Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

İklim Krizi Derinleştikçe, Bu Soru Giderek Önem Kazanıyor: Kıyılardaki Yerleşimlerin Kasırgalara Karşı Direncini Nasıl Artırırız?

İklim Krizi Derinleştikçe, Bu Soru Giderek Önem Kazanıyor: Kıyılardaki Yerleşimlerin Kasırgalara Karşı Direncini Nasıl Artırırız?
7 dakika
149
 • Kamu Sağlığı
 • Bilim Haberciliği

Harvey Kasırgası, Ağustos 2017'de Texas'a feci yağmur, yoğun sel ve 125 milyar dolardan fazla zarar getirdi. O zamandan bu yana artan sıklıkta ve yoğunlukta başka kasırgalar ve felaketler de yaşandı. Kasırga Fiona'nın Porto Riko'daki yıkımı bunun en son örneğiydi. Yine de, ülke çapındaki kıyı toplulukları felaketlere karşı daha dayanıklı olmak için mücadele ediyor.

Bu tehlikelerle nasıl başa çıkılacağı konusu karmaşık. Çünkü meseleler çok yönlü: kıyı boyunca yaşayan insanların evleri, işleri varken işletmelerin altyapıları ve işçileri var. Bunların her biri, bölgenin ekonomik refahına katkıda bulunuyor. Felaketler meydana geldiğinde herkes eşit şekilde etkilenmiyor. İklim değişikliği kötüleştikçe kasırga gibi felaketlerin etkileri, iç kesimlerde de giderek daha fazla hissediliyor.

Tüm Reklamları Kapat

Yakınlarda Delaware Üniversitesi Afet Araştırma Merkezinden, toplumun kasırga riskini yönetme hedefleri arasındaki gerginliği ve ödünleşmeleri araştıran, çoklu kurumsal bir çabaya öncülük etmesi istendi. Aynı zamanda eşitlik ve ekonomik refah edinimini de göz önüne alacak merkeze bu araştırma için, Ulusal Bilim Vakfından 16.5 milyon dolar verildi.

Delaware Üniversitesi liderliğindeki bir merkez olan "Kıyı Tehlikeleri, Eşitlik, Ekonomik Refah ve Dayanıklılık" (veya kısaca "CHEER"), NSF ajansının Kıyı Şeritleri ve İnsanlar programının bir parçası olarak ilan ettiği ve finanse ettiği beş projeden biri. NSF, ABD kıyılarının doğal, sosyal ve ekonomik kaynaklarını korumak ve daha dayanıklı kıyı toplulukları oluşturmaya yardımcı olmak için, 51 milyon dolarlık araştırma fonu sağladı. Çalışma; kamu politikası, sosyoloji, meteoroloji, mühendislik ve diğer disiplinlerden yoğun bir katkı gerektirecek. UD Başkanı Dennis Assanis şöyle söylüyor:

Tüm Reklamları Kapat

Delaware Üniversitesi'ndeki Afet Araştırma Merkezinin, toplumun en karmaşık zorluklarına odaklanan disiplinlerarası araştırma, analiz ve problem çözme konusunda uzun bir başarı geçmişi bulunuyor. Bu nedenle, bu son çabaya öncülük etmeleri yerinde olur. Ülke çapındaki kurumlarla işbirliği yaparak CHEER merkezi, iklim değişikliğinden kaynaklanan artan tehditler karşısında, kıyı topluluklarını daha dirençli hale getirmeye yardımcı olacak.

5 yıllık proje, Afet Araştırma Merkezi öğretim üyesi ve Delaware Üniversitesi inşaat ve çevre mühendisliği profesörü Rachel Davidson tarafından yürütülecek. Ortak araştırmacılar arasında; DRC öğretim üyesi ve UD sosyoloji ve ceza adaleti doçenti Sarah De Young, Cornell Üniversitesi inşaat ve çevre mühendiliği profesörü Linda Nozick, Stony Brook Üniversitesi atmosfer bilimleri profesörü ve bölüm başkanı Brian Colle ve East Carolina Üniversitesi ekonomi profesörü Megna Millea yer alıyor. Davidson şöyle açıklıyor:

Ekonomik refah ihtiyacının ele alınması, geçmiş tehlikelere karşı dayanıklılığı incelerken pek dikkate alınmadı. Sorunu kapsamlı olmayacak bir şekilde dile getirdik. İnsanlara, bu yerlere yerleşmemelerini ve akıllı olmaları gerektiğini söyledik. Fakat riski en aza indirmek, hiçbir zaman bir topluluğun tek amacı değildir. Şu anda sorduğumuz soru, toplulukların istediği büyümeyi, ileride tehlikeli durumlar yaratmayacak kadar akıllı bir şekilde kolaylaştırmanın yolları olup olmadığıdır.

Kasırga Riski Sorununu Yeniden Ele Almak!

Dikkate alınması gereken çok fazla şey var. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Kıyı Yönetimi Ofisi'ne göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 128 milyonu aşkın insan kıyı boylarında yaşıyor.

Çalışmaya katılan araştırmacılar; iklim değişikliğini ve rüzgâr, yağmur, fırtına dalgası ve dalgalar gibi birçok felaketi hesaba katarak, uzun vadeli kasırga tehlikeleri modellemek için yöntemler geliştirecek. Sürdürülebilir eşitlik, refah ve dayanıklılığa ulaşmak için farklı politika müdahalelerini tasarlamak ve değerlendirmek üzere bir taslak geliştirecekler.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Proje, bu etkileşimlere bütünsel olarak bakmak ve toplumun normal faaliyetlerinin bir parçası olarak kasırga riski sorununu yeniden ele almaya yönelik. Böylece, olası çözümler hakkında daha fazla fikir edinmek hedefleniyor. Davison şöyle söylüyor:

Eğer sadece kasırga rüzgârlarının başlamasının kısa bir süre öncesinden rüzgârın durmasına ve toparlanmaya kadar olan aralığa odaklanırsanız, bu topluluğun son 50 yılda nasıl büyüdüğü gibi önemli bilgileri gözden kaçırabilirsiniz.

Örneğin nüfusu 15 yıllık bir dönemde %31 oranında büyüyen Houston da dahil olmak üzere, Texas gibi eyaletlerde yaşanan son on yıllarda yaşanan gelişme, ciddi bir ekonomik büyümeyi de körükledi. Bölge ekonomisi büyüdü ve nüfus artışları, dayanıklık önlemleri için bölgeye daha fazla kaynak sağlanmasına neden oldu. Bununla birlikte bu gelişme, aynı zamanda 2017'deki Harvey Kasırgası sırasında taşkınları ve kayıpları daha da arttırdı. Bunun sebebi ise; yeni mahallelerin çoğunun taşkın yataklarına inşa edilmesi, eski doğal alanların asfaltla kaplanması ve suyun gidecek hiçbir yerinin kalmamasıydı.

Hükümetin, sigorta endüstrisinin veya diğer kurumların, toplulukların daha iyi kasırga risk yönetimi elde etmelerine yardımcı olmak için müdahale edebileceği birçok yol bulunuyor (satın alımları, hibeleri, ulusal sel sigortası programlarını veya olay sonrası müdahale ve kurtarma yatırımlarını düşünün). Ancak hangi seçenek kombinasyonunun en mantıklı olduğu her zaman net değil.

Toplulukların ve kurumların daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için araştırma ekibi, farklı insanların ve kurumların nasıl etkileşime geçtiğini ve belirli politikaların gerçek hayatta nasıl vuku bulduğunu değerlendirmek için bilgisayar modelleri yaratacak. Davidson şöyle söylüyor:

Kazan-kazan stratejisi arıyoruz. Genel olarak ev sahiplerinin daha iyi durumda olduğu, sigorta endüstrisinin karlı olduğu ve devlet kurumlarının büyük, planlanmamış harcamalarla sıkışmadığı politikalar arıyoruz.

Odakta Eşitlik!

Proje boyunca eşitlik meselesine dikkat edildi. Yoksul insanların, azınlıkların ve tıbben hassas olanlar gibi diğer insanların, daha kötü etkiler yaşamaya ve kayıplarla başa çıkmada daha çok zorlamaya meyilli olduklarına yönelik belgeler bulunuyor. Yardım için hafifletme, müdahale ve kurtarma süreçleri bile eşitsiz olabilir. Davidson ve işbirlikçileri, bu durumu değiştirmek istiyor. Davidson şöyle söylüyor:

Tüm Reklamları Kapat

Odaklandıklarımızdan bir tanesi de kiracılar ve felaketleri nasıl deneyimledikleri. Örneğin, bir politika hedefi mümkün olduğunca fazla dolar kaybından kaçınmaksa pratikte bu, çoğunlukla en zengin mülklere yatırım yapmak anlamına gelebilir. Çünkü tek bir evi güçlendirmek, çok para kazandırabilir. Eğer eşitlik bir hedefse, belki de her hanenin yaşadığı kayıp yüzdesini en aza indirmek daha iyidir. Ya da kiracılar söz konusu olduğunda, mümkün olduğunca az insanın evlerinden çıkmak zorunda kaldığından emin olmak daha iyidir. Bu, denkleme eşitlik ekleme becerisi yeni bir şey ve düşüncedeki değişimin bir sonucu. Genel olarak bir topluluk için neyin en iyi olacağını düşünmekten, gerçek hayatta her hanenin, devlet kurumunun ve sigortacının kendi perspektifinden kararlar aldığını fark etmeye gittik. Her paydaşa bir birey olarak bakmaya ve kendi kararlarını nasıl verdiklerini ve başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunduklarını göstermeye başladık. Bu bizi, eşitliği ele almaya zorluyor çünkü zaten doğrudan farklı bakış açılarına bakıyoruz. Şimdi, kaybın farklı hanelere ve topluluklara nasıl dağıtılacağını ve bunun adil olup olmadığını kolayca sorabiliyoruz.

Otuz yıl sonra bugün olduğundan farklı görünebilecek dinamik bir faktör olan iklim değişikliği de bu çalışmayı kapsıyor. Örneğin, iklimimiz değiştikçe kasırgaların daha fazla karasal yağışa ve hasara neden olduğuna dair kanıtlar artıyor. Fakat kasırgalar çoğu zaman, yalnızca kıyıda yaşayan insanlar için bir endişe kaynağı olarak kabul edilmişti. Kasırgaların iç bölgelere olan etkilerini göz önünde bulundurmak bu bakış açısını genişletmeye yardımcı olacak. Ek olarak araştırmacılar, mevcut evlerin ayrıntılı tariflerini oluşturma yeteneğini otomatikleştirmek için bilgisayar görüntüsünü ve yapay öğrenmeyi kullanmayı planlıyorlar. Böylece kayıpları daha iyi tahmin edebilecekler.

Disiplinler Arası ve Kurumlar Arası Uzmanlık!

Rekabetçi Araştırmayı Teşvik Etmek için Kurulan Programla (EPSCoR) ortaklaşa finanse edilen çalışma; Delaware Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, Boston Üniversitesi, Florida Üniversitesi, Chapel Hill'deki North Carolina Üniversitesi, Stony Brook, Oklahoma Üniversitesi, East Carolina Üniversitesi, Teksas A & M ve Kuzey Carolina Devlet Üniversitesindeki araştırmacıların katkılarını içerecek.

Ekibin oluşturulmasında Davidson, daha önce işbirliği yapmış bir çekirdek araştırmacı grubuyla başladıklarını, daha sonra UD'den ve dışarıdan uzmanlar eklediklerini belirtti. Davidson ve Joe Trainor'a ek olarak, DRC'den Profesör Joseph R. Biden, Jr.'da bulunuyor. Delaware Üniversitesi'nde 2019 ve 2020 afet bilimi kümesi, Kamu Politikası ve Yönetimi Okulu; Biden Okulundan yadımcı doçenti A.R. Siders, inşaat ve çevre mühendisliği yardımcı doçenti Shangjia Dong ve DeYoung'u Afet Araştırma Merkezi'nin çekirdek fakültesine ekledi. Her biri, projeye eleştirel bakış açıları getiriyor. Afet Araştırma Merkezi yardımcı yöneticisi ve sosyoloji profesörü Tricia Wachtendorf şöyle söylüyor:

Dört üniversiteden altı Delaware Üniversitesi fakültesinin hibe alması, üçü küme alımından, öğrenciler, bilim ve topluluklar için Delaware Üniversitesi'ndeki disiplinlerarası çalışmayı desteklemekten gelen başarıya dikkat çekiyor.

Proje doktora sonrası öğrencilere, az temsil edilen gruplardan öğrencileri destekleyen ulusal kuruluşlar olan Bill Anderson Fund ve McNair Scholars da dâhil olmak üzere, araştırmaya dayalı mentorluk ve acil müdahele saha çalışması eğitimine katılmaları için fırsatlar sağlayacak.

Tüm Reklamları Kapat

Grup, cinsiyet, ırk, yaş, disiplin ve coğrafya açısından belirgin bir şekilde çeşitli. Davidson bunu şöyle açıklıyor:

Bu, ekibin değerlerinin çalışma şeklimize, yaptığımız işin türüne ve projeye getirdiğimiz öğrencilere yansıtılmasını sağlamak üzere kasıtlı yapılmış bir çaba.

NSF tarafından finanse edilen bir merkez olan SimCenter ile ortaklık, oluşturulan araçların hibe fonlama süresinin ötesinde de devam etmesini sağlamaya yardımcı olacak. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) gibi kuruluşlarla bağlantılar, ekibin sonuçlarını uygulamaya aktarmaya katkı sağlayacak ve DRC IT! modülleri araştırmacıların ve halkın ilgisini çekmeye yardımcı olacak.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
9
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler, akademik dergiler veya resmi bilim kurumları tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

Medya İrtibat

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/12/2022 02:27:22 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12546

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Elektromanyetizma
Modern
Nükleik Asit
İnsanlar
Küçük
Periyodik Tablo
Kelebek
Wuhan
Balıkçılık
Pandemik
Yüksek
Genel Görelilik
İletişim
Maymun
Kara Delik
Genom
Semptom
Endokrin Sistemi Hastalıkları
Gaz
Endokrin Sistemi
Korku
Doğa Yasası
Jeoloji
Covıd-19
Astronomi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Küçükkıvanç, et al. İklim Krizi Derinleştikçe, Bu Soru Giderek Önem Kazanıyor: Kıyılardaki Yerleşimlerin Kasırgalara Karşı Direncini Nasıl Artırırız?. (10 Kasım 2022). Alındığı Tarih: 10 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12546
Küçükkıvanç, S., Bakırcı, Ç. M. (2022, November 10). İklim Krizi Derinleştikçe, Bu Soru Giderek Önem Kazanıyor: Kıyılardaki Yerleşimlerin Kasırgalara Karşı Direncini Nasıl Artırırız?. Evrim Ağacı. Retrieved December 10, 2022. from https://evrimagaci.org/s/12546
S. Küçükkıvanç, et al. “İklim Krizi Derinleştikçe, Bu Soru Giderek Önem Kazanıyor: Kıyılardaki Yerleşimlerin Kasırgalara Karşı Direncini Nasıl Artırırız?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 10 Nov. 2022, https://evrimagaci.org/s/12546.
Küçükkıvanç, Sena. Bakırcı, Çağrı Mert. “İklim Krizi Derinleştikçe, Bu Soru Giderek Önem Kazanıyor: Kıyılardaki Yerleşimlerin Kasırgalara Karşı Direncini Nasıl Artırırız?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, November 10, 2022. https://evrimagaci.org/s/12546.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.