Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
1

Zihin nedir veya düşünmek nedir?

304 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
2 Cevap
Cevap
Galaktik Maymun
Galaktik Maymun
4,970 UP
Girişimcilik

Zihin, bilinç, özbilinç, düşünmek ve benzeri kavramlar çok karmaşık kavramlar.

Basitçe anlatalım.

Tüm Reklamları Kapat

Örneğin basit bir soru ile başlayalım. Beynimiz A harfini nasıl tanıyor?

Beynimizde her bir item (A harfi, araba, top, türk bayrağı vb) için bir şekil ve örüntü var. Örneğin A harfi itemi birden fazla şekilden oluşuyor. V harfinin ters hali ve merkezden gelen düz çizgi. V harfide merkezden eğimlenen iki çizgiden oluşuyor. / ve \ işareti gibi.

Tüm Reklamları Kapat

/ \

/ --- \

/ \

(Şekil tarayıcı veya site kaynaklı olarak gözükmüyor olabilir)

Yukarıdaki şekil sizde ne çağrıştırıyor? A harfini anımsattı mı? Arada boşluklar ve birden fazla şekil olmasına rağmen beynimiz bu şekilleri ve örüntüyü ( sırasıyla doğu merkezden kuzeye eğimli çizgi, batı merkezden kuzeye eğimli çizgi, merkezden düz çizgi.)

Beynimiz tüm bu şekilleri ve örüntüyü daha önce gördüğü şekiller ile karşılaştırıyor. Ve eğer bu şekil ve örüntü için bağlantılı başka bir şekil ve örüntü varsa soruyu çözmüş oluyor.

Örneğin A harfi itemini ilk defa görüyorsa veya hatırlıyorsa buna tepkisi bilmiyorum oluyor. Daha önce bu şekli hafızasına kaydetmiş ise o zaman iki itemi karşılaştırıyor ve evet bunu biliyorum diyor. Her bir item bir şekil kaydedicisi şeklinde kaydediliyor. E itemi V itemi R itemi İ itemi M itemi ve A itemi Ğ itemi C itemi I itemi gibi itemler birbirine bağlanınca EVRİM AĞACI itemi oluyor. Bu şekilde düşünüyoruz. Bu aynı zamanda yapay zekanın da düşünme şekli.

Ancak soyut olmayan (din, devlet, ulus, tanrı vb) gibi düşünceleri nasıl düşündüğümüz bizim için hala merak meselesidir.

Beynimiz tüm bu süreci merkeziyetsiz nörön ağları ile yönetir. Ve bu şekilde düşünürüz.[1]

Kaynaklar

  1. R. Kurzweil. How To Create A Mind: The Secret Of Human Thought Revealed. ISBN: 9780670025299.
2
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Cevap
Atilla Kahraman
Biyoloji ve Felsefeci bir liseli

Zihin, andan anda sürekli değişen “birşeyin” bireysel, öznel deneyimlemesidir.

“Zihin” kavramının tarifi güçtür ve farklı dillerde farklı biçimlerde kavramsallaştırılmıştır. Zihin için kullanılan Budist terim Sankritçe chitta’dır ve farklı anlamlara gelir. Duyu algısını, sözel ve soyut düşünceyi, hisleri, mutluluk ve mutsuzluk duygusunu, dikkati, konsantrasyonu ve çok daha fazlasını içerir. Budizm zihinden bahsettiğinde her türden zihinsel aktiviteye atıfta bulunur.

Tüm Reklamları Kapat

Odak fiziksel esas – beyin, sinir sistemi, hormonlar ve saire – veya söz konusu kimyasal ya da elektriksel aktivite değildir. Budizm bunların varlığını yadsımaz, çünkü bunlar elbette mevcuttur ve bütünsel olarak ilişkilidir. Zihin aynı zamanda, beyinde bulunan ve beynin aktivitesini sağlayan manevi bir şeye de atıfta bulunmaz. Dahası, Budizm kolektif bir bilinçdışı veya evrensel zihin iddiasında bulunmaz.

Zihin kavramsallaştırmaları ve teorileri, bir kronolojik zaman işlevi, dini inanç, kültür, antik ve modern felesefeler olarak farklılık gösterirler. Aklın erken dönem teorik anlatımlarda (Platon, Arsitotales ve sonra otraçağ filozofları) zihni, ölümsüz ve tanrısal sayılan ruhla ilişkilendiriliyordu. Modern görüşler dahil tüm anlatımlar zihni, bir düşünce ve bilinç hali olarak karaterize ederler. Zihnin, özel benliğe ait varsayıldığı, "zihnini toparla", "zihnini meşgul et" ve "zihninde tart" gibi yaygın ifadelerde açıkça görülür. Bellek, dikkat, mantık, içgörü, problem çözme, iletişim kurma kabiliyeti, ve teoriye bağlı olmak kaydıyla, duygu, ve bilinç dışı süreçler zihnin nitelikleri arasındadırlar.

Tüm Reklamları Kapat

Zihin ile beyin arasındki ilişki özellikle son zamanlardaki psikiyatrik ve nörobilimsel söylemde olmak üzere, zihinle alakalı tüm tartışmalarda belirgindir. Bilişsel bilim ve şimdilerde beyin süreçleri, davranış ve bilişselliğin aralarında nasıl ilişkilendiklerini anlamaya çalışmakla meşgul. Bilişsel nöro bilim etkin olarak, aktif ve düşünen birer organizma olan insanların hedeflerini elde etmek ve karmaşık ve değişken çevrelerinde ihtiyaçlarını karşılamak için beyinlerini nasıl kullandıklarını araştırmakta. Bu araştırma, zihin bazlı olduğu varsayılan ile çevre, ve çevreyle fiziksel bazlı olduğu varsayılan hareket arasında ayrılmaz bağlar olduğunu gösteriyor.[1] Son fMRI araştırmaları, [2] tümü zihin bazlı kabul edilen, duyusal ve motor bilişselliğinin belli temel yönlerinin yanında, daha üst seviye süreçler olan yüz ve kelime tanıma ve düşüncenin, beynin yüksek derecede ve sadece o süreçler için uzmanlaşan bölgeleri tarfından desteklendiğini gösteriyor ki, bu durum zihin-beyin etkileşiminin yüksek derecede uzmanlaşmış beyin mekanizmaları yoluyla gerçekleştiğini ortaya koyar. Örneğin, kendine ne zaman, ne olduğunu hatırlama kabiliyeti olan ve sadece insana has olduğu düşünülen olaysal bellek, insan zihninin önemli bir becerisidir. Nörolojik görüntüleme kullanarak [3] frontal lopta, beyinsel olaysal belleğin belirli bölgelerinde (anlamsal bellekle ilişkili olanlardan farklı olarak) çok etraflı araştırmalar yapılmış ve beyinle zihin arasında daha başka bağlantılar da bulunmuştur.

Beyinle zihin arasındaki ilişki özellikle, uzun süre beyin-zihin ikiliği içerisinde tedavi uygulamış olan psikiyatri alanı için çok önemlidir. Gabbard 2005, beyinle zihnin ayrı varlıklar olmadığını, "zihnin, beynin aktivitesi olduğunu" iddia eder. Gabbard, 2005,[4] psikiyatri ve beyin varlığı arasındaki genler, ilaç, ve biomedikal faktörler, çevre ve zihin arasındaki psikoterapi, psikososyal faktörler geniş işbirliğiden şikayet eder ve psikososyal fastörlerle beyin yapısı ve genlerle çevre arasındaki ayrılmaz ilişkinin doğasına vurgu yaparak zihin-beyin birliğini tartışır. Çağdaş psikiyatride beyin ve zihin kutuplaşması ve ardından gelen ilaç tedavisinin biyolojik veya beyin bazlı bozukluklar için uygunken, psikoterapinin psikolojik ve zihin bazlı bozukluklar için uygun olduğu görüşü bir kavram yanılgısıdır ve bu, biyo-psikososyal olan kapsamlı tedavilerin uygulanmasını geciktirir.

Bu psikiyatrik beyin araştırması bağlamında, zihin-ilişkili akılcı değişkenler insanlarda, davranışın nörofizyolojik temelinde bir rol oynayabileceğine dair beyin tarama kanıtı mevcuttur[5]. Bu sonuca, psikoterapinin obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluğu, ünipolar ve majör depresif bozukluk sahibi hastalar üzerinde yapılan beyinsel tarama araştırmalarının sonuçları temel alınarak varılmıştır. Bu sonuçlarda, psikoterapide dahil edilen fonksiyonlar ve süreçlerin beyin aktivitesi ve esnekliğini etkilediği gösterilmiştir. Plasebo etkisi ile ilgili çalışmaların sonuçları da zihin bazlı mental süreçlerin beyin aktivitesine yol açacağı aynı sonucuna yaklaşmıştır[5]. Bu çalışmalar, sadece bir plasebo ilaç alınarak yaratılan inanç ve beklentilerin, beynin fizyolojik ve kimyasal aktivitesini değiştirdiğini göstermektedir.

Kaynaklar

  1. studybuddhism. Zihin Nedir?. Alındığı Tarih: 12 Nisan 2023. Alındığı Yer: studybuddhism | Arşiv Bağlantısı
  2. İnsan Zihni - Zihnin Hakkında Bilmen Gerekenler. Cognifit. Alındığı Tarih: 12 Nisan 2023. Alındığı Yer: İnsan Zihni - Zihnin Hakkında Bilmen Gerekenler | Arşiv Bağlantısı
1
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Araba Tekerleği Yuvarlak Olmak Zorunda mı? Üçgen Tekerlek Mümkün mü?
Araba Tekerleği Yuvarlak Olmak Zorunda mı? Üçgen Tekerlek Mümkün mü?
Bazen Kalbinize Bıçak Saplanmış Gibi Bir Ağrı Hissediyor musunuz?
Bazen Kalbinize Bıçak Saplanmış Gibi Bir Ağrı Hissediyor musunuz?
Bir Diyetin Zırva Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?
Bir Diyetin Zırva Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?
Yazın Cereyanda (Soğuk Hava Akıntısında) Kalmak Sizi Hasta Eder mi?
Yazın Cereyanda (Soğuk Hava Akıntısında) Kalmak Sizi Hasta Eder mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close