Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Diabetes İnsipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı)

Diabetes İnsipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı) Hormone
9 dakika
17,542
 • Endokrinoloji
 • Nefroloji
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Diabetes İnsipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı)
 • Türkçe Adı Diabetes İnsipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı)
 • İngilizce Adı Diabetes İnsipidus
 • OrphaNet 178029
 • Diğer İsimleri Yalancı Şeker Hastalığı, Yalancı Diyabet, Şekersiz Diyabet

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Diabetus insipidus (yalancı diyabet, şekersiz şeker hastalığı), antidiüretik hormonun algılanamaması, fazla veya eksik üretilmesi sonucu meydana gelir. Bu farklılaşma vücudun sıvı düzenleme sistemlerini bozar çünkü böbreklerde suyun emilimini ve atılımını kontrol eden hormon antidiüretik (vazopressin, ADH) hormondur.[8] Sıklıkla Tip-1 diyabet ile karıştırılmaktadır.[9] Belirtiler şeker hastalığı ile benzer olsa da etiyolojisi farklıdır. Aşırı susama (polidipsi), sık idrara çıkma (poliüri) ve geceleri sıklıkla idrara kalkma (noktüri) tipik belirtilerindendir. Benzer belirtileri olması sebebiyle şeker hastalığı gibi algılanabilir. Aradaki fark diabetes insipidus ve diabetes mellitus'u ayırt edebilen glikoz varlığıdır. Diabetes insipidus hastalığı kan veya idrarda glikoz ile bağlantılı değildir.[2]

Hastalığın 4 farklı formunun şeması.
Hastalığın 4 farklı formunun şeması.
Nature

Hastalığın dört farklı hali vardır, en fazla görülen hali olan merkezi diabetus insipidus (SDI) yeterli sayıda üretilmeyen antidiüretik hormon (vazopressin, ADH) seviyesinden kaynaklanır.[8] Hormon eksikliği; limbik sistemin bir kısmında görülen iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (malign) tümörlerin, bakteriyel-viral enfeksiyonların, otoimmün (bağışıklıkla ilgili) veya vasküler (damarlar ile ilgili) hastalıkların, yanlış ameliyat ya da ameliyat sonrası komplikasyonların ve kafa travmasının sonucudur. Özellikle hormonun sentezlendiği hipotalamus (supraoptik ve paraventriküler çekirdeklerde nöronların yıkımı veya dejenerasyonu)[1] ve depolanıp, salındığı arka hipofizde meydana gelen hasarlar ana etkendir. Herhangi bir patoloji tespit edilemeyen diabetus insipidus hastaları da bulunmaktadır. Vakaların %20 ila %50'si idiyopatik (E.N. : İdiyopati, belli bir neden olmaksızın gelişen patolojik durum) olarak kabul edilir.[1]

Bu Reklamı Kapat

Hastalık, aşırı susama (polidipsi) ve sürekli su içilme haline sebep olur.
Hastalık, aşırı susama (polidipsi) ve sürekli su içilme haline sebep olur.
Pexels, Daria Shevtsova

Diğer en sık karşılaşılan hali, Nefrojenik diabetes insipidus (NDI); böbrek tübüllerinden (E.N. : böbreklerdeki suyun atılmasına veya yeniden emilmesine neden olan yapılar) kaynaklanan bir kusur olduğunda ortaya çıkar.[5] Bu kusurlar kalıtsal gen değişikliklerinden veya mutasyonlardan kaynaklanabilir.[2] Vücutta yeteri kadar antidiüretik hormon bulunmasına rağmen böbreklerinizin hormona düzgün yanıt verememesine neden olur.[4] Nefrojenik diabetes insipidus (NDI) etiyolojisinde böbrek hasarı, lityum (bipolar ve duygudurum bozukluklarında kullanılan ilaç) ve foskarnet (bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antiviral ilaç) kullanımı,[7] kalıtsal faktörler, kandaki düşük potasyum seviyeleri (hipokalemi), kanda yüksek kalsiyum seviyeleri (hiperkalsemi) veya idrar tıkanıklığı bulunur.[6] Hastalığın bu versiyonu için kesin tedavi yöntemi yoktur.

Hastalığın üçüncü sık karşılaşılan hali ise dipsojenik diabetes insipidus (DDI) hastalığıdır. Aşırı dereceye varan su tüketimi nedeniyle hipotalamustaki susuzluk düzenleyici mekanizmanın zarar görmesinden kaynaklanır.[7] Bu zarar görme, vazopressin salgılanmasını baskılayan ve idrar çıkışını artıran susuzluk ve sıvı alımında anormal bir artışa neden olur.[2] Merkezi diabetus insipidus (SDI) etiyojileri bunun içinde geçerlidir ayrıca akıl sağlığı bozukluklarının[2], şizofrenin[7] de neden olabileceği düşünülmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Merkezi diabetus insipidus (SDI) tedavisinde kullanılan ''desmopressin'' ile tedavi su zehirlenmesine yol açar.[3] (E.N. : Desmopressin, geceleri idrara kalkma, idrar kaçılma (noktüri) halini, idrarda atılan su miktarını sınırlayarak; yani antidiüretik etki yaparak kontrol sağlayan ilaçlar bütünüdür.[10])

Gestasyonel diabetes insipidus (GDI) sadece gebelerde gözükür ve bebeği oldukça etkileyici bir yapıya sahiptir.
Gestasyonel diabetes insipidus (GDI) sadece gebelerde gözükür ve bebeği oldukça etkileyici bir yapıya sahiptir.
Pixabay, Mario Trainotti

Hastalığın sadece gebelerde gözüken haline gestasyonel diabetes insipidus (GDI) denir. Teşhisi en zor olan hali budur.[3] Genellikle hamileliğin son üç ayında görülür. Hamilelik sürecinse plasenta tarafından üretilen bir enzim (bkz. vazopressinaz enzimini) annede antidiüretik hormonu bozar ve işlevini kaybetmesine neden olur.[2] Bu farklılaşma vücudun sıvı düzenleme sistemlerini bozar. Tedavisinde vazopressinazın aşırı üretilmesi baskılayan ilaçlar (örnek: dezmopressin ''DDAVP'') kullanılır.[3] Çok nadir durumlarda nefrojenik diabetes insipidus (NDI) yani; böbreklerdeki bir kusurdan kaynaklı vazopressine uygun cevap verilememe hali gestasyonel diabetes insipidusa (GDI) dönüşebilir.[7]

Merkezi diabetus insipidus, genellikle 10 ile 20 yaşları arasında gözükür. Hamilelerde gözüken diabetus insipidus hariç diğer versiyonlar için belirli bir yaş aralığı yoktur.[1] Yapılan laboratuvar incelemelerinde idrarda sodyum ve potasyum kaybı gözükmektedir.[11] Elektrolit kaybının nedeni elektrolit ve hacim homeostazinin vücuttaki suyu koruma pahasına mineralleri feda etmesidir. Bu süreç oldukça karışık ve uzun etkileşimlerin kaçınılmaz sonucudur.[9]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Belirti ve Semptomlar

Diabetus insipidus (yalancı diyabet, şekersiz şeker hastalığının) dört farklı formu bulunduğundan ve etiyolojileri farklı olduğundan belirtilerde değişiklik olması mümkündür. Hastalığın tüm versiyonları için idrar soluktur, renksizdir ve konsantrasyonu düşüktür.[2] Hastalığın en fazla görülen hali olan merkezi diabetus insipidus (SDI), ikinci en sık gözüken hali nefrojenik diabetes insipidus (NDI) için karakterize beş belirti vardır, bunlar:

 • Aşırı susama (polidipsi), su içilmesine rağmen susuzluğun kesilmemesi,
 • Sık idrara çıkma (poliüri), gün içinde veya uyurken olağan dışı idrara çıkma; bu yüzden alınan sudan daha fazla su kaybı yaşanır (dehidrasyon),
 • Geceleri sıklıkla idrara kalkma (noktüri); bu sebepten uyku problemi,
 • Yetişkinler için az, çocuklar için fazla gözükecek şekilde yatağı ıslatma (enürezis),[1]
 • Elektrolit kaybı ile ilişkili; sodyum kaybı (hiponatremi), potasyum kaybı (hipokalemi), kilo kaybı[1] ve iştahsızlıktır (anoreksi).
Dehidrasyon yüzünden tansiyon bozukluğu ve bunun sonucunda ortaya yeni belirtiler çıkabilir.
Dehidrasyon yüzünden tansiyon bozukluğu ve bunun sonucunda ortaya yeni belirtiler çıkabilir.
Pixabay, Mc Ronny

Hastalık dehidrasyon (sıvı kaybı) ve elektrolit kaybına neden olursa bu komplikasyonların da ek belirtileri olduğundan kişilerde bunlarda gözükecektir.[7] Komplikasyonların ek belirtileri şunlardır:[13]

 • Kuru ve yapışkın ağız (kserostomia),
 • Tansiyon düşüklüğü, özellikle ayağa kalkınca tansiyonun düşmesi (hipotansiyon),
 • Baş dönmesi (vertigo), baş ağrısı (capitis),
 • Ciltte kuruma ve buruşukluk (cilt elastikiyetinde değişiklikler),
 • Yorgunluk ve halsizlik,
 • Mide bulantısı ve kusma,
 • Bilinç bulanıklığı (konfüzyon), unutkanlık (amnezi), bilinç kaybı ve sinirlilik (agresyon).

Merkezi diabetus insipidus (SDI) hastalığı, çocuklarda aşağıdaki belirtilere neden olabilir[1]:

 • Ateş,
 • Uyuşukluk, sinirlilik (agresyon),
 • İshal,
 • Büyüme geriliği görülebilir.

Sık idrara çıkma (poliüri) en tipik belirtilerden birisidir. Günde >2,5-3 litre ve üzeri, nadir vakalar için >20 litre ve üzeri idrar atımı gözükür.[4] Dipsojenik diabetes insipidus (DDI) için yukarıdaki belirtiler benzerdir lakin etiyolojisi aşırı su alımı sonucu olduğundan belirtide sık su içme gözükmez.[7] Gestasyonel diabetes insipidus (GDI) ise anne dışında bebeği etkileyen bir durum olduğundan anne karnında ölüm ve doğum sonrası ölüm gerçekleşebilir (maternal veya perinatal mortalite).[9]

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Arginin vazopressin (AVPRV2) vazopressin hormonu için reseptör (hücre dışındaki bir sinyali hücre içine taşıyan mekanizma) görevi gören bir proteindir. Bu reseptör, böbreklerde vazopressin veya antidiüretik hormon (ADH) adı verilen bir hormonla birlikte çalışır. Vazopressin V2 reseptörü, böbrek tübüllerinde bulunur.[17] (E.N. : Böbrek tübülü, suyun böbreklerden kan dolaşımına yeniden emilmesini sağlayan bir dizi küçük tüp olan toplama kanalları)

Bu Reklamı Kapat

Bir kişinin sıvı alımı düşük olduğunda veya çok fazla sıvı kaybedildiğinde (örneğin terleme yoluyla), vücut daha fazla ADH üretir. Bu hormon vazopressin V2 reseptörüne bağlanır ve böbrekler suyun bir kısmını tekrar kan dolaşımına geri çekerek idrarı konsantre etmeye çalışır. Sıvı alımı yeterli olduğunda, vazopressin V2 reseptörü ile etkileşime girmek için daha az ADH hormonu ortaya çıkar. Bu zamanlarda, kan dolaşımına daha az su emilir ve idrar daha az seyreltilir.[17]

Böbreğin temel işlevsel birimi olan nefronun yapısı.
Böbreğin temel işlevsel birimi olan nefronun yapısı.
Wikimedia, Henry Gray

Merkezi diabetus insipidus (SDI) hastalığına sahip bir ailede, AVP geninin ekson (nükleik asit dizisi) 1'inde 301C-T mutasyonu tanımlanmıştır. Hastalıktan etkilenen 3 çocukta homozigottur lakin ebeveynler heterozigottur, bu da otozomal resesif kalıtımı düşündürmektedir[12] (E.N. : Hastalığa sahip olmak için aynı genin iki değişmiş kopyasını -her bir ebeveynden olacak şekilde- taşınması durumu).

Nefrojenik diabetes insipidus (NDI) olan ve birbiri ile ilişkisi olmayan (akrabalık bakımından) 2 hastada, AVPR2 geninde 2 farklı mutasyon,[14] farklı bir incelemede ise yine birbiri ile ilişkisi olmayan 3 hastada, AVPR2 geninde 3 farklı mutasyon tespit edildi. Hastalardan birisi 37 yaşında olup yaşamın ilk yıllarında tekrarlayan ve uzun süreli sıvı kaybı (dehidrasyon) periyotlarından; sık idrara çıkma (poliüri), aşırı susama (polidipsi) ve zeka geriliğinden muzdaripti.[15] Nefrojenik diabetes insipidus (NDI) hastalığına sahip 5 farklı ailede, AVPR2 geninde 1'i yeni ve 1'i si daha önce bildirilen mutasyon tanımlandı. Ayrıca AVPR2'yi içeren yeni bir bitişik gen delesyonunu görüldü.[16] (E.N. : Delesyon, genetikte bir kromozomun bir parçasının kopup, kaybolmasıyla kopyalanmaması sonucu meydana gelen kromozom anomalilerindendir. Kopan parçadaki genler kaybolur yani eksilir ve ciddi genetik hastalıklara sebep olur.)

Otozomal dominant ailesel nörohipofizeal diabetes insipidus (adFNDI), AVP pre-prohormonu kodlayan AVP genindeki mutasyonlardan kaynaklanan postnatal arginin vazopressin (AVP) eksikliğinden kaynaklanır.[8]

Bu Reklamı Kapat

Teşhis Yöntemleri

Anamnez alınır. Hastalık, dehidrasyon (sıvı kaybı) ve elektrolit kaybına neden olabildiğinden fiziksel muayene yapılır (yukarıda komplikasyonların belirtilerine bakınız). İdrarın seyreltik veya konsantre olup olmadığını ve diabetus mellitus (şeker hastalığı) gibi hastalıklardan ayırt edilmesi için 24 saatlik veya tek seferlik idrar örneği alınabilir. Merkezi diabetus insipidus (SDI) belirtileri arasında; sodyum (hiponatremi) ve potasyum kaybı (hipokalemi) bulunduğundan ayrıca düşük potasyum (hipokalemi) ve yüksek kalsiyum seviyeleri (hiperkalsemi) nefrojenik diabetes insipidus (NDI) etiyolojisi olduğundan kan testi istenebilir.[2] CDI tanısı konulduktan sonra, tümör belirteçleri, iskelet araştırması da istenebilir.[1]

Hastalığın teşhisi için tek seferlik veya 24 saatlik idrar örnekleri alınabilir. İdrar örneklerinin doğru sonuç vermesi için nasıl alınması konusunda uzmanlara danışılmasında fayda vardır.
Hastalığın teşhisi için tek seferlik veya 24 saatlik idrar örnekleri alınabilir. İdrar örneklerinin doğru sonuç vermesi için nasıl alınması konusunda uzmanlara danışılmasında fayda vardır.
Pixabay, Frolic Somepl

Desmopressin etken maddeli ilaçlar hastalığın nefrojenik diabetes insipidus (NDI) ya da merkezi diabetus insipidus (SDI) olmasını belirlemek için kullanılır. Hastalık eğer merkezi ve gestasyonel ise ilaçlar etki gösterecek değilse göstermeyecektir. Etki gösterdiğin kanıtı idrara çıkmayı azaltması ve seyreltilmiş idrar üretimine zıt bir tepki göstermesidir.[9] Beyin emarı çekilebilir ve incelemeler yapılabilir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Diabetes insipidus için birincil tedavi, sıvı kaybını (dehidrasyon) önlemek için yeterince sıvı almak ve sık idrara çıkmayı (poliüri) engellemektir. Su ve elektrolit seviyelerini düzeltmek asıl önceliktir. ''Desmopressin'' adı verilen ilaç, geceleri idrara kalkma (noktüri) halini, idrarda atılan su miktarını sınırlayarak; yani antidiüretik etki yaparak kontrol sağlar. İlaç enjeksiyon, burun spreyi veya hap olarak farklı isimler ile piyasada bulunmaktadır.[2]

Özellikle nefrojenik diabetes insipidus (NDI) hastalarına, aspirin (antitrombotik, NSAİİ) veya ibuprofen (grip semptomlarını azaltmak için ve ağrı kesici olarak kullanılan ilaç) idrar hacmini azaltmaya yardımcı olduğu için diüretiklere ek olarak verilmektedir. Ayrıca lityumun toksik etkisini baskılayıcı ilaçlarda verilebilmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Celestron Astromaster 90EQ (Başlangıç, 90 mm Apertür, Taşınabilir Refraktör Teleskop)

Hem karasal hem de gökyüzü görüntüleme için uygun çift amaçlı teleskop arıyorsanız, AstroMaster Serisi sizin için. AstroMaster Serisi, Ay’ın ve gezegenin parlak, net görüntülerini üretir.

Jüpiter’in aylarını ve Satürn’ün halkalarını Astromaster serisi teleskopların her biriyle kolayca görmek mümkündür. Galaksiler ve bulutsular gibi daha derin uzay nesnelerinin görüşleri için, Newton reflektörlerinin daha büyük diyafram ve ışık toplama yeteneğini önermekteyiz.

 • Hızlı ve kolay kurulum
 • Daimi monte
 • Karasal ve astronomik kullanım için ideal
 • German Equatorial mount ayar çemberleri
 • Gökyüzü nesnelerini doğru bir şekilde bulmak ve izlemek için 1.25″ çelik boru ayaklı tripod sağlam ve stabil bir platform sağlar
 • Açık ve net görüntüler için bütün kaplamalı cam optikler
 • Aksesuarların rahat bir şekilde depolanması için aksesuar tepsisi
 • 10.000 nesne veritabanı, yazdırılabilir gökyüzü haritaları ve 75 gelişmiş görüntü ile BONUS Astronomi Yazılımı
Devamını Göster
₺5,499.00
Celestron Astromaster 90EQ (Başlangıç, 90 mm Apertür, Taşınabilir Refraktör Teleskop)

Çoğu CDI hastası ''desmopressin'' ile iyi ve etkili tedavi edilmektedir.
Çoğu CDI hastası ''desmopressin'' ile iyi ve etkili tedavi edilmektedir.
Pexels, Bongkarn Thanyakij

Dipsojenik diabetes insipidus (DDI) aşırı dereceye varan su tüketimi sonucu olduğundan ağzı nemlendirmek ve tükürük akışını artırmak için buz parçaları veya ekşi şekerleri emmek tavsiye edilir. Bu yollar içme arzusunu azaltmakta yardımcı olacaktır. Lakin kesin bir tedavisi yoktur.[2]

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Çoğu CDI hastası ''desmopressin'' ile iyi ve etkili tedavi edilmektedir. Prognoz, etiyolojiye göre değişmektedir. Tümör ve enfeksiyonlara bağlı ortaya çıktıysa bunların şiddetine göre gidişat değişebilir.[8] İdiyopatik CDI için tedavi yoktur, ancak yaşam beklentisi üzerinde hiçbir etkisi olmayan yönetilebilir bir hastalıktır. İkincil CDI vakalarında, altta yatan hastalığın yetersiz tedavisi ölüme neden olabilir.[1]

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Merkezi diabetus insipidus (SDI) yaklaşık 1-9/100.000 kişiyi etkilemektedir.[1] Diğer türleri de oldukça nadir gözüken hastalıklardır.

Etimoloji

Fransızca ''diabète'' sözcüğünden alıntıdır. Eski Yunanca da ''διαβήτης'' kelimesine dayanır. Bu kelime akan musluk, bozulmuş musluk anlamına gelir. "Insipidus" ise Latincede tatsız manasına gelir.[9]

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 9
 • Bilim Budur! 7
 • Muhteşem! 4
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Korkutucu! 2
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 18/05/2022 16:17:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9288

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Aşılar
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
Epidemik
Enerji
Beslenme Davranışı
Bebek
Popülasyon
Zehirli Mantar
Nükleer Enerji
Yapay Seçilim
Süpernova
Antik
Ortak Ata
Gıda
Araştırmacılar
Sinek
Kalp
Kanıt
Evrim Kuramı
Solunum
Hukuk
Böcek Bilimi
Tarım
Jeoloji
Eşcinsellik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et