Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Döngüsel Ekonomi Nedir? Çizgisel Ekonominin Sorunları Nelerdir ve Neden Bu Ekonomik Modeli Olabildiğince Erken Terk Etmeliyiz?

Döngüsel Ekonomi Nedir? Çizgisel Ekonominin Sorunları Nelerdir ve Neden Bu Ekonomik Modeli Olabildiğince Erken Terk Etmeliyiz? Cramo Group
8 dakika
1,957
 • Makroekonomi
 • Ekoloji Ekonomisi

Türümüz, belli bir temel ihtiyaç seti ile doğdu. Öyleyse bunun üzerine koyulan her bir fazladan tüketim, aslında ihtiyaç değil; toplumdaki statünün bir göstergesi olarak motivasyonları, kişilikleri, ilişkileri ve hevesleri temsil ediyorlar. Bir barınak temel ihtiyaç iken, 3 kişilik bir ailenin yalıda oturuyor olması bu ailenin sosyal statüsüne yönelik yaptıkları bir harcamadır; yahut işyerine toplu taşıma ile kolayca ulaşabilecek bir üst düzey yöneticinin özel arabası ile gitmeyi tercih etmesi, onun toplumdaki yerini belirleme hevesi ve kişiliğine yönelik ihtiyaçlarının birleşmesidir. Bir nevi toplumdaki konumu belirlediği için temel ihtiyaçların üzerinde kalan bu mallara konumsal mallar da denir.

Özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda yaşanan kıtlığın ardından ödül gibi gelen ekonomik yükseliş ile yaşanan bolluk ve "fazla mal göz çıkarmaz" düşüncesiyle alışılan konumsal mal tüketimi sonucu insanlık, fazla tüketime bir nevi "adapte oldu". Neredeyse bir asırdır artan kişi başı tüketim figürü sonucunda ise obezitenin görülme sıklığı neredeyse iki katına çıktı, alışveriş bağımlılığı (onyomani) ortaya çıktı ve ekolojik kriz baş gösterdi.

Bu Reklamı Kapat

Verilerle konuşmak gerekirse, şekilde görüldüğü üzere 2000 ile 2017 yılları arasında dünya nüfusu %22 büyürken, toplam dünya GSYH'si (GDP) %59 büyüdü. Kişi başı tüketim yaklaşık iki katına çıktı ve materyal ayak izi %70 büyüyerek, tarihteki en yüksek trende ulaştı. Materyal ayak izindeki bu yüksek gidişat, kişi başı tüketimdeki artış ile beraber bugünkü çizgisel ekonomik sistemin bir sonucu olarak yorumlanabilir.

2000-2017 arası dünya nüfusu, materyal ayak izi ve toplam GSYH trendi
2000-2017 arası dünya nüfusu, materyal ayak izi ve toplam GSYH trendi
United Nations

İnsanlık, varlığından beri yapısal olarak çizgisel bir ekonomik sistem izledi. Doğal kaynaklar yer altından yeryüzüne çıkarıldı, yine doğal kaynaklar ile üretilen enerji ile işlendiler, çıktılar üretildi ve bu süreçte oluşan yan ürünler büyük oranda "atık" olarak adlandırıldılar. Bu çıktılar tüketiciler ile buluşabilmek için yine doğal kaynaklardan üretilen enerji sayesinde bazen uzun, bazen kısa mesafeler gittiler, nihayet hedeflerine ulaştıklarında ise yapılarına göre belki bir defa kullanılıp atıldılar, belki de yıllarca kullanılıp sonunda hurda oldular. Yaşam döngülerinin sonuna ulaştıklarında ise kaderleri hep aynı oldu: "Şanslılarsa" yakıldılar ve havayı kirletseler de biraz elektrik üretildi, şanslı değillerse gömüldüler ve hem toprağı hem su kaynaklarını kirleterek yıllarca çözünmeyi ve geldikleri yere geri dönmeyi beklediler.

Bu Reklamı Kapat

Bu durum, özellikle de çevrecilerin gözüne batmaya başladıkça, hayatımıza "geri dönüşüm" ve "sıfır atık" gibi tabirler girmeye başladı. Hem evlerde hem işletmelerde kağıtlar, camlar, metaller geri dönüşüm için ayrıldı; kullan-at kültürü yerini ömürlük yatırımlara bıraktı. Fakat tüm bunların yerleşmesi, yaklaşık bir yarım asır daha aldı. Bu sırada kişi başı gelir ve tüketim artmaya devam etti, doğal kaynaklar tükenmeye ve tahrip edilmeye devam ettiler. Nitekim ekonomik sistemin bu müdahaleler ile iyileşmesi, beklendiği kadar hızlı olmadı.

Kaynaklar Kıt Mıdır?

Kişi başı tüketimde görülen bu dur durak bilmeyen artışın üzerine ekonomistler sorgulamaya başladılar: Gerçekten doğru mu yapıyorduk? Ne de olsa ekonomi bilimi, kıt kaynakları sonsuz ihtiyaçlar arasında en verimli şekilde dağıtmak için çabalayıp duruyordu... Sahi, kaynaklar kıt mıydı?

Ekonomi toplumun, toplum ise habitatın ayrılamaz bir parçasıdır. Ekonomik sistemde üretilen her mal ve hizmet, az ya da çok doğal kaynak tüketir. Bir otomobil fabrikasında metal kullanılmalıdır, bir restoranda aşçı sütten yumurtaya çeşitli besin kaynakları kullanır ve hatta bir yazılım şirketi, hiçbir şey harcamıyorsa, elektrik harcamalıdır - ki Türkiye gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yeterli yatırım yapmayan bir ülkede, bu elektrik büyük ihtimalle doğalgaz kaynakları ile üretilmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Doğal kaynakların habitatımızdaki işleyişlerine baktığımızda, dairesel bir akıma sahip olduklarını görürüz. Herhangi bir çıktısı atık değil, bir başka işleyişin girdisidir. Nitekim doğal habitatımızda asla "atık" denen bir şeyin oluştuğunu görmeyiz, kendi kendini besleyen bir yapıya sahiptir.

Su döngüsünü örnek alınız: Yeryüzündeki açık su kaynaklarından ve bitki örtüsünden buharlaşan su; yağış ile tekrar yeryüzüne iner, açık su kaynaklarını doldurur ve bitki örtüsüne ihtiyacı olan suyu sağlar. Bu yağışın bir kısmı topraktan geçerken süzülerek yeraltı su kaynaklarını oluşturur. Nitekim doğayı kendi haline bıraktığımızda "atık su" oluşmamaktadır.

Ne zaman ki insan devreye girer ve bu suyu alıp evlerde kullanarak deterjanlı atık su, hatta endüstrilerde kullanıp zehirli atık su oluşmasına sebep olur ise işte o zaman bir atık su arıtma tesisi kurup işetmek ve kendi kirlettiği suyu kendi talep hızına yetişecek şekilde arıtmak zorunda kalır. Zira doğa bu denli atığı insanlığın hızına yetişerek temizleyebilecek kapasitede olmak bir yana dursun, bu atıktan zarar görmektedir.

Öyleyse Ne Yapmalı?

İşte ekonomistler, doğanın kendi dairesel döngüsünden ilham alarak, şimdiye dek çizgisel işleyen ve doğal kaynaklara sonsuzlarmış gibi davranan sistem yerine bir döngüsel ekonomi (İng: "Circular Economy") modeli önermekledirler. Bu modelde, her sürecin çıktısı, bir diğerinin girdisi rolündedir ve atık oluşmamaktadır. Tüketim ürünleri daha kaliteli girdiler ile daha uzun ömürlü üretilmektedir, böylece üretim miktarı düşürülür.

Örneğin bir aile, hayatları boyunca 5 çamaşır makinesi eskitiyor ise, artık 2 adet eskitecek, bu ailedeki her birey 3 yılda bir akıllı telefonlarının yeniliyorlarsa, artık 6 yılda bir yenileyeceklerdir. Böylelikle fazla üretim ile doğanın omuzlarına binen yük azaltılarak hem sorumlu üretim hem de sorumlu tüketim desteklenmiş olur.

Bu Reklamı Kapat

Ekonomiyi doğanın kendini sürdürdüğü gibi döngüsel bir biçimde sürdürebilmek için öncelikle tüm firmalar, tüketiciler ve devlet el ele vererek aynı amaç uğrunda birleşmelidir. Firmalar cephesinde yapılması gereken, daha ürün üretilirken atığını düşünmek; tüketiciler cephesinde bu sorumluluğa sahip etik şirketleri desteklemek ve devlet cephesinde de teşvik ve vergilendirme sistemini doğru şekilde kullanmak gerekmektedir. Bu süreçte odak noktası ürün ve üretim olmaktan çıkıp, "üretici-ürün-tüketici" ve "ürün-çevre" ilişkilerine doğru genişlemelidir; öyle ki üretici ve tüketici arasında sürekli bir iletişim döngüsü olmalı ve tüketiciye kolay onarım servisi sağlanmalıdır.

Basit Bir Yol Haritası

Doğadaki kirliliği ve bozulmayı önlemek için, tercih sırasına göre şu seçenekler önerilmektedir:

1. Doğal kaynakları kullanarak halihazırda elde edilmiş olan materyallerin kullanılması.

Madenlerden elde edilmiş metal veya kömür gibi her bir kaynak, enerji ve zaman harcayarak ve doğaya halihazırda bir zarar vererek çıkarılmıştır. Öyleyse bu batık maliyetin en azından bir kısmını tazmin edebilmek için, çoktan çıkarılmış olan bu kaynaklar üretim süreçlerinde kullanılmalıdır. Aynı şekilde tüketicilerde, satın aldıkları her türlü malı, mümkünse yaşam döngüsünün sonuna dek kullanmaları beklenmektedir. Ne de olsa bu mallar için yapılmış bir batık maliyet ve doğaya verilmiş bir zarar bulunmaktadır. Öyleyse döngüsel ekonomiye geçişte katkıda bulunmak amacıyla evde kullanılan yepyeni plastik kapları atarak yerlerine cam kaplar satın almak bu sürece katkıda bulunacağına köstek olmaktadır.

2. Doğal kaynakları kullanarak halihazırda elde edilmiş olan materyalleri, doğaya daha az zarar verecek şekilde kullanılması.

Madem bu malları çoktan doğal kaynakları kötü biçimde sömürerek elde ettik ve atmak yerine kullanmamız çok daha verimli olacak, daha temiz yollarla kullanmaya yönelebiliriz. Doğaya verilen zararda sıkça değinilen otomobil örneğini ele alalım. Bu otomobil elbette madenlerde çıkarılan metaller ile ve doğada çözünemeyecek atıklar yaratan plastikler ile üretildi. Üstelik her kullanılışında yine yer altından çıkarılan fosil yakıtları tüketmekle kalmıyor, bunların yanması ile yüksek derecede hava kirliliğine sebep oluyor. Bulunabilecek en güzel çözümlerden biri mobil cihazlarda gördüğümüz araba paylaşım uygulamalarıdır. Nitekim bu sayede iki ailenin ayrı ayrı satın alarak yaratacakları materyal kullanımı düşmektedir. Bunun yanında yaratacağı psikolojik etki sayesinde aileler her evden çıkışlarında kapının önünde bekleyen bir araba bulamayacak ve farkında olmadan toplu taşıma, bisiklet ve yürüme gibi daha temiz ulaşım yollarına geçeceklerdir.

Bu Reklamı Kapat

3. Kullanılmakta olan materyaller yerine doğaya daha az zarar verecek ikamelerinin kullanılması.

Bu konuda verilecek en kolay örneklerden biri, beyaz eşya teknolojisindeki gelişmeler sayesinde evlerde kullandığımız buzdolabı, çamaşır makinesi gibi yüksek enerji harcayan ürünlerin gittikçe daha da enerji tasarruflu ikamelerinin piyasaya sürülmesidir. Aynı şekilde eski plastik poşetlerin yerini şimdilerde birçok işletme tarafından benimsenmiş olan doğada çözünebilir karton torbalara bırakması da döngüsel ekonomiye giden üçüncü adıma bir örnektir.

4. Materyal azaltılması ve geri dönüşümü.

Ham madde ya da materyal azaltılması (İng: "Dematerialisation"), geçtiğimiz birkaç yılda özellikle endüstriyel tasarım alanında oldukça popüler hale gelmiştir. Amaç, bir ürünün gereksiz olan her noktasından fazla malzemeyi eksiltmektir. Özellikle uçak tasarımında ağırlığın azaltılması ile yüksek miktarda yakıt tasarrufu yapılabilir, Luftansa Havayolları bu sayede karbon emisyonlarını %25 azaltmıştır. Yahut tasarımcılar doğrudan sorunun köküne inerek kasetlerden müzik dinleme uygulamalarına geçiş sürecinde olduğu gibi ürünleri tamamen dijitalleştirilmiş hale getirebilirler,

Geri dönüşüm artık dünyanın oldukça tanıdık olduğu bir kavram haline gelmiştir, fakat veriler bunun hala yeterli olmadığını göstermekte. Avrupa geri dönüşümde lider konumu ile plastiklerinin %39'unu dönüştürebilirken Amerika gibi gelişmiş bir ülke dahi yalnızca %9'unu dönüştürebilmektedir. Bu noktada özellikle teknolojik ürünlerin tasarıma inerek, geri dönüşüm sınıflandırmasına uyumlu biçimde kolay sökülebilen ve parçalarına ayrılabilen yapılar önerilmektedir.

5. Kaçınılmaz atıklardan güvenli yollarla kurtulmak.

Yukarıdaki tüm adımlar değerlendirilip hiçbirine uydurulamayan materyal veya atıkların doğaya en az zarar verecek şekilde yok edilmesi amaçlanır. Örneğin çöplerin yok edilmesinde atık gömme sahalarına kıyasla yakılmaları tercih edilerek enerji üretimi sağlanabilmektedir. Tehlikeli atık sınıfına girenler için ise yönetmeliğe uyarak canlı yaşamını tehdit etmeyecek şekilde süreçler tasarlanmalıdır.

Sonuç

Döngüsel ekonominin bu yapbozun sadece bir parçası olduğunu söylemek şaşırtıcı olmayacaktır. Bu doğrultuda halihazırda çizgisel olan ekonomik sistemi yeniden düşünmeli ve zekice tasarlamalıyız. Döngüsel ekonomi bir gereklilik olmanın çok ötesinde; bir araç olmaktan ziyade, el birliği ile ulaşılacak bir sonuç olarak görülmelidir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Umut Verici! 8
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • J. Kirchherr , D. Reike, M. Hekkert, et al. (2017). Conceptualizing The Circular Economy: An Analysis Of 114 Definitions. Resources, Conservation & Recycling, sf: 221–232. doi: 10.1016/j.resconrec.2017.09.005. | Arşiv Bağlantısı
 • M. Geissdoerfer, P. Savaget, N. M. P. Bocken, E. J. Hultink, et al. (2019). The Circular Economy: A New Sustainability Paradigm?. Journal of Cleaner Production, sf: 757-768. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.12.048. | Arşiv Bağlantısı
 • N. M. P. Bocken, I. de Pauw, C. Bakker, B. van der Grinten, et al. (2021). Product Design And Business Model Strategies For A Circular Economy. Journal of Industrial and Production Engineering, sf: 308-320. doi: 10.1080/21681015.2016.1172124. | Arşiv Bağlantısı
 • K. S. Wiebe, N. Yamano, et al. Estimating Co2 Emissions Embodied In Final Demand And Trade Using The Oecd Icio 2015. (3 Ekim 2016). Alındığı Tarih: 9 Şubat 2021. Alındığı Yer: OECD doi: 10.1787/18151965. | Arşiv Bağlantısı
 • C. Surgenor. Lufthansa Cargo Picks Up Environmental Responsibility Award For Fuel-Saving Data Tool. (1 Ekim 2017). Alındığı Tarih: 9 Şubat 2021. Alındığı Yer: greenaironline | Arşiv Bağlantısı
 • F. Branca, H. Nikogosian, T. Lobstein, et al. The Challenge Of Obesity In The Who European Region And The Strategies For Response. (1 Şubat 2007). Alındığı Tarih: 9 Şubat 2021. Alındığı Yer: World Health Organization | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/08/2022 06:58:17 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10120

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Canlılık Cansızlık
Yüz
Alzheimer
Süpernova
Deprem
Gerçek
Hamilelik
Sperm
2019-Ncov
Vegan
Zihin
Mikrop
Analiz
Irk
Ara Geçiş Türleri
Antropoloji
Sosyal Medya
Element
Aslan
Genetik Değişim
Samanyolu Galaksisi
Burun
Ana Bulaşma Mekanizması
Ölçüm
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.