Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Üç Krallık Dönemi Nedir? Ne Zaman Gerçekleşmiştir?

Üç Krallık Dönemi Nedir? Ne Zaman Gerçekleşmiştir? Wikimedia Commons
Üç Krallık Dönemi'ndeki Doğu Hanedanlığı'na ait askerlerin resmi.
10 dakika
1,463
Tüm Reklamları Kapat

Üç Krallık Dönemi (Pinyin: "Sanguo", Wade-Giles: "San-kuo"), Doğu Han Hanedanlığının çöküşüyle başlayan ve M.S. 220 ile 280 yılları arasında bir dizi çatışma ve savaşların gerçekleştiği dönemdir. Bu dönemde Wei, Shu ve Wu krallıkları Orta ve Doğu Çin'de hüküm sürmüştür. Bu dönemin son aşaması olan M.S. 220 ile 280 yılları arası, siyasi ve askeri birçok harekatların gerçekleştiği zaman olarak kabul edilir.[1]

Üç Krallık Dönemi'nin Başlamasındaki Etkenler

Sarı Türban İsyanı

Sarı Türban İsyanı (ya da Sarı Eşarp İsyanı), 184 yılında Han Hanedanlığına karşı başlatılan bir isyandır. Bu köylü isyanı patlak verdiğinde Çin'i İmparator Ling yönetiyordu. Bu isyana "Sarı Türban" isminin verilmesinin nedeniyse isyancıların başlarına sarı eşarp takmalarıydı. Çin'de başlayan bu önemli olay, Taoizm için de önemli bir yere sahipti.

Tüm Reklamları Kapat

Sarı Türban İsyanı'nın Tetiklenmesindeki Etkenler

Sarı Türban İsyanını tetikleyen ana etkenlerden birisi kıtlık ve yoksullukların baş göstermesiydi. Çin'in kuzeyinde başlayan tarım krizi, o bölgede bulunan yerleşimcileri güneyde daha iyi bir yaşam aramaya zorladı. Zengin ve güçlü toprak sahipleri, çok sayıda işsiz çiftçiyi ve eski askeri sömürerek onlardan yararlandı. Bu nedenle, kuzeyden gelen yerleşimciler daha fazla yoksullaşırken zengin toprak sahipleri servetine servet katıyorlardı. Bu durum, köylülere uygulanan yüksek vergi politikaları ve Sarı Nehir boyunca yaşanan yoğun su taşkınları ve seller nedeniyle daha da kötüleşti.

Han Hanedanlığı giderek zayıflarken imparator, kişisel çıkarlarını düşünüyordu. Yaygın kıtlık ve yolsuzluk nedeniyle halkın hükümete olan güvenini kaybetmesi bir isyan fikrini ateşledi.

Tüm Reklamları Kapat

Sarı Türban İsyanı'nın Başlangıç Noktası

Asilerin askeri güçleri saray etrafında iyice artmaya başlamıştı. İlk asiler Sarı Nehir'in hemen yukarısında bulunuyordu. Bunlar aynı zamanda Zhang kardeşlerin liderliğindeki gruptu. Diğer bir grup ise günümüzde Çin'in Pekin bölgesinde bulunan You eyaletinde, özellikle Guang Yang ve Zhuo'daydı.

Runan, Ying Chuan ve Nanyang; isyancıların güçlerini arttırdığı üçüncü alanda yer alıyordu. Bu isyancılar imparatorluk için iyice tehdit oluşturmaya başladığından İmparatoriçe He'nin üvey kardeşi He Jin, baş general olarak seçildi. He Jin, üç farklı lokasyonda başlayan isyanlarla başa çıkmak için güçlerini Runan, Ying Chuan ve Nanyang'a dağıttı.

Çin Doğu Han Hanedanlığı'na karşı başlayan isyanların konumları.
Çin Doğu Han Hanedanlığı'na karşı başlayan isyanların konumları.
Wikimedia Commons

Asilerden biri olan Zhang Mancheng, Nanyang'ın "Büyük Yöneticisini" yenmeyi başardı. Ardından gelen diğer zaferlerle isyancılar, hükümet güçlerini yenmekte başarılı oldular. Ancak çok geçmeden durum onların aleyhine dönmeye başladı. Zhang kardeşler öldürüldü ve isyancı güçleri bozguna uğratıldı. Alınan mağlubiyetlerden sonra, 192 yılında Cao Cao isyanları bastırıncaya kadar birkaç kontrolsüz isyan daha patlak verdi.[2], [3]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu İsyan Taoizm İçin Neden Önemliydi?

Sarı Sarık İsyanı, Taoizm tarihinde az da olsa bir öneme sahipti çünkü Taoizm ile derinden ilişkili biri olan Zhang Jue tarafından yönetildi. Zhang Jue'nin iki erkek kardeşi Zhang Bao ve Zhang Liang da devrime öncülük ettiler. Bu kardeşler, Çin'in Shanding eyaletinde Taoist bir dinî tarikatın kurulmasından sorumluydu. Kendilerine ödeme yapamayan insanları tedavi etmeyi kabul eden, "şifacılar" olarak bilinen bu kardeşler; mevcut hükümetin halkına hizmet etme ve koruma konusundaki yetersizliğini fark ettiler. Ayrıca, Zhang kardeşlerin imparatorun sarayında müttefikleri vardı. İmparatorun burnunun dibinde ona karşı isyan planı yapıldı ve imparator bunun farkına varmadı.

Zhang kardeşler, eşit toprak dağıtımı ve eşit haklar dahil olmak üzere Taoizm öğretilerini halka yaymaya başladılar. Ödeme yapamayan köylülere ücretsiz hizmet verdikleri için öğretileri yaymak onlar için daha kolay oldu. Zhang Jue, bu isyan sırasında "Cennetin Generali" olarak isimlendirildi. Ancak kendisini insanların hastalıklarını iyileştirenlere verilen bir ad olan "Büyük Öğretmen" adıyla tanıttı.

Dong Zhuo'ya Karşı Düzenlenen Seferler

Dong Zhuo'ya karşı düzenlenen seferler, bölgesel yetkililer ve savaş ağalarından oluşan bir koalisyon tarafından 190 yılında Doğu Han hanedanlığında savaş ağası olarak görev yapan Dong Zhuo'ya karşı başlatılan seferler bütünüdür.

Koalisyon üyeleri, Dong'un İmparator Xian'ı rehin alarak ve imparatorluk sarayında üstünlüğü sağlayarak tahtı gasp etmeye çalıştığını iddia etti. Dong'u iktidardan uzaklaştırmak için yaptıkları seferleri böylece haklı çıkarmış oldular. Yaptıkları sefer, başkent Luoyang'ın boşaltılmasına ve imparatorluk sarayının Chang'an'a kaydırılmasına yol açtı. Bu olaylar nedeniyle Han hanedanlığının sonu geldi ve ardından Üç Krallık Dönemi resmen başladı.[4]

Xingyang Savaşı

Xingyang Savaşı, Dong Zhuo'ya karşı yürütülen seferlerin bir parçası olarak Doğu Han Hanedanlığı'nda M.S. 190 yılında yapılan bir savaştı. Bu savaş Xu Rong liderliğindeki Dong Zhuo'nun geri çekilen kuvvetleri, Xingyang'da Cao Cao'nun kendilerini takip eden ordusuyla karşılaştığında gerçekleşti.[5]

Tüm Reklamları Kapat

Yangcheng Savaşı

Yangcheng Savaşı, Dong Zhuo'ya karşı kurulan koalisyonun M.S. 191'de Doğu Han Hanedanlığı'nda dağılmasıyla savaş ağaları Yuan Shao ve Yuan Shu arasında yapılan bir savaştı. Yuan Shu'nun terk edilmiş başkent Luoyang'ı muzaffer bir şekilde ele geçirmesinden sonra sözde astı Sun Jian, eski müttefikler birbirleriyle yeniden birleşirken Yuan Shao ve Yuan Shu'nun kişisel kan davasına karıştı. Zhou Yu komutasındaki Yuan Shao'nun güçleri, önce Sun Jian'ın güçlerine karşı üstünlük sağladı, ancak Sun'ın karşı saldırısıyla geri püskürtüldü.[6]

Kızıl Kayalar Muharebesi

Kızıl Kayalar Muharebesi veya Chibi Muharebesi, Üç Krallık döneminin başlamasına yol açan olaylardan biridir ve M.S. 208 yılında gerçekleşen bir savaştır. Bu muharebe, Liu Bei ve Sun Quan'ın müttefikliği sayesinde Cao Cao'ya karşı kazanılan stratejik bir zafer olarak bilinir.

Cao ve ordusu Kızıl Vadisi'ne doğru ilerlerken Liu Bei ve Sun Quan, birleşerek Cao Cao'ya karşı birlikte savaşmaya karar verdiler. Kızıl Vadide gerçekleşen bu muharebede, Cao'nun güçlü donanması şiddetli rüzgarlarla ve birtakım başka olaylarla yıprandı. Ardından Liu Bei ile Sun Quan'ın orduları Cao'nun ordusunu geri püskürttü ve kesin bir zaferle savaşı kazandılar.[7]

Kızıl Kayalar Muharebesi'nin Başlangıcı ve Savaşın Sebepleri

Cao Cao, M.S. 208 yazının sonlarında kendisinin söylediğine göre 800.000 savaşçıdan oluşan bir orduyla yola çıktı. Ancak bilim insanları bu sayının aşırı abartılı olduğunu ve 250.000 küsür askerinin olduğunu iddia ediyorlar. Ancak her iki durumda da bu inanılmaz büyüklükte bir orduydu, özellikle de rakiplerinin 10.000-50.000 civarında askere sahip olduğu düşünülünce.

Tüm Reklamları Kapat

İlk hedef, Yangtze Nehri üzerinde bulunan ve bir liman kenti olan Jiangling'i ele geçirmekti, bu da Cao Cao'nun ticareti kontrol etme yetkisine sahip olmasının yanı sıra güney sınırları boyunca hızla asker tedarik etmesini sağlayacaktı. Jiangling'e doğru yaptığı seferde yol boyunca herhangi bir düşman kuvvetine rastlamadı, ancak şehre vardığında bölgede bulunan savaş ağalarının onu karşılayacağından emindi.

Cao Cao ve Liu Bei & Sun Quan arasında geçen Kızıl Kayalar Muharebesi'nin taktiksel haritası.
Cao Cao ve Liu Bei & Sun Quan arasında geçen Kızıl Kayalar Muharebesi'nin taktiksel haritası.
World History

M.S. 220 Yılında Cao Cao yürüyüş halindeyken; ona karşı Shu Hanedanlığı'ndan Liu Bei ve Wu Hanedanlığı'ndan Sun Quan tarafından yönetilen, Guan Yu gibi bir dizi güçlü ve tecrübeli generali de bünyesinde bulunduran yeni bir koalisyon kuruldu. Guan Yu'nun dövüş becerileri ve stratejisi o kadar iyiydi ki, daha sonradan Guan Gong (Guandi olarak da bilinir) olarak isimlendirildi. Savaş esnasında Guan Yu, askerlerin nehirden geçişinden sorumluyken hizmet ettiği Liu Bei, yolculuğuna askerleriyle karadan devam etti.

İlk Yenilgi ve Cao Cao'nun Yaşadığı Sorunlar

Savaştaki ilk çatışma, Cao Cao'nun Liu Bei'nin birliklerine saldırıp onları mağlup etmesiyle gerçekleşti. O sırada Guan Yu, birliklerini nehrin karşısına geçirerek saldırıdan kurtardı. Cao Cao'nun bu savaşı kazanması işten bile değildi ancak ordusu uzun yürüyüşten dolayı yorgun düşmüştü ve güney iklimine ve arazisine alışık olmadıkları için çoğu askeri hasta olmuştu. Cao Cao ise her beklenmedik durumu planlayan ve bunun olmasına asla izin vermeyen eksiksiz bir stratejist olduğunu daha önce göstermesine rağmen bu savaşta planlamaları eksik kalmıştı.

Güney seferinin kendisine çıkardığı pek çok sorun arasında kara birliklerini su yolu ile taşımak da vardı. Cao Cao, daha önceki zaferleri sayesinde önemli sayıda gemi kazanmıştı ve bunları Yangtze Nehri boyunca güneyi kontrol altına almak için kullanmayı planlamıştı. Ancak bu girişimi, askerlerinin durumlarının kötüleşmesi gibi kötü sonuçlar doğurdu. Çıkan fırtınalarda gemilerin sallanmasını önlemek için tüm gemileri birbirine bağladılar ve ayrı ayrı değil bir bütün olarak yollarına devam ettiler.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Through the Looking Glass and What Alice Found There (Lewis Caroll)

Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (also known as Alice Through the Looking-Glass or simply Through the Looking-Glass) is a novel published on December 27, 1871 (though indicated as 1872) by Lewis Carroll and the sequel to Alice’s Adventures in Wonderland (1865). Alice again enters a fantastical world, this time by climbing through a mirror into the world that she can see beyond it. There she finds that, just like a reflection, everything is reversed, including logic (for example, running helps one remain stationary, walking away from
something brings one towards it, chessmen are alive, nursery rhyme characters exist, and so on).

Through the Looking-Glass includes such verses as “Jabberwocky” and “The Walrus and the Carpenter”, and the episode involving Tweedledum and Tweedledee. The mirror above the fireplace that is displayed at Hetton Lawn in Charlton Kings, Gloucestershire (a house that was owned by Alice Liddell’s grandparents, and was regularly visited by Alice and Lewis Carroll) resembles the one drawn by John Tenniel and is cited as a possible inspiration for Carroll.

It was the first of the “Alice” stories to gain widespread popularity, and prompted a newfound appreciation for its predecessor when it was published.

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺90.00
Through the Looking Glass and What Alice Found There (Lewis Caroll)

Emrinde birkaç gemi bulunan bir tümen komutanı olan Huang Gai, düşmana doğru hücum etmek ve filosunu yanında getirmek istediğini söyleyerek Cao Cao ile iletişime geçti. Cao Cao, teklifini memnuniyetle kabul etti ve gelişini bekledi. Huang Gai daha sonra tekneleri yanıcı malzemeler ve yağla doldurup ardından da bir mürettebatla nehre doğru yelken açmalarını sağladı. Yolun yarısına geldiklerinde, artık rüzgarlar tersine esip onları sürekli geriye doğru hareket ettirirken, denizciler gemileri ateşlediler ve sonra daha küçük teknelere bindiler. Bu gemiler, Cao ve ordusuna doğru çok hızlı geliyordu ve Cao Cao'nun onları durdurmak için herhangi bir şey yapamayacağı kadar yakındılar, böylece gemiler Cao'nun filosuna çarparak onun gemilerini de ateşe verdiler. Gemilerden ayrılan mürettebatlar nehrin kıyısında bir kamp kurdu.

Gemiler alevler içinde kalırken Zhou Yu, bir kara birliğiyle Cao Cao'nun kampına girerek Cao'nun adamlarını öldürdü. Cao Cao; çok zaman kaybettiğini fark etti ve Zhou Yu, Liu Bei ve Sun Quan'ın güçlerinin onları takip etmesiyle kuzeye doğru geri çekilme emri verdi. Geri çekilen ordunun izlemesi gereken yol olan Huarong Yolu, yavaş ilerlemeleri için ayarlanmış çamurlu bir yoldu ve adamların çoğu hastaydı, büyük olasılıkla hepsinin morali bozuktu ve kuzeye geri çekilirken savaşta ölenden daha fazla askeri öldü.[8]

Üç Krallık Dönemi'nin Başlangıcı

Cao Cao, Wei'ye geri döndüğünde yenilgisini kabullendi ve Cao Pi kendini topraklarının kralı ilan etti. Ardından ise Cao Wei Krallığı'nı kurarak Doğu Han Hanedanlığı'nın sonunu getirdi. Liu Bei de aynı şeyi yaparak güneyde Shu Han Krallığı'nı kurdu ve Sichuan bölgesini kendi himayesi altına aldı. Aynı şekilde Sun Quan da Doğu Wu Krallığı'nı kurdu ve Jiangdong bölgesini kontrolü altında tutmaya başladı.[7], [8]

Üç Krallık Dönemi'nde yeni kurulan krallıkların haritası.
Üç Krallık Dönemi'nde yeni kurulan krallıkların haritası.
World History Encyclopedia

Zhuge Liang'ın Hayatı ve Liu Bei'ye Etkisi

Sık sık doğaüstü güçleri olduğu anlatılan Zhuge Liang, birçok Çin oyununun ve öyküsünün sevilen bir karakteri olmuştur. Efsaneye göre Liu Bei, o zamanlar küçük bir askeri figür olan Zhuge Liang'ın büyük bilgeliğinden haberdar olmuş ve onu danışmanı olarak atamak için Zhuge'nin çekildiği ıssız inzivaya üç kez gelmiştir. Zhuge'nin Liu'nun büyük bir ordu oluşturmasına ve bir hanedan kurmasına yardım ettiği bilinmektedir.

Liu, Zhuge'nin bilgeliğinden o kadar etkilendi ki, ölüm döşeğindeyken bile oğlunu Zhuge'nin tavsiyelerini dinlemeye davet etti ve Zhuge'ye, prens hanedanlığı düzgün yönetemezse tahta kendisinin çıkmasını söyledi. Bazı tarihsel hesaplamalar, Zhuge'nin 238'te bir askeri sefere liderlik ederken hastalıktan öldüğünü gösteriyor.[9]

Cao Pi'nin Hayatı ve Yaptıkları

Cao Pi (Çince: "曹丕"), Cao Wei İmparatorluğu'nun resmi imparatoru ve kurucusu olarak bilinir. Çinli politikacı ve şair olan Cao Cao'nun ikinci oğluydu. İmparator Xian'ı tahttan çekilmeye zorladı ve Wei Hanedanlığı'nın imparatoru oldu. Babasının, Liu Bei ve Sun Quan'a karşı olan savaşını devam ettirdi ancak başarılı olamadı. Cao Cao'nun aksine, çabalarının ve zamanının çoğunu tahta geçmesiyle zenginleşmeye başlayan anavatanı üzerine harcadı. Cao Pi'nin yönetimindeki Wei Hanedanı hiçbir zaman Çin'in kuzey kesiminden daha fazlasını himayesi altına almaya çalışmadı ve hanedanının ömrü 50 yıldan kısa sürdü.[10]

Cao Pi'nin resmi.
Cao Pi'nin resmi.
Wikimedia Commons

Cao Rui'nin Hayatı ve Yaptıkları

Cao Rui (Çince: "曹叡"), Cao Wei Hanedanı'nın ikinci imparatoru ve Cao Pi'nin oğludur. "Wei İmparatoru Ming" olarak da bilinir. Yetenekli bir askeri stratejist ve sanat destekçisiydi. Ancak saray ve ata mabetleri gibi yapıların inşasına çok fazla para ve emek harcamıştı. Hükümdarlığı sırasında, Shu Hanedanlığı ve Wu Hanedanlığı arasındaki çıkmaz daha da kötüleşti. Ölüm döşeğindeyken, imparatorluğu için çok kötü bir seçim olan oğlu Cao Fang'ı, Cao Shuang ve Sima Yi'nin naipliğine emanet etti. Bu hatası sonucunda Cao Wei İmparatorluğu'nda darbe sonucu tahta Sima Yi geçti.[11]

Üç Krallık Dönemi'nin Son Aşaması

265 yılında bir prens olan Sima Yan, Cao Wei İmparatorluğu'nun son imparatorunu tahttan indirdi ve ardından Xi Jin Hanedanı'nı kurdu. 268 yılında Çin'in en eski yasalarından birini hayata geçirdi. Topraklarını çok iyi kontrol ediyordu ve dünyaya ün salmıştı. Budist felsefesi, sanatı ve mimarisi bu hanedanın kültürünü de etkiledi. 279 yılında ise diğer hanedanlıkları da bünyesine katarak imparatorluğunu genişletti.[12]

Bu dönemde teknoloji önemli ölçüde ilerledi. Shu şansölyesi Zhuge Liang; tahta öküzü icat etti, bu icadın el arabasının erken bir biçimi olduğu öne sürüldü. Ayrıca Liang tatar yayını da geliştirdi. Wei Hanedanlığı'nın "makine mühendisi" Ma Jun; imparatoru için özel tasarlanmış, hidrolikle çalışan, mekanik bir kukla tiyatrosu icat etti. Ayrıca yeni bir sulama cihazı, her zaman güneyi gösteren savaş arabası ve manyetik yönlü olmayan bir pusula da icat etti.[13]

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
20
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Sıkça Sorulan Sorular

Üç Krallık Dönemi (Pinyin: Sanguo, Wade-Giles: San-kuo), Doğu Han Hanedanlığı'nın çöküşüyle başlayan ve M.S 220 ile 280 yılları arasında süren bir dizi çatışma ve savaşların gerçekleştiği dönemdir.

M.S 220 ile 280 yılları arasında süren bir dizi çatışma ve savaşların gerçekleştiği dönemdir.

Han Hanedanlığı giderek zayıflarken imparator, kendi kişisel çıkarlarını düşünüyordu. Yaygın kıtlık ve yolsuzluk nedeniyle halkın hükümete olan güvenini kaybetmesi bir isyan fikrini ateşledi.

Kızıl Kayalar Muharebesi veya Chibi Muharebesi, Üç Krallık döneminin başlamasına yol açan olaylardan biridir ve M.S. 208 yılında gerçekleşen bir savaştır.

Sulama cihazı, manyetik yönlü olmayan pusula, tatar yayı, tahta öküz arabası vb. birçok teknolojik yenilikler icat edilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/11/2023 07:44:43 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/14654

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kategoriler ve Etiketler
Tümünü Göster
Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Terapi
Gaz
İnsanlık
Bilim Tarihi
Astrofizik
Hidrojen
Mitler Ve Gerçekler
Molekül
Eğitim
Salgın
Tercih
Akademi
Nörobiyoloji
Ara Geçiş Türleri
Farmakoloji
Alzheimer
Kemik
Cinsiyet Araştırmaları
Sayı
Gıda Güvenliği
Tüyler
Ağaç
Tıp
Eşcinsellik
Saç
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Kurtlar Neden Dolunayda Ulur?
Kurtlar Neden Dolunayda Ulur?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
Yerebatan: Yaşam Neden Suya Muhtaç? Susuz Hayat Mümkün mü?
Yerebatan: Yaşam Neden Suya Muhtaç? Susuz Hayat Mümkün mü?
Büyük Patlama Neden Evrenin Başlangıcı Olamaz?
Büyük Patlama Neden Evrenin Başlangıcı Olamaz?
Renkleri Aynı Şekilde mi Görüyoruz? | Zihnimizin Hapishaneleri: Kualia
Renkleri Aynı Şekilde mi Görüyoruz? | Zihnimizin Hapishaneleri: Kualia
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Öğrenenefe, et al. Üç Krallık Dönemi Nedir? Ne Zaman Gerçekleşmiştir?. (31 Mayıs 2023). Alındığı Tarih: 29 Kasım 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/14654
Öğrenenefe, A., Alparslan, E. (2023, May 31). Üç Krallık Dönemi Nedir? Ne Zaman Gerçekleşmiştir?. Evrim Ağacı. Retrieved November 29, 2023. from https://evrimagaci.org/s/14654
A. Öğrenenefe, et al. “Üç Krallık Dönemi Nedir? Ne Zaman Gerçekleşmiştir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 31 May. 2023, https://evrimagaci.org/s/14654.
Öğrenenefe, Arda. Alparslan, Eda. “Üç Krallık Dönemi Nedir? Ne Zaman Gerçekleşmiştir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, May 31, 2023. https://evrimagaci.org/s/14654.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close