Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
3

Şu anki modern Anadolu Türkleri nereden geliyor?

Yani Anadolu Türklerinin yüzde kaçı Anadolulu, Orta Asyalı, Balkanlı, vesaire.
2,048 görüntülenme
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
3 Cevap
Serdar Varol
Serdar Varol
9K UP
Hekimim. Genetik mesleki alanım ve tarihle beraber ilgi alanım.

Siz % 99,9 doğru bir cevap vereyim.

 1. Önce kaynak verilerim y-DNA ağacından ve otozomal verilerin spreadshhetlerinden. Yani belli bölgeden seçtiğim 3-5 Türk değil. Bunu yapılmış bütün incelemelerin bir metaanalizi, yani en geniş çalışma olarak düşünün. Mesela y-DNa verilerindeki örnek sayım 605.
 2. Metodum ne ? Referans noktam ne ? Kıyasım nereyle olacak ?Yani kime Türk diyeceğim neye göre ? Antik veriler üzerinde yapılmış ütün incelemelerin sonuçlarını haritaladım. Günümüz insanlarını verilerini de tek tek inceledim. Hangi genetik yapı nerede yaşadı. Ne zaman nereye gitti. Çağ çağ biliyorum. Hatta bazı göçleri yüzyıllık zaman aralığına kadar bilebiliyorum. Ben bu konuda genel olarak yapılan metodolojiyi bilimsel bulmuyorum hatta ahmakça buluyorum. Tipik sahte bilim. Harun Yahya'nın iddialarına çok benziyor. Mesela paleolitik dönemin gelişmelerini, bir kimse alıyor. Onunla geliyor. Bugünün sonuçlarını yorumluyor. Aradaki on binlerce yıl yok. Mesela Anadolu Türklerinde en ağırlıklı haplogrup J. J Araplarda da çok görülüyor. J'yi gören diyor ki, gördün mü Türkler Türk değil. Arap. Oysa bilmiyor ki J haplogrubu Türkmenistan'ın en eski haplogrubu. M.Ö. 3500'de orada. Anav kültüründe J'liler var. Yani benim metodum bütün tarihi seyri takip etmek. Referans (kıyas) noktam ise tarihte Türk olduğu bilinen topluluklar. Mesela Göktürkler. Veya diğer Türk toplulukları. Veya Anadolu'ya geldiğimiz coğrafya. Bizde ne var da Azerbaycanlılarda yok. Bizde ne varda Türkmenlerde yok. Sadece diğer Oğuzlar bize benzer. Diğer Türkler bize 3000 yıl öncede benzemiyor genetik olarak. Onlar referans olmaz.
 3. Size y-DNA üzerinden bir cevap vereceğim. Otozomal verilerde bununla birebir örtüşüyor. Ona girmeyeceğim ama aynı rakamı gösterdiğini bilin. Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra onların genotipine giren haplogruplar şunlar.

z93 alt dalından olmayan R1a - % 4,63 (Köken Avrupa)

Tüm Reklamları Kapat

R1b-L51 dalı % 3,47 (Köken Avrupa)

I1 ve I2 haplogrupları % 4,63 (Köken Avrupa)

Tüm Reklamları Kapat

C1 haplogrubu % 0,50 (Köken Avrupa ve Anadolu)

T haplogrup % 3,31 (Köken Ortadoğu)

Toplam : % 16.03. Ne bu ? Türkler son Selçuklu göçüyle Anadolu'ya geldikten sonra, başka asılllardan gelen insanlar. Yani Türklerin % 84'ü Türkmenistan tarihi vaka olarak geldiğini bildiğimiz Türklerden geliyor. Çok enterasandır. Oğuzların kökeni olan Öküz kültüründen (Öküz nehri (Amuderya), Meveraünnedir) alınmış bir örnek ile (Dzharkutan örneği) de Anadolu Türkleri otozomal olarak tam bu oranlarda benziyor.

Türklerin taşıdığı diğer haplogrupların (R1b, R1a-z93, N, Q, G, E, L, J1, J2, C2) hepsi Türkler buraya gelmeden önce Türkmenistan'da iken vardı. Anadolu'ya hiç gelmemiş diğer Türklerde de bu haplogruplar var.

Not : Benim baz aldığım 605 örneğin bazıları, Türkiye'de yaşıyor ama Türk kökenli olmadığını zaten biliyor. Belki Arnavut, belki Boşnak .... Etnisitesini yazmış olanları ben zaten çıkardım. Ama yazmamış olanlar varsa, ki illaki vardır. Onları da tespit etsek Anadolu Türklerindeki Türk kökenlilik oranı daha da yükselir.

[1]


213 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Google Docs. Ancient Eurasia (Eurogenes K13 - Dodecad K12B - Puntdnal K12 - Mdlp K23B). Alındığı Tarih: 15 Kasım 2022. Alındığı Yer: Google Docs | Arşiv Bağlantısı
5
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Romalı Türk
Tarih/Genetik Konusunda Araştırmacı

Türkiyedeki Modern Türk Nüfusunun Kökenleri Otozomal DNA olarak Vahaduo G25 testlerinde Ortaçağ Karluk Karahanlı Kimek örneklerine yakınlık %27 , Ortaçağ Göktürk yakınlığı %33 , Ortaçağ Kuzey Karadeniz Kıpçak Yakınlığı ise %40 seviyelerinde idi.

Ortaçağ Türk örnekleri Batı dan doğuya kuzeyden güneye farklılık gösterir.

Tüm Reklamları Kapat

İlk Oğuzların DNA yapısını Türkiye ile oranlarsak gerçek türk etkisini Anadolu'da öğreniriz. Bunun için TurOttoman2196 numaralı karışmamış Anadolu'da ki Oğuz DNA modelinin bugün Türkiye oranı %30-55 seviyelerindedir.

Celal Şengör gibi genetik konusunda hiç bir bilgisi olmayan kişilere göre eski Türkler ile genetik yakınlığı hesap etmek yerine Doğu Avrasyalı gen oranını Türk yüzdesi derler. %7 Türk geni dediği Doğu Avrasyalı gendir ve bilakis bugünkü Türklerde %7 değil %10 seviyededir. Eski Oğuz Osmanlı örneklerinde ise %20 ortalamada lakin ben özelikle %40 gibi en yüksek Doğu Avrasyalı geni olan TurOttoman2196 örneğine yakınlığı dedim diğer Oğuz örneklerine yakınlık %68 civarında.

Tüm Reklamları Kapat

Şunu da eklemek lazım Myheritage 23andme Familytreedna Ancestrydna gibi DNA testlerinin orta asya Batı Asya Balkan Yunanistan vs.. DNA bölgesel oranlarını bulmak için günümüz modern örnekler kullanıyorlar. Bir Türkiye Türkü orta asya geni Myheritage de %20 çıktı o kişi İllustrative DNA testini aldı %33.5 ortaçağ Türk çıktı. Bir yörük hatta Anadolu Muğla %97 oranında çıktı görseniz çekik adam sebebi Muğla da çok yörük var Türkiye de en yüksek ortaçağ Türk mirası onlarda var .

Şuana kadar Otozomal DNA hakkında bahsettim Y-DNA Haplogrup bazında alacaksak Türkiye de en çok bulunan pek çok Haplogrup eski Türklerlede ilişkisisi var veyahut yerli halklara ilişkisi var . Türkiye Türkleri İllustrative DNA sonuçlarında ortalama Türk Anadolu Zagros Kafkas DNA oranı çok fazladır.

Şunu da ekleyeyim Myheritage 23andme Ancestrydna Familytreedna testlerin de Türkiye Türkleri DNA test olursa ve eğer yüksek Yunanistan DNA çıkıyorsa bu onları Yunan yapmaz yerli Anadolu yapar. Yerli Anadolu genleri çok fazla olan Türkler Yunanistan DNA çıkıyor İllustrative DNA testi alınca Anadolu Tü[1]rk çoğunlukla bir sonuç çıkıyor.

Bugünkü Yunanlar Antik Anadolu,Ortaçağ Slav ve Antik Yunan geni fazla olan halktır. İllustrative DNA Greek sonuçlarına bakın görürsünüz.

( İllustrative DNA da Otozomal DNA yapınızı eski halklara parayla oranlar tavsiyem Myheritage alın en ucuzu o sonra İllustrative DNA alın ırkınızı öğrenin) [1]

Kaynaklar

 1. Eren Karakoç Türk Geni varmı Bölücülere Cevap. Eren Karakoç. Alındığı Tarih: 17 Eylül 2023. Alındığı Yer: Eren Karakoç | Arşiv Bağlantısı
2
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Serdar Varol
Serdar Varol
9K UP
Hekimim. Genetik mesleki alanım ve tarihle beraber ilgi alanım.

Kendi yazdığım cevaba, yeni bulduğum sonuçlar neticesinde bir düzeltme birazda ek yapma gereği duyuyorum.

I1 ve I2 haplogrupları % 4,63 (Köken Avrupa) yazmışım.

Tüm Reklamları Kapat

I1 - Paleolitik İskandinavyalılardır.

I2 ise Paleolitik Kıta Avrupalılardır.

Tüm Reklamları Kapat

Genel olarak bu haplogruplar Avrupa dışında hiç bir yerde bulunmazlar. Aslen Doğu Avrupalı olan Hint-İraniler'de de bulunmazlar. Tarih boyunca hiç bir coğrafi engel olmamasına rağmen Avrupa'dan yayılmamışlardır. Yayılmamalarının nedeni Orta Avrupa'nın doğu sınırlarında onları Avrupa'da tutan başka toplulukların yaşıyor olmasındandır. Güneyde R1b, kuzeyde R1alılar, Nliler. Kim diyeceksiniz ? Basklar, Türkler, Ural halkları. Hatta belki Hint-İranilerin ataları. Hint-Avrupa dilinin kaynağı, Avrupalıların uydurduğu masallarda olduğu gibi, Asya'ya, Anadolu'ya değil, 40.000 yıldır Avrupa'da olan bu paleolitik Avrupalı I y-DNA'lılara dayanır. Hatta M.Ö. 3000'de Baltıklarda yaşarken Germenlerle, Balto-Slavların tam bir ayrışma yaşadığı I haplogrubu örneklerinden kesin olarak anlaşılmaktadır. Bu ayrışma Hint-Avrupa dil ailesinin Centum ve Satem olarak ayrılmasında da % 100 uyar. I haplogrubunu bu kadar tanıttıktan sonra düzeltmeye gelelim.

I1 haplogrubunun Türklere Anadolu'ya geldikten sonra girdiğini düşünmüştüm. Fakat yeni verilerle gördüm ki bu doğru değil. Aslen paleolitik İskandinavyalı olan I1 haplogrubu Türklere 2900 sene önce girmiş. Ve Türklerde bir mutasyon geçirerek (I-Y19809) bugün diğerlerinden ayırt etmemize yaramış. Aynı dal Tatarlarda da var. Ve sadece Türklerde var. Yani Türkiye Türklerinde, Türklük oranı % 2,18 daha yükseldi, Müslüman Romalılık düştü.

Peki ekleyeceğim şey ne. Türklerin aslen Türk olmadıkları, Müslüman Romalılar olduklarına dair iddiaların temeli zır cehalet ve politik kazanç (Batının Şark sorunu politikası yani Anadolu'dan Tükleri sürme politikası) amaçlı yalandan ibaret. Bununla ilgili ülkeyi çok etkilemiş yazılardan bir tanesi o kadar bir cehaletle yazılmış ki, anlatamam. Mesela geç dönem Asur kolonisi 3 Hitit örneği bulunmuştur sadece, Hititleri ilgilendiren. Onlarda J'lidir. Vatandaş ilk örneği Altay'da Malta Buret kültüründe görülen (R), dedesi (P) ve amcasının (Q) Sibiryalı olduğu da kesin olan, batı bozkır kuşağının paleolitik yerlileri olan R1b'lileri Hititli yapmış falan. Neyse bu cehaletin Celal Şengör benzeri batı palavraları tapıcılarına yansıyan yönü şu. "Türkler Doğu Asyalıdır. Dolayısıyla Türk, genetiğindeki Doğu Asyalılık kadar Türk'tür. "

Şimdi size yine kendi çalışmam olan, dünyada ilk kez tarafımdan ortaya konulmuş, bunun tam aksi olan gerçek genetik verileri vereceğim. Bunu vermeden önce bunu destekleyen birkaç dil delili, arkeolojik delil ve bir yazılı belgeden bahsetmek istiyorum. Hepsini veremen. Hepsini antlamaya kalksam kitap yazmam gerekir.

Romalı bir coğrafyacımız var. İsmi Ponponius Mela. Bu Mela tam milat yıllarında Hazar denizinin tam kuzeyinde demiş ki Turcae'ler yaşıyor. Hatta haritasını da çizmiş, oraya da yerleştirmiş. Turcae ne demek biliyor musunuz. Türk demek. İran'da da Persae'ler yaşıyor demiş mesela. Oda Pers demek işte. Hatta bu Mela bu bilgiyi kendinden 500 yıl önceki başka bir kaynaktan almış iyimi. Hatta Türk tarih tezine itirazıyla meşhur tarihçimiz Zeki Velidi Togan'da bunun referanslarından birisi. Ne anlatıyor bize Moğol masalcısı Ahmet Taşağıl. Türk isminin ilk geçtiği yıl 6. y.y.da Çin kaynaklarında bla bla bla. Turcae Türk olmayabilir mi ? Çince'deki Tukue Türk olmayabilir mi ? :)

Bizim harika dil çalışmaları yapmış önemli bir bilginimiz var. İsmi Hamit Zübeyr Koşay. Hamit Zübeyr Koşay Avrupa'nın içlerindeki tek Hint-Avrupa dili konuşmayan topluluk olan Baskların dili ile Türkçe arasındaki ilişkileri delillerle ortaya çıkarmış. Baskçanın Kafkas dilleriyle ilişkileri de başka bilim adamları tarafından tespit edilmiştir. Oda doğrudur. Çünkü Basklar Hazar bozkırından. Onu da ben buldum. İlk otozomal analizlere baktığımda Basklardaki neolitik tarımcıların (kısaca Akdeniz insanı) yüksekliğinden ve dillerinin Türkçe gibi eklemeli olmalarından ötürü, aslen Batı Anadolu Hattilerin devamı olduklarını düşünmüştüm. y-DNA ve mtDNA sonuçlarını detaylıca inceldikten sonra gördüm ki, Basklar Anadolulu değil. Hazar bozkırının insanları. Dünyadaki en yüksek R1b frekansı Basklardadır. Böylece Avrupalıların bizim atalarımız dediği R1b'lilerin Avrupalılara nasıl girdiği de birazcık anlaşılmış oldu. Neyse Hamit Zübeyr Koşay diyor ki. Baskça ile Türkçe arasındaki ilişki çok yeni diyor. Milattan az öncesi diyor. İlişki proto Türkler ile değil. bizzat Türklerle diyor. İlişkide haklı ama tarihinde hata yapmış Hamit Zübeyr Koşay. Çünkü Baskların Avrupa'ya gidiş tarihleri M.Ö. 3000. Dolaıyısıyla bizim Basklarla ilişkimizin milattan hemen önce olması için bizim o tarihlerde İspanya dolaylarında yaşıyor olmamız lazım. Hatta Basklar R1b'li ama, M.Ö. 3000'de Hazar'ın kuzeyinde yaşayan, Avrupalıların bizim atalarımız diye masal uydurdukları meşhur Yamnaya kültürüyle ilgileri sıfır. (Yamnayalılardan bir grubun, Baskların Avrupa'ya gidişinden sonra bugünkü Arnavutluk civarına gidip Arnavutları ve Ermenileri çok azda Sırpları etkilemeleri dışında Hint-Avrupalıların Yamnayalılar ile ilişkileride sıfır.) Yamnayalıların hatta genetik kopyaları olan Altaylardaki Afevesyevoluların tamamı R1b-z1203. Basklarda ise bu dal hiç yok. Basklar Yamnaya'nın batısında yaşamış kardeş çocukları diyelim. İlgilenenler varsa, otozomal analizlerin ne kadar yanıltıcı olabileceğini de buradan ölçebiliriz. Basklar otozomal olarak Yamnaya'lılara çok az benzerler. Ama kardeş çocukları oldukları kesin işte. Nasıl oldu Hazar bozkırından M.Ö. 3000'de Avrupa içlerine gitmiş Basklarla "Doğu Asyalı Türklerin" dil ilişkisi acaba. Çok ilginç bir şey daha var. Endülüs bakiyesi müslümanların savaştıkları gruplar arasında yazılı kaynaklarda geçen bir grup var. Çok şaşırtıcı. İskitler. Mela'nın haritasında Türklerin hemen dibinde de İskitler de var iyimi. Neyse İskit meselesi uzun, oraya hiç girmeyelim.

Kazakistan'ın tam kuzeyinde M.Ö. 3300'lerden genetik örnekler alınmış bir kültür var. Bu kültür atı evcilleştirmesiyle bilinen meşhur Botay kültürüdür. Avrupalılar bize bir medeniyet tarihi palavrası anlatıyorlar ya, önce avcı-toplayıcıydık, sonra göçebe olduk, sonrada yerleşikliğe geçtik diye. Bu kültür bu palavranın öyle olmadığını gösteren bir çok örnekten birisi. Bu kültürün binlerce yıl sonra yaşayan torunları atlı göçebe olacak. Ama bunlar binlerce yıl sonra yaşayacak torunlarından çok önce yerleşik. Çadırlarda değil evlerde yaşamışlar iyimi. :) Hatta şöyle bir şeyleri var. Bunların tamamen kendilerine özgü bir çatı tasarımı var. İsmi Kırlangıç çatı. Merak eden nasıl olduğuna bakar. Bu çatı tip nerelerde var biliyor musunuz ? Türklerde. Erzurumda, Tokatta, Horasanda, Çin'de.... Niye ? Bunlar Türk çünkü. :) Biyolojinin temeli olan varyasyonu dahi bilmeden size biyoloji anlatan meşhur allamemiz Jeoluğumuz ne diyordu. Atı evcilleştiren Türkler bilinir ama öyle değil. Asıl tamda öyle öyle. Denildiği gibi atı evcilleştiren Botay kültüründe Türklerdir. Adamların genetik olarakda Türk oldukları kesin. 2 y-DNA, 3 mtDNA beş örnek var. Bas bas bağırıyorlar. Ben Türküm ben Türküm diye. Genetik detayına girmeyeceğim. Buradaki arkeolojik kanıttan bahsetmek istedim. Aynı çatı tipi Navajolarda da var iyimi. İsmi de Hogan evi. Teknik isimleri veriyorum ki merak eden baksın. O ne alaka. Çünkü otozomal analizlerinde Amerind DNAsı taşıdıkları da görülüyor. Botaylıların. Yer neresi. Doğu-batı ekseninde, Kazakistan'ın tam ortası.

İsmini unuttum. (İsim gerekirse bulur yazarım.) Botay ve Yamnaya üzerine çalışmış bir arkeolog var. Burada ele geçen örneklerden yapılan besin kalıntıları incelemesinde Botaylıların kımız içmediğini tespit ediyor. Kımız içmenin daha batıdaki yani Hazar bozkırındaki bozkırlılardan (yani Yamnayalılar) çıktığını ve bunun doğuya doğru gittiğini tespit etmiş. Soru şu. Dünyada kimler kımız içer. Slavlar. Hayır. Germenler Hayır. İraniler Hayır. Sadece Türkler ve Moğollar. Bugün içmiyorlar da eskiden içiyorlardı falan sanmayın ha. Yazılı vesikalar var. Tarihte de öyle. Göktürklere giden bir Romalı hıristiyan din adamı ve yanındaki Slav'a bizim Türkler kımız ikram etmişler. İçmemişler. Kımız kültürünün kaynağı neresi Ukrayna civarları. Kültürde dünyada sadece bizde var. Ama biz aslen Çin dolaylarındayız ha. :) Bu Yamnayalıların Altaylara gittiği, orada Afanesyevo kültürünü (bu iki kültür genetik ikizdir) oluşturduğu bilgisini verince, onlarında biz Türklerin ataları olduğunu da anlamışsınızdır zaten malumunuz.

Tüm Reklamları Kapat

Swadesh İsveçli bir dil bilginidir. Dillerin kökenleri konusundaki en büyük otoritelerdendir. Dillerin köken birlikteliklerinin ortaya konulmasında en önemli delil yanlış bilinenin aksine gramer değil temel kelimelerin benzerliğidir. Mesela Hint-Avrupa dilleri içerisinde gramer olarak farklılıklar var. Farça'nın pek çok özelliği Hint-Avrupa dilleri gibi değil Türkçe gibi. Farsça'dan aldığımız kelimeleri kesin duymuşsunuzdur ama bunu anlatan olmamıştır eminim. Buna rağmen aynı kökten olduklarını biliyoruz. Yada bütün Kafkas dilleri Türkçe gibi eklemeli. Ama onların da Türkçe ile aynı kökenden olmadığını biliyoruz. Bununla ilgisi olarak da bütün dünya dilleri için Swadesh listeleri (Swadesh 100) oluşturulmuş. Bu listelere göre dillerin birbirleriyle benzerlik oranları belirlenmiştir.

Biz Türklerin Moğolllarla olan ilişkilerini tarihin yazılı kaynaklara dayanan döneminden biliyoruz. Yüzyıllarca Türkler Moğol devletlerinde (Juan Juan, Cengiz), Moğollar Türk devletlerinde (İskit, Hun, Göktürk) yaşadılar. Binlerce yıl komşu olarak yaşadılar. Ural-Altay dil teorisini reddeden, Altay dil teorisi ortaya konuldu. Batıda yazılanları tasdiklemekten başka bir şey yapmayan Türk akademisinin tek işi Türkçe-Moğolca ilişkisini ortaya koymak oldu. Zamanında Hamit Zübeyr Koşay tarafından Elamca ile Türkçenin, Baskça ile Türkçenin ilişkisini ortaya konan çalışmalar sanki hiç yokmuş gibi raflara kaldırıldı. Şimdi gerçeğe gelelim. Türkçe'nin yaşayan diller içerisinde en yakın olduğu bunca ilişkiye rağmen dil Moğolca değildir. Macarcadır. Hem de büyük bir farkla. Macarca Ugor dilidir. Ural dillerinden Ugor dilleri. Ugorlarda Altayların batısında yaşayan topluluklardır. Belki duydunuz Hantiler ve Mansiler. Macarların Avrupa'ya göçü Türk kavimleri olan Hunlardan, Avarlardan daha sonradır. Yani yaklaşık 1000 yıllık hikaye. Asıl sürprize gelelim. Türkçeye bugün yaşayan Macarca kadar benzeyen, yani ona dünyada en çok benzeyen dil Sümercedir. Dünyada tek uygarlık vardır. Oda Yunan değil Sümer uygarlığıdır. Antik Yunan Ortadoğu hatta Afrika kolonisi olduğu için uygardır. Genetik bilimi muhteşem arkadaşlar. Delillere inanamazsınız. Ülkeye tek uygarlık Hint-Avrupalı antik Yunan uygarlığı diye safsata anlatanların gelecekteki işleri çok yaş ve hüzünlü. Hint-Avrupalıalrın kaynağı olan I haplogruplulardan Yunanistan'da elde edilmiş tek örnek yok. Oysa ön Asyalı J dolu. Sümerlilerin Türk olduklarına dair muazzam deliller varda oraya girmeyeceğim şimdi. Konu o değil. Neyse Sümerliler nerde yaşamıştı. Güney Mezopotamya. Ne zaman yaşadılar. M.Ö. 4000'lerden itibaren. En son ne zaman kayboldular. M.Ö. 2000'ler. Biz Sümer diline hangi topluluklar üzerinden vakıf olduk. Alfabelerinde 3 sesli harf olan Samiler. Bundan 4000 sene önce ortadan kalmış bir topluluğun, bize fonetik olarak hiç uygun olmayan kavimlere geçmiş kelimelerinden öğrendiğimiz diline, en çok benziyor güzel Türkçemiz. Türkçe-Moğolca % 23, Türkçe-Sümerce %34. Bize ne hikayesi anlatıyorlar. Doğu Asya'lı olduğun kadar Türksün. Hah hah hah hah. Tam tersi, Doğu Asyalı olduğun kadar Türk değilsin olmalı aslında. Gelelim asıl genetik delilllere.

Otozomal analizler kapının önünden geçen bir akarsuyun kimyasal analizini yapıp, onun hangi başka suyun kimyasal bileşimine benzediğini ortaya koymak üzerinden ilerlemek gibi. Haplogruplar ise kapının önünden geçen akarsuyun, bütün gittiği yolun bizzat takip ederek kaynağını bulmak gibi. Otozomal analizlerde aksini söylemiyor da, haplogrupların nasıl kesin bir sonuç ortaya koyduğunu bilmeniz için bunu anlattım.

Şimdi dünyadaki bütün Türklerdeki y-DNA'ları incelediğimiz zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İlk Türklerdeki en eski yDNA' lar R1b, N ve Q'dur. Q yDNA Amerind (Kuzey Sibiryada yaşarken Amerikaya giden Amerika yerlileri) ırkıyla özdeşleşmiştir. N yDNA Ural dilleri diye sınıflandırılan dilleri konuşan halklarla özdeşleşmiştir. N'nin bir kolu taaa M.Ö. 20.000 lerde Kore civarına gitmiş ama onun bizle zerre ilgisi yok. En önemli temsilcisi Finliler. Q'nun da aynı şekilde bir kolu Kore civarına gitmiş. Ama onunda bizle zerre ilgisi yok. R1b ise bozkırın batı (Ukrayna) ve orta kuşağının (Kazakistan) yerlileridir. (Bana göre Türkçe R1b'lilerden iniyor, en yüksek ihtimalle., sonraki tahminimde J.) Sonra görülenler ise J ve G dir. J Türkmenistan ve Özbekistan'dan, Hazar'ın güneyi boyunca güneyden Kafkaslara ulaşan ve Doğu Anadolu'yu kaplayan coğrafyanın yerlileridir. G ise en eski Batı Anadolululardır. Bunları tarihlendireyim de. R1b en az M.Ö. 10.000 hatta M.Ö. 20.000'e kadar yolu var. N M.Ö. 10.000, Q M.Ö. 10.000. J ve G M.Ö. 7000'den beridir Türklerin içerisinde. Türklerde olan diğer dallar ise, E (Paleolitik Kuzey Afrikalılar), R1a (Paleolitik Kuzey-Doğu Avrupalılar), C2 (Paleolitik Doğu ve Kuzey Doğu Asyalılar), I1 (Paleolitik İskandinavyalılar), I2 (Paleolitik Kıta Avrupalılar), L (Paleolitik Hindistanlılar), T (Paleolitik Levantlılar), O (Paleolitik Doğu ve Güney-Doğu Asyalılar, D (Paleolitik Tibetliler ve Japonlar)'dır. Burada Doğu Asyalı olan (neolitiğin sonuna kadar sadece Doğu Asya'da yaşamış haplogruplar) bizi ilgilendiren haplogruplar C2 (Moğolların ataları), D (Tibetlilerin ataları) ve O (Çinlilerin ataları)dur. Bunların Türklerin genetiğine ilk girdiği tarih M.Ö. 3000'dir, girende C2 haplogrubudur. Aslen Baykal gölünün doğusunda Selenge nehri kültüründen olan bu insanlar Baykal gölünün batı tarafına (Kitoi kültürü ...) geçiyorlar. Sayan dağlarının batısında yaşayan Türklere karışıyorlar. Türklerin Kuzey-doğudaki sınırı Sayan dağlarıdır. Baykal gölüne kadar da gitmiyor. O tarihte girenlerde bugün Türkleri ancak % 0,1 oranında etkilemiştir. Asıl Türklerin değişimine neden olan süreç İskitlerin ve onlarla tıpatıp aynı insanlar olan Hunların yani Türklerin demir çağındaki müthiş üstünlükleriyle doğu bozkırına (Moğolistan) hakim olmalarıyla başlıyor diyebiliriz. Ama asıl büyük etkilenme ise Moğol istilası sonucu oluyor. Moğol devletlerinin yıkılması sonucu Türk topraklarında kalan Moğollar Türkleşmiş olarak yaşıyorlar bugün. Bizim doğu Asyalılığı Kırgızlardan, Kazaklardan, Tuvalardan .... çok daha az taşımamamız nedeni, müslüman Romalılar olduğumuzdan değil. Moğollardan ve proto moğollardan en az etkilenen Türkler olduğumuzdan.

Sonuç : Türkler Doğu Asyalı değil ezelden Orta Asyalı hatta ön Asyalıdır, hatta doğu Avrupalıdır. Türkçe Altay dillerinden değildir. Türkçe ile Moğolcanın köken birliği de yoktur. Sonradan kurulmuş bir ilişkidir. Türkçe Moğolca sayılara, birde Hint-Avrupa dillerindeki sayılara bakın göreceksiniz. Türk dilleri kendi başlı başına bir ailedir. Sümerce o ailenin bir üyesidir. Türk dili ailesinin yok olmuş örnekleri Ön asyadadır (Anadolu ve İran). Hepsi ismini bildiğimiz ama üstüne tek bir çalışma yapmadığımız dillerin bazıları belki de.

Kaynaklar

 1. H. Z. Kosay. Turk Tatar Kultur Tarihi. ISBN: 9789751626479.
 2. J. Gao. (2005). Comparison Of Swadesh 100 Words In Finnic, Hungarian, Sinic And Tibetan. ISBN: 9789985791356.
0
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Işık Hızında Düşen Bir İğne, Dünyayı Yok Edebilir mi?
Işık Hızında Düşen Bir İğne, Dünyayı Yok Edebilir mi?
HAARP: Neyi Yapabilir, Neyi Yapamaz?
HAARP: Neyi Yapabilir, Neyi Yapamaz?
Titanik'te Batan İnsan Bedenlerine Ne Oldu?
Titanik'te Batan İnsan Bedenlerine Ne Oldu?
Su Altında Ateş Yakmak Mümkün mü?
Su Altında Ateş Yakmak Mümkün mü?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close