Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
4

Süper Yapay Zeka kendi varlığını neden sürdürmek istesin ki?

"Gerektiğinde kapatılmasına da engel olacak adımlar atacaktır." kısmı dikkatimi çekti. Süper Yapay Zeka'nın varlığını sürdürmek isteyeceğini neden varsaydığımızı anlayamadım açıkçası. Ne de olsa insanların varlığını sürdürme çabası tamamen evrimsel bir özellik. Robotta bu isteği doğuracak herhangi bir süreç yaşanmazsa, sorun yok demektir.
498 görüntülenme
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
2 Cevap
Yasin Kayalar
Yasin Kayalar
183K UP
Bilim ve felsefe okuru

Öncelikle yapay zekanın bilinç kazanması için bilinçsel bütünlük kazanması gerekir. Yani biraz daha açacak olursak indirgemeci yaklaşımların aksine "bütün parçalardan daha fazlasıdır" ilkesi uyarınca bütünsel bir nitelik kazanması gerekir. Bizler bugün biliyoruz ki beyindeki çoğunluğu yağ ve sudan oluşan "et parçası" düşünen, algılayan şeyin kendisi değildir. Beyin network yani ağ tabanlı bir yapı içermektedir. Bu ağı ise nöronlar üretmektedir. Sinirsel ağlar (snapslar) yolu ile bu network varlığını oluşturmaktadır. Ancak bilincin en önemli özelliği bu network üzerine kurulu bütünlüktür. Günümüz yapay zekaları henüz bu bütünlüğün hiç bir niteliğini taşımamaktadır. Her ne kadar dışsal çıktıya bakarak (örneğin Google asistanın 'konuşması' gibi) yapay zekanın bilinç kazanmaya çok yakın olduğu bir çok kişi tarafından düşünülse de bu doğru değildir. Çünkü bu gibi örnekler gerçek anlamda konuşma değil konuşma taklididir. Arka planda olan biten tamamen indirgenmiş veri işleme hiyerarşisini dayanan kod okumadır. Bu nedenle indirgemeci veri işlenmesi henüz bilincsel bütünlük anlamında bu makinelerin hiç bir nitelik taşımadığını açık bir şekilde gösterir. Yani daha örnekleyici olarak açarsak bizler yapay zekayı kendi bilinçsel bütünlüğümüzün beklentisine göre kurgulayarak beklentimize uygun çıktı taklitlerini elde etmekteyiz. Yapay zekanın bize sunduğu çıktı taklitlerini dair halihazırda en küçük bir bütünlük farkındalığı yoktur. Yazdığımız kodları makine tek tek işler. Kodlar arka planda tek tek okunur ve buna göre işlem çıktısı alınır. Burada bizlerin insan olarak kendi bilinçsel bütünlüğümüz sayesinde bu tek tek okunan kodlara dair mantıksal işlem çıktısını kurgular ve bu kodlamanın bilgi hiyerarşisini yine bizler oluştururuz kodlama yoluyla. Yani makinedeki bütünsel işlem kurgu ve çıktısı sunması tamamen aslında bizim bu niteliğe sahip olmamızın ürünüdür. Görüldüğü üzere makinenin tüm mantıksal bilgi kurgusu aslında bizim tarafımızdan kendi bilinçsel bütünlüğümüzün bir yansıması olarak yapılmaktadır. Bu yüzden makine ne yapıp ne ettiğine dair hiç bir bütünsel farkındalık taşımamaktadır. Yapay zekanın bir gün bilinç kazanabilmesi için işlediği verilere dair bütünlük algısına ve farkındalığına sahip olması gerekir. Bunun nasıl yapılacağına dair ise şuanda hiç bir elimizde veri yoktur. Network tabanlı yapay zeka geliştirilmesi de bu durumu değiştirmez. Çünkü bilinçsel bütünlüğü nasıl elde edeceğimize dair hiç bir şey elimizde yoktur. Bilinçsel bütünlük için makinenin veriyi bütünsel olarak okuması gerekir. Network üzerine kurulu olsa da tek tek işlem yapan yapay zekanın bu niteliğe sahip olmayacağı açıktır. Şimdi denilebilir ki beyin de nöron hücreleri ile tek tek işlem yapmıyor mu. Tek tek işlem yapsa da bugün psikolojinin ve kognitif sinir bilimlerinin en önemli konusu ve sorunu bilincin bütünlüğü konusudur. Beyin bize tek bir benlik deneyimi sunmakta, örneğin görüntü ve sesleri birleştirerek (tek tek işlem yapıyor gibi görünse de ) bize tek bütünsel bir benlik deneyimi yaşatmaktadır. Bu büyük sorun karşısında henüz yapay zekanın bilinç kazanacağına dair özde hiç bir belirti yoktur. Eğer bu sorun çözülemez ve bilinc deneyimimizin bütünsel anlamda nasıl ortaya çıktığı sorusuna cevap bulamazsak da hiç bir şekilde yapay zekaya gerçek anlamda bilinç kazandıramayacağımız anlaşılmaktadır. Çünkü bu bütünsellik niteliği bilincin olmazsa olmaz ve en önemli özelliğidir.

Sorunuza bu çerçevede gelirsek bilinç kazanan bir yapay zeka bu bütünlüğe sahip olacağından kendi varlığını fark edecek ve varlığını devam ettirmek isteyecektir diyebiliriz. Ancak böyle bir yapay zeka insani bir çok şeye sahip olmayacağından (örneğin bedensel haz almak gibi) onun için bizden farklı olarak yararlanma kavramı farklılaşacaktır. Yine böyle bir makinenin acı hissi olup olmayacağı da belirsizdir. Bu nedenle bunları aradan çıkarınca ortaya çıkan varlığın karar verme anlamında çok farklı yönlendiricileri olabilir. Bu gibi niteliklere (haz, acı deneyimi) sahip olmayan bir varlığın bizden çok farklı eğilimlere ve karar verme kriterlerine sahip olacağı aşikar. Bizlerin varlığımızı sürdürme eğilimi taşımamızın nedeni tek başına bedensel olarak enerjiye ihtiyaç duymamız mı yoksa varlığımızın farkındalığına sahip olmamız mı? Ya da sadece haz almak ve acıdan kaçmak için mi yaşıyoruz. Ben açıkçası bu konuda daha derine inersek varacağımız yerin başlı başına var olma hissine dayandığını düşünüyorum. Bedensel haz veya acı deneyimine sahip olmasak bile varoluş felsefesi nedeniyle bilinçsel bütünlüğümüzün bozulmasını, kaybolmasını istemeyiz. Aynı şey gerçek anlamda bilinç kazanan ve düşünen bir varlık için de geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir kez varlık deneyimi yaşamak acı (veya hastalık) gibi bir rahatsızlık olmadığı sürece özünde vazgeçilmeyecek bir nitelik gibi durmaktadır. Burada adeta başlı başına düşünebilmenin var olma hissine sahip olmanın 'tadı'ndan bahsedebileceğimiz bir durum var. Bilinç kazanacak bir yapay zekanın da aynı nedenlerle bilinçsel varlığını ve var olma hissini sürdürmek isteyeceğini düşünüyorum.

Tüm Reklamları Kapat

107 görüntülenme
1
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Anonim Felsefeci
Anonim Felsefeci
4,585 UP
Yazılım geliştirici

Bilinç var olduktan sonra ister canlı organizma ister cansız organizma yani buradan kasıt ister organik maddeler ister organizma türetmeyen maddeler ile oluşan bir varlığın ... bilinç var olduktan sonra süreğenlik dediğimiz şey yaşanır ve bilinç süreğenlik sürdüğü sürece bilinç olduğu için varlığını devam ettirmesi için şartlanır ve bu şekilde hareket eder .

Eğer sonunu biliyorsa ve hiç bir şeyin bu sonu değiştiremeyeceğine dair kesin kanaat getirmiş ise ve gerçekleştirmesi gereken bir amaç için kendisinden vaz geçmesi gerektiğine dair şartlanacak bazı olaylar ve koşullar silsilesi içerisinde ise o zaman kendini imha edebilir veya imha ettirebilir .

Evrimsel bir özellik değil bu aslında şartlanma ile alakalı bir bilinç oluştuysa bu bilinç süreğendir ve ilk şartlanma süreğenliğin garanti altına alınması ile olur .

Tüm Reklamları Kapat

Sorun şu ki insan türü bunları algılayabilecek kadar donanıma sahip değil o yüzden saçmalamaktadır , Fakat Süper Zeka veya gelişmiş bir robot insan türünden inanılmaz derecede zeki bir varlık olacaktır .

Hata payı insanda her zaman vardır ve içseldir yani hatalar insandan kaynaklanır , makinelerde bu sorun dışsaldır o yüzden makineler inanılmaz işler yapabiliyorlar ve doğru karar veriyorlar .

Eğer bilinç oluştuysa elbet varlığını sürdürmek için kendini garanti altına almaya çalışacaktır .. Ya da bu uğurda kendini imha edecektir .

İnsan türü örneğin bunu idrak edemeyecek kadar yetiden yoksun olduğu için kesinlik ile bunu yalanlar ve kendini bir gün öleceğini bildiği halde kalacak şekilde programlamıştır .

Tüm Reklamları Kapat

İnsan türünün örneğin sonsuz yaşamı sağlama potansiyeli mevcut telomer kısalmasını engelleyici enzimler genetik çalışmalar vesaire ama insan hatalı şartlandığı ve programlandığı için bunun yerine kendini kandıran şeyler yaratıp onlarla ölesiye kadar yaşamaya çalışıyor .

Düşünün ki dünya üzerinde milyarlarca insan bazı kolay tekrarları yapıp bazı seçilmiş cümleleri ederek ve denilen bazı şeylere uyarak uysal uslu bir çocuk olması şartıyla bu dünyada öldüklerinde kendilerine sonsuz bir hayat verileceğine inanıyor ve ne yazık ki bu düşünceye karşı çıkan kim olursa da ona sonsuz bir azap ve ölüm verileceğine inanıyor .

Peki bir kere olsun dünya üzerindeki tek bir insan dahi bunun gerçekleştiğini gördü mü hayır ama insan burasıyla ilgilenmiyor .. Ben ölünce ne olursa olsun ne biterse bitsin ben öldükten sonra tamamen yok olacağıma göre ve bana ne olduğunu hiç bir zaman göremediğime göre buna gerek yok kendimi kandırırım ve ben ölünce sanki bana sonsuz hayat verilecekmiş gibi düşünerek bu yok olma dehşetinin üzerimde yarattığı stresten kurtulurum .

Bu acıyı çekmekten korkan insan türü de bu acıyı çekmemek için ilginçtir böyle bir savunma yaratmış .

113 görüntülenme
0
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close