Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir? Willis-Ekbom Hastalığı Kimlerde Görülür ve Tedavi Edilebilir mi?

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir? Willis-Ekbom Hastalığı Kimlerde Görülür ve Tedavi Edilebilir mi? Sleep Resolutions
10 dakika
16,633
 • Tıp
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Huzursuz Bacak Sendromu
 • Türkçe Adı Huzursuz Bacak Sendromu
 • İngilizce Adı Restless Leg Syndrome
 • ICD G25.81
 • Diğer İsimleri Willis-Ekbom Hastalığı, Wittmaack-Ekbom Sendromu, WED, RLS

Willis-Ekbom Hastalığı olarak da adlandırılan Huzursuz Bacak Sendromu, bacaklarda hoş olmayan veya rahatsız edici hislere ve onları hareket ettirmek için karşı konulmaz bir dürtüye neden olan uzun süreli bir bozukluktur.[1], [2]

Huzursuz Bacak Sendromu için bilinen en önemli risk faktörü düşük demir seviyesidir.[3], [4] Antidepresanlar, antipsikotikler, antihistaminikler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi birtakım ilaçlar da bozukluğu tetikleyebilir.[5]

Bu Reklamı Kapat

Tanı, genellikle diğer olası nedenler dışladıktan sonra kişinin semptomlarına dayanır.[6]Huzursuz Bacak Sendromu, altta yatan sorun giderilirse çözülebilir.[7] Aksi takdirde tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisini içerir.

Huzursuz Bacak Sendromu hem erkeklerde hem de kadınlarda görülür ancak kadınlarda görülme olasılığı erkeklere göre daha fazladır. Her yaşta başlayabilir. Ciddi şekilde etkilenen kişilerin çoğu orta yaş ve üzeri yaştadırlar. Semptomlar, tipik olarak yaşla birlikte daha sık hale gelir ve daha uzun sürer.[8]

Bu Reklamı Kapat

Patofizyoloji

Henüz kısmen anlaşılmış olsa da Huzursuz Bacak Sendromunun patofizyolojisi dopamin ve demir sistemi anomalilerini içerebilir.[9], [10] Bozulmuş nöronal demir alımı ile nöromelanin içeren ve dopamin üreten hücrelerin işlevleri arasındaki etkileşimler Huzursuz Bacak Sendromunun gelişiminde rol oynar. Bu da demir eksikliğinin beyin dopaminerjik iletimlerini farklı şekillerde etkileyebileceğini gösterir.[11]

Medial talamik çekirdekler de dopaminerjik sistem tarafından modüle edilen limbik sistemin parçası olarak sendromun gelişiminde rol oynayabilir ve ağrı algısını etkileyebilir.[12], [13] Düşük doz dopamin agonistleri alan kişilerde hastalığın semptomlarında iyileşme görülür.[14]

Belirti ve Semptomlar

Huzursuz Bacak Sendromu'nun duyumları kaşıntı ya da gıdıklanma hissinden, kaslarda ağrı veya sızlamaya kadar değişebilir. Duygular tipik olarak, dinlenirken, okurken, ders çalışırken veya uyumaya çalışırken başlar veya yoğunlaşır.[15]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Huzursuz Bacak Sendromu, bazı insanların sadece küçük bir sıkıntı yaşadığı ve diğerlerinin uykuda büyük bozulma ve yaşam kalitesinde bozulmalar yaşadığı bir "spektrum" hastalığıdır.[16]

Duygular ve hareket etme ihtiyacı, hareketi bıraktıktan hemen sonra veya daha sonra geri dönebilir. Huzursuz Bacak Sendromu çocukluk da dahil olmak üzere herhangi bir yaşta başlayabilir ve bazıları için ilerleyici bir hastalıktır.[17] Huzursuz Bacak Sendromu Vakfı üyeleri arasında yapılan bir ankette, hastaların %45 kadarının ilk semptomlarını 20 yaşından önce gösterdiği bulunmuştur.[18]

Semptomlar şunları içerebilir:

 • Bacaklarda hissedilen gelen garip kaşıntı, karıncalanma veya çekme hissi (bu hisler kollarda da oluşabilir)
 • Bu hisleri gidermek için uzuvları hareket ettirmek için zorlayıcı bir dürtü
 • Huzursuzluk hissi ile birlikte volta atma ihtiyacı
 • Yatakta sürekli dönme
 • Bacakları ovuşturma ve savurma hissi

Huzursuz Bacak Sendromu, hastaların depresyon ve anksiyete bozukluk oranlarına katkıda bulunabilir.[19]

Sınıflandırma

Huzursuz Bacak Sendromu birincil ve ikincil olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır:

Bu Reklamı Kapat

 • Birincil Huzursuz Bacak Sendromu: İdiyopatik olarak kabul edilir, yani bilinen bir nedeni yoktur. Genellikle yaklaşık 40-45 yaşından önce yavaş yavaş başlar; ilerleyicidir ve yaşla birlikte kötüleşir.
 • İkincil Huzursuz Bacak Sendromu: Genellikle 40 yaşından sonra ani bir başlangıç ​​gösterir ve başlangıçtan itibaren her gün olabilir. Sıklıkla belirli tıbbi durumlar veya belirli ilaçların kullanımı ile ilişkilidir.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Huzursuz Bacak Sendromunun nedeni genellikle bilinmemekle birlikte, sıklıkla demir eksikliğinden kaynaklanır. Beyin tarafından anormal demir kullanımıyla sonuçlanan sinir verici dopamindeki değişikliklerden kaynaklandığına inanılmaktadır.[20]

Diğer risk faktörleri ise şunları içerebilir:[21]

 • Böbrek hastalığı
 • Hemodiyaliz
 • Folat eksikliği
 • Magnezyum eksikliği
 • Uyku apnesi
 • Şeker hastalığı
 • Periferik nöropati
 • Parkinson hastalığı
 • Multiple skleroz gibi bazı otoimmün hastalıklar
 • Omurilik sorunları

Huzursuz Bacak Sendromu, muhtemelen yüksek östrojen seviyeleri nedeniyle hamilelikte kötüleşebilir.[22] Alkol, nikotin ürünleri ve kafein kullanımı da sendrom ile ilişkili olabilir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile Huzursuz Bacak Sendromu veya periyodik uzuv hareket bozukluğu arasında bir ilişki gözlemlenmiştir.[23] Her iki durumun da nörotransmitter dopamin ile ilgili işlev bozukluklarıyla bağlantıları olduğu görülüyor ve diğer sistemler arasında her iki koşul için yaygın olarak kullanılan ilaçlar beyindeki dopamin seviyelerini etkiliyor.[24]

Bu Reklamı Kapat

2005'de yapılan bir araştırma, DEHB'si olan kişilerin %44'e kadarının eşlik eden, yani birlikte var olan Huzursuz Bacak Sendromu'na sahip olduğunu ve sendromdan etkilenen kişilerin %26 kadarının DEHB'yi veya durumun semptomlarını doğruladığını ileri sürmüştür.[25]

İlaçlar

Bazı ilaçlar Huzursuz Bacak Sendromu'na neden olabilir veya kötüleştirebilir ya da buna ikincil olarak neden olabilir.[26] Sendroma neden olma ve kötüleştirme ile ilişkili olan ilaçlar ve durumlar aşağıdakileri içerebilir:

 • Bazı antiemetikler (antidopaminerjik olanlar)[27]
 • Bazı antihistaminikler (özellikle soğuk algınlığı ilaçlarında sıklıkla kullanılan yatıştırıcı, birinci nesil H1 antihistaminikler)[27]
 • Birçok antidepresan
 • Antipsikotikler ve bazı antikonvülzanlar[26]
 • Benzodiazepin sakinleştiricilerin veya uyku haplarının kesilmesinden kaynaklanan benzodiazepin yoksunluk sendromu gibi sedatif-hipnotik ilaçların geri tepme etkisi
 • Alkol yoksunluğu[28]
 • Opioid yoksunluğu

Hem birincil hem de ikincil Huzursuz Bacak Sendromu herhangi bir tür ameliyatla kötüleşebilir; ancak sırt cerrahisi veya yaralanması Huzursuz Bacak Sendromuna neden olabilir.[29]

Bazı hastalarda gözlemlenen belirli durum ve davranışların (örneğin, depresyon veya diğer akıl hastalıkları) neden-sonuç ilişkisi tam olarak belirlenmemiştir. Huzursuz Bacak Sendromuna bağlı uyku kaybı, bu koşullara neden olabilir veya bir durumu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar Huzursuz Bacak Sendromuna neden olabilir.[30]

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
A Christmas Carol (Charles Dickens)

A Christmas Carol by Charles Dickens, first published in London by Chapman & Hall in 1843 and illustrated by John Leech. A Christmas Carol recounts the story of Ebenezer Scrooge, an elderly miser who is visited by the ghost of his former business partner Jacob Marley and the spirits of Christmas Past, Present and Yet to Come. After their visits, Scrooge is transformed into a kinder, gentler man.

A Christmas Carol captured the zeitgeist of the mid-Victorian revival of the Christmas holiday. Dickens had acknowledged the influence of the modern Western observance of Christmas and later inspired several aspects of Christmas, including family gatherings, seasonal food and drink, dancing, games and a festive generosity of spirit.

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺38.00
A Christmas Carol (Charles Dickens)

Genetik

Huzursuz Bacak Sendromu vakalarının %60'ından fazlası aileseldir ve değişken penetrasyon ile otozomal dominant bir şekilde kalıtılır.[31]

Genetik bağlantı yoluyla, altı genetik lokus tespit edilmiştir:

 • 12q: İlk genetik lokus, otozomal resesif kalıtım modeli kullanılarak Fransız Kanadalı bir ailede keşfedildi ve 12q kromozomu ile eşleniyor.[32], [33] Bu lokusun kanıtı, Bavyeralı 12 ailede iletim dengesizliği testi kullanılarak da bulundu.
 • 14q: İkinci lokus kromozom 14q ile eşleşir ve bir İtalyan ailesinde keşfedilmiştir.[34] Bu lokusun kanıtı Fransız Kanadalı bir ailede bulundu.[35] Ayrıca, Avrupa kökenli 159 üçlü büyük bir örneklemde yapılan bir ilişki çalışması, bu lokus için bazı kanıtlar gösterdi.[36]
 • 9p: Kromozom 9 ile eşlelen bu lokus, alakasız iki Amerikan ailesinde keşfedilmiştir.[37] Bu lokusla ilgili kanıtlar, TDT (iletim dengesizliği testi) ile Bavyeralı büyük bir ailede de bulundu.[38]
 • 20p: Bu lokus, Huzursuz Bacak Sendromuna sahip Fransız Kanadalı büyük bir ailede keşfedilmiştir.[39]
 • 2p: Kromozom 2 ile eşleşen bu lokus, Güney Tirol'de izole edilen nüfustan, birbiriyle akraba olan üç ailede bulundu.[40]
 • 16p: Bu lokus ise 2008 yılında yine Fransız Kanadılarda keşfedilmiştir.[41]

Huzursuz Bacak Sendromu ile ilişkili 4 farklı gen (MEIS1, BTBD9, MAP2K5 ve PTPRD) tespit edilmiştir ancak sendromun patogenezindeki rolleri hala belirsizdir.[42], [43]

Teşhis Yöntemleri

Huzursuz Bacak Sendromu için spesifik bir test yoktur, ancak vitamin eksiklikleri gibi diğer nedenleri ekarte etmek için spesifik olmayan laboratuvar testleri kullanılır. Bozukluğun klinik olarak teşhisinde şu temek kriterler aranır:[26]

 • Uzuvları hareket ettirmek için güçlü bir dürtü
 • Dürtülerin hareketsizlik veya dinlenme sırasında başlaması veya kötüleşmesi
 • Dürtülerin aktivite ile iyileşmesi veya en azından geçici olarak kaybolması
 • Dürtülerin akşam veya gece kötüleşmesi
 • Dürtülere neden olabilecek herhangi bir tıbbi veya davranışsal durumun bulunmaması

Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflandırması'na (ICSD-3) göre, Huzursuz Bacak Sendromu tanısını desteklemek için ana semptomların bir uyku bozukluğu ile ilişkili olması gerekir.[44] Bu sınıflamada belirtildiği gibi, semptomlar hareketsizken başlamalı veya kötüleşmeli, hareket halindeyken hafiflemeli, yalnızca veya çoğunlukla akşam ve gece olmalı, diğer tıbbi veya davranışsal durumlar tarafından tetiklenmemeli ve kişinin yaşam kalitesini bozmalıdır.[44], [45] Genellikle her iki bacak da etkilenir, ancak bazı durumlarda asimetri vardır.

Ayırıcı Tanı

Huzursuz Bacak Sendromunun ayırıcı tanısı şunları içerir:

 • Bacak krampları
 • Pozisyonel rahatsızlık
 • Lokal bacak yaralanması
 • Artrit (eklemlerde iltihaplanma)
 • Bacak ödemi
 • Venöz staz (genellikle bacak ve bilek civarında açık iyileşmeyen bir yara)
 • Periferik nöropati
 • Radikülopati (sinir kökü sıkışması)
 • Anksiyete
 • Miyalji
 • İlaca bağlı akatizi (yerinde duramama, sürekli hareket etme hastalığı)
 • Bacak sallama alışkanlığı
 • Miyelopati (omurilikte meydana gelen yaralanma)
 • Vasküler veya nörojenik topallama
 • Hipotansif akatizi
 • Ortostatik tremor (aniden ayağa kalktıktan hemen sonra meydana gelen, hızlı, ritmik kas kasılmasıdır)
 • Bacak ağrısı

Çocuklarda Huzursuz Bacak Sendromu sıklıkla büyüme ağrıları olarak yanlış teşhis edilir. Ayrıca, Huzursuz Bacak Sendromu tanısı, Parkinson hastalığı gibi başka bir nörolojik hastalığın başlangıcını göstermez.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Huzursuz Bacak Sendromu altta yatan bir nedene bağlı değilse, uyku düzenini iyileştirme, düzenli egzersiz yapma ve sigarayı bırakma gibi yaşam tarzı değişiklikleri semptomların sıklığı azaltılabilir.[46]

Olası tıbbi nedenler dışlanana kadar Huzursuz Bacak Sendromu tedavisi düşünülmemelidir. İkincil Huzursuz Bacak Sendromu, tetikleyici tıbbi durumlar (anemi) etkin bir şekilde yönetilirse tedavi edilebilir.[26] Semptomlar hafifse, gündüz önemli bir sorun yaratmıyorsa veya kişinin uykuya dalmasını engellemiyorsa durum tedavi gerektirmez.

Bacak kaslarını germek, hareket ettirmek veya yürümek geçici bir rahatlama sağlayabilir.[15], [47] Aslında, sendromdan etkilenen kişiler genellikle kontrol edilemeyen bir yürüme ihtiyacı hissederler, çünkü hareket ederken semptomları hafifler. Ne yazık ki, semptomlar genellikle hareket ve yürüme durduktan hemen sonra geri döner.

Bu Reklamı Kapat

İntravenöz demir takviyesinin sendromdan etkilenen kişilerde huzursuzluğu orta derecede iyileştirdiğine dair bazı kanıtlar vardır.[48]

İlaç Tedavisi

Günlük ilaç tedavisi genellikle semptomları haftada en az üç gece olan kişiler için önerilir. Semptomları ara sıra ortaya çıkan kişilere, yalnızca semptomları olduğunda almaları için ilaç reçete edilebilir.

Huzursuz Bacak Sendromunun tedavisinde yaygın olarak reçete edilen ilaçlar şunlardır:

 • Dopamin agonistleri: Çoğunlukla Huzursuz Bacak Sendromunu tedavi etmede kullanılan ilk ilaçlardır. Pramipeksol (Mirapex), rotigotin (Neupro) ve ropinirol (Requip) dahil olmak üzere bu ilaçlar, beyindeki nörotransmitter gibi davranır. Yan etkiler arasında gündüz uyku hali, mide bulantısı ve baş dönmesi bulunur.
 • Dopaminerjik ajanlar: Levodopa ve karbidopa kombinasyonu olan Sinemet dahil bu ilaçlar beyindeki dopamin seviyesini arttırır ve Huzursuz Bacak Sendromunda bacak hissini iyileştirebilir. Bununla birlikte, günlük kullanımdan sonra bazı kişilerde semptomların kötüleşmesine neden olabilirler. Yan etkiler ayrıca mide bulantısı, kusma, halüsinasyonlar ve istemsiz hareketleri (diskineziler) içerebilir.
 • Benzodiazepinler: Alprazolam (Xanax), klonazepam (Klonopin) ve temazepam (Restoril) gibi ilaçları içeren benzodiazepinler sakinleştirici ilaçlardır. Semptomları hafifletmezler ama uyumaya yardımcı olurlar.
 • Opiatlar: Bu ilaçlar çoğunlukla ağrıyı tedavi etmek için kullanılır, ancak aynı zamanda sendromun semptomlarını da hafifletebilirler. Opiatlar çok kolay bağımlılık yapabildikleri için genellikle sadece diğer ilaçlar işe yaramadığında kullanılırlar. Hidrokodon (Vicodin, Norco) bir örnektir.
 • Antikonvülzanlar: Gabapentin (Neurontin) ve gabapentin enakarbil (Horizant) gibi epilepsi nöbetleri, bipolar bozukluk ve nöropatik ağrı durumlarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan ilaç grubu, kronik herhangi bir ağrı veya sinir ağrısının yanı sıra Huzursuz Bacak Sendromunun semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

İlaçlar tek başına veya bazı durumlarda kombinasyon halinde verilebilirler.

Bu Reklamı Kapat

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Huzursuz Bacak Sendromu genellikle tedavisi olmayan ömür boyu süren bir durumdur. Bununla birlikte, mevcut tedaviler ile bozukluk kontrol altına alınabilir, semptomları en aza indirebilir ve dinlendirici uyku sürelerini artırabilir.

Bazı kişilerde, semptomların günler, haftalar, aylar veya yıllar boyunca azaldığı veya kaybolduğu remisyon adı verilen dönemler vardır; ancak semptomlar sıklıkla tekrar ortaya çıkar.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Huzursuz Bacak Sendromu, Amerika Birleşik Devletleri genel nüfusunun yaklaşık %5-15'ini etkiler. Hastalığın kesin uluslararası prevalansı belirsiz olsa da, sınırlı çalışmalar dünya nüfusunun %2-15'inin Huzursuz Bacak Sendromu semptomları yaşayabileceğini göstermiştir.[49]

Huzursuz Bacak Sendromu, kadınlarda erkeklere göre iki kat daha yaygındır.[50]

Bu Reklamı Kapat

Huzursuz Bacak Sendromu yaşla birlikte daha yaygın hale gelse de, başlangıç ​​yaşı değişkendir ve çocuklarda da ortaya çıkabilir. Şiddetli Huzursuz Bacak Sendromuna sahip hastaların %33-40'ı ilk semptomlarını 20 yaşından önce göstermiş, ancak sendromun kesin tanısı çok daha sonra konmuştur. Daha ileri yaşta teşhis edilen Huzursuz Bacak Sendromu daha şiddetli bir seyir izlemektedir.[47]

Huzursuz Bacak Sendromu, demir eksikliği, hamilelik veya son dönem böbrek rahatsızlığı olan kişilerde daha da yaygındır.[51], [52]

Önlem Yöntemleri

Huzursuz Bacak Sendromunu önlemenin bilinen bir yolu bulunmamaktadır.

Etimoloji

Huzursuz Bacak Sendromunun bilinen ilk tıbbi tanımı 1672'de Sir Thomas Willis tarafından yapılmıştır.[53] Willis, sendromdan etkilenen kişilerin yaşadığı uyku bozukluğu ve uzuv hareketlerine vurgu yaparak şunları söylemiştir:

Bu Reklamı Kapat

(...) bu nedenle bazı kişilerde, yatakta yatarken ya da uykuya daldıkları sırada, kollarda ve bacaklarda, tendonlarda sıçramalar veya kasılmalar ve diğer organlarda o kadar büyük bir huzursuzluk ve savurma meydana gelir ki, hastalar artık uyuyamazlar.

Daha sonra sırasıyla, 1763'te François Boissier de Sauvages, 1849'da Magnus Huss, 1861'de Theodur Wittmaack, 1880'de George Miller Beard, 1898'de Georges Gilles de la Tourette, 1923'te Hermann Oppenheim ve 1943'te Frederick Gerard Allison tarafından Huzursuz Bacak Sendromunun diğer tanımları yayınlandı.[53], [54]

Ancak, 1945'te, Willis'ten neredeyse üç yüzyıl sonra, Karl-Axel Ekbom "Huzursuz Bacaklar: Şimdiye Kadar Gözden Kaçan Hastalığın Klinik Çalışması" adlı doktora teziyle, bu duruma ilişkin ayrıntılı ve kapsamlı bir rapor sunmuştur.[55] Doktora tezinde "huzursuz bacaklar" terimini ortaya atan Ekbom, kariyeri boyunca bu bozukluk üzerinde çalışmaya devam ederek, temel tanı semptomlarını, diğer durumlardan ayırıcı tanıyı, prevalansı, anemi ile ilişkisini ve gebelikte sık görülen olayları tanımlamıştır.[56], [57]

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 12
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Muhteşem! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Korkutucu! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ web.archive.org. What Is Restless Legs Syndrome? - Nhlbi, Nih. (21 Ağustos 2016). Alındığı Tarih: 19 Mart 2022. Alındığı Yer: NIH | Arşiv Bağlantısı
 • ^ www.ninds.nih.gov. Restless Legs Syndrome Information Page | National Institute Of Neurological Disorders And Stroke. (27 Mart 2019). Alındığı Tarih: 19 Mart 2022. Alındığı Yer: NINDS.NIH | Arşiv Bağlantısı
 • ^ P. Zis, et al. (2019). Treatment Of Neurological Manifestations Of Gluten Sensitivity And Coeliac Disease. Current Treatment Options in Neurology, sf: 1-10. doi: 10.1007/s11940-019-0552-7. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ K. Ramar, et al. (2013). Management Of Common Sleep Disorders. American family physician, sf: 231- 238. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ web.archive.org. What Causes Restless Legs Syndrome? - Nhlbi, Nih. (1 Kasım 2010). Alındığı Tarih: 19 Mart 2022. Alındığı Yer: NIH | Arşiv Bağlantısı
 • ^ web.archive.org. How Is Restless Legs Syndrome Diagnosed? - Nhlbi, Nih. (19 Ağustos 2016). Alındığı Tarih: 19 Mart 2022. Alındığı Yer: web.archive.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ web.archive.org. How Is Restless Legs Syndrome Treated? - Nhlbi, Nih. (19 Ağustos 2016). Alındığı Tarih: 19 Mart 2022. Alındığı Yer: web.archive.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ web.archive.org. Who Is At Risk For Restless Legs Syndrome? - Nhlbi, Nih. (19 Ağustos 2016). Alındığı Tarih: 19 Mart 2022. Alındığı Yer: web.archive.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ R. Allen. (2004). Dopamine And Iron In The Pathophysiology Of Restless Legs Syndrome (Rls). Sleep Medicine, sf: 385-391. doi: 10.1016/j.sleep.2004.01.012. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Clemens, et al. (2006). Restless Legs Syndrome: Revisiting The Dopamine Hypothesis From The Spinal Cord Perspective. Neurology, sf: 125-130. doi: 10.1212/01.wnl.0000223316.53428.c9. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Y. Dauvilliers, et al. (2013). Restless Legs Syndrome. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), sf: 594-600. doi: 10.1097/MCP.0b013e328365ab07. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. O. Klein, et al. (2019). Dopamine: Functions, Signaling, And Association With Neurological Diseases. Cellular and Molecular Neurobiology, sf: 31-59. doi: 10.1007/s10571-018-0632-3. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Garcia-Borreguero, et al. (2014). An Update On Restless Legs Syndrome (Willis-Ekbom Disease). Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), sf: 493-501. doi: 10.1097/WCO.0000000000000117. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ W. Paulus, et al. (2006). Less Is More: Pathophysiology Of Dopaminergic-Therapy-Related Augmentation In Restless Legs Syndrome. The Lancet Neurology, sf: 878-886. doi: 10.1016/S1474-4422(06)70576-2. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b R. P. Allen, et al. (2003). Restless Legs Syndrome: Diagnostic Criteria, Special Considerations, And Epidemiology: A Report From The Restless Legs Syndrome Diagnosis And Epidemiology Workshop At The National Institutes Of Health. Sleep Medicine, sf: 101-119. doi: 10.1016/S1389-9457(03)00010-8. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. J. Earley, et al. (2010). Restless Legs Syndrome: Understanding Its Consequences And The Need For Better Treatment. Sleep Medicine, sf: 807-815. doi: 10.1016/j.sleep.2010.07.007. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Xiong, et al. (2010). Family Study Of Restless Legs Syndrome In Quebec, Canada: Clinical Characterization Of 671 Familial Cases. Archives of Neurology, sf: 617-622. doi: 10.1001/archneurol.2010.67. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. S. Walters, et al. (1996). A Questionnaire Study Of 138 Patients With Restless Legs Syndrome: The `Night-Walkers' Survey. Neurology, sf: 92-95. doi: 10.1212/WNL.46.1.92. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ P. M. Becker, et al. (2014). Mood Disorders In Restless Legs Syndrome (Willis-Ekbom Disease). The Journal of Clinical Psychiatry, sf: 12232. doi: 10.4088/JCP.13r08692. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ E. K. S. Louis. (2014). New Evidence For Reduced Leg Oxygen Levels In Restless Legs Syndrome. Neurology, sf: 185-187. doi: 10.1212/WNL.0000000000000513. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ medlineplus.gov. Restless Legs Syndrome: Medlineplus Medical Encyclopedia. (18 Şubat 2022). Alındığı Tarih: 19 Mart 2022. Alındığı Yer: medlineplus.gov | Arşiv Bağlantısı
 • ^ R. Gupta, et al. (2015). Restless Legs Syndrome And Pregnancy: Prevalence, Possible Pathophysiological Mechanisms And Treatment. Wiley, sf: 320-329. doi: 10.1111/ane.12520. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. S. Walters, et al. (2020). Review Of The Possible Relationship And Hypothetical Links Between Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Adhd) And The Simple Sleep Related Movement Disorders, Parasomnias, Hypersomnias, And Circadian Rhythm Disorders. American Academy of Sleep Medicine (AASM), sf: 591-600. doi: 10.5664/jcsm.27356. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ web.archive.org. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. (27 Ekim 2021). Alındığı Tarih: 19 Mart 2022. Alındığı Yer: web.archive.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Cortese, et al. (2005). Restless Legs Syndrome And Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Review Of The Literature. Sleep, sf: 1007-1013. doi: 10.1093/sleep/28.8.1007. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b c d www.ninds.nih.gov. Restless Legs Syndrome Fact Sheet | National Institute Of Neurological Disorders And Stroke. (7 Temmuz 2019). Alındığı Tarih: 19 Mart 2022. Alındığı Yer: www.ninds.nih.gov | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b M. J. Buchfuhrer. (2012). Strategies For The Treatment Of Restless Legs Syndrome. Springer Science and Business Media LLC, sf: 776-790. doi: 10.1007/s13311-012-0139-4. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Neiman, et al. (1990). Movement Disorders In Alcoholism: A Review. Neurology, sf: 741-741. doi: 10.1212/WNL.40.5.741. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ F. M. Crotti, et al. (2005). Entrapment Of Crural Branches Of The Common Peroneal Nerve. Springer, Vienna, sf: 69-70. doi: 10.1007/3-211-27458-8_15. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ ScienceDaily. Restless Legs Syndrome Linked To Psychiatric Conditions. (31 Ekim 2005). Alındığı Tarih: 19 Mart 2022. Alındığı Yer: ScienceDaily | Arşiv Bağlantısı
 • ^ G. J. Lavigne, et al. (1994). Restless Legs Syndrome And Sleep Bruxism: Prevalence And Association Among Canadians. Sleep, sf: 739-743. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Desautels, et al. (2001). Identification Of A Major Susceptibility Locus For Restless Legs Syndrome On Chromosome 12Q. The American Journal of Human Genetics, sf: 1266-1270. doi: 10.1086/324649. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Desautels, et al. (2005). Restless Legs Syndrome: Confirmation Of Linkage To Chromosome 12Q, Genetic Heterogeneity, And Evidence Of Complexity. Archives of Neurology, sf: 591-596. doi: 10.1001/archneur.62.4.591. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. T. Bonati, et al. (2003). Autosomal Dominant Restless Legs Syndrome Maps On Chromosome 14Q. Brain, sf: 1485-1492. doi: 10.1093/brain/awg137. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Levchenko, et al. (2004). The 14Q Restless Legs Syndrome Locus In The French Canadian Population. Wiley, sf: 887-891. doi: 10.1002/ana.20140. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Kemlink, et al. (2006). Family-Based Association Study Of The Restless Legs Syndrome Loci 2 And 3 In A European Population. Wiley, sf: 207-212. doi: 10.1002/mds.21254. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Chen, et al. (2004). Genomewide Linkage Scan Identifies A Novel Susceptibility Locus For Restless Legs Syndrome On Chromosome 9P. The American Journal of Human Genetics, sf: 876-885. doi: 10.1086/420772. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ K. Lohmann-Hedrich, et al. (2008). Evidence For Linkage Of Restless Legs Syndrome To Chromosome 9P: Are There Two Distinct Loci?. Neurology, sf: 686-694. doi: 10.1212/01.wnl.0000282760.07650.ba. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Levchenko, et al. (2006). A Novel Autosomal Dominant Restless Legs Syndrome Locus Maps To Chromosome 20P13. Neurology, sf: 900-901. doi: 10.1212/01.wnl.0000233991.20410.b6. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ I. Pichler, et al. (2006). Linkage Analysis Identifies A Novel Locus For Restless Legs Syndrome On Chromosome 2Q In A South Tyrolean Population Isolate. The American Journal of Human Genetics, sf: 716-723. doi: 10.1086/507875. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Levchenko, et al. (2008). Autosomal-Dominant Locus For Restless Legs Syndrome In French-Canadians On Chromosome 16P12.1. Wiley, sf: 40-50. doi: 10.1002/mds.22263. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Winkelmann, et al. (2007). Genome-Wide Association Study Of Restless Legs Syndrome Identifies Common Variants In Three Genomic Regions. Nature Genetics, sf: 1000-1006. doi: 10.1038/ng2099. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Ding, et al. (2008). Somatic Mutations Affect Key Pathways In Lung Adenocarcinoma. Nature, sf: 1069-1075. doi: 10.1038/nature07423. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b M. J. Sateia. (2014). International Classification Of Sleep Disorders-Third Edition. CHEST, sf: 1387-1394. doi: 10.1378/chest.14-0970. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. P. Breen, et al. (2018). Sleep-Related Motor And Behavioral Disorders: Recent Advances And New Entities. Wiley, sf: 1042-1055. doi: 10.1002/mds.27375. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ https://www.facebook.com/nhswebsite/. Restless Legs Syndrome - Treatment. (20 Ekim 2017). Alındığı Tarih: 20 Mart 2022. Alındığı Yer: NHS | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b R. P. Allen, et al. (2003). Restless Legs Syndrome. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), sf: 128-147. doi: 10.1097/00004691-200103000-00004. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. M. Trotti, et al. (2019). Iron For The Treatment Of Restless Legs Syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews. doi: 10.1002/14651858.CD007834.pub3. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ PubMed. (2000). Restless Legs Syndrome: Detection And Management In Primary Care. National Heart, Lung, And Blood Institute Working Group On Restless Legs Syndrome. American family physician, sf: 108-114. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ K. Berger, et al. (2004). Sex And The Risk Of Restless Legs Syndrome In The General Population. Archives of Internal Medicine, sf: 196-202. doi: 10.1001/archinte.164.2.196. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ K. A. Lee, et al. (2004). Restless Legs Syndrome And Sleep Disturbance During Pregnancy: The Role Of Folate And Iron. Mary Ann Liebert Inc, sf: 335-341. doi: 10.1089/152460901750269652. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. Trenkwalder, et al. (2016). Restless Legs Syndrome Associated With Major Diseases: A Systematic Review And New Concept. Neurology, sf: 1336-1343. doi: 10.1212/WNL.0000000000002542. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b G. Coccagna, et al. (2004). Restless Legs Syndrome: An Historical Note. Sleep Medicine, sf: 279-283. doi: 10.1016/j.sleep.2004.01.002. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ E. Konofal, et al. (2009). Two Early Descriptions Of Restless Legs Syndrome And Periodic Leg Movements By Boissier De Sauvages (1763) And Gilles De La Tourette (1898). Sleep Medicine, sf: 586-591. doi: 10.1016/j.sleep.2008.04.008. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ K. Ekrbom. (2010). Preface. Wiley, sf: 7-8. doi: 10.1111/j.0954-6820.1945.tb11970.x. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ H. A. G. Teive, et al. (2009). Professor Karl-Axel Ekbom And Restless Legs Syndrome. Parkinsonism & Related Disorders, sf: 254-257. doi: 10.1016/j.parkreldis.2008.07.011. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Ulfberg. (2004). The Legacy Of Karl-Axel Ekbom. Sleep Medicine, sf: 223-224. doi: 10.1016/j.sleep.2004.04.002. | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 18/05/2022 12:19:14 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11557

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Primatlar
Gıda
Biyografi
Bilim İnsanı
Kadın Doğum
Ağız Sağlığı
Dalga
Kertenkele
Makale
İnsan Türü
Astrobiyoloji
Önlem
Grip
Türleşme
Doğa Yasaları
Renk
Köpekler
Periyodik Cetvel
Balıkçılık
Elektromanyetizma
Kuyrukluyıldız
Entomoloji
Allah
Hominid
Psikoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et