Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
2

Ölüme yakın deneyimler (near death experience) hakkında düşünceniz nedir?

Sam Parnia " Aware" çalışmasının sonuçlarını 2014 yayımladı. 2 insan beyin kapalı durumda çevresinde olanları uyandığında doğru şekilde söylemiş. Eğer bilinci beyin üretiyorsa bu nasıl ola bilir? Sam Parnia şimdi Aware II çalışmasını yürütüyor. Kendisi bir doktor.
5,691 görüntülenme
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
7 Cevap
Cevap
Ecem Kaya
Ecem Kaya
94K UP
Araştırmacı

Ölüme Yakın Deneyimleri Anlamak İçin Yeni İpuçları Bulundu

Araştırmalar belirli psikoaktif ilaçlarla paralellik buluyor

Vücudunuzdan uzaklaşıp kendi yüzünüze bakarken yoğun bir mevcudiyet hissini, hayatınızdaki en gerçek, en gerçek deneyimi hissettiğiniz bir rüya hayal edin. Hayatınızın anıları yanıp sönerken bir korku sancısı yaşarsınız, ama sonra aşkın bir eşiği geçersiniz ve bir mutluluk hissiyle aşılırsınız. Ölümü düşünmek birçok insan için korku uyandırsa da, bu olumlu özellikler, ölümün eşiğine ulaşanların yalnızca iyileşmek için yaşadıkları ölüme yakın deneyimlerin (ÖYD'ler) bazılarında bildirilmiştir.

ÖYD'lerin açıklamaları karakter ve içerik bakımından oldukça tutarlıdır. Bu deneyimlerin içeriği yaygın bir şekilde kişinin hayatının "gözlerinin önünde yanıp söndüğü" anılarını ve aynı zamanda bedeni terk etme hissini, genellikle kendi yüzünü ve vücudunu görerek, bir tünelden bir ışığa doğru mutlulukla seyahat etmeyi ve "birde" hissetmeyi içerir. evrensel bir şey.

Tüm Reklamları Kapat

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çoğu ÖYD'leri ölümden sonraki yaşamın, cennetin ve tanrının varlığının kanıtı olarak görmüştür. Bedeni terk etme ve evrenselle mutlu bir birlikteliği, ölümde bedeni terk eden ve cennetsel mutluluğa doğru yükselen ruhlar hakkındaki dini inançlardan neredeyse kaleme alınmış gibi görünüyor. Ancak bu deneyimler çok çeşitli kültürler ve dinler arasında paylaşılmaktadır, bu nedenle bunların hepsinin belirli dini beklentilerin yansıması olması muhtemel değildir. Bunun yerine, bu benzerlik ÖYD'lerin dini veya kültürel beklentilerden daha temel bir şeyden kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Belki de ÖYD'ler, ölüme yaklaşırken beynin nasıl işlediğindeki değişiklikleri yansıtıyor.

Pek çok kültür, ölüme yakın deneyimlerle benzerlikleri olan aşkınlık duygularını uyandırmak için dini uygulamanın bir parçası olarak uyuşturucu kullanır. ÖYD'ler beyin biyolojisine dayanıyorsa, ÖYD benzeri deneyimlere neden olan ilaçların eylemi, ÖYD durumu hakkında bize bir şeyler öğretebilir. Tabii ki ÖYD'leri çalışmanın önemli teknik engelleri vardır. Hayvanlardaki deneyimi incelemenin bir yolu yoktur ve bir hastayı ölümün eşiğinde kurtarmak, onlarla ÖYD'leri hakkında görüşmekten çok daha önemlidir. Dahası, dini devletleri tetiklemek için kullanılan ilaçların çoğu yasa dışıdır ve bu da etkilerini inceleme çabalarını karmaşıklaştırır.

Tüm Reklamları Kapat

ÖYD'ler sırasında beyne ne olduğunu doğrudan incelemek imkansız olsa da, onlardan toplanan hikayeler dilbilimsel analiz için zengin bir kaynak sağlar. Büyüleyici yeni bir çalışmada , ÖYD hikayeleri en çok ölüme yakın bir deneyim gibi bir deneyime neden olan bir ilacı tanımlamak için dilsel olarak uyuşturucu deneyimi anekdotlarıyla karşılaştırıldı. Dikkat çekici olan, bunun ne kadar hassas bir araç olduğu. Hikayeler genellikle olaydan yıllar sonra verilen açık uçlu öznel açıklamalar olsa da, dilbilimsel analiz yalnızca belirli bir uyuşturucu sınıfına değil, aynı zamanda ÖYD'lere çok benzer deneyimlere neden olan belirli bir ilaca da odaklandı.

Bu yeni çalışma , ÖYD bildiren 625 kişinin hikayelerini 165 farklı psikoaktif uyuşturucudan birini almış 15.000'den fazla kişinin hikayeleriyle karşılaştırdı. Bu hikayeler dilbilimsel olarak analiz edildiğinde, ölüme yakın anılar ile belirli bir uyuşturucu sınıfı kullananlar için uyuşturucu deneyimleri arasında benzerlikler bulundu. Özellikle bir ilaç olan ketamin, ÖYD'ye çok benzer deneyimlere yol açtı. Bu, ölüme yakın deneyimin, beyindeki ketamin gibi ilaçlar tarafından hedeflenen aynı kimyasal sistemdeki değişiklikleri yansıtabileceği anlamına gelebilir.

Araştırmacılar, uzun yıllar boyunca topladıkları ÖYD öykülerinin geniş bir koleksiyonundan yararlandılar. Araştırmacılar, ÖYD'leri uyuşturucu deneyimleriyle karşılaştırmak için , uyuşturucular ve çeşitli maddelerle ilgili ilk elden deneyimleri anlatan açık kaynaklı bir hesap koleksiyonu olan Erowid Deneyim Kasalarında bulunan geniş bir uyuşturucu deneyimi anekdot koleksiyonundan yararlandı .

Bu çalışmada ÖYD yaşayanlarla uyuşturucu kullananların hatıraları dilsel olarak karşılaştırılmıştır. Hikayeleri tek tek kelimelere bölündü ve kelimeler anlamlarına göre sıralandı ve sayıldı. Bu şekilde, araştırmacılar aynı anlama sahip kelimelerin her bir hikayede kaç kez kullanıldığını karşılaştırabildiler. Uyuşturucuyla ilgili ve ölüme yakın deneyimlerin içeriğini karşılaştırmak için hikaye içeriğinin bu sayısal analizini kullandılar.

Bu karşılaştırmalara dahil edilen ilaçların her biri, beyindeki belirli bir nörokimyasal sistemle etkileşime girme yeteneklerine göre kategorize edilebilir ve her ilaç belirli bir kategoriye (antipsikotik, uyarıcı, psikedelik, depresan veya yatıştırıcı, hezeyan veya halüsinojen) girer. Aynı uyarıcı ilaç sınıfındaki bir uyarıcı ilacın hesapları diğeriyle karşılaştırıldığında çok az benzerlik bulundu ve uyarıcı ilaç deneyimi ve ÖYD'ler arasında varsa çok az benzerlik bulundu. Aynı şey depresanlar için de geçerliydi. Halüsinojenlerle ilgili hikayeler, antipsikotikler ve hezeyanlarla bağlantılı hikayeler gibi birbirine çok benziyordu. Uyuşturucu etkilerinin hatıraları ÖYD'ler ile karşılaştırıldığında, halüsinojenler ve halüsinojenler hakkındaki hikayeler ÖYD'ler ile en büyük benzerliklere sahipti. NDE'lere en yüksek benzerliği gösteren ilaç halüsinojen ketamindi. Hem ÖYD'lerin hem de ketamin deneyimlerinin tanımlarında en güçlü şekilde temsil edilen kelime ÖYD'lere eşlik eden var olma hissini vurgulayan "gerçeklik" idi. Her iki deneyim için ortak olan sözcükler listesinin başında, algı (testere, renk, ses, görme), vücut (yüz, kol, ayak), duygu (korku) ve aşkınlık (evren, anlama, bilinç) ile ilgili olanlar vardı.

Araştırmacılar daha sonra kelimeleri ortak anlamlarına göre beş büyük ana gruba ayırdılar. Bu temel bileşenler, algılama ve bilinç, uyuşturucu bağımlılığı, olumsuz duygular, ilaç hazırlama ve ayrıca hastalık durumu, din ve töreni içeren bir grupla ilgiliydi. ÖYD'ler, algılama ve bilinç, din ve tören, hastalık durumu ve uyuşturucu hazırlama ile ilgili bu bileşenlerden üçünü yansıtıyordu. Algı ve bilinçle ilgili bileşen "Bak / Ben" olarak etiketlendi ve renk, görme, desen, gerçeklik ve yüz gibi terimleri içeriyordu. "Hastalık / Din" bileşeni kaygı, tören, bilinç ve benlik gibi unsurları içerirken, "Yap / Yap" ile ilgili bileşen hazırlama, kaynatma, koklama ve tören gibi unsurları içeriyordu.

ÖYD'lere benzer deneyimlere neden olan diğer ilaçlar arasında LSD ve N, N-Dimetiltriptamin (DMT) bulunur. Ünlü halüsinojen LSD, ölüme yakın olay kardiyak arrest nedeniyle meydana geldiğinde NDE'lere ketamine benzerdi. DMT, Güney Amerika bitkilerinde bulunan ve şaman ritüellerinde kullanılan bir halüsinojendir. ÖYD'ler gibi deneyimlere neden oldu ve beyinde de yapıldı , bu da endojen DMT'nin ÖYD'leri açıklayabileceği spekülasyonlarına yol açtı. Bununla birlikte, DMT seviyelerinin ölüme yakın insan beyninde anlamlı bir şekilde değişip değişmediği bilinmemektedir, bu nedenle fenomendeki rolü tartışmalıdır.

Bu çalışmanın önemli zayıf yönleri var çünkü tamamen öznel raporlara dayanıyor - bazıları olaydan on yıllar sonra alındı. Benzer şekilde, Erowid koleksiyonundaki hesapları kanıtlamanın bir yolu yoktur, çünkü herhangi bir bireyin, iddia ettiği veya aldığına inandığı ilacı aldığını kanıtlamanın bir yolu yoktur. Bu, bu şekilde türetilen hikayelerin dilbilimsel bir analizinin ÖYD'lere benzerlikleri bakımından farklı ilaç sınıfları arasında ayrım yapabilmesini daha da dikkate değer kılar.

Tüm Reklamları Kapat

Ölüme yakın deneyimler ile ketamin alma deneyimi arasında bağlantı kurmak provokatiftir, ancak ikisinin de beyindeki aynı kimyasal olaylardan kaynaklandığı kesin olmaktan uzaktır. Kritik hastalardaki nörokimyasal değişiklikleri ölçmek gibi bu hipotezi kanıtlamak için gereken çalışma türleri, hem teknik hem de etik açıdan zorlayıcı olacaktır. Ancak yazarlar bu ilişkinin pratik bir uygulamasını önermektedir. Ölüme yakın deneyimler (ÖYD'ler) dönüşümsel olabileceğinden ve ölümle ilgili korkusuzluk hissi de dahil olmak üzere bunları yaşayanlar üzerinde derin ve kalıcı etkilere sahip olduğundan, yazarlar ketaminin ölümcül hastalıkta ÖYD benzeri bir durumu tetiklemek için terapötik olarak kullanılabileceğini öne sürüyorlar. hastaları, ölümle ilgili endişelerini gidermek için yaşayabileceklerinin bir “önizlemesi” olarak.panik veya aşırı kaygı, müdahalenin amacını ortadan kaldırabilecek etkiler.

Daha da önemlisi, bu çalışma ölümün psikolojik belirtilerini açıklamaya yardımcı oluyor. Bu bilgi nihayetinde bu kaçınılmaz yok oluş korkusunu hafifletmeye herhangi bir ilaç dozundan daha fazla katkıda bulunabilir.

505 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Scientific American. (10 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 10 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
3
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Cevap
Ecem Kaya
Ecem Kaya
94K UP
Araştırmacı

SAM Parnia bir doktor. Amerika’da Stony Brook Üniversitesi hastanesinde çalışıyor. Uzmanlık alanı, kalbi durmuş insanları hayata geri döndürmek.

Bu uzmanlık alanı (İngilizcesi ‘resuscitation’ anlamı ‘Hayata döndürmek’ ve galiba bizim tıp literatüründe bu dala ‘resüsitasyon’ deniyor ama emin de değilim) görece yeni bir uzmanlık alanı. Bundan 50 yıl kadar önce CPR cihazları icat edilip durmuş kalbe şok vererek çalıştırmak mümkün olduğundan beri var bu uzmanlık ve giderek gelişiyor.

Tüm Reklamları Kapat

Aslında çoğu zaman kalbin durmasını izleyen ilk birkaç dakika içinde elektro şokun verilip hastanın hayata döndürülmesi mümkün oluyor ama bazı durumlarda, adıyla söyleyelim hastane şartlarında ve hastanın soğutulmasıyla vs., bu süre 40-45 dakikaya kadar uzayabiliyor.

Böylesine ilginç ve sınırda bir konuda uzmanlaşmak Sam Parnia’ya ‘Ölüm nedir’ sorusunu sordurmuş. Kalbin durması mıdır ölüm? Kural olarak kalbin durmasından yaklaşık 10 saniye sonra beyne de kan gitmediği için bütün beyin aktiviteleri de duruyor./images/100/0x0/55eab951f018fbb8f892a287

Tüm Reklamları Kapat

Sam Parnia, vücuttaki farklı hücrelerin farklı sürelerde öldüğünü söylüyor. Ona göre ölüm bir an değil bir süreç. ‘Doktorun ölümü ilan ettiği andan saatler sonra bile vücutta bazı hücreler yaşamaya devam ediyor’ diyor.

Tamam ama yaşamaya devam eden hala ‘ben’ miyim? Sam Parnia, yakınlarda bir kitap yayınladı, adı ‘Erasing Death: The Science That is Rewriting Boundaries Betweet Life and Death.’ Kabaca çevirecek olursak şöyle: ‘Ölümü Silmek: Hayatla Ölüm Arasındaki Sınırları Yeniden Yazan Bilim.’

Parnia, kitabında Joe Tirolosi isimli bir hastayı anlatıyor. Tirolosi, hastanenin acil servisine girdiğinde kalp krizi geçirmekteydi. Bir pıhtı kalbini besleyen damarlardan birini tıkamıştı.

Doktorlar onu hemen soğuttular. Ve bu arada damardaki pıhtıyı temizlemek için de çalışmaya başladılar. Tirolosi’nin kalbi, durduktan 45 dakika sonra yeniden çalıştırıldı, bu arada pıhtı temizlenmişti. Hasta uyanır uyanmaz hemşirelere ölü kaldığı sürede çok ilginç bir tecrübe yaşadığını ve anlatmak istediğini söyledi. Dr. Parnia, Tirolosi ile böyle tanışmış.

Gerçekten de, yapılan pek çok çalışma, kalbi durup sonra yeniden çalıştırılan kişilerin yaklaşık yüzde 10’unun uyandıktan sonra ‘Bir şeyler gördüklerini’ anlattığını gösteriyor.

Peki ne görüyorlar? Meşhur hikaye, beyaz bir ışık görmek, ona doğru gitmek vs.

Dr. Parnia, ‘Herkes gördüklerini kendi inanç sistemine, yaşam tarzına göre tarif ediyor. Bir Hindu, Hindu tanrısını görüyor, bir Ateist başka bir varlığı, bir Hristiyan kendi tanrısını vs. Bu neredeyse dünyanın her yerinde aynı’ diyor.

Dr. Parnia’ya göre, ölümden hayata döndürülen ve bu sırada bir şeyler gören hastaların hikayelerini derlemiş. Herkesin anlatımı elbette farklı ama ona göre kalbi duran hastalar, bir sükunet, bir huzur duygusu hissediyor. ‘Bütün anlatımlar bize ölümün korkulacak bir şey olmadığını gösteriyor’ diyor Dr. Parnia.

Tüm Reklamları Kapat

Anlatılan hikayeler ölümden sonra bir şeyler olduğunu söylüyor ama ne? Dr. Parnia’ya göre bilinç en azından bir süre daha var olmaya devam ediyor. ‘Buna isterseniz ruh deyin isterseniz bilinç, isterseniz benlik, kalbin durması anında bu yok olmuyor, bir süre daha ortalarda oluyor’ diye anlatıyor Dr. Parnia.

Buradan, bu köşede de zaman zaman sorulan, bilim dünyasının da yıllardır tartıştığı konuya geliyoruz: Bir bilincimiz ve dolayısıyla özgür irademiz var mı, beynimizin fonksiyonlarını sadece kimyasal reaksiyonlar olarak mı tanımlamalıyız?/images/100/0x0/55eab951f018fbb8f892a289

Bazı okuyucular öyle okumaya çok yatkınlar, elbette bu anlatılanları ‘Ruhun varlığı’ diye okumak da mümkün ama Dr. Parnia oraya girmiyor; o bir bilim insanı ve bilimsel yöntemle kanıtlayabileceğinin peşinde, inanca dayalı spekülasyonlarla, dogmalarla ilgilenmiyor.

Ama geçen hafta The Wired dergisinde yayınlanan söyleşisinden anlıyorum ki Dr. Parnia özellikle beyinle ilgili son dönemde patlama yaşayan araştırmalar konusunda hem şüpheci hem de çok açık fikirli.

Yeni beyin görüntüleme teknikleri sayesinde çok büyük bir ilerleme olduğunu, beynin haritasının çıkarılmakta olduğunu o da söylüyor, ‘Ama’ diyor, ‘Bulunan şeyler aslında ilişkilendirme, bir nedenselliği hala bulabilmiş değiliz, sadece belirli duygu ve davranışlarla beynin belirli bir bölgesini ilişkilendiriyoruz. Neden sorusuna ve nasıl sorusuna cevabımız hala yok.’

864 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Hürriyet. (10 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 10 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
3
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Cevap
Ecem Kaya
Ecem Kaya
94K UP
Araştırmacı

İngilizcenizin yeterli olduğunu varsayarak kaynak kısmına Psychology Today sitesindeki sorunuzun cevabı olduğunu düşündüğüm 3 makaleyi koyacağım . Umarım yardımcı olabilmişimdir , eğer İngilizce cevabı yeterli görmez iseniz başka yanıtlar da yazacağım .

480 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Psychology Today. (10 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 10 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 2. Yazar Yok. Psychology Today. (10 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 10 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 3. Yazar Yok. Psychology Today. (10 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 10 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
2
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Cevap
Ecem Kaya
Ecem Kaya
94K UP
Araştırmacı

Öldükten sonra başımıza ne geleceğini anlamak için çıktığımız bu hiç bitmeyen arayışımızda, insanlar uzun zamandır ölüme yakın deneyim (near death experience) fenomeninin bazı ipuçları sağladığını düşünüyor. Ölümün hafif dokunuşuna maruz kalmış olan bu insanlar, “diğer tarafta” uzun bir tünelin sonundaki parlak beyaz bir ışık gibi veya kaybedilmiş akrabalarla ya da çok sevilmiş evcil hayvanlarla yeniden bir araya gelmeleri gibi yaşamı değiştiren olayları gördüklerini söylerler. Bu deneyimlerin görünüşteki mucizevi doğasına rağmen, uzmanlar bunun neden meydana geldiğini ve gerçekten neler olduğunu bilimin açıklayabileceğini söylüyor.

Ölüme yakın deneyimler nelerdir?

Tüm Reklamları Kapat

Ölüme yakın bir deneyim, mistik unsurlar içeren derin bir psikolojik olaydır. Genellikle ölüme yakın insanlarda veya yoğun fiziksel ya da duygusal acı durumlarında görülür, ancak kalp krizlerinden veya travmatik beyin yaralanmalarından sonra, hatta meditasyon ve senkop (kan basıncındaki düşmeye bağlı bilinç kaybı) sırasında da yaşanabilir. Bu deneyimler şaşırtıcı derecede yaygındır, ölüme yaklaşan kişilerin üçte biri bu durumu deneyimlediğini belirtmiştir.

İnsanların belirttiği ortak özellikler hoşnutluk, bedenden ruhani ayrılma (beden dışı deneyimler gibi), uzun karanlık bir tünel boyunca hızlı hareket etme ve ardından parlak bir ışığa girme hissidir.

Tüm Reklamları Kapat

Kültür ve yaş, insanların sahip olduğu ölüme yakın deneyimlerin şeklini etkileyebilir. Örneğin, birçok Hintli ölülerin kralı Hindu Yamraj ile tanıştığını bildirirken, Amerikalılar sık sık İsa ile tanıştıklarını iddia eder. Çocuklar genellikle “ışıkta” arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle karşılaştıklarını anlatır.

Anlatılan ölüme yakın deneyimlerin çoğu olumludur ve hatta ölüm kaygısını azaltmada, hayatı kabullenmede ve iyi oluş durumunu arttırmada bile yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bazı ölüme yakın deneyimler olumsuzdur ve kontrol eksikliği, yokluğun farkındalığı, cehennemsi imgeler veya daha yüksek bir varlıktan algılanan yargılama gibi duyguları içerir.

Ölüme yakın deneyimler neden oluyor?

Sinirbilimciler Olaf Blanke ve Sebastian Dieguez iki tip ölüme yakın deneyim olduğunu öneriyorlar. İlk tip beynin sol yarım küresiyle ilişkilendiriyor, değişmiş zaman algısı ve uçma izlenimi özelliklerini barındırıyor. İkinci tip ise sağ yarım küreyi içeriyor ve ruhlarla konuşma veya onları görme; konuşmalar, sesler ve müzikler duyma gibi özelliklerle karakterize ediliyor. Ölüme yakın deneyimlerin neden değişik şekillerde tecrübe edildiği açık olmasa da, beyin bölgeleri arasındaki farklı etkileşimler birbirinden ayrı deneyimleri doğuruyor.

Temporal lobların da ölüme yakın deneyimlerde önemli bir rolü vardır. Beynin bu alanı duyusal bilgi ve hafızanın işlenmesi ile ilgilidir, bu yüzden bu loblardaki anormal aktivite tuhaf duyumlar ve algılar üretebilir.

Ölüme yakın deneyimleri açıklamak için kullanılan birkaç teoriye rağmen, onlara neyin sebep olduğunu bulmak zordur. Dindar insanlar ölüme yakın deneyimlerin ölümden sonraki yaşam için kanıt sağladığına inanırlar, özellikle de ruhun vücuttan ayrılması konusunda. Öte yandan, ölüme yakın deneyimlere ilişkin bilimsel açıklamalar bu “vücudunuzdan kopma hissini” de içerir. Bilim insanı ve yazar Carl Sagan, ölüm stresinin doğumun anımsanmasına yol açtığını, hatta insanların gördüğü “tünelin” doğum kanalının yeniden canlandırılması olabileceğini önermiştir.

Ancak bu teorilerin hayali doğası gereği, başka açıklamalar da ortaya çıkmıştır. Bazı araştırmacılar stresli olaylar sırasında salınan endorfinlerin, özellikle ağrıyı azaltarak ve hoş duyumları artırarak ölüme yakın deneyime benzer bir şeyi ortaya çıkarabileceğini iddia ediyor. Benzer şekilde, ketamin gibi anesteziklerin vücuda alınması, ölüme yakın deneyim özelliklerini taklit edebilir.

Diğer teoriler, bazı bitkilerde doğal olarak bulunan ve hayal gördüren bir ilaç olan dimetiltriptamin (DMT) kaynaklı ölüme yakın deneyimler olduğunu göstermektedir. Bir psikiyatri profesörü olan Rick Strassman 1990’dan 1995’e kadar yapılan bir çalışmada insanların DMT enjeksiyonunu takiben ölüme yakın ve mistik deneyimler yaşadıklarını gözlemledi. Strassman’a göre, vücut doğum ve ölümde salınan doğal DMT’ye sahiptir. Ancak, bu görüşü destekleyecek kesin bir kanıt yok. Genel olarak, kimyasal temelli teoriler hassasiyetten yoksundur ve insanların yaşadığı ölüme yakın deneyimin tüm özelliklerini açıklayamaz.

Tüm Reklamları Kapat

Araştırmacılar ayrıca beyinde oksijen eksikliği olan serebral anoksi ile de ölüme yakın deneyimleri açıklıyorlar. Bir araştırmacı, hızlı ivmelenme sırasında bilinç kaybı yaşayan pilotların tünel vizyonu gibi ölüme yakın deneyim benzeri deneyimler yaşadıklarını gösterdi. Oksijen eksikliği, halüsinasyonlara neden olan temporal lob nöbetlerini de tetikleyebilir. Bunlar ölüme yakın bir deneyime benzer olabilir.

Ancak ölüme yakın deneyimler için en yaygın açıklama, ölmekte olan beyin hipotezidir. Bu teori, ölüme yakın deneyimlerin, hücreler ölmeye başladığında beyindeki aktivitenin neden olduğu halüsinasyonlar olduğunu öne sürüyor. Kriz zamanlarında meydana gelen bu durum, hayatta kalanların anlattığı hikayeleri büyük oranda açıklar. Makul gibi görünen bu teoriyle ilgili sorun, vücut dışı deneyimler gibi yakın ölüm deneyimlerinde ortaya çıkabilecek tüm özellikleri açıklayamamasıdır.

Şu anda, ölüme yakın deneyimlerin neden gerçekleştiğine dair kesin bir açıklama yok. Ancak devam etmekte olan araştırmalar, bu esrarengiz olguyu anlamaya çalışıyor. Paranormal ya da değil, ölüme yakın deneyimler son derece önemlidir. Bazı insanlara anlam, umut ve amaç verirken; başka insanlara ölümden sonra hayatta kalmanın minnettarlığını sağlarlar.

1,330 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Kaynak. (10 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 10 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
2
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Cevap
Ecem Kaya
Ecem Kaya
94K UP
Bir Evrim Ağacı Üyesi

Ayrıca kaynak kısmına bu olayı deneyimlemiş bir kişinin yazısını koyacağım . Yazıdaki dini terimler sizi rahatsız ediyor , herhangi bir dine inanmıyor veya abartıldığını düşünüyor olabilirsiniz fakat üstte verdiğim cevaptaki gibi bu deneyim kişinin dini inancına göre de şekillenebiliyor :

Ölüme yakın bir deneyim, mistik unsurlar içeren derin bir psikolojik olaydır. Genellikle ölüme yakın insanlarda veya yoğun fiziksel ya da duygusal acı durumlarında görülür, ancak kalp krizlerinden veya travmatik beyin yaralanmalarından sonra, hatta meditasyon ve senkop (kan basıncındaki düşmeye bağlı bilinç kaybı) sırasında da yaşanabilir. Bu deneyimler şaşırtıcı derecede yaygındır, ölüme yaklaşan kişilerin üçte biri bu durumu deneyimlediğini belirtmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

İnsanların belirttiği ortak özellikler hoşnutluk, bedenden ruhani ayrılma (beden dışı deneyimler gibi), uzun karanlık bir tünel boyunca hızlı hareket etme ve ardından parlak bir ışığa girme hissidir.

Kültür ve yaş, insanların sahip olduğu ölüme yakın deneyimlerin şeklini etkileyebilir. Örneğin, birçok Hintli ölülerin kralı Hindu Yamraj ile tanıştığını bildirirken, Amerikalılar sık sık İsa ile tanıştıklarını iddia eder. Çocuklar genellikle “ışıkta” arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle karşılaştıklarını anlatır.

754 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Medium. (10 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 10 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
2
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Karanlık Enerji: Evreni Genişleten Gizemli Enerjinin Kaynağı Ne?
Karanlık Enerji: Evreni Genişleten Gizemli Enerjinin Kaynağı Ne?
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Hastayken Sesimiz Neden Kalın ve Boğuk Çıkıyor?
Hastayken Sesimiz Neden Kalın ve Boğuk Çıkıyor?
Elektrik Tellerindeki Renkli Toplar Ne İşe Yarıyor?
Elektrik Tellerindeki Renkli Toplar Ne İşe Yarıyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close