Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Aşı Karşıtlarının Fonladığı Çalışma, Otizm ve Aşı Arasında Bir İlişki Olmadığını Gösterdi!

Aşı Karşıtlarının Fonladığı Çalışma, Otizm ve Aşı Arasında Bir İlişki Olmadığını Gösterdi! History
7 dakika
4,125
 • İmmünoloji
 • Aşı Karşıtlığı
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 2 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Günümüzdeki çoğu uzman, çocukluk aşılarının otizme sebebiyet verdiği inancının hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, çürütülmüş bir iddia olduğunda hemfikirdir. Çocukluk aşıları ile otizm arasında hiçbir ilişki olmadığını gösteren çalışmaların sayısı yıldan yıla artsa da, bazı aşı karşıtı gruplar, çocukluk aşılarının aslen sinirbilim gelişimiyle alakalı bir olay olan otizm riskini artırmakta sorumlu olduğunu iddia ediyor. Öyle ki, aşı karşıtı grupların sıklıkla referans gösterdiği en meşhur çalışmalardan birisi, yalan verilerle uydurulduğunun fark edilmesi üzerine geri çekilmişti.[1]

Aşı Karşıtları, Otizm ile Aşıları İlişkilendirmeye Çalışan Bir Araştırmayı Fonlarsa...

Bilimsel gerçeklere rağmen, aşı karşıtı hareketle ilgili organizasyonlar, aşıların çocukların sağlığını tehdit ettiğini gösteren bir kanıt bulmayı umuyorlar. Örneğin, otizm savunma organizasyonu SafeMinds, yakın zamanda aşıların çocuklarda otizme yol açtığını kanıtlaması umuduyla bir araştırmaya yatırım yaptı. Ama amacı belli çevresel maruziyetlerin otizme bağlantılı olabileceğini bilinçlendirmek olan bu çaba, organizasyon için geri tepmişe benziyor; çünkü SafeMinds’ın desteklediği çalışma, otizm ve aşılar arasında bir bağlantı var olmadığını gösterdi.

Tüm Reklamları Kapat

Aşılanan Maymunlarda Hiçbir Davranışsal Değişim Yaşanmadı!

2003 ile 2013 yılları arasında SafeMinds; University of Texas Southwestern School of Medicine, University of Washington, Johnson Center for Child Health & Development ve diğer araştırma enstitülerinden bilim insanlarına, standart miktarda çocukluk aşısı uygulanmış Hint şebeklerinin davranışsal ve beyinsel değişimlerini değerlendiren uzun süreli bir araştırma yürütmeleri için 250,000 dolar temin etti (aşı güvenliliğini sorgulayan başka bir organizasyon olan The National Autism Association da bu araştırma için finansal destek sağladı). Uzun süren projenin son makalesi, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.[2] İçerisinde, araştırmacılar aşıların primatlarda hiçbir beyinsel ya da davranışsal değişikliğe sebep olmadığı kararına vardı.

PNAS makalesi, 2008 ve 2014 yılları arasında Washington Ulusal Primat Araştırma Merkezi’nde yürütülen, 17 bebek makaktaki ilk pilot programının tamamlanmasından sonra gerçekleşen tam boyutlu araştırmanın buluşlarını bildiriyor. Tüm çalışma altı gruba ayrılan, 12 ila 18 aylık, 79 bebek erkek makak içeriyordu. İki grup, bir çocuğun eksiksiz aşı programına uygun olarak thimerosal içeren aşılar aldı; diğer ikisine TCV ("Typhoid Conjugate Vaccine", yani "Tifo Konjugat Aşısı") içermeyen kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısı verildi ve son ikisi de kontrol grubu olarak salin enjeksiyonu aldı. Her bir durumda maymunlar başka alt gruplara da ayırıldılar: Yarısı U.S. Centers for Disease Control and Prevention tarafından, 1990’larda önerilen hızlandırılmış bir aşılama programında, yarısı da 2008’in önerilen programındaydı.

Tüm Reklamları Kapat

Timerosal, Hiçbir Sağlık Sorununa Sebep Olmadı!

Aşı karşıtı aktivistler hem cıva temelli antifungal ve antiseptik bir koruyucu olan timerosal hem de MMR aşılarının otizmle bağlantılı olduğunu iddia ediyorlar. Timerosal, 1990’ların sonlarında çoğu aşıdan kaldırılmıştı. Ama araştırmacılar, yine de potansiyel sağlık etkilerini incelemek istedi. Sonra araştırmacılar maymunları yeni otizm-vari sosyal davranışlar -korku, içe kapanma, sallanma, ellerini birbirine kenetleme ve stereotipi (tekrarcı davranış) gibi- gösterip göstermediklerini görmek için, birlikte kafeslere koydular. Maymunların davranışlarının değişmediğini rapor ettiler. Aynı araştırmacıların bazıları tarafından Environmental Health Perspectives’te yayımlanan başka bir makale, aynı maymun grubunun öğrenme ve sosyal davranışlarını inceleyip, aşıların gelişimlerini hiçbir şekilde etkilemediğini keşfetmişti.[3]

Aşılanan Maymunların Beyinlerinde Hiçbir Değişim Yoktu!

PNAS makalesi için araştırmacılar, aynı zamanda ötenazi yoluyla primatların beyinlerinin ölüm sonrası analizlerini de yürüttüler. Ekip; serebellum, amigdala ve hipokampüs bölgelerinin hacim ve yoğunluğundakilerde de dahil olmak üzere beyin anormallikleri bulmaya çalıştı; ki bu bölgelerin hepsi de otizmli çocuklarda farklı varyasyonlara sahip olmaları ile bilinirler. Ayrıca Purkinje hücreleri olarak bilinen belirli bir tipteki beyin hücrelerinin sayı ve boyutlarına baktılar; bazı çalışmalar otizmli çocukların beyinlerinde daha az Purkinje hücreleri olduğunu göstermişti. Araştırmacılar kontrol grubu ile aşılı grup maymunlarının beyin karşılaştırmalarında belli farklılıklar bulmadıklarını söylediler.

Sonuçlar, Aşı Karşıtlarını Üzdü...

SafeMinds, araştırmaya yatırım yapan kâr amacı gütmeyen organizasyon, sonuçlardan memnun değil. Grubun temsilcileri bulguların hem önceki pilot çalışma hem de organizasyonun araştırmacılardan aldığı ara gelişim raporlarıyla çeliştiğini söylüyor.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

University of Pittsburgh’de yapılan pilot çalışma; ikisi de 2010’da yayımlanan, aşıların gerçekten bebek makaklardaki beyin gelişimini etkilediğini gösteren iki makalenin oluşturulmasının sebebi oldu. Acta Neurobiologiae Experimentalis’de yayımlanan bir makale, 4 ve 6 aylıklar iken 1990’lardaki çocukluk aşısı programının tamamını alan ve peşine MRI ile PET taramalarından geçen maymunların beyinlerinin amigdala bölümlerinin gelişimini inceledi.[4]

Araştırmacılar aşıları alan maymunların amigdala hacminin, almayanlarınkinden farklı olduğunu rapor etti. Aynı zamanda aşı grubundaki maymunların beyinlerindeki opioid reseptörlerindeki farklılıklarını da rapor ettiler. Journal of Toxicology and Environmental Health dergisinde yayımlanan diğer makale, tek bir doz thimerosal içeren hepatit B aşısı alan grup ile kontrol grubundaki bebek maymunların refleks farklılıklarını karşılaştırdı.[5] Bahsi geçen makalede, araştırmacılar "maruz kalan hayvanlarda maruz kalmayanlara kıyasla eşeleme, koklama ve emme reflekslerinde kayda değer bir gecikme" olduğunu rapor etti.

SafeMinds, Kendi Fonladıkları Bilim İnsanlarına İftira Atmaktan Çekinmiyor!

SafeMinds, bu değişimlerin hepsinin aşılama ve otizm arasında karşılıklı bir ilişki öne sürdüğünü iddia etti. Ama Autism Science Foundation'ın baş bilim yöneticisi Alycia Halladay’in de ifade ettiği gibi bu bulguların otizmle ilgili herhangi bir şey ifade ettiği söylenemez. Halladay, şöyle söylüyor:

Aşı uygulanmasının ardından bir organizmada birçok biyolojik etkinin gözlemlenmesi olasıdır, lakin bu otizme sebebiyet verecek demek değil.

SafeMinds aynı zamanda yeni PNAS çalışmasının arkasındaki araştırma ekibinin verilerini aralardan kendilerince seçmiş olabileceklerine inanıyor. SafeMinds müdürü, tescilli bir hemşire olan Lyn Redwood, 2013’te araştırmacılardan aşı gruplarının belirli tipteki hipokampal hücrelerinde "istatiksel olarak kayda değer" %11’lik bir düşmeyi bildirdikleri bir e-mail aldığını söylüyor. Ama yazarların bu bulguları yeni makaleye dahil etmediklerini belirtiyor.

Verilerde Hiçbir Sorun Yok!

Johnson Center for Child Health & Development’ın araştırma müdürü, Department of Psychiatry at the University of Texas Southwestern Medical Center’daki ek öğretim üyesi, projenin baş araştırmacılarından ve tüm dört makalenin yardımcı yazarı olan Dr. Laura Hewitson, e-mail gönderildiğinde "tüm hayvanlar üzerindeki çalışma tamamlana kadar üretilen tüm verilerin sadece 'geçici veriler' olarak görülmesi gerektiği"nin SafeMinds’a açıkça belirtildiğini söylüyor. Hewitson, takımı pilot programdan geniş skalaya geçtiğinde de çalışmanın hiçbir yönteminin değişmediğini ekledi. Newsweek’e konuşan Hewitson, şöyle diyor:

Tüm Reklamları Kapat

Aynı değerlendirmeler, insan olmayan primat yavruları ile yılların tecrübesine sahip davranış bilimciler tarafından daha fazla primatla yapıldı. Örneğin pilot çalışmada doğumdan 14 günlüğe kadar 13 farklı neonatal [Ç.N. Yeni doğana ait] refleksi sadece iki grup hayvanda inceledik. Güncel çalışmada aynı 13 refleksi ve ek olarak altı taneyi daha doğumdan 21 günlüğe kadar altı grup hayvanda inceledik - ki bu, çok daha kapsamlı bir deneysel tasarım.

Hewitson; veri toplanması ve analizine dahil olan araştırmacı, teknisyen ve davranış bilimcilerin hiçbirinin hangi maymunların aşı, hangilerinin kontrol grubunda olduğunu bilmediğini ekledi. Araştırmacılar aynı zamanda veri toplandığında "koruma zinciri" protokolünü uyguladılar; yani burada tüm veri setlerinin kontrol, transfer ve analizlerini gösteren kronolojik belgelemeyi incelediler. Hewitson, takımının bütün veri analizlerinde bağımsız bir istatistiksel danışman kullandığını ve dışarıdan iki farklı akademik enstitüden iki ilave müfettişin grubunun bulgularını onayladığını söyledi. Şöyle anlatıyor:

Gördüğünüz üzere verilerin doğruluğunu sağlama almak için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Yardımcı yazarlarım ve ben yayımlanmış bulgularımızın arkasındayız. Güncel çalışmanın kapsamlı doğası -dahil olan az hayvan sayısı dikkate alındığında- neden pilot çalışma bulgularının yüksek miktarda dikkat ile yorumlanması gerektiğinin altını çiziyor.

Aşı Karşıtlığı: Bilimsel Şüphe Değil, Sahtebilimsel Paranoya!

Ama SafeMinds başkanı Sallie Bernard, hiç değilse en yeni verilerin yeniden analizini görmek istediğini söylüyor:

Biz bu veri setlerinin içine gömülmüş, potansiyel olarak bu aşı programına olumsuz bir tepkisi olan ve insan yavrularına ne olduğunu yansıtacak hayvanlar olduğunu düşünüyoruz. Aşı alanların çoğunluğu iyi, ama aşılarına karşı olumsuz bir tepkisi olan bir alt grup olduğuna da inanıyoruz. Kümelenmiş veriye değil, ham veriye bakarak o tepkiyi veren alt grubu bulabiliriz.

Halladay, SafeMinds’a çalışmayı finansal olarak destekledikleri için saygılarını sunuyor ama bazı otizm savunucularının yanlış soruları sorabileceğinden endişeleniyor.

Çevresel çalışmalara yatırım yapmayı bırakalım demiyorum, çünkü çevrenin sinirsel gelişimi etkilediğini biliyoruz.

Halladay aşıların otizme yol açtığı iddiasını reddetme zorluğunu "whac-a-mole oynamaya" [Ç.N. Deliklerden çıkan nesneleri bir çekiç yardımıyla vurarak puan kazanmaya dayalı bir oyun] benzetiyor.

En başta önerilen ilişki, MMR aşıları ile otizm arasındaydı. Sonra bunun yanlışlığı ispatlandı. Peşine, aşılardaki thimerosal bileşenleriydi; şimdi bunun yanlışlığı, amacı özel olarak bu soruyu incelemek için dikkatlice tasarlanmış olan bir hayvan model çalışmasında daha da ispatlandı. Aynı zamanda ilişkinin aşı zamanlamasından dolayı olduğu da önerilmişti, fakat onun da yanlışlığı ispatlandı. Hedef sürekli değişiyor gibi ve beklenti ise şu: bilimsel kaynakların bu hipotez edilen bağlantının her yeni modifikasyonunu incelemek için çevrilmesi gerektiği.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
14
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Umut Verici! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Güldürdü 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Muhteşem! 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Newsweek | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 09/06/2023 04:14:46 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9557

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Jüpiter
Kas
Kamuflaj
Allah
İnternet
Diyet
Hastalık Yayılımı
İnsan
Biliş
Hidrojen
Kalp
Yaşlılık
Neandertal
Video
Enfeksiyon
Nöroloji
Plastik
Zehirli Mantar
Mers
Koaservat
Böcek
Sahtebilim
Uluslararası Uzay İstasyonu
Siyaset
Amerika Birleşik Devletleri
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Seçimler Ne Kadar Güvenli?
Seçimler Ne Kadar Güvenli?
Balinalar Su Altında Nefeslerini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Balinalar Su Altında Nefeslerini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Kuyruklu Yıldız Laneti: Hale-Bopp, 200 Milyon Kilometre Uzaktan 39 Kişiyi Nasıl Öldürdü?
Kuyruklu Yıldız Laneti: Hale-Bopp, 200 Milyon Kilometre Uzaktan 39 Kişiyi Nasıl Öldürdü?
Sivrisineklerden Kurtulmanın (Bilimsel Olarak Çalışan) Yolları Neler?
Sivrisineklerden Kurtulmanın (Bilimsel Olarak Çalışan) Yolları Neler?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
J. Firger, et al. Aşı Karşıtlarının Fonladığı Çalışma, Otizm ve Aşı Arasında Bir İlişki Olmadığını Gösterdi!. (19 Kasım 2020). Alındığı Tarih: 9 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9557
Firger, J., Gür, T. M., Bakırcı, Ç. M. (2020, November 19). Aşı Karşıtlarının Fonladığı Çalışma, Otizm ve Aşı Arasında Bir İlişki Olmadığını Gösterdi!. Evrim Ağacı. Retrieved June 09, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9557
J. Firger, et al. “Aşı Karşıtlarının Fonladığı Çalışma, Otizm ve Aşı Arasında Bir İlişki Olmadığını Gösterdi!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Tuğçem Müge Gür, Evrim Ağacı, 19 Nov. 2020, https://evrimagaci.org/s/9557.
Firger, Jessica. Gür, Tuğçem Müge. Bakırcı, Çağrı Mert. “Aşı Karşıtlarının Fonladığı Çalışma, Otizm ve Aşı Arasında Bir İlişki Olmadığını Gösterdi!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Tuğçem Müge Gür. Evrim Ağacı, November 19, 2020. https://evrimagaci.org/s/9557.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close