Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Hayvan Göçü Çalışmalarında Biyotelemetri Kullanımı

Hayvan Göçü Çalışmalarında Biyotelemetri Kullanımı The Spruce
8 dakika
866

Hayvan taksonlarının çok çeşitli göçmen davranışları bilim camiasını her zaman büyülemiştir. Biyotelemetri, altta yatan fizyoloji hakkında bilgi veren güçlü bir araçtır. Sadece göç hareketlerini değil, abiyotik değişkenleri, kalp atış hızı veya vücut ısısı gibi iç parametreleri de izler.

Biyotelemetri ve Hayvan Göçü Çalışmaları

Biyotelemetri cihazı göç eden hayvanlara yerleştirildiği zaman hayvanın doğal ortamına müdahale edilmeksizin ve sürekli olarak takip edilmesini sağlar (Bridger ve Booth 2003; Bowlin ve ark. 2005; Axelsson ve ark. 2007). Telemetrik cihazlar harici olarak bağlanabilir veya implant olarak yerleştirilebilir; implant yöntemi, çıkıntı yapan veya fiziksel olarak sınırlandıran izleme cihazlarına bağlı oluşan stresi azaltma eğilimindedir (Axelsson ve ark. 2007). Biyotelemetri, çok çeşitli vücut boyutlarındaki hayvanların göç hareketlerinin uzaktan izlenmesini sağlar. Ayrıca, 1 gramdan daha az olan vericiler, kuşların kalp atış hızlarını, solunum hızlarını ve kanat çırpma sıklığı gibi fizyolojik parametreleri de ölçebilmektedir (Cooke ve ark. 2004; Bowlin ve ark. 2005).

Bu Reklamı Kapat

Biyotelemetri cihazları; omurgasızlar, balıklar, kuşlar ve memeliler için mevcuttur (Görsel 1). Vericiler, çevreye bağlı olarak sinyal iletme yeterlilikleri bakımından farklılık gösterir. Karada veya tatlı sularda yapılan çalışmalar için radyo vericileri kullanılmaktadır ancak tuzlu sularda ultrasonik cihazlar genellikle daha güvenilirdir (Cooke ve ark. 2004). Radyo vericilerinin radyo frekansları, sinyal iletimi mesafesi ve karmaşıklığı açısından ultrasonik sinyallerden daha üstündür ancak kısa mesafeli iletimler için ultrasonik iletişim kullanılmaktadır (Wolcott 1995; Cooke ve ark. 2004).

Görsel 1: Pohnpei adasında radyo telemetri ekipmanıyla donatılmış Mikronezya yalıçapkını (Todiramphus cinnamominus), Mikronezya Federe Devletleri.
Görsel 1: Pohnpei adasında radyo telemetri ekipmanıyla donatılmış Mikronezya yalıçapkını (Todiramphus cinnamominus), Mikronezya Federe Devletleri.
Dylan Kesler, Wikipedia Commons

Biyotelemetri cihazları ile elde edilecek veri miktarı şaşırtıcıdır. Vücut sıvılarının tuzluluğu ve sıcaklık gibi iç değişkenler izlenebilir (Lydersen ve ark. 2002; Cooke ve ark. 2004); küçük mikrofonlar beslenme ve sosyal aktiviteleri anlamak için kullanılabilecek ses bilgilerini kaydeder ve sürekli gelişen kamera ekipmanları görsel bilgi sağlar (Wolcott 1995; Cooke ve ark. 2004). Ayrıca, sucul organizmaların yüzme derinliği su basıncına dayanarak tahmin edilebilir (Cooke ve ark. 2004). Sensörler, göçmenlerin bulunduğu dış ortamların sıcaklığı, ışık koşulları ve ortam su ise tuzluluk seviyesi gibi abiyotik değişkenleri de kaydedebilir (Bridger ve Booth 2003; Cooke ve ark. 2004).

Bu Reklamı Kapat

2007 yılında Axelsson ve arkadaşları, araştırmacıların hayvanlarda kan akışını ve kan basıncını hassas bir şekilde ölçmelerini sağlayan ve vücut içine yerleştirilebilen yeni bir biyotelemetri teknolojisi geliştirdiler. Bu teknoloji, hayati fizyolojik ölçümleri hayvana en az rahatsızlık verecek şekilde kaydeden ve çığır açan bir yaklaşımdı. Bilim insanları artık çeşitli türlerin kardiyovasküler süreçlerini kaydedebiliyorlar. Bu muhtemelen canlıların göç sırasındaki enerji tüketimleri ve kardiyovasküler yüklerinin daha iyi anlaşılmasına yol açacaktır.

Araştırmalarda Biyotelemetri Uygulamaları

Omurgasızlar

Kabuklularda biyotelemetri kullanımı bazı durumlarda fırsatlar sağlarken bazen de zorluklar çıkarır. Araştırmacılar vericileri sert dış iskelete kolayca bağlayarak hayvanın konumunu ve hareketlerini kaydedebilir. Dış kabuğun hemen altında bulunan kas dokusuna erişmek ve aktivitesini kaydetmek de mümkündür. Ancak iç dokulardaki kas aktivitelerini izlemeye çalışırken zorluklar ortaya çıkar. Sert dış iskelet, elektrotları kaslara cerrahi olarak yerleştirmeyi oldukça zorlaştırır. Sensörlerin yerleştirilmesi dış iskelete veya dolaşım sistemine zarar verebilecek stresli bir ameliyat gerektirir. Dahası birçok kabuklu, dış iskeletini değiştirirken ona bağlı olan vericiyi de çıkarıp atmış olur (Wolcott 1995).

Biyotelemetri, bütün bu sınırlılıklarına rağmen sualtı kabukluları hakkında büyüleyici bilgiler sağlamıştır. Wolcott (1980) tarafından yapılan bir çalışmada, doğrudan gözlemin imkansız olduğu sualtında, hayalet yengeçleri (Ocypode quadrata) izlendi. Biyotelemetri radyo vericilerinin kullanımı, araştırmacılara hayvanların aktivite kapasitesi, termoregülasyonları, hareketleri ve kalp atış hızları hakkında veri sağlamıştır (Wolcott 1980; Wolcott & Hines 1989).

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Balıklar

Balığın görsel olarak izlenmesi imkansız olmasa da zorlayıcı olan bir takson örneğidir. Kaseloo ve arkadaşları (1992) balıklarda kas kasılmalarının kuvvetini ve süresini ölçmek için elektromiyogram kullanan biyotelemetrik teknikler geliştirdiler. Bu verileri kuyruk vuruşu sıklığı ile bağlantılı olarak kullanıp çeşitli çevre koşullarında yüzme yeğinliğini etkili bir şekilde kaydedebildiler. Ayrıca araştırmacılar, doğal ortamlarında yüzen balıkların oksijen tüketimini de ölçerek bu hareketin metabolik gereksinimlerini tahmin etmek için veri topladılar. Son zamanlarda, çalışmalar köpekbalıklarının büyük ölçekli hareketlerini izlemeye yönelmiştir. Weng ve arkadaşları (2005), uzun yıllar boyunca somon köpekbalığının (Lamna ditropis) hareketlerini takip etmek için Smart Position Only Tags (SPOT) etiketlerini (E.N. Bu etiketler hayvanın konumu, hızı ve su sıcaklığı ile ilgili bilgileri kesintisiz olarak gönderir, hatta hayvanın izlediği yol internetten canlı olarak izlenebilir.) kullanmışlardır (Görsel 2). Etiketteki verici nispeten küçüktür ve etiket somon köpekbalıklarının sırt yüzgeçlerine bağlanabilir. Verici bir Argos uydusuna sinyaller gönderir, bu da daha sonra bilgiyi iletir, böylelikle köpekbalıklarının uzaktan takip edilmesini sağlar (Voegeli ve ark. 2001; Weng ve ark. 2005). SPOT etiketlerinin kullanılmasıyla bu hayvanların göç yollarının genellikle yarı arktik bölgeden subtropikal bölgelere olduğu ve bazı köpekbalıklarının iki yıldan daha az bir sürede 18.000 km'den fazla yol katettikleri ortaya çıkmıştır (Weng ve ark. 2005).

Görsel 2: Somon köpekbalığı (Lamna ditropis) yüzgeç etiketi ile.
Görsel 2: Somon köpekbalığı (Lamna ditropis) yüzgeç etiketi ile.
Dave Clausen, Wikimedia Commons

Kuşlar

Hafif vericiler, kuşların yüksek irtifa uçuşlarını araştırmak için tasarlanmış bir çalışmada kullanıldı; bu vericiler yetişkin yabani akyanaklı kazlara (Branta leucopsis) bağlanarak bu hayvanların sonbahar göçleri sırasındaki fizyolojik değişiklikleri belirlendi. İlginç bir şekilde, kuşlar bu uydu vericilerini gagaları ile kanat tüylerinin altına itti, böylece telemetri ekipmanından kaynaklanan aerodinamik direnci azalttı. Araştırmacılar, doğal koşullar altında uçan kazların kalp atış hızının, çift işaretli su (E.N. İzleme amacıyla, içindeki oksijen ve hidrojenin izotoplarıyla değiştirildiği su.) veya rüzgar tüneli kullanılarak bulunan önceki tahminlerden önemli ölçüde düşük olduğu sonucuna vardılar (Butler ve ark. 1998).

Memeliler

Leon ve arkadaşları (2004), cerrahi olarak yerleştirilen biyotelemetri cihazlarının kemirgenlerin büyüme şekilleri ve biyolojik saatleri üzerine etkisini araştırdılar. Sonuçlar, vericiyi yerleştirmek için kullanılan anestetik maddenin başlangıçta vücut kütlesini etkileyebileceğini gösterdi ancak yazarlar bu etkinin türe özgü olabileceğini öne sürdüler. Son yıllarda biyotelemetri, nesli tükenmekte olan yabani hayvanların uzaktan izlenmesi konusunda ilgi çekici bir bakış açısı sağlamıştır. Araştırmacılar risk altındaki türlere güvenli bir şekilde erişip biyotelemetri vericilerini takabildiğinde, elde edilen veriler canlıların fizyolojik durumu hakkında ölçülebilir bilgiler ve çevresel tehditlerle ilgili ipuçları toplanmasın sağlayabilir. Biyotelemetri özellikle hayvanların davranışları, biyolojisi, hareket şekilleri ve hayatta kalmaları hakkında bilgi edinmek için kullanılmaktadır. Biyotelemetri teknikleri şimdiye kadar Afrika yabani köpekleri (Lycaon pictus), çakallar (Canis latrans), vaşaklar (Lynx rufus), Lower Keys bataklık tavşanı (Sylvilagus palustris hefneri), İber vaşağı (Lynx pardinus) ve orman rengeyiği (Rangifer tarandus caribou) gibi hayvanları koruma çabalarında kullanılmıştır (Cooke 2008). Yöntem ve teknoloji daha da geliştikçe, biyotelemetrinin koruma çalışmalarında daha yaygın olarak kullanılmaya devam etmesi muhtemeldir.

Olası Sınırlamalar

Bilim insanlarının çoğu, vericilerin hayvanların enerji ve davranışları üzerindeki etkisini azaltmak için radyo vericisinin üzerindeki canlının vücut kütlesinin %2-5'ini geçmemesi gerektiği konusunda hemfikirdir (Adams ve ark. 1998; Cooke ve ark. 2004). Vücut içine yerleştirilen biyotelemetri vericilerinin genç Chinook somonunun (Oncorhynchus tshawytscha) davranışı ve fizyolojisi üzerindeki etkisini araştıran bir araştırmada, vericilerin olumsuz etkilerinin hem verici kütlesi hem de canlının gelişimsel evresi ile ilişkili olabileceğini buldular (Adams ve ark. 1998). Bu çalışma, hayvanının vücut kütlesinin %4 ila 10'u kadar olan biyotelemetri vericilerinin uygun olmadığını ve yüzme yeteneğini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Çalışma ayrıca cihazların nasıl yerleştirildiği konusunda da farklılıklar olduğunu gösterdi; cerrahi olarak yerleştirilen vericilerin mideye yerleştirilen vericilerden daha az zararlı olabileceğini öne sürdü. Muhtemelen, gastrik olarak yerleştirilen vericiler yeme davranışını etkileyerek enerji alımını ve yüzme yeteneğini etkiliyordu (Adams ve ark. 1998).

Verici boyutu, böcekler üzerindeki çalışmaları da etkilemektedir, şimdiye kadar bu çalışmalar daha büyük bireylerle sınırlı kalmıştır. Pil boyutu genellikle verici boyutunu da sınırlamaktadır; tabii ki kütle ve pil ömrü arasında da ezeli takas ilişkisi vardır. Küçük piller küçük organizmaları incelemek içindir ancak hızlı bir şekilde tükenmeleri muhtemeldir. Buna rağmen, araştırmacılar, çöl çekirgesi (Schistocerca gregaria) gibi bir dizi tür hakkında veri toplayabilmişlerdir ki bu parazit ve haşere kontrolü için değerli bilgiler sağlamıştır (Cooke ve ark. 2004).

Bu Reklamı Kapat

Etiketli bireylerle iletişimin kaybolmasının birkaç nedeni vardır. Daha büyük hayvanlarda, biyotelemetri radyo vericilerinin arıza vermesi pilin tükenmesinden kaynaklanabilir. Ayrıca göçmen hayvanların avlanması durumunda vericilerin yok edilmesi de mümkündür. Temas kaybı biyologlar için çözümsüz bir durum oluşturur çünkü bir araştırmacının hayvan bulunmadan radyo arızasının kaynağını kesin olarak belirlemesinin yolu yoktur (White 1983).

Sonuç

Biyotelemetri, hayvan göçlerinin büyüleyici dünyasını anlamamızı sağlamıştır. Organizmaları doğal ortamlarında uzaktan takip etme fırsatları sunmuştur. Bu teknoloji, nesnel, ölçülebilir verilerin en az insan müdahalesiyle, organizmaların doğal ortamlarında elde edilebileceğini kanıtlamıştır. Teknoloji geliştikçe biyotelemetri cihazlarının daha da küçülmesi ve hatta daha fazla fizyolojik veri elde etme yeteneğini kazanması muhtemeldir. Böylece, bilim insanları bu yöntemin daha küçük organizmalarda ve daha zorlu senaryolarda çalışmasını umabilirler.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 1
 • Tebrikler! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature | Arşiv Bağlantısı
 • Hay, M. & Nebel, S.. The Use Of Biotelemetry In The Study Of Animal Migration. (1 Temmuz 2012). Alındığı Tarih: 3 Temmuz 2018. Alındığı Yer: Nature | Arşiv Bağlantısı
 • Adams, N.S. et al.. (). Effects Of Surgically And Gastrically Implanted Radio Transmitters On Swimming Performance And Predator Avoidance Of Juvenile Chinook Salmon (Oncorhynchus Tshawytscha). Canadian Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences 55, 781-787 (1998).
 • Axelsson M. et al.. (). A Novel, Fully Implantable, Multichannel Biotelemetry System For Measurement Of Blood Flow, Pressure, Ecg, And Temperature. Journal Of Applied Physiology 102, 1220-1228 (2007).
 • Bowlin M.S. et al.. (). Biotelemetry Of New World Thrushes During Migration: Physiology, Energetic And Orientation In The Wild. Integrative And Comparative Biology 45, 295-304 (2005).
 • Bridger C.J. & Booth R.K.. (). The Effects Of Biotelemetry Transmitter Presence And Attachment Procedures On Fish Physiology And Behaviour. Reviews In Fisheries Science 11, 13-34 (2003)..
 • Butler P.J. et al.. (). Behaviour And Physiology Of Svalbard Barnacle Geese Branta Leucopsis During Their Autumn Migration. Journal Of Avian Biology 29, 536-545 (1998)..
 • Cooke S.J. et al.. (). Biotelemetry: A Mechanistic Approach To Ecology. Trends In Ecology And Evolution 19, 334-343 (2004)..
 • Cooke S.J.. (). Biotelemetry And Biologging In Endangered Species Research And Animal Conservation: Relevance To Regional, National, And Iucn Red List Threat Assessments. Endangered Species Research 4, 165-185 (2008)..
 • Kaseloo P.A. et al.. (). A Biotelemtry System Recording Fish Activity. Journal Of Fish Biology 40, 165-179 (1992)..
 • Leon L.R. et al.. (). Biotelemetry Transmitter Implantation In Rodents: Impact On Growth And Circadian Rhythms. American Journal Of Physiology - Regulatory Integrative And Comparative Physiology 286, R967-R974 (2004)..
 • Lydersen C. et al.. (). Salinity And Temperature Structure Of A Freezing Arctic Fjord - Monitored By White Whales (Delphinapterus Leucas). Geophysical Research Letters 29, 2119-2123 (2002)..
 • Voegeli F.A. et al.. (). Ultrasonic Telemetry, Tracking And Automated Monitoring Technology For Sharks. Environmental Biology Of Fishes 60,267-281 (2001)..
 • Weng K.C. et al.. (). Satellite Tagging And Cardiac Physiology Reveal Niche Expansion In Salmon Sharks. Science 310, 104-106 (2005)..
 • White G.C.. (). Numerical Estimation Of Survival Rates From Band-Recovery And Biotelemetry Data. Journal Of Wildlife Management 47, 716-728 (1983)..
 • Wolcott T.G.. (). Optical And Radio-Optical Techniques For Tracking Nocturnal Animals. In A Handbook For Biometry And Radio Trackin, Eds. Amlaner C.j. & Macdonald D.w. (Oxford: Pergamon Press, 1980) 279-286..
 • Wolcott T.G.. (). New Options In Physiological And Behavioural Ecology Through Multichannel Telemetry. Journal Of Experimental Marine Biology And Ecology 193, 257-275 (1995)..
 • Wolcott T.G. & Hines A.H.. (). Ultrasonic Telemetry Of Muscle Activity From Free-Ranging Marine Animals: A New Method For Studying Foraging By Blue Crabs (Callinectes Sapidus). Biological Bulletin 176, 50-56 (1989)..
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/07/2022 04:06:22 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7220

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Cinsel Seçilim
Epigenetik
Olasılık
Kütle
Biliş
Genler
Acı
İngiltere
Ölümden Sonra Yaşam
Ribozim
Köpekbalığı
Samanyolu Galaksisi
Wuhan
Çin
Entropi
Jinekoloji
Kadın Doğum
İmmünoloji
Bilim Tarihi
Vejetaryen
Sıcaklık
Sars
Klinik Mikrobiyoloji
Nadir
Asteroid
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.