Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Uranyum Çıkarma Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Uranyum Elde Edebiliriz?

Uranyum Çıkarma Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Uranyum Elde Edebiliriz?
6 dakika
2,381
 • Madencilik
 • Maden Mühendisliği

Uranyum geri kazanımı için birkaç farklı yaklaşım ve yöntem vardır. Geleneksel bir uranyum madeninde ve değirmeninde, uranyum cevheri, tipik olarak derin yeraltı şaftları veya sığ açık ocaklar yoluyla yer altından çıkarılır. Cevher, ezilmek ve uranyumu çıkarmak amacıyla kimyasal bir işleme tabi tutulduğu bir değirmene taşınır. Uranyum, sarımsı rengi nedeniyle "sarı kek" (İng: "yellowcake") adı verilen bir malzeme üretecek biçimde konsantre edilir. Alternatif olarak, bir yığın liç işlemi kullanılarak cevherden uranyum geri kazanılabilir. Yığın liç işleminde cevher, tasarlanmış bir bariyerin önüne yerleştirilir ve üzerine asit püskürtülür. Uranyum, çözelti içinde çözülür ve bariyerde toplanır. Çözelti, "sarı kek" üretmek için ek kimyasal işleme tabi tutulur.

Yerinde geri kazanım (İng: "in situ recovery" veya kısaca "ISR") işleminde, tipik olarak oksijen ve/veya hidrojen peroksit ile karıştırılmış su ve ayrıca sodyum karbonat veya karbon dioksit içeren, "sıvılaştırıcı" adı verilen bir çözelti, yeraltına pompalanır. Çözücü, uranyumu çözelti içinde çözer. Çözelti daha sonra yüzeye pompalanır ve burada yine "sarı kek" üretmek için ek işleme ve konsantrasyona tabi tutulur. ISR, şu anda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde uranyum çıkarmak için kullanılan baskın yöntemdir. Ancak, ISR yöntemi yalnızca belirli yeraltı koşulları altında gerçekleştirilebilir.

Bu Reklamı Kapat

Geleneksel Uranyum Değirmenleri

Geleneksel yöntemleri 3 başlık altında incelemek mümkündür:

 1. Açık Ocak Madenciliği
 2. Yeraltı Madenciliği
 3. Öğütme

Bunların her birine tek tek bakalım.

Bu Reklamı Kapat

Açık Ocak Madenciliği

Şerit madenciliği olarak da bilinen açık ocak madenciliği, yer altındaki cevheri elde etmek için yüzeysel toprağın ve ekonomik değeri olmayan kayaların ayrıştırılmasıdır. Cevher kaliteleri normalde %0.5'in altındadır. Bu tür madencilik, yalnızca uranyum cevheri yüzeye yakınsa (genelde 120 metreden az) mümkündür. Laguna Pueblo'daki Jackpile Madeni, bir zamanlar dünyanın en büyük açık ocak uranyum madeniydi.

Jackpile Madeni'nin büyüklüğü ile Paguate Köyü'nün büyüklüğünün kıyaslaması
Jackpile Madeni'nin büyüklüğü ile Paguate Köyü'nün büyüklüğünün kıyaslaması

Avantajları

 • Yeraltı madenciliğinden daha ucuzdur.
 • Daha iyi havalandırma mümkündür (açık havada yapılır).
 • Yeni madenler, uranyuma yönelik son hücum sırasında uygulanandan çok daha katı çevre, güvenlik ve sağlık kurallarına uymaktadır. Örneğin, yeni bir açık ocak, arazi üzerindeki ayak izinin boyutlarını en aza indirmek için aşamalı madencilik, dolgu ve ardından nihai ıslah ile bir maden ve ıslah planı geliştirmek zorundadır.

Dezavantajları

 • Çevre üzerinde devasa bir ayak izi vardır.
 • Atık kaya yığınları çok büyük olabilir.
 • Atık kayaların etkin bir şekilde çıkarılması ekonomik olmayabilir, ancak bir kez atmosfere maruz kaldıklarında çevre için tehlikeli hale gelirler.
 • İyileştirme son derece maliyetli ve zaman alıcıdır. Yeraltı suyunun restorasyonu son derece maliyetli olabilir.
 • Maden çalışanlarının sağlığı, toz ve radon maruziyeti nedeniyle tehlikeye girebilir. Yakındaki yaşam alanları toz, gürültü ve diğer sorunlar (drenaj havuzlarının delinmesi) nedeniyle olumsuz sağlık etkilerine maruz kalabilir.

Yeraltı Madenciliği

Yeraltı madenciliği, açık ocaktan elde edilemeyecek kadar derin olan cevherlere ulaşmak ve daha yüksek konsantrasyonlarda uranyum elde etmek için kullanılır. Cevher delinir, daha sonra enkaz oluşturmak için patlatılır ve daha sonra önce yüzeye, ardından bir değirmene taşınır.

Avantajları

 • Daha küçük bir yüzey ayak izine sahiptir.
 • Daha az atık kaya çıkarır.
 • Madencilik teknolojisindeki ve güvenlik takibindeki gelişmeler, geçmişte madencilikle ilgili olarak yaşanan radyasyon ve sağlık sorunlarının çoğunu ortadan kaldırmıştır. Bunlar arasında daha iyi havalandırma sistemleri, robotik madenciliğe başvurma ve çalışanların izin verilen radyasyon dozlarını aşmadığından emin olmak için izleme rozetleri yer almaktadır.

Dezavantajları

 • Masraflıdır.
 • Yerel akiferleri ciddi şekilde etkileme potansiyeli vardır ve verilen hasarı düzeltmek çok pahalı olabilir.
 • En azından eski yeraltı madenlerinde toz, radon ve dizel dumanları, yetersiz havalandırma nedeniyle madencilerin sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyordu.

Öğütme

Hem geleneksel yeraltı hem de açık ocak madenciliğinde, kayaların içinde çok az (normalde <%0,3) uranyum bulunur. Bu nedenle uranyum, önce kayadan çıkarılmalı ve sonrasında konsantre edilmelidir. Öğütme işlemi, kayanın çok ince parçalar halinde ezilmesini ve toz haline getirilmesini ve bir bulamaç oluşturmak için su eklenmesini içerir. Geleneksel bir uranyum öğütücüsü/değirmeni, aşağıdaki işlemleri kullanarak uranyumu çıkaran bir kimyasal tesis olarak düşünülebilir:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 1. Kamyonlar, uranyum cevherini, çıkarılmadan (veya liçlenmeden) önce daha küçük parçacıklar halinde ezilmek üzere değirmene teslim eder. Çoğu durumda, liç ajanı olarak sülfürik asit kullanılır; ancak uranyumu cevherden süzmek için alkali çözeltiler de kullanılabilir. (Cevherden uranyumun %90-95'ini çıkarmaya ek olarak, süzme maddesi ayrıca molibden, vanadyum, selenyum, demir, kurşun ve arsenik dahil olmak üzere birkaç başka "ağır metal" bileşenini de çıkarır.)
 2. Değirmen daha sonra çıkarılan uranyumu sarımsı renginden dolayı "sarı kek" olarak adlandırılan bir malzeme üretmek üzere konsantre eder.
 3. Son olarak, sarı kek, nükleer güç reaktörlerinde kullanılmak üzere yakıt üretmek üzere, nükleer yakıt döngüsünün aşamaları boyunca işlendiği bir uranyum dönüştürme tesisine nakledilir.
 4. Kalan kaya bulamacı bir atık barajına pompalanır. Bu artıklar yüzeye maruz kalır ve çevreye ağır metaller salınmasına neden olabilir.

Konvansiyonel değirmenler tipik olarak nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bölgelerde bulunur ve yaklaşık 160 kilometrelik bir coğrafi yarıçap içindeki madenlerdeki cevheri işlerler.

Avantajları

 • Geleneksel olarak çıkarılan cevherlerden uranyum çıkarmak için tek etkili yöntemdir.
 • Modern değirmenlerin, eski değirmenlere göre operasyonlarını düzenleyen daha katı kanunlar vardır.

Dezavantajları

 • Çevre, maden artıklarına maruz kalır ve kalan uranyum (veya ağır metaller) etrafa saçılabilir.
 • Verilen hasarı geri döndürmek çok pahalı olabilir.
 • Daha önceleri, atık bulamacındaki suyun çıkarılmasına yardımcı olmak için gözenekli ünitelere yerleştirildi. Bu, bölgedeki yeraltı sularında ciddi bozulma potansiyeli yaratmaktaydı.

Yerinde (In Situ) Geri Kazanım

Yerinde geri kazanım (ISR), şu anda yeraltından uranyum elde etmek için kullanılan iki ana ekstraksiyon yönteminden biridir. ISR tesisleri, diğer madencilik ve öğütme yöntemlerinin çok pahalı veya çevresel açıdan yıkıcı olabileceği düşük kaliteli (veya "düşük tenörlü") cevherlerden uranyumu geri kazanmaktadır. Bu yöntem, şu süreci takip eder:

 1. Tipik olarak oksijen ve/veya hidrojen peroksit ile karıştırılmış su ve ayrıca sodyum karbonat veya karbon dioksit içeren ve Lixiviant adı verilen bir çözelti, uranyumu çözmek için bir dizi kuyudan cevher gövdesine enjekte edilir.
 2. Çözücü, daha sonra bir dizi geri kazanım kuyusunda toplanır ve bu kuyulardan bir işleme tesisine pompalanır ve burada uranyum, bir iyon değiştirme işlemiyle çözeltiden çıkarılır.
 3. Uranyum özütü daha sonra saflaştırılır, konsantre edilir ve "sarı kek" üretmek amacıyla kurutulur.
 4. Son olarak, sarı kek, nükleer güç reaktörlerinde kullanılacak yakıtı üretmek amacıyla, nükleer yakıt döngüsünün aşamaları boyunca işlendiği bir uranyum dönüştürme tesisine nakledilecek şekilde, 55 galonluk varillerde paketlenir.
In situ uranyum çıkarma yöntemini şeması
In situ uranyum çıkarma yöntemini şeması
NRC

Avantajları

 • küçük yüzey ayak izi,
 • çok az atık kaya (kuyuların açılması sırasında oluşur),
 • ucuz başlangıç maliyeti,
 • geleneksel madencilik ve öğütme operasyonlarından daha ucuza iyileştirilebilir,
 • işçiler için daha az radyasyona maruz kalır,
 • daha küçük, daha yüksek eğitimli işgücü.

Dezavantajları

 • akiferlerin yerel olarak kontamine olma riski (ABD'de çözeltiler genelde nötre yakın olsa da),
 • aktif ekstraksiyon durduktan sonra bile sular pompalanmalı ve gözetim altında tutulmalıdır,
 • atık su bertarafı ve halkın korkusu.

Yığın Liçi ve İyon Değiştirme Tesisleri

Yığın liç/iyon değiştirme işlemleri aşağıdaki süreci takip eder:

 1. Küçük, ezilmemiş cevher parçaları, geçirimsiz bir plastik, kil veya asfalt pedi üzerinde, altında delikli borular olan bir "yığın" içine yerleştirilir.
 2. Daha sonra içerdiği uranyumu çözmek için cevherin üzerine asidik bir çözelti püskürtülür.
 3. Uranyum açısından zengin çözelti, toplanmak ve bir iyon değişim sistemine aktarılmak üzere delikli borulara akar.
 4. İyon değişim sistemi, sarı kek üretmek üzere uranyumu çıkarır ve konsantre eder.
 5. Son olarak, sarı kek, nükleer güç reaktörlerinde kullanılacak yakıtı üretmek amacıyla, nükleer yakıt döngüsünün aşamaları boyunca işlendiği bir uranyum dönüştürme tesisine nakledilecek şekilde, 55 galonluk varillerde paketlenir.
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 3
 • Tebrikler! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: NRC | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 18/08/2022 10:59:44 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12023

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Şüphecilik
Homeostasis
Bakteri
Güneş Sistemi
Karar Verme
Hematoloji
Oyun Teorisi
Ağız
Ay Görevleri
Kanser Tedavisi
Yılan
Mantık
Sinir Sistemi
Nobel Ödülü
Hastalık Yayılımı
Adaptasyon
Zeka
Biyoloji
Genel Halk
Acı
Covid-19
Yanlış
Bilgi
Şempanzeler
Doktor
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.