) veya kollajen tarafından indüklenen insan trombosit agregasyonunu inhibe eder. Trombosit agregasyonunu ve tromboksan sentezini inhibe eder ve bir antitrombotik ajan olarak görev yapar. Öjenol ve asetil öjenol, araşidonat, adrenalin ve kollajen tarafından indüklenen trombosit agregasyonunu inhibe etmede aspirinden daha güçlüdür. Araşidonat ile indüklenen agregasyonda öjenol, indometasin ile eşittir.

Antikanser Aktivitesi

Karanfil, güçlü antikanser özelliklere sahiptir. Karanfil yağında bulunan seskiterpenler, b-kayofillen, b-kayofillen epoksit, a-humulen, ahumülen epoksit ve öjenol, fare karaciğerinde detoksifiye edici enzim olan glutatyon-S-transferazı indükleyerek güçlü antikarsinojenik aktivite göstermiştir.

Antiviral Aktivite

Karanfil tomurcuklarından izole edilen Öjenin'in 10 μg/ml konsantrasyonu Herpes simpleks virüsüne karşı güçlü bir antiviral etki göstermiştir.

Bu Reklamı Kapat

Ateş Düşürücü Etki

Karanfil yağının ana bileşeni olan öjenol, interlökin-1 ile ateşli hale getirilen tavşanlara intravenöz, intragastrik ve merkezi olarak verildiğinde belirgin antipiretik aktiviteye sahiptir. Öjenol ateşi düşürmede asetaminofenden daha etkiliydi ve ateşi öncelikle asetaminofen gibi yaygın ateş düşürücü ilaçlara benzer merkezi bir etki yoluyla azaltmıştır.

Toksisite Çalışmaları

Karanfil; lokal cilt tahrişine, akciğer ödemine, ağız hassasiyetine ve alt hava yolunun aniden kapanmasına neden olabilir. Ek olarak, karanfil sigaraları yumuşak dokulara zarar verebilir ve hava yolu kaplamalarına zarar verebilir.

Pinterest

Etimoloji

Türkçede "karanfil" sözcüğü, Arapça ve Farsçada "karanful" sözcüğünden gelmektedir. Türkçedeki en eski kullanımına, 1069 yılında Kutadgu Bilig'deki "saba yéli kopdı karnful yıḏın / ajun barça bütrü yıpar burdı kin" (Anlamı: "saba yeli esti karanfil kokulu / dünyanın her yeri misk ve amber kokusu doldu") satırlarında rastlanmaktadır. Karanfil sözcüğü, Sanskritçede "baharat-yemiş" anlamındaki "kaṭuka-phala" (कटुकफल) sözcüğünden türetilmiştir.

"Mıh baharatı" ve "tavuk dili baharatı" karanfilin Çincedeki halk arasındaki adlarıdır. Karanfil için "mıh" benzetmesi başka dillerde de kullanılır. Örneğin Fransızcada "clou de girofle" sözcüğü sözcüğüne "karanfil mıhıdır" - ki, karanfile İngilizce'de verilen ad olan "clove" sözcüğünün kökeni de budur.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • İnanılmaz 2
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • A. Dalby. (2004). Tehlikeli Tatlar: Tarih Boyunca Baharat. ISBN: 9789758704567. Yayınevi: Kitap Yayınevi. sf: 80-84.
 • A. Taweel. (2019). Pharmacognosy: Medicinal Plants. ISBN: 9781838806101. Yayınevi: IntechOpen. sf: 3.
 • A. Yalçın. (2000). Baharat Dünyası: Baharat Ve Popüler Otlar Ansiklopedi. ISBN: 9757699357. Yayınevi: Geçit Kitapevi. sf: 136-139.
 • T. Baytop. (2021). Türkiye'de Bitkiler İle Tedavi. ISBN: 978625714686-9. Yayınevi: Nobel Kitapevi. sf: 228.
 • C. G. Otoni, et al. (2014). Edible Films From Methylcellulose And Nanoemulsions Of Clove Bud (Syzygium Aromaticum) And Oregano (Origanum Vulgare) Essential Oils As Shelf Life Extenders For Sliced Bread. American Chemical Society (ACS), sf: 5214-5219. doi: 10.1021/jf501055f. | Arşiv Bağlantısı
 • D. R. Barnard. (1999). Repellency Of Essential Oils To Mosquitoes (Diptera: Culicidae). Journal of Medical Entomology, sf: 625-629. doi: 10.1093/jmedent/36.5.625. | Arşiv Bağlantısı
 • C. H. Brieskorn, et al. (1975). Crataegolsäure Und Steroidglukoside Aus Blütenknospen Von Syzygium Aromaticum. Phytochemistry, sf: 2308-2309. doi: 10.1016/S0031-9422(00)91131-2. | Arşiv Bağlantısı
 • K. Chaieb, et al. (2007). The Chemical Composition And Biological Activity Of Clove Essential Oil, Eugenia Caryophyllata (Syzigium Aromaticum L. Myrtaceae): A Short Review. Wiley, sf: 501-506. doi: 10.1002/PTR.2124. | Arşiv Bağlantısı
 • M. De, et al. (1999). Antimicrobial Screening Of Some Indian Spices. Phytotherapy research, sf: 616-618. doi: 10.1002/(sici)1099-1573(199911)13:73.0.co;2-v. | Arşiv Bağlantısı
 • S. G. Deans, et al. (1987). Antibacterial Properties Of Plant Essential Oils. International Journal of Food Microbiology, sf: 165-180. doi: 10.1016/0168-1605(87)90034-1. | Arşiv Bağlantısı
 • H. J. D. Dorman, et al. (2003). Antimicrobial Agents From Plants: Antibacterial Activity Of Plant Volatile Oils. Wiley, sf: 308-316. doi: 10.1046/j.1365-2672.2000.00969.x. | Arşiv Bağlantısı
 • H. . J. D. . Dorman, et al. (2011). In Vitro Antioxidant Activity Of A Number Of Plant Essential Oils And Phytoconstituents. Journal of Essential Oil Research, sf: 241-248. doi: 10.1080/10412905.2000.9699508. | Arşiv Bağlantısı
 • J. Feng, et al. (1987). Eugenol: Antipyretic Activity In Rabbits. Neuropharmacology, sf: 1775-1778. doi: 10.1016/0028-3908(87)90131-6. | Arşiv Bağlantısı
 • C. Ghelardini, et al. (2001). Local Anaesthetic Activity Of Β-Caryophyllene. Il Farmaco, sf: 387-389. doi: 10.1016/S0014-827X(01)01092-8. | Arşiv Bağlantısı
 • M. N. I. Bhuiyan, et al. (2009). Chemical Composition Of Leaf And Seed Essential Oil Of Coriandrum Sativum L. From Bangladesh. Bangladesh Journal of Pharmacology, sf: 150-153. doi: 10.3329/bjp.v4i2.2800. | Arşiv Bağlantısı
 • N. K. S. Gowda, et al. (2004). Effect Of Some Chemical And Herbal Compounds On Growth Of Aspergillus Parasiticus And Aflatoxin Production. Animal Feed Science and Technology, sf: 281-291. doi: 10.1016/j.anifeedsci.2004.02.008. | Arşiv Bağlantısı
 • S. A. Guénette, et al. (2007). Pharmacokinetics Of Eugenol And Its Effects On Thermal Hypersensitivity In Rats. European Journal of Pharmacology, sf: 60-67. doi: 10.1016/j.ejphar.2007.01.044. | Arşiv Bağlantısı
 • L. Stanojević, et al. (2011). The Effect Of Hydrodistillation Techniques On Yield, Kinetics, Composition And Antimicrobial Activity Of Essential Oils From Flowers Of Lavandula Officinalis L.. Hemijska industrija, sf: 455-463. doi: 10.2298/HEMIND110129047S. | Arşiv Bağlantısı
 • I. Gülçin, et al. (2004). Antioxidant Capacity And Determination Of Total Phenolic Compounds In Daisy (Matricaria Chamomilla, Fam. Asteraceae). Food Chemistry. | Arşiv Bağlantısı
 • M. E. Guynot, et al. (2004). Antifungal Activity Of Volatile Compounds Generated By Essential Oils Against Fungi Commonly Causing Deterioration Of Bakery Products. Wiley, sf: 893-899. doi: 10.1046/J.1365-2672.2003.01927.X. | Arşiv Bağlantısı
 • S. H. Ho, et al. (1994). Potential Of Cloves (Syzygium Aromaticum (L.) Merr. And Perry As A Grain Protectant Against Tribolium Castaneum (Herbst) And Sitophilus Zeamais Motsch. Postharvest Biology and Technology, sf: 179-183. doi: 10.1016/0925-5214(94)90019-1. | Arşiv Bağlantısı
 • Y. Huang, et al. (2002). Insecticidal Properties Of Eugenol, Isoeugenol And Methyleugenol And Their Effects On Nutrition Of Sitophilus Zeamais Motsch. (Coleoptera: Curculionidae) And Tribolium Castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). Elsevier BV, sf: 403-412. doi: 10.1016/S0022-474X(01)00042-X. | Arşiv Bağlantısı
 • C. T. Walsh, et al. (2003). The Use Of Clove Oil As An Anaesthetic For The Longfinned Eel, Anguilla Reinhardtii (Steindachner). Wiley, sf: 627-635. doi: 10.1046/j.1365-2109.2002.00701.x. | Arşiv Bağlantısı
 • L. Jirovetz, et al. (2006). Chemical Composition And Antioxidant Properties Of Clove Leaf Essential Oil. American Chemical Society (ACS), sf: 6303-6307. doi: 10.1021/jf060608c. | Arşiv Bağlantısı
 • J. L. Keene, et al. (2003). The Efficacy Of Clove Oil As An Anaesthetic For Rainbow Trout, Oncorhynchus Mykiss (Walbaum). Wiley, sf: 89-101. doi: 10.1046/J.1365-2109.1998.00927.X. | Arşiv Bağlantısı
 • H. J. Kim, et al. (2001). Isolation Of Virus-Cell Fusion Inhibitory Components From Eugenia Caryophyllata. Planta Medica, sf: 277-279. doi: 10.1055/s-2001-11993. | Arşiv Bağlantısı
 • Q. Kong, et al. (2004). Natural Antifungal Compounds From Syzygium Aromaticum.. Acta Agriculturae Shanghai, sf: 68-72. doi: 10.208581568. | Arşiv Bağlantısı
 • K. Lee, et al. (2001). Antioxidant Property Of Aroma Extract Isolated From Clove Buds [Syzygium Aromaticum (L.) Merr. Et Perry]. Food Chemistry, sf: 443-448. doi: 10.1016/S0308-8146(01)00161-3. | Arşiv Bağlantısı
 • T. P. López, et al. (2005). Solid- And Vapor-Phase Antimicrobial Activities Of Six Essential Oils:  Susceptibility Of Selected Foodborne Bacterial And Fungal Strains. American Chemical Society (ACS), sf: 6939-6946. doi: 10.1021/jf050709v. | Arşiv Bağlantısı
 • H. D. Martini. (1996). Eugenol And Carvacrol: The Main Fungicidal Compounds In Clove And Savory.. Italian Journal of Food Science, sf: 63-67. | Arşiv Bağlantısı
 • B. F. M. T. Andrade, et al. (2013). Antimicrobial Activity Of Essential Oils. Journal of Essential Oil Research, sf: 34-40. doi: 10.1080/10412905.2013.860409. | Arşiv Bağlantısı
 • A. N. Menon, et al. (2006). Glycosidically Bound Volatiles Of Clovesyzygium Aromaticum (L.) Merr. Et Perry (Myrtaceae). Wiley, sf: 155-157. doi: 10.1002/FFJ.2730070311. | Arşiv Bağlantısı
 • M. Muchalal, et al. (1985). Volatile Components Of Clove Essential Oil (Eugenia Caryophyllus Spreng): Neutral Fraction. Agricultural and Biological Chemistry, sf: 1583-1589. doi: 10.1271/bbb1961.49.1583. | Arşiv Bağlantısı
 • C. C. Mylonas, et al. (2005). Comparative Efficacy Of Clove Oil And 2-Phenoxyethanol As Anesthetics In The Aquaculture Of European Sea Bass (Dicentrarchus Labrax) And Gilthead Sea Bream (Sparus Aurata) At Different Temperatures. Aquaculture, sf: 467-481. doi: 10.1016/j.aquaculture.2005.02.046. | Arşiv Bağlantısı
 • N. Mytle, et al. (2006). Antimicrobial Activity Of Clove (Syzgium Aromaticum) Oil In Inhibiting Listeria Monocytogenes On Chicken Frankfurters. Food Control, sf: 102-107. doi: 10.1016/j.foodcont.2004.09.008. | Arşiv Bağlantısı
 • G. Nonaka, et al. (1980). Eugeniin, A New Ellagitannin From Cloves. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, sf: 685-687. doi: 10.1248/cpb.28.685. | Arşiv Bağlantısı
 • J. A. . Pino, et al. (2011). Essential Oil From Buds And Leaves Of Clove (Syzygium Aromaticum (L.) Merr. Et Perry) Grown In Cuba. Journal of Essential Oil Research, sf: 278-279. doi: 10.1080/10412905.2001.9699693. | Arşiv Bağlantısı
 • H. Raghavenra, et al. (2006). Eugenol—The Active Principle From Cloves Inhibits 5-Lipoxygenase Activity And Leukotriene-C4 In Human Pmnl Cells. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, sf: 23-27. doi: 10.1016/j.plefa.2005.08.006. | Arşiv Bağlantısı
 • V. K. Raina, et al. (2002). Essential Oil Composition Ofsyzygium Aromaticum Leaf From Little Andaman, India. Wiley, sf: 334-336. doi: 10.1002/FFJ.1005. | Arşiv Bağlantısı
 • A. Smith-Palmer, et al. (2003). Antimicrobial Properties Of Plant Essential Oils And Essences Against Five Important Food-Borne Pathogens. Wiley, sf: 118-122. doi: 10.1046/j.1472-765X.1998.00303.x. | Arşiv Bağlantısı
 • M. Soltani, et al. (2001). Study Of Anaesthetic Effects Induced By Clove Flower (Eugina Caryophillata) On Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Under Various Water Quality Conditions.. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran 56(4),, sf: 85-89. | Arşiv Bağlantısı
 • C. G. Soto, et al. (1995). Clove Oil As A Fish Anaesthetic For Measuring Length And Weight Of Rabbitfish (Siganus Lineatus). Aquaculture, sf: 149-152. doi: 10.1016/0044-8486(95)01051-3. | Arşiv Bağlantısı
 • A. K. Srivastava, et al. (2004). Bud And Leaf Essential Oil Composition Ofsyzygium Aromaticum From India And Madagascar. Wiley, sf: 51-53. doi: 10.1002/FFJ.1364. | Arşiv Bağlantısı
 • K. I. Suhr, et al. (2004). Antifungal Activity Of Essential Oils Evaluated By Two Different Application Techniques Against Rye Bread Spoilage Fungi. Wiley, sf: 665-674. doi: 10.1046/J.1365-2672.2003.01896.X. | Arşiv Bağlantısı
 • T. Tanaka, et al. (1993). Tannins And Related Compounds. Cxxiii. Chromone, Acetophenone And Phenylpropanoid Glycosides And Their Galloyl And/Or Hexahydroxydiphenoyl Esters From The Leaves Of Syzygium Aromaticum Merr. Et Perry. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, sf: 1232-1237. doi: 10.1248/cpb.41.1232. | Arşiv Bağlantısı
 • Y. Trongtokit, et al. (2005). Comparative Repellency Of 38 Essential Oils Against Mosquito Bites. Wiley, sf: 303-309. doi: 10.1002/PTR.1637. | Arşiv Bağlantısı
 • N. Paster, et al. (2008). Inhibitory Effect Of Oregano And Thyme Essential Oils On Moulds And Foodborne Bacteria. Wiley, sf: 33-37. doi: 10.1111/j.1472-765X.1990.tb00130.x. | Arşiv Bağlantısı
 • J. J. V. McMurray, et al. (2019). Dapagliflozin In Patients With Heart Failure And Reduced Ejection Fraction. New England Journal of Medicine, sf: 1995-2008. doi: 10.1056/NEJMoa1911303. | Arşiv Bağlantısı
 • P. R. Waterstrat. (2007). Induction And Recovery From Anesthesia In Channel Catfish Ictalurus Punctatus Fingerlings Exposed To Clove Oil. Wiley, sf: 250-255. doi: 10.1111/J.1749-7345.1999.TB00872.X. | Arşiv Bağlantısı
 • Y. Yang, et al. (2004). Insecticidal Activity Of Plant Essential Oils Against Pediculus Humanus Capitis (Anoplura: Pediculidae). Journal of Medical Entomology, sf: 699-704. doi: 10.1603/0022-2585-41.4.699. | Arşiv Bağlantısı
 • T.J. Zachariah, et al. (2005). Oil Constituents In Bud And Pedicel Of Clove (Syzygium Aromaticum).. Indian Perfumer, sf: 313-316. | Arşiv Bağlantısı
 • Y. Zhang, et al. (1997). Isobiflorin, A Chromone C-Glucoside From Cloves (Eugenia Caryophyllata). Phytochemistry, sf: 401-403. doi: 10.1016/S0031-9422(96)00836-9. | Arşiv Bağlantısı
 • G. Zheng, et al. (2004). Sesquiterpenes From Clove (Eugenia Caryophyllata) As Potential Anticarcinogenic Agents. American Chemical Society (ACS), sf: 999-1003. doi: 10.1021/np50085a029. | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/05/2022 06:00:47 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11521

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Ses Kaydı
Astrofotoğrafçılık
Gezegen
Yağ
Bağışıklık
Ahlak
Zeka
İnsanlık
Dağılım
Elektrik
Şempanzeler
Hastalık Kontrolü
Doğa Yasası
Bağışıklık Sistemi
Araştırma
Hematoloji
Ana Bulaşma Mekanizması
Abd
Karadelik
İmmünoloji
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Mikroevrim
Boyut
Depresyon
Manyetik Alan
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et