Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

İleri Evre Kanserler İçin Yeni Umut: Sıcak Kemoterapi Nedir?

İleri Evre Kanserler İçin Yeni Umut: Sıcak Kemoterapi Nedir? The Jakarta Post
8 dakika
20,471
 • Onkoloji
Tüm Reklamları Kapat

Kanser, buradaki yazımızda da anlattığımız gibi, vücutta bir organda teşekkül edip tedavi edilmediği takdirde, ilk önce çevresindeki organlara, daha sonrasında ise kan yoluyla vücutta başka organlara yayılmaya başlar. Bu yayılma (metastaz), özellikle de sindirim sistemi kanserlerinde genellikle akciğere, karaciğere ve peritona, yani karın zarına olur. Kanser hücrelerinin yönlerini nasıl bulduğuyla ilgili olarak buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Uzun bir zaman öncesine kadar, ileri evre periton kanseri olan hastalara sadece kemoterapi uygulanır ve böylece aynı durumda olan ama kemoterapi görmeyen hastadan sadece 6 ay daha uzun yaşardı. Fakat "Sitoredüktif Cerrahi" ve "Sıcak Kemoterapi" yöntemlerinin geliştirilmesiyle birlikte hastalar 11 yıla kadar varan süreyle yaşatılabilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Sitoredüktif Cerrahi Nedir?

Günümüzde ileri evredeki yumurtalık, kolon, periton ve mide kanserlerine yönelik uygulanan cerrahi yöntemler sadece tümör eksizyonuna dayalı olmayan, daha karmaşık prosedürleri de içinde barındıran yöntemlerdir. Sitoredüktif cerrahi, makroskopik olan tüm peritoneal bulguların ameliyatla alınmasıdır. Sitoredüktif cerrahi viseral ya da paryetal peritonektomi işlemini içinde barındırır. Buradaki amaç, tüm makroskopik tümör oluşumlarının rezeksiyonunu sağlayıp patolojik riskleri ortadan kaldırmaktır. Sitoredüktif cerrahide, cerrah bir elektro-cerrahi aracı olan "Piyasemen" kullanır. Piyasemen, yüksek voltajlı elektrik aracılığıyla ısı üretir ve üretilen ısı sayesinde kanser dokusunu yakar.

Sıcak Kemoterapi Nedir?

Sıcak Kemoterapi nam-ı diğer Hipertermik İntraoperatif Peritoneal Kemoterapi (HIPEC) , abdomen bölgesinde yayılmış kanseri olan hastalarda "Sitoredüktif Cerrahi" ile makroskopik boyuttaki tümörlerin alınmasının ardından, ısıtılmış kemoterapi solüsyonunun karın boşluğuna uygulanıp mikroskopik boyuttaki tümörlerin yok edilmesidir. Tümör rezeksiyonunun hemen ardından ısıtılmış kemoterapi solüsyonu hastanın abdomenine uygulanmasıyla birlikte mikroskopik malignitelerin yok edilmesi hedeflenir.

Tüm Reklamları Kapat

Sıcak kemoterapi en çok kolorektal kanserlerde ve apandisit tümörlerini tedavi etmek için kullanılır. Bununla beraber:

 • Adrenal Kanserler
 • Yumurtalık Kanseri
 • Karaciğer Kanseri
 • Pankreas Kanseri
 • Mesothelioma

gibi kanserleri tedavi etmek için de uygulanır. Kişinin yukarıdaki hastalıklardan birini geçiriyor olması kişinin her zaman sıcak kemoterapiyle tedavi edileceği anlamına gelmez. Hastanın sıcak kemoterapiye uygun olup olmadığını belirlemek için hastanın genel sağlık durumu, yaşı, kanser türü vb. faktörler göz önüne alınmalıdır. Eğer hasta için aşağıdaki soruların bir veya birkaçının cevabı "Evet" ise sıcak kemoterapi uygulamasının faydası olmayacaktır.

 • Kanser dokusu karın boşluğuna taşmış mı?
 • Hasta 75 yaşından büyük mü?
 • Hasta daha önce ağır bir kemoterapi sürecinden geçmiş mi?
 • Hastada karaciğer veya böbrek yetmezliği var mı?

Sıcak Kemoterapi Yöntemi Nasıl Uygulanır?

1. Aşama: Cerrahi Müdahale

Öncelikle doktorlar, "Sitoredüktif Cerrahi" yöntemiyle alabilecekleri kadar tümörün abdominal kaviteden eksizyonunu sağlar. Sitoredüktif cerrahinin sıcak kemoterapiden önce uygulanması gerekir. Aksi takdirde, sıcak kemoterapi kanser dokularının derinine erişemez ve tedavi yeterince efektif olamaz. Fakat hastayla ilgili bazı koşullar, hastanın ameliyat edilmesini pek de mümkün kılmamaktadır. Böyle bir durumda doktorlar, tedavi için başka bir yol izlemek zorundadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

2. Aşama: Sıcak Kemoterapi Banyosu

Cerrahinin hemen ardından, gözle görülemeyen kanser dokusunu yok etmek adına ameliyat sırasında ısıtılan ve tek seferlik uygulanan sıcak kemoterapi işlemi gerçekleştirilir.

Normal kemoterapide kullanılan ilaçlar olan Karboplatin, Sisplatin, Doksorubisin, Gemsitabin ve Pemetrekset sıcak kemoterapide de uygulanır. Fakat bu sefer ilaçlar kana enjekte edilmez, onun yerine direkt karın boşluğuna verilir.

Sıcak Kemoterapi Makinesi Nasıl Çalışır?

Sıcak Kemoterapi Makinesi
Sıcak Kemoterapi Makinesi
Flickr

Mekanizmayı şu şekilde özetlemek mümkün:

 1. Doktor kateteri abdominal boşluğa yerleştirdikten sonra, kateteri kemoterapi solüsyonunu ısıtıp ve onu vücuda gönderen aynı zamanda da solüyonu vücuttan çeken "Perfüzyon Sistemi"ne bağlar. 
 2. Kemoterapi solüsyonu perfüzyon sisteminin ısıtıcı ünitesinden geçerken sıcaklığı 42-43 dereceye kadar çıkar. Bu sıcaklıkta kanser hücreleri zarar görürken, normal hücreler zarar görmez.
 3. Doktor, abdomene solüsyonun iyicene karışması için elle masaj yapar. Böylece sıcak kemoterapi solüsyonu kanser hücrelerine daha kolay ulaşır.
 4. Bu işlem yaklaşık 1-1.5 saat sürer.
 5. Kemoterapi işlemi sona erdikten sonra, doktor kemoterapi solüyonun vücuttan drenajını sağlar.
 6. Son olarak kateter çıkarılmadan ve insizyon kapatılmadan önce kavite tuzlu solüyonla durulanır.

Bütün bu süreç 6 ila 18 saat arasında gerçekleşir. Kanser vücutta ne kadar çok dokuya yayılmışsa prosedür süresi bir o kadar uzar.

Kemoterapi İlaçları Neden Isıtılarak Verilir?

Kemoterapi ilaçlarının ısıtılarak verilmesinin başlıca sebebi, ısının başlı başına anti-tümör etkisine sahip olmasıdır. Bununla birlikte ısı ilacın karın bölgesinde yüzeylere eşit olarak dağılmasını sağlar . 

Tüm Reklamları Kapat

Isının Anti-kanser ilaçların doku içine nüfuz etmesini kolaylaştırdığı ve böylece kemoterapötik ajanların kanser hücrelerini öldürme etkisini arttırdığı bilinen bir gerçektir.    

Sıcak Kemoterapi Uygulama Aşaması
Sıcak Kemoterapi Uygulama Aşaması
Flickr

İyileşme Süreci

Sitoredüktif Cerrahi ve Sıcak Kemoterapi sonrası iyileşme süreci aylarca devam eder. Bu sürecin uzaması ya da kısalması hastanın iyileşme sürecindeki benimsediği yaşam tarzına da bağlıdır. İyileşme sürecinde hastayı en çok zorlayan durum yorgunluk hissidir. Ameliyattan 2-3 ay sonra yorgunluk hissi sona erer. İyileşme sürecinde makul sınırlar içerisinde hareketli bir yaşam sürmek ve iyi beslenmek de çok önemli faktörler arasındadır.

Sıcak Kemoterapinin Yan Etkileri ve Riskleri

Sıcak kematerapinin yan etkileri normal kemoterapinin yan etkilerine benzer olsa da yan etkilerinin şiddeti normal kemoterapiye kıyasla çok daha hafiftir.

Yan Etkileri

 1. Bulantı ve Kusma: Gerektiği takdirde hastaya bulantı önleyici ilaçlar verilerek bu yan etki engellenir.
 2. Letarji/Yorgunluk: Uzun süren bir ameliyattan sonra yorgunluk hissinin yaşanması normal karşılanır. Hastanın normal haline dönmesi, yorgunluk hissinin kaybolması üç ayı bulur.
 3. İştahta azalma
 4. İshal: hastaların en sık karşılaştığı yan etkilerdendir. İshal görülmesinin sebebi kemoterapi değil, prosedürün kendisidir.
 5. Sıcak kemoterapiden sonra nadiren de olsa yoğun saç dökülmesi gözlemlenebilir.
 6. Ağız ve ağız çevresinde yara

Riskleri

 1. Sıcak kemoterapi uygulamasından sonra, hastalarda akciğer iltihabı gözlenebilir.
 2. Sıcak kemoterapi uygulanan her 100 hastanın 7'sinde pankreas iltihabı oluşur.
 3. Her 100 hastanın 4'ünde kanama ve bağırsak yoluyla sızıntı sorunu gelişir.
 4. Sıcak Kemoterapi sonrası kandaki Beyaz Hücre sayısı düştüğü için enfeksiyon riski artar.
 5. Bağırsakta bulunan maddeler karın içine sızıp karın içi enfeksiyonları oluşturabilir.

Sıcak Kemoterapi Deneysel Bir Tedavi Midir?

Sıcak kemoterapi, araştırmalarla başarısı kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Hiçbir kuruluş sıcak kemoterapiyi deneysel amaçlarla uygulamamaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Sıcak Kemoterapi ile Normal Kemoterapi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Normal kemoterapi uygulamasında ilaç direkt olarak kana verilirken, sıcak kemoterapide ilaç karın boşluğuna verilir. Sıcak kemoterapiyle birlikte karın boşluğundaki öldürülmesi zor olan kanser hücrelerini öldürmek kolaylaşır.

Sıcak kemoterapi, yüksek dozda kemoterapi uygulanmasını mümkün hale getiren, kemoterapiyi intraperitoneal bölgede yoğunlaştıran ve vücudun geri kalan kısımlarının kemoterapiye maruz kalma oranını en aza indiren bir tedavi yöntemidir. Bununla birlikte, sıcak kemoterapinin yan etkileri daha düşüktür ve sıcak kemoterapi, kemoterapi emilimini artırarak kanser hücrelerinin kemoterapiden gördüğü etkiyi arttırır.

Sıcak Kemoterapi Tedavisinin Başarısını Etkileyen Faktörler

Tedavinin başarısını hastalığın vücuda ne kadar yayıldığı, cerrahi müdahalenin zamanlaması ve büyüklüğü, tümöral kitlelerin çapı, tümörlerin histolojisi, tümörün kemoterapiye duyarlılığı, tümörün kemoterapötik ilaca duyarlılığı ve kemoterapi süresi gibi faktörler tedavinin başarısını etkiler.

Sıcak Kemoterapi Sonrası Tedavi 

Sıcak kemoterapi sonrası prognozu etkileyen, hastalığın teşhisinin konulduğu zamanki şiddeti, cerrahi müdahale ile tümörlerin ne kadarının eksizyonunun gerçekleştirildiği ve hastanın durumu gibi birden fazla faktörler vardır. Genellikle sıcak kemoterapi sonrası hastalar için yeni bir kemoterapi dönemi başlamasa da, bazı durumlarda 4-6 hafta süren kemoterapi uygulanabilir. Kemoterapi her sıcak kemoterapi tedavisi gören hastaya uygun olmayabilir. Çünkü hastanın bulunduğu koşullar buna elverişli olmayabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
100 Olgu Klinik Yaklaşım

Boyut: 16 X 24
Sayfa Sayısı: 272
Basım: 1
ISBN No: 9786054414789

Devamını Göster
₺285.00
100 Olgu Klinik Yaklaşım

Sıcak Kemoterapinin Maliyeti

Sıcak kemoterapi için kesin bir fiyat söylemek mümkün değildir. Çünkü, kanser kişiye özgü bir hastalıktır ve buna bağlı olarak da hastalara uygulanan tedaviler kişiden kişiye farklılıklar barındırmaktadır. Maliyet hesaplanırken, hastanın hastanede kaç gün kalacağı, hangi ekibin hastayı ameliyat edeceği, ameliyathane ve kemoterapi ilaçları gibi etkenler göz önüne alınır.

Sıcak Kemoterapinin Başarı Oranı 

2000'li yıllara kadar karın içi kanserlerde son evre hastalara sadece kemoterapi uygulanır ve hastanın maksimum 6 ay daha yaşatılması sağlanırdı. Fakat sıcak kemoterapi yöntemiyle birlikte hastaların 5 ila 11 yıl arasında değişen bir süreyle yaşamaları sağlanıyor.

Peritoneal kanserlerde 5 yıllık sağkalım oranı %66-97 arasındayken, yumurtalık kanserinde bu oran %50 civarındadır. Kolorektal kanserlerde bu oran daha da düşmektedir.

Sıcak kemoterapi sonrası mortalite oranı %0 ile %7 arasındadır. Son evre kanser hastaları yönelik uygulanan sıcak kemoterapi için bu oran düşük olarak kabul edilmektedir.

Sıcak Kemoterapinin Kolorektal Kansere Herhangi bir Etkisi Olmuyor mu?

2018 yılının nisan ayında yayınlanan bir makalede yaklaşık 15 yıldır ileri evre kolorektal kanseri hastaları için sıcak kemoterapi ve sitoredüktif cerrahinin komibne uygulanmasında, sıcak kemoterapinin ne kadar efektif olduğu üzerinde durulmuştur. Yapılan çalışma sıcak kemoterapinin kolorektal kanser üzerindeki etkilerini değerlendiren ilk çalışmadır ve bu çalışmada son evre kolorektal kanseri olan ve vücudunun herhangi bir bölgesine metastaz yapmamış 265 hasta üzerinde çalışılmıştır. Bu 265 hastaya ya sitoredüktif cerrahinin hemen ardından 43 dereceye kadar ısıtılmış oksiplatin abdomenine uygulandı ya da sadece ameliyat edildiler.

Yaklaşık 64 ay boyunca takip edilen hastaların HIPEC uygulanmış grubunda medyan sağ kalım 41.7 ay iken, sadece cerrahi uygulanmış hastaların medyan sağkalımı 41.2 aydır.

Her iki grubun da mortalite yüzdeleri eşitti ve iki grubta da baş gösteren yan etkiler benzerdi.

ASCO Uzmanı Andrew Epstein'a göre, bu çalışmanın kolorektal kanserli çoğu hastayı gereksiz kemoterapi uygulanmasından korunmasında önemli bir yeri vardır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
57
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 8
 • Umut Verici! 7
 • Tebrikler! 6
 • Bilim Budur! 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Üzücü! 1
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/06/2023 17:40:42 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8154

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Hominid
Alan
Çocuk
Newton
Biyokimya
Kanıt
Yaşamın Başlangıcı
Makine
Ara Tür
Çekirdek
Mitler Ve Gerçekler
Beslenme Davranışı
Yapay
Antibiyotik
Kan Hastalıkları
Samanyolu Galaksisi
Moleküler Biyoloji
Anne
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Nasa
Viral Enfeksiyon
Evrimsel Psikoloji
Çağ
Psikoloji
Üreme
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Karanlık Enerji: Evreni Genişleten Gizemli Enerjinin Kaynağı Ne?
Karanlık Enerji: Evreni Genişleten Gizemli Enerjinin Kaynağı Ne?
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Hastayken Sesimiz Neden Kalın ve Boğuk Çıkıyor?
Hastayken Sesimiz Neden Kalın ve Boğuk Çıkıyor?
Elektrik Tellerindeki Renkli Toplar Ne İşe Yarıyor?
Elektrik Tellerindeki Renkli Toplar Ne İşe Yarıyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Mavuş, et al. İleri Evre Kanserler İçin Yeni Umut: Sıcak Kemoterapi Nedir?. (29 Aralık 2019). Alındığı Tarih: 3 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8154
Mavuş, D., Bakırcı, Ç. M. (2019, December 29). İleri Evre Kanserler İçin Yeni Umut: Sıcak Kemoterapi Nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved June 03, 2023. from https://evrimagaci.org/s/8154
D. Mavuş, et al. “İleri Evre Kanserler İçin Yeni Umut: Sıcak Kemoterapi Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 29 Dec. 2019, https://evrimagaci.org/s/8154.
Mavuş, Deniz. Bakırcı, Çağrı Mert. “İleri Evre Kanserler İçin Yeni Umut: Sıcak Kemoterapi Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, December 29, 2019. https://evrimagaci.org/s/8154.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close