Ağır COVID-19 Vakalarında, Lupus Benzeri Bir Bağışıklık Yanıtı Görülüyor!

Ağır COVID-19 Vakalarında, Lupus Benzeri Bir Bağışıklık Yanıtı Görülüyor!
SARS-COV-2
Wikimedia
Yazar Emory Health Sciences Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
4 dakika
3,797 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat

Bu haber 5 ay öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Emory Üniversitesi'nden araştırmacılar, şiddetli COVID-19 vakalarında bağışıklık hücrelerinin aşırı bir biçimde aktifleştiğini gözlemledi. Bu durum bir otoimmün hastalık olan sistemik lupus eritromatozus (kısaca SLE) ile de benzerlik taşıyor.

Nature Immunology'de yayınlanan makale, Emory Üniversitesi'nden geniş bir iş birliği ile hazırlandı.[1] Çalışmadan elde edilen sonuçlar, ileride hangi COVID-19 hastasının bağışıklık yatıştırıcı tedaviye ihtiyaç duyup duymayacağını belirleyecek testlerin geliştirilmesinde kullanılabilir. Ayrıca, kimi insanların aşırı miktarda antikor üretmelerine rağmen hastalığı niçin kolayca yenemediği sorusuna da cevap bulabilir.

Emory'deki ekibin bulguları, daha önceki başka araştırmalarda da ortaya çıkan COVID-19 vakalarında yüksek enflasyonun germinal merkezlerdeki işleyişi bozabileceği yönündeki bulgularla örtüşüyor.

Germinal merkez basitçe vücuda giren antijenlere karşı özgül bağışıklık sağlayan B hücrelerinin özelleşip çoğaldığı yerlerdir. Lenf düğümleri ve dalak gibi sekonder lenfoid organlarda bulunan germinal merkezlerde, B hücreleri hızlı bir şekilde kopyalanarak defalarca kez mutasyon geçirirler; bu mutasyonlar hücrelerin antijen reseptörlerinin dışarıdan gelebilecek yüz binlerce farklı antijenle baş edecek çeşitlilikte olmasını sağlar. Burada bulunan yardımcı T hücreleri ise yakalanıp germinal merkeze getirilmiş antijene en uyumlu B hücrelerini seçerek ayırır. Uyum yeteneği en yüksek olan B hücreleri plazma hücreleri olarak ayrılırlar. Geriye kalanlar ise antijenin birazcık farklı versiyonlarına uygun olup olası enfeksiyonlar için bir katalog görevi görür, böylece benzer patojenlerle mücadele için hazırlık yapılmış olur.

Reklamı Kapat

Ekibin yaptığı gözlemlere göre ağır COVID-19 vakalarında B hücrelerinin aktivasyonu germinal merkezin dışında, "ekstrafoliküler" yoldan gerçekleşiyor - ki bu da SLE'de yaşanan durumun aynısı.

Germinal merkezde B hücrelerinin mutasyona uğrayarak çoğalması
Germinal merkezde B hücrelerinin mutasyona uğrayarak çoğalması
Nature

B hücrelerinin, vücutta bir enfeksiyon olduğu zaman bağışıklık sistemimizin içinden uygun antikorları seçebileceği antikor planı katalogları olduğunu söylemiştik. Şiddetli COVID-19 vakalarında ise bağışıklık sitemi tabiri caizse kataloğun içinden rastgele olarak yığınlarca sayfa seçer.

COVID-19 pandemisinden önce Sanz ve laboratuvarı SLE hastalığını ve bu hastalığın B hücrelerinin gelişimini nasıl bozuntuya uğrattığını incelemekteydi. Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bölümü direktörü, Lowance İnsan İmmünolojisi Merkezinin başkanı ve Georgia Araştırma Birliği'nin tanınmış bir akademisyeni Dr. Ignacio (Iñaki) Sanz, şöyle anlatıyor:

İlk başta tamamen yansız bir gözle baktık. Hücrelerini analiz ettiğimiz üç veya dördüncü yoğun bakım hastasına dek, SLE'ye oldukça benzeyen akut alevlenme (semptomların aniden kötüleşmesi) örüntülerini fark edemedik.

Normalde B hücrelerinin üretim sürecinde, vücut hücrelerinin antijenlerine bağlanacak reseptörlere sahip olan B hücreleri negatif seçilime uğrar; yani vücut antijenlerine karşı tolerans geliştirerek otoimmün hastalıkların önüne geçilmiş olur. SLE hastalarında, B hücreleri kendilerini denetleyip sınırlayan bu kontrol mekanizmalarını atlatarak anormal bir şekilde aktive olurlar. Böylece vücuda saldıran; yorgunluk, eklem ağrısı, ciltte tahriş ve böbrek hasarı gibi sorunlara yol açan "otoantikorlar" oluşur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Şiddetli COVID-19 hastalığının klinik sonuçlar yaratan otoantikor üretimini tetikleyip tetiklemediği ekip tarafından hala araştırılıyor. Sanz, başka araştırmalarda da hastalığın akut fazlarında otoantikorlara rastlandığını ve uzun süreli otoimmün yanıtların iyileşenlerde yorgunluk, eklem ağrısı ve diğer semptomlara yol açıp açmadığının anlaşılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Sanz, şöyle diyor:

Bu uzun süreli takip ile dikkatlice araştırmamız gerek bir soru. Bütün ağır enfeksiyonlarda gözlenen bir durum değil. Sepsis (bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu oluşan, çoklu organ yetmezliği ve hatta ölümle sonuçlanabilen durum) böyle bir şey değildir.

Sanz ayrıca SLE'de, ekstrafoliküler B hücresi yanıtlarının şiddetli vakalardan Afro-Amerikalılarda karakteristik olduğunu da vurguluyor. Bu son çalışmada da hastaların büyük kısmı Afro-Amerikan. Sanz bundan başka, altta yatan başka problemler ve sağlık sorunlarının hem COVID-19 hem de otoimmün hastalıklardaki B hücresi yanıtlarının yoğunluk ve şiddetini anlamada önemli olacağını söylüyor.

Çalışmaya dahil olan hastalardan 10'u Emory Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış kritik COVID-19 hastası (ki bunlardan 4 kişi ölmüş), 7'si dışarıdan gelen hastalar ve 37'si tamamen sağlıklı kişiler.

Kritik hasta grubunun hastalıklarının erken dönemlerinde daha yüksek antikor seviyelerine sahip olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra B hücreleri ve antikorları, ekstrafoliküler yoldan aktifleştiklerini destekler özellikler gösterdi. Ayrıntıya girmek gerekirse, B hücreleri bağışıklık tepkimesi sırasında olması gerekenin aksine çok az mutasyonu uğradı; ki germinal merkezde gerçekleşmiş olması gereken bu mutasyonların azlığı da ekstrafoliküler gelişime işaret ediyor.

Reklamı Kapat

Ramonell, çalışmaya konu olan hastaların pandeminin erken dönemlerinde tedavisine başlandığını belirtiyor. Yani ölüm oranlarını düşürdüğünü gördüğümüz yangı önleyici bir kortikosteroid olan deksametazonun tüm dünyada tanınmasından çok önce.

Ekibin bulguları COVID-19 hastalarından hangilerinin deksametazon ve anti-IL-6 gibi bağışıklık düzenleyici ilaçlarla tedavi edileceği tartışmasına bir çözüm getirebilir. Ekstrafoliküler gelişim gösteren B hücrelerinin yaygın bulunduğu hastalarda yangısal tepki yaratan IL-6 gibi sitokinlerin de daha fazla olduğu tespit edilmişti.

Daha önceden bazı COVID-19 hastalarına IL-6 sitokinini inhibe edici ilaçlar verilmişti ancak sonuçlar klinik denemelerde birbirine karıştı. Sanz, kontrolden çıkmış bağışıklık yanıtların ilgili yolakları hedefleyen yangı önleyici ilaçlarla tedavi edilebileceğini söylüyor.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 8
 • Tebrikler! 4
 • İnanılmaz 2
 • Umut Verici! 2
 • Korkutucu! 2
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Science Daily | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 14/04/2021 20:06:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9443

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Instagram
Cinsellik
Işık Hızı
Çeşitlilik
Kurbağa
Tarım
Nörobilim
Renk
Avcı
Cinsiyet Araştırmaları
Hematoloji
Habercilik
Bilgisayar
Depresyon
Anatomi
Diş Sorunları
Arı
Çocuklar İçin Bilim
Alkol
Organ
Kimyasal
Savunma
Dalga
Öğrenme Teorileri
Epigenetik
Uluslararası Uzay İstasyonu
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku