Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Evrimin “Daha Büyük” Bir Amacı Olabilir mi?

Evrimin “Daha Büyük” Bir Amacı Olabilir mi? Lluís Real/Getty Images
10 dakika
3,500
 • Kimya Felsefesi

Yaklaşık 25 yıl önce, 20. yüzyılın en büyük biyologlarından biriyle aramda geçen bir konuşma garip bir şekil aldı.

Biz de dahil olmak üzere çeşitli türlerdeki yakın akrabalar arasındaki özgecilik (fedakarcılık, altruizm) modellerini açıklayan "akraba seçilimi" teorisi ile bilinen William D. Hamilton'la konuşuyordum. Bu ve diğer ufuk açıcı fikirler, Hamilton'a modern Darwinci sosyal davranış anlayışında önde gelen seçkin düşünürler arasında bir yer edindirdi. Richard Dawkins, 1976 yılında yayınladığı çığır açan "Gen Bencildir" kitabının önsözünde, fikirleri kitabının temelini oluşturan Hamilton’a ve sosyal biyoloji alanından diğer üç "baskın figür"e şükranlarını sundu.

Bu Reklamı Kapat

Michigan Üniversitesi'nde, o sırada Oxford’dan izinli olan Hamilton'la röportaj yapıyordum. Kamera kayıttaydı. Evrimsel psikoloji hakkında bir kitap yazmak için araştırma yapıyordum ve amacım bu konuda bir belgesel hazırlamaktı. Ne yazık ki belgesel hiçbir zaman çekilmedi ve Hamilton 2000’lerin başında öldü. Onunla yaptığım röportajın kasetini buluncaya kadar kimse röportajı izlememişti.

Röportaj sırasında Hamilton'u felsefi konulara çekmeye çalışıyordum ancak o bir süre sonra beklediğimden de ileriye gitti: "Dini nitelikli bir nihai iyinin var olduğu, evrim teorisinin bize anlattıklarının ötesine bakıp nihai iyinin ne olduğuna dair telkinleri kabul etmemiz gerektiği düşüncesine oldukça açığım.

Bu Reklamı Kapat

Bunu büyük bir evrimsel biyoloğun söylemesi alışılmadık bir şeydi ama en alışılmadık kısma hâlâ sıra gelmemişti. Hamilton, İngiliz aksanıyla devam etti: "Bunu dünya dışından müdahaleci bazı manipülatörlerin olası varlığı şeklinde detaylandırabilirim ancak bu bizi tartışmanın genel konusundan çok fazla uzaklaştırır.

Öyleydi belki fakat bu da en az tartışmamızın konusu kadar ilginç geliyordu. Demek istediğinin biz insanların habersiz olduğu bir tür “metafizik amaç” olup olmadığını sordum. Şöyle yanıt verdi:

Evet, evet. Çok hoşuma giden ve eğlenceli bulduğum bir evren teorisi var. Bu teoriye göre Güneş sistemindeki Dünya gezegeni, Dünya dışında bir yerlerde yaşayan varlıklar için bir tür hayvanat bahçesidir. Kurabilecekleri en iyi, en ilginç deney düzeneği ise şu: Dünya gezegeninde, gerçekten ilginç o karakterleri -bir şeylerle uğraşıp duran insanları- üretecek şekilde bir evrim düzeneği kurmak ve oturup deneylerini seyretmek. Bu varlıklar deneylerine hiç müdahale etmiyorlar, böylece yaptığımız hemen her şey doğanın yasalarına uygun oluyor. Ama ara sıra tam olarak yolunda gitmeyen bir şeyler görüyorlar, eğer kendi başına bırakırlarsa bu hayvanat bahçesi kendi kendini imha edecek hâle geliyor. Dünya dışı varlıklar duruma el atıp bazı küçük şeyleri değiştiriyorlar. Belki de bunlar, dindar insanların bu denli vurgulayarak bahsettikleri mucizelerdir. Ben bunu eğlenceli bir biçimde anlattım. Ancak bence bu, göz ardı edilmesi çok zor olan bir hipotez.

Bunun yayınlandığını düşünsenize! Manşet şöyle olurdu: “Dünyaca Ünlü Bilim İnsanı Mucizelerin Gerçek Olabileceğini Söyledi!” Manşetin altında ise şöyle bir ekleme yapılıyor: “Dünya dışı varlıkların bunda bir rolü olabilir.”

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Eğer amacımız sadece tıklanma sayısını arttırmak olsaydı böyle bir manşet atabilirdik. Ancak Hamilton’un söylediğinin felsefi önemini kavramak istiyorsak, başka bir yol izlemeliyiz. Mucizelere odaklanmak yerine, “daha büyük bir amaca”, yani Dünya üzerindeki yaşamın, bir anlamda onun dışında bir şeyden kaynaklanan bir anlamı olduğu fikrine odaklanmalıyız. Ve (felsefi önemine bakmadan mümkün olduğunca çok sayıda tıklama elde etme umuduyla) bunu liste formunda düzenleyerek, Hamilton'un dolaylı olarak çürüttüğü birkaç yanılgıyı göz önüne sermeliyiz. Bunları “Evrim ve Amacı Hakkındaki Üç Büyük Mit” olarak adlandırabiliriz.

Bir numaralı mit: “Daha büyük bir amaç” vardır demek, bir bakıma “tuhaf güçlerin” iş başında olduğu anlamına gelir.

Bilimsel bakış açısına sahip insanlara Dünya’daki hayatın daha büyük bir amacı olduğunu düşünüp düşünmediklerini sorduğumda, genelde hayır derler. Onlardan görüşlerini açıklamalarını istediğimde, evet demenin genellikle bilimsel dünya görüşünden uzaklaşarak doğaüstü varlıkların gerçek olma ihtimalini ya da en azından bilimsel ölçümlerin ötesindeki tinsel etkenleri kabul etmek anlamına geldiğini düşündükleri ortaya çıkar. Ama Hamilton’un düşünsel deneyinde bunun böyle olması gerekmez.

Uzaylıların tuhaf olduğunu düşünebilirsiniz ama onlar tuhaf bir güç veya doğaüstü varlıklar değillerdir. Onlar, bizim gibi fiziksel varlıklardır. Teknolojileri o kadar gelişmiştir ki müdahaleleri bize mucizevi görünebilir (birçok akıllı telefon uygulamasının büyük büyük dedelerime görünebileceği gibi) ama bu müdahaleler aslında bilim yasalarıyla uyum içerisindedir.

Daha da önemlisi, Hamilton’un uzaylılarının en başta hayata nasıl “amaç” yüklediğini soracak olursanız, cevap, birkaç milyar yıl önce Dünya’ya kendiliğinden çoğalan basit materyaller yerleştirerek ve bunu kendilerini eğlendirecek bir şey hâlini alacağından emin bir şekilde (ki bu senaryoda onları eğlendirecek şey hayatın amacı oluyor) somut bir davranışla yaptıkları olacaktır. Bu da bizi şuraya götürür;

İki numaralı mit: Evrimin bir amacı olduğunu söylemek, onun doğal seçilim dışında bir şey tarafından kontrol edildiğini söylemektir.

Bu kavram yanılgısını düzeltmek bir nevi ilk kavram yanılgısını düzeltmenin doğal bir sonucudur ancak yine de açıklamaya değer: Evrim bütünüyle mekanik, maddesel bir süreç olsa dahi yani evrimin tek kaynağı doğal seçilim olsa bile, evrimin bir amacı olabilir. Sonuçta saatlerin de saatçiler tarafından verilen bir amacı vardır, hep doğru zamanı göstermek. Saatler de tamamen mekaniktirler. Tabii ki, evrimin bir amacı olması gerektiğini öne sürmek, evrimin bir anlamda bir yere, yani amacını gerçekleştirmeye doğru gittiğini öne sürmek demektir. Bu da bizi şuraya götürür:

Bu Reklamı Kapat

Üç numaralı mit: Evrimin bir amacı olamaz çünkü bir doğrultusu yoktur.

Evrimin esasen doğrultusuz olduğu fikri yaygındır, bunda biraz da evrim kavramının popülerleşmesini sağlayan kişilerden Stephen Jay Gould’un bu izlenimi yaratmak için çok uğraşmasının payı vardır. Benim ve başkalarının öne sürdüğü gibi, Gould en iyimser görüşle konuyu saptırmaktadır. Yine de, Gould bile her şey göz önünde bulundurulduğunda evrimin çok daha karmaşık varlıklar yarattığını kabul etmiştir. Bazı evrimsel biyologlar daha da ileri gidip evrimin eğer yeterli zaman verilirse bizim kadar akıllı hayvanlar yaratabileceğini söylemişlerdir.

Aslında bu fikir, Hamilton’un söylediği üzere, uzaylıların evrimi “gerçekten ilginç karakterler olan insanları üretecek” şekilde “düzenlemiş” olabilecekleri ifadesinde gizlidir. Hamilton’un senaryosunun bu kısmı uzaylılar tarafından hiçbir müdahale gerektirmez çünkü o, doğal seçilimle evrimin yeterince süre verildiğinde oldukça zeki yaşam formları üretebilme olasılığının olması bakımından bir çeşit doğrultusu olduğuna inanır. (Daha net konuşmak gerekirse, röportajın diğer kısımlarında açıkça söylediği gibi, Hamilton insan türlerinin kendi başına ortaya çıkma olasılığının olmadığını, ilk zeki türlerin bize benzemesinin kaçınılmaz olmadığını söyleyecektir.)

Bu üç mitin çürütülmesiyle birlikte, felsefi olarak özgürleştirici nitelikteki şu sonuçla baş başa kalıyoruz: Evrimin bir amacı, bir çeşit hedefi (felsefecilerin “telos” olarak adlandırdığı şey) olması ihtimalini, Darwinci görüşten kesinlikle uzaklaşmadan, doğal seçilimin evrimin kullandığı tek araç olduğu inancını terk etmeden ve modern, bilimsel bakış açısına sahip bir insan kimliğinizden vazgeçmeden benimseyebilirsiniz.

Evrimin bir amacı olduğunu destekleyenlerden olmaktan hâlâ bir rahatsızlık duyuyorsanız, bilimle bağdaşan bütün teleolojik senaryolarda uzaylıların yer almadığını belirtmeliyim. Aslına bakılırsa bazı bilim insanları doğal seçilimin hiçbir akıllı varlık tarafından aşılanmamış bir amacı olduğunu öne sürüyorlar.

Bu Reklamı Kapat

Bu senaryo fizikçi Lee Smolin’in “kozmolojik doğal seçilim” teorisinin bir versiyonundan ortaya çıkmıştır. Smolin bizim evrenimizin kendisinin de bir çeşit evrimin ürünü olabileceğini düşünür: Belki evrenler kendilerini kara delikler sayesinde kopyalayabilirler, böylece zamanla -çok uzun zamanla- fiziksel yasaları gittikçe daha çok kopyalanmaya elverişli olan evrenler elde edersiniz. (Belki evrenimizin kara delik yaratmakta bu kadar iyi olmasının da sebebi budur!) Smolin’in teorisinin kozmolog Edward Harrison ve matematikçi Louis Crane tarafından geliştirilenler gibi farklı şekillerinde, akıllı canlılar teknolojileri kara delik üretebilecek noktaya ulaştığında bu kopyalamada rol oynayabilirler. Böylece kozmolojik doğal seçilim yoluyla fiziksel özellikleri akıllı yaşama daha elverişli evrenler elde edersiniz. Bu evrenin fiziksel sabitlerinin hayatın oluşumuna izin verecek biçimde “ince ayarlanmış” olduğu şeklindeki çok tartışılan fikir de belki böyle açıklanabilir.

Crane, “meaningoflive.tv” adlı sitemdeki son söyleşilerden birinde bana şunu söyledi:

Bu senaryoda insan hayatı -bireysel hayatlardan ziyade bir bütün olarak bahsediyorum- tıpkı tavuk yumurtasının bir amaca sahip olması gibi bir amaca sahiptir. Tavuk yumurtasının amacı tavuk yaratmaktır.

Crane burada sözcükleri alelade kullanmıyor. Bazı düşünürler hayvanların doğal seçilim tarafından verilen bir amaçları olduğunu (genlerini yaymak) söylemekten çekinmiyorlar. Yani eğer biyolojik evrim kozmolojik doğal seçilimin bir ürünüyse, savunulabilir nitelikte bir amaca sahiptir ve biz o amacın parçasıyız.

O zaman listemize bir madde daha ekleyelim:

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
David Eagleman Seti (4 Kitap)

Setin içindeki kitaplar:

1-Beyin: Senin Hikayen

2-Incognito – Beynin Gizli Hayatı

3-Ve… Sonraki Hayattan Kırk Öykü

4-Yaratıcı Tür: Fikirler Dünyayi Nasıl Yeniden Yaratıyor?

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Domingo Yayınevi tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺178.00
David Eagleman Seti (4 Kitap)

Dört numaralı mit: Evrimin bir amacı varsa bu amaç akıllı bir varlık tarafından aşılanmış olmalıdır.

Bununla birlikte, mevcut söylemin ilginç bir özelliği, bilimsel bakış açısına sahip bazı kişiler arasında, dünyamızın akıllı bir varlık tarafından yüklenmiş bir amacı olabileceği düşüncesine açık kişilerin sayısının artmakta olmasıdır. Bahsettiğim “simülasyon” senaryolarında, görünürde somut bir niteliğe sahip olan dünyamızın aslında akıllara durgunluk verecek bir bilgisayarın projeksiyonu olduğu ve gezegenimizdeki evrim de dâhil olmak üzere evren tarihimizin, çok zeki bir programcı tarafından yazılan bir bilgisayar algoritmasının göz önüne serilmiş hali olduğu savunulmaktadır.

Belki buna gülebilirsiniz, fakat 2003'te Oxford Üniversitesinden filozof Nick Bostrom, bir simülasyonda yaşıyor olmamızın epey mümkün olduğu düşüncesinin arkasındaki bazı nedenleri ortaya koyan bir makale yayınladı. Bu simülasyon hipotezi itibarlı destekçiler kazandı. Hayden Planetaryumu’nun yöneticisi ve Amerika'nın fiilen ödüllü gökbilimcisi Neil DeGrasse Tyson, bu hipotezi makul bulmaktadır. Vizyoner bir teknoloji girişimcisi olan Elon Musk, "temel gerçeklikte" yaşadığımıza dair neredeyse hiçbir ihtimal olmadığını söylüyor. The New Yorker, bu yılın başlarında "iki teknoloji milyarderi"nin, ki Musk'ın onlardan biri olup olmadığını söylemedi, “bizi bu simülasyondan çıkarmaya çalışmaları için bilim insanlarını gizlice işe alacak kadar ileri gittiğini" belirtmişti.

Sanırım bu biraz daha zaman alacak. Bu arada bir ironiyi de şuraya not etmek istiyorum.

Daha büyük amaç argümanı bu şekilde, yani "daha büyük amaç" ifadesini içermeyecek şekilde öne sürüldüğünde ve metafizik bir senaryo yerine teknolojik bir senaryo olarak kurgulandığında entelektüel açıdan saygın kabul ediliyor. Bunu reddedecek çok fazla kişi olmayacaktır demek istemiyorum. İnsanların bunu hangi koşullar altında reddedeceğinden bahsediyorum. Bostrom makalesi eleştiri oklarının hedefi oldu, ancak bunların çoğu bu fikrin tamamen delice olduğunu düşünenlerden değil, bir simülasyonda yaşadığımız ihtimalinin yüzde 50'den epey az bir olasılık olduğunu düşünen insanlardan geldi.

Bostrom'u dikkate alan aynı kişilere yanaşır da insan bilincinin algılayamayacağı bir Tanrı’nın varlığından bahsederseniz, çoğu bu fikri düşünmeden reddeder. Ancak simülasyon hipotezi bir Tanrı hipotezidir: Hayranlık uyandıran bir gücün zekâsı, üzerine tahmin yürütebileceğimiz ancak tam olarak anlayamayacağımız nedenlerle evrenimizi yarattı. Bu zekânın hâlen var olduğunu varsayarsak, bir bakıma bizim gerçeklerimizin dışında, duyularımızın ötesinde bulunan ve yine de muhtemelen dünyamıza müdahale etme gücüne sahip bir zekânın varlığını kabul etmiş oluruz. Teoloji, başka bir isim altında "seküler" söyleme girmiş demektir.

Şahsen, buna itirazım yok. Bana göre bilimsel bir çağda bile daha büyük bir amaç tartışmasına saygı duyulmalı. Bu, özellikle simülasyon senaryosunu veya uzaylı senaryosunu veya kozmolojik doğal seçilim senaryosunu kabullendiğim anlamına gelmez. Fakat, biz Dünyalıların dahil olduğu bu deneyin bir anlamı olduğundan, bir şey tarafından aşılanan bir amacı olduğundan, ve şu an için o şeyin ne olduğunu belirleme umudumuz olmasa bile, deneyin anlamı konusunda tahmin yürütecek zeminin mevcut olduğundan şüphelenmek için yeterli sebep olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu başka bir yerde ayrıntılarıyla incelediğimden, daha büyük bir amacın bir hipotez olarak sunulabileceği ve hipotezin lehine yahut aleyhine kanıtların sayılabileceği ayrıntılarına girmeyeceğim. Fakat şunu söyleyebilirim ki amaca yönelik gördüğüm kanıtlar sadece biyolojik evrimin doğrultusunu değil, aynı zamanda teknolojik evrimin doğrultusunu ve bunun yönlendirdiği daha geniş bir toplumsal ve kültürel evrimin, bizi avcı-toplayıcı gruplardan birbirine bağlı bir küresel topluluğa taşıyan evrimin doğrultusunu içermektedir. Ve bu amaç eğer bu doğrultuyu sürdürmeyi, yani gerçek bir küresel topluluk haline gelmeyi içeriyorsa o zaman ahlaki bir ilerlemeyi de içeriyor gibi görünüyor. Öncelikli amacımız, aksi takdirde insanları etnik, ulusal, dinî ve ideolojik olarak bölebilecek hizipçilik psikolojisini aşmaktır. Bu da demektir ki, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve yurt dışındaki son siyasi ve sosyal gelişmeler ışığında, yapmamız gereken çok şey var.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 4
 • Tebrikler! 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Bilim Budur! 2
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/08/2022 17:04:29 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/5324

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kategoriler ve Etiketler
Tümünü Göster
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Hormon
İnsanlar
İngiltere
Yangın
Evrimsel
Hominidae
Kimyasal
İnsan
Hastalık Kataloğu
Asit
Eşeyli Üreme
Vaka
Ağız
Botanik
Karadelik
Hareket
Algı
Hematoloji
Kadın Doğum
Yeşil
Öğrenme
Kuş
Stres
Endokrin Sistemi
Şehir
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.