Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Ecem @cadıbozmasıı
Üye
3

Sizce çağdaş sanat saçmalıktan mı ibaret ?

Duvara bantlanmış muz ve benzerleri hakkında ne düşünüyorsunuz ?
740 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
3 Cevap
Cevap
ersals krononot
ersals krononot
216K UP
Krononot⁸

Burada bir disiplinin üretmiş olduğu sonucun, içinde bulunduğu kitle tarafından anlaşılamıyor olma hali söz konusu. Bu bilim disiplini için de geçerli. Buna daha fazla aşina olmamız yönüyle konuyu daha açık ifade edecektir. Bilimsel güncel veriler, halka inemez. Halk henüz basic düzeydeki literal alana hakim olmadıkları için, güncel literal verileri anlamaya uzaktırlar genel olarak. Daha çok, konuyla ilgilenen ve bilim disiplini içindeki bireyler güncel verileri anlayıp analiz edebilir.

İşte sanat üretimi de, bu disipline hakim bireylerce daha anlaşılır haldedir. Hatta sanat bireye özgü olduğu, bir mesaj vermek zorunda olmaması gibi kendine özel yanları nedeniyle halkın anlamasına daha uzaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Daha faydacı bir kültüre sahip olduğumuz için, doğrudan menfaate dönüşmeyecek konulara uzak kalmanın yan etkisi olarak sanat da bize sıcak gelmez genel olarak. Kaldı ki modern sanatın üretilerine ilgi duyalım.

Yani bir kuantum fizikçisinin maddenin aynı anda iki yerde fotoğrafını çekip sokaktan geçen birine gösterdiğinde, kişinin aynı maddenin iki ayrı fotoğrafını gördüğünü iddia etmesi gibi, sanatsal üretiyle karşılaşan bireyin da karşısındaki eserin ANLAMSIZ, SAÇMA vs olduğunu iddia etmesi benzerdir.

Bilim okuryazarlığı nasıl olmazsa olmaz ise, sanat okuryazarlığı da oldukça önemli aslında. Bilimin anlaşılmaz zannedilen üretimini kitlelere anlaşılır şekilde aktaran bireyler gibi, sanatı da anlaşılır şekilde aktaran sanatçılar gerekli.

263 görüntülenme
3
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Cevap
Görkem Öge
Görkem Öge
265K UP
Araştırmacı

Çağdaş sanattan tam olarak neyi anladığınıza bağlı bu biraz...

Geleneksel sanatın da, çağdaş sanatın da birbirine kıyasla daha iyi, daha kötü, avantajlı ya da dezavantajlı tarafları var. Birçok insan da bu taraflara, kendi penceresinden yaklaşıp olan biteni kendince yorumlayıp yargılıyor. Bireysel çıkarımını yapıyor. Bu birçok açıdan gayet güzel bir şey ama zırvalıklara da çok daha fazla olanak veren ve alan açan bir yaklaşım biçimi. Ve bu kıyas da zaten geleneksel sanatla modern sanatın ayrım noktası. Bir anlamda demokratik bir yaklaşım. Politik bir atmosfer ya da bir kavram olarak demokrasi iyidir ama sanat ya da bilim gibi disiplinleri demokratikleştirmek genellikle iyi sonuç vermez. "Bence dünya düz" diyen tiplere de katlanmak zorunda kalırsınız.

Tüm Reklamları Kapat

Bu noktada da geleneksel sanatla modern sanatın kabaca tanımını ve birbirlerinden ayrıldığı noktayı da belirtmek lazım. Çünkü geniş kitleler geleneksel ya da çağdaş sanatın ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyor aslında. Geleneksel sanat kısa söylem ile doğanın taklit edilmesidir. Sanatçı, yeteneğini ve becerisini elindeki malzemelerin üzerinde kullanır ve ortaya çıkardığı esere döker. Bu eser doğanın ne kadar iyi bir taklidi ise, sanatçı doğayı ne kadar doğru ve iyi gözlemlemiş ve eserinde resmettiklerini doğadaki aslına ne kadar yakın yaratmış ise o kadar başarılıdır. Da Vinci'nin Mona Lisa'sının yüzündeki gülümsemenin inceliği ya da Bernini'nin Pluto and Persephone heykelindeki elin bacağı tam olarak tutma dokunuşunun duygusu geleneksel sanatın zirve örnekleridir örneğin. Doğadaki aslın tam bir benzeri. Duygusu da dahil olmak üzere. Ama bu geleneksel sanatın kötü ya da eksik tarafı şudur: Sanatçının, eserine aktardıkları ile ilgili fikri ve bakışı önemsizdir. Geleneksel sanatta sanatçının, eserine yorumunu değil sadece becerisini ve yeteneğini aktarmasına izin verilir. Bireysellik, yorum, fikir, bakış açısı diye bir şey yoktur ya da çok ölçülü ve azdır.

Modern Sanatta ise işler değişmiştir ve tam tersine dönmüştür. Romantizm ya da empresyonizm akımı ile başladığı kabul edilen Modern Sanat, sanatçının, kendi bakışını, fikrini, yorumunu eserine katması esasına dayanır. Picasso'nun Kübizminden tutun da Monet'nin empresyonizmine, Munch'un ekspresyonizminden Dali'nin Sürrealizmine, Van Gogh'un post izlenimciliğine hatta Warhol'un Pop-art'ına kadar tüm örneklerin ortak noktası, gerçek dünyanın esnetilmesi, çarpıtılması, aslına benzerlikten çıkması (kimine göre "kurtulması") ve sanatının, dünyayı gerçek ve olduğu halde değil, kendi bakışındaki, hayalindeki ve yorumundaki gibi resmetmesine izin verilmesidir.

Tüm Reklamları Kapat

Şimdi bu açıklamanın (ya da başka özetlerin) doğrultusunda çağdaş sanata, bir olgu, bir yaklaşım biçimi, sanatsal bir perspektif olarak saçmalık diyebilir miyiz? Dersek saçmalamış oluruz. Ama modern sanatın "sanatçının dünyayı olduğu gibi değil, kendi istediği gibi" resmetmesine izin verme özgürlüğü, tonlarca saçmalığa da (Dünya düzdür'e benzer biçimde) alan açılması anlamına da gelmemiş midir? Elbette gelmiştir. Örnek vermeyeceğim, bu konudaki fikirler çok değişken olabilir çünkü... Hadi vereyim, bir an cesaret geldi: Marcel Duchamp'ın pisuvarı... Zaten modern sanat eleştirilirken ilk akla gelen örneklerden biri budur sanırım. Duchamp çok önemli bir teoristyen ve sanatçı olsa da o pisuvar gerçekten... Off. :)

Özetle, modern sanat tamamen saçmalıktan ibaret değildir çünkü modern sanatın sanat tarihine kazandırdığı yaklaşım biçimi, ortaya eşsiz eserler çıkmasına olanak vermiştir. Eğer bu akım kapsamında hiç değerli örnekle karşılaşmamış olsaydık "tamamen saçmalık" demek mümkün olabilirdi belki ama bu şartlarda... Van Gogh çarpar adamı... :) Ama dediğim gibi, bu yaklaşımın kötü tarafları da ve sanata kaybettirdiği bazı şeyler de yok değil.

Bant muz meselesi ise karışık. Kısaca şöyle özetleyeyim: Modern sanatçılar, bu bahsettiğim "ben doğayı istediğim gibi esnetirim"ciliği birçok örnekte abarttıkları için eleştirmenler ve sanatseverler modern sanatçılara çoğu zaman fazla acımasız eleştiriler yöneltmiştir. Bu aşamadan sonra da neyin iyi/kötü, neyin değerli/değersiz olduğu tartışması sonu gelmez bir hal almıştır. Ve bunun ötesinde de sanat galerileri ve küratörler de sanatı yönlendiren ve hatta biçimlendiren bir konuma geldikten sonra artık sanatçılar, üretimlerin takip edilemez miktara ulaşması ile bayağı bir arka plana düşmüştür. Bant muz, kendi başına fiziki olarak elbette bir eser teşkil etmez ama ardındaki anlam, sanat dünyasının, eleştirmenliğin, küratörlüğün, modern sanatın ortaya çıkardığı tartışmaların ve değişken fikirlerin vardığı noktayı temsil etmesi açısından düşündürücü bir örnektir. "Ben sanat dünyasınca ve küratörler tarafından kabul görmüş bir sanatçıyım, istersem bu kadar saçma bir şeyi bile sergiletir ve sanat diye yuttururum" gibi bir anlam taşır. Yani, benim anladığım bu... Siz belki başka bir şey anlarsınız. Modern Sanat zaten böyle bir şey... Elinize bir tabak, bıçak ve krema alıp esere doğru ilerlemenizde hiç bir sakınca yok. :)

112 görüntülenme
0
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Cevap
Merve Arıcıbaşı
PhD Veterinary Sciences

Sanatı sadece estetik ve güzellik üzerinden görmek günümüzde yeterli olmaz, zira 20. yy'da güzellik üzerine felsefe dahi yapılmıyor, bu konu Kant'tan sonra ilgi görmemiş. Bu bakış açısıyla sanatı da sadece 18. yy'da yapılanlarla sınırlayıp, tanımlayıp orada kalmamız gerekir. Estetik sanata sadece fonksiyonel açıdan yaklaşıyor. Ama sanat felsefesi yapılmaya devam ediyor ve günümüzde "hibrid" bir sanat fikri en yaygın kabul görmüş durumda. Hibrid sanat anlayışında

1) Aydınlanma'ya kadarki klasik sanat anlayışı

Tüm Reklamları Kapat

2) 1964'te Arthur Danton'un öne sürdüğü ve Dickie ile sürdürülen sanat camiyası tanımı (sanatın algılandığı sosyal ve kültürel ağ -üretimi, sunumu, sanat değerlensirmesi ve satışını içine alan bir kurum)

3) "art-history" tarih ve sanat tarihine göndermeler içeren sanat eserleri (Duchamp'ın klozetinin Incil'e göndermeler içermesi, Catellan'ın eşek çalışmalarının Isa tasvirlerinden esinlenmesi gibi).

Tüm Reklamları Kapat

Ayrıca güzellik algımız sadece duyulara hitap eden güzellikten ileri sanat eserinin altında yatan zekaynın algısıyla da tamamlanıyor.

Duvara bantlı muz örneğine gelince. Evet, Duchamp'ın imzaladığı meşhur pisuvardan beri bu tür örneklere rastlıyoruz.

Burada "değerli" olan, sadece sanatçının marka değeri değll, yaptığı eylemin içeriği, etrafında dönen tartışma ve tabii bu protestonun da eleştirdiği piyasanın değirmenine su taşımasının ironisi. Yani, muzun üzerinde konuştukça, değerini attırmış oluyorsunuz bir anlamda. Sanatçının bunları öngördüğü tahmin edilebilir. O da kendi adına "piyasayı, kendi parasıyla rezil ediyorum" argümanını kullanabilir.

Belki Duchamp pisuvarı kullanırken, daha ziyade sanat çevrelerini hedef kitle olarak düşünmüştür. Bu eylem ise, sıradan vatandaşa "bunu ben de yapardım" dedirtirken, gerçekten de sanat piyasasının spekülatif yanını teşhir ediyor. Bansky de meselenin başka bir ucundan tutarak, müzayedede tablosunu kağıt öğütücüsünden geçirmeyi denedi. Gene de uzun vadede bu tür teşhirlerin kalıcı bir değişiklik yaratması beklenmemeli. Facebook'u, kendi sağladığı kanal üzerinden eleştirmek gibi düşünülebilir.

129 görüntülenme
1
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.