Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Big Mac Endeksi Nedir? Hamburger Fiyatları, Döviz Kurunun Olması Gereken Değerini Yansıtabilir mi?

Big Mac Endeksi Nedir? Hamburger Fiyatları, Döviz Kurunun Olması Gereken Değerini Yansıtabilir mi? The Economist
8 dakika
38,475
 • Mikroekonomi
Tüm Reklamları Kapat

1986 yılında The Economist dergisi, para birimlerinin değerinin "olmaları gereken seviyede", yani "doğru seviyede" olup olmadığını eğlenceli ve öğretici bir şekilde göstermek adına, Big Mac Endeksi adı verilen bir gösterge geliştirdi.[1] Bu satirik endeks, Alım Gücü Paritesi (PPP) Teorisi'ne dayalı olarak geliştirilmişti. Bu teori, iki ülkenin para birimleri arasındaki döviz kuru oranının, spesifik bir ürünün (veya ürün sepetinin) fiyatının uzun vadede iki ülkede eşitleneceği bir değere yakınsayacağını öngören bir teoridir. The Economist, bu spesifik ürün olarak, McDonalds'ın uluslararası popüleriteye sahip uluslararası piyasada kendine yer bulan hamburgeri Big Mac'i seçmişti.

Aslında "burger-ekonomisi" veya "hamburger ekonomisi" olarak bilinen bu yaklaşım, döviz kurlarındaki uyumsuzlukları ölçen gerçek bir araç olarak tasarlanmamıştı; sadece Döviz Kuru Teorisi'ni anlatmanın kolay ve eğlenceli bir yolu olarak düşünülmüştü. Ancak Big Mac Endeksi, aradan geçen yıllar içinde küresel bir standart hâline geldi, bir dizi ekonomi ders kitabında kendine yer buldu ve onlarca akademik araştırmanın konusu oldu.

Tüm Reklamları Kapat

Big Mac Endeksi Nasıl Çalışır?

Günümüzde kullanılan iki adet Big Mac Endeksi bulunmaktadır. Bunlar birbirine çok yakın endekslerdir ve birini anladığınızda diğerini anlamanız da çok kolay olacaktır. Öncelikle, orijinal Big Mac Endeksi olan "Ham Big Mac Endeksi" (İng: "Raw Big Mac Index") ile başlayalım.

Ham Endeks

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Big Mac Endeksi, "alım gücü paritesi" adı verilen bir parametreye dayanır. Alım gücü paritesi, döviz kurunun spesifik değerlerinin, o para birimiyle satın alınabilecek ürünlerin değerine göre belirlendiği fikrine dayanır. Yani Big Mac gibi bir ürünün farklı ülkelerdeki fiyatları, o ülkelerin para birimlerinin gerçek değerinin ne olması gerektiğine dair bir fikir verebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 dolar olan Big Mac, Çin'de 20 Yuan ise, aralarında 4 kat bir fark var demektir. Dikkat edebileceğiniz gibi bu endekste fiyatlar, kur çevrimi yapılmaksızın, direkt olarak oranlanmaktadır. Sonrasında bu kur çevrimsiz Big Mac fiyat oranını, gerçek döviz kuruyla kıyaslayarak, spesifik bir para biriminin olması gerekenden pahalı mı ucuz mu olduğunu kestirebilirsiniz.

Örneğin 1 dolar eğer ki Big Mac Endeksi'nin imâ ettiği üzere 4 Yuan olması gerekirken, 6.4 Yuan ise, yani Big Mac fiyatlarındaki 4 katlık farkın aksine, Amerikan Doları, Yuan'dan 6.4 kat pahalıysa, doların o anki kur değerinin olması gerekenden daha yüksek olduğu (bu örnekte %38 daha yüksek olduğu), yani doların hak etmediği bir değere (İng: "overvalued") sahip olduğu söylenebilir. Benzer şekilde, Yuan'ın hak ettiğinden düşük bir değere (İng: "undervalued") sahip olduğu sonucuna varılabilir.

Big Mac fiyatlarını, herhangi bir kur işleminden geçirmeksizin, direkt olarak döviz kuruyla kıyaslayan bu endekse Ham Big Mac Endeksi (veya kısaca ham endeks) adı verilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

GSYH Ayarlı Endeks

İlk başta geliştirilen ham endeks, fakir ülkelerde hamburger fiyatlarının zengin ülkelere göre oranla doğal olarak bir miktar daha ucuz olması gerektiği ileri sürülerek eleştirilmiştir. Çünkü fakir ülkelerde genelde işgücü de daha ucuzdur ve bu sayede ürünler daha ucuza üretilip satılabilir. Çünkü alım gücü paritesi, uzun vadede Çin gibi bir ülke zenginleştikçe kur oranının hangi değere yakınsaması gerektiğine dair bir fikir verse de, günümüzdeki denge değeri hakkında pek bir bilgi veremez.

Bunun yerine, ürün fiyatları ile kişi başına düşen Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla ("GSYH" veya İngilizcesi olan "Gross Domestic Product" sözcüklerinin kısaltması olan "GDP") değerine göre oranlanmış bir endeks, bir para biriminin şu anki değeri hakkında daha fazla bilgi verebilir.

İşte bu eleştiriyi ekarte etmek ve sözü edilen sorunu çözmek için, GSYH-ayarlı Big Mac Endeksi denen daha gelişmiş bir endeks türetilmiştir. Bu endekste işçi maliyeti ile göç ve ticaret önündeki bariyerler gibi faktörler de dikkate katılarak, alım gücü paritesinin altını oyan faktörler de gözetilmiştir. Böylece 1 Big Mac'in o ülkedeki gerçek değeri yerine, kişi başına düşen GSYH değeri dikkate alındığında o Big Mac'in değerinin ne olması gerektiği hesaplanır. Sonrasında bu ülkeler arasındaki Big Mac'in "adil değeri" ile o ülkelerin para birimleri arasındaki kur farkı kıyaslanır.

Örneğin, eğer Big Mac'in fiyatı ABD'de 4 dolar, Çin'de 8 dolar ise (yani arada 2 kat fark ise); ancak ABD'de Big Mac 5 dolara, Çin'de 7 dolara satılıyorsa (yani arada 1.4 kat fark varsa), Çin'in para birimi olan Yuan, Amerikan Doları'na göre hak ettiğinden %30 daha ucuz (İng: "undervalued") demektir. Benzer şekilde, Amerikan Doları'nın Yuan'a karşı hak ettiğinden %30 daha pahalı olduğu da söylenebilir.

Türkiye Örneği

Daha anlaşılır olması adına, Haziran 2022'ye ait verilerle Big Mac Endeksi'ni Türkiye için inceleyelim. İki endeks türüne ayrı ayrı bakalım.

Tüm Reklamları Kapat

Ham Endeks

Haziran 2022 itibariyle Türkiye'de bir Big Mac'in fiyatı ₺47'dir. ABD'de ise $5.15'dır. Bu sayıların ima ettiği kur oranı 9.13'tür (47/5.15=9.1347/5.15=9.13). Ancak dolar/TL kuru, Haziran 2022'de 17.57 olarak ölçülmüştür. Yani Türk Lirası'na ABD dolarına karşı biçilen değer, Big Mac Endeksi'ne göre olması gereken miktarın %48 altındadır. Bir diğer deyişle, dolar/TL kuru 17.57 değil, ham endeksin öngördüğü üzere, 9.13 olmalıdır.

GSYH Ayarlı Endeks

Ama elbette, yukarıda da izah ettiğimiz üzere, Türkiye gibi fakir ülkelerde işçi gücü de ABD gibi zengin ülkelere göre daha ucuzdur. Ayrıca iki ülkedeki alım güçleri arasında dikkate değer bir fark vardır. Dolayısıyla bu farkları da gözetmek gerekmektedir. Bu nedenle, GSYH Ayarlı Big Mac Endeksi'ni kullanabiliriz.

Buna göre Big Mac, Türkiye'de Haziran 2022 kuruna göre 2.68 dolara satılmaktadır (bu sayı, Big Mac fiyatının ortalama kura bölümüyle bulunmaktadır). ABD'de ise aynı hamburgerin fiyatı, yukarıda da verdiğimiz üzere, 5.15 dolardır. Yani Big Mac, Türkiye'de %48 daha ucuzdur.

Ancak ülkelerin kişi başına düşen GSYH değerleri arasındaki devasa farkı da gözetecek olursak, Big Mac'in aslında %48 değil de, daha ziyade %22.9 daha ucuz olmasını beklerdik. Yani kişi başına düşen GSYH arasındaki fark, fiyatlar arasındaki uçurumun bir kısmını izah edebilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Tüm bunları gözeterek yeniden hesapladığımızda, ABD dolarına karşı Türk Lirası'na biçilen değerin, GSYH Ayarlı Big Mac Endeksi'ne göre olması gereken miktarın %32.6 altında olduğu görülecektir. Bir diğer deyişle, dolar/TL kuru, Haziran 2022'de ölçüldüğü üzere 17.57 değil, daha ziyade 11.84 seviyesinde olmalıdır.

The Economist

Yukarıda hesapladığımız fark, Türk Lirası'nın ABD doları karşısında, diğer faktörler ışığında hak ettiğinden %32 daha değersiz konumda olduğuna işaret etmektedir. Bunu yorumlamanın bir yolu da Türk ekonomisi denge hâline ulaşacak olsa, TRY/USD kurunun 11.84'e yakınsayacağını söylemektir. Elbette, ülkelerin para politikaları, uluslararası ticaret dinamikleri ve siyasal atmosfer sebebiyle serbest piyasa ekonomisinde kur değerleri de durmaksızın değişmektedir ve denge hâlinden uzaklaşılmaktadır.

Big Mac Endeksinin Kısıtları ve Eleştiriler

The Economist'in de belirttiği üzere, Big Mac Endeksi hiçbir zaman gerçek bir ekonomik gösterge olarak planlanmamıştır; ancak kültürel bir mem olarak, nihayetinde gerçek bir ekonomik göstergeymiş gibi kullanılmaya başlanmıştır.[2], [3] Bu durum, söz konusu endeksin bilimsel olarak sorgulanması ihtiyacını doğurmuştur.

Her şeyden önce Big Mac Endeksi, coğrafi olarak sınırlı bir endekstir; çünkü McDonald's firması bütün ülkelerde hizmet vermemektedir. Örneğin Afrika'da McDonald's sadece Fas, Mısır ve Güney Afrika'da bulunmaktadır; buna karşılık KFC çok daha yaygındır ve bu nedenle Afrika'ya özel bir KFC Endeksi üretilmiştir.[4]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Kimyasal Tepkime Mühendisliği
 • Boyut: 17,5*25,0
 • Sayfa Sayısı: 668
 • Basım: 3
 • ISBN No: 9786053556282
Devamını Göster
₺256.00
Kimyasal Tepkime Mühendisliği

Ayrıca McDonald's, birçok ülkede o kadar da ucuz bir opsiyon değildir; yerel restoranlar birçok durumda zincir fast food lokantalarından çok daha ucuz olabilmektedir. Bunun güzel bir örneği Hindistan'dır: Hindistan'da Big Mac, görece pahalı bir yiyecek olduğu için, ABD'deki gibi bir Big Mac tüketimi görülmemektedir. Dolayısıyla McDonald's gibi bir fast food restoranı bir endeks olarak kullanılacaksa; bu tür restoranlarda yemek yemenin sosyal olarak nasıl yargılandığı, yapılan satışların ne kadarının o ülkenin yerlilerine ne kadarının o ülkeyi ziyaret eden Amerikalılar gibi yabancılara yapıldığı, yabancı firmalara uygulanan yerel vergiler arasındaki farklar, rekabet seviyeleri ve seçilen ürünlerdeki ithalat vergileri gibi ek vergilendirmeler de gözetilmelidir. Ayrıca Big Mac'in fiyatını belirleyen unsurların hepsi alım gücü paritesini eşit miktarda etkilemeyebilir.

Bununla birlikte McDonald's, Big Mac'in fiyatını yerel anlamda ciddi miktarda etkileyebilecek kadar farklı ticari stratejiler kullanmaktadır. Örneğin bir Big Mac'in fiyatı, yerel üretim ve teslimat maliyetinin, reklam maliyetinin (ki sırf bu kalem bile ülkeler arasında müthiş bir farklılık gösterecektir) ve en önemlisi yerel pazarın kapasitesinin bir yansıması olacaktır. Bunların her biri ülkeden ülkeye oldukça farklıdır; ancak bu kalemlerin hepsi, para birimlerinin göreli değerlerinin bir yansıması olmak zorunda değildir.

Bazı pazarlarda, yüksek hacimli ve düşük marjlı bir yaklaşım, kârı maksimize etmek için en mantıklıyken, diğerlerinde daha yüksek bir marj daha fazla kâr sağlayacaktır. Böylece nispi fiyatlar, para birimi değerlerinden daha fazlasını yansıtır. Örneğin, bir hamburgerin fiyatı Fransa'da 1 €, Belçika'da 1,50 €'dur; ancak genel olarak, her iki ülkedeki McDonald's restoranlarının maliyeti aşağı yukarı aynıdır.[5] Üstelik bir Big Mac'in fiyatı, aynı ülkenin farklı bölgeleri arasında bile büyük farklılıklar gösterebilir: Örneğin, New York'ta satılan bir Big Mac, kırsal bir bölgede bulunan bir McDonald's'ta satılandan daha pahalıdır.[6] Diğer bir örnek, Moskova'nın dünyanın en pahalı şehri olmasına rağmen, Rusya'nın (Ukrayna savaşı öncesinde) Big Mac'in en ucuz olduğu yerlerden biri olmasıdır.[7], [8]

Bir diğer problem, Big Mac içeriğinin, ağırlığının, besin değerlerinin ve ortalama büyüklüğünün ülkeden ülkeye değişmesidir. Örneğin Hindistan'daki McDonald'slarda biftek burger satılmamaktadır; bunun yerine Tavuk Maharaja Mac diye ayrı bir ürün satılmaktadır. Tamamen biftek içerikli Big Mac'ler arasında da ciddi farklar bulunmaktadır: Örneğin Avustralya'daki Big Mac'in kalori değeri Kanada'dakinden %22 azdır; aynı hamburger, Meksika'dakinden %8 hafiftir.

Sonuç

Sonuç olarak Big Mac Endeksi, ekonomik parametrelerin en kalitelisi ve önemlisi olma iddiası taşımayan, eğlence ve eğitim amaçlı oluşturulmuş ama sonradan değer kazanmış bir parametredir. Fazla ciddiye alınması ve üzerine karmaşık ekonomik tezler inşa edilmesi tehlikeli olabilir; fakat ekonomistler, bir ülkedeki alım gücünün gerçek dünya verilerine dayalı bir göstergesi olarak Big Mac Endeksi'ni kullanışlı bulmaktadırlar.[9]

Düzeltmeler: Bu yazının önceki bir versiyonunda Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla terimi, sehven Gayrı Safi Milli Hasıla olarak yazılmıştı. Düzeltme için Ömer Faruk Civan'a teşekkür ederiz.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
54
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 13
 • Üzücü! 4
 • Grrr... *@$# 3
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İnanılmaz 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • İğrenç! 2
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/05/2023 22:20:14 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12180

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Saç
Sağlık Personeli
Hafıza
Çekirdek
Mars
Kuyruksuz Maymun
Diyet
Zaman
Mitler
Tardigrad
Öne Çıkan
Olumsuz
Şehir Hastanesi
Hidrotermal Baca
Haber
Entomoloji
Zehirli Mantar
Canlı Cansız
Mit
Yangın
Nörobiyoloji
Koruma
Elektrik
Mutasyon
Evrenin Genişlemesi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Big Mac Endeksi Nedir? Hamburger Fiyatları, Döviz Kurunun Olması Gereken Değerini Yansıtabilir mi?. (31 Temmuz 2022). Alındığı Tarih: 29 Mayıs 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12180
Bakırcı, Ç. M. (2022, July 31). Big Mac Endeksi Nedir? Hamburger Fiyatları, Döviz Kurunun Olması Gereken Değerini Yansıtabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved May 29, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12180
Ç. M. Bakırcı. “Big Mac Endeksi Nedir? Hamburger Fiyatları, Döviz Kurunun Olması Gereken Değerini Yansıtabilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 31 Jul. 2022, https://evrimagaci.org/s/12180.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Big Mac Endeksi Nedir? Hamburger Fiyatları, Döviz Kurunun Olması Gereken Değerini Yansıtabilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, July 31, 2022. https://evrimagaci.org/s/12180.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close