Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Yazılı İçerik Kuralları

Aşağıdaki kurallar, Evrim Ağacı bünyesinde yayınlanan tüm yazıların eşit kalite ve güvenilirliğe sahip olması için konmuş kurallardır. Bu kurallar arasından dikkate değer sayıda kurala uymayan yazılar, direkt olarak reddedilecektir.

1. Genel, Yasal ve İlkesel Kurallar

 1. Yazılan yazılar, Evrim Ağacı'nın ilkelerinden hiçbiriyle çelişmemelidir.
 2. Yazarlar, yazılarını göndermeden önce Evrim Ağacı'nda Yayınlanan İçeriklerle İlgili Haklar ve Sorumluluklar metnini okumalı, anlamalı, kabul etmelidir.
 3. Evrim Ağacı'nda yayınlanan bütün yazılar, yazarın gerçek adıyla, gerçek fotoğrafıyla ve gerçek biyografik bilgileriyle yapılmak zorundadır. Yazarlarımızın takma isim kullanması, kendilerine ait olmayan fotoğrafları profillerine yerleştirmesi veya biyografileri olmaksızın yayın yapmaları yasaktır. Yazı yayınlandıktan sonra yazarın kimlik bilgilerinin yanıltıcı yönde değiştirilmesi de yasaktır. Gerekli düzenlemeleri, siteye üye girişi yaptıktan sonra buraya tıklayarak yapabilirsiniz.
 4. Evrim Ağacı'nda bir içeriğe katkı sağlayan herkese hak ettiği kredi verilir; yazıya katkı sağlayan tüm editörler, diğer yazarlar, seslendirmenler, fotoğrafçılar ve diğer kişiler metin bilgilerinde açıkça gösterilir.
 5. Evrim Ağacı'nda yayınlanacak bir yazı, Türkçe yayın yapan herhangi bir dijital yayın ortamında daha önceden yayınlanmamış olmalıdır.
 6. Evrim Ağacı'nda yayınlanacak hiçbir yazının büyük bir kısmı, dijital veya basılı başka bir Türkçe eserden, yazıdan veya kitaptan birebir alıntılarla inşa edilmiş olmamalıdır. Hiçbir Türkçe eserden/yayından, 40 kelimeden uzun alıntı yapılmamalıdır. Alıntı yapıldığında, bu doküman içerisinde verilen alıntı kurallarına uyulmalıdır.
 7. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik bir editörün denetiminden geçmeden yayına alınamaz. Dolayısıyla yazınız bir editöre atanacak ve editöryal kontrolden geçirilecektir. Ancak gönderdiğiniz yazıda neredeyse sıfırdan yazmayı gerektirecek düzeyde düzenleme gerekiyorsa, sıra dışı bir durum olmadığı müddetçe yazınız reddedilecektir.

2. Bilimsel Kurallar ve Kapsam

 1. Yazılan bütün yazılar modern bilimin ışığında olmak zorundadır. Bir alandaki meslek örgütlerinin (örneğin Amerikan Psikoloji Derneği gibi) ve saygın bilim kurumlarının (örneğin Ulusal Bilimler Akademisi gibi) onaylamayacağı veya altına imza atmayacağı konulardan yerleşik bilimsel gerçeklermiş gibi bahsetmek yasaktır. Eğer modern bilim tarafından reddedilen, henüz güvenilir bir şekilde ispatlanamamış olan, hakkında yeterince akademik veri birikmemiş olan, akademik makaleler veya güncel bulgularla desteklenmeyen bir konuda yazılacaksa, bunun böyle olduğu açıkça belirtilmeli ve aksi yöndeki bulgular veya veri yetersizlikleri açıkça tartışılmalıdır. Bilimsel olarak tartışmalı ve sosyolojik etkileri olabilecek konularda dil ve kapsam, o alandaki meslek örgütlerinin dil ve kapsamını yansıtmak zorundadır.
 2. Yazılarda bireysel kanaatlere ve akademik kaynaklarca desteklenemeyecek iddialara, fikirlere, şahsi görüşlere yer verilmemelidir; ansiklopedik bir tavır sergilenmelidir. Evrim Ağacı'nda yayınlayacağınız ve editöryel denetimden geçmiş yazılar, "kişisel blog yazıları" değildir; dolayısıyla sadece bilgi verme amacıyla yazılmış olmalı, kaynaklarla desteklenmeli, yazarın bireysel görüşlerini içeren ifadelerden kaçınılmalıdır ("Yazar Görüşü" yazması için davet edilen yazarlar haricinde).
 3. Yazıların kapsamı iyi seçilmelidir; aşırı genel ve kapsamlı konuları yüzeysel olarak anlatmaktan uzak durulmalıdır. Ele alınan konular mümkün olduğunca spesifik olmalıdır; belli bir kavramsal derinlik hedeflenmelidir. Örneğin "yapay zeka" gibi bir konunun tek bir yazıda anlatılması çok zordur; dolayısıyla daha ziyade yapay zeka alanında spesifik bir konu seçilip anlatılmalıdır.
 4. Ele alınan konular, çok basit bir giriş düzeyinde seçilmemelidir. Basit kavramlardan söz ederken bile işin arka planı detaylıca anlatılmalı, modern bilimdeki ve güncel araştırmalarındaki yeri aktarılmalıdır. Örneğin fotosentez gibi bir konu, lise ders kitaplarındaki gibi sadece kimyasal formüller ve basit düzeyde bilgi verme amacıyla anlatılmamalıdır; fotosentezin modern bilim için önemi, okurlarımız için anlamı/değeri, güncel araştırmalardaki yeri vb. konulara detaylıca değinilmelidir.
 5. Evrim Ağacı'na yazı gönderen yazarların, daha önceden Evrim Ağacı'nda yayınlanan yazıların en azından bir kısmını okuduğunu, dolayısıyla stil ve formattan haberdar olduğunu belli edecek biçimde yazmış olması gerekmektedir. Sıfırdan tarz yaratan veya Evrim Ağacı stiline ve formatına benzer olmayan yazılar reddedilecektir.
 6. Evrim Ağacı'nda bir kavram/konu/olgu hakkında, editörler tarafından çok ciddi bir gereklilik görüldüğü durumlar haricinde, sadece 1 tane yazı yayınlanabilir; aynı konuda birden fazla yazı yayınlanamaz.
 7. Evrim Ağacı editörleri, bu kuralı sağlamak adına gönderdiğiniz bir yazıyı veya eskiden yayınlanmış yazılarınızı birleştirebilir ve dolayısıyla birleşme öncesinde yayında olan bir yazıyı kaldırabilirler.
 8. Birleştirilmiş ve yeni yazı, daha önceden var olan 2 veya daha fazla yazının bir birleşimi olacak şekilde elden geçirilir.
 9. Yazarlar ve diğer katkı sağlayanlar, yazının tarih önceliği, konunun işlenme derinliği ve kapsamı, yapılan katkının büyüklüğü gibi faktörlere göre yazar sırasını belirlerler. Çoğu durumda konuyu ilk kez yazan kişi 1. Yazar olur; ancak kimi durumda sonradan gelen yazılar, orijinal yazıdan çok daha kapsamlı, derin ve/veya özgünse, yazarlık sırası buna göre düzenlenebilir. Dolayısıyla bir konuyu en başından olabildiğince kapsamlı ele almanızı öneririz.

3. Yazım ve Dilbilgisi Kuralları

 1. Bütün yazılar birinci çoğul şahıs ("biz") kullanılarak yazılmalıdır. Eğer şahsi bir deneyimden bahsetmek kaçınılmaz bir zorunluluk ise, ancak o durumda birinci tekil şahıs ("ben") kullanılabilir. Bu geçişte, kim olduğunuzu ve anlatmak istediğiniz deneyiminizin yazınızla neden doğrudan alakalı olduğunu okurlara izah etmeniz gerekmektedir.
 2. Her yazı, tamamlandıktan sonra ama editöre gönderilmeden önce en az 1 defa yazarın kendisi tarafından baştan sona okunmalıdır. Mümkünse, bir diğer kişiye okutarak yazınızın anlaşılır, akıcı ve net olduğundan emin olmanızı önemle tavsiye ederiz. Çok bariz hatalara sahip olduğu tespit edilen yazılar düzenlenmeden ve yayınlanmadan reddedilecektir.
 3. Çeviri yapılmış içerikler, gönderilmeden önce çevirmen ve editör tarafından en az 2'şer kez okunmalıdır. "Çeviri kokan", Türkçenin akışına ve cümle yapısına uydurulmamış şekilde çevrilmiş içerikler reddedilirler.
 4. Bütün Türkçe yazım ve dilbilgisi kurallarına, mümkün olduğunca eksiksiz bir şekilde uyulmak zorundadır. Bu kurallar için güzel bir liste Vikipedi üzerinden okunabilir. Daha detaylı bir analiz için TDK'nin genel kurallar listesini incelemenizi önemle tavsiye ederiz.
 5. Hiçbir zaman Word dosyasından doğrudan kopyalayıp yapıştırma yapılmamalıdır; her zaman içerikler siteye doğrudan yazılmalıdır.
 6. Yazılar içerisinde eğlenceli bir dil kullanılabilir; ancak yazıdaki eğlence unsurları, ciddiyetin önüne asla geçmemelidir. Bu dengeyi tutturmak, yazarın sorumluluğundadır ve kıvamın tutturulup tutturulmadığının nihai kararı editörlere aittir.
 7. Ele alınan konularda, kavramsal anlatımların önüne geçen bir düzeyde edebi betimlemelerden kaçınılmalıdır; kavramların bilimsel ve sade bir dille anlatılmasına odaklanılmalıdır. Yazarlar edebi betimlemeleri kendi görüşlerine yer vermek veya kaynaksız argümanlar ileri sürmek için kullanmamalıdır.
 8. Kalın harfle yazım (bold), çok dikkatli ve olabildiğince az şekilde kullanılmalıdır. Örneğin yazı içinde geçen ünlü isimlerin sadece ilk kez geçtikleri yerde kalın harfler kullanılabilir. Bazı terimleri vurgulamak adına kalın harfler kullanılabilir. Fakat çoğu durumda bu gereksiz vurgulardan kaçınılmalı, kalın harf kullanımı en aza indirilmelidir.
 9. Altı çizili yazımdan (underlined) neredeyse her zaman uzak durulmalıdır. Bu kullanım, çok nadir bazı özel durumlar için ayrılmıştır. Örneğin bir alıntı (blockquote veya " ikonu) içinde bir tür adı geçiyorsa, alıntı sistemi italik yazım yapacağı için, taksonomik yazım kuralları çerçevesinde tür adını vurgulamak adına, alıntı içindeki tür adları altı çizili yazılabilir.

4. Başlık ve Ara Başlık Kuralları

 1. Başlıkta ve ara başlıklarda tüm harfler asla büyük yazılmamalıdır. "ve", "ile" ve "de" gibi sözcükler haricindeki bütün kelimeler büyük harfle başlamalıdır.
 2. Doğru Örnek: Evrim Kuramı ve Mekanizmaları Yayında!
 3. Yanlış Örnek: Evrim kuramı ve mekanizmaları yayında!
 4. Spekülatif ve "clickbait" başlıklar tartışmasız bir şekilde yasaktır! Evrim Ağacı, yazar tarafından girilen/önerilen başlığı dilediği gibi değiştirme hakkını saklı tutar.
 5. Doğru Örnek: Yeni Keşfedilen Tür, ''Homo'' Cinsinin Evrimine Işık Tutabilir!
 6. Yanlış Örnek: Bu Keşif Bilim Camiasını Allak Bullak Etti!
 7. Yazıya asla bir ara başlıkla başlanamaz. Yazıdaki ilk paragraf her zaman düz metin olmalıdır.
 8. Ara başlıklar hiçbir zaman kalın harflerle (bold) yazılmamalıdır. Her zaman düz metinle yazılan başlık, H2, H3, H4 ve H5 ikonlarından biriyle işaretlenmelidir. Bu "H-başlıkları" bir kitabın ara başlık düzenini takip etmelidir. H2 en üst ara başlıklar, H3 H2'nin altındaki ara başlıklar, H4 H3'ün altındaki ara başlıklar, H5 ise H4'ün altındaki ara başlıklar olmalıdır. Yani 2. sıradaki ara başlık H2, 3. sıradaki başlık H3 olmak zorunda değildir; önemli olan, hangi ara başlığın hangi ara başlığın altında olması gerektiğidir.

5. Metin Kuralları

 1. Metinde abartılı uzunluktaki cümlelerden ve paragraflardan kaçınılmalıdır. Türkçede ortalama bir cümle 9-10 sözcükten oluşur. Ortalama bir paragraf 125 kelimeden oluşur. Bunları tek tek saymanız şart değil; ancak çok uzun paragrafları daha kolay okunur alt paragraflara bölmenizi önemle tavsiye ederiz.
 2. Kelimeler arasında her zaman yalnızca 1 boşluk bırakılmalıdır.
 3. Paragraflardan sonra fazladan boşluk bırakılmamalıdır. Sistemimiz paragraf boşluklarını otomatik olarak ayarlamaktadır.
 4. Görsellerden sonra fazladan boşluk bırakılmamalıdır. Sistemimiz görsel sonrası boşlukları otomatik olarak ayarlamaktadır. Görseli ekledikten sonra imlecinizin otomatik olarak geldiği yere yazmaya devam ediniz; ek boşluk bırakmayınız.
 5. İstisnasız olarak, her zaman, noktalama işaretlerinden sonra yalnızca 1 boşluk bırakılmalıdır. Parantezler ve kimi durumda kesme işareti (-) hariç, noktalama işaretlerinden önce asla boşluk bırakılmamalıdır.
 6. Doğru Örnek: Avcı avını yakaladı yakalamasına; ama onu bir sürpriz bekliyordu: aslanlar! Bu onu durduracak mıydı, bilmek zor. Ama görünen o ki avcımız yılmayacak!
 7. Yanlış Örnek: Avcı avını yakaladı yakalamasına ; ama onu bir sürpriz bekliyordu : aslanlar !!! Bu onu durduracak mıydı , bilmek zor.Ama görünen o ki,avcımız yılmayacak!
 8. Parantez kullanılacağı zaman, parantez öncesinde ve sonrasında bir boşluk bırakılmalıdır. Doğru Örnek: Kedigiller (Felidae), çok sayıda ilginç türü bünyesinde barındırmaktadır.
 9. Cümle sonuna gelen parantezlerde, parantez öncesinde nokta kullanılmamalıdır; parantezden sonra nokta kullanılmalıdır. Parantez içerisinde noktalama işaretlerinden kaçınılmalıdır. Eğer ki parantez içerisinde noktalama işareti gerektirecek kadar uzun cümleler varsa, dipnot kullanılmalı veya parantezden kurtulunmalıdır.
 10. Doğru Örnek: Bu konunun geçerliğini şu anda bilmek zor (ama her geçen gün verilerin arttığı söylenebilir).
 11. Yanlış Örnek: Bu konunun geçerliğini şu anda bilmek zor. (Ama her geçen gün verilerin arttığı söylenebilir.) 
 12. Genel olarak dipnotlardan kaçınılmalıdır. Dipnotlar, yazı akışına yedirilecek şekilde metne entegre edilmelidir. Kaçınılmaz olarak dipnot kullanılacaksa, * veya ** gibi işaretleme yapılmalıdır; 1 veya 2 gibi sayılardan kaçınılmalıdır (sayılar, kaynakları göstermek için ayrılmıştır).
 13. Yüzde işaretinden sonra boşluk bırakmayınız. Doğru Örnek: Bu canlıların sadece %3'ünü tanıyoruz.
 14. Ondalıklı sayılarda nokta (.) veya virgül (,) kullanabilirsiniz; ancak yazı boyunca tutarlı olmanız önemlidir (3.5 veya 4,75 gibi).
 15. Teknik terimler, kullanıldıkları ilk yerde izah edilmelidir.
 16. Eğer Türkçede yaygın olmayan bir terim Türkçeleştirilerek kullanılıyorsa veya kullanılan bir terimin yabancı dildeki karşılığı da verilmek isteniyorsa, terimin ilk kez geçtiği yerde, terimden hemen sonra parantez içinde, doğru dil kısaltması kullanılarak, aşağıdaki formatta verilmelidir:
 17. Doğru Örnek (tek dil): Buna evrim (İng: "evolution") denir.
 18. Doğru Örnek (çok dil): Buna evrim (İng: "evolution", Lat: "evolutio", İta: "evoluzione", Fr: "évolution", Tür: "evrim") denir.
 19. Yanlış Örnek: Buna evrim (evolution) denir.
 20. Paragraf içi alıntılar sadece 10 kelimenin altındaki alıntılar için yapılmalıdır. Alıntı yapılan kısım italik yazılmalı ve tırnak işaretleri arasına alınmalıdır. İlk tırnak işaretinden önceki kelimeden sonra virgül konulmalıdır.
 21. Doğru Örnek: Kendisine sorduğumuzda Stevens, "Söyledikleri doğru değil, çünkü bulgular bunu desteklemiyor." dedi.
 22. Yanlış Örnek: Kendisine sorduğumuzda Stevens "Söyledikleri doğru değil, çünkü bulgular bunu desteklemiyor." dedi.
 23. 10 kelimeden uzun alıntılar, ayrı bir paragraf olarak yazılmalıdır. Bu paragraf, metin editöründeki tırnak (”\large{\text{\textquotedblright}}) ikonu ile işaretlenmelidir. Alıntıdan önce iki nokta üst üste kullanılmalıdır:
 24. Doğru Örnek: Kendisine sorduğumuzda Stevens şöyle dedi:
Dünya'daki türlerin evrimi, insanın şahit olabileceğinden çok daha uzun zaman skalasında meydana gelmiştir. Ancak teknolojiyi kullanımımızın ve insanları taşımak için uçakları kullanmamızın evrimi, tek bir insan ömründen birazcık daha uzun bir sürede gerçekleşmiştir. Bu da, bu evrime bakan kişilerin bunu görebilmesini sağlamıştır. Evrim, teknolojiyi, nehir yataklarını, hayvanların vücut tasarımlarını ve benzerlerini sarmalayan evrensel bir olgudur ve yapısal bir doğa yasası olarak köklerini fizikten alır.

6. Görsel Kuralları

 1. Bütün görseller, görsel ekleme aracımız kullanılarak eklenmelidir (metin editöründeki resim ikonuna tıklayabilirsiniz). Hiçbir görsel, bir başka siteden kopyala/yapıştır ile metne eklenmemelidir.
 2. Tüm görseller en az 800 piksel genişlikte olmak zorundadır.
 3. Görsellerde İngilizce metinler bulunuyorsa, bunlar Türkçeye çevrilmelidir veya kullanılmamalıdır.

7. Kaynak Kuralları

 1. Evrim Ağacı bünyesinde yayınlanacak her yazıda, metin içerisindeki argümanları destekleyen ve/veya ele alan en az 1 adet metin-sonu kaynak bulunmak zorundadır (2017 yılından önce yayınlanmış metinlerde bu bulunmayabilir). Mümkün olduğunca çeşitli miktarda ve birden fazla kaynak göstermek önemle tavsiye edilir. Yazarlar, bu kaynaklara bizzat başvurmuş ve okumuş (en azından detaylıca taramış) olmalıdırlar.
 2. Kaynaklarınızı asla yazınızın sonuna metin olarak girmeyiniz. Her bir kaynak, dikkatli ve doğru bir şekilde "Kaynaklar ve İleri Okuma" sistemine girilmelidir. Hatalı veya eksik girilmiş kaynaklara sahip yazılar reddedilecektir.
 3. Evrim Ağacı'nda akademik makale ve internet sitesi/sayfası arama motoru bulunmaktadır. "Akademik Makale" ve "İnternet Sitesi" türü kaynakları "DOI numarası" veya site linki ile aratarak girebilirsiniz. Kaynaklar sistemimizin altında bulunan arama kutularını kullanarak, tekli veya çoklu DOI girişi yapabilir veya makale/site URL'si ile arama yapabilirsiniz. Bu şekilde girebileceğiniz bir kaynağı elle girmeye çalışmayınız; sadece sistem doğru çalışmazsa elle girmeniz gerekecektir. Sistemimiz, bilgileri otomatik olarak algılayacaktır; ancak kaynak geldikten sonra tek tek kontrol edip, hataları düzeltmeyi unutmayınız.
 4. Evrim Ağacı'nda kitap arama motoru bulunmaktadır. ISBN veya kitap/yazar adını, kaynak sistemimiz altındaki arama kutusuna girerek arama yapabilirsiniz. Birden fazla kaynaktan ilgili bilgilerle arama yapıp, farklı olasılıkları getirecektir. Bir kaynak (örneğin Goodreads'den gelen bilgiler) düzgün değilse, tekrar aratıp bir diğer kaynağı (örneğin Google Books'u) seçiniz. Kaynak geldikten sonra tek tek kontrol edip, hataları düzeltmeyi unutmayınız.
 5. Yazar kısmına sadece 1 adet yazar ismi girilebilir; bu kutuya birden fazla isim girmeyiniz. Birden fazla yazarı olan kaynaklarda "Birden Fazla Yazar Var mı?" seçeneği "Evet" seçilir. Yazar adını gireceğiniz doğru format şu şekildedir: J. Dunn - Asla "Jacob Dunn", "Dunn, Jacob", "DUNN JACOB", "dunn jacob", "Jacob D." ve benzeri formatta girmeyiniz.
 6. Kaynak başlığını Türkçeye çevirmeyiniz. Orijinal dilinde bırakınız.
 7. Asla kaynak girişini (yazar adı, site/jurnal adı veya başlık) tüm harfleri büyük girmeyiniz. Orijinal kaynakta böyleyse, onları ilk harfleri büyük olacak şekilde düzenleyiniz. ConvertCase gibi siteleri kullanarak, hepsi büyük yazılmış başlıkları düzgün "başlık formatına" ("Capitalized Case") çevirebilirsiniz. Bu yöntem, Türkçe karakterleri bozabilmektedir; bunları düzeltmeyi unutmayınız.
 8. Mutlaka kaynak tarihini doğru giriniz. Gün bilgisini bulamıyorsanız, 01/MM/YYYY formatında giriniz. Gün ve ay bilgisini bulamıyorsanız, 01/01/YYYY olarak giriniz. Tarihi hiç bulamıyorsanız, boş bırakınız. Boş bırakmanıza izin verilmiyorsa, bugünün tarihini giriniz.
 9. Kaynak olarak mümkünse hakemli dergilerde yayınlanmış akademik makaleler kullanılmalıdır. Bu makalelere Google Scholar, SpringerLink, ScienceDirect ve Web of Science gibi bilimsel kaynak arama motorlarından ulaşılabilir. Bu kaynaklar, birincil öneme sahiptir. Bunun haricinde güvenebileceğiniz bazı kaynak örnekleri aşağı listelenmiştir:
 10. Bilim dergilerinin haber siteleri (Örnekler: Science NewsNature News gibi)
 11. İngilizce yayın yapan ve büyük bilim sitelerinden (ScienceDailyIFLSNew Scientist, vb.)
 12. Güvenilir bilimsel YouTube kanallarından (VeritasiumVSauce, vb.) 
 13. Bilime önem veren yabancı gazetelerden (New York TimesIndependentGuardian, vb.)
 14. Bilim insanlarının bloglarından (PharyngulaWhy Evolution Is True gibi)
 15. Büyük müzelerin internet sitelerinden (SmithsonianNatural History Museum gibi)
 16. Belgesel kanallarının sitelerinden (Discovery ChannelNational Geographic, vb.)
 17. Güvenilir yazarları bünyesinde barındıran soru-cevap sitelerinden (Quora ScienceSnopesreddit vs.)
 18. Metin-içi kaynak gösterimi zorunlu değildir; ancak metin içinde kaynak gösterilecekse, mutlaka metin editöründeki [ ] ikonu ile kaynak yerleştirme yapılmalıdır. [ ] ikonu ile eklediğiniz kaynaklar, hem imlecinizin o anda olduğu yere hem de metin sonuna kaynağınızı (otomatik olarak doğru şekilde) ekleyecektir. Ayrıca metin sonuna bağımsız olarak eklediğiniz kaynakları [ ] ikonu ile metin içine de yerleştirebilirsiniz.
 19. Metin içine yerleştirilen kaynaklar, cümle sonundaki noktalama işaretine bitişik olarak, birden fazla kaynak varsa aralarına virgül veya boşluk bırakılmaksızın, son kaynaktan sonra sadece 1 adet boşluk bırakarak (bu boşluğun üstel , şu formatta eklenmelidir:
 20. Doğru Örnek: Buna evrim denir.[1][2] Doğada evrimin izini görmek mümkündür.[3]
 21. Yanlış Örnek: Buna evrim denir. (Darwin, 1859) Doğada evrimin izini görmek mümkündür.
 22. Yazıların içeriğinde herhangi bir Türkçe siteden ve/veya Vikipedi'den (Wikipedia'nın Türkçesinden) doğrudan kopyala/yapıştır yoluyla alınan hiçbir içerik bulunamaz. Eğer herhangi bir Türkçe kaynaktan alıntı yapılacaksa, alınan kısım 40 sözcükten uzun olmamalıdır ve alıntı olduğu açıkça belirtilmelidir. Vikipedi'den alıntı ve derleme dahi yapılmamalıdır; sadece yol gösterici olarak kullanılabilir. Bu şekilde Türkçe kaynaklardan intihal olduğu tespit edilen yazılar otomatik olarak elenecektir. Mümkünse, Türkçe içerikli bütün kaynaklardan uzak durmanız önemle rica edilir.
 23. Wikipedia sitesinin kendisi, bir iddiayı desteklemek için kaynak olamaz; dolayısıyla kaynaklar kısmında hiçbir Wikipedia bağlantısı bulunmamalıdır. Wikipedia makaleleri ve içindeki iddialar yazıda kullanılabilir; fakat bu iddiaların orijinal kaynakları bulunmalı, incelenmeli ve bilgiler doğrulandıktan sonra bu orijinal kaynaklar yazıya kaynak olarak eklenmelidir.
 24. Çok spesifik olmayan ve hakkında kapsamlı bilimsel tartışmaların bulunmadığı konularda (bir böcek türünün tanıtımı gibi mesela) Wikipedia'dan çeviriler ve derlemeler yapılabilir. Ancak Wikipedia'dan alınan her bilginin, bilimsel bir dış kaynakla (bir makaleyle) desteklenmesi zorunludur. Bu kaynak, Wikipedia'nın kaynak gösterdiği makaleler de olabilir. Ancak yazar, o kaynağa giderek alınan bilginin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.

Feragatname

Evrim Ağacı bu kurallarda dilediği gibi değişiklik, ekleme ve çıkarma yapabilir. Tüm kurallara uysa bile bir yazıyı reddetme veya İlkelerimiz ile çelişen yazıları yayınlama hakkını saklı tutar. Evrim Ağacı'nın, ret veya kabul sebebini açıklama sorumluluğu bulunmaz. 

Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.