Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Ağ Biliminde Ölçüm Nasıl Yapılır?

Ağ Biliminde Ölçüm Nasıl Yapılır? Becker Friedman Institute
9 dakika
7,054
Evrim Ağacı Akademi: Ağ Bilimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Ağ Bilimi yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Ağ Bilimi Nedir? Bir "Ağ" Nasıl Tanımlanır? Ağ Türleri Nelerdir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Bir ağın analizi; içerisindeki düğüm, bağlantı ve düğüm gruplarını anlayabilmek için çeşitli ölçümlerden oluşur. Nicel ölçümlerin ve görselleştirmenin bir araya gelmesi, düğümler ve bağlantılar arasındaki ilişkileri anlamak için çok önemlidir. Bu yazıda ağlar için bazı temel ölçümler ve bunların gösterimleri incelenecektir.

Düğümün Derecesi

Bir ağdaki bir düğümün yaptığı bağlantı sayısı, o düğümün derecesini verir. NN tane düğümü olan yönsüz bir ağda her ii düğümü için kik_
i
derecesi şöyle gösterilir:

Tüm Reklamları Kapat

ki=∑j=1N Aijk_i =\sum\limits_{\substack{j=1}}^N \space A_{ij}

Yönsüz ağlarda her bir bağlantının iki adet etki yönü vardır (↔\leftrightarrow. Diğer bir deyişle EE adet bağlantının 2E2E adet etki yönü vardır. Böylece 2E2E, tüm düğümlerin derecelerinin toplamına eşittir:

Tüm Reklamları Kapat

2E=∑i=1 ki2E =\sum\limits_{i=1} \space k_i

Toplam bağlantıların sayısı matristen elde edilmek istenirse

E=12∑i=1ki=12∑i=1N∑j=1NAijE = \frac{1}{2} \sum\limits_{i=1} k_i = \frac{1}{2}\sum\limits_{i=1}^N\sum\limits_{j=1}^N A_{ij}

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

şeklinde ifade edilebilir. Ağdaki bir düğümün ortalama derecesi <k><k> aşağıdaki gibi gösterilir:

<k>=1N∑i=1Nki=2EN<k> = \frac{1}{N} \sum\limits_{i=1}^N k_i = \frac{2E}{N}

Yönlü ağlarda ise düğümlerin dereceleri daha karmaşıktır. Bir düğüme gelen bağlantılar iç dereceyi, giden bağlantılar da dış dereceyi meydana getirir. İç ve dış dereceler aşağıdaki gibi ifade edilir:

kiiç=∑j=1NAji, kidış=∑j=1NAijk_i^{iç} = \sum\limits_{j=1}^N A_{ji},\space k_i^{dış}= \sum\limits_{j=1}^N A_{ij}

Yönlü ağlarda toplam bağlantı sayısı tüm düğümlerin iç veya dış derecelerinin toplamıdır:

Tüm Reklamları Kapat

E=∑i=1Nkiiç=∑j=1Nkjdış=∑i=1N∑j=1NAijE= \sum\limits_{i=1}^N k_i^{iç}=\sum\limits_{j=1}^N k_j^{dış} = \sum\limits_{i=1}^N\sum\limits_{j=1}^N A_{ij}

Böylece iç ve dış derecelerin ortalamaları da birbirine eşit olur:

<kiç>=1N∑i=1Nkiiç=1N∑j=1Nkjdış=<kdış><k_{iç}> =\frac {1}{N} \sum\limits_{i=1}^N k_i^{iç}= \frac {1}{N} \sum\limits_{j=1}^N k_j^{dış} = <k_{dış}>

Ortalama derece de böylece yönsüz ağlardakinin yarısı olmaktadır:

Tüm Reklamları Kapat

<k>=EN<k> = \frac{E}N

Derece Dağılımı

Derece dağılımı P(k)P(k), seçilen bir düğümün kk adet bağlantısının olma olasılığıdır. Aynı dereceye sahip düğümlerin sayısının toplam düğüm sayısına oranı ile olasılıklar ve dağılım elde edilir. N(k),k=1,2,…,ξN(k), k=1, 2,…, \xi olmak üzere

P(1)=N(1)N,P(2)=N(2)N,...,P(ξ)=N(ξ)NP(1) = \frac{N(1)}{N}, P(2) = \frac{N(2)}{N},..., P(\xi) = \frac{N(\xi)}{N}

şeklinde ifade edilir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Lucas Led Aydınlatmalı Kablosuz Şarj Standı

 

Sadece akıllı telefonunuzu şarj cihazın üzerine yerleştirin, telefonunuz kendiliğinden şarj olmaya başlayacak. Kablosuz şarj teknolojisini destekleyen cep telefonları ile uyumludur.

 

Hızlı kablosuz şarj için 10W yüksek güç çıkışına sahiptir.

Samsung Galaxy S7, S8, S9 gibi kablosuz şarj teknolojisi destekleyen telefonlar 10W yüksek güç ile, iPhone 8 ve X modelleri ise 7.5W güçte hızlı şarj edebilir.

Devamını Göster
₺349.00
Lucas Led Aydınlatmalı Kablosuz Şarj Standı
 • Dış Sitelerde Paylaş

Yukarıdaki denklemde, ağlarda bir veya daha fazla düğümün kendine bağlantısı varsa maksimum düğüm derecesi farklılık göstereceği için NN yerine ξξ yazılmıştır. ξ=N+1 ξ = N+1 gibi düşünülebilir. Çünkü yönsüz ağlardaki kendine bağlantıların matris köşegen değeri 2'dir. Aşağıda örnek bir derece dağılımı gösterilmektedir.

Yönlü ağlarda derece dağılımı, iç derece dağılımı ve dış derece dağılımı olmak üzere iki biçimdedir. Olasılıklar iç ve dış dereceler için ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

N(k)iç,k=1,2,...,NN(k)_{iç} , k=1, 2, ..., N olmak üzere,

P(1)iç=N(1)içN,P(2)iç=N(2)içN,...,P(N)iç=N(N)içNP(1)_{iç} = \frac{N(1)_{iç}}{N}, P(2)_{iç} = \frac{N(2)_{iç}}{N},..., P(N)_{iç} = \frac{N(N)_{iç}}{N}

N(k)dış,k=1,2,...,NN(k)_{dış} , k=1, 2, ...,Nolmak üzere,

P(1)dış=N(1)dışN,P(2)dış=N(2)dışN,...,P(N)dış=N(N)dışNP(1)_{dış} = \frac{N(1)_{dış}}{N}, P(2)_{dış} = \frac{N(2)_{dış}}{N},..., P(N)_{dış} = \frac{N(N)_{dış}}{N}

şeklinde hesaplanabilir. Yönlü bir ağın iç ve dış derece dağılımları aşağıda gösterilmiştir.

Eğer iç ve dış derece dağılımları daha sofistike bir şekilde, tek grafikte görülmek istenirse ortak bir dağılım elde edilebilir. Burada olasılıklar,

ii iç derece ve jj dış derece olacak şekilde iki indislidir. Bu durumda tüm olasılık değerleri, tüm olası durumlar üzerinden (i=1,2,...,N,j=1,2,...,Ni=1, 2,..., N, j=1, 2,..., N olmak üzere)

Pij=NijNP_{ij}= \frac{N_{ij}}N

Tüm Reklamları Kapat

şeklinde hesaplandığında, yönlü ağların bütünleşik derece dağılımı ortaya çıkmaktadır. Dağılımın kendisi iki boyutludur, bu nedenle basit bir histogram olarak çizilemez. İki boyutlu bir renk haritası veya üç boyutlu bir grafik şeklinde gösterilmelidir. Yukarıdaki Zachary Karate Kulübü'nün yönlü ağının olasılık değerleri hesaplanarak üç boyutlu bütünleşik derece dağılımı çizilmiştir.

Bütünleşik derece dağılımı kullanılarak iç ve dış dereceler arasında bir korelasyonun olup olmadığı incelenebilir. Örneğin yüksek iç dereceye sahip düğümler aynı zamanda yüksek dış dereceye sahip ise (PijP_{ij}'de hem ii hem de jj yüksek ise) bunun yansımasını kiçk_{iç} ve kdışk_{dış}'ın büyük değerlerinde yükseltiler olarak görebiliriz. Bu durumun tam tersi de geçerlidir ve her ikisi de yukarıdaki şekilde görülmektedir. Eğer iç ve dış dereceler bütünleşik diyagram yerine ayrı ayrı ifade edilirlerse yönlü ağın derece korelasyonu içerip içermediğine bakılamamaktadır.

Bir ağın derece dağılımı, ağ hakkında önemli bilgiler vermektedir. Örneğin derece dağılımı kuvvet yasası formundaysa, yani düşük olasılık değerlerindeki yüksek derecelerin sıfırdan farklı olması durumu varsa, ağlarda merkez düğümlerin (İng: "hub") olduğuna işaret eder. Bununla birlikte normal dağılım gibi tepeye sahip dağılımlarda düşük ya da yüksek dereceler benzer olasılıklardadır ve merkez düğümlerin olmadığı bir ağ söz konusudur. Ancak aynı derece dağılımına sahip çok fazla sayıda farklı ağ olabilir. Bu nedenle bir ağın tüm yapısı sadece derece dağılımı bulunarak elde edilememektedir.

En Kısa Yol ve Ortalama Yol Uzunluğu

Ağın içindeki iki düğüm arasındaki mesafe yol uzunluğu (İng: "path length") olarak ifade edilir. İki düğüm arasında çok sayıda farklı yol olabileceği için en kısa yol bunlar içinde ayrı bir öneme sahiptir. En az bağlantı ile hedefe ulaşmayı ifade eder. Yönlü ağlarda

Tüm Reklamları Kapat

s1s_1 düğümünden s2s_2'ye giden en kısa yol olan ls1s2l_{s_1s_2}, s2s_2'den s1s_1'e giden ls2s1l_{s_2s_1} yolundan genellikle farklıdır. Ortalama yol uzunluğu <l><l>, ağdaki bütün düğüm çiftleri arasındaki en kısa yolların bir ortalamasıdır.

<l>=∑i=1N∑j=1Nlij∑i=1N∑j=1N(bag˘lantı varsa lij=1)<l> = \frac{\sum\limits_{i=1}^N \sum\limits_{j=1}^N l_{ij}}{\sum\limits_{i=1}^N \sum\limits_{j=1}^N (bağlantı \space varsa \space l_{ij} =1)}

Yukarıdaki eşitlikte her ii'den her jj'ye olan yol uzunlukları ayrı ayrı hesaplanır ve eğer ilgili ii ile jj arasında ulaşım varsa paydaya 1 eklenir. Ortalama yol uzunluğu, ağın düğümleri arasındaki ulaşılabilirliğin bir ölçüsüdür. Yönsüz ağlarda her düğümün arasında bir şekilde bağlantı varken yönlü ağlarda durum farklıdır.

Kümelenme Katsayısı

Çoğu ağda eğer s1s_1 ve s2s_2 düğümleri bağlı olup s2s_2 ve s3s_3 arasında bağlantı varsa, s1s_1 ve s3s_3 arasında da bağlantı olması olası bir durumdur. Eğer düğümler arası bağlantılar kapalı bir alan oluşturursa, ki en küçüğü üç düğüm arası bağlantıların oluşturduğu üçgendir, bu durum kümelenme katsayısı ile karakterize edilir.

Tüm Reklamları Kapat

Kümelenme katsayısı bir düğümün komşularının aralarındaki bağlantıların ölçüsüdür. Gerçel ağlarda düğümlerin dereceleri ile ters orantılıdır ve bir ağın hiyerarşik yapısına işaret etmektedir. Yönsüz ağlarda her ii düğümü için kümelenme katsayısı şu şekildedir:

Ci=2niki(ki−1)C_i=\frac{2n_i}{k_i(k_i-1)}

Burada nin_i, ki k_i adet komşu arasındaki bağlantı sayısıdır. Başka bir deyişle CiC_i, ii düğümünün içinde yer aldığı üçgenleri verir ve maksimum sayısı ki(ki−1)/2k_i(k_i-1)/2'dir. Her bir düğümün kümelenme katsayısı lokal kümelenme katsayılarını oluşturur ve ağın kümelenme katsayısını elde etmek için ortalaması alınmalıdır.

<C>=1N∑i=1N2niki(ki−1)<C> = \frac{1}{N}\sum\limits_{i=1}^N \frac{2n_i}{k_i(k_i-1)}

Tüm Reklamları Kapat

Yönlü ağlarda bir düğümün kümelenme katsayısı yönsüz ağlardakinin yarısıdır. Çünkü yönsüz ağların bağlantıları çift yönlü oldukları için iki adet yönlü bağlantı varmış gibi düşünülebilir. Bu nedenle her bir düğüm için lokal kümelenme katsayıları ve tüm ağın ortalama kümelenme katsayısı şu şekildedir:

Ci=niki(ki−1)C_i=\frac{n_i}{k_i(k_i-1)}

<C>=1N∑i=1Nniki(ki−1)<C> = \frac{1}{N}\sum\limits_{i=1}^N \frac{n_i}{k_i(k_i-1)}

Yönlü ve yönsüz ağlar için bu genel ifadelerin özel durumları da vardır. Kümelenme katsayısı 0 ile 1 aralığında değerler alır. Kapalı bir bağlantısı bulunmayan (veya hiç bağlantısı bulunmayan) ağlarda 0, her bir düğümün birbirine bağlı olduğu ağlarda ise 1'dir.

Tüm Reklamları Kapat

Ağın yapısı ile ilgili önemli bir ölçüm de kümelenme katsayısından ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda kümelenme katsayısının tüm düğümler üzerinden dağılımına bakılması gerekebilir. Bu da kümelenme katsayısı dağılımıdır. Örneğin bir ağın sıkı kümelenmiş ve az kümelenmiş bölgeleri olabilir. İstatistiksel ölçüm olarak, her ii düğümü için lokal kümelenme katsayıları üzerinden olasılıklar şu şekilde hesaplanır:

PCi=Ci∑i=1NCi=1NCi<C>P_{C_i} = \frac{C_i}{\sum\limits_{i=1}^N}C_i =\frac{1}{N} \frac{C_i}{<C>}

Ortalama derece <k><k>, ortalama yol uzunluğu<l> <l> ve ortalama kümelenme katsayısı <C><C> ağdaki düğümlerin ve bağlantıların sayısına (N,E)(N, E) bağlıdır. Bu nicelikler ağın topolojisi hakkında kapsamlı bilgiler verebilmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Ağ Bilimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Ağ Bilimi yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Ağ Bilimi Nedir? Bir "Ağ" Nasıl Tanımlanır? Ağ Türleri Nelerdir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
15
0
 • Alıntılı Paylaş
 • Tekrar Paylaş
 • Alıntılı Paylaşımları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 4
 • Tebrikler! 3
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • M. Newman. (2010). Networks. ISBN: 9780191500701. Yayınevi: OUP Oxford.
 • M. E. J. Newman. (2004). Analysis Of Weighted Networks. Physical Review E, sf: 056131. doi: 10.1103/PhysRevE.70.056131. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/02/2024 03:59:54 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12907

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Dışkı
Astrofotoğrafçılık
Konuşma
Bebek
Köpekgil
Diş
Gerçek
Sars-Cov-2
Şüphecilik
Antik
Mühendislik
Elektrokimya
Rna
Dişler
Nanoteknoloji
Kanıt
Botanik
Kütleçekimi
Entomoloji
Bilim Felsefesi
Hastalık Yayılımı
Kurbağa
Küresel Isınma
Balık Çeşitliliği
Yangın
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Çernobil'den Sonraki En Büyük Felaket Kapımızda!
Çernobil'den Sonraki En Büyük Felaket Kapımızda!
Kızıl Cin: Türkiye'ye Düşen Nadir Yıldırım!
Kızıl Cin: Türkiye'ye Düşen Nadir Yıldırım!
Plasebo: Sadece İnanarak Hastalıklardan Kurtulabilir miyiz?
Plasebo: Sadece İnanarak Hastalıklardan Kurtulabilir miyiz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Haliki, et al. Ağ Biliminde Ölçüm Nasıl Yapılır?. (5 Ağustos 2023). Alındığı Tarih: 25 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12907
Haliki, E., Kayalı, Ö. (2023, August 05). Ağ Biliminde Ölçüm Nasıl Yapılır?. Evrim Ağacı. Retrieved February 25, 2024. from https://evrimagaci.org/s/12907
E. Haliki, et al. “Ağ Biliminde Ölçüm Nasıl Yapılır?.” Edited by Ögetay Kayalı. Evrim Ağacı, 05 Aug. 2023, https://evrimagaci.org/s/12907.
Haliki, Emir. Kayalı, Ögetay. “Ağ Biliminde Ölçüm Nasıl Yapılır?.” Edited by Ögetay Kayalı. Evrim Ağacı, August 05, 2023. https://evrimagaci.org/s/12907.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close