Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Ed Kashi: Hastalıkların, Sorunların ve Durumların Fotoğrafçısı

Ed Kashi: Hastalıkların, Sorunların ve Durumların Fotoğrafçısı Ed Kashi
7 dakika
1,285
 • Biyografi Araştırmaları
 • Fotoğrafçılık

Ed Kashi, kendisini fotoğrafçılığa adayan, fotoröportaj ve belgesel fotoğrafçılığı ile üretilen fotoğrafların insanların fikrini ve dünyayı değiştirebileceğine inanan bir fotoğrafçıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için fotoğraf, film ve sosyal medyayı kullanmaktadır. Deneyimlerini açmış olduğu görsel öykü anlatma, insan hakları ve dünya medyası konularını içeren çalıştaylarında meslektaşları ile paylaşmaktadır. 2010 yılından beri VII Photo üyesidir ve 2015 yılında hibrid öykü anlatımı ile üretmiş olduğu kısa film ve belgesellerle Yılın Multimedia Fotoğrafçısı yanı sıra birçok ödül almıştır. Fotoğrafları ise birçok koleksiyona (örn. Permanent Collection, SF MoMA, CA; George Eastman House; International Center of Photography, NY vb.) kabul edilmiştir. Dokuz kitap yayınlamıştır, kısa film ve belgeselleri bulunmaktadır. Bu çalışmada özellikle sağlık ile ilgili çalışmalarına yer verilmiştir.

Yapmış olduğu fotoröportajlar arasında kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastaları ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar dikkat çekicidir. KBY böbrek işlevlerinin aylar, yıllar içerisinde kaybı ile kendini gösteren kronik bir hastalıktır. Mutlak bir çözümü olmasa da böbrek nakil en uygun çözümler arasındadır. Ancak donör (verici) bulmadaki sıkıntılar, az gelişmiş ülkelerde tıp teknolojisinin gelişmemiş olması ya da sosyal güvenlik sorunları bu çözümü olanaksız hale getirmektedir. Hemodiyaliz ise diğer bir çözümdür. Ancak bunun için de iyi bir hemodiyaliz alt yapısı gerekmektedir. Bu da yine çok maliyetli bir hizmettir. Diğer bir çözüm ise hemodiyaliz cihazının olmadığı yerlerde uygulanan periton diyaliz yöntemidir. Ancak bunda da, bu işlem evde yapılsa bile solüsyonların maliyetleri bulunmaktadır. Aksi takdirde KBY hastaları kısa sürede vefat edeceklerdir.

Bu Reklamı Kapat

Sayılara bakacak olursak, örneğin 2016 yılında bu hastalığa sahip hasta sayısı dünyada 753 milyon olarak tahmin edilmiştir. 2015 yılında ise 1.2 milyon hasta bu hastalıktan ölmüştür. Bu rakam yıllar geçtikçe artmaktadır. Çoğu KBY hastalığı kontrol altına alınmamış hipertansiyon, diyabet ya da böbrekte gelişen glomerulonefrite bağlı olmakla birlikte, Ed Kashi çalışmalarında başka çevresel ya da mesleksel nedenlere dikkat çekmiştir.

Ed Kashi ve Kronik Böbrek Yetmezliği Fotoröportajları

KBY ile ilgili çalışmalarına göz atacak olursak, aşağıdaki çalışmaları göze çarpar:

Bu Reklamı Kapat

Sri Lanka’da KBY

Bu ülke 30 yıla yakın süredir bir savaş içerisindedir. 2013 yılından itibaren bu ülkeye ziyaretlerde bulunmuştur. Ağırlıklı olarak tarım ile geçimini sağlayan nüfusun çoğunluğu süreç içerisinde geleneksel yöntemleri terk etmiş, modern teknoloji ve kimyasallarla tanışmışlardır. Toplumu etkileyen nedenler arasında 1970’lerden beri kullanılmaya başlanan zirai kimyasalların sorumlu oldukları tahmin edilmektedir. Kırsal bölgede özellikle son 30 yılda artış gösteren KBY’ye “Rajarata Böbrek Hastalığı” adı verilmiştir. Glikofosfat zirai herbisit olarak kullanılmaya başladıktan 15-20 yıl sonra KBY tabloları görülmeye başlanmıştır. Artık su, toprak ya da insan numunelerinde kadmium, arsenik, kurşun ve civa gibi ağır metallere rastlamak mümkündür. Bu hastalık artık gençlerde de görünmeye başlamıştır. KBY ağırlıkla 40-60 yaşlar arasında görülmektedir. Yüzde 80’i ilk teşhis aldıktan iki yıl sonra son dönem böbrek yetmezliği olurlar ve nihayetinde vefat ederler. Çalışan erkeğin kaybı aynı zamanda bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin de sonu olmaktadır.

Şekil 1. Uzun yıllar KBY hastalığından muzdarip olan bir tarım işçisi. Şimdi ise tamamen bakıma muhtaç.
Şekil 1. Uzun yıllar KBY hastalığından muzdarip olan bir tarım işçisi. Şimdi ise tamamen bakıma muhtaç.
Ed Kashi
Şekil 2. Diyaliz sırasını bekleyen 48 yaşındaki pirinç işçisi.
Şekil 2. Diyaliz sırasını bekleyen 48 yaşındaki pirinç işçisi.
Ed Kashi

Hindistan’da KBY

Gelişmekte olan ülkelerde KBY’nin sık görülen nedenleri dışında nedeni bilinmeyen KBY tanısı da konmaktadır. Bu hastalığa yakalananların ortak yönleri ise tarım işçiliği, düşük gelir grubunda ve kırsal kökenli olmaktır. Artan bu hastalığın yaşam tarzından ziyade mesleğe ve çevreye bağlı geliştiği düşünülmektedir. Sağlık hizmeti konusunda eksiklikler giderilmeye çalışılsa da ülke çapında hemodiyaliz merkezlerinin dağılımı eşit değildir. Maddi zorluklar ve etiketlenmeler aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Hastalanan bireye yardım edilirken, evdeki çocuklar geleceklerinden ve eğitimlerinden vazgeçmek durumunda kalmakta, erken yaşta iş hayatına atılmak zorunda kalmaktadırlar.

Ailesi ile zaman geçiren KBY hastası.
Ailesi ile zaman geçiren KBY hastası.
Ed Kashi

Şeker kamışı ve KBY

Nikaragua’da şeker kamışı toplayıcılarının yaşam süresi beklentileri 49 yaştır. Aynısı El Salvador için de geçerlidir. Bu bölgelerde de KBY “salgını” mevcuttur. Bu ülkelerde KBY’ye bağlı ölümler HIV/AIDS, diyabet ve lösemilerin öldürdüğü kişilerin toplamından daha fazla olmaktadır. Şeker kamışı fabrikalarında çalışma koşulları düzeltilmiş olsa da, yine de işçi ve ailelerin desteklenmeleri beklenmektedir. Ed Kashi özellikle Nikaragua’da bulunan Chichigalpa’da ya da diğer ismiyle “Dullar Adasında” da çalışmıştır. Bu kentte, çoğu şeker kamışı işçisi olmak üzere erkeklerin üçte biri KBY hastasıdır. Son on yılda orta Amerika’da 20000 şeker kamışı işçisi KBY’ye bağlı olarak ölmüştür. İşçilerin susuz kalmaları, ciddi ısılara ve çevresel toksinlere maruz kalmalarının bu ölümlere neden olduğu düşünülmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

29 yaşındaki KBY hastası şeker kamışı işçisi.
29 yaşındaki KBY hastası şeker kamışı işçisi.
Ed Kashi

Peru’da KBY (With Every Breath):

Bu proje National Geografic’in desteği ile hazırlanmış bir belgeseldir. Burada bir diyaliz hastası olarak Mary Pacherres’in yaşamı ele alınmaktadır.

Kashi’nin sağlıkla ilgili yapmış olduğu fotoröportajları ağırlıkla KBY ile ilgili olsa da, sağlık sistemindeki aksaklıklara dikkat çekmek amacıyla başka sorunlara da eğilmiştir. Bunlardan birisi Meksika’daki palyatif bakım sorunu olmuştur. Meksika’nın Hidalgo eyaletinde 2.5 milyon kişi yaşamaktadır. Bu bölgede palyatif bakım hizmeti sunan tek bir hastane bulunmamaktadır. Bir belgeseline konu olan Bayan Ramirez bu hizmeti alabilmek için birkaç haftada bir Ulusal Kansir Enstitüsüne yarım günlük yol ile seyahat edip, tedavi almak durumundadır. Ambulans kendisini sabah 4.30’da alıp, akşam 16.30’da evine bırakmaktadır. Bu seyahatin maliyeti ise 15 USD civarındadır. Bu para miktarı normalde kendisinin birkaç haftalık geçimini sağlamaktadır.

Üzerinde çalışmış olduğu diğer bir konu (The Leaves Keep Falling) ise ABD’nin Vietnam Savaşı sırasında Vietnam üzerine sıkmış olduğu 12 milyon galon Agent Orange herbisitinin toplum üzerine olan etkileridir. Bu ajan aslında tarladaki mahsülleri ve sıkı ormanları yok etmek için kullanılmıştır. Ancak bu ajandan 4.5 milyon Vietnamlı ve 2.5 milyon Amerikalı Asker etkilenmiştir. Bu olayın üzerinden 40 yıl geçmiş olmasına rağmen, hala kuşaklar ötesi etkileri sürmektedir. Ajanın için bulunan dioksin hala doğada bulunmaktadır. Belgeselin çekildiği bölgede dioksin düzeyleri kabul edilen üst sınırının 365 katını bulmaktadır. Birçok ailenin çocuklarında dioksine bağlı doğuştan sakatlıklar meydana gelmiştir.

ABD’de sosyal güvenceden yoksun halka yönelik yapmış olduğu kitap çalışması “Denied: The Crisis of America’s Uninsured”’da sağlık sigortası olmayan bireylerin ilaç temin edemedikleri için çektikleri çileyi ya da sağlık hizmetine ulaşamadıkları için sessizce vefat edişlerini ele almaktadır.

Puerto Riko’daki gebeleri etkileyen Zika salgını ise diğer bir ilgi çekici belgesel çalışmasıdır (The Invisible Threat: Zika in Puerto Rico). Bu çalışmada sağlık otoriteleri olumlu bir tablo çizmiş olsalar da, bu ‘gözle görünmeyen’ hastalığın etkileri irdelenmiştir. Zika viral bir enfeksiyondur ve önlenemezse doğan bebekte mikrosefaliye (küçük kafalı olmasına) neden olmaktadır. Bu durumda enfeksiyonun kontrolü önem arz etmekteydi ve bu film bir duyarlılk yaratmayı amaçlamaktaydı. Gebeler arasında endişe hakimdi, ama çekime katılacak bir Zika hastası bulmakta güçlük çekilmiştir. Sonunda korkusuz bir ebenin desteğiyle konuya esas olan 30 yaşındaki bir gebe ile görüşülebilmiştir. Puerto Riko’da küretaj yasal olmasına rağmen Zika bir küretaj endikasyonu olarak kabul edilmemekteydi. Bebeğin Zika sekeli ile doğması ise tüm aile için büyük bir yıkım olmaktadır. Çocukta hayatını etkileyebilecek ciddi hasarların bulunması olasıdır. Bu çerçevede Zika cinsel yolla yayılım gösterdiği için, bu yönüyle tedbirlerin alınmasının önemi gösterilmeliydi. Belgeselin hazırlandığı sırada adanın dörtte birinin enfekte olduğu tahmin edilmekteydi. Ama asıl etkilerinin bebeklerin doğumundan sonra anlaşılması beklenmekteydi.

Ed Kashi almış olduğu W. Eugene Smith Humanistic Photography bursunun hakkını veren bir fotoğrafçı ve belgesel film yönetmenidir. Yapmış olduğu çalışmalarda dünyayı olumlu yöne değiştirmeyi hedeflemiştir. Kendisi, fotoğraflar ile insanların fikirlerinin değişebileceğine inanmaktadır. Fotoğraf ve belgeselleriyle, toplumun, gelişmekte olan ülkelerdeki KBY ve diğer sağlık sorunlarının farkına varmasını ve bunları önlemek için bir aktivizmin gelişmesini hedeflemektedir.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 4
 • Muhteşem! 3
 • Umut Verici! 2
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • B. Bikbov, et al. (2018). Disparities In Chronic Kidney Disease Prevalence Among Males And Females In 195 Countries: Analysis Of The Global Burden Of Disease 2016 Study. Nephron, sf: 313–318. | Arşiv Bağlantısı
 • GBD 2015 Mortality Causes of Death Collaborators. (2016). Global, Regional, And National Life Expectancy, All-Cause Mortality, And Cause-Specific Mortality For 249 Causes Of Death, 1980-2015: A Systematic Analysis For The Global Burden Of Disease Study 2015. The Lancet, sf: 1459–1544. | Arşiv Bağlantısı
 • R. Chatterjee. Mysterious Kidney Disease Goes Global. (4 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 4 Haziran 2020. Alındığı Yer: Science Magazine | Arşiv Bağlantısı
 • E. Kashi. Before Obamacare. (4 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 4 Haziran 2020. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • Wallace S.. Can Sugarcane Workers Be Saved With Simple Water And Shade?. (4 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 4 Haziran 2020. Alındığı Yer: National Geographic | Arşiv Bağlantısı
 • E. Landau. Mysterious Kidney Disease Plagues Central America. (4 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 4 Haziran 2020. Alındığı Yer: CNN | Arşiv Bağlantısı
 • E. Shen. On The Trail Of A Mysterious Disease In Nicaragua. (4 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 4 Haziran 2020. Alındığı Yer: Ppen Society Foundations | Arşiv Bağlantısı
 • C. Clerici. Interview With Ed Kashi.. (4 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 4 Haziran 2020. Alındığı Yer: Social Documentary | Arşiv Bağlantısı
 • E. Kashi. Ed Kashi. (4 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 4 Haziran 2020. Alındığı Yer: Kashi E | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 07/10/2022 18:54:20 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8853

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Balık Çeşitliliği
Biyokimya
Transkripsiyon
Asteroid
Cinsel Yönelim
Tıp
Bilim İnsanı
İmmünoloji
Bilim Tarihi
Stephen Hawking
Manyetik
Irk
Wuhan
Kurbağa
İnsanlık
Yapay Zeka
İntihar
Mitler Ve Gerçekler
Kuantum Fiziği
Biyoloji
Gözlem
Görme
Diş
Kültür
Yumurta
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.