Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Çocuk Haçlı Seferleri: Binlerce Çocuğun Gönderildiği Sonu Gelmeyen Yolculuk...

Çocuk Haçlı Seferleri: Binlerce Çocuğun Gönderildiği Sonu Gelmeyen Yolculuk... Medium
14 dakika
8,171
Tüm Reklamları Kapat

Haçlı Seferleri, genel tanımı itibarıyla, 1096-1292 tarihleri arasını kapsayan 200 yıllık bir süreçte, Katolik Avrupa toplumlarının Müslüman Orta Doğu coğrafyası üzerine, kutsal toprakları ele geçirme maksadıyla yapmış olduğu dokuz büyük seferden oluşan istila hareketleri olarak kabul görmektedir. Ne var ki bu hareketlerin alt başlıkları incelendiğinde, seferlerin bahsedildiği kadar tekdüze, sıralı ve sadece bir amaca yönelik olmadığı karşımıza çıkmaktadır.

Misal olarak, Dördüncü Haçlı Seferi, Kudüs'ü Müslümanlar'dan alma maksadıyla başlamış ve dönemin Doğu Roma İmparatorluğu başkenti Konstantinopolis'in işgaliyle sona ermiştir. Yine, Haçlı Seferleri sadece Yakın Doğu üzerinde değil, Avrupa içerisinde de Roma Katolik Kilisesi'nin otoritesini pekiştirmek amacıyla, "sapkın mezhep" kabul edilen Katharlar'a karşı Güney Fransa'ya, Bogomiller üzerine Balkanlar'a, Pagan halklara karşı da Kuzey Avrupa'ya yönelik olarak da yapılmıştır. Bunların yanı sıra Avrupa içerisinde isyan eden halklar ve Papalık ile anlaşmazlık yaşayan imparatorluklar üzerine de seferler düzenlenmiştir. Bunlar gibi, çok sayıda irili ufaklı akın, çeşitli coğrafyalara ve farklı amaçlarla yapılmıştır. Tüm bunlar, Haçlı Seferleri'ni genel bağlamından uzaklaştırmış olup, sadece "dokuz büyük hareket" alt başlığında incelenemeyecek kadar girift bir konu haline geldiğini bizlere göstermektedir.

Gerek kaynak yetersizliği gerekse politik sonuçlarının zayıf olması sebebiyle tarih sahnesinde kendine diğer seferler kadar yer bulamayan kitle hareketlerinden biri de 13. yüzyıl başlarında Almanya Köln'den Nicholas ve Fransa Cloyes'ten Stephen (veya kimi kaynağa göre Étienne) isimli çocukların başını çektiği ve peşlerinden binlerce köylü, çocuk ve kadının geldiği Çocuk Haçlı Seferleri'dir.

Tüm Reklamları Kapat

Çocuk Haçlı Seferleri Nedir?

1198-1216 tarihleri arasında Katoliklerin liderliğini yapan Papa III. Innocentius, Hıttin Savaşı'nın ardından, Eyyûbiler'in eline geçen Kudüs'ü geri almak için bir ordu toplamak istemiştir. Başarılı da olmuştur; fakat yukarıda da bahsettiğimiz gibi 4. Haçlı Seferi olarak adlandırılan bu sefer, Kudüs'e değil, Konstantinopolis'e yapılmıştır. Bu sırada Ortodoks dünyanın başkenti Konstantinopolis, Katolikler tarafından yağmalanmıştır. Bu olay sonucunda Papa, yeni bir Haçlı Ordusu ile tekrar Kudüs'ü alma yolunda girişimlere başlamış; fakat bu girişimler çeşitli nedenlerden dolayı sonuçsuz kalmıştır. Bu süreçte daha çok diğer Hıristiyan cemaatler ve İspanya'daki Müslümanların üzerlerine gidilmiştir. 

Birinci Çocuk Haçlı Seferi

Çocuk Haçlı Seferleri'nin ilki, 1204'teki 4. Haçlı Seferi ile 1217'de başlayan 5. Haçlı Seferi arasında gerçekleşmiştir. "Haçlı Seferi" olarak adlandırılmasından ötürü gerçekten diğer Haçlı Seferleri'nde olduğu gibi bir "savaş" olduğu akıllara gelse de, çocuk haçlılar sadece yola çıkmakla kalmışlardır. Ancak başlarına gelenler, belki de bir savaş kadar acı vericidir.

Bu dönemde ortaya çıkan ve Almanya'nın Renanya bölgesinde bir çoban olan Nicholas, insanlara Tanrı'nın kendisini Kudüs'te bulunan kutsal mezarı kurtarmakla vazifelendirildiğini söyledi. Amacı, Alp Dağları'nı aşıp İtalya'ya ulaşmak ve oradan da Akdeniz'i geçerek kutsal topraklara ulaşmaktı. Söylediğine göre Tanrı, tıpkı Musa peygamberin yaptığı gibi denizi yarabileceğini söylemiş ve Akdeniz'in önlerinde kuruyup açılacağını müjdelemişti.

Buna inanan ve çoğu erkek çocuklardan, köylülerden, kentli işsizlerden ve gündelik işlerde çalışan halk tabakasından oluşan birçok kişi (ki binlerce kişiden oluşan bu sivil gruplara dönem kroniklerinde "pueri" denmektedir), birkaç hafta sonra Köln'de toplandılar. Grup, Almanya'dan yola çıkıp iki ayrı alt gruba ayrıldı, Ren Nehri'ni takip ederek güneye indi ve burada Alp Dağları'nı aşarak İtalya'nın Cenova kentine 7.000 kişiyle ulaşmayı başardı. Bu çetin geçen sefer sırasında açlık ve soğuktan dolayı yüzlerce kişi öldü veya seferden vazgeçip evlerine döndü.

Tüm Reklamları Kapat

Geriye kalanlar hemen rıhtıma yürüdüler; ancak Nicholas'ın tüm dualarına rağmen, deniz önlerinde yarılmadı veya kuruyarak açılmadı. Bu, kitle üzerinde büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Bir kısmı Nicholas'ı hainlikle suçladı, diğerleriyse Tanrı'nın fikrini değiştirmesini beklemeleri gerektiğini düşündüler. Bu ikinci grup, bu beklentiyle İtalya'nın çeşitli şehirlerine dağıldılar ya da zamanın ticaret kenti olan Cenova'da kalarak ucuz iş gücü olarak hayatlarına devam ettiler. Cenovalılar da bu genç grubun cesaretine hayret ederek, şehirde kalmak isteyenlere vatandaşlık vereceklerini söylediler. Bunun üzerine genç Nicholas liderliğinde başlayan 1. Çocuk Haçlı Seferi, bir nevi işçi göçüne dönüşerek sona erdi.[1]

Nicholas, Tanrı'nın kendine sırt çevirdiğine hiçbir zaman inanmadı ve bu nedenle takipçilerine Pisa'ya gitmelerini söyledi. Bu yeni yolculukta, Nicholas'ın peşinden gelenlerin çoğu onu terk etti. Pisa'ya ulaşabilenlerin bir kısmı, Filistin'e doğru yola çıkacak iki gemiye bindiler ve kutsal topraklara ulaşmayı başardılar.[2] Ancak Nicholas ve bazı diğer sadık takipçileri, dönemin Papalık Devleti'ne gittiler ve burada 3. Papa Innocentius ile tanıştılar. Dönemin baş rahibi, çocukların evlerine geri dönmesini söyledi ve bunun üzerine birçok çocuk, Almanya'ya geri döndü.

Ne yazık ki Nicholas, Almanya'ya dönüş yolunda Alpler'i bu defa geçmeyi başaramadı ve hayatını kaybetti. Almanya'daki öfkeli komşuları, kendi çocuklarını peşine takarak ölümlerine yol açtığı için Nicholas'ın babasını tutuklattılar ve asarak öldürdüler.

İkinci Çocuk Haçlı Seferi

Aynı tarihlerde, Fransa'nın kırsal bölgesi Cloyes'te yaşayan, Stephan (veya Étienne) adında ve yine çocuk yaşta olan bir çoban belirdi. Rüyasında, Tanrı'nın kendisine göründüğü ve kutsal topraklar üzerine bir sefer düzenlemesini istediğini söyledi. Elinde İsa peygamberden gelen bir mektup olduğunu söyleyen Stephan, Fransa Kralı 2. Philip'i görmek üzere Paris'e geldi.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ziyaretçisinden memnun olmayan ve çocuğun söylediklerinden etkilenmeyen Kral 2. Philip, akıl almak üzere Paris Üniversitesi'ne başvurdu ve onların önerisiyle, evine dönmesi yönünde çocuğa akıl verilmesini istedi. Kralın ilgisini çekemeyen Stephan, eve dönmek yerine, şehrin büyük kiliselerinden Saint Dennis Katedrali önünde halka vaaz vermeye başladı. Büyük bir ilgi gören Stephan'ın etrafında, Nicholas'ta olduğu gibi binlerce çocuk, köylü, işsiz ve kadından oluşan, yaklaşık 30.000 kişilik bir kitle toplandı. Bu çocukların birçoğu, kendilerine Tanrı tarafından özel yetenekler ve güçler verildiğine inanan, kendilerini "mucizevi işçiler" olarak gören kişilerdi.

Yine benzer bir şekilde Stephan, takipçilerine, Akdeniz kıyılarına vardıkları zaman Tanrı'nın kendine bahşettiği güçle denizin yarılacağı ve Kudüs'e yürüyerek ulaşacaklarını vaadetti. Saint-Denis'te geçirdiği süre içerisinde bazı mucizeler sergileyebildiği kulaktan kulağa yayılan Stephan, takipçilerinin kendisine olan bağlılığını güçlendirdi. Fransa'da şehirden şehre gezerek takipçi kitlesini büyüttü, güzergahları üzerinde bulunan şehirlerde büyük bir coşkuyla karşılandı ve halkın teveccühünü kazandı.

Ancak Stephan'ın Fransa'da geçirdiği süre uzadıkça, başta ona inanan kişilerin sayısı artmak yerine, giderek azaldı. Haziran 1212'de Vendôme'dan Marsilya'ya yürüyen çocuklar, bu görece kısa yolculuğun bile ne kadar yorucu ve ölümcül olduğunu gördüler. Marsilya'da açlık nedeniyle dilencilik yapmak zorunda kaldılar. Bu süreçte Stephan, takipçilerinin çok büyük bir kısmını yitirdi. Geri kalanlarsa kutsal topraklara kadar gidecek bir yolculuğa çıkmayı göze alamadılar ve bu nedenle 2. Çocuk Haçlı Seferi, sadece Fransa sınırları içinde kalmış oldu.

Çocuk Haçlı Seferleri konulu bir çalışma. G. Doré
Çocuk Haçlı Seferleri konulu bir çalışma. G. Doré
wikimedia commons

Bu süreçte Hugue ve Guillaume adında iki tacir, kalan gruba, ellerinde bulunan ticaret gemileri ile onları Kudüs'e herhangi bir bedel istemeden ulaştırmayı teklif ettiler ve bunu Tanrı'nın istediğini söylediler. Buna inanan grup, 7 gemiyle kutsal topraklara doğru yola çıktı. Bu yola çıkan çocuklardan 18 yıl boyunca haber alınamadı.

1230 yılında Doğu'dan gelen bir papaz, gemilerin Sardunya Adası yakınlarında battığını, geri kalanların ise tacirler tarafından Cezayir, Mısır ve Bağdat'ta satıldığını söyledi. Mısır'a satılanlar Eyyûbi Sultan'ının oğlu Melik Kâmil tarafından satın alınarak tercüman, kâtip ve öğretmen olarak yetiştirildiler.

Çocuk Haçlı Seferi'ni Nereden Biliyoruz?

Bu konu hakkında 19. yüzyıl sonlarında araştırmalar yapılmıştır; fakat yapılan bu çalışmalar güvenilir olmayan kaynaklara dayandığı için yeterli ilgiyi görmemiştir. Bu araştırmaların en eskileri, Fransız G. de Janssens (1891) ve Alman Reinhold Röhricht (1876) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmacılar kaynakları incelediler; ama hikayeyi analiz etmediler.

Tüm Reklamları Kapat

Bu konuda ilk ciddi çalışma, Nijmegen Radboud Üniversitesi'nde Orta Çağ Tarihi profesörü olan Peter Raedts tarafından 1977 yılında gerçekleştirilmiştir. Raedts bu seferlerden bahseden yaklaşık 50 tane kaynağı tarihlerine göre sınıflandırmıştır. Raedts'e göre bu kaynaklar 3 kısımda incelenmelidir.

 1. 1220 yılında yazılan çağdaş kaynaklar,
 2. 1220 ve 1250 arasında yazılmış olan muhtemelen o dönemde yaşamış olan kişilerin sonradan yazıya döktüğü anılar,
 3. 1250 yılından sonra yazılmış olup bilgileri ikinci veya üçüncü elden edinilerek yazılmış olan kaynaklar.

Buradaki ilk iki maddeden elde edilen 20 kaynak "güvenilir" kabul edilirken, 1250 yılından sonra yazılmış olan kronikler "şüpheli" bulunmuştur.

Raedts'e göre Amerikalı Ortaçağcı Dana Carleton Munro (1913–14), kendisinden önceki kaynakların analizini en iyi yapan kişi olmuştur. Munro, Haçlı Seferi'ne yönelik efsanevi anlatılardan arındırılmış, inandırıcı bir hesabını önemli ölçüde sağlamayı başaran ilk kişi oldu. Daha sonra, J. E. Hansbery (1938–1939), Munro'nun çalışmasını tekzip eden bir makale yayınladı yayınladı, ancak aradan geçen yıllarda, Hansbery'nin kaynakları güvenilmez olduğu için gözden düştü. Alman psikiyatrist Justus Hecker, 1865 yılında Çocuk Haçlı Seferi'nin orijinal bir yorumunu yaptı; ancak yazısı, sonraki yıllarda gözden düşen bir yaklaşım olan, Haçlı Seferleri'nin "hastalıklı bir dini duygusallık" olduğu hakkında bir polemikti.

Tüm Reklamları Kapat

P. Alphandery, Çocuk Haçlı Seferi hakkındaki fikirlerini ilk olarak 1916'da, daha sonra 1959'da kitap halinde yayınlanan bir makalesinde yayınladı. Çocuk Haçlı Seferi hikayesini, bir tür olarak, Orta Çağ'daki Masumlar kültünün bir ifadesi olarak değerlendirdi. Yani bu Masumlar'ın yaptığı, Hıristiyan âleminin iyiliği için kendilerini feda ettikleri bir kurban töreniydi. Ancak Alphandery, fikirlerini bu sahada "en güvenilmez" bulunan kaynaklardan birkaçına dayandırmıştı ve bu nedenle göz ardı edildi.

Adolf Waas (1956), Çocukların Haçlı Seferi'ni şövalye dindarlığının bir tezahürü ve kutsal savaşın yüceltilmesine karşı bir protesto olarak gördü.[3] H. E. Mayer (1960), Alphandery'nin Masumlar hakkındaki fikirlerini daha da geliştirdi ve çocukların en yoksul oldukları için "Tanrı'nın seçilmiş insanları" olduğunu söyledi; yani konuyu yoksulluk kültüne dayandırarak, "Çocukların Haçlı Seferi, yoksulluk fikrinin hem zaferi hem de başarısızlığı oldu." şeklinde yazdı. Belki de bunu yoksulların günlük yaşamlarının sefaletinden kaçmaya çalıştıkları şili/milenyalist bir hareket olarak gören Norman Cohn'un (1957) yorumu dışında, diğer tüm yorumları baltalayan da bu kabul oldu.[4]

Yine güncel kaynaklardan Edinburgh Üniversitesi'nden Gary Dickson, 2008 yılında yılında yayınlanan Children's Crusade: Medieval History, Modern Mythistory (2008) adlı kitabında, o dönemde Batı Avrupa'da sayıları giderek artan "imkansızcı" hareketleri tartıştı.[5] Bu kişiler her türlü zenginlikten kaçınmaları ve bir manastıra katılmayı reddetmeleri ile nam salmışlardı, gruplar halinde seyahat ediyorlardı ve hayatta kalmak için vaazlarını dinleyenlerin küçük bağışlarına veya yaptıkları yemeklere güveniyorlardı. Papa tarafından aforoz edildiler, göçebelieğ zorlandılar ve muhtemelen "Çocuk Haçlı Seferi" olarak adlandırılan şeyin büyük bir bölümünü oluşturdular. Dickson'ın yazdığına göre, Papa, Çocuk Haçlı Seferi başarısız olduktan sonra, kendini Nicholas ve Stephen'a adayanların tüm Hıristiyan liderleri utandırdığını belirtmiştir.

Tarihçiler, Çocuk Haçlı Seferi'ni, Orta Çağ savaşlarında genç erkeklerin rolü bağlamında ele almışlardır.[6] Öte yandan edebiyatçılar, konuyu, "Fareli Köyün Kavalcısı" hikayesinin evrimindeki rolü açısından da incelemişlerdir.[7]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Bana Deli Derlerdi: Bilginin Sınırlarını Zorlayan Dâhi ve Deli Bilim Adamları

Garip elektrikli aletler, kabarcıklar çıkaran deney tüplerinin yanında
cızırdayıp uğultular çıkarıyor. Kambur bir asistan ameliyat masasına
bağlanmış ve üzeri örtülmüş halde yatan adamı kontrol ediyor, hemen
yanında beyaz laboratuvar önlüğünü giymiş dâhi doktor çılgınca gülüyor.
Dr. Frankestein’dan Dr. Jekyll’a pek çok kurgu karakterin, bilimin
sınırlarını zorlamış ve akla meydan okumuş gerçek bilim insanlarından
esinlenilmiş olduğunu bilmek şaşırtıcıdır.
Bu kitap, Arşimet’ten Newton’a, John Hunter’dan Nikola Tesla’ya,
Marie Curie’den Einstein’a kadar bilimin ve bilginin sınırlarını zorlamış,
kimi zaman dâhilikle delilik arasında gidip gelmiş ama bilimsel
çalışmalarından asla vazgeçmemiş bilim adamlarının şaşırtıcı öykülerini
anlatmaktadır.
Hastaların neler hissettiğini anlayabilmek için kendine virüs enjekte
eden bir doktor.

Deneyler yaparken radyoaktiviteye maruz kalıp ölümcül hastalığa
yakalanan, bilimsel toplantılarda bile kocasının ismiyle takdim edilen, adı
bir aşk dedikodusuna karıştığı için uluslararası konferanslara davet
edilmeyen bir kimyager. Ama o, Nobel Ödülü’nü alan ilk kadın ve bu
ödülü iki kez alan ilk bilim insanı olarak tarihe geçti.Din konusunda içsel
sorgulamaları sonucunda papazlıktan ekonomi-siyaset-aritmetik alanında
profesörlüğe yükselen; hayvanlar üzerinde araştırma yaparken zamanla
muhteşem bir hayvan müzesi kurmuş olan; uzaya gitmenin, bir avuç ay
toprağıyla geri dönmekten başka insanoğluna ne yarar sağlayacağının
tartışıldığı dönemde bunu başararak günümüz iletişim ortamına zemin
hazırlayan; gençlik aşkına kavuşmak için aldığı ödülün tüm gelirini
boşanmak şartıyla karısına veren çılgın bilim insanları.
Ve daha fazlası…

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Panama Yayıncılık tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺150.00
Bana Deli Derlerdi: Bilginin Sınırlarını Zorlayan Dâhi ve Deli Bilim Adamları
 • Dış Sitelerde Paylaş

Güncel Yorumlar

Bilimsel çalışmaların ötesinde, Çocuk Haçlı Seferleri hakkında birçok popüler versiyon ve teori de bulunmaktadır. Norman Zacour, A History of the Crusades (1962) adlı araştırmasında, genellikle Munro'nun vardığı sonuçları izlemiştir ve bu seferleri çağın "psikolojik bir istikrarsızlığı" olduğuna dikkat çekmiştir.[8] Zacour, şöyle yazıyor:

Çocuk Haçlı Seferi, Orta Çağ'daki bir dizi sosyal patlamadan biridir ve o dönemdeki erkek, kadın ve çocukların kendilerini rahatlattıkları yollardan biri olarak kalmıştır.

Steven Runciman, A History of the Crusades adlı kitabında Çocukların Haçlı Seferi'ne de yer vermiştir.[9] Raedts, bu eser hakkında şöyle yazıyor:

Runciman, notlarında Munro'nun makalesine atıfta bulunsa da, anlatımı o kadar absürt ki, bilgisiz okuyucu bile Ruciman'ın olan biteni gerçekten anlayıp anlamadığını merak edebilir.

Yeni Çalışmalar ve Revizyonizm

Syracuse Üniversitesi'nden Orta Çağ Tarihi Bölümü profesörü James Matthew Powell ise Gary Dickson'nın araştırmalarında yer alan bölümlere atıfta bulunarak, bu seferlerin dini duygularla yapılmış bir halk hareketi olmasının yanı sıra bölgesel nüfus artışının da bir sonucu olduğunun ve bu durumun Köln ve Cloyes gibi bölgelerden insanları, yeni ekonomik kaynak bulmak amacıyla göçe zorladığına dikkat çekmiştir. Yine Powell, bu seferlerin başlangıcı ve gelişim süreci hakkında nispeten yeterli kaynak bulunmasına rağmen, çocukların kötü akıbeti ile ilgili kaynak kıtlığı bulunduğundan dolayı, bu sonlara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirtmiştir. Powell'a göre Fransız Haçlıların Marsilya'da ve Almanların Cenova'da karşılaştığı kötü sonla ilgili korku hikayeleri ve Müslümanlar'ın köleleştirme hikayelerinin, halkı yeni bir sefere hazırlamak amacıyla üretilmiş olunabileceği göz ardı edilmemelidir.

Çocuk Haçlılar, "Çocuk" Olmayabilirler mi?

Hollandalı tarihçi Peter Raedts, 1977'de yayınlanan bir çalışmada, bu olayların geleneksel anlatımı hakkında şüphe uyandıran ilk kişi olmuştur. Donald Spoto da 2002'de Assisi'li Aziz Francis hakkında yazdığı bir kitapta, keşişlerin onlara "başıboş yoksullar" değil de "çocuk" demeye özen gösterdiğini iddia etti. Çünkü fakir olmak, "dindar bir davranış" olarak görülüyordu. O dönemde de Kilise, inançlı fakirlerin aksine muazzam bir zenginliğe sahipti ve bu varlık farkından utanıyordu. Spoto'ya göre bu, popüler çocuk efsanesinin kaynak aldığı edebi bir geleneği başlattı. Bu fikirler, aynı zamanda H. E. Mayer'in fikirlerini de yakından takip etmektedir.

Bu çalışmalar sonucunda pek çok tarihçi, onların çocuk olmadığına (veya çoğunun çocuk olmadığına), Almanya ve Fransa'da birden fazla "başıboş yoksul çetesi" olduğuna inanmaya başladı. Çünkü bu haçlıların "çocuk" olduklarına yönelik inanç, büyük ölçüde, Andresli William ve Troisfontainesli Alberic'in olayla ilgili iki anlatımında geçen "parvuli" veya "infantes" sözcüklerine dayanmaktadır. Döneme ait başka hiçbir kaynakta haçlıların yaşından söz edilmemektedir, ancak bu iki kelimenin yarattığı çağrışım, anlatımları tamamen değiştirmiştir.

Ortaçağ yazarları, yaşamı genellikle dört ana yaş grubuna ayırır. Kilise, daha sonradan bu sınıflandırmayı, genç ve mirası olmayan ücretli işçilere veya emekçilere atıfta bulunan bir ifadeyle, toplumsal kodlamaya da dahil etmiştir. Çocuk Haçlı Seferi'nin gerçekleştiği iddia edilen yıldan sadece 1 sene sonra, 1213'te yazılan Chronica regia Coloniensis, bu haçlıların "sürdükleri sabanları veya arabaları [ve] otlattıkları sürüleri terk ettikleri"nden bahseder. Bu durum, sonraki yazarların sözünü ettiği "puerti" sözcüğünün "çocuk" anlamına gelmediğine, daha ziyade toplumda mesleki bir takma ad olarak görülen "puerti" olduğuna işaret etmektedir. Bu sözcüğün başka bir yazımı olan "pueri", aslında "çocuk" demektir ama aynı sözcüğün dolaylı bir anlamı "güçsüz"dür. Bu teoriye göre Çocuk Haçlı Seferleri, tamamen uydurma olabilir.

Buna rağmen, Çocuk Haçlıların "çocuk" değil de "dolaşan yoksullar"dan ibaret olduğu iddiası, 2008'de Gary Dickson tarafından revize edilmiştir: Dickson, bu seferin tamamen çocuklardan oluşmasa da aralarında çocukların var olduğunu ve bu seferlerde kilit bir rol oynadıklarını iddia etmiştir.[10]

Çocukların çizdiği rota üzerinde de günümüz araştırmacıları kronikler vasıtasıyla çalışmalar yapmıştır. Bunlardan biri de yazar Even H. Rhodes'un, seferler hakkındaki kitabı (An Army of Children: The Story of the Children's Crusade, 1212 A.D.) yazmadan önce Köln'den Kudüs'e Nicholas'ın ordusunun çizdiği rota üzerinden sekiz haftalık bir yolculuğudur. Rhodes Köln'den başladığı bu yolculuğun bir kısmını yaya bir kısmını araç vasıtasıyla tamamlamıştır.

Sonuç

Çocukların önayak olduğu ve peşlerine halkın alt tabakalarından birçok yetişkinin de katıldığı bu hareketler, başarısız bir şekilde sonuçlanan 4. Haçlı Seferi sonrasında yaşanmıştır. Dönem kroniklerinde verilen bilgilere göre Katolik halk bu olayları Kudüs'ü ve kutsal toprakları Müslümanlardan geri almak konusunda isteksiz olmalarından ötürü Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu bir ceza olarak yorumlamıştır. Avrupalı Hristiyanlar, bu felaketin ardından 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 5. Haçlı Seferi hazırlıklarına başlamışlardır.

Kuvvetli dini inançlarla yola çıkan ve çoğunluğu askerlikle ilgisi bulunmayan insanlardan oluşan bu ordunun akıbeti, o dönemin dünya siyasi tarihine bir etki bırakmasa da, kültür ve sanatta kendilerine yer bulmuştur. Bazı yorumlar, dilimize Fareli Köyün Kavalcısı olarak geçen 13. yüzyıl Alman Folklorü'ne ait masalın menşeini bu seferlere yormaktadır. Günümüze gelene kadar bu konu yine birçok tiyatro eserinde, müzik parçalarında ve sinema filminde işlenmiştir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
39
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Üzücü! 9
 • Korkutucu! 6
 • Tebrikler! 5
 • Grrr... *@$# 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ A. Bridge. (1982). The Crusades. ISBN: 9780531098721.
 • ^ S. Runciman. (1987). A History Of The Crusades, Vol. Iii: The Kingdom Of Acre And The Later Crusades. ISBN: 9780521347723. Yayınevi: Cambridge University Press.
 • ^ S. Runciman. (1995). Geschichte Der Kreuzzüge. ISBN: 9783423046701. Yayınevi: Dtv.
 • ^ N. Cohn. (1993). The Pursuit Of The Millennium. ISBN: 9780712656641. Yayınevi: Random House.
 • ^ G. Dickson. (2007). The Children's Crusade: Medieval History, Modern Mythistory. ISBN: 9781403999894. Yayınevi: Palgrave Macmillan.
 • ^ K. DeVries. Teenagers At War During The Middle Ages - Medievalists.net. (3 Ocak 2011). Alındığı Yer: Medievalists | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. Queenan. (2009). The Evolution Of The Pied Piper. Children's Literature, sf: 104-114. doi: 10.1353/chl.0.0173. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ K. M. Setton, et al. (1985). A History Of The Crusades, Volume V: The Impact Of The Crusades On The Near East. ISBN: 9780299091446. Yayınevi: University of Wisconsin Press.
 • ^ S. Runciman. (1987). A History Of The Crusades, Volume 1: The First Crusade And The Foundations Of The Kingdom Of Jerusalem. ISBN: 9780521347709. Yayınevi: Cambridge University Press.
 • ^ A. Holt. (2019). The World Of The Crusades: A Daily Life Encyclopedia [2 Volumes]. ISBN: 9781440854620. Yayınevi: ABC-CLIO.
 • G. Dickson. Children’s Crusade. (18 Mart 2018). Alındığı Tarih: 10 Nisan 2022. Alındığı Yer: Britannica | Arşiv Bağlantısı
 • E. Meseguer. The Children's Crusade Set Out For The Holy Land In 1212. It Never Arrived.. (2 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 10 Nisan 2022. Alındığı Yer: National Geographic | Arşiv Bağlantısı
 • R. Kadushin. The Grim Truth Behind The Pied Piper. (3 Eylül 2020). Alındığı Tarih: 10 Nisan 2022. Alındığı Yer: BBC | Arşiv Bağlantısı
 • E. H. Rhodes. In The Footsteps Of A Children's Crusade. (25 Mart 1978). Alındığı Tarih: 17 Nisan 2022. Alındığı Yer: The New York Times | Arşiv Bağlantısı
 • J. M. Powell. The Children’s Crusade: Medieval History And Modern Mythistory (Review). (1 Temmuz 2009). Alındığı Tarih: 17 Nisan 2022. Alındığı Yer: John's Hopkins University | Arşiv Bağlantısı
 • N. P. Zacour. (2017). Ix. The Children's Crusade. University of Pennsylvania Press, sf: 325-342. doi: 10.9783/9781512819564-016. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/05/2024 02:17:29 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11650

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Genetik
İspat Yükü
Tahmin
Madde
Ana Bulaşma Mekanizması
Doğa Yasaları
Yas
Mutasyon
Gelişim
Kuşlar
Dalga Boyu
Sinir
Biyografi
Endokrin Sistemi
Sars-Cov-2
Oksijen
Gen İfadesi
Tehdit
Şehir Hastanesi
Elektrik
Fotoğraf
Yılan
Nüfus
Nükleik Asit
Antikor
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. İlanbey, et al. Çocuk Haçlı Seferleri: Binlerce Çocuğun Gönderildiği Sonu Gelmeyen Yolculuk.... (17 Nisan 2022). Alındığı Tarih: 23 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11650
İlanbey, S., Bakırcı, Ç. M. (2022, April 17). Çocuk Haçlı Seferleri: Binlerce Çocuğun Gönderildiği Sonu Gelmeyen Yolculuk.... Evrim Ağacı. Retrieved May 23, 2024. from https://evrimagaci.org/s/11650
S. İlanbey, et al. “Çocuk Haçlı Seferleri: Binlerce Çocuğun Gönderildiği Sonu Gelmeyen Yolculuk....” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 17 Apr. 2022, https://evrimagaci.org/s/11650.
İlanbey, Selçuk. Bakırcı, Çağrı Mert. “Çocuk Haçlı Seferleri: Binlerce Çocuğun Gönderildiği Sonu Gelmeyen Yolculuk....” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, April 17, 2022. https://evrimagaci.org/s/11650.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close