Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Amerikan Gotiği: Sıradan Gözüken Bir Tablo Bunca Parodiye Nasıl İlham Oldu?

Amerikan Gotiği: Sıradan Gözüken Bir Tablo Bunca Parodiye Nasıl İlham Oldu? The Art Institute of Chicago
Amerikan Gotiği (American Gothic) tablosunda Kadın figürüne model olmuş olan Nan Wood Graham ve Erkek figürüne model olmuş olan Dr. Byron McKeeby, 1942
7 dakika
5,148
 • Resim
 • Sanat Tarihi

Amerikan Gotiği (İng: "American Gothic"), 1930 yılına tarihlenen ve Amerikalı ressam Grant Wood tarafından yapılmış oldukça ünlü bir tablodur. Amerikan taşra hayatını yansıtan ve seyir zevki yüksek olan bu tablo, ilk kez Chicago Sanat Enstitüsü'nde halka açık bir şekilde sergilenmiş, Grant Wood'a 300 dolarlık bir para ödülü ve şöhret kazandırmıştır.

Grant Wood'a bu resmi yapmasını sağlayacak olan dürtü ve motivasyon, yerlisi olduğu Iowa'daki Eldon kasabasını ziyaret ettiği sırada geldi. Wood, ziyaret ettiği bu kasabada küçük, ahşaptan yapılmış ve tek büyük penceresi bulunan bir çiftlik evi gördü. Ev, "Gotik Marangoz" ("Carpenter Gotik") denen bir stilde yapılmıştı. Bu stil, 1880'li yıllarda ünlüydü ama Wood, bu evi 1930 yılında görmüştü. Elbette ki o tarihe göre pek modern bir ev sayılmazdı.

Bu Reklamı Kapat

Grant Wood, kendi kendine "Kim bu modası geçmiş evde yaşar ki?" diye düşündü. Burada yaşayacak insanların "Amerikan Gotik İnsanları" olması gerektiğine karar verdi; onları bu terimle tanımlamayı uygun bulmuştu. Wood, bu evin eskizini çizdi, fakat eskizdeki ev, gerçeğinden oldukça farklıydı. Çizdiği evde daha uzun bir pencere ve daha dik bir çatı olduğu görülüyordu. "Hayalimdeki insanlar bu evde yaşamalı" fikri ile işine devam etti.

Grant Wood, bu resminde kadın figürü için kız kardeşini, erkek figürü için ise diş hekimini model olarak kullandı. Peki resimde bulunan figürler kimdi? Baba ve kızı mı? Yoksa evli bir çifte mi bakıyoruz? Peki bu iki figür evliyse, neden erkek figür daha yaşlı görünüyor? Yaş farkı öylesine belirgin ki tabloya bakıldığında net bir şekilde anlaşılıyor. Bu sorulara kesin ve net bir cevap vermek mümkün değil, fakat kesin olan şu ki bu tablo, çiftçilik yaşamı sürdüren tipik bir Ortabatı Amerikan ailesini tasvir etmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Amerikan Gotiği (American Gothic) tablosu
Amerikan Gotiği (American Gothic) tablosu
The Art Institute of Chicago

Grant Wood, bu konularda oldukça ketumdu ve bu konunun iyi bir tanıtım olduğunu düşündüğü için belirsizliğin sürmesine izin vermiştir. Resimle ilgili her tartışma ilgiyi daha da artırmıştır ve bu da bir sanatçı için istenilen bir şeydi. Ne var ki Grant Wood'un kız kardeşi Nan Wood, kendisinden yaşlı bir adamın eşi olarak tasvir edilmekten rahatsız olmuş olacak ki, insanlara resimde bulunan çiftin evli bir çift değil, baba-kız olduğunu söylemiştir.

Tablonun Özellikleri

Erkek figür, elinde tuttuğu dirgen ile çiftçilik yaşamının zorluğuna gönderme yapmaktadır. Kadın figür ise dönemin tipik Amerikan taşra kadınının profilini çizmektedir. Grant Wood'un kız kardeşi ve kadın figürünün modeli olan Nan Wood, genç, şık ve güzel bir kadındı, kıvırcık saçları vardı. Tabloda modelliğini yaptığı eski moda sert kadına pek benzemiyordu. Erkek figürüne model olan Dr. McKeeby ise yaşlıydı ve modelliğini yaptığı erkek figürüne oldukça benziyordu. Bu iki modelin, stüdyoda hiç bir araya gelmemiş ve ayrı ayrı poz vermiş olduklarını düşünmek oldukça enteresandır.

Bu iki figürün oldukça detaylı, parlak stili ve figürlerin katı yüzleri ile sert duruşları, Wood'un Avrupa'ya yaptığı ziyaretler sırasında incelemiş olduğu Flaman Rönesans sanatından ilham alınarak yapılmıştır. Grant Wood genç yaşında sanat ile ilgilenmeye başladı ve Chicago Sanat Enstitüsü Okulu'na kayıt oldu. Özellikle Flaman resim sanatında Jan van Eyck'in yapmış olduğu Arnolfini'nin Evlenmesi isimli tabloda bulunan figürlerin yüz ifadesi ve sert görünümü, Amerikan Gotiği'nde bulunan figürlerin yüz ifadesi ile benzeşmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Arnolfini'nin Evlenmesi
Arnolfini'nin Evlenmesi
Wikipedia

Amerikan Gotiği, sıklıkla Ortabatı ile ilgili yapılmış hiciv bir eser olarak anlaşılmış ve düşünülmüş olsa da hızlı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü eserlerinden biri haline gelmeyi başarmış olup Amerikan popüler kültüründe de değişmez bir yer edinmiştir. Grant Wood, bu eserin Kırsal Amerikan değerleri ile ilgili olumlu ifadeler, altüst oluş ve yıkıcı hayal kırıklıkları zamanında bir güvence ve güven tazeleyici olmasını amaçlamıştır.

Amerikan Gotiği tablosunda formların tekrar eder şekilde kullanılmış olması enteresandır. Erkek ve kadın figürü sağlam ve oldukça iyi bir şekilde hazırlanmış olan dünyalarında sahip oldukları tüm güçleri ve zayıflıkları ile hayatta kalanları temsil etmektedirler. Tabloya yakından dikkatli bir şekilde bakıldığında, dirgenin dişlerinin erkek figürün tulumunda tekrarlandığı görülmektedir ve bu da evin hatlarında tekrarlanmaktadır. Kadın figürünün önlüğünde, perdelerde de başka şekillerde tekrarlanmış olan küçük daireler mevcuttur. Sanatçı, kadın figürünü evin unsurları ile ilişkilendirmiş ve bağlantı kurmuştur. Örneğin saçlar verandada görülen bitkilerin şeklini, formunu yansıtmaktadır. Erkek figürünü ise ahır ile ilişkilendirmiştir. Wood'un burada öne sürdüğü şey, maskülen endüstri ve çiftlik işçiliğiydi.

Genel olarak ilginç, ince ve iyi yapılmış bir kompozisyon oluşturulmuştur. Tablodaki figürlerin sert yüz ifadeleri, tablodaki renkli havayla zıtlık oluşturmaktadır ve bunun tesadüfen olmadığı söylenebilir. Sanat tarihçisi Tripp Evans, bu tabloyu eski moda bir yas portresi olarak yorumlamıştır; çünkü evin pencerelerinde asılı olan perdelerin gün ortasında çekilip kapatılması Victoria Amerika'sında bir yas tutma geleneğidir.

Tablonun Şöhreti ve Popülist Dönüşümü

Amerikan Gotiği, günümüz dünyasında internetin de beraberinde getirdiği hızlı dolaşım ile çok ünlü bir imge haline gelmiş olsa da bunun gidip görülebilecek fiziksel olarak var olan orijinal bir tablo olduğunu unutmamak gerekmektedir.

Grant Wood, bu tabloyu Chicago Sanat Enstitüsü'ne göndererek Birleşik Devletler'de gerçekleşen en özel gösterilerden olan Yıllık Amerikan Sanat Sergisi'nde gösterime kabul edilmesini ummuş ve amaçlamıştır. Tablo kabul edilmekle kalmamış, ödül de kazanmıştır. Tablo, Norman Wait Harris bronz ödülünü kazanmış, aynı zamanda 300 dolarlık para ödülünü de almıştır. Bu ödül bir üçüncülük ödülü olsa da kimse birinciyle ilgilenmemiş ve bu tablo odak haline gelmiştir.

Bu Reklamı Kapat

Tablonun şöhretini ve anlamını, içinde bulunduğu dönem ile birlikte değerlendirmek gerekir. Döneme bakıldığında 1 yıl önce borsa çökmüştü, bankalar dibe batıyordu ve ülke gitgide daha da Büyük Buhran'ın içine giriyordu. Ülke içerisinde gerçek anlamda bir çaresizlik söz konusuydu ve has Amerikan değerlerine dönme isteği vardı. Grant Wood, Iowa'da bulunan eski, gotik bir evin önünde duran iki insanın bu resminde, bundan yararlandı. Bu bağlamda tablo, artık hiciv bir eser olarak değil, popülist milliyetçiliğin bir ifadesi olarak görülmeye başlandı.

Tablonun haberi yayınlandıktan sonra, bunun kırsal geriliği açık biçimde temsil ettiğini söyleyen birtakım eleştiriler ileri sürüldü. Bunun yanı sıra Iowalı çiftçiler ve ev hanımları, kendilerini, yani Ortabatı insanını asık suratlı ve bağnaz gösteren ve kötü olarak nitelendirilebilecek bir "karikatür" olarak görmüşlerdir. Grant Wood, eleştiriler karşısında kendisini "sadık bir Iowalı" ilan etmiş ve resimdeki figürlerin kendilerini değil, küçük kasaba halkı ve kültürünü temsil ettiğini söylemiştir.

Grant Wood, kendi reklamını yapmaktan hoşlanan ve işlerini pazarlama konusunda oldukça istisnai ve başarılı biriydi. Thomas Hart Benton ve John Steuart Curry ile bölgeselci (İng: "regionalists") üçlüsü oluşturmak için bir araya geldiler. Ortabatı bölgesini ve onun sanatsal tarzlarını sırf Amerikan sanatına uygun hale getirmek değil, aynı zamanda bunu örnekleyenler olmak istediler. Tulum giyerek fotoğraf çekimi dahi yaptılar. Grant Wood'un Ortabatı'yı bir sanat eseri alanı haline getirmede başarılı olduğu söylenebilir.

Eserin Neden Bu Kadar Çok Parodisi Var?

Resimle ilgili tartışmalar, ona ün kazandırmıştı; fakat bu, sadece başlangıçtı. Aslında sebeplerin büyük bir kısmı, kompozisyonun kendisiyle, özellikle de Grant Wood'un tablodaki figürleri bu kadar belirgin tasvir etmişken nasıl olup da duygulardan bu denli uzak tuttuğuyla ilgiliydi. Küratör Sarah Kelly Oehler'in teorisine göre, figürlerin yüzleri boş ve ifadesizdir ve bu da tablonun parodilerinin yapılmasına harika bir zemin hazırlamaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Amerikan Gotiği'nin pek çok parodisinden biri. Orijinal taboda bulunan figürlerin yerine The Muppet Show'dan Kurbağa Kermit ve Miss Piggy yerleştirilmiş.
Amerikan Gotiği'nin pek çok parodisinden biri. Orijinal taboda bulunan figürlerin yerine The Muppet Show'dan Kurbağa Kermit ve Miss Piggy yerleştirilmiş.
Royal Academy

Daha da önemlisi bu tablo, Amerikan değerlerinin belirli bir derinliğini temsil eder hale gelmiştir. Bunlar, kim olduğunuza ve Amerikan kültürüne nasıl baktığınıza bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabilir. Elbette "Amerikan değerleri" üzerine herhangi bir söylem, doğal olarak insanları bunun ne anlama geldiğini düşünmeye ve yeniden yorumlamaya sevk edecektir. Bu da yepyeni parodilerin doğmasına neden olacaktır. Gerçekten de gördüğümüz budur.

Pek çok eserinde bölgeselci (İng: "regionalist") çalışmış ve Amerikan Gotiği ile bu akımın yayılmasına öncülük etmiş olan Grant Wood, ilginç bir şekilde bütün iyi fikirlerin kendisine inek sağarken geldiğini söylemiştir. Bu ilginç karakterin de parodileri pekiştirdiği ileri sürülebilir.

Amerikan Gotiği, Breaking Bad ile buluşursa...
Amerikan Gotiği, Breaking Bad ile buluşursa...
Brian DeYoung

Sonuç

Sonuç olarak bu tablo; Amerikan siyaseti, toplumu ve tarihi gibi büyük sorulara değinmenin bir yolu olarak toplumsal yorum alanı haline geldi. Tablo zaten orijinal haliyle çok ünlüdür; parodiler ise bu ünü sadece artırmakla kalmamakta, aynı zamanda daha da yayılmasını sağlamaktadır.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 8
 • Merak Uyandırıcı! 8
 • Güldürdü 3
 • Muhteşem! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Bilim Budur! 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/09/2022 11:45:47 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10908

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Foton
Davranış
Yüz
Bilimsel
Komplo
Veri Bilimi
Viral
Radyasyon
Vegan
Dil
Evren
Obstetrik
Doktor
Sperm
Hukuk
Hayvan
Alkol
Avrupa
Enerji
Psikoloji
Enfeksiyon
Toplumsal Cinsiyet
Nöron Hücresi
Hekim
Eczacılık
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.