Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Davranışsal Bağışıklık Sistemi, Irkçılığın ve Ayrımcılığın Kökeni Olabilir mi?

Bilinçdışı Faktörlerden Kaynaklı Enfeksiyon Korkusu, Birçok Davranışımızın Altında Yatan Sebepleri Açıklayabilir!

Davranışsal Bağışıklık Sistemi, Irkçılığın ve Ayrımcılığın Kökeni Olabilir mi?
8 dakika
5,017
 • Evrimsel Biyoloji
 • Evrimsel Psikoloji

Patojenler milyonlarca yıldır insan ve insanlık öncesi ekolojilerde varlıklarını sürdürmektedir. Bulaşıcı hastalıklar tarih boyunca diğer tüm ölüm nedenlerinden daha fazla insan ölümünden sorumludur. Patojenler tarafından uygulanan seçilim baskıları o kadar güçlüdür ki belli bazı hastalıklara direnç gösteren genetik mutasyonlar popülasyonda olağandışı bir hızla yaygınlaşabilir. Evrimsel süreçte bu seçilim baskıları sonucu mikropların vücuda girmesini önleyici bariyerler (deri, tükürük salgısı, mide asidi vb.) ve vücut bağışıklık savunması gibi birçok adaptasyon ortaya çıkmıştır. 

Patojenlerle enfekte olmuş birçok canlıda bilim insanlarının “hastalık davranışları” adını verdiği bir dizi semptom görülür. Hastalandığınız zaman ateşiniz yükselir, iştahınızı kaybedersiniz, halsiz ve depresif hale gelirsiniz. Yaygın inancın aksine bu semptomlar hastalık etkeninin sizi zayıflattığı anlamına gelmez, tam tersine beynin bağışıklık sistemiyle birlikte hastalığa karşı çok yönlü bir mücadeleye girdiğini gösterir. Mikroplar genellikle dar bir sıcaklık aralığında yaşayabilirler. Ateşin yükselmesi bunların çoğunu ısıyla öldürmeye yarar.

Bu Reklamı Kapat

Ancak vücuttaki bu immünolojik mekanizmalar oldukça masraflıdır. Örneğin insan vücudunun sıcaklığını sadece 1°C arttırmak için metabolik aktivitede yaklaşık %13'lük bir artış gereklidir. Ayrıca bu semptomların birçoğu, bireylerin uyum başarısını arttırıcı diğer aktivitelere (çiftleşme, yavru bakımı vb.) katılma imkanını da engeller. İmmünolojik savunma ancak davetsiz misafirlerin vücuda girmesinden ve zarar vermeye başlamasından sonra ortaya çıkar.

Bu durumda patojenle vücut içerisinde mücadele etmek yerine daha en başından onunla hiç karşılaşmamak daha etkili bir savunma değil midir? Acaba hayvanlarda fizyolojik bağışıklık sistemine ek olarak davranışsal bir dizi savunma mekanizması da evrimleşmiş olabilir mi?

Bu Reklamı Kapat

Gerçekten de nematod kurtlardan şempanzelere kadar çok çeşitli hayvan türünde enfeksiyon riski taşıdığını gösteren ipuçları taşıyan bireylerle fiziksel temastan kaçınma davranışı görülür. Örneğin karıncalar yuvalarına zararlı mantar ve bakterilerin çoğalmasını engelleyen reçine parçacıkları dizerler. Bazı kurbağa türlerinin iribaşları hasta iribaşların yanında yüzmekten kaçınırlar. Dişi fareler nematod kurtlarla enfekte erkeklerin kokularından rahatsızlık duyarlar. Şempanzeler polio (çocuk felci) virüsü ile enfekte bireylerle sosyal temastan kaçınırlar. Primatolog Jane Goodall şempanzelerin, “dışkıyla kirlenmekten içgüdüsel bir dehşet” duyduklarından ve kazara dışkıya temas ettiklerinde kendilerini yaprakların yumuşak kısımlarıyla temizlediklerinden bahseder.

Davranışsal Bağışıklık Sistemi Nedir?

İlk kez British Columbia Üniversitesinden psikolog Mark Schaller’in ortaya attığı bir terim olan “davranışsal bağışıklık sistemi”, beynimizin uyguladığı bir çeşit hastalık önleyici tedbirdir. Bu sistem çevremizdeki patojenlerin varlığını saptamak ve onlarla temastan kaçınmamıza yardımcı olmak üzere evrimleşmiş bir psikolojik mekanizmalar paketi olarak tanımlanabilir. Koku ya da görme duyusu yoluyla enfeksiyon riski algılandığı zaman bir çeşit psikolojik tepkiler zinciri tetiklenir. Örneğin insanlarda evrensel olarak görülen iğrenme duygusunun ve bu duyguya verilen tepkilerin bizi patojenlerden uzak tutmak için evrimleştiği düşünülmektedir.

Resim 1. Darwin'in “İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi” (1872) adlı kitabından tiksinti ifadesini gösteren bir fotoğraf.
Resim 1. Darwin'in “İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi” (1872) adlı kitabından tiksinti ifadesini gösteren bir fotoğraf.
Wellcome Library

İğrenme hassasiyeti bireyler arasında hatta aynı bireyin yaşamının çeşitli dönemlerinde farklı derecelerde olabilir. Örneğin kadınların iğrenme duyarlılığının erkeklere göre genellikle daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun sebebi kadınların kendilerine bağımlı olan küçük çocuklarının da enfeksiyonlardan korunması için ekstra çaba sarf etmek zorunda olmaları olabilir. Ayrıca hamilelik döneminde bağışıklık sistemi embriyoyu vücudun reddetmemesi için baskılandığından hastalıklara daha açık hale gelen kadın bedeninin daha fazla korunmaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle hamilelik döneminde çeşitli gıdalara ve kokulara karşı tiksinti duyulmasının ve sabah bulantılarının vücudu toksinlerden ve enfeksiyonlardan uzak tutmaya yaradığı düşünülmektedir. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Fizyolojik ve davranışsal bağışıklık sistemleri birbirinden bağımsız mı çalışıyor yoksa etkileşim içinde mi? Bu sorunun cevabını araştırmak için Schaller ve ekibi iki farklı slayt gösterisinden önce ve sonra deneklerin kanlarını alarak akyuvarlarında patojenlerle savaşmaya yarayan interlökin 6 (IL-6) molekülünün artıp artmadığına baktı. Kendilerine doğrultulmuş bir silahın olduğu resimleri gören kontrol grubunda önemli bir değişiklik gözlenmezken hasta insanlarla ilgili resimler izleyen denek grubunda IL-6 molekülü açısından %25'lik bir artış gözlendi (Resim 2). Görünüşe göre gözlerimiz bağışıklık sistemimiz için bilgi sağlamakta ve sadece hasta bir insana bakmak bile bağışıklık sistemimizin harekete geçmesi için yeterli olabilmektedir. 

Resim 2. Görsel ipuçlarına örnekler ve bu ipuçlarına karşı vücudun gösterdiği bağışıklık tepkisi. (a) Deneklere gösterilen kendilerine doğrultulmuş bir silah içeren veya hasta bir kişiye ait fotoğraflar. Grafik (b) fotoğraflar gösterildikten sonra deneklerin kanındaki interlökin-6 molekülünün (IL-6) ortalama artış oranları.
Resim 2. Görsel ipuçlarına örnekler ve bu ipuçlarına karşı vücudun gösterdiği bağışıklık tepkisi. (a) Deneklere gösterilen kendilerine doğrultulmuş bir silah içeren veya hasta bir kişiye ait fotoğraflar. Grafik (b) fotoğraflar gösterildikten sonra deneklerin kanındaki interlökin-6 molekülünün (IL-6) ortalama artış oranları.
Schaller et al., 2010.

Davranışsal bağışıklık sistemimiz bizi hastalıklardan nispeten korumasına karşın mükemmel değildir. Çoğu zaman aşırı yüzeysel ipuçlarına dayanan bu sistem bazı durumlarda gerçek bir patojen enfeksiyonu tehdidi oluşturmayan durumlara da tepki vermeye neden olabilir. Bu nedenle herhangi bir hastalık bulaştırma tehlikesi olmayan ancak normalden farklı görünen özürlü, yaşlı ya da obez kişilere karşı da içgüdüsel bazı tepkiler gösterebiliriz. 

Davranışsal bağışıklık sistemi kabaca kalibre edilmiş olmasının yanı sıra bilinçli bir şekilde üzerinde düşünülmeyen, mantığımızla değil duygularımızla tetiklenen ve bu nedenle bizi kolayca yanılgıya düşürebilecek bir mekanizmadır. Schaller ve arkadaşlarının yaptığı bir başka deneyde bazı deneklere iki farklı kişinin fotoğrafı gösterilmiş ve onların sağlık durumu hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Birinci fotoğraftaki kişinin yüzünde bir doğum lekesi vardı ve deneklere bu kişinin tamamen sağlıklı olduğu bildirildi. İkinci fotoğraftaki kişinin ise sağlam görünmesine karşın bulaşıcı bir verem mikrobu taşıdığı bildirildi. Katılımcıların bilinçdışında hangi kişiyi enfeksiyonla ilişkilendirdiğini belirlemek için bilgisayara dayalı bir test yapıldı. Deneyin sonucunda yüzünde doğum lekesi olan kişinin daha büyük bir hastalık tehlikesi olarak algılandığı ortaya çıkmıştır. 

Davranışsal Bağışıklık Sistemi, İnsanlardaki Irkçı Önyargıların Kökenlerini Açıklayabilir mi?

Yabancı düşmanlığının çok çeşitli sebepleri olabilir. Yabancı olarak algılanan bireylerin enfeksiyon tehlikesiyle ilişkilendirilmesinin bunlardan biri olabileceği düşünülmektedir. Bu hipotezi destekleyen bir çalışma, gebeliğin ilk üç ayında kadınların daha fazla yabancı düşmanlığı gösterdiğini, bu durumun hamileliğin ilerleyen dönemlerinde daha az görüldüğünü ortaya koymuştur. Aşırı titiz ve hastalıktan korkan kişilerin anormal görünüşlü kişilere karşı daha fazla antipati duyduğu da bildirilmiştir. Ayrıca, diğer tehditlerin belirgin olduğu kontrol koşullarına kıyasla, enfeksiyon tehdidi göze çarptığı zaman, insanlar yabancı yerlerden gelen göçmenlere karşı daha abartılı önyargılar sergilemektedir.

Patojenlerle olan ezeli mücadelede kullandığımız savunma yöntemleri zamanla düşünme biçimimizi, davranışlarımızı ve kültürümüzü şekillendirmiştir. Toplumda özellikle temizlikle ilgili kuralları ihlal edenler hoş karşılanmaz ve dışlanır. Bu durumun zaman içinde toplulukların kurallar oluşturmasına, uygarlığın ve iş birliğinin artmasına neden olduğu düşünülmektedir. İnsanlar yerleşik hayata geçip tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladıklarında parazit hastalıklarının sayısında büyük bir artış olmuştur. Bazı temel temizlik kurallarını emreden dinlerin ortaya çıkışı da aynı döneme rastlamaktadır. Dünyadaki birçok dini inanç hastalıkların yayılmasını engellemeye yarayacak bazı davranışlar konusunda oldukça sıkı kurallara uymayı gerektirir. 

Bu Reklamı Kapat

Fiziksel parazitlerden kaçınma şeklinde ortaya çıkmış tiksinme duygusu zamanla sosyal parazitlerden kaçınma şeklinde genişletilmiş bir amaca da hizmet etmiş olabilir. Örneğin yalancılık, açgözlülük, zorbalık, tecavüz veya çocuk istismarı gibi ahlaki olmayan davranışlar da insanlarda tiksinti uyandırırlar ve aynı yüz ifadesine ve beyinde aynı bölgelerin aktive olmasına neden olurlar. Genellikle birçok ahlaki karar üzerinde uzun uzun düşünüp taşınmayız. İçimizden gelen sese kulak veririz. Tiksinme duygusu bazı ahlaki kararları verirken de genellikle güvendiğimiz bir dayanaktır. Ancak bu durumun bazen çok yanlış kararlar vermemize de neden olabileceği unutulmamalıdır. Bazı psikologlar koyu renkleri pislik ve bulaşma ile ilişkilendirdiğimizi ortaya koyan deneyler yapmışlardır. İnsan zihni siyah rengi günahla, beyazı ise erdem ve kutsallıkla ilişkilendirmektedir. Bu bize neden koyu tenli insan stereotiplerinin genellikle ahlaksızlık veya kötü hijyenle ilişkilendirildiğini açıklayabilir. 

Araştırmacılar dünya çapında 122 ülkede tiksinti duyarlılığı ve siyasi ideoloji arasında ilişki bulmuşlardır. Enfeksiyon hastalıkları tehlikesinin hatırlatıldığı insanların toplumun geleneksel ahlak değerlerini savunmaya daha fazla meyilli olduğu görülmüştür. Ancak bu tutum değişiklikleri çok ciddi değil daha mütevazi boyuttadır. 

Sonuç olarak insanlarda hastalıktan kaçınma davranışının altında yatan psikolojiyi anlamanın pratik yararları vardır. Eğer ırkçılık, önyargı ve ayrımcılık gibi insan davranışlarının temel sebeplerini bilebilirsek bu davranışları kontrol etmenin veya azaltmanın yollarını da bulabiliriz. Elde edeceğimiz bulgular sağlık politikası uygulayanların daha etkili sosyal müdahaleler tasarlamalarına yardımcı olabilir ve insanların ölümcül grip ve diğer hastalık salgınları sırasında kararlarını ve eylemlerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir. 

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 10
 • Tebrikler! 10
 • Bilim Budur! 7
 • İnanılmaz 6
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Umut Verici! 2
 • İğrenç! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/08/2022 19:58:20 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8416

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Oyun Teorisi
Evrimsel Tarih
Anne
Afrika
Makale
Köpekbalığı
Sağlık Bakanlığı
Etimoloji
Biyokimya
Hasta
Doğa
Küresel
Homo Sapiens
Sıvı
Avrupa
Biyocoğrafya
Hastalık Yayılımı
Yapay Seçilim
Etik
Cinsellik Araştırmaları
Astrofotoğrafçılık
Seçilim
Savaş
Rna
Yemek
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.