Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
Anonim
Anonim Üye
0

Zihin, akıl, bilinç ve beyinin ayrı ayrı tanımları nelerdir? aralarındaki farklar nelerdir?

9,841 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
2 Cevap
Kabul Edilen Cevap
Ecem Kaya
Ecem Kaya
83K UP
Araştırmacı

Zihin ve beyin arasında tanıdık bir ikilik vardır, oysa 'zihin' ve 'bilinç' kavramları genellikle kapalıdır: Burada her iki varsayımın da yanlış olduğunu savunmak isterim.

İlk olarak, 'zihin' ve 'beyin' terimlerini ele alalım. 'Beyin' açık bir şekilde tanımlamaya ihtiyaç duyulmadığında, 'zihin' daha çok bir gezi teli sunar. Normalde bu terim, nöronal devre ve kimyasalların biyolojik skalasından arındırılmış soyut havadar peri olaylarını ifade etmek için kullanılır. Ancak belirsiz zihinsel aktiviteden ziyade, 'zihin' beyin işlevinin kişisel yönleri için de kullanılır, çünkü 'aldırmıyorum', 'zihni genişlet', 'zihninizi geliştirin' vb. belki de 'zihin', 'kişilik' olarak adlandırdığımız şeye çok yakındır, ancak en büyük fark, kişiliğin üçüncü şahıs sahibinin gözünde olması, 'zihin' ise birinci şahıs perspektifidir, yani diğer insanların sizi yargıladığından ziyade, siz olmanın nasıl bir his olduğunu.

Bu Reklamı Kapat

BEYİN

Fakat bu bireysellik nerede gizleniyor olabilir? Her ne kadar brüt yönlerdeki beyinler kişiden kişiye değişse de, kimin kibar, esprili, zalim ve yemek pişirmede iyi olduğuna dair hiçbir ipucu sunmazlar. Beynin nasıl organize edildiğini düşünelim. Her makro beyin bölgesinde tek bir izole tam fonksiyon yoktur. Örneğin, görmenin renk, hareket ve form işlemeye ayrıldığını biliyoruz ve buna karşılık görme fonksiyonu 30 beyin bölgesinde meşgul olabilir. Benzer şekilde, herhangi bir beyin bölgesi, prefrontal korteks gibi, birden fazla işleve katılabilir. Yani beyin bölgeleri, otonom birimler değil, beyin sahnesindeki bit oyunculardır. Her alanda nihayet sinapsta kaynayan karmaşık beyin devresi olduğunu biliyoruz. bunun karşısında bir kimyasal iletim sistemini çalıştırmak için gerekli olan tüm biyokimyasal bagajı buluyoruz: sırayla, bu enzimler, reseptörler ve alım mekanizmalarının bagajı gen ekspresyonunun sonucudur. Dahası, tüm vücudumuzda sadece 30 000 veya civarında gen olduğunu biliyoruz, böylece vücuttaki her bir gen bir sinaps için ayrılmış olsa bile, biri hala 10'a kadar çıkacaktır.10 ( beyindeki yaklaşık 10 15 bağlantı olduğu varsayılarak ). Böylece, otonom fonksiyonları en temel beyin fonksiyonu seviyesine (genler), en makroya - beyin bölgelerinden daha fazla bağlayamayız. Her iki durumda da manevra için çok az yer vardır ve bu nedenle beynin - zihnin - kişiselleştirilmesinin nasıl gelişebileceğini görmek zordur.

Bu Reklamı Kapat

AKIL

Gelişmekte olan 'zihnin' fiziksel alt katmanını sağlamak için daha güçlü bir aday, ara seviyedir, beyin bağlantılarının kendisidir. Bu beyin bağlantıları sadece son derece dinamik olmakla kalmaz, aynı zamanda deneyimi de yansıtır. Beynin bu plastisitesi, bağlantıların büyümesinin beynin büyümesini açıkladığı ve gerçekten de hasarın telafisine izin verebildiği hayatın ilk birkaç yılında özellikle dikkat çekicidir. Yetişkin beyninde özellikle eğlenceli bir plastisite örneği Londra taksi şoförüydü ( Maguire et al , 2000), Londra sokaklarını ezberlemek ve nasıl gezinmek zorunda oldukları 'Bilgi' ile ünlüdür. Taksi şoförlerinde, hipokampüsün bir kısmı benzer yaştaki taksi olmayan şoförlerden daha büyüktür. Deneyimler, o zaman, beyin bağlantılarının gücüne ve genişlemesine yansır ve bu süreç, bağlantıların bize ne olduğunu o kadar zarif bir şekilde yansıtır ki, 'zihin' diyeceğim. Dolayısıyla, bir klon, yani özdeş bir ikiz olsanız bile, beyin hücresi bağlantılarının benzersiz bir konfigürasyonuna sahip olacaksınız.

BİLİNÇ

Şimdi 'zihni kaybetmeyi' veya 'zihni üflemeyi' düşünün. Sıklıkla aranan bu olaylar meydana geldiğinde hala bilinçli olduğumuz için, 'aklı' kelimeyi 'bilinç' ile karıştırmanın yanlış olduğunu öneririm. Sadece 'aklını kaçırmama' hakkında biraz daha düşün. Bu gibi durumlarda, birey artık kişiselleştirilmiş bilişsel perspektiflere erişmemektedir, dünyanın artık kişiselleştirilmiş bir anlamı yoktur ve bunun yerine kişi, gelen duyusal bilgilerin pasif alıcısıdır. Örneğin, bir rave katılımcısı için, soyut uyarımın gücünün (vuruş, müzik, ısı) baskın özellik olduğu tüm bilişsel içeriklerden arınmış bir dünyaya bir prim verilir. William James'in bebeğinin kafa karıştırıcı, uğultu karışıklığına geri dönmek gibi. Ancak, bilinç hâlâ geçerlidir. Beyin içinde ne olabilir? Açıkçası, genler değişmemiştir ve makro beyin bölgelerine ve hatta 'aklı' oluşturan fiziksel ve potansiyel bağlantılara sahip değildir: bunun yerine bağlantıların nasıl olduğu veya daha özel olarak nasıl erişilmediği .

Birinin durumları bu kadar dramatik bir şekilde değiştirebilmesinin tek yolu, çalışan beyin bağlantılarına ne kadar kolay veya başka bir şekilde eriştiğine ve dolayısıyla beynin içindeki kimyasallara bağlı olacağına kadar kaynar. Bu nedenle, bu ham duyusal bilinci düşünüyorsak, vericilerin bir andan diğerine ne yaptığını düşünmeliyiz. Vericiler en iyi nöronal devrenin temel parçası olarak düşünülür, çoğu zaman yanlışlıkla bir bilgisayara benzetilir; ancak bazı çok iyi bilinen vericilerin, özellikle aminlerin (serotonin, histamin, dopamin ve noradrenalin) ve kimyasal kuzeni asetilkolinin, beynin ilkel kısımlarından, neredeyse çeşmeler olarak, yüksek merkezler ( Woolf, 1996). Bu nöronların - 'küresel nöronlar' olarak adlandırılan dağınık projeksiyonları nedeniyle, modülatör bir fonksiyonda hareket edebildiklerini, yani nöronları hepsi ya da hiç sinyalleri iletmek yerine kırmızı alarma koyduklarını öğreniyoruz. Bu kimyasal sistemlerin ilkel ve yaygın yerleri göz önüne alındığında, uyarılma, uyku, uyanık ve rüya görmenin en temel işlevlerine katılmaları şaşırtıcı olmayabilir. Fizyolojik düzeydeki modülasyonun en ince etkilerinin, bu fenomenolojik aşamaları modüle etmek, hücreleri birlikte veya başka bir şekilde verimli bir şekilde çalışmaya yatkın hale getirmek için mükemmel çalıştığını öneririm. Modüle edici çeşmeler, örneğin ecstasy kullanımında olduğu gibi arızalanıyorsa, modülasyon normal kadar verimli olmayacak ve nöronal devreler çok hızlı bir şekilde birlikte çalışmayacaktır: çalışma düzenekleri daha küçük olabilir. Bu nedenle bu çalışma düzenekleri, bağlantıların sadece orada olmadığı küçük bir çocuğunkine benzeyebilir veya rüya görürken, güçlü bir duyusal uyarımın olmaması, çok geniş bir çalışma hücresi grubunu işe almayacaktır.

Dolayısıyla rüya görme, ecstasy alma ve çocukluk arasında bir ortaklık görmeye başlayabiliriz; Hatta dopamin sistemlerinde bir sapma olan ve gerçekten de zihinsel durum muayenelerinin psikotik ve rüya halleri ayırt edemediği şizofreni ekleyeceğim. Bilincin en temel biçimini etiketleyeceğim, anormal derecede küçük bir beyin hücreleri topluluğunun bu durumudur ( Greenfield, 2000 ). Gerçekten de, bilinci tamamen ya da hiç olmayan bir durum olarak değil, daha çok beyin büyüdüğünde büyüyen bir sönük anahtar gibi düşünebiliriz. Beynimizin kimyasal peyzajındaki geçici değişikliklere göre gerçekleştirilebilen veya gerçekleştirilemeyen bir durumdur. Buna karşılık, bu kimyasal manzara ruh halimize veya gerçekten de alınan ilaçlara göre değiştirilebilir.

Küçük bir montaj dünyasının tersi, önerebilirim, depresyon: burada, acil bir duyusal dünyanın pasif alıcısı olmak yerine, dış gri ve uzak görünüyor ve hasta kesilmiş hissediyor. Yine, bu durum amin çeşmelerinde, özellikle serotonin ve noradrenalinde bir bozulma ile ilişkili olacaktır. Depresyonda ağrının daha akut algılanması ilginçtir ( Affleck ve ark. , 1987 ), şizofrenide (küçük bir montaj modu) eşikler daha yüksektir ( Guieu ve ark. . 1994)). Bu nedenle, örneğin biyoritmlerde dalgalanmalar sırasında ortaya çıkan acı algısına karşı gizemli subjektif unsur, geçici bir nöronal montajdaki dalgalanma boyutuna atfedilebilir. Gerçekten de, en iyi bilinen analjezik olan morfin, rüya benzeri bir öfori sağlar ve hem endojen ensefalin reseptörleri yoluyla çalışma düzeneğinin büyüklüğünü azaltarak hem ağrı eksikliği hem de rüya benzeri bir durum üretmek için çalışıyor olabilir.

Dahası, ağrı algısını ve gerçekten de bilinci montajın büyüklüğü açısından görürsek, kimyasal olarak farklı olan, ancak hiçbiri daha az, işlevlerinde aynı olan farklı anesteziklerin etkilerini açıklar. İlginç bir şekilde, anestezik indüksiyonun erken durumları, belki de övgü öfori ile şizofreninin deliryumu arasında bir yerde küçük montaj dünyasının belirtileri ile ilişkili olmalıdır. Elbette bu, hem deliryum hem de hipereksitabilite gördüğümüzde anestezinin erken aşamalarında olan şeydir. Hatta küçük montaj dünyasıyla ilgili haz zevkinin, geçmişte eğlence fuarlarında azot oksit alınması gibi eter-frolic'ların neden bu kadar popüler olduğunu açıklayabileceği de söylenebilir.

Bu Reklamı Kapat

SONUÇLAR

O zaman, 'bilinç', size göründüğü gibi gizemli, öznel, birinci şahıs dünyasının, başka kimsenin içine giremeyeceği bir dünya olduğu için 'zihin' den ayırt edilebilir. Bununla birlikte, aynı zamanda kişilik ve öz-bilinç kavramlarıyla da yakından ilişkili olabilen 'zihinden' ayrılabilir. Şaşırtıcı olan şey, normalde insanlık durumunun temel işaretinin, gün boyunca çevremizdeki dünyayı yorumlamak için zihni daha fazla veya daha az kullanmaktır: 'aklımızı kaybetmek' için çok uç örneklere gitmemiz veya 'aklımızı üfle' ama mümkün. Zihni ve bilinci tamamen farklı ama tamamen fiziksel beyinde kök olarak görürsek, yeni anlayışlarımız olabilir ve sadece zihinsel bozuklukları tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda insan mutluluğu ile ilgili en zor sorulara ulaşmanın yeni yollarını düşünebiliriz. Suyun şaraba nasıl dönüştürüldüğü - nöronların yumru ve öğütülmesi ile meclislerin daralması ve genişlemesi aslında öznel deneyime dönüşüyor - elbette tamamen başka bir hikaye.

BİR NÖROLOGUN SÖYLEMİYLE

Her gün beyin hastalığının zihinsel işlev bozukluğuna neden olduğunu gören çalışan bir nörologum. Temsilci Gabrielle Giffords'ı ele alalım. Eğer tam beyin işlevini tam olarak düzeltemezse, zihinsel durumları değişecektir ve merminin beynine zarar vermesinden önce yaptığı gibi Kongre'de işlev göremeyebilir. Merminin görünüşe göre daha fazla hasar vermesi durumunda, şu anda tamamen bilinçli olmayabilir. Umarım iyileşir. Bununla birlikte, ünlü bir Phineas Gage vakası, bir demiryolu sivri ucu ile beynin ön loblarına beyin hasarının ayık, çalışkan bir adamı bir somut haline getirdi. Aklı değişti çünkü beyni değişti. Bu sivri beyninden geçtikten sonra farklı bir insandı.

Bu Reklamı Kapat

Bununla birlikte, birçok insan dualist olarak kalmanın temel nedeni, beyin fonksiyonunun bilinci tamamen açıklayabileceğine inanmanın imkansız bulmasıdır. Tüm nörotransmitterlerin reseptörlerini vurduktan ve tüm nöronların ateşledikten sonra, hala bilinç açıklamasının dışında kalan bir şey olduğunu düşünüyorlar. Dışarıda bırakılan şey, derler ki, belirli bir durumda olmak gibi bir şeyin bilinçli hissidir. Ayrıca, tüm dönen elektronlar, belirli bir nöronal konfigürasyonun neden kırmızıdan ziyade mavi görmemize neden olduğunu açıklayamaz. Duyduğum bir diğer itiraz da, "Ya ruhum?" Böylece bilinç, beyin fonksiyonu ile tam olarak açıklanamaz. Fakat bu doğruysa, bilinç nerede ve nedir?

Bir nörolog olarak, bilincin beynimizin bilgi edinme yeteneğinden (uyanık olma durumu) başka bir şey olmadığını ve bilgilerin içerdiği tüm içeriğin VE tüm bu bilgileri belleğe girip çıkarabildiğini iddia ediyorum. . Anahtar kelime "TÜMÜ". Tüm bunlara sahipseniz, mavi gökyüzünün ve kırmızı güneşin bilincindesiniz. O güzel gökyüzünün bilincinde olmak için başka bir şeye gerek yok. Benim görüşüm, beynin tüm bunları yapabilmesi ve bu nedenle işleyen bir beynin bilinçli bir zihinle özdeş olmasıdır. Bu beni dualist değil materyalist yapıyor. Önümüzdeki aylarda bu fikirleri keşfetmek istiyorum. Ne düşündüğünüzü, konumuma itirazlarınızı ve bu fikirlere karşı ve bu fikirlere karşı olan argümanlarınızı dinlemek istiyorum.

6,291 görüntülenme

Kaynaklar

  1. Yazar Yok. Cambridge. (27 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 27 Haziran 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
Bu cevap, soru sahibi tarafından kabul edilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
2
  • Raporla
Cevap
Ecem Kaya
Ecem Kaya
83K UP
Araştırmacı

İlk olarak bu linkleri tavsiye ederim .

http://www.yunuscengel.com/bedenin-otesinde-beyin-zihin-ve-bilinc/

Bu Reklamı Kapat

https://www.derki.com/ruhsallik/zihin-akil-bilinc/

https://seyler.eksisozluk.com/zihin-ve-bilinc-arasindaki-fark-tam-olarak-nedir

Bu Reklamı Kapat

https://www.cognifit.com/tr/mind

Bu linkleri incelerseniz sorunuzun cevabını alırsınız diye düşünüyorum umarım yardımcı olabilmişimdir .

1,002 görüntülenme
1
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

  1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

  2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.