Yeni Soru Sor
Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Endı Sıkul
Endı Sıkul
5K UP
Üye
8

Size göre en uygun devlet ideolojisi nedir? Neden?

Günümüzde birçok siyasi ideoloji bulunmaktadır. Mesela; kapitalizm, komünizm, şeriat, liberalizm, anarşizm, feminizm vb. gibi, size en uygun olan ve benimsediğiniz siyasi ideoloji hangi ideolojidir? Neden o ideoloji size daha uygun geliyor?
1,708 görüntülenme
Size göre en uygun devlet ideolojisi nedir? Neden?
Size göre en uygun devlet ideolojisi nedir? Neden?
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
9 Cevap
Je Est Un Autre
öğrenci

Anarşizm temelde hiçbir siyasi otoritenin topluma ön ayak olmaması gerektiğini savunan siyasi görüştür. Her düşünen insan kendi içinde koca bir krallıktır. Kimse kimseyi yüceltmez, kıçını yalamaya çalışmaz. Anarşiste göre sözünün dinlenilmesi gereken tek varlık kendidir. Stirnerin Biricik ve Mülkiyetinde görebileceğimiz üzere insan yaradılışı gereği bencil bir varlıktır ve öncüllerin peşinden gidilmesi anlamsızdır. Siyaset ve siyasi otoriteler saçmalıktır, tek gerçek insandır. Yönetilmek bir ihtiyaç değil dayatmadır. Kurduğumuz değersiz, anlamsız düzenin içinde bizler, hayvanlardan farksız muamele görerek düzene hizmet etmeye zorlanırken siyaset üstüne düşünüp bir de savunmak saçma bir çabadır. Anarşizmi yazımda örnek vermiş olmam onu savunduğum izlenimini yaratmasın, hiçbir siyasi görüşü savunmuyorum hatta aksine onlardan ve zehirli dikenlerinden kaçıyorum. Düşündüğüm ve bildiğim tek şey hepimizin bir gün ebedi karanlığa kavuşacağıdır. O gün geldiğinde insan ne olduğunu görecektir. İnsanın kendi kimliğinin peşinde koşarken içine battığı bataklıklardan biridir siyaset. Yine de devletlerin yıkıldığını, düzenlerin ve sınıfların yok olduğunu, insanların gözlerinden akan kan nehrini ve tek tek içine göçen benlik duygusunu görebilmeyi isterdim. Kaçınılmaz son budur. Gerisi boş kafaların ağızlarından çıkan dalkavukça sözlerdir.

4
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Gökdeniz Sağlam
Araştırmacı Yazar

Açıkcası herhangi bir ideolojinin uygunluğu söz konusu değil zira sistemler her ne kadar onu kurgulayan kişilerce mükemmel olsada yaşamın dinamikleri karşısında ideolojiler dogma kalamayacaktır. Ancak soruya layıkıyla bir cevap vermek gerekirse, şu an en verimli olabilecek devlet ideolojisi demokratik bir sosyal refah devleti olurdu.

İdeolojik anlamda bu iki düşüncenin bir araya gelmesiyle toplumda belirginleşen iki sınıf meydana gelirdi. Emek gücüne karşılık temel ihtiyaçları karşılanan ve gelecek kaygısı olmayan sınıf ve ilerlemek risk almak almak isteyenlerin buluştuğu bir sınıf. Her ne kadar sosyal devlet ideolojileri iyimser bir yönetime sahip olsada yalnızca sosyal refah ilkesine dayanan ülkelerin yaşam standartlarının ve refahlarının dünya sıralamasında çok gerilerde kaldığını görmekteyiz. Bu yüzden tüm halkı sosyalizm ile yönlendirmektense bunu bir hak olarak belirleyip insanların özgürce atılımlar yapmasının önü açılmalıdır.

Bu düşüncemde demokrasinin olmasının sebebi ise insan özgürlükleri ve devletin radikalleşme yolunda alınabilecek makul bir önlem olmasıdır. Yinede bu karma ideolojininde başarılı olacağının garantisi yok zira ideolojiler toplumun sürekli değişen ihtiyaçlarına, kültürel, tarihi, dini, milli vb. ihtiyaçlarına merkezi otoritelerini sarsmadan cevap vermelidir.

Tüm Reklamları Kapat

177 görüntülenme
6
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Ender Özbay
Ender Özbay
1,263 UP
sanat-kültür tarihi araştırmaları yapan bir akademisyenim

Binlerce cilt ütopya, felsefe ve politika külliyatı dururken buraya özlü bir paragraf yazmaya çalışmak ilginç bir çaba... :) Önce, mevcudun, genelce benimsenenin kısa eleştirisiyle başlamalı: "Libaralizm" birçok insana hoş, tatlı, modern bir kavram gibi geliyor. Oysa ne kadar muğlak bir kavram! Fikir olarak liberalizm farklı, ekonomik-siyasi bir söylem olarak farklı. Mesela bireylerin sonsuz mülk edinebilme hakkı nasıl bir açmazla sonlanır? Neticede gezegen, yöresine göre irili ufaklı mülk alanlara dönüşür... her bölgenin feodal, kaba ya da kapitalizm kuaföründen geçip [:)] süslenmiş bir "Maho Ağa"sı olur, ve doğan yeni bireyler birer Maho Ağa köyü malı olarak doğar dünyaya. Maho Ağa'ya ve ailesine liberalizm, tamam, ne güzel; ama köyün malı olarak doğan çocuğa?.. Ve de bir çocuk bilim-sanat-meslek yarışında koşuya MIT'nin karşı sokağında başlarken, biri Kahire'nin arka sokaklarındaki küflü bir barakada başladığında, bir mucize olmadıkça sonucun ne olacağı bellidir ve burada gerçek anlamda bir "yarış" ve "herkese liberalizm" söz konusu değildir. Yani "çalışan kazansın"lı genel söylemler, çalışacak olanların koşulları ve imkanları göz önünde tutulmadan söylendiğinde laf-ı güzaftır. Bu görünümün varyasyonlarını sunan güncel dünya düzeni örneğin Aldous Huxley kurgusunun[1] Alfa, Beta, Gama, Delta ve Epsilon türünden bir sınıf düzenini gerçeğe uyduruyor ve dayatıyor aslında. Ama biz görmezden geliyor ya da görebileceğimiz yerlerde durmuyoruz.

Şunu da vurgulamalı: Sosyo-ekonomik çözümlemeler barındırmayıp millet-ırk-din-inanç temelli toplum önerileri, çağrıları, söylemleri ise çok problemlidir! Çünkü neticede her toplum ekonomik, modelini, üretim ilkelerini, alt yapısını ve dolayısıyla buna bağlı toplumsal kategorilerini belirlemek zorundadır. Belirlemezse kabile olarak kalır. Sosyo-ekonomik modeli olmayan milli-dini toplaşmalar "kabile" toplaşmasından öteye gidemez. Dolayısıyla, bu soruyu, buna dikkat ederek yanıtlamak gerekir! Örneğin Kemalizm, Şeriat, Türkçülük, İngilizcilik, Amerikancılık... üst söylemi, savu ne olursa olsun altta bir sosyo-ekonomik modele oturmak zorundadır. Örneğin, şeriata göre yaşayan bütün müslümanlar sosyo-ekonomik olarak aynı zenginlik ve olanak seviyesinde mi olacaktır yoksa fakir-zengin, ağa-ırgat vb gibi kapitalizt ya da feodal kategorilerde mi olacaktır? Ya da milliyet üzerinden bir araya gelenlerin hepsi aynı sosyo-ekonomik basamaktamı olacaktır yoksa bazıları fabrikanın sahibi bazıları günlükçü işçisi mi olacaktır? Yoksa hepsi birden, bir ara siyasal aygıt sayesinde (ör.: Devlet) eşit derecede mi sahip olacaklardır o fabrikaya? Bu detaylar da önemli!

Ve, evet, peki, peki ne olmalı? Kanımca, insanlar bir araya gelip ortak kentlerde birbirine bağlı ortak hayatlar yaşayacaksa, "herkese özgürlük" mefhumunun sınırları belirlenmek zorundadır. Aksi halde kavga-savaş çıkar... Bugün de olan aşağı yukarı budur aslında. Komünizmin tartışılabilir uygulama anlayışları olabilir. Ama sınıfsız, görev bölüşümüne dayanan toplum düşüncesi, şu anda, herkese iyi bir hayat şansı sunmaya en uygun sistem önerisi gibi görünüyor... Gezegene ait varlıkların, üretim araçlarının, genel olarak "mülk"ün, sınıf gözetilmeksizin herkes için iyi bir hayat sağlamanın imkanı olarak değerlendirileceği, elbette adı "devlet" ya da başka bir şey olan bir toplumsal mekanizma tarafından denetleneceği, ancak bu toplumsal mekanizmanın niteliğinin de "zümreler" oluşturmayan ideal temsiliyete dayanacağı bir sistem önerisi...

Tüm Reklamları Kapat

132 görüntülenme

Kaynaklar

 1. A. Huxley. (2020). Cesur Yeni Dünya. ISBN: 9789756902165. Yayınevi: Ithaki Publishing.
 2. U. K. L. Guin. (2013). Mülksüzler. ISBN: 9789753425285. Yayınevi: Metis Yayıncılık.
 3. T. More. (2004). Ütopya. ISBN: 9756323191. Yayınevi: Bordo Siyah Yayınları.
 4. G. Orwell. (2003). Animal Farm / 1984. Yayınevi: Houghton Mifflin Harcourt.
 5. L. Hill. (2019). Adam Smith’s Pragmatic Liberalism. ISBN: 9783030193379. Yayınevi: Springer.
 6. M. Editor. Liberalizm Ve Bireyin Gelişiminden Bireyciliğin Yuttuğu Topluma | Demokratik Modernite. (15 Nisan 2019). Alındığı Tarih: 25 Mayıs 2024. Alındığı Yer: Demokratik Modernite | Arşiv Bağlantısı
 7. G. Perrault. (1999). Kapitalizmin Kara Kitabı. ISBN: 9789756865316. Yayınevi: Evrensel Basım Yayın.
 8. K. Marx. 1844 Elyazmaları. ISBN: 9789757399315. Yayınevi: Sol Yayınları.
7
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Refikcan Filiz
bence...

Dönem şartlarına göre değişir. O yüzden ben buna mensubum diyemem ancak mevcut dünya yapısına bakınca Liberal Demokrasi bana ideal bir yönetim şekli olarak geliyor. Kendimi de çağa göre o şekilde yorumluyorum. İnsanların hakları, özgürlükleri temel de tutularak oluşan bu yönetim şekli özellikle ekonomi yönündeki atılımları ile bilinir. Örneğin özel sektör desteklenir, serbest piyasa vardır. Bu sayede yatırımcı korkmaz. En büyük örneklerinden birisi SpaceX ve Amerika Birleşik Devletleridir. Bir özel sektör düşünün ki yakın zamanda Mars'a gitmek için sürekli ilerleme kaydediyor.

156 görüntülenme
3
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Arda Hançer
Arda Hançer
2,695 UP
8. Sınıf Öğrencisiyim

Benim fikrimce en ideal yönetim biçimi sosyalizmdir. Sosyalizmi savunmamın nedeni, insanlık için daha adil ve eşit bir dünya yaratma idealine duyduğum inançtır. Toplumda sosyalizm hakta ön yargılar ve yanlış bilinen şeyler var.

sosyalizmde doktor ile çöpçü aynı maaşı olmaz, herkes emeğine göre maaş alır ama bir doktor ile bir çöpçünün oğlu aynı eğitim fırsatlarında eğitim görür. Bunun dışında sosyalizmde özel mülkiyet tamamen yok denilemez; daha ziyade, belirli türdeki mülkiyetlerin, özellikle üretim araçlarının özel mülkiyeti ortadan kaldırılır. Bireylerin kişisel mülkiyet hakkı (ev, araba, kişisel eşyalar gibi) korunur ve bireylerin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan eşyalar üzerindeki mülkiyet hakları kabul edilir.

Tüm Reklamları Kapat

5
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Ekin Tuna
Güverte Öğrencisiyim

Ben Kendimce geliştirdiğim bir Plotokrasi yönetimini destekliyorum.

Arkadaş grubumuzla eğlencesine kurduğumuz bir ütopya da yönetim erki işte şu şekilde işliyor;

Öncelikle bu ülke de lise mezunu olmayan kimsenin ve elli yaşını geçmiş bireylerin oy kullanma hakkı alınıyor, bunu belirtmek isterim.

Tüm Reklamları Kapat

Lise mezunu olmuş yirmi - elli yaş arası vatandaşlar başbakanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip oluyor.

Üniversite öğrencileri ve mezunlarına ayrı yapılacak bir oylama ile de vekil seçimleri yapılarak meclis kuruluyor.

Meclis en az on sene akademik hizmet vermiş akademisyen adaylar arasında bir oylama yaparak devlet başkanını seçiyor.

Güçler ayrılığı ve Hükümetin gerektiğinde görevden alınması için de bazı savunma mekanizmaları var elbette ama konunun çok da sapmaması için burada keseceğim.

Tüm Reklamları Kapat

Kısaca oligarşinin zenginden çok akli insanlara verildiği bir sistem.

Doğrudan demokrasinin risk taşıdığını düşünüyorum.

6
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close