Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Albert Einstein'ın Johannes Kepler'i Anmak İçin Kaleme Aldığı 1930 Tarihli Yazısı

Albert Einstein'ın Johannes Kepler'i Anmak İçin Kaleme Aldığı 1930 Tarihli Yazısı Johannes Kepler
8 dakika
2,891
 • Astronomi
 • Bilim Tarihi
Tüm Reklamları Kapat

[Johannes] Kepler gibi gizemli ve büyük bir adamı, özelikle insani gelişiminin zorlaştığı, insanın kendine ait sevgiye gereksinim duyduğu sıkıntılı bir zamanda hatırlamak özellikle rahatlatıcıdır. Doğal sürecin, genel yasalarının olabileceği anlayışının hiçbir şekilde garanti edilmediği bir dönemde yaşadı. Bu yasaya olan inancı ne kadar büyüktür ki onca yıl sabırla süren çalışmalarını feda edebilirdi. Döneminde pek azının desteklediği ve pek azının anladığı, bütünüyle kendisine ait olan gezegenlerin hareketi, bu hareketin matematikselliğini ve matematiksel hareketin yasalarının deneysel araştırmalarını tek başına ortaya koydu.

Anısını kendisine yakışan biçimde onurlandırmak için, onun problemlerini ve çözüm evrelerini olabildiğince açık ve net ele almamız gerekir.

Tüm Reklamları Kapat

Öncelikle Kopernik, gezegenlerin gökyüzünde görünürdeki hareketlerinin açık bir kavranılışını elde etmenin en iyi yolunun, bu hareketlere, hareket etmediği varsayılan güneşin çevresindeki dolanımlar gibi bakmak gerektiği olgusunu göstererek, en gelişmiş zihinlerin gözlerini açtı. Merkeze alınan Güneş’in çevresindeki dolanımlarını eğer hep aynı biçimde tek doğrultulu ve daire biçiminde yapıyorlarsa, dünyadan bakıldığında bu hareketlerin nasıl bir görünümünün olması gerektiğini bulmak göreli olarak kolaydır. Fakat ele alınacak ve uğraşılacak fenomenlerin bundan daha karmaşık bulunmaları nedeniyle, bu ele alış çok daha zordu. T. Brahe’nin gezegenler üzerindeki gözlemlerine dayanarak, her şeyden önce bu hareketlerin deneysel olarak belirlemek gerekmekteydi. Yalnızca bundan sonra hareketleri tahmin eden genel yasaları bulmanın imkanı düşünülebilirdi.

Dolanımın güneşin çevresindeki hareketleri belirlemenin nedenli zor bir iş olduğunu sezmek için şunu iyi anlamak gerekir: Verilmiş belirli bir anda bir gezegenin gerçekten nerede bulunduğu hiçbir zaman bilinemez ve ölçülemez; ancak kendisi de güneşin çevresinde bilinmeyen türde bir hareket sergileyen yeryüzü [dünya] aracılığıyla, sadece tam olarak hangi yönde gittiği görünebilir. Bu durumda güçlükler, neredeyse aşılamaz gibi görünmekteydiler.

Tüm Reklamları Kapat

Kepler bu kaosa [düzensizliğe] bir düzen getirmek için çıkar bir yol bulmaya zorlandı. İlk olarak yerin kendisinin hareketini belirlenmesi gerektiğini kabul etti. Bu eğer başka gezegenler değil de yalnızca güneş, yer ve sabit yıldızlar var olsalardı, basit biçimde, olanaksız olurdu. O zaman yıl boyunca güneş-yer doğru çizgisinin yönünün ve güneşin sabit yıldızlara göre görünür hareketinin, değişiminden başka bir şey olmadığı varsayılırdı. Teleskobun henüz bulunmadığı bu dönemde, gözlemlerdeki ulaşılabilen kesinliğe en azından izin verdiği kadarıyla ve uyduğu ölçüde, bütün bu güneş-yer doğrultu ve çizgisinin hangi biçimde nasıl güneşin çevresinde döndüğünün belirlenebilirliğinden gelir. Bu devinimin açısal hızının, yıl boyunca nasıl değiştiğinin bilinmemesi nedeniyle hala bilinemiyordu. Oysa bu bilme durumu, yalnızca yerin yörüngesinin gerçek biçiminin ve onun üzerinde yeryüzünün ilerleyiş şeklinin belirlenebildiğinde ve yeryüzüyle Güneş arasındaki bu mesafenin yıl içindeki değişimlerin bilinmesiyle olur.

Kepler, bu ikilemden çıkmanın hayranlık uyandırıcı bir yolunu buldu: Her şeyden önce, Güneş ile ilgili gözlemlerden, sabit yıldızların arka planı ve temeline karşı görünen yol alış hızının yılın farklı dönemlerinde farklılıklar gösterdiği, ama bu hareketin açısal hızının astronomik yılın aynı döneminde her zaman aynı olduğu, buradan da yer-güneş düz çizgisinin rotasyon hızının, eğer bu çizgi sabit yıldızların aynı bölgesine doğru yönlendiriliyorsa hep aynı kaldığı sonucunu çıkardı. Bu durum oldukça ilginçti. Görünmeyen bir cetveli alıp, ona bir çizgi çekmek ve bu çizginin doğrusallığını takip etmek gibiydi.

Bu durumda yerin yörüngesinin kapalı olduğunu, kendi üstüne kapandığını ve yerin bu yolu her yıl aynı biçimde aldığını, bunun da hiçbir biçimde a priori olarak apaçık olmadığını varsaymaya izin veriyordu. Kopernik yandaşlarına göre, bu açıklamanın öteki gezegenlerin yörüngelerine de uygulanmasının gerektiği neredeyse kesinlik kazanıyordu. Bu durumda olgular basitleştiriyor ve olaylarda bir hafifleme sağlıyordu.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Önemli bir soru vardı: Yeryüzü yörüngesinin gerçek biçimi nasıl belirlenecekti? Yörünge düzleminin herhangi bir noktasına yerleştirilmiş olup canlı bir ışık yayan ve sabit bir konum işgal ettiğini bildiğimiz ve yeryüzü yörüngesinin belirlemesi için onun yeryüzünde oturanların yılın her döneminde gözleyebilecekleri bir tür başlangıç noktası olduğu bir M ışıldağı tasarlayalım. Bunun yanında ışıldağın güneşe yerden daha büyük bir mesafede bulunduğunu varsayalım. Böyle bir ışıldağın yardımıyla yeryüzü yörüngesi aşağıdaki yolla belirlenebilir:

Her şeyden önce Y yeryüzünün her yıl G güneşini M ışıldağına bağlayan düz bir hat üzerinde tam olarak bulunduğu bir an vardır. Eğer bu andan Y yeryüzünden M ışıldağını gözlersek, bu görüş yönü ve çizgisi, aynı zamanda GM yönü ve çizgisiyle çakışır. Bu sonuncunun, gökyüzüne işaret olarak bırakıldığını varsayalım. Şimdi, yerin başka bir andaki, başka bir konumunu hayal edelim. Yerden G güneşi ile M ışıldağı ikisi birden görülebildiğinden, GYM üçgenin Y açısı bilinir. Güneşin doğrudan gözlemlenmesiyle sabit yıldızlara bakarak GY’nin yönüyle GM çizgisinin yönüne gelince onun da önceden sabit yıldızlara göre kesin olarak belirlendiğini biliyoruz. GYM üçgenindeki G açısı da böylece bilinir; GM’yi bir temel olarak seçersek Y ve G deki iki açının bilinmesi sayesinde GYM üçgeni de bu durumda kağıt üstünde çizilmiş olur. Bu kurma işi, yıl boyunca pek çok aralıklarla yapılabilir. Her defasında kağıt üzerinde kendisine bağlı bir tarihiyle sürekli olarak sabitlenmiş GM temeline bağlı kesin bir Y yeri konumu elde edilir. Yer yörüngesi, kuşkusuz saf boyutu dışında deneysel olarak belirlenmiş olur.

Ancak Kepler’in bu M fenerini nereden aldığını soracaksınız. Belki de bu onun iyimser yapısıyla eşsiz dehasının kendisine buldurduğu problemin bir çözümüdür, bilemiyorum. Mars yılının uzunluğunun, Mars’ın yıllık dolanımının, yani güneşin çevresinde bir tur atması için geçen zamanın bilindiği Mars gezegeni vardı. Güneşin, yerin ve Mars’ın bir kez tam olarak doğru bir çizgi üstünde birbirlerine çok yakın biçimde bulundukları bir durum olabilir. Mars’ın yörüngesinden farklı olarak tekrarlanır. Bilinen bu anlarda, yer daima Mars’ın yörüngesinden farklı bir noktada bulunduğu sürece GM her zaman aynı temeli sunar. Güneş’in ve Mars’ın gözlemleri, Mars gezegeninin yukarıda varsayılan bizim hayali ışıldağımızın rolünü oynadığından, bu durumda yerin gerçek yörüngesinin belirlenmesinde bu anlarda bir çıkar yol ve ara sağlar.

Kepler, böylece, yerin yörüngesinin gerçek ve doğru biçimini aynı şekilde yerin yörüngesini hareket tarzını bulmuş oldu. Ondan sonra gelen biz ötekiler (Avrupalılar, Almanlar ya da Schwanbenler) bile ona bunun için hayranlık duymalı ve onu onurlandırılmalıyız.

Yeryüzünün yörüngesi böylece deneysel biçimde belirlenmiş oluyordu. GY çizgisinin kendi hakiki konumu, uzunluğu ve büyüklüğü de her an biliniyordu ve Kepler için artık gözlemlere göre geri kalan öteki gezegenlerin hareket ve yörüngelerini aynı şekilde hesaplamak da ilkece pek zor olmayacaktı. Ancak bu durum, o dönemdeki matematiğin düzeyi ve durumu göz önünde bulundurulduğunda, yine de çok zorlu bir görevdi.

Tüm Reklamları Kapat

Şimdi geriye, Kepler’in kalan yaşamının tüm çalışmasını işgal eden ikinci kısım kalıyordu. Yörüngeler hareket olarak biliniyordu ama onların yasalarının bu hareket sonuç ve verilerden sezgiyle, yani sezerek çıkarılması, tahmin ederek kestirimde bulunulması gerekiyordu. Önce yörüngenin çizdiği eğrinin matematiksel yapısı üzerinde bir tahmin yapmak ve daha sonra da onu çok büyük sayısal verilerle doğrulamak gerekiyordu. Eğer hesap ve gözlem sonuçları uyuşmazlar, kuramla deney birbirini tutmazsa diye bir başka varsayımı yaparak olgularla uzlaşan ve uyuşan bir sonucu elde etti.

Yörünge, güneşin odaklarından birinde yer aldığı bir elipstir. O, ayrıca, Güneş-Gezegen doğru çizgisinin eşit zamanlarda eşit yüzeyler ya da alanlar üzerine bir dolanım sırasındaki hızın değiştiğine ilişkin ve hızın değişimini yöneten temel yasayı da buldu. Kepler, son olarak, güneşin çevresinde hareket sürelerinin veya periyotlarının karelerinin elipslerin büyük eksenlerinin üçüncü kuvvetleriyle, yani küpleriyle orantılı olduğunu da buldu.

Bu muhteşem insana beslenen hayranlığa, artık yalnız bir varlığına değil ama aynı zamanda içinde doğup büyüdüğümüz doğanın bilmecesi, gizemli uyumuna duyulan başka büyük bir hayranlık ve saygıyla yüceltme duygusu da gelip eklenmiş ve eşlik etmiştir.

Daha Antikite döneminde insanlar düzenliliğin olabildiğince basit, kavranabilir yasalarını sergileyen eğriler hayal ettiler, kafalarında çizimler tasarladılar. Onlar arasında doğru çizgi ve daire yanında, en önemlileri olarak, elips ve hiperbol de bulunuyordu. Bu son iki forumun gök cisimlerinin yörüngelerinde varlık kazandıklarını, cisimleştiklerini ve gerçekleşmiş olduklarını görüyoruz.

Öyle görünüyor ki insan zihni, doğada varlığı kanıtlayamadan, onları şeylerde ve nesnelerde bulmadan önce, özgür ve bağımsız olarak her şeyden evvel onların kendi formlarını kurmak zorunda kalıyor. Yaşamında Johannes Kepler’in tamamlamış olduğu hayranlık duyulacak muhteşem eser özellikle çarpıcı biçimde bizlere hakikatin iyi bir örneğini göstermiştir ki bilgi tek başına basit bir deneyden çıkıp gelemez. Ancak o gözlemlediği olguyla zihnin kavradığı ve yalnızca insanın karşılaştırması sayesinde elde ettiği hayalden gelebilir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
21
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 4
 • Tebrikler! 3
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/06/2023 07:31:42 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9290

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Farmakoloji
Saldırı
Komplo Teorisi
Balık
Yapay
Kuantum Fiziği
Kalori
Hastalık Yayılımı
Samanyolu Galaksisi
Makina
Klinik Mikrobiyoloji
Kalp
Kuş
Mucize
Obstetrik
Mers
Bitkiler
Önyargı
Sinirbilim
Öğrenme Teorileri
Algı
Köpekbalığı
Elektron
Kurt
Meteor
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Araba Tekerleği Yuvarlak Olmak Zorunda mı? Üçgen Tekerlek Mümkün mü?
Araba Tekerleği Yuvarlak Olmak Zorunda mı? Üçgen Tekerlek Mümkün mü?
Büyük Patlama Neden Evrenin Başlangıcı Olamaz?
Büyük Patlama Neden Evrenin Başlangıcı Olamaz?
Detoks Saçmalığı: Vücudunuzu Toksinlerden Nasıl Arındırırsınız?
Detoks Saçmalığı: Vücudunuzu Toksinlerden Nasıl Arındırırsınız?
Evrene Dair 7 Sorunuza 7 Cevap! | Sorun Var #5
Evrene Dair 7 Sorunuza 7 Cevap! | Sorun Var #5
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Einstein, et al. Albert Einstein'ın Johannes Kepler'i Anmak İçin Kaleme Aldığı 1930 Tarihli Yazısı. (8 Eylül 2020). Alındığı Tarih: 10 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9290
Einstein, A., Rose, E., Bakırcı, Ç. M. (2020, September 08). Albert Einstein'ın Johannes Kepler'i Anmak İçin Kaleme Aldığı 1930 Tarihli Yazısı. Evrim Ağacı. Retrieved June 10, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9290
A. Einstein, et al. “Albert Einstein'ın Johannes Kepler'i Anmak İçin Kaleme Aldığı 1930 Tarihli Yazısı.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Eric Rose, Evrim Ağacı, 08 Sep. 2020, https://evrimagaci.org/s/9290.
Einstein, Albert. Rose, Eric. Bakırcı, Çağrı Mert. “Albert Einstein'ın Johannes Kepler'i Anmak İçin Kaleme Aldığı 1930 Tarihli Yazısı.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Eric Rose. Evrim Ağacı, September 08, 2020. https://evrimagaci.org/s/9290.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close