Çocukken Egzersiz Yapmak, İlerleyen Yaşlarda Bilişsel İşlevi Koruyabilir ve Geliştirebilir!

Çocukken Egzersiz Yapmak, İlerleyen Yaşlarda Bilişsel İşlevi Koruyabilir ve Geliştirebilir!
Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
5 dakika
688 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 5 ay öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tamagawa Üniversitesi Beyin Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Matsuda Tetsuya ve Kobe Üniversitesi İnsan Gelişimi ve Çevre Enstitüsü'nden Yardımcı Doçent Ishihara Toru'nun da aralarında bulunduğu bir araştırma grubu, çocuklukta yapılan egzersiz ile sonraki yaşamda bilişsel işlevin sürdürülmesi ve desteklenmesi arasındaki pozitif ilişkinin altında yatan, beynin sinir ağları ve korteks yapısıyla ilişkili değişiklikleri aydınlattı. Sonuçlar, 23 Mayıs 2021'de NeuroImage dergisinde yayınlandı.[1]

Önceki on yılda yapılan araştırmalar, çocukluk döneminde egzersizin bilişsel işlevlerin gelişimini etkilediğini zaten göstermekteydi. Son bulgularsa, çocuklukta yapılan egzersizin bu faydalarının, orta yaş ve sonraki yaşamda bilişsel işlevlerin korunmasına ve desteklenmesine kadar uzandığını göstermiştir. Ne var ki bu pozitif ilişkiye ilişkin beyin işlevselliği ve yapısındaki değişiklikler henüz aydınlatılamamıştır. Yeni araştırma, beyindeki bu ilişkinin arkasındaki yapısal ve işlevsel değişiklikleri aydınlatmak için MRI (manyetik rezonans görüntüleme) kullanarak çocuklukta fiziksel aktivite ile sonraki yaşamda bilişsel işlev arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Araştırma grubu, çocukluk çağı egzersizi ile bilişsel işlev arasındaki ilişkiyi ve altta yatan işlevsel ve yapısal sinir ağları ile kortikal yapı arasındaki ilişkiyi araştırmak için yaşları 26 ile 69 arasında değişen 214 katılımcı kullandı. Bu çocukların yaş dağılımını Şekil 1'de görebilirsiniz.

Reklamı Kapat

Şekil 1: Cinsiyete göre yaş yoğunlukları histogramı
Şekil 1: Cinsiyete göre yaş yoğunlukları histogramı
NeuroImage

Çocuklukta yapılan egzersizler, anket yoluyla değerlendirildi. Bilişsel işlevin bir yönü, tepki engelleme (uygun olmayan davranışları bastırma yeteneği), bir yap/yapma görevi kullanılarak ölçülmüştür. MRG'den alınan görüntü verileri analiz edildi ve yapısal ve fonksiyonel bağlantı, kortikal kalınlık, miyelinasyon, nörit oryantasyon dağılımı derecesi ve yoğunluk indeksi hesaplandı. Beyin, İnsan Konektom Projesi'ne uygun olarak 360 alana bölündü ve her alan için fonksiyonel ve yapısal parametreler elde edildi. İstatistiksel analizde, anket yoluyla elde edilen bilgiler karıştırıcı olarak kullanılmıştır. Bu, her katılımcının eğitim geçmişini, ebeveynlerinin eğitim geçmişini, kardeş sayısını ve yetişkinlik dönemindeki egzersizlerini içeriyordu.

Deney Sonuçları

İlk olarak, araştırmacılar, katılımcıların çocukluk döneminde egzersiz yapıp yapmadıkları ile yap/yapma görev performansı (yanlış alarm oranı) arasındaki ilişkiyi analiz ettiler. Bu tür çalışmalarda, deneklerden anlık olarak bir şeyi yapmaları veya yapmamaları istenir ve kognitif performansı yüksek olanların, kendilerine verilen anlık emrin tersini daha az yapmaları beklenir. Bu çalışmada araştırmacılar, çocukluk döneminde (12 yaşına kadar) egzersiz yapan katılımcıların, yapmayanlara göre daha düşük yanlış alarm oranına sahip olduğunu buldular. Ayrıca, bu korelasyonun, katılımcının yaşından bağımsız olduğu da görüldü. Ancak, görev performansı ile çocukluk sonrası egzersiz arasında böyle bir ilişki bulamadılar.

Şekil 2: Erken yaşamda egzersiz katılımı ile engelleyici kontrol arasındaki ilişki
Şekil 2: Erken yaşamda egzersiz katılımı ile engelleyici kontrol arasındaki ilişki
NeuroImage

Daha sonra araştırma grubu, çocukluk döneminde egzersiz yapan katılımcılarda yap/yapma görev performansıyla ilgili beyindeki yapısal ve işlevsel bağlantıyı araştırdı. Bu sonuçlardan, yap/yapma görevinde beyindeki yapısal bağlantı açısından, çocuklukta yapılan egzersiz ile yanlış alarm oranı arasında pozitif ilişkiler ve negatif ilişkiler (Şekil 2A: mavi ile gösterilen bağlantılar) olduğunu doğruladılar. Yapısal olarak bağlı alanların yarısından fazlasında (%73), yap/yapma görevi yanlış alarm oranıyla pozitif olarak ilişkili olan büyük ölçekli ağ bağlantısı bulundu (Şekil 2B, sol kısım). Öte yandan, görevin yanlış alarm oranıyla negatif olarak ilişkili olan yapısal olarak bağlı alanların çoğunda (%88) yarım küreler arası bağlantı bulundu (Şekil 2B, sağ kısım).

Şekil 3: Yapısal bağlantı, çocukluk döneminde egzersiz katılımı ile tepki inhibisyonu arasındaki pozitif ilişkiyi yönetir.
Şekil 3: Yapısal bağlantı, çocukluk döneminde egzersiz katılımı ile tepki inhibisyonu arasındaki pozitif ilişkiyi yönetir.
NeuroImage

İşlevsel alanlar arasındaki bağlantılar açısından, çocukluk döneminde egzersiz yapan katılımcılarda, Yap/Yapma görevi yanlış alarm oranı ile pozitif ilişkiler gösteren bağlantılar (Şekil 3A: kırmızı ile gösterilen bağlantılar) tespit edildi, ancak olumsuz bir bağlantı bulunamadı. Ayrıca, görevin yanlış alarm oranıyla pozitif olarak ilişkili olan bağlı alanların çoğunda (%91) büyük ölçekli ağ bağlantısı bulundu (Şekil 3B, sol kısım). Çocukluk döneminde egzersiz yapmayan katılımcılarda, Yap/Yapma görevindeki yanlış alarm oranıyla ilgili olarak tanımlanan yapısal veya işlevsel bir bağlantı yoktu.

Son olarak, araştırmacılar, çocukken egzersiz yapan katılımcılar için yap/yapma yanlış alarm oranıyla ilgili olarak kortikal yapı parametrelerini araştırdı. Görev performansının kortikal yoğunluk ile negatif olarak ilişkili olduğunu ve nörit oryantasyon dağılımı ve yoğunluğunun derecesi ile pozitif olarak ilişkili olduğunu buldular.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Sonuç

Tüm bu sonuçlar, çocukluk döneminde egzersiz yapan insanların beyin ağlarındaki modüler ayrım ve güçlendirilmiş hemisferler arası bağlantıların, Yap/Yapma görevinde yaptıkları hataların sayısını azalttığını göstermektedir.

Çalışma sonucunda araştırmacılar, çocukluk döneminde (12 yaşına kadar) fiziksel olarak aktif olan kişilerin sonraki yaşamlarında daha yüksek bilişsel işlevlere sahip olduğunu gösterdiler. Ancak bilişsel işlev ile çocukluk sonrası fiziksel aktivite arasında bir ilişki bulamadılar.

Çocuklukta yapılan egzersiz ile bilişsel işlev arasındaki pozitif ilişki, beyin ağlarının modüler ayrımında, güçlendirilmiş inter-hemisferik bağlantıda, kortikal kalınlıkta, daha düşük dendritik dallandırma seviyelerinde ve azalmış yoğunlukta belirgindi.

Çocukluk döneminde, beyin ağının oluşumu çevresel ve deneyimle ilgili faktörlere duyarlıdır. Bu dönemde egzersizin beyin ağı gelişimini optimize ettiği ve sonraki yaşamda bilişsel işlevin sürdürülmesi ve desteklenmesiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Okundu Olarak İşaretle

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

Medya İrtibat
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ T. Ishihara, et al. (2021). Childhood Exercise Predicts Response Inhibition In Later Life Via Changes In Brain Connectivity And Structure. NeuroImage, sf: 118196. doi: 10.1016/j.neuroimage.2021.118196. | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/12/2021 19:31:53 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10624

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Türleşme
Charles Darwin
Parazit
Öğrenme Alanı
Kilo
Yaşam
Etik
Doğa Yasaları
Dünya Sağlık Örgütü
Beslenme
Değişim
Beslenme Bilimi
Uzay
Atmosfer
Taksonomi
Aminoasit
Çağ
Kütleçekimi
Grip
Karanlık Enerji
Mit
Obezite
Büyük Patlama
Balıklar
Abd
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et