Yeni Soru Sor
Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Mevlüt Can Ay
Üye
14

Radyofarmasötik ilaçlar nasıl üretiliyor ve ulaştırılması nasıl sağlanıyor?

Bu ilaçların üretilme süreci nasıldır ve sahip oldukları yarı ömürden dolayı ulaştırılması nasıl sağlanıyor?
1,200 görüntülenme
Radyofarmasötik ilaçlar nasıl üretiliyor ve ulaştırılması nasıl sağlanıyor?
Radyofarmasötik ilaçlar nasıl üretiliyor ve ulaştırılması nasıl sağlanıyor?
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
4 Cevap
Ebru Tuba Ölçücü
biyoloji üzerine çalışmalar

Radyofarmasötikler, belirli tıbbi sorunları teşhis etmek veya belirli hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ajanlardır. Hastaya birkaç farklı yolla verilebilirler. Örneğin ağızdan verilebilir, enjeksiyonla verilebilir veya göze veya mesaneye yerleştirilebilirler.

Radyofarmasötikler, bir nükleer araştırma reaktöründe veya siklotronlar gibi parçacık hızlandırıcılarda belirli bir hedefin ışınlanmasıyla üretilebilen az miktarda radyoizotop içerir. Radyoizotoplar üretildikten sonra biyolojik özelliklere dayalı olarak belirli moleküllere etiketlenir ve bu da radyofarmasötiklerle sonuçlanır. Radyofarmasötiklerin üretimi, büyük miktarda radyoaktif maddenin işlenmesini ve kimyasal işlemeyi içerir.

MDPI

Aşağıda ki yollar izlenir:

Tüm Reklamları Kapat

Nükleer fisyon: Bu işlem sırasında bir atomun çekirdeği daha hafif iki çekirdeğe ayrılır. Bu süreç genellikle yüksek atom numarasına sahip nüklitlerde gözlenir: yani, bir nükleer reaktörde nötronlar kullanılarak Uranyum-235'in bölünmesi. Fisyon işlemi sırasında büyük miktarda enerji açığa çıkar ve bu da radyoaktif maddelerin üretimine ve çok sayıda nötronun emisyonuna neden olur.

Yüklü parçacık bombardımanı: Bu süreçte, siklotron gibi parçacık hızlandırıcıların içindeki hedef materyallerin yüklü parçacıklarla bombardıman edilmesiyle radyonüklidler üretilir.

Nötron bombardımanı: Hedef malzemenin nötronlarla bombardıman edilmesiyle radyonüklidler üretilebilir ve bu genellikle nükleer reaktörlerde görülür. Temel olarak, hedef malzemenin izotopik bileşimi ve saflığı ile birlikte gelen parçacığın enerjisi, istenen nükleer reaksiyonun tetiklenmesinde önemli bir rol oynar.

Radyonüklid jeneratör sistemi: Kısa yarı ömürlü radyonüklidler, radyonüklid jeneratör sistemi kullanılarak üretilebilir. 'İnek' olarak da adlandırılan radyonüklid jeneratörleri, daha sonra ''yardım nüklid'' olarak bilinen kısa ömürlü bir radyonüklide bozunacak olan uzun ömürlü bir radyonüklid - veya ''ana nüklid'' içerir . Bu tür jeneratörlerden elde edilen bu yavru nüklidler, tıbbi teşhiste (görüntüleme taramaları), tedavide veya diğer radyonüklid izleme uygulamalarında önemli bir kullanıma sahiptir.

Tüm Reklamları Kapat

Sterilizasyon: Parenteral yol için steril radyofarmasötikler uygun şekilde sterilize edilmelidir ve mümkün olduğunda terminal sterilizasyonu önerilir.

Antimikrobiyal koruyucular: Çoğu radyofarmasötik enjeksiyon, çok dozlu kaplarda salınır ve genel bir uygulama olarak bu tür maddelerin normalde bir antimikrobiyal koruyucu içermesi gerekir. Ancak çoğu radyofarmasötik için durum her zaman böyle değildir; Bir preparatın antimikrobiyal koruyucu içerip içermediği buna göre etikette belirtilmelidir.

DAĞITIM: İlaç dağıtımı, farmasötik bir bileşiğin istenen terapötik etkiyi güvenli bir şekilde elde etmek için gerektiği şekilde vücutta taşınmasına yönelik yaklaşımları, formülasyonları, teknolojileri ve sistemleri ifade eder. Nükleer tıp ve radyofarmasötiklerin kullanımı, gelişmiş ilaç dağıtım sistemlerinin in vivo davranışlarının incelenmesine olanak tanır ve farmakosintigrafi, başından beri bu tıbbi uzmanlığın en umut verici yönlerinden biridir. İlaç dağıtım sürecinin incelenmesinde Nükleer Tıp görüntülemenin kullanılması 1970'lerin sonlarına kadar uzanır ve farmasötik geliştirmede iyice yerleşmiştir. İlaç etkisini anlamak ve çeşitli yollardan ilaç dağıtım süreci hakkında önemli bilgiler sağlamak, Nükleer Tıp çalışmaların çeşitli aşamalarında kullanılabilir. Radyotraktörler olmasaydı çok sayıda biyokimyasal sürecin anlaşılması son derece zor ve bazı durumlarda belki de imkansız olurdu.

Kaynaklar

 1. National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering. Nuclear Medicine. Alındığı Tarih: 27 Aralık 2023. Alındığı Yer: National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering | Arşiv Bağlantısı
 2. humanhealth. Human Health Campus - Principles Of Radionuclide Generators. Alındığı Tarih: 27 Aralık 2023. Alındığı Yer: humanhealth | Arşiv Bağlantısı
8
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Gökdeniz Sağlam
Araştırmacı Yazar

Radyafarmasötikler tıpta görüntülenme alanında ilgili organa enjekte edilen bir ilaç (farmasötik) sayesinde oluşuyor. Radyafarmösitiklerin %95 oranında tanı amaçlı, yalnızca %5 oranında tedavi edici unsur olarak kullanıdıklarını belirtmekte fayda var. Nükleer tıp alanında kullanılan 2.700 den fazla radyonnüklid, siklotron (bir çeşit parçacık hızlandırıcı), reaktör ve jeneratörlerde üretilmektedir.

Başlıca Radyonüklidlerin Üretimi şunlardır:

1) Yüklü partikül bombardımanı: Radyonüklidler hedef materyalin siklotron adı verilen partikül hızlandırıcılarında yüklü partiküller tarafından bombardımanı ile üretilebilirler.

Tüm Reklamları Kapat

2) Nötron bombardımanı: Radyonüklidler hedef materyalin nükleer reaktörlerde nötron bombardımanı ile üretilebilirler.

3) Radyonüklid jeneratör sistemleri: Çalışma prensipleri, uzun ömürlü bir radyonüklidin kısa ömürlü bir radyonüklide parçalanması ve daha sonra kimyasal olarak ayrıştırılması esasına dayanmaktadır.

Dağıtımları ile ilgili bulabildiğim bir bilgi ise şöyle:

[1][2][3][4]Üretim ve Dağıtım Kayıtları: Düzenli üretim serilerinin işlem kayıtları, her radyofarmasötik partisinin üretim geçmişinin eksiksiz bir hesabını sağlamalı ve yazılı prosedürlere uygun olarak üretildiğini, test edildiğini, kaplara paylaştırıldığını ve dağıtıldığını göstermelidir.

Kaynaklar

 1. DOÇ.DR. BURCU DEVRİM. Radyofarmasötikler. Alındığı Tarih: 28 Aralık 2023. Alındığı Yer: Galenos | Arşiv Bağlantısı
 2. Evren ATLIHAN GÜNDOĞDU, Emre ÖZGENÇ, Meliha EKİNCİ, Derya İLEM ÖZDEMİR, Makbule AŞIKOĞLU, et al. (2017). Nükleer Tıpta Görüntüleme Ve Tedavide Kullanılan Radyofarmasötikler. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi. | Arşiv Bağlantısı
 3. Tuğçe Kalefetoğlu Macar, Oksal Macar, Emine Yalçın, Kültiğin Çavuşoğlu, et al. (2017). Gen Teknolojisi Ve Bitkilerde Genetik Transformasyon Yöntemleri. Gen Teknolojisi ve Bitkilerde Genetik Transformasyon Yöntemleri. | Arşiv Bağlantısı
 4. Alper DEMİREZEN. Gen Tedavisi Ve Gen Tedavisi Yöntemleri. Alındığı Tarih: 28 Aralık 2023. Alındığı Yer: biyologlar | Arşiv Bağlantısı
7
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
İhsan Efe Çetinkaya
Fizik meraklısı

Bu tür ilaçların ulaşımının nasıl sağlandığı hakkında bir fikrim yok ancak üretimi hakkında bilgi verebilirim.

Radyofarmasötik ilaçlar, tanı ve tedavi amacıyla kullanılan radyonüklit içeren ilaçlardır.

Radyofarmasi ise hastalara tanı ve tedavi amacı ile verilen radyoaktif yapıdaki ilaç molekülü ve farmasötik dozaj şekillerinin hazırlanması, kalite kontrolü, dağıtımı, kayıtlarının tutulması, saklanması ve geliştirilmesi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Radyonüklit ise çekirdeği kendiliğinden bozunmaya uğrayarak bir iyonize radyasyon yayan radyoaktif atomdur.

Radyofarmasötiğin hastaya verilmesinden sonra, radyonüklitten yayılan radyasyon dedektörlerle belirlenir, bilgisayar yardımıyla görüntüye dönüştürülür. Bu işlem gama kameralar ile yapılır.

Radyonüklit Üretimi

1. Yüklü partikül bombardımanı

Tüm Reklamları Kapat

Radyonüklidler hedef materyalin siklotron adı verilen partikül hızlandırıcılarında yüklü partiküller tarafından bombardımanı ile üretilebilirler.

2. Nötron bombardımanı

Radyonüklidler hedef materyalin nükleer reaktörlerde nötron bombardımanı ile üretilebilirler.

3. Radyonüklid jeneratör sistemleri

Çalışma prensipleri, uzun ömürlü bir radyonüklidin kısa ömürlü bir radyonüklide parçalanması ve daha sonra kimyasal olarak ayrıştırılması esasına dayanmaktadır.

Çekirdek radyoaktif parçalanma ile daha hafif bir çekirdeğe dönüşür. Bu olayda α ve β tanecikleri ile γ ışınları yayılır. Bu sayede ışınım gama kameralarda görülür.[1][1]

Kaynaklar

 1. Ankara Açıkders. Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri. Alındığı Tarih: 27 Aralık 2023. Alındığı Yer: Acikders Ankara Edu | Arşiv Bağlantısı
6
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Ege Açar
Ege Açar
55K UP
Öğrenciyim :Radyoaktivite ile ilgili projeler yürütüyorum

Radyofarmasötik ilaçlar, radyoaktif maddelerin terapötik veya tanısal amaçlarla kullanıldığı ilaçlardır. Bu ilaçlar genellikle nükleer tıp uygulamalarında kullanılır ve hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olurlar. İşte radyofarmasötik ilaçların üretimi ve ulaştırılmasıyla ilgili genel bir açıklama:

Üretim:

Radyoaktif Maddenin Hazırlanması: İlk adım, kullanılacak radyoaktif maddenin hazırlanmasıdır. Bu genellikle bir nükleer reaktörde veya bir hızlandırıcıda doğal elementlerin radyoaktif izotoplarının üretilmesi yoluyla gerçekleşir.

Tüm Reklamları Kapat

Radyofarmasötik İlaç Formülasyonu: Radyoaktif madde, farmasötik bir formülasyonla birleştirilir. Bu formülasyon, ilacın vücutta hedeflenen bölgeye ulaşmasını sağlayacak özel taşıyıcı maddeleri içerir.

Üretim ve Kontrol: Formülasyon, ilaç endüstrisi standartlarına uygun bir şekilde üretilir. Kalite kontrol süreçleri, ilacın doğru dozda ve istenilen özelliklere sahip olduğunu sağlamak için uygulanır.

Paketleme ve Etiketleme: Üretilen radyofarmasötik ilaçlar uygun şekilde paketlenir ve etiketlenir. Bu süreç, ilacın güvenli bir şekilde taşınabilmesi ve kullanılabilmesi için önemlidir.

Ulaştırma:

Tüm Reklamları Kapat

Taşıma Koşulları: Radyofarmasötik ilaçların taşınması, genellikle çok özenli bir şekilde yapılır. İlaçların radyoaktif olması nedeniyle, taşıma sırasında güvenlik standartlarına sıkı bir şekilde uyulmalıdır.

Lisans ve İzinler: Radyofarmasötik ilaçların taşınması ve dağıtımı için özel lisans ve izinler gerekebilir. Bu izinler, ilacın taşınması ve kullanılması sırasında uyulması gereken belirli yönetmelikleri içerir.

Özel Taşıma: Radyofarmasötik ilaçlar genellikle özel taşıma araçları ile taşınır. Bu araçlar, ilacın radyoaktif maddesinin çevresel etkileşimlerini en aza indirmek için tasarlanmıştır.

Hedefe Ulaştırma: Radyofarmasötik ilaçlar, genellikle nükleer tıp merkezlerine veya hastanelere yönlendirilir. Ulaştırma süreci boyunca, ilacın güvenli bir şekilde saklanması ve taşınması için gerekli tedbirler alınır.

Radyofarmasötik ilaçların üretimi ve ulaştırılması, hem farmasötik endüstri standartlarına hem de nükleer güvenlik düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulmasını gerektirir. Bu süreçlerin her adımında güvenlik ve kalite kontrolü büyük bir öneme sahiptir.

Kaynaklar

 1. I. B. Singer. (1998). Meschugge. ISBN: 9783423125222. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri.
 2. C. Thomas. (2014). Ein Ganz Besonderer Saft - Urin. ISBN: 9783899019049. Yayınevi: Nobel.
0
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close