Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
Soru Kimya
1

Yapay elementler nasıl elde edilir?

  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
1 Cevap
Soruyu Soranın Seçtiği Cevap
Bilge Su Öney
Bilimsel bilgileri araştırıp öğrenmeye çalışıyorum.

Yapay element nedir?

Günümüzde bilinen 118 element vardır. Bu elementlerin 92 tanesi doğada bulunurken geri kalanı da laboratuarlarda elde edilir.Bu elementlere yapay elementler denir.

Bu Reklamı Kapat

Yapay elementler ve elde edilme yöntemleri

1)Teknesyum:

Bu Reklamı Kapat

Atom numarası 43, atom ağırlığı yaklaşık 98 olan, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda “Tc” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

İlk olarak 1937 yılında Carlo Perrier ve Emilio Segrè tarafından İtalya’da keşfedilmiştir.

b)Elde edilme yöntemi:

Ağır hidrojen ile Molibden’in bombardımanından oluşmuştur.

2)Prometyum:

Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda “Pm” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

Bu Reklamı Kapat

1945 yılında Amerika’da J.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell tarafından bulunmuştur.

b)Elde edilme yöntemi:

Uranyum,Toryum ve Plutonyum’un bombardımanından elde edilmiştir.

3)Neptünyum:

Bu Reklamı Kapat

Atom numarası 93, atom ağırlığı 237 olan, radyoaktif bir elementtir.Periyodik tabloda “Np” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

93 atom numaralı Neptünyum Transuranyum ailesi olarak bilinen elementlerden birisi olup yapay olarak elde edilebilen radyoaktif bir elementtir.Hatta Neptünyum sentetik olarak ilk üretilen Transuranyum elementidir. Neptünyumun 239 kütle numaralı izotopu, 1940 yılında Edwin M. McMillan ve P. H. Abelson tarafından Berkeley Laboratuarında Uranyumun siklotrondan üretilen nötronlarla bombardıman edilmesiyle elde edilmiştir.

b)Elde edilme yöntemi:

Bu Reklamı Kapat

Neptünyumu yüksek miktarlarda elde edebilmenin tek yolu nükleer reaktörlerde veya hızlandırıcılarda Uranyumun nötronlarla bombardımanıdır. Bunun sonucunda oluşan Neptünyum, bombardıman edilen veya reaktörlerde yakıt olarak kullanılan Uranyumun yeniden işlenmesi ile elde edilebilir ve bu yöntem de ileri düzeyde nükleer teknolojinin var olmasını gerektirmektedir.

4)Plutonyum:

Atom numarası 94,atom ağırlığı 244 olan radyoaktik bir elementtir. Periyodik tabloda “Pu” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

Plütonyum 1940 yılında Glenn T. Seaborg Edwin M. McMillan J. W. Kennedy ve A. C. Wahlby tarafından 60 inçlik siklotron (atom savurucu) içerisindeki Uranyum ile Döteryumun bombardımanı sonucunda elde edilmiştir.

b)Elde edilme yöntemi:

Doğada eser miktarlarda bulunan ve saptanması bile çok güç olan Plutonyum,kimyasal olarak aktenitler sınıfına dahildir.Uranyum 238 ağırlıklı U239 çekirdeği ,art arda iki beta ışıması yaparak Pu239 a dönüşür.Bir nükleer reaktörde bulunanU238 çekirdeklerinin tümünün,nötron yutar yutmaz reaktörden çıkartılmasına olanak yoktur.Bunun sonucu oluşan Plutonyum uzun bir süre nötron bombardımanı altında kalır Pu239, nötronlarla fisyon tepkimesine girebildiği gibi; nötron yutup gama ışıması yaparak daha ağır bir izotop olan Pu240 ı oluşturur. Pu240 fisil bir izotop olmadığından, reaktörde uzun süre bekleyen Plutonyumun nükleer silah yapımı açısından kalitesi düşer.Pu240 da nötron yutarak , nükleer silah yapımı için Pu239 kadar elverişli olmayan daha ağır Plutonyum izotoplarının (Pu241 ve Pu242) açığa çıkmasına neden olur.Elektrik üretiminde kullanılan nükleer santrallerde yakıtlar uzun süre reaktörde kaldığı için bu santrallerden elde edilecek Plutonyum nükleer silah yapımına uygun değildir. Askeri amaçlı Plutonyum(Pu239 bakımından zengin) özel olarak tasarlanmış reaktörlerde U238 in ışınlanmasıyla üretilir.

5)Amerikyum:

Atom numarası 95, atom ağırlığı 243 olan, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda “Am” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

Bu Reklamı Kapat

Tabiatta bulunmayan Amerikyum çekirdek enerjisi üzerindeki çalışmalar esnasında uranyumun alfa tanecikleriyle bombardımanı neticesinde 1945’te Seaborg ve yardımcıları tarafından elde edilmiştir. Bu element ve hidroksiti tartılabilecek miktarda, Cunningham tarafından tecrit edilmiştir. Kütle adeti 241 olan atom beş yüz sene kadar periyotlu bir radyo aktıflık gösterir.

b)Elde edilme yöntemi:

Nükleer santraller de uranyumun alfa taneciklerinin bombardımanından elde edilir. Amerikyum gümüş beyazlığında bir metaldir. Kolay elde edilebildiği için en önemli izotopu Amerikyum–241’dir; bu izotop Plütonyumdan elde edilmiş ve akışkan yoğunluklarının ölçümünde, kalınlık ölçmede uçak yakıtı göstergelerinde ve uzaklık algılayıcı aygıtlarda kullanılmıştır.

6)Küriyum:

Bu Reklamı Kapat

Atom numarası 96, atom ağırlığı 247 olan, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda “Cm” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

Küriyum tabii halde bulunmaz. İlk defa 1944 yılında çekirdek kimyası üzerine çalışan Amerikalı bilim adamı G.T. Seaborg ve arkadaşları tarafından elde edildi. Elementin ismi, radyoaktifi ilk bulan Pierre Curie ve Marie Curie’ye izafeten verildi.

b)Elde edilme yöntemi:

Bu Reklamı Kapat

Metali, Küriyum florürden (CmF3) elde edilir. Bunun için küriyum florür Baryum ile 1300°C civarında bir sıcaklıkta ısıtılır, elementel Küriyum elde edilir. Mühim bir izotop olan Cm-242 Plutonyum-239’un Heliyum iyonu ile bombardıman edilmesiyle elde edilir. Mühim olan diğer bir izotop da Cm-244’tür. Bu izotop aynı zamanda 18,1 senelik yarılanma ömrüyle izotopların içinde en stabil (kararlı) olanıdır. Küriyum-244, Amerikyum-243 ve Amerikyum-244’ün nötron bombardımanı ile elde edilebilir.

7)Berkelyum:

Atom numarası 97, atom ağırlığı 247 olan, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda “Bk” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

Bu Reklamı Kapat

İlk defa 1949’da California Üniversitesinde elde edilmiştir.

b)Elde edilme yöntemi:

Alm. Berkelium, Fr. Berkélium, İng. Berkelium. Sun’i olarak elde edilen, aktinitler serisinden bir element. Periyodik tablonun III B grubunda yer alır ve Bk sembolüyle gösterilir. Tabii halde bulunmaz. Amerikyum-241’in helyum çekirdeği ile bombardıman edilmesi sonucu Berkelyum-243 izotopu halinde elde edildi. Bütün izotopları radyoaktiftir. En kararlı izotopu Bk-247’dir.

8)Kaliforniyum:

Bu Reklamı Kapat

Atom numarası 98, atom ağırlığı 251 olan, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda “Cf” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

İlk defa 1950 yılında Berkeley Üniversitesi siklotron labında Thompson, Street, Ghiorso ve Seaborg tarafından bulunmuştur.

Bu Reklamı Kapat

b)Elde edilme yöntemi:

Thompson, Street, Ghiorso ve Seaborg tarafından 242Cm izotopunun 35 MeV yüklü He iyonları ile bombardımanında elde edilmiştir.

9) Aynştaynyum:

Atom numarası 99, atom ağırlığı 252 olan, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda “Es” olarak gösterilir.

Bu Reklamı Kapat

a)Tarihçesi:

1952’de Argonne, Los Alamos Ulusal Labaratuarlarında(ABD) Albert EİNSTEN tarafından bulunmuştur.

b)Elde edilme yöntemi:

Aynştaynumun bütün izotopları radyoaktiftir. İzotoplarının karışımı, Plutonyum gibi daha küçük atom numaralı elementlerin yavaş nötronlarla bombardıman edilmesinden elde edilebilir. Aynştaynyum-253’ün bombardımanından ise atom numarası 101 olan Mendelevyum elde edilir.

Bu Reklamı Kapat

10)Fermiyum:

Atom numarası 100, atom ağırlığı 257 olan, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda “Fm” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

1952 yılında Ghiorso ve ekibi tarafından Berkeley, Argon ve Los Alamos laboratuvarlarında yapılan çalışmalar sırasında bir termonükleer patlamanın ürünlerinden ayrıştırılmıştır. 1953 ve 1954 yıllarında 99 ve 100 numaralı elementlerin bazı nedenlerden dolayı yayınlanmamışken Nobel Fizik Enstitüsündeki bir grup 100 no’lu elementi elde ettiler. Fakat onlar da yayınlamadılar.

Bu Reklamı Kapat

b)Elde edilme yöntemi:

Los alamos ve Argon laboratuvarlarında yapılan çalışmalar sırasında bir termonükleer patlamanın ürünlerinden ayrıştırılmıştır.

11)Mendelevyum:

Atom numarası 101, atom ağırlığı 258 olan, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda “Md” olarak gösterilir.

Bu Reklamı Kapat

a)Tarihçesi:

Bu elemente Dimitri Mendeleyev’den sonra bu isim verilmiştir.

b)Elde edilme yöntemi:

Bu Reklamı Kapat

İzotopu 1957’de yapma olarak elde edilmiştir.

12)Nobelyum:

Atom numarası 102, atom ağırlığı 259 olan, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda “No” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

Bu Reklamı Kapat

1958 yılında Kaliforniyada teşhis edildi. Nobelyum ismi bu madde üzerinde 1957de ilk deneyle ilgili çalışmaların yapıldığı İsveçteki “Fizik Nobel Enstitüsü”nce verildi.

b)Elde edilme yöntemi:

Küryum-246nın, Karbon 12 çekirdeğiyle bombardımanından elde edilmektedir.

Bu Reklamı Kapat

13) Lavrensiyum:

Atom numarası 103, atom ağırlığı 262 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Lr” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

Lavrensiyum 14 Şubat 1961’de Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh ve Robert M. Latimer tarafından Kaliforniya Üniversitesi,Berkeley kampüsünde Berkeley Işınım Laboratuar’ında (şimdiki adıyla Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı) keşfedilmiştir. 3 miligram Kaliforniyum izotopunun bor-10 ve B-11 ion bombardımanıyla Ağır İyon Düzgün Hızlandırıcısında (Heavy Ion Linear Accelerator-HILAC) üretilmiştir.

Bu Reklamı Kapat

b)Elde edilme yöntemi:

3 miligram Kaliforniyum izotopunun Bor-10 ve B-11 ion bombardımanıyla üretilmiştir. En kararlı izotopu 262Lr’dir.

14) Kurçatovyum:

Atom numarası 104, atom ağırlığı 267 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Rf” olarak gösterilir.Diğer adı ise Rutherfordiyum’dur.

Bu Reklamı Kapat

a)Tarihçesi:

1964 yılında ortak nükleer araştırma enstitüsünde Yeni Zelandalı fizikçi Ernest Rutherford tarafından bulundu.

b)Elde edilme yöntemi:

Araştırmacılar 242Pu ile 115 MeV 22Ne iyonlarının bombardımanından elde edildiğini söylüyorlar.

Bu Reklamı Kapat

15)Dubniyum:

Atom numarası 105, atom ağırlığı 268 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Db” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

1967 yılında Flerov adlı rus bilimci tarafından, Dubna’daki Nükleer Araştırma Merkezi’nde bulunmuştur.

Bu Reklamı Kapat

b)Elde edilme yöntemi:

Amerikyum (243)’un Neon (22) ile bombardımanı sonucu 105 numaralı atomun izotopları elde edilmiştir.

16)Siborgiyum:

Atom numarası 106, atom ağırlığı 271 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Sg” olarak gösterilir.

Bu Reklamı Kapat

a)Tarihçesi:

1974 yılında Berkeley üniversitesinde elde edilmiştir.

b)Elde edilme yöntemi:

Kaliforniyum ile Oksijen veya Kaliforniyum ile Neon atomlarının reaksiyonu sonucu elde edilen yapay bir elementtir.

Bu Reklamı Kapat

17)Bohriyum:

Atom numarası 107, atom ağırlığı 271 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Bh” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

Danimarkali fizikci Niels Bohr’un anisina bu ismi alan Bohrium elelmentinin varligi ilk defa 1976 yilinda Rusya’da yapilan calismalarda ortaya atildi. 1981 yilinda ise Almanya’nin Darmstadt’ta yapilan calismalar sonucunda ise elde edildi.

Bu Reklamı Kapat

b)Elde edilme yöntemi:

Kursun ve Kromun füzyonu ile elde edilen Bohriyum’un suan bilinen bes izotopu vardir. Bunlar; 261Bh, 262Bh, 264Bh, 266Bh ve 267Bh dır.

18)Hassiyum:

Atom numarası 108, atom ağırlığı 270 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Hs” olarak gösterilir.

Bu Reklamı Kapat

a)Tarihçesi:

1984 yılında Peter Armbruster ve Gottfried Munzenber bulmuştur.

b)Elde edilme yöntemi:

Kurşun ile Demirin füzyonundan elde edilmiştir. Doğada bulunamayan yapay bir elementtir.

Bu Reklamı Kapat

19)Meitneriyum:

Atom numarası 109, atom ağırlığı 268 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Mt” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

Meitneriyum, ilk kez 29 Ağustos 1982’de Peter Armbruster ve Gottfried Münzenberg yönetiminde Darmstadt Ağır İyon Araştırması Enstitüsü’nde (Gesellschaft für Schwerionenforschung)çalışan bir ekipçe sentezlendi.Meitneriyum adı Avusturyalı fizikçi ve matematikçi Lise Meitner onuruna verildi.

Bu Reklamı Kapat

b)Elde edilme yöntemi:

Bizmut-209’dan oluşan bir hedefi hızlandırılmış Demir-58 çekirdekleriyle bombaladı. Yeni elementin sentezi nükleer füzyon teknikleri ile yeni ağır elementlerin oluşturulmasının mümkün olduğunu gösterdi.

20)Darmstadtiyum:

Atom numarası 110, atom ağırlığı 267 ile 273 arasında olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Ds” olarak gösterilir.

Bu Reklamı Kapat

a)Tarihçesi:

Darmstadtiyum ilk kez 9 Kasım 1994’de Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) enstitüsü, Darmstadt, Almanya’da Dr. Jorge Rigol önderliğinde bir ekipçe sentezlenmiştir.

b)Elde edilme yöntemi:

Darmstadtiyum, kurşun bir hedefin nikel atomlarıyla bombalanması sonuçu oluşan nükleer füzyon ile elde edilmiştir.

Bu Reklamı Kapat

21)Röntgenyum:

Atom numarası 111, atom ağırlığı 272 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Rg” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

Röntgenyum,eski adıyla Unununyum – Uuu, 1994 yılında keşfedilen yapay bir elementtir. 2004 yılında Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen’in anısına Röntgenyum (uluslararası adı Roentgenium) olarak adlandırılmıştır.

Bu Reklamı Kapat

b)Elde edilme yöntemi:

İlk kez 8 Aralık 1994’te Almanya’nın Darmstadt kentinde GSİ (Gesellschaft für Schwerionenforschung-Ağır İyon Araştırma Enstitüsü) parçacık hızlandırıcısında Bizmut-209 ve Nikel-64 izotoplarının birleştirilmesi ile 272 atom kütlesine sahip izotopu elde edilmiştir. Sonradan bilinen izotop sayısı üçe çıkmıştır.

22)Ununbiyum:

Atom numarası 112, atom ağırlığı 285 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Uub” olarak gösterilir.

Bu Reklamı Kapat

a)Tarihçesi:

1996’da S. Hofmann, V. Ninov ve F. P. Hessbuger tarafından keşif edilmiştir.

b)Elde edilme yöntemi:

Kurşun ve Çinko’nun füzyonundan elde edilmiştir.

Bu Reklamı Kapat

23) Ununtriyum:

Atom numarası 113, atom ağırlığı 284 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Uut” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

1 Şubat 2004’de Rusya’nın Dubna şehrinde bulunmuştur. Diğer adı Eka-talyum’dur.

Bu Reklamı Kapat

b)Elde edilme yöntemi:

Yapay yollarla elde edilmektedir. Elde edilmesi hakkında fazla bir bilgi verilmemiştir.

24) Ununkuadyum:

Atom numarası 114, atom ağırlığı 289 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Uuq” olarak gösterilir.

Bu Reklamı Kapat

a)Tarihçesi:

1999 yılında Rusya’daki Birleşik Nükleer Araştırmalar Enstitüsü’nde bulunmuştur.

b)Elde edilme yöntemi:

Sentetik olarak üretilmiştir. Üretimi hakkında hiç bir bilgi yoktur.

Bu Reklamı Kapat

25) Ununpentiyum:

Atom numarası 115, atom ağırlığı 288 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Uup” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

2004 yılında Rusyada bulunmuştur. Ununpentiyum ismi IUPAC tarafından verilen geçici bir isimdir. Bu element, periyodik tablodaki yerinden ötürü Eka-bizmut olarak da adlandırılır.

Bu Reklamı Kapat

b)Elde edilme yöntemi:

Ununpentiyum elementinin yeni bulunmasıdan dolayı elde edilme yöntemi hakkında bir bilgi yoktur.

26) Ununheksiyum:

Atom numarası 116, atom ağırlığı 292 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Uuh” olarak gösterilir.

Bu Reklamı Kapat

a)Tarihçesi:

2000 yılında Rusya’da bulunmuştur. Geçici sembolü Uuh’dir. Bazı araştırmacılar tarafından Eka-polonyum olarak adlandırılmıştır.

b)Elde edilme yöntemi:

248Cm ile 48Ca bombardımanından elde edilmiştir. Bunun 47 milisaniye sonraki bozunması ile 114 numaralı element Uuq’nin izotopu oluşur.

Bu Reklamı Kapat

27) Ununseptiyum:

Atom numarası 117, atom ağırlığı bilinmeyen, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Uus” olarak gösterilir.

a)Tarihçesi:

Ununseptiyum hakkında hiç bir bilgi yoktur.

Bu Reklamı Kapat

b)Elde edilme yöntemi:

Ununseptiyum elementi daha henüz yeni bulunduğu için elde edilme yöntemi ile ilgili bir bilgi yoktur.

28) Ununoktiyum:

Atom numarası 118, atom ağırlığı 294 olan, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Periyodik tabloda “Uuo” olarak gösterilir.

Bu Reklamı Kapat

a)Tarihçesi:

Bilinen en ağır element olan Ununoktiyum ilk defa Rus bilim adamları tarafından ortaya çıkarıldı. 1969 yılında Glenn T. Seaborg tarafından teorik olarak keşfedilen fakat laboratuar ortamında bugüne dek elde edilemeyen Ununoktiyum Rusya Ortak Nükleer Araştırmalar Enstitüsü (Russia’s Joint Institute for Nuclear Researchby) ve Amerikan LL Ulusal Laboratuvarının (Lawrence Livermore National Laboratory in the US) ortak çalışması ile yapıldı.

b)Elde edilme yöntemi:

Kaliforniyum ve Kalsiyum Elementlerinin füzyon’u ile elde edilmiştir. Yapay bir elementtir.

Kaynaklar

  1. T. MANGA. Yapay Elementler Ve Elde Edilme Yöntemleri. (7 Aralık 2014). Alındığı Tarih: 26 Eylül 2022. Alındığı Yer: KozanBilgi.Net | Arşiv Bağlantısı
Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
4
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

  1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

  2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.