Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Aktif Taşıma Nedir? Büyük Moleküller Hücre Zarından Nasıl Geçer?

Aktif Taşıma Nedir? Büyük Moleküller Hücre Zarından Nasıl Geçer? Department of Biology, Texas A&M University
Proton Gradient
6 dakika
921
Evrim Ağacı Akademi: Hücre Yapısı ve Fonksiyonu Yazı Dizisi

Bu yazı, Hücre Yapısı ve Fonksiyonu yazı dizisinin 9. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Hücre Teorisi: Hücre Nedir? Canlılığın En Küçük Yapı Taşları Nasıl Keşfedildi?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Hücreler, küçük iyonları ve molekülleri taşımanın yanı sıra daha büyük moleküllerin ve partiküllerin de hücre zarından geçişini sağlamak zorundadır. Bazı hücreler, bütün tek hücreli mikroorganizmaları bile yutabilme yeteneğine sahiptir. Büyük parçacıkların hücre tarafından alınması ve salınması ise enerji gerektiren bir süreç olan aktif taşıma ile sağlanır.

Elektrokimyasal Gradyan

Bir maddenin bir alan veya zar boyunca farklı konsantrasyonlara sahip olması basit bir konsantrasyon gradyanı oluşmasına neden olur, ancak canlı sistemlerde gradyanlar daha karmaşıktır. Hücreler protein içerdikleri için çoğu hücre negatif yüklüdür ve iyonlar hücrelere girip çıktığı için de plazma zarı boyunca bir elektriksel gradyan, yani bir yük farkı vardır.

Tüm Reklamları Kapat

Canlı hücrelerin içi, içinde bulundukları hücre dışı sıvıya göre elektriksel olarak negatiftir. Aynı zamanda hücreler, hücre dışı sıvıya göre daha yüksek potasyum (K+) ve daha düşük sodyum (Na+) konsantrasyonlarına sahiptir. Bu nedenle, bir canlı hücrede Na+ iyonunun konsantrasyon gradyanı ve elektriksel gradyanı, iyonu hücre içine doğru difüzyona teşvik eder.

Ancak potasyum gibi diğer elementler için durum daha karmaşıktır. K+ iyonunun elektriksel gradyanı, iyonu hücreye doğru difüzyona teşvik ederken K+ konsantrasyon gradyanı, iyonu hücreden dışarı yönde difüzyona teşvik eder. Bu durumu etkileyen kombinasyon gradyanı iyonun elektrokimyasal gradyanı olarak adlandırılır ve kas ve sinir hücreleri için özellikle önemlidir.

Tüm Reklamları Kapat

Elektrokimyasal gradyanlar, konsantrasyon gradyanlarının ve elektriksel gradyanların birleşik etkilerinden ortaya çıkar.
Elektrokimyasal gradyanlar, konsantrasyon gradyanlarının ve elektriksel gradyanların birleşik etkilerinden ortaya çıkar.
Synaptitude

Gradyana Karşı Hareket

Hücre, maddeleri konsantrasyon veya elektrokimyasal gradyanlarına karşı hareket ettirmek için enerji kullanmalıdır. Bu enerji, hücresel metabolizma yoluyla üretilen ATP'den elde edilir.

Aktif taşıma mekanizmaları, genel olarak pompalar veya taşıyıcı proteinler olarak adlandırılan mekanizmalarla elektrokimyasal gradyanlara karşı çalışır. İyonlar hariç küçük maddeler sürekli olarak plazma zarından geçer. Aktif taşıma, bu pasif değişimlere karşı yaşayan hücrelerin ihtiyaç duyduğu iyonlar ve diğer maddelerin konsantrasyonunu korur. Hücrenin metabolik enerji kaynağının büyük bir kısmı, bu süreçleri sürdürmek için harcanır. Aktif taşıma mekanizmaları, enerji açısından hücresel metabolizmaya bağımlı olduklarından, ATP'nin eldesini engelleyen birçok metabolik uyarana duyarlıdırlar.

Küçük molekül ağırlıklı maddelerin ve makromoleküllerin taşınması için iki mekanizma vardır. Birincil aktif taşıma, iyonları bir zarın üzerinden taşır ve bu zar boyunca bir yük farkı oluşturur. Birincil aktif taşıma sistemi, iyon gibi maddelerin hücreye taşınması için ATP kullanır ve genellikle aynı zamanda başka bir madde hücreden dışarı taşınır. Hayvan hücrelerinde önemli bir pompa olan sodyum-potasyum pompası, potasyum iyonlarını hücre içine alırken sodyum iyonlarını hücreden dışarı taşımak için enerji harcar. Bu pompanın etkisi, zar boyunca konsantrasyon ve yük farkına yol açar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Sodyum-potasyum pompası, potasyum ve sodyum iyonlarını plazma zarından geçirir.
Sodyum-potasyum pompası, potasyum ve sodyum iyonlarını plazma zarından geçirir.
Libre Texts

İkincil aktif taşıma, birincil aktif taşıma tarafından oluşturulan elektrokimyasal gradyanın enerjisini kullanarak maddenin taşınmasını ifade eder. Birincil aktif taşıma sistemi tarafından oluşturulan elektrokimyasal gradyanın enerjisi kullanılarak amino asitler ve glukoz gibi diğer maddeler, zar kanalları aracılığıyla hücreye alınabilir.

Ayrıca ATP molekülü, mitokondrideki hidrojen iyonu gradyanı kullanılarak ikincil aktif taşıma yapılması yoluyla oluşur.

Endositoz

Endositoz büyük moleküller, hücrelerin parçaları ve hatta bütün hücreler gibi partikülleri hücre içine alan bir aktif taşıma türüdür. Endositozun farklı çeşitleri olsa da hepsi ortak bir özelliği paylaşır: Hücrenin plazma zarı, hedef partikül etrafında bir cep oluşturarak içeri doğru kıvrılır. Böylece parçacığın plazma zarından oluşan yeni bir koful içinde tutulması sağlanır.

Resimde üç endositoz varyasyonu gösterilmiştir.  (a) Bir endositoz türü olan fagositozda, hücre zarı parçacığı çevreler ve hücre içi bir koful oluşturmak üzere sıkıştırır.  (b) Başka bir endositoz türü olan pinositozda, hücre zarı küçük bir sıvı hacmini çevreler ve içine alarak bir vezikül oluşturur.  (c) Reseptör aracılı endositozda maddelerin hücre içine alınması, dış hücre zarı üzerindeki reseptöre bağlanan tek tip bir maddeyi hedef alır.
Resimde üç endositoz varyasyonu gösterilmiştir.
(a) Bir endositoz türü olan fagositozda, hücre zarı parçacığı çevreler ve hücre içi bir koful oluşturmak üzere sıkıştırır.
(b) Başka bir endositoz türü olan pinositozda, hücre zarı küçük bir sıvı hacmini çevreler ve içine alarak bir vezikül oluşturur.
(c) Reseptör aracılı endositozda maddelerin hücre içine alınması, dış hücre zarı üzerindeki reseptöre bağlanan tek tip bir maddeyi hedef alır.
Libre Texts

Fagositoz, hücreler gibi büyük partiküllerin bir hücre tarafından içeri alınması sürecidir. Örneğin mikroorganizmalar insan vücuduna saldırdığında, bir tür beyaz kan hücresi olan nötrofiller fagositoz yoluyla antijeni ortadan kaldırır. Nötrofil, mikroorganizmayı çevreleyip yutarak onu tahrip eder.

Endositozun bir başka çeşidi de pinositoz olarak adlandırılır. Bu kavram, hücrenin bilinçli bir şekilde hücre dışı sıvıyı içeri aldığı varsayımıyla oluşmuştur. Ancak aslında, hücrenin ihtiyaç duyduğu çözücüler içeri alınmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Reseptör aracılı endositozda plazma zarında belirli maddeler için özgül olan bağlayıcı proteinler kullanır. Partiküller bu proteinlere bağlanır ve plazma zarı içeri doğru kıvrılır, böylece madde ve proteinler hücreye alınır.

Reseptör aracılı endositozda hedeflenen madde zardan geçemezse, doku sıvılarından veya kandan uzaklaştırılamaz. Bunun yerine, bu sıvılarda kalır ve konsantrasyonu artar. Bazı insan hastalıkları, reseptör aracılı endositozun yetersizliğinden kaynaklanır. Örneğin, düşük yoğunluklu lipoprotein veya LDL olarak adlandırılan "kötü" kolesterol, reseptör aracılı endositoz yoluyla kandan uzaklaştırılır. İnsanlarda genetik bir hastalık olan ailesel hiperkolesterolemi durumunda, LDL reseptörleri kusurlu veya tamamen eksiktir. Bu hastalığa sahip kişilerin kanlarında yaşamını tehdit eden düzeylerde kolesterol bulunur, çünkü hücreleri bu kimyasalı kanlarından temizleyemez.

Ekzositoz

Ekzositoz adı verilen bir süreç, materyalin hücreden hücre dışı sıvıya atılması amacıyla yukarıda bahsedilen endositozun tam tersidir. Zarla kaplı bir parçacık, plazma zarının iç kısmıyla birleşir. Bu birleşme, zarı dışarıya doğru açar ve parçacık hücre dışı alana atılır.

Ekzositozda, bir vezikül plazma zarına geçer, bağlanır ve içeriğini hücrenin dışına bırakır.
Ekzositozda, bir vezikül plazma zarına geçer, bağlanır ve içeriğini hücrenin dışına bırakır.
ThoughtCo

Sonuç

Canlı hücreler, hücre dışı boşlukta bulunandan daha yüksek konsantrasyonlardaki belirli maddelere ihtiyaç duyar. Maddeleri elektrokimyasal gradyanlarının tersi yönüne taşımak, enerji kullanılmasını gerektirir. Aktif taşıma, taşımanın yakıtı olarak depolanan ATP'den elde edilen enerjiyi kullanır. Küçük molekül boyutlu materyallerin aktif taşınması, hücre zarında bulunan ve pompa benzeri bir görev üstlenen integral proteinler tarafından sağlanır. Birincil aktif taşımayı gerçekleştiren bazı pompalar, eylemlerini sürdürmek için doğrudan ATP ile birleşir. İkincil taşıma, birincil taşımada kullanılan enerjinin başka bir maddeyi hücreye ve konsantrasyon gradyanına doğru hareket ettirmek için kullanılmasıyla gerçekleşir.

Tüm Reklamları Kapat

Endositoz büyük partiküllerin, örneğin makromoleküllerin taşınmasını sağlamak için ATP'nin doğrudan kullanılmasını gerektirir. Hücre parçaları veya bütün hücreler, fagositoz adı verilen bir süreçte diğer hücreler tarafından yutulabilir. Fagositozda, bir bölüm membran kıvrılır ve parçacığın etrafını sararak parçacığı tamamen plazma zarı tarafından kaplanmış bir hale getirir. Böylece oluşan kofullar hücre tarafından parçalanır, parçacıklar yiyecek olarak kullanılır veya başka bir şekilde uzaklaştırılır. Pinositoz, daha küçük ölçekte benzer bir süreçtir.

Hücre, atık ve diğer parçacıkları ters süreç olan ekzositoz ile dışarı atar. Atıklar hücre dışına taşınırken, membranlı bir koful plazma zarına itilerek zar ile birleşmesi ve kendini zar yapısına dahil etmesi sağlanır, böylece koful içeriği hücrenin dışına aktarılır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Hücre Yapısı ve Fonksiyonu Yazı Dizisi

Bu yazı, Hücre Yapısı ve Fonksiyonu yazı dizisinin 9. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Hücre Teorisi: Hücre Nedir? Canlılığın En Küçük Yapı Taşları Nasıl Keşfedildi?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
13
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Tebrikler! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Sıkça Sorulan Sorular

Hücreler, büyük moleküllerin ve partiküllerin geçişini aktif taşıma mekanizmalarıyla sağlar.

Elektrokimyasal gradyan, iyonların konsantrasyon ve elektriksel farklar nedeniyle hücre zarında oluşan gradyandır. Canlı hücrelerde protein içeriği ve iyon hareketleri bu gradyanın oluşumuna katkıda bulunur.

Aktif taşıma mekanizmaları, enerji gerektiren pompalar veya taşıyıcı proteinler aracılığıyla elektrokimyasal gradyanlara karşı çalışır. Bu mekanizmalar ATP'yi enerji kaynağı olarak kullanır.

İkincil aktif taşıma, birincil aktif taşıma tarafından oluşturulan elektrokimyasal gradyanın enerjisinin kullanılarak maddenin taşınmasıdır. Amino asitler, glukoz gibi maddeler, zar kanalları aracılığıyla hücreye alınır.

Endositoz, büyük moleküllerin ve partiküllerin hücre içine alındığı bir aktif taşıma sürecidir. Hücrenin plazma zarı, hedef partikül etrafında bir cep oluşturarak içeri doğru kıvrılır. Ekzositoz ise materyalin hücreden hücre dışı sıvıya atıldığı bir süreçtir.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/09/2023 14:17:33 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/14695

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Karanlık
Lgbt
Gerçek
Entropi
Atom
Adaptasyon
Bakteriler
Kafatası
Rna
Yeni Koronavirüs
Kan
Eşcinsellik
Eşey
Kas
Kalori
Hafıza
Doktor
Duygu
Ağız
Hominidae
Bilim İnsanları
Uluslararası Uzay İstasyonu
Yiyecek
Gezegen
Stres
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Dünyada Yaşam Var mı?
Dünyada Yaşam Var mı?
Gözler Neden Hep Islak? Gözyaşları, Ağlamak Dışında Ne İşe Yarıyor?
Gözler Neden Hep Islak? Gözyaşları, Ağlamak Dışında Ne İşe Yarıyor?
İyot, İnsanları Radyasyondan Nasıl Koruyor?
İyot, İnsanları Radyasyondan Nasıl Koruyor?
Aynalar, Kuantum Evrene Açılan Bir Portal mı?
Aynalar, Kuantum Evrene Açılan Bir Portal mı?
"Marslı" Filmindeki Gerçek Gözyaşları!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Texts, et al. Aktif Taşıma Nedir? Büyük Moleküller Hücre Zarından Nasıl Geçer?. (28 Mayıs 2023). Alındığı Tarih: 24 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/14695
Texts, L., Alparslan, E., Akdemir, . (2023, May 28). Aktif Taşıma Nedir? Büyük Moleküller Hücre Zarından Nasıl Geçer?. Evrim Ağacı. Retrieved September 24, 2023. from https://evrimagaci.org/s/14695
L. Texts, et al. “Aktif Taşıma Nedir? Büyük Moleküller Hücre Zarından Nasıl Geçer?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 28 May. 2023, https://evrimagaci.org/s/14695.
Texts, Libre. Alparslan, Eda. Akdemir, . “Aktif Taşıma Nedir? Büyük Moleküller Hücre Zarından Nasıl Geçer?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, May 28, 2023. https://evrimagaci.org/s/14695.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close