Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Ufuk Derin
Ufuk Derin
746K UP
Üye
2

Transhümanizme karşı çıkmak için sunulan argümanlar nelerdir?

800 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
1 Cevap
Soruyu Soranın Seçtiği Cevap
Muhammed  Musab Akdağ
Öğrenci,Okur,Bilim Sever

Psikolojik Etkiler

İnsan ölümlü bir varlık. Tüm yaşamı bu gerçeğin etrafında şekilleniyor. Ölüm gerçeği sadece insanı değil tüm varlığı kapsıyor. Hatta cansız olarak nitelediğimiz varlıkların bile varoluş süreleri belirli. İnsan ölüm gerçeğini en fazla idrak eden varlık. Dünya üzerindeki varlığının bir gün biteceğini bilerek yaşıyor. Bu durum hayatın anlamı hakkında sorular sormasına yol açıyor. Denebilir ki ölümlü olmak ve kolaylıkla incinebilir olmak insanı insan yapan belki de en önemli özellikler. Hayvanların çevreyi ve eşyayı algılama biçimleri insan kadar kapsayıcı değil. İnsan sahip olduğu benzersiz şuur yüzünden onu en çok korkutan gerçek olan ölümle sürekli yüzleşme halinde. Bu hal aslında düşüncenin ve sanatın gelişiminde motor görevi görüyor. İnsanlar sanat ve edebiyatla hayatı anlamaya ve yorumlamaya çalışıyorlar. Var olduklarını hissetmek ve geleceğe miras bırakmak için uğraşıyorlar. Bunun için çok uzun bir süreye sahip olmadıklarının farkındalar. Ölümün yenildiğinin düşünüldüğü, ortalama yaşam süresi beklentisinin yüzlerce hatta binlerce yıl olabildiği bir iklimde sanat, edebiyat gibi uğraşlar bile anlamını yitirebilir. Cenneti bulduklarına inanan insanlar herhangi bir yaratıcı ve düşündüren bir uğraş içinde olmayabilirler. Oysa insan psikolojisinin temelinde sorgulama ve bunun da temelinde ölüm fikri vardır. Ölümün olmadığı dolayısıyla sorgulamanın bittiği yerde insan daha önce aşina olmadığı duygusal ve zihinsel bir boşluğa düşebilir. Çok uzun, amaçsız, yönü belli olmayan bir hayat bitmeyen bir mahkumiyete benzeyecektir.

Tüm Reklamları Kapat

Entropi evrensel bir kuraldır. Anlamı basitçe her şeyin bozulmaya ve ölüme gittiğidir. Bu kural insan, hayvan gibi varlıklar için olduğu gibi gezegenler, yıldızlar hatta evrenin kendisi için de geçerlidir. Yani her şeye bir fena( fanilik) mührü vurulmuştur. Singularity akımı bir yerde bu mührü kırmaya çalışıyor. Fani(ölümlü) olarak programlanmış varlıklara kaldıramayacakları bir ölümsüzlük yükü yüklüyor. Hayat, teknoloji ve bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin sorunlarla dopdolu. Mutluluk kesintisiz değil gölgeli. Modern insan ölüm ötesine inanmıyor ya da inanmakta çok güçlük çekiyor. Bu yüzden de hayat ağır bir yük haline gelmiş durumda. En zengin ülkelerde en zengin topluluklara baktığınızda alkol, uyuşturucu ve yatıştırıcı-sakinleştirici ilaç kullanımının sürekli arttığını görüyorsunuz. Dünyevi zenginliği ve başarıyı yakalamış, en mutlu olması gereken insanların aslında hiç de öyle olmadıkları anlaşılıyor. İnsanlar teknolojinin onlara verdiği yeni oyuncaklarla oynayıp kendilerini unutmaya çalışıyorlar. Buna rağmen terapi gören insanların sayısı her geçen gün artıyor. Daha önce görülmeyen, teknolojiyle ilintili tuhaf bağımlılıklar oluşuyor. İnsanlar günden güne birbirlerine yabancılaşıyorlar. Aile kurumu tarihe karışma yolunda. Tüm bunlar aslında hayatın yükünün taşınamadığını gösteriyor. Modern zihin kutsalı reddederek işleri bu hale getirdi. Daha fazlasına sahip olmak, daha fazla oyuncak edinmek cevap değil. Teknolojik singularity ve transhümanizm yoluyla daha konforlu ve uzun bir hayat mümkün olsa bile bu daha mutlu bir hayat anlamına gelmeyecektir. Hatta sorunların derinleşmesi ve mutsuzluğun artması olasıdır. Dünya terhisi mümkün olmayan bir hapishaneye dönüşürse insanlar kendi yaşamlarına son verebilirler. Ömür uzatma amaçlanırken tersi sonuçlar alınabilir. Bugün her şeye rağmen yaşlanma ve ölüm insan için rahatlatıcı unsurlar. İnsan yaşlanarak hayatın farklı yönlerini keşfediyor ve tekdüzelikten bir ölçüde kurtuluyor. Ölüm bir bakıma emeklilik anlamına geliyor. Ölümsüz bir hayat hiç bitmeyen dertler ve sürekli yeni sınavlar demek. Buysa ölümlü olmaya programlı bir zihnin başa çıkamayacağı bir durum. Çünkü ne kadar ileri gidilirse gidilsin dertlerden arınmış gölgesiz bir mutluluk mümkün değildir.

Ölümsüzlük Yöntemleri

Tüm Reklamları Kapat

Bir başka mesele de ölümsüzlük ve uzun yaşamla ilgili vaatlerin gerçekleştirilme yöntemleri söz konusu olduğunda ortaya çıkıyor. Mesela bu yöntemlerden biri zihnin dijital ortama aktarılması(mind uploading). Kişinin ölüm öncesi zihni kopyalanarak bilgisayara aktarılacak ve sanal alemde varlığını sürdürebilecek. Sorun şu ki aktarılan zihnin gerçekten o insanı temsil edip etmediğini tam olarak bilmek mümkün olmayacak. Sanal zihinle konuşulduğunda ölen kişinin özelliklerinin görülmesi yetmeyebilir. Sadece taklit eden bir programla karşı karşıya olunmadığının bir garantisi yoktur. Bu sorular hem bu teknolojiye başvuranların hem de onların yakınlarının içini sürekli kemirecektir. Ortada teknoloji eliyle ruh çağırma seansları düzenleniyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkabilir. Bu yolla ne olduğu belirsiz bir “şey” ile konuşan insanların psikolojik dengeleri bozulabilir.

Robotik bir bedene kopyalanmış zihnin aktarıldığını düşündüğümüzde bile sorun aşılmış olmayacaktır. Çünkü insan olmak aynı zamanda hissetmek demektir. Sıcağı, soğuğu, ışığı, karanlığı, renkleri, sesleri, lezzeti duyumsamaktır. Bu dış etkiler herkesin iç dünyasında farklı biçimlerde karşılık bulur. Makina bir bedenden bunları bekleyemeyiz. Bu beden ne kadar insana benzerse benzesin mutlaka muhatabında bir yapaylık ve soğukluk duygusu uyandıracaktır. Sevdiğiniz insana benzeyen, onun gibi konuşan ama o olmayan bir varlıkla kurulan ilişki yıkıcı psikolojik etkiler doğurabilir.

Biyo teknoloji sayesinde klonlama veya başka bir yolla organik bir beden oluşturularak zihin aktarımı gerçekleştirilirse durum biraz daha kabul edilebilir gözüküyor. Ama bu da bizi başlangıçtaki sorudan kurtarmaz. Eski, tanıdığımız insanla mı yoksa yeni bir varlıkla mı karşı karşıya olduğumuzu kesin olarak bilemeyiz. Bu, hem yeni insan hem de onu tanıyanlar için ciddi ve yakıcı bir sorun olarak ortada durur. Oluşan karmaşa psikolojinin sınırlarını aşacaktır.

Karanlığı Beslemek

Konunun bir de bilinç dışı ile ilgili kısmı var. Freud insanın hayvani yönünü bilinç dışı olarak niteler. Bilinç dışı, insana bilinç düzeyinde yapmayacağı şeyleri yaptırmaya çalışır. İnsan evrimsel süreç sonucu hayvanlardan ayrılmış, medeni vasıflar edinmiştir. Sosyal hayatın kuralları bilinç dışı arzularla çelişir. Bu yüzdendir ki bilinç dışı ile bilinç arasında sürekli bir mücadele vardır. Bilinç düzeyinde yaşayan insan bu hayvani yönünü bastırmak zorundadır. Bu gerilim insanı psikolojik desteğe mecbur kılar.

Freud’un kurucusu olduğu psikanaliz yöntemiyle tedavinin temelinde bu mücadele yatmaktadır. Bu yüzden psikanaliz aslında bitmeyen bir süreçtir. Çünkü bilinç dışı yüzeye çıkmak için sürekli fırsat kollamayı sürdürecektir. Fotoğrafın tamamını yansıtmasa da genel anlamda Freud haklıdır. Başka bir terminolojiyle nefs dediğimiz mekanizma insanın başına çok büyük belalar açabilecek potansiyele sahiptir. Bu mekanizmayı beslemek çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Teknolojik singularity ise tam olarak bunu yapmaya aday. Her insanın içindeki canavarı beslemeye soyunmuş durumda. İnsanlar sanal dünyalarda, güçlendirilmiş gerçeklikle her türlü sınır dışı istek ve arzularını gerçekleştirebilecekler. Mesela, gerçek yaşamda asla kimseyi öldüremeyecek biri sanal dünyada cinayet işleyebilecek. Bu konuda bazı ahlaki sınırlar konmaya çalışılsa bile bunun söz konusu mecrada işe yaraması çok zor. Sanal alemin kontrolsüzlüğü içinde insanlar içlerindeki karanlık tarafları büyütebilir, farkına bile varmadan akıl sağlıklarını yitirebilirler. Şimdi bile benzer sorunlar görülmeye başlandığına göre ileri aşamalar için endişelenmek doğaldır. İnsanların karanlık arzularını kimseye zarar vermeden sanal dünyada gerçekleştirmelerini yararlı bulanlar, bir tür terapi olarak görenler çıkabilir. Ancak karanlığı beslemek, ona istediğini vermek sadece onu büyütmeye yarar. İçinde olduğumuz süreç daha fazla hızlanmadan önce bu konuları iyice düşünmek gerekiyor. Çünkü çok yakında bunun için zaman bulunamayabilir.

283 görüntülenme
Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
7
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.