Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Duygular ve Yüz İfadeleri: Yüzümüz Duygularımızı Nasıl İfade Eder?

Duygular ve Yüz İfadeleri: Yüzümüz Duygularımızı Nasıl İfade Eder?
17 dakika
68,617
 • Etoloji
 • Biyopsikoloji

Kendimiz dışındaki herhangi bir insanla iletişim kurmak, yani sosyal temaslarda bulunmak için karşıdaki bireye hissettiklerimizi ifade edebilmek ve onun hissettiklerini anlayabilmek gibi bazı duygusal yeteneklere ihtiyacımız vardır. Bu karşılıklı duygusal aktarım üretilen sesler, kelimeler, yüz ifadeleri ya da beden dili yoluyla gerçekleşir.

Bahsedilen aktarım yolları arasında güvenilirlik açısından bazı niteliksel ve niceliksel farklar vardır. Bir birey duygularını çevreye yansıtmak istemediği zaman konuşmasını ve bedensel hareketlerini kolaylıkla kontrol edebilir çünkü bu iki araç bilinç yoluyla kullanılır ve günlük hayatta bunun pratiğini sürekli yaparız. Dolayısıyla bu araçlar yoluyla bize yansıtılan verileri yorumlarken yeterince güvenilir sonuçlar alamayız. Fakat konu yüz olunca işler biraz daha netleşmektedir çünkü yüzdeki kaslar bir duygu hissedildiği anda istemsiz olarak harekete geçer ve kontrol edilmeleri çok daha zordur. Hatta ustalıkla kontrol edilseler bile hissedilen duyguya dair bazı ipuçları bırakırlar.

Tüm Reklamları Kapat

Yüz İfadeleri Araştırmaları ve Duyguların Tarihi

Yüz ifadeleri 1800’lerin sonundan itibaren bilim camiasında ilgi uyandırmıştır. Konuyu araştıran ilk bilim insanları arasında ünlü nörolog Guillaume Duchenne ve jeolog/biyolog Charles Darwin de bulunmaktadır. Darwin’in İnsanlarda ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi adıyla Türkçeye çevrilen kitabı, bu alandaki modern araştırmalara en büyük ilham kaynaklarından biri olmuştur. Daha sonra psikolog Silvan Tomkins’in başlattığı ve öğrencisi Paul Ekman’ın devam ettirdiği yeni nesil çalışmalarla duygular ve ifade edilişleri konularında çok büyük ilerlemeler gerçekleşti.

Çoğu araştırmacının da kabul edeceği gibi bu konular hakkında uzman olan ve halen yaşayan en bilgili kişilerin başında Paul Ekman gelmektedir. Kendisi uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda yüzde oluşabilecek evrensel bütün ifadeleri içeren bir Yüz Atlası ve yüzdeki kasların duyguların oluşumu sırasındaki hareketlerini anatomik olarak betimleyen bir Yüz Hareketleri Kodlama Sistemi geliştirdi. Geliştirdiği bu araçlar sayesinde ABD Savunma Bakanlığı tarafından bir süre işe alındı ve şu an güncel birçok psikolojik çalışmada onun ürettiği bu araçlar kullanılıyor. Bu yazının da temelini Ekman‘ın yaklaşık 40 yıldır yaptığı çalışmalar oluşturuyor.

Tüm Reklamları Kapat

Duyguların Evrenselliğine Yönelik Bulgular

Charles Darwin’e göre duygular evrensel olarak hissedilir ve ifade edilir. Paul Ekman da Yeni Gine’den Arjantin’e, Japonya’dan Amerika’ya kadar geniş bir yelpazeyi içeren ülkelerde yaptığı deneylerle 6 genel duygu için bu evrensellik düşüncesini kanıtlamıştır. Evrensel olarak var olan bu duygular tiksinme, şaşkınlık, korku, mutluluk, üzüntü ve öfkedir. Utanç ve heyecan da yüzde ifade edilebilir ancak bunlar için yukarıda bahsedilen altılı kadar sağlam bilimsel kanıtlar yoktur.

Ekman’ın bulguları, duygular ifade edilirken bazı kültürel farklılıkların oluştuğunu da göstermiştir. Örnek olarak Japonlar, etrafta başka insanlar varsa duygularını Amerikanlar'dan daha fazla maskelerler; fakat duygular yüzlerinde aynı şekillerde ortaya çıkmaktadır ve yalnız oldukları zaman aynı yoğunlukla ifade edilmektedir.

Duyguların Yüzde İfade Edilişi

Duygular yüzümüzde ifade edilirken birbirinden anatomik olarak neredeyse bağımsız 3 bölge kullanılır: kaş-alın bölgesi, göz kapakları ve yüzün alt kısmı (yanaklar, burun, ağız, dudaklar ve çene). Bir duygu hissedildiğinde bu bölgeler ikili ve üçlü kombinasyonlar halinde ya da tek başlarına kullanılabilirler.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yüzün tamamında ortaya çıkan ve 1-2 saniyeden uzun süren yüz ifadelerini çoğu birey doğru şekilde yorumlayabilir; fakat yüzdeki bazı bölgelerde gösterilen ya da hızlı kaybolan ifadeler yanıltıcı olabilir. Ekman’a göre yüzün bir kısmı nötrse ve belirli kısımları kullanılıyorsa duygu hafifçe hissediliyor, kontrol edilmeye çalışılıyor ya da sahte bir duygu gösterilmek isteniyordur. Bu ifadelere kısmi ifadeler denir.

Bir diğer önemli kavram ise mikro ifadelerdir; bunlar 40-67 milisaniye içinde yüzde belirip sönen anlık ifadelerdir ve yine bir duygu hafifçe hissedildiğinde ya da kontrol edilmeye çalışıldığında ortaya çıkarlar.

Ekman’ın elde ettiği bulgular ışığında 6 evrensel duygunun yüzdeki ifade ediliş şekilleri aşağıda incelenmiştir. Görsellerdeki bazı duygu ifadeleri herkesin doğuştan anlayabileceği kadar netken bazılarını günlük hayatta fark edebilmek için üstlerinde biraz çalışılması gerekir.

Şaşkınlık

Görsel: Nötr
Görsel: Nötr
Hilal Işık

İlk olarak şaşkınlık en kısa ifade süresine sahip duygudur. Kendisine dair farklı beklentiler olan ya da beklenilmeyen bir olay gerçekleştiğinde hissedilir. Bu duygu çok kısa süreli olduğu için yüzde genellikle kendisinden sonra gelen duyguyla karışmış halde ifade edilir.

Görsel: 1.2
Görsel: 1.2
Hilal Işık
Görsel: 1.1
Görsel: 1.1
Hilal Işık

Baskılanmamış ve saf şaşkınlıkta 1.1 görselinde görüldüğü gibi kaşlar düz bir şekilde yukarı kalkar, kaşların hareketi nedeniyle alında boydan boya yatay çizgiler oluşur (modelimizde olduğu gibi bazı bireylerin derisi gergin olduğu için bunlar gözlenmez), üst göz kapağı açılır, alt çene aşağı düşer ve dudaklar serbest bir şekilde aralanır. Yüzün kalanı hareketsizken sadece kaşlar kaldırılırsa şüphe, sorgulama ya da sahte şüphe ifade edilir (görsel 1.2). Bu ifade bazı insanlar tarafından konuşma sırasında vurgu ve noktalama amaçlı da kullanılır. Sadece kaşlar kullanılır ve kafa yana ya da arkaya hareket ettirilirse ünlem ifade edilir. Sadece kaşlar kaldırılmışken kafa dikey doğrultuda hafif bir şekilde sallandıysa bu bir selamlama sembolüdür.

Tüm Reklamları Kapat

Görsel: 1.3
Görsel: 1.3
Hilal Işık
Görsel: 1.4
Görsel: 1.4
Hilal Işık

Yüzün kalanı hareketsizken sadece üst göz kapağı kaldırılmış ve alt göz kapağı serbestse bu ifade ilgi ya da kısa süreli şaşkınlık anlamına gelir (görsel 1.3). Yüzün kalanı hareketsizken yalnızca çenenin düşürülmesi İngilizcede dumbfounded olarak geçen bir duygusal durumu ifade eder (görsel 1.4). Dilimizde tam karşılığı olmasa da şaşkına dönmüş ya da şaşkınlıktan dilini yutmuş deyimleri bu anlamı karşılayabilir.

Görsel: 1.5
Görsel: 1.5
Hilal Işık
Görsel: 1.6
Görsel: 1.6
Hilal Işık

Çene hareketsizken göz kapaklarının açılması ve kaşların kaldırılması sorgulayan bir şaşkınlığı ifade eder (görsel 1.5), kelimelere dökülmek istenirse “Aa, öyle mi?” sorusu bunla aynı anlama gelebilir. Kaşlar hareketsizken göz kapaklarının açılması ve çenenin düşürülmesi hayret verici ve etkilenmiş bir şaşkınlık anlamına gelir (görsel 1.6). Yüksek sesle kullanılan bir “NE?” ünlemini bununla eş anlamlı düşünebilirsiniz.

Görsel: 1.7
Görsel: 1.7
Hilal Işık

Göz kapakları serbestken kaşların kaldırılması ve çenenin düşürülmesi pek ilgi çekmeyen ya da yorgunken hissedilen bir şaşkınlık anlamına gelir (görsel 1.7). Yukarıda bahsedilen kısmi ifadelerin hepsi hafif ya da kontrol edilen şaşkınlık sırasında da ortaya çıkabilir. Şaşkınlığın diğer duygularla karışımlarını ise aşağıdaki bölümlerde göreceğiz.

Korku

Görsel: Nötr
Görsel: Nötr
Hilal Işık

Yüzde oluşan ifadeler dışında korku duyulduğu sırada ten rengi solgunlaşır, terleme başlar, kalp ritmi hızlanır, kan basıncı artar, mide, idrar kesesi ve bağırsaklar kasılır. Vücut kaç ya da savaş tepkisine hazırlanır.

Tüm Reklamları Kapat

Görsel: 2.1
Görsel: 2.1
Hilal Işık
Görsel: 2.2
Görsel: 2.2
Hilal Işık

Bastırılmamış ve saf korku sırasında kaşlar yukarı kalkar ve birbirine çekilir, genellikle merkezde kaşların hareketiyle alında yatay ama kısmi kırışıklıklar oluşur, üst göz kapağı açılır ve alt göz kapağı gerilir (bu hareket irisin bir kısmının alt göz kapağı tarafından kapanmasına neden olur), dudaklar geriye doğru çekilir ve ağız aralanır (görsel 2.1). Yüzün kalanı hareketsizken kaşlar birbirine çekilerek yukarı kaldırılırsa bu ifade endişe ya da hafif telaş hissedildiği anlamına gelir (görsel 2.2).

Görsel: 2.3
Görsel: 2.3
Hilal Işık
Görsel: 2.4
Görsel: 2.4
Hilal Işık

Yüzün kalanı hareketsizken üst göz kapağı açılır ve alt göz kapağı gerilirse (bu ifade çok hızlı kaybolur) hafif ya da kontrol edilen korku ifade edilir (görsel 2.3). Yüzün kalanı hareketsizken sadece ağız hafifçe açılırsa (dudaklar tam olarak geri çekilmeden) bu ifade endişe, telaş ya da korkmaya yeni başlandığı anlamına gelir (bazı insanlarda olabileceği gibi modelimizin yüz kasları bu ifadeye pek elverişli değildi, normalde dudak kenarları ve burun arasında ufak bir kıvrım oluşur, görsel 2.4).

Görsel: 2.5
Görsel: 2.5
Hilal Işık
Görsel: 2.6
Görsel: 2.6
Hilal Işık

Sadece ağzın aralanması ve dudakların geri çekilmesi korku dolu bir olayı anlatırken ya da korku yaşatacak bir olayı beklerken ortaya çıkar (görsel 2.5). Sadece göz kapakları ve kaşlar korku pozisyonlarında kullanılırsa yoğun bir telaş, korku ya da bireye zarar verecek bir olayın beklendiği anlamları çıkar. Kaşlar kullanılmadan üst göz kapağı açılmış, alt göz kapağı gerilmiş, ağız açılmış ve dudaklar gerilmişse dondurucu ve dehşet veren bir korku hissedilmektedir (görsel 2.6).

Görsel: 2.7
Görsel: 2.7
Hilal Işık
Görsel: 2.8
Görsel: 2.8
Hilal Işık

Ağız hafifçe açık ve göz kapakları korku pozisyonunda ise şok edici bir korku yaşandığı anlamı çıkar (görsel 2.7). Korku-şaşkınlık karşımı ise en genel yüz ifadelerinden biridir ve iki şekilde ortaya çıkar: Kaşlar ve göz kapakları korku pozisyonundayken ağız şaşkınlık pozisyonunda olabilir (görsel 2.8) ya da sadece göz kapakları korku pozisyonundayken ağız ve kaşlar şaşkınlık pozisyonunda olabilir (görsel 2.9).

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Tepeli Akbabanın Kanatları Üstünde – Şili’den Masallar

Zamansızdır masallar

Elimizden tutup bizi hayali diyarlarda gezmeye çıkarırlar

Bekler orada gizemli insanlar, efsanevi yaratıklar, sihirli olaylar

Çeşit çeşit renkler, duygular

Bu kitap dizisinde dünyanın dört bir yanından en güzel masallar bir araya geldi. Farklı farklı çizerler de hepsini resimledi.

Doğasıyla göz kamaştıran Şili’de yeryüzünün ve göklerin masalları anlatılırmış. Bu masallardan bazıları bu kitapta toplanmış. Dev yılanlar, ilk çocuk Elal, yürüyen ağaç, beyaz lama, yıldız kızlar ve daha nicesi bakalım neler yapmış?

Devamını Göster
₺89.00
Tepeli Akbabanın Kanatları Üstünde – Şili’den Masallar

Görsel: 2.9
Görsel: 2.9
Hilal Işık

Tiksinme

Görsel: Nötr
Görsel: Nötr
Hilal Işık

Tiksinme duyduğumuz zaman içimizde onun kaynağından kurtulmak ya da uzaklaşmak isteği doğar. Bu duygu yoğun yaşandığında mide bulantısı ya da kusma tepkileri görülebilir. Tiksinmeyle bağlantılı bir diğer duygu da aşağılamadır ve bu da yüzde evrensel olarak ifade edilir. Aşağılama duygusunun nesnesi tiksinmenin aksine sadece insanlardır. Bastırılmamış ve saf bir tiksinme hissedilirken kaşlar aşağı indirilir, burun yukarı kalkarak kırışır, yanaklar yukarı kaldırılır (bu hareket alt göz kapağını da yukarı iter), üst dudak yukarı kaldırılır ve alt dudak kaldırılır ya da aralanır (görsel 3.1.1 ve 3.1.2).

Görsel: 3.1.1
Görsel: 3.1.1
Hilal Işık
Görsel: 3.1.2
Görsel: 3.1.2
Hilal Işık

Geçmişteki tiksinti dolu olaylardan bahsederken burun, yanaklar ve hafifçe üst dudak kaldırılabilir (görsel 3.2) ya da sadece iki dudağın kalkışı gözlenebilir (görsel 3.3).

Görsel: 3.2
Görsel: 3.2
Hilal Işık
Görsel: 3.3
Görsel: 3.3
Hilal Işık

Yüzün tamamı 3.1.1 ve 3.1.2. görsellerinde gösterildiği gibi kullanarak tiksinme taklidi yapılabilir ama bu ifade gerçek tiksinme ifadesinden çok daha uzun sürer. Burun kırıştırılması ve üst dudağın kaldırılması bazı insanlar tarafından konuşmada vurgu için de kullanılabilir. 3.3 görseline benzer olarak yüzün kalanı hareketsizken dudaklar kapalı tutularak kaldırılsa bu ifade aşağılama hissedildiği anlamına gelir (görsel 3.4) ve aşağılamada çoğu zaman dudakların tek taraftan kaldırıldığı görülür (görsel 3.5).

Görsel: 3.4
Görsel: 3.4
Hilal Işık
Görsel: 3.5
Görsel: 3.5
Hilal Işık

Tiksinme ve aşağılama diğer duygularla karışım halindeyken ağızda belirir. Göz kapakları hareketsizken kaşlar şaşkınlık, ağız tiksinme pozisyonundaysa inanmama ve küçük görme anlamı ortaya çıkar (görsel 3.6). Bu hareketlere şaşkınlık pozisyonundaki göz kapakları da eklenince inanması güç derecede tiksinti veren bir şeyle karşılaşıldığı ifade edilir (görsel 3.7). Korku ve tiksinme aynı anda hissedilirse görsel 3.8’deki gibi kaşlar ve göz kapakları korku pozisyonundayken ağız tiksinme pozisyonunu alır.

Görsel: 3.6
Görsel: 3.6
Hilal Işık
Görsel: 3.7
Görsel: 3.7
Hilal Işık

Öfke

Görsel: Nötr
Görsel: Nötr
Hilal Işık

Ekman’a göre öfke 6 farklı nedenle ortaya çıkar. Bu nedenler bireye verilen fiziksel zarar, psikolojik zarar, bireyin amacına zıt yönde müdahale, başka bir bireyin öfkesi, bir bireye yüklenen beklentilerin karşılanmaması ve bireyin ahlaki değerlerin ihlal edilmesidir. Yüzdeki ifadeler dışında öfke yoğun bir şekilde hissedilirse kan basıncı artar, yüz kızarır, alındaki ve boyundaki damarlar belirginleşir, nefes ritmi değişir, kaslar kasılır ve öfkenin kaynağına fiziksel bir yönelme gözlenir.

Görsel: 4.1
Görsel: 4.1
Hilal Işık
Görsel: 4.2
Görsel: 4.2
Hilal Işık

Bastırılmamış ve saf bir öfke sırasında kaşlar aşağı indirilir ve birbirine çekilir (bu hareket kaşların arasında dikey bir kırışıklık oluşturur), göz kapakları gerilir ve üst göz kapağı yukarı kalkar, dudaklar sıkıca birbirine bastırılır (görsel 4.1) ya da ağız kare şeklinde aralanır (görsel 4.2). Diğer öfke işaretleriyle birlikte dudakların birbirine bastırılması fiziksel şiddet sırasında ya da konuşmayı engellemeye çalışırken (görsel 4.1), ağzın kare şeklinde aralanması ise konuşurken ya da bağırırken ortaya çıkar (görsel 4.2).

Görsel: 4.3
Görsel: 4.3
Hilal Işık
Görsel: 4.4
Görsel: 4.4
Hilal Işık

Yüzün kalanı hareketsizken sadece kaşların indirilip birbirine yaklaştırılması kontrol edilen öfke, hafif bir rahatsızlık, odaklanma, konsantrasyon ya da ciddiyet anlamlarına gelebilir (görsel 4.3). Bu hareket konuşma esnasında bir anda ortaya çıkıp kaybolursa noktalama ve vurgu anlamında kullanılmış da olabilir. Yüzün kalanı hareketsizken sadece dudakların birbirine bastırılması fiziksel zorlanma, hafif öfke ya da konsantrasyonu ifade eder (görsel 4.4).

Görsel: 4.5
Görsel: 4.5
Hilal Işık
Görsel: 4.6
Görsel: 4.6
Hilal Işık

Sadece ağzın kare şeklinde aralanması ise öfke içermeyen bir bağırma sırasında ortaya çıkabilir (görsel 4.5). Diğer duygularla karıştığında öfke daha zayıf bir şekilde gösterilir ve genellikle kaş-göz kapağı bölgesinde ortaya çıkar. Kaşlar ve göz kapakları öfke, ağız şaşkınlık pozisyonundaysa kafa karışıklığı yaratan bir şaşkınlık ya da şaşkınlık-öfke karışımı hissediliyor olabilir (görsel 4.6).

Görsel: 4.7
Görsel: 4.7
Hilal Işık
Görsel: 4.8
Görsel: 4.8
Hilal Işık

Kaşlar ve göz kapakları öfke, ağız korku pozisyonundaysa korku-öfke karışımı hissediliyordur ve burun delikleri genişler (görsel 4.7). Tiksinme-öfke ise en yaygın ortaya çıkan karışımdır ve bu duygular hissedildiği sırada kaşlar ve göz kapakları öfke, ağız tiksinme ya da aşağılama pozisyonunu alır (görsel 4.8).

Mutluluk

Görsel: Nötr
Görsel: Nötr
Hilal Işık

Mutluluk, zevk ve heyecanla karıştırılmamalıdır çünkü bunlar tamamen farklı kavramlardır. Zevk ve heyecan, mutluluğun 4 farklı ortaya çıkış yolundan ikisidir. Bir insan bir aktiviteden zevk aldığında, heyecan verici bir olay yaşadıktan sonra, rahatsızlık veren bir şeyden kurtulduğunda ya da zihninde bulunan kendi yansımasını geliştiren eylemler yaptığında mutlu olabilir. Her insan bu 4 yolu aynı anda kullanmaz zira bazı kişilerde bu yollar inançlar, alışkanlıklar ya da imkansızlıklar nedeniyle kapalı olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Baskılanmamış ve saf bir mutluluk sırasında dudakların kenarları yukarı ve geriye doğru çekilir, yanaklar kaldırılır, alt göz kapağının altındaki deri yükselir ve burada çizgiler oluşur (görsel 5.1.1 ve 5.1.2). Dudaklar ve yanakların hareketi nasolabial kıvrım denilen burun ve dudak kenarları arasındaki kırışıklığı yaratır, ayrıca bazı insanlarda görsel 5.1’de olmayan göz kenarında çatallı kırışıklar belirir.

Görsel: 5.1.1
Görsel: 5.1.1
Hilal Işık
Görsel: 5.1.2
Görsel: 5.1.2
Hilal Işık

Gerçek mutluluk gülümsemesiyle sahte gülümseme arasındaki fark orbicularis oculi denen göz kapağını çevreleyen kas sayesinde ortaya çıkar. Fark çok belirgin olmasa da görsel 5.1.1 ve 5.1.2’deki gerçek gülümsemelerde gözler görsel 5.2’dekinden daha kısık gözükür.

Görsel: 5.2
Görsel: 5.2
Hilal Işık

Mutluluk diğer duygularla karışım halinde ifade edildiğinde yüzün alt kısmında gözlemlenir. Kaşlar ve göz kapakları şaşkınlık, ağız mutluluk-şaşkınlık pozisyonu arasında yarı açık bir haldeyse tahmin edilebileceği gibi mutluluk-şaşkınlık karışımı ifade edilir (görsel 5.3). Kaşlar ve göz kapakları şaşkınlık, alt yüz tam gülümseme halindeyse birey kendisini şaşırtan olayın aynı zamanda mutluluk verdiğini bilinçli olarak ifade ediyordur (görsel 5.4).

Görsel: 5.3
Görsel: 5.3
Hilal Işık
Görsel: 5.4
Görsel: 5.4
Hilal Işık

Kaşlar ve göz kapakları öfke, alt yüz mutluluk pozisyonunda ise öfkeden zevk alındığı ya da karşıdakine üstünlük sağlamaktan zevk alındığı anlamları çıkar (görsel 5.5). Kaşlar ve göz kapakları korku, yüzün alt kısımları mutluluk pozisyonunda ise mutluluk korkuyu maskelemek için gösteriliyor ya da birey korkusundan zevk alıyor olabilir (görsel 5.6).

Tüm Reklamları Kapat

Görsel: 5.5
Görsel: 5.5
Hilal Işık
Görsel: 5.6
Görsel: 5.6
Hilal Işık

Yanaklar kaldırılmış, alt göz kapağı yukarı itilmiş ve ağız aşağılama pozisyonunda ise alaycı ve aşağılayıcı bir mutluluk ifade edilir (görsel 5.7). Ayrıca gülümseme sıklıkla korku ve öfke hissedildikten sonra bu duygulara bir yorum niteliğinde ortaya çıkar. Öfkenin ardından gülümsemek çok ciddi bir durumun olmadığını ve bireyin saldırgan bir davranışta bulunmayacağını gösterir, korkunun ardından gülümsemek ise olayla başa çıkılabileceğini ifade eder.

Görsel: 5.7
Görsel: 5.7
Hilal Işık

Üzüntü

Üzüntünün aşırı yoğun yaşandığı durumlarda ağlama ve feryat etme gibi işitsel semboller de kullanılır, bu yüzden anlaşılması kolaydır. Üzüntü genellikle fiziksel ya da psikolojik bir kayıp yaşandığında hissedilir.

Görsel: Nötr
Görsel: Nötr
Hilal Işık

Bastırılmamış ve saf üzüntü sırasında kaşların iç köşeleri havaya kalkar ve bazen birbirine çekilebilir, üst göz kapakları hafifçe indirilir, yanaklar kaldırılır (bu hareketle alt göz kapakları yukarı itilir) ve dudakların kenarları aşağı doğru çekilir (görsel 6.1). Dudakların aşağı çekilmesi onların titremesine neden olabilir.

Görsel: 6.1
Görsel: 6.1
Hilal Işık
Görsel: 6.2
Görsel: 6.2
Hilal Işık

Üzüntü sırasında, özellikle utanç ve suçluluk da hissediliyorsa, genelde gözler aşağı bakar. Kaşlar ve üst göz kapakları üzüntü pozisyonundayken yüzün kalanı hareketsizse bu ifade hafif ya da kontrol edilen üzüntü anlamına gelir (görsel 6.2).

Tüm Reklamları Kapat

Görsel: 6.3
Görsel: 6.3
Hilal Işık
Görsel: 6.4
Görsel: 6.4
Hilal Işık

Sadece ağız üzüntü pozisyonundaysa surat asma, meydan okuma ya da hafifçe sıkıntı çekme anlamları çıkarılabilir (görsel 6.3). Üzüntü-korku karışımı hissedildiği sırada kaşlar ve üst göz kapağı üzüntü pozisyonuna, ağız korku pozisyonuna gelir (görsel 6.4).

Görsel: 6.5
Görsel: 6.5
Hilal Işık
Görsel: 6.6
Görsel: 6.6
Hilal Işık

Kaşlar ve göz kapakları öfke, ağız üzüntü pozisyonundaysa (görsel 6.5) ya da kaşlar ve üst göz kapakları üzüntü, ağız öfke pozisyonundaysa (görsel 6.6) öfke-üzüntü karışımı ifade edilir.

Üzüntü-tiksinti karışımında kaşlar ve üst göz kapakları üzüntü pozisyonuna, yüzün alt kısmı ise tiksinti pozisyonuna gelir (görsel 6.7). Son olarak kaşlar ve üst göz kapakları üzüntü pozisyonundayken ağız gülümseme pozisyonunda ise özlenen bir mutluluk hatırlanmıştır, birey üzüntüyle başa çıkmaya çalışıyordur ya da onu mutlulukla maskelemeye çalışıyordur (görsel 6.8).

Görsel: 6.7
Görsel: 6.7
Hilal Işık
Görsel: 6.8
Görsel: 6.8
Hilal Işık

Bireyler kültürel ya da bireysel normlar nedeniyle hissettikleri bu 6 duyguyu ve türevlerini her zaman çevreye yansıtmak istemeyebilirler. Bu istek doğrultusunda çevredeki bireyleri yanıltmak için yüz ifadeleri yoluyla kullanılan üç farklı aldatma tekniği vardır: yansıtılan duygunun yüzdeki yoğunluğu değiştirilebilir, başka bir duygu gerçeğinin yerine gösterilebilir ya da hissedilen ve gösterilen duygunun ardından ona yorum olarak başka bir yüz ifadesi takınılabilir. Ekman'ın yüz aldatmacaları adını verdiği bu aldatmacalar birkaç sebepten ötürü tamamen başarılı olamaz zira bu aldatmacalara başvurulduğunda başvuran kişinin yüzünde hissedilen gerçek duyguyu işaret eden bazı sızıntılar ve aldatmacanın uygulandığını belirten ipuçları kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sızıntıları özetlemek gerekirse:

Tüm Reklamları Kapat

Gerçek duygu sahte bir duygu gösterilerek maskelenmeye çalışılıyorsa bu maske genelde yüzün alt kısmında ortaya çıkar çünkü kaşları ve göz kapaklarını isteğe göre kullanmak daha zordur. Üzüntü kaş-göz kapağı ve korku kaş-göz kapağı pozisyonları bu duygular için güvenilir ipuçlarıdır, isteğe bağlı ortaya çıkmaları neredeyse imkansızdır.

Öfkede ise alt göz kapağının gerginliği gerçek öfkeyi sahtesinden ayırır.

Son olarak gülümseme hem gerçek duyguyu maskelemek hem de öncesindeki duyguya yorum amacıyla kullanılır ve kaş-göz kapağı bölgelerine bakarak gerçekliği ayırt edilebilir.

Yukarıdaki bilgileri günlük hayatta kullanabilmek için pratik yapmanız gerekebilir. Konu hakkında daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz kaynakçaya bakabilirsiniz.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
55
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 8
 • Muhteşem! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Paul Ekman, et al. (1975). Unmasking The Face: A Guide To Recognizing Emotions From Facial Expressions. ISBN: 0-13-938183-X. Yayınevi: Prentice Hall.
 • Paul Ekman. (2019). Darwin And Facial Expression: A Century Of Research In Review. ISBN: 188353688X. Yayınevi: Malor Books.
 • Paul Ekman. (2019). Emotions Revealed: Recognizing Faces And Feelings To Improve Communication And Emotional Life. ISBN: 0805072756. Yayınevi: Henry Holt and Co..
 • P. Ekman. Micro Expressions. (21 Ekim 2021). Alındığı Yer: Paul Ekman Group | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 31/03/2023 05:44:07 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7555

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Amerika Birleşik Devletleri
Doktor
Sanat
Tümör
Çağ
Göz
Kuyruk
Hasta
Biyocoğrafya
Makine
Yaşam
Evrim Ağacı Duyurusu
İmmünoloji
Çevre
Yapay Zeka
Beslenme Davranışları
Hamile
Kadın
Doğal Seçilim
Yemek
İnsanlar
Neandertal
Bağırsak
Radyasyon
Fotosentez
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Ateş, et al. Duygular ve Yüz İfadeleri: Yüzümüz Duygularımızı Nasıl İfade Eder?. (28 Mart 2019). Alındığı Tarih: 31 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/7555
Ateş, A., Karagözoğlu, M. (2019, March 28). Duygular ve Yüz İfadeleri: Yüzümüz Duygularımızı Nasıl İfade Eder?. Evrim Ağacı. Retrieved March 31, 2023. from https://evrimagaci.org/s/7555
A. Ateş, et al. “Duygular ve Yüz İfadeleri: Yüzümüz Duygularımızı Nasıl İfade Eder?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 28 Mar. 2019, https://evrimagaci.org/s/7555.
Ateş, Arda. Karagözoğlu, Mert. “Duygular ve Yüz İfadeleri: Yüzümüz Duygularımızı Nasıl İfade Eder?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, March 28, 2019. https://evrimagaci.org/s/7555.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.