Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Döngüsel Ekonomi Nedir? Çizgisel Ekonominin Sorunları Nelerdir ve Neden Bu Ekonomik Modeli Olabildiğince Erken Terk Etmeliyiz?

Döngüsel Ekonomi Nedir? Çizgisel Ekonominin Sorunları Nelerdir ve Neden Bu Ekonomik Modeli Olabildiğince Erken Terk Etmeliyiz? Cramo Group
8 dakika
2,742
Tüm Reklamları Kapat

Türümüz, belli bir temel ihtiyaç seti ile doğdu. Öyleyse bunun üzerine koyulan her bir fazladan tüketim, aslında ihtiyaç değil; toplumdaki statünün bir göstergesi olarak motivasyonları, kişilikleri, ilişkileri ve hevesleri temsil ediyorlar. Bir barınak temel ihtiyaç iken, 3 kişilik bir ailenin yalıda oturuyor olması bu ailenin sosyal statüsüne yönelik yaptıkları bir harcamadır; yahut işyerine toplu taşıma ile kolayca ulaşabilecek bir üst düzey yöneticinin özel arabası ile gitmeyi tercih etmesi, onun toplumdaki yerini belirleme hevesi ve kişiliğine yönelik ihtiyaçlarının birleşmesidir. Bir nevi toplumdaki konumu belirlediği için temel ihtiyaçların üzerinde kalan bu mallara konumsal mallar da denir.

Özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda yaşanan kıtlığın ardından ödül gibi gelen ekonomik yükseliş ile yaşanan bolluk ve "fazla mal göz çıkarmaz" düşüncesiyle alışılan konumsal mal tüketimi sonucu insanlık, fazla tüketime bir nevi "adapte oldu". Neredeyse bir asırdır artan kişi başı tüketim figürü sonucunda ise obezitenin görülme sıklığı neredeyse iki katına çıktı, alışveriş bağımlılığı (onyomani) ortaya çıktı ve ekolojik kriz baş gösterdi.

Tüm Reklamları Kapat

Verilerle konuşmak gerekirse, şekilde görüldüğü üzere 2000 ile 2017 yılları arasında dünya nüfusu %22 büyürken, toplam dünya GSYH'si (GDP) %59 büyüdü. Kişi başı tüketim yaklaşık iki katına çıktı ve materyal ayak izi %70 büyüyerek, tarihteki en yüksek trende ulaştı. Materyal ayak izindeki bu yüksek gidişat, kişi başı tüketimdeki artış ile beraber bugünkü çizgisel ekonomik sistemin bir sonucu olarak yorumlanabilir.

2000-2017 arası dünya nüfusu, materyal ayak izi ve toplam GSYH trendi
2000-2017 arası dünya nüfusu, materyal ayak izi ve toplam GSYH trendi
United Nations

İnsanlık, varlığından beri yapısal olarak çizgisel bir ekonomik sistem izledi. Doğal kaynaklar yer altından yeryüzüne çıkarıldı, yine doğal kaynaklar ile üretilen enerji ile işlendiler, çıktılar üretildi ve bu süreçte oluşan yan ürünler büyük oranda "atık" olarak adlandırıldılar. Bu çıktılar tüketiciler ile buluşabilmek için yine doğal kaynaklardan üretilen enerji sayesinde bazen uzun, bazen kısa mesafeler gittiler, nihayet hedeflerine ulaştıklarında ise yapılarına göre belki bir defa kullanılıp atıldılar, belki de yıllarca kullanılıp sonunda hurda oldular. Yaşam döngülerinin sonuna ulaştıklarında ise kaderleri hep aynı oldu: "Şanslılarsa" yakıldılar ve havayı kirletseler de biraz elektrik üretildi, şanslı değillerse gömüldüler ve hem toprağı hem su kaynaklarını kirleterek yıllarca çözünmeyi ve geldikleri yere geri dönmeyi beklediler.

Tüm Reklamları Kapat

Bu durum, özellikle de çevrecilerin gözüne batmaya başladıkça, hayatımıza "geri dönüşüm" ve "sıfır atık" gibi tabirler girmeye başladı. Hem evlerde hem işletmelerde kağıtlar, camlar, metaller geri dönüşüm için ayrıldı; kullan-at kültürü yerini ömürlük yatırımlara bıraktı. Fakat tüm bunların yerleşmesi, yaklaşık bir yarım asır daha aldı. Bu sırada kişi başı gelir ve tüketim artmaya devam etti, doğal kaynaklar tükenmeye ve tahrip edilmeye devam ettiler. Nitekim ekonomik sistemin bu müdahaleler ile iyileşmesi, beklendiği kadar hızlı olmadı.

Kaynaklar Kıt Mıdır?

Kişi başı tüketimde görülen bu dur durak bilmeyen artışın üzerine ekonomistler sorgulamaya başladılar: Gerçekten doğru mu yapıyorduk? Ne de olsa ekonomi bilimi, kıt kaynakları sonsuz ihtiyaçlar arasında en verimli şekilde dağıtmak için çabalayıp duruyordu... Sahi, kaynaklar kıt mıydı?

Ekonomi toplumun, toplum ise habitatın ayrılamaz bir parçasıdır. Ekonomik sistemde üretilen her mal ve hizmet, az ya da çok doğal kaynak tüketir. Bir otomobil fabrikasında metal kullanılmalıdır, bir restoranda aşçı sütten yumurtaya çeşitli besin kaynakları kullanır ve hatta bir yazılım şirketi, hiçbir şey harcamıyorsa, elektrik harcamalıdır - ki Türkiye gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yeterli yatırım yapmayan bir ülkede, bu elektrik büyük ihtimalle doğalgaz kaynakları ile üretilmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Doğal kaynakların habitatımızdaki işleyişlerine baktığımızda, dairesel bir akıma sahip olduklarını görürüz. Herhangi bir çıktısı atık değil, bir başka işleyişin girdisidir. Nitekim doğal habitatımızda asla "atık" denen bir şeyin oluştuğunu görmeyiz, kendi kendini besleyen bir yapıya sahiptir.

Su döngüsünü örnek alınız: Yeryüzündeki açık su kaynaklarından ve bitki örtüsünden buharlaşan su; yağış ile tekrar yeryüzüne iner, açık su kaynaklarını doldurur ve bitki örtüsüne ihtiyacı olan suyu sağlar. Bu yağışın bir kısmı topraktan geçerken süzülerek yeraltı su kaynaklarını oluşturur. Nitekim doğayı kendi haline bıraktığımızda "atık su" oluşmamaktadır.

Ne zaman ki insan devreye girer ve bu suyu alıp evlerde kullanarak deterjanlı atık su, hatta endüstrilerde kullanıp zehirli atık su oluşmasına sebep olur ise işte o zaman bir atık su arıtma tesisi kurup işetmek ve kendi kirlettiği suyu kendi talep hızına yetişecek şekilde arıtmak zorunda kalır. Zira doğa bu denli atığı insanlığın hızına yetişerek temizleyebilecek kapasitede olmak bir yana dursun, bu atıktan zarar görmektedir.

Öyleyse Ne Yapmalı?

İşte ekonomistler, doğanın kendi dairesel döngüsünden ilham alarak, şimdiye dek çizgisel işleyen ve doğal kaynaklara sonsuzlarmış gibi davranan sistem yerine bir döngüsel ekonomi (İng: "Circular Economy") modeli önermekledirler. Bu modelde, her sürecin çıktısı, bir diğerinin girdisi rolündedir ve atık oluşmamaktadır. Tüketim ürünleri daha kaliteli girdiler ile daha uzun ömürlü üretilmektedir, böylece üretim miktarı düşürülür.

Örneğin bir aile, hayatları boyunca 5 çamaşır makinesi eskitiyor ise, artık 2 adet eskitecek, bu ailedeki her birey 3 yılda bir akıllı telefonlarının yeniliyorlarsa, artık 6 yılda bir yenileyeceklerdir. Böylelikle fazla üretim ile doğanın omuzlarına binen yük azaltılarak hem sorumlu üretim hem de sorumlu tüketim desteklenmiş olur.

Tüm Reklamları Kapat

Ekonomiyi doğanın kendini sürdürdüğü gibi döngüsel bir biçimde sürdürebilmek için öncelikle tüm firmalar, tüketiciler ve devlet el ele vererek aynı amaç uğrunda birleşmelidir. Firmalar cephesinde yapılması gereken, daha ürün üretilirken atığını düşünmek; tüketiciler cephesinde bu sorumluluğa sahip etik şirketleri desteklemek ve devlet cephesinde de teşvik ve vergilendirme sistemini doğru şekilde kullanmak gerekmektedir. Bu süreçte odak noktası ürün ve üretim olmaktan çıkıp, "üretici-ürün-tüketici" ve "ürün-çevre" ilişkilerine doğru genişlemelidir; öyle ki üretici ve tüketici arasında sürekli bir iletişim döngüsü olmalı ve tüketiciye kolay onarım servisi sağlanmalıdır.

Basit Bir Yol Haritası

Doğadaki kirliliği ve bozulmayı önlemek için, tercih sırasına göre şu seçenekler önerilmektedir:

1. Doğal kaynakları kullanarak halihazırda elde edilmiş olan materyallerin kullanılması.

Madenlerden elde edilmiş metal veya kömür gibi her bir kaynak, enerji ve zaman harcayarak ve doğaya halihazırda bir zarar vererek çıkarılmıştır. Öyleyse bu batık maliyetin en azından bir kısmını tazmin edebilmek için, çoktan çıkarılmış olan bu kaynaklar üretim süreçlerinde kullanılmalıdır. Aynı şekilde tüketicilerde, satın aldıkları her türlü malı, mümkünse yaşam döngüsünün sonuna dek kullanmaları beklenmektedir. Ne de olsa bu mallar için yapılmış bir batık maliyet ve doğaya verilmiş bir zarar bulunmaktadır. Öyleyse döngüsel ekonomiye geçişte katkıda bulunmak amacıyla evde kullanılan yepyeni plastik kapları atarak yerlerine cam kaplar satın almak bu sürece katkıda bulunacağına köstek olmaktadır.

2. Doğal kaynakları kullanarak halihazırda elde edilmiş olan materyalleri, doğaya daha az zarar verecek şekilde kullanılması.

Madem bu malları çoktan doğal kaynakları kötü biçimde sömürerek elde ettik ve atmak yerine kullanmamız çok daha verimli olacak, daha temiz yollarla kullanmaya yönelebiliriz. Doğaya verilen zararda sıkça değinilen otomobil örneğini ele alalım. Bu otomobil elbette madenlerde çıkarılan metaller ile ve doğada çözünemeyecek atıklar yaratan plastikler ile üretildi. Üstelik her kullanılışında yine yer altından çıkarılan fosil yakıtları tüketmekle kalmıyor, bunların yanması ile yüksek derecede hava kirliliğine sebep oluyor. Bulunabilecek en güzel çözümlerden biri mobil cihazlarda gördüğümüz araba paylaşım uygulamalarıdır. Nitekim bu sayede iki ailenin ayrı ayrı satın alarak yaratacakları materyal kullanımı düşmektedir. Bunun yanında yaratacağı psikolojik etki sayesinde aileler her evden çıkışlarında kapının önünde bekleyen bir araba bulamayacak ve farkında olmadan toplu taşıma, bisiklet ve yürüme gibi daha temiz ulaşım yollarına geçeceklerdir.

Tüm Reklamları Kapat

3. Kullanılmakta olan materyaller yerine doğaya daha az zarar verecek ikamelerinin kullanılması.

Bu konuda verilecek en kolay örneklerden biri, beyaz eşya teknolojisindeki gelişmeler sayesinde evlerde kullandığımız buzdolabı, çamaşır makinesi gibi yüksek enerji harcayan ürünlerin gittikçe daha da enerji tasarruflu ikamelerinin piyasaya sürülmesidir. Aynı şekilde eski plastik poşetlerin yerini şimdilerde birçok işletme tarafından benimsenmiş olan doğada çözünebilir karton torbalara bırakması da döngüsel ekonomiye giden üçüncü adıma bir örnektir.

4. Materyal azaltılması ve geri dönüşümü.

Ham madde ya da materyal azaltılması (İng: "Dematerialisation"), geçtiğimiz birkaç yılda özellikle endüstriyel tasarım alanında oldukça popüler hale gelmiştir. Amaç, bir ürünün gereksiz olan her noktasından fazla malzemeyi eksiltmektir. Özellikle uçak tasarımında ağırlığın azaltılması ile yüksek miktarda yakıt tasarrufu yapılabilir, Luftansa Havayolları bu sayede karbon emisyonlarını %25 azaltmıştır. Yahut tasarımcılar doğrudan sorunun köküne inerek kasetlerden müzik dinleme uygulamalarına geçiş sürecinde olduğu gibi ürünleri tamamen dijitalleştirilmiş hale getirebilirler,

Geri dönüşüm artık dünyanın oldukça tanıdık olduğu bir kavram haline gelmiştir, fakat veriler bunun hala yeterli olmadığını göstermekte. Avrupa geri dönüşümde lider konumu ile plastiklerinin %39'unu dönüştürebilirken Amerika gibi gelişmiş bir ülke dahi yalnızca %9'unu dönüştürebilmektedir. Bu noktada özellikle teknolojik ürünlerin tasarıma inerek, geri dönüşüm sınıflandırmasına uyumlu biçimde kolay sökülebilen ve parçalarına ayrılabilen yapılar önerilmektedir.

5. Kaçınılmaz atıklardan güvenli yollarla kurtulmak.

Yukarıdaki tüm adımlar değerlendirilip hiçbirine uydurulamayan materyal veya atıkların doğaya en az zarar verecek şekilde yok edilmesi amaçlanır. Örneğin çöplerin yok edilmesinde atık gömme sahalarına kıyasla yakılmaları tercih edilerek enerji üretimi sağlanabilmektedir. Tehlikeli atık sınıfına girenler için ise yönetmeliğe uyarak canlı yaşamını tehdit etmeyecek şekilde süreçler tasarlanmalıdır.

Sonuç

Döngüsel ekonominin bu yapbozun sadece bir parçası olduğunu söylemek şaşırtıcı olmayacaktır. Bu doğrultuda halihazırda çizgisel olan ekonomik sistemi yeniden düşünmeli ve zekice tasarlamalıyız. Döngüsel ekonomi bir gereklilik olmanın çok ötesinde; bir araç olmaktan ziyade, el birliği ile ulaşılacak bir sonuç olarak görülmelidir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
21
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 13
 • Umut Verici! 9
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 1
 • İnanılmaz 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • J. Kirchherr , D. Reike, M. Hekkert, et al. (2017). Conceptualizing The Circular Economy: An Analysis Of 114 Definitions. Resources, Conservation & Recycling, sf: 221–232. doi: 10.1016/j.resconrec.2017.09.005. | Arşiv Bağlantısı
 • M. Geissdoerfer, P. Savaget, N. M. P. Bocken, E. J. Hultink, et al. (2019). The Circular Economy: A New Sustainability Paradigm?. Journal of Cleaner Production, sf: 757-768. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.12.048. | Arşiv Bağlantısı
 • N. M. P. Bocken, I. de Pauw, C. Bakker, B. van der Grinten, et al. (2021). Product Design And Business Model Strategies For A Circular Economy. Journal of Industrial and Production Engineering, sf: 308-320. doi: 10.1080/21681015.2016.1172124. | Arşiv Bağlantısı
 • K. S. Wiebe, N. Yamano, et al. Estimating Co2 Emissions Embodied In Final Demand And Trade Using The Oecd Icio 2015. (3 Ekim 2016). Alındığı Tarih: 9 Şubat 2021. Alındığı Yer: OECD doi: 10.1787/18151965. | Arşiv Bağlantısı
 • C. Surgenor. Lufthansa Cargo Picks Up Environmental Responsibility Award For Fuel-Saving Data Tool. (1 Ekim 2017). Alındığı Tarih: 9 Şubat 2021. Alındığı Yer: greenaironline | Arşiv Bağlantısı
 • F. Branca, H. Nikogosian, T. Lobstein, et al. The Challenge Of Obesity In The Who European Region And The Strategies For Response. (1 Şubat 2007). Alındığı Tarih: 9 Şubat 2021. Alındığı Yer: World Health Organization | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/02/2024 09:21:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10120

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Güneş
Araştırma
Irk
Asteroid
Abd
Psikoloji
Obezite
İspat Yükü
Protein
Sars Mers
Şehir Hastanesi
Metabolizma
Çekirdek
Alan
Tekillik
Ateş
Evrim
Beyin
Epistemoloji
Zehirli Mantar
Uzay Aracı
Solunum
Temel
Tespit
Aşırı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Araba Camındaki Siyah Noktalar Ne İşe Yarıyor?
Araba Camındaki Siyah Noktalar Ne İşe Yarıyor?
Stres Yayı Yerçekimine Nasıl Karşı Koyuyor?
Stres Yayı Yerçekimine Nasıl Karşı Koyuyor?
"İkinci Beyin": Vücudunuzdaki Yabancı Organizmalar, Beyninizi Nasıl Yönetiyor?
Arılar da İnsanlar Gibi
Arılar da İnsanlar Gibi "Jetlag" Hisseder mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ş. Hocaoğlu, et al. Döngüsel Ekonomi Nedir? Çizgisel Ekonominin Sorunları Nelerdir ve Neden Bu Ekonomik Modeli Olabildiğince Erken Terk Etmeliyiz?. (13 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 27 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10120
Hocaoğlu, Ş., Telimenli, C. C. (2021, February 13). Döngüsel Ekonomi Nedir? Çizgisel Ekonominin Sorunları Nelerdir ve Neden Bu Ekonomik Modeli Olabildiğince Erken Terk Etmeliyiz?. Evrim Ağacı. Retrieved February 27, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10120
Ş. Hocaoğlu, et al. “Döngüsel Ekonomi Nedir? Çizgisel Ekonominin Sorunları Nelerdir ve Neden Bu Ekonomik Modeli Olabildiğince Erken Terk Etmeliyiz?.” Edited by C. Caner Telimenli. Evrim Ağacı, 13 Feb. 2021, https://evrimagaci.org/s/10120.
Hocaoğlu, Şölen. Telimenli, C. Caner. “Döngüsel Ekonomi Nedir? Çizgisel Ekonominin Sorunları Nelerdir ve Neden Bu Ekonomik Modeli Olabildiğince Erken Terk Etmeliyiz?.” Edited by C. Caner Telimenli. Evrim Ağacı, February 13, 2021. https://evrimagaci.org/s/10120.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close