Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Hayvan Göçü Çalışmalarında Radarın Kullanımı

Hayvan Göçü Çalışmalarında Radarın Kullanımı
9 dakika
466
 • Etoloji

Birçok hayvan göç eder, ve göç alanları birkaç santimetreden yüzlerce kilometreye kadar değişebilir; hatta bazıları tüm dünyayı kat edebilir (Dingle 1996). Göç eden bireyleri uzun mesafeler boyunca takip etmek, hayvan göçleri araştırmalarının zorluklarından biridir. Radar kullanmak, araştırmacılara göç irtifasını, hızını, kuşlar, yarasalar ve hatta böceklerin göç sırasındaki kanat vuruşu sıklığını inceleme imkanı verir (Bruderer 1997).

Radar Teknolojisinin Tarihi

Hayvan göçlerinde radar kullanmanın olası değeri, ilk kez II. dünya Savaşı sırasında, radar ekranlarında göç eden kuşlar dolayısıyla ‘hayalet sinyaller’ belirdiği zaman keşfedildi (Buss 1946). 1960’lardan bu yana, radar göç hayvanları araştırmalarında geniş çapta kullanılan bir teknik haline geldi (Bruderer 1997).

Tüm Reklamları Kapat

WSR-57 radar (Weather Surveillance Radar - 1957) dahil olmak üzere ilk versiyonların yerini, Yeni Nesil Hava Radar programı NEXRAD (Next Generation Weather Radar) aldı. WSR-88D (Weather Surveillance Radar 88 Doppler) olarak da bilinen NEXRAD, eski Doppler barındırmayan meteorolojik radarların yerini alan bir Doppler sistemi. NEXRAD, Birleşik Devletler ve güney Kanada’yı kapsayan 159 radardan oluşan bir ağ olup Amerika Ulusal Hava Servisi tarafından yönetilmektedir.

NEXRAD radar sistemi, eski WSR-57 radar sistemine kıyasla daha yüksek güç kapasitesine ve çözünürlüğe sahiptir. Böylelikle göç eden hayvanları daha ileri bir hassasiyet ile algılayabilir, radara karşı ve radara doğru göç eden hayvanların hareketlerinin yön ve hızını tespit edebilir (Russell & Gauthreaux 1998). 

Tüm Reklamları Kapat

Göçmen hayvanları araştırmak amacıyla, bazıları aşağıda tanımlanan farklı türlerde radarlar kullanılmaktadır.

Radar Teknolojisinin Temelleri

‘Radar’ terimi, radyo algılama ve menzil tayini kelimelerinin kısaltmasıdır (İngilizce: radio detection and ranging). Elektromanyetik dalgalar, bir antenden farklı yalıtkan özelliklerdeki (bir maddenin manyetik enerji ve elektrik enerjisini muhafaza edebilme gücü) yeni bir maddeye çarptıkça dağılan darbeler halinde yayılmaktadır.

Bu vuruşlardan gelen enerjinin bir kısmı radar antenine geri yansır. Bu şekilde hedefle radar konumu arasındaki mesafe yansımanın ölçüldüğü süre, ışık hızı, anten tarafından gönderilen ışın genişliği ve antenin konumu kullanılarak ölçülebilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Darbe büyüklükleri radarın çözünürlüğünü etkileyebilir. Genel olarak, daha küçük bir darbe daha yüksek çözünürlük verir. Daha dar bir ışınla birlikte daha küçük darbeler hedefin konumuna ilişkin en iyi bilgiyi sağlar ve tek bir yankının birçok hedefi içermesi olasılığını düşürür. Çoğu durumda, net yankılar oluşturdukları için göç eden hedefleri ayırt etmek oldukça kolaydır; ancak geniş kuş ya da yarasa grupları farklı darbe büyüklüklerini alarak radarda ek yankılar oluşturabilir (Bruderer 1997).

Radarın hedefleri başarıyla tespit etmesi ve içlerinde ayrım yapabilme kabiliyeti aynı zamanda dalgaboyundan da etkilenir. Daha düşük frekansa uyumlu daha uzun dalga boyu, sert hava koşulları gibi çevresel etkenlerden daha az etkilenir. Diğer yandan kısa dalgaboyu, bir başka deyişle yüksek frekans, daha küçük bir alan içerisinde daha küçük hedefleri algılayabilir. Kısa dalgaboyu sisteminin bir başka avantajı da büyük antenlere görece daha küçük antenlerden verilen keskin ışınlar ile kullanılabilmesidir; hassasiyetleri de genellikle daha iyidir (Bruderer 1997).

Göç Araştırmalarında Radarın Avantajları ve Kısıtlamaları

Radar, görsel incelemeler, tuzağa düşürme ve sarma gibi tekniklere nazaran göç incelemeleri için; uzun mesafeler boyunca ve irtifada iyi kullanılabildikleri, karanlıktan etkilenmedikleri, hava koşullarından nispeten bağımsız oldukları için daha kullanışlıdır (Cooper ve ark. 1991, Bruderer 1997). Böylece zamanlama ve göç yönleri ile ilgili fikir verebilir ve hatta göçmen hayvanların kanat vuruş şekillerini ölçebilirler (Bruderer 1997). Ancak radar, uçan bireyleri sadece önceden belirlenmiş mesafesinde tespit edebilir. Göç yolu radar ışınlarının üzerinde ya da altında olan herhangi bir birey tespit edilemez (Russel & Gauthreaux 1998).

Göç Araştırmalarında Kullanılan Radar Türleri

Göç araştırmalarında kullanılmakta olan değişik türlerde radarlar vardır. En sık kullanılanlar arasında sürekli dalga radarı, nexrad, harmonik radar, darbe radarları ve Doppler bulunur. Darbe radarları radyo dalga enerjisinin salındığı ve geri döndüğü süre farkını kullanarak hedefe olan uzaklığı hesaplar. Doppler de bir darbe radarıdır, ancak darbede dalga boyundaki kayma, hedefin radara göre olan hızından dolayı meydana gelen fark olan Doppler kayması kullanılarak analiz edilir. Bunun faydası, hareket eden nesneleri sabit olandan ayırabilmesidir. Sürekli dalga radarları da Doppler kaymasını kullanır, ancak sırayla radyo dalga darbeleri yaymak ve yeniden almak yerine, bu tür radarlar ayrı alıcı ve vericilere sahiptir (Bruderer 1997). Harmonik radarlar, takip edilecek olan birey üzerine eklenebilen bir pusuladaki redresör devresini kullanır. Devre, yayılan dalganın tam yarı boyunda dalgalar ile bir yankı oluşturur (Chapman ve ark. 2011).

İlgili Teknoloji: Sonar

Su ortamındaki göçleri incelemek kısmen zordur. Örneğin gelgit, su derinliği, yüzen maddeler ve düşük görüş netliği, göç eden su hayvanlarını sadece geleneksel yollar kullanarak araştırabilmeyi engeller.

Tüm Reklamları Kapat

Radarın kuzeni denebilecek olan sonar, su ortamındaki hedefleri tespit etmek için elektromanyetik yerine akustik sinyaller kullanır. Krumme & Saint Paul, 2003 senesinde Kuzey Brezilya’da bir sualtı ormanında farklı balık türlerinin hareketlerini araştırmak için sonar teknolojisini kullandılar. Akustik kayıtlarında farklı balık türlerinin göç hareketlerini başarıyla tanımlayabildiler. Belirgin bir göç şeklini sonar kullanılarak gözlemleyebilen araştırmacılar, gelgit akıntılarında yaşayan balık türlerinin çevre dahilinde edilgen olarak hareket ettiği görüşünün yanlışlığını kanıtladılar. Elde ettikleri veriler, bunun yerine hatırı sayılır miktarda göç yolunun kaynak bakımından zengin alanlarda toplanmak amacıyla akıntının ters yönünde ilerlediğini açıkça gösterdi.

 

Örnek olay 1: Göç araştırmasında NEXRAD sisteminin kullanımı

Kuşlar ve yarasaların göçlerini incelemek için birçok çalışmada NEXRAD radarları kullanılmıştır. Örneğin Russel & Gauthreaux, uçuştaki kuşların sayısını tahmin edebilmek amacıyla, mor kırlangıçları (Progne subis) NEXRAD kullanarak inceledi. Radar ekranında, kalkışları, genel hatlarıyla yoğunluğu artan bir dairesel toplanma şeklinde görülebildi. NEXRAD radarı, önceden bilinmeyen tünek yerlerini tanımlaya da yardımcı oldu (Russel & Gauthreaux 1998).

Tüm Reklamları Kapat

Diehl ve çalışma arkadaşları, 2003 senesinde NEXRAD radarları kullanarak A.B.D. Great Lakes (Büyük Göller) üzerinde uçan kuşların göç hareketlerini inceledi. Radarlar Great Lakes üzerinde ve çevresinde uçan kuşların göç paternalarını çıkarmakta özellikle işlevseldir; zira göller, simültane çalışan kara radarlarının göçmen kuşların panoramik bir fotoğrafını alabileceği darlıktadır. Yazarlar Doppler radar kullanarak uçan göçmenlerin göl yüzeyi üstünde uçmaktan kaçınmaya eğilimli olduklarını ve bunun yerine mümkün olduğunca kıyılara yakın uçtuklarını gösterdi (Figür 1) .

Figür 1: NEXRAD radarı ile göçmen kuşların gözlemlenmesi. Siyah noktalar radar istasyonlarının konumunu belirtir. 3 Mayıs 2000 akşamında Great Lakes Bölgesi, A.B.D.'de göç eden kuşların yoğunlukları renk skalaları ile belirtilmiştir. 2012 Nature Education Diehl ve ark. 2003'e takiben düzenlenmiştir. Tüm hakları saklıdır.

Figür 1: NEXRAD radarı ile göçmen kuşların gözlemlenmesi. Siyah noktalar radar istasyonlarının konumunu belirtir. 3 Mayıs 2000 akşamında Great Lakes Bölgesi, A.B.D.'de göç eden kuşların yoğunlukları renk skalaları ile belirtilmiştir. Kaynak: 2012 Nature Education Diehl ve ark. 2003'e takiben düzenlenmiştir. Tüm hakları saklıdır.

 

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
The Lodger (Marie Belloc Lowndes)

The Lodger is a novel by English author Marie Adelaide Belloc Lowndes. The short story was first published in the January, 1911 edition of McClure’s Magazine, in 1911. Belloc Lowndes wrote a longer version of the story, which was published as a series in the Daily Telegraph in 1913 with the same name. Later that year, the novel was published in its entirety by Methuen Publishing.

The story is based on the Whitechapel murders of 1888, committed by Jack the Ripper. While some of the traits of the novel’s killer has been attributed to Forbes Winslow’s findings about the original murderer, Lowndes was also influenced by the Lambeth Poisoner’s physical appearance.

The book tells the story of Mr. and Mrs. Bunting, owners of a failing lodging in London, who see in Mr. Sleuth, their only guest in a long time, their chance to salvage their business. As new murders happen in the surrounding neighborhoods, the couple slowly begin to suspect their lodger might be the one responsible for them.

The Lodger is the first known novelization based on the Jack the Ripper story. The novel has been considered an example of how to write a psychological suspense due to its focus on the effects the serial killer has on the main cast of characters, instead of on the murders themselves. The novel was adapted multiple times to the cinema and radio, including Alfred Hitchcock’s first publicly available film, The Lodger: A Story of the London Fog.

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺80.00
The Lodger (Marie Belloc Lowndes)

Örnek Olay 2: Böcekbilim Araştırmalarında Harmonik Radar Kullanımı

Böcekbilim uygulamalarında harmonik pusula kullanmanın kısmi faydası, edilgen şekilde çalışıyor olmaları, dolayısıyla pil ihtiyacı bulunmamasıdır; yani modern mikroelektronik bileşenler ile hayvanların davranışlarında hiçbir gözle görülür etkiye sebep olmadan bal arıları (Apis mellifera) gibi orta boy böceklerin bile taşıyabileceği hafiflikte üretilmektedirler. Sistemin ana sıkıntısı ise dönüş yapan sinyallerin kimlik bilgisi içermiyor oluşudur. Başka bir engel de, arazi ve bitki örtüsünün, yankı kaynağı olmasalar da, engel görevi görmeleri ve pusulaların tespit edilemez olduğu gölge alanlar yaratmalarıdır (Chapman ve ark. 2011).

 

Örnek Olay 3: Radardan Kanat Vuruşu Sıklığını Tespit Etme

Radar yankılarındaki dalgalanma, kanat vuruşları ile ilişkili olduğundan radar bireysel göçmenlerin kanat vuruş şekillerini tespit etmekte kullanılabilir (Bruderer 1997, Bruderer ve ark. 2010). Bu dalgalanmalar, uçuş sırasında hayvanın vücudundaki kasılma ve açılmalarla ilgilidir. Kanat vuruş şekline göre, kuşların yankı imzaları, tüneyen kuşlar, karasağanlar, sahil kuşları gibi farklı uçuş tarzı gruplarına dahil edilebilir (Figür 2).


Figür 2: Yankı imzalarının gösterdiği farklı uçuş türlerinin farklı kanat çırpış paternaları. Tüneyen kuşlar, karasağanlar, sahil kuşları. Figürde aynı zamanda farklı uçuş fazlarının zamanlaması da görülebilmektedir. (A) çırpma ya da güç evresi; (B) duraklama; (C) tam bir kanat çırpış döngüsü; (D) bir kanat çırpışı. 2012 Nature Education Bruderer ve ark. 2010'a takiben düzenlenmiştir. Tüm hakları saklıdır.

Figür 2: Yankı imzalarının gösterdiği farklı uçuş türlerinin farklı kanat çırpış paternaları. Tüneyen kuşlar, karasağanlar, sahil kuşları. Figürde aynı zamanda farklı uçuş fazlarının zamanlaması da görülebilmektedir. (A) çırpma ya da güç evresi; (B) duraklama; (C) tam bir kanat çırpış döngüsü; (D) bir kanat çırpışı. Kaynak: 2012 Nature Education Bruderer ve ark. 2010'a takiben düzenlenmiştir. Tüm hakları saklıdır.

 

Örnek Olay 4: Gece Göçleri Araştırması

Tüm Reklamları Kapat

Radarın keşfinden önce, gece göçlerinin incelenmesi ay ışığı ile sınırlıydı; dolunay önünden geçen kuşların sayısı teleskop yolu ile tahmin edilir ve gün içinde yerdeki kuşların sayısı tespit edilirdi (Lowery 1951). Ancak iki yöntem de, bekleneceği üzere kesinlikten uzaktı. Able (1973), ötücü kuşların gece göçlerinin irtifasını net olarak tespit etmek için erken dönem radar teknolojilerini (WSR-57) kullandı.

Radar, böceklerin gece göçlerini incelemek için de kullanıldı. Drake (1985), gece aşağı seviye jeti olarak bilinen olguyu ve bunun güvelerin göç eğilimleri arasındaki bağlantıyı inceledi. Gece aşağı seviye jetleri, sınır tabakası hava akımları üzerindeki koriyolis kuvvetlerinin etkisiyle oluşur; Amerika’daki Great Plains (Büyük Ovalar) ve Avustralya’da New South Wales’deki ovalar bölgesi dahil olmak üzere tüm dünya üzerinde görülür.

Wallin & Loonan (1971) bu jetlerin uzak mesafe böcek göçlerinde kullanıldığını gösterdi. Drake (1985), radar kullanarak hem uçan böceklerin sayısını hem de göç irtifalarını tespit edebildi. İlk olarak, artan irtifa ile böceklerin yoğunluğu hafif oranda değişti, ancak vakit ilerleyip gece yarısını geçtiğinde farklı bir durum ortaya çıktı. Geceyarısından sonra göçmen böceklerin yaklaşık yarısı gece aşağı seviye jetini takip ederek tek bir katmana yoğunlaştı. Bu jet içindeki ve hemen yakınındaki güveler jet irtifası dışında hareket edenlerden daha yüksek hızda hareket ediyordu.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

 1. Able, K. P. The role of weather variables and flight direction in determining the magnitude of nocturnal bird migration. Ecology 54, 1031-1041 (1973).
 2. Bruderer, B. The study of bird migration by radar. Naturwissenschaften 84, 45-54 (1997).
 3. Bruderer, B. et al. Wing-beat characteristics of birds recorded with tracking radar and cine camera. Ibis 152, 272-291 (2010).
 4. Buss, I. O. Bird detection by radar. The Auk 63, 315-318 (1946).
 5. Chapman, J. W. et al. Recent insights from radar studies of insect flight. Annual Review of Entomology 56, 337-356 (2011).
 6. Cooper, B. A. et al. An improved radar system for studies of bird migration. Journal of Field Ornithology 62, 367-377 (1991).
 7. Crum, T. D. & Alberty, R. L. The WSR-88D and the WSR-88D operational support facility. Bulletin of the American Meteorological Society 74, 1669-1688 (1993).
 8. Diehl, R. H. et al. Radar observations of bird migration over the Great Lakes. The Auk 120, 278-290 (2003).
 9. Dingle, H. Migration: The Biology of Life on the Move. New York, NY: Oxford University Press, 1996.
 10. Drake, V. A. Radar observations of moths migrating in a nocturnal low-level jet. Ecological Entomology 10, 259-265. (1985).
 11. Krumme, U. & Saint-Paul, U. Observations of fish migration in a macrotidal mangrove channel in northern Brazil using a 200-kHz split-beam sonar. Aquatic Living Resources 16, 175-184 (2003).
 12. Lowery, G. H. A quantitative study of the nocturnal migration of birds. University of Kansas Publications, Museum of Natural History 3, 361-472 (1951).
 13. Russell, K. R. & Gauthreaux, Jr., S. A. Use of weather radar to characterize movements of roosting purple martins. Wildlife Society Bulletin 26, 5-16 (1998).
 14. Wallin, J. R. & Loonan, D. V. Low-level jet winds, aphid vectors, local weather, and barley yellow dwarf virus outbreaks. Phytopathology 61, 1068-1070 (1971).
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
1
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 1
 • Tebrikler! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 06/02/2023 12:51:16 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/459

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kategoriler ve Etiketler
Tümünü Göster
Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Meyve
Sürüngen
Sinirbilim
Kanat
Veri Bilimi
Avcı
Doğa
Hızlı
Sinek
Biyocoğrafya
Radyo
Nüfus
Eşcinsellik
Anne
Besin
Sıcak
Habercilik
Beslenme Bilimi
Sahte
Neandertal
Hava
Türlerin Kökeni
Kalp
Psikiyatri
Öğrenme
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ö. Kayadelen, et al. Hayvan Göçü Çalışmalarında Radarın Kullanımı. (3 Ağustos 2017). Alındığı Tarih: 6 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/459
Kayadelen, Ö., Karagözoğlu, M. (2017, August 03). Hayvan Göçü Çalışmalarında Radarın Kullanımı. Evrim Ağacı. Retrieved February 06, 2023. from https://evrimagaci.org/s/459
Ö. Kayadelen, et al. “Hayvan Göçü Çalışmalarında Radarın Kullanımı.” Edited by Mert Karagözoğlu. Translated by Övgü Kayadelen, Evrim Ağacı, 03 Aug. 2017, https://evrimagaci.org/s/459.
Kayadelen, Övgü. Karagözoğlu, Mert. “Hayvan Göçü Çalışmalarında Radarın Kullanımı.” Edited by Mert Karagözoğlu. Translated by Övgü Kayadelen. Evrim Ağacı, August 03, 2017. https://evrimagaci.org/s/459.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.