Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Ekolojik Köprü Nedir? Yaban Hayat Geçitleri Neden Önemlidir? Doğaya Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Ekolojik Köprü Nedir? Yaban Hayat Geçitleri Neden Önemlidir? Doğaya Sağladığı Faydalar Nelerdir? AA
Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda bulunan Ekolojik Köprü
6 dakika
5,691
Tüm Reklamları Kapat

Ekolojik köprü, diğer adıyla "yaban hayatı geçidi", en kısa tanımıyla; hayvanların, insanların yapmış olduğu yol, vb. yerlerden, karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçebilmesini sağlayan yapılardır. Öyle ki, bu geçitlerin, sadece "geyik, kurt, tavşan" gibi hayvanlar için yapıldığını düşünecek olursak hata yapmış oluruz. Bu geçitler, insanlar tarafından yaşam alanı işgal edilen "tüm hayvanlar için" özel bir şekilde tasarlanıp yapılabilmektedir. Buna uygun bir örnek verecek olursak: Christmas Adası’nda göç eden kızıl yengeçler için göç yollarının üzerine bir "yaban hayatı üst geçidi" inşa edilmiş ve üstelik kolayca tırmanabilsinler diye de onlara uygun bir zemin tercih edilmiştir.

Christmas Adası’ndaki Kızıl Yengeçler Ekolojik Köprü Üzerinden Geçerken
Christmas Adası’ndaki Kızıl Yengeçler Ekolojik Köprü Üzerinden Geçerken
Wikimedia

Fakat bu köprülerin veya geçitlerin, hayvanların sadece yoldan karşıdan karşıya “güvenli” bir şekilde geçebilsinler diye yapıldığını düşünmemeliyiz. Durum bundan çok daha karmaşık ve önemlidir.

Habitat Parçalanması

İnsanların yapmış olduğu yol vb. yapılardan dolayı, "habitat parçalanması" gibi epey olumsuz bir sonuç ile karşı karşıya kalırız. Şimdi, habitat parçalanmasının ne olduğunu ve nelere yol açtığını incelemeye koyulalım.

Tüm Reklamları Kapat

Öncelikle, her canlı türünün yaşayabileceği minimum bir habitat (yaşam alanı) büyüklüğü vardır. Eğer bir karayolu, bir habitatın içerisinden geçirilirse doğal olarak habitat parçalanmış olacak ve eski büyüklüğüne kıyasla şimdi iki küçük parçaya ayrılmış olacaktır. Bundan dolayı; eğer herhangi bir tür dahilinde, habitat büyüklüğü bahsettiğimiz bu minimum değerin altında kalırsa, karşımıza; av-avcı dinamiğinin bozulması, eş bulmada oluşan zorluklardan dolayı tür içinde genetik kirlenme ortaya çıkması, yeterli miktarlarda besin maddesine ulaşamama ve habitat içerisindeki canlı çeşitliliğinin (biyoçeşitlilik) azalması ile yine en nihayetinde doğal dengelerin bozulması gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşırız.

Bunların da yanı sıra, bir de karşımıza “göç” gerçeği çıkmaktadır. Göç yolları üzerine inşa edilmiş karayolları, göç etmekte olan hayvanları, hem alışılagelmiş, öğrenilmiş yollarından saptırmakta, kat etmeleri gereken yolu oldukça uzatmakta ve en sonunda hayvanları risk almaya itip karayollarını kullanmak zorunda bırakmaktadır. Dolayısıyla, bu durum da hayvanlar adına epey olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

"Ak Kuyruklu Geyik", Habitat Parçalanması Sonucunda Karayolu Üzerinden Karşıya Geçerken
"Ak Kuyruklu Geyik", Habitat Parçalanması Sonucunda Karayolu Üzerinden Karşıya Geçerken
The Clendenin Leader

Anlayacağımız, oluşan bu olumsuz sonuçları, eski hâline döndürüp "tamamen iyileştirmek" hiç de kolay değildir. Fakat en azından, zararın neresinden dönersek kârdır yaklaşımına sahip olunup yaban hayatı geçitleri inşa edersek, bu kötü durumların üstesinden kısmen de olsa gelebiliriz. Yazının devamında ise yaban hayatı geçitlerinin buna nasıl çözüm ürettiğine odaklanalım.

Oluşan Zararlar ve Yaban Hayatı Geçitlerinin Getirdiği Faydalar

Bu oluşan olumsuz sonuçların yarattığı zararlara odaklanacak olursak: ABD’de tutulan istatistiklere göre, "her yıl sadece büyük cüsseli hayvanlarla” (özellikle, geyiklerle) yaklaşık olarak 1 milyondan fazla çarpışma meydana gelmektedir! Tahmin edeceğimiz üzere, bu kazaların çok çok büyük çoğunluğunda ise asıl zararı gören ve hayatını kaybeden tarafın hayvanlar olduğunu kolayca söyleyebiliriz. [Bu kazalarda 211 insan yaşamını yitirmiştir; yani istatistiki olarak, kazaların –her kazada 1 kişinin öldüğünü kabul edersek– %0,02’si ("on binde ikisi") ölümle sonuçlanmıştır.] Öyle ki, bu yüksek değer, yaban hayvanları açısından ülkede büyük tehdit unsuru oluşturmaktadır. ABD, bunun önüne geçebilmek için bolca trafik levhaları koymasına karşın sorunu pek de çözebilmiş değildir. Bu nedenle, nihayetinde çözümü yaban hayatı geçitlerinde bulmuşlardır diyebiliriz.

Tüm Reklamları Kapat

Geyik Uyarı Levhası, ("Alaska")
Geyik Uyarı Levhası, ("Alaska")
Wikimedia

Tabii, işin içine bir de kaza maliyetleri girmektedir. ABD’de, yılda 1-2 milyon hayvan-araç çarpışmasında (yaklaşık) en az 6 milyar, en çok 12 milyar dolar maddi hasar oluştuğu tahmin edilmektedir! Hesaplanan bu maliyet değerinin içerisinde, hayvanın parasal değeri, araç onarım maliyeti, hastane masrafları, çekici ücretleri gibi, kısaca "her şey" hesaba dahil edilmiştir. Böylelikle ortaya çok ciddi bir sonuç çıkmıştır.

ABD'de Yıllık Ortalama Hayvan-Araç Kazalarının Maliyet Tablosu
ABD'de Yıllık Ortalama Hayvan-Araç Kazalarının Maliyet Tablosu
Conteches

O hâlde, ekolojik köprülerin maddi hasarları azaltma konusunda ne gibi bir etkisi vardır? Tutulan bir istatistiğe göre; Kanada'da, Trans-Canada Otoyolunda 24 adet çeşitli yaban hayatı geçitleri ("ekolojik köprüler, yaban hayatı alt geçitleri gibi") inşa edilmiştir. 5 yıllık bir süreci kapsar biçimde, 1998-2003 yılları arasında yaban hayatı geçitlerinin yapılmadan öncesi için ve 2005-2010 yılları arasında yaban hayatı geçitlerinin yapıldıktan sonrası için hayvan-araç çarpışmalarının sayısı ve oluşan toplam maddi hasarın ne kadar olduğu hesaplanmıştır. Ortaya çıkan sonuç çok etkileyicidir: Yaban hayatı geçitlerinin yapıldıktan sonrası, yapılmadan öncesine kıyasla (5 yıllık süreler dahilinde) 664.000 dolar tasarruf etmiştir! Bu sonuç da, yapılan yaban hayatı geçitlerinin, toplamda 525.000 dolarlık yapım maliyetini, 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde karşıladığını ve hatta kazançlı bir konuma bile geçirdiğini göstermiştir!

Ekolojik Köprü'nün Yapılmadan Öncesi ve Yapıldıktan Sonrasının Mali Açıdan Karşılaştırması
Ekolojik Köprü'nün Yapılmadan Öncesi ve Yapıldıktan Sonrasının Mali Açıdan Karşılaştırması
Conteches

Ayrıca parasal değer bize, asıl en önemli şeyi gösterebilmektedir: Yaban hayatı geçitleri yapılmadan önce oluşan maddi zararlar, yapıldıktan sonrasına kıyasla (yaklaşık) 7 kat daha fazladır; bu da yaşanan kazaların, ölümlerin ve yaralanmaların (bu oran korunacak olursa) 7 kat fazla olduğunu göstermektedir.

Yani, yaban hayatı geçitleri, en nihayetinde, hem ekolojik olarak büyük faydalar sağlamakla kalmamış; mali açıdan da zorluklar çıkarmasını geçelim, bizi kazançlı bir hale getirmeyi bile başarmıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Evet, ekolojik köprüler, veya diğer bir deyişle yaban hayatı geçitlerinin sağladığı faydalar yadsınamaz bir gerçektir. Ama karşımıza bu kez göz ardı ettiğimiz başka sorunlar da çıkabilmektedir. Bahsettiğimiz gibi; doğal dengelerin bozulması durumunda baş başa kalacağımız sorunların kısmi çözümleri sandığımızdan da zor olacaktır.

2020 yılında yayımlanan bir akademik çalışmaya göre; yapılan yaban hayatı geçitlerinin ne kadar iyi bir işleve sahip olduğu, bu geçitlerin o yol üzerinde kaç tane bulunduğuyla da ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu, şu anlama gelmektedir: Eğer bir yol üzerine sadece bir tane yaban hayatı geçidi inşa edilmiş ise, av-avcı ilişkisi açısından yeterli olmamaktadır. Çünkü, av durumunda olan hayvanın yaban hayatı geçidini kullandığını fark eden avcı hayvan, bu kez avının oradan geçtiğini anlaması nedeniyle pususunu oraya kurmaya başlamıştır. Bunun sonucunda da, av durumunda olan hayvanın, avcının kendisini yaban hayatı geçidinde beklediğini fark etmesiyle birlikte artık o geçidi daha az kullanmaya veya hiç kullanmamaya başlamıştır. Dolayısıyla, karayolu üzerine sadece bir adet değil, birden fazla yaban hayatı geçidinin kurulması, av durumundaki hayvanın, hangi köprüden veya geçitten geçeceğinin olasılıklarını artırmış olacaktır. Böylelikle, bir nebze de olsa av-avcı dinamiğinin korunmasına fayda sağlayacaktır.

Banff Ulusal Parkı'ndaki, Trans-Canada Otoyolu'nda Bulunan "Ekolojik Köprü"
Banff Ulusal Parkı'ndaki, Trans-Canada Otoyolu'nda Bulunan "Ekolojik Köprü"
National Geographic

Sonuç

Sonuç olarak; ekolojik köprülerin veya diğer bir adıyla yaban hayatı geçitlerinin yapılması sayesinde, bahsettiğimiz bu olumsuz sonuçların üstesinden "kısmen de olsa" gelmeyi başarabiliriz. Bu nedenle; son kısımdaki araştırmada bahsettiğimiz etkenin ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gerektiğiyle birlikte, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelere, en azından, daha doğrusu hiç yoktan, bir tane bile inşa edilecek olması, o alanda yaşayan hayvanlara büyük faydalar dokunmasına neden olacaktır.

Fakat son olarak şunu da belirtelim: Doğadaki dengelerin nasıl işlediğini çok iyi bilmek ve bunun üzerine özenle yoğunlaşıp daha çok araştırma yapmak gerekmektedir; bu da en nihayetinde bilim sayesinde olacaktır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
18
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Umut Verici! 6
 • Muhteşem! 4
 • Bilim Budur! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • İnanılmaz 2
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/05/2024 08:27:52 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9940

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Solunum
Yaşamın Başlangıcı
Küresel Salgın
Karanlık
Oyun Teorisi
Organizma
Evrim
Ufo
Arı
Radyasyon
Isı
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Optik
Ribozim
Orman
Alzheimer
Elektromanyetizma
Venüs
Hareket
Nörobilim
Genetik
Regülasyon
Dişler
Genel Görelilik Teorisi
Video
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Kalaycık, et al. Ekolojik Köprü Nedir? Yaban Hayat Geçitleri Neden Önemlidir? Doğaya Sağladığı Faydalar Nelerdir?. (23 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 20 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9940
Kalaycık, B., Bakırcı, Ç. M. (2021, January 23). Ekolojik Köprü Nedir? Yaban Hayat Geçitleri Neden Önemlidir? Doğaya Sağladığı Faydalar Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved May 20, 2024. from https://evrimagaci.org/s/9940
B. Kalaycık, et al. “Ekolojik Köprü Nedir? Yaban Hayat Geçitleri Neden Önemlidir? Doğaya Sağladığı Faydalar Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 23 Jan. 2021, https://evrimagaci.org/s/9940.
Kalaycık, Berkay. Bakırcı, Çağrı Mert. “Ekolojik Köprü Nedir? Yaban Hayat Geçitleri Neden Önemlidir? Doğaya Sağladığı Faydalar Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 23, 2021. https://evrimagaci.org/s/9940.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close