Yeni Soru Sor
Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
1

Merhaba,yağmur sularının bireysel olarak depolanıp kullanılmasının mineral seviyesi ,kirlilik vs gibi nasıl sakıncaları olabilir?

Yağmur sularının depolanıp kullanılmasının Ne oranda mümkün ve faydalı olduğunu merak ediyorum
3,490 görüntülenme
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
3 Cevap
Hüseyin Açar
Fizik Öğrencisi

Betonlaşan şehirlerde, yağmur suları ayrı kanallarla toplanıp değerlendirilmediğinden maalesef israf olmakta, çoğu kez sele yol açarak ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Yer çekimi ile akıp giden yağmur suyunu değerlendirmek varken ihtiyacımız olan su, yeraltı sularından temin edilmekte ve üstelik yer altındaki suyu yeryüzüne çıkarmak için de ekstra enerji yani para harcanmaktadır. Bugün yağmur suyundan doğrudan faydalanmak gelişmiş ülkelerde kullanılan bir yöntemdir. Gelişmiş ülkelerde çatı kanalları aracılığıyla depolarda toplanan yağmur suları biriktirilerek, bahçe sulama suyu, kullanma suyu ve arıtılarak içme suyu olarak kullanılmakta ve bu şekilde tasarruf sağlanmaktadır.

Ülkemizde yağmur yağdığında çatılardan, betonlaştırılan cadde ve sokaklardan başıboş akışına bırakılan sular rastgele çoğalmakta, uygun altyapı sistemleriyle toplanıp biriktirilmediğinden birçok cadde, sokak, meydan, ev sular altında kalmaktadır. Burada asıl sorun yapıların düşük kot seviyesindeki zeminlere yapılması değil yağmur suyunun kontrolsüz şekilde akışına bırakılması meselesidir. Çevre alanlar betonlaştırıldıkça, yeşil alanlar azaldıkça yağmur suyunun toprağa geçerek yeraltı suyuna karışması zorlaşmaktadır. Yeraltı suyunun beslenmesi için sel olup giden değil toprağa sızarak karışan yağmur suyuna ihtiyaç vardır. Sel ve taşkınlarda suyun israf olmasının yanında karışım nedeniyle yağmur suyu kirlenmektedir. Ülkemizde kanalizasyon şebekesine yönlendirilen yağmur suları şebekenin çökmesine ve atık su arıtım maliyetinin artmasına yol açmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Çatılardan sokaklara, sokaklardan caddelere akan yağmur suları; toplama, filtreleme ve depolama süreçleriyle yeniden kullanılabilir. Mevcut çatı giderleriyle toplanarak basit tanklarda biriktirilecek sularda göz ardı edilmemesi gereken nokta çatılardan kaynaklanan kirlenmelerdir. Bu nedenle çatı kaplama maddeleri suyu kirletmeyecek nitelikte, uygunlukta olmalıdır. Bulunulan bölgenin hava, çatı kirliliğine ve yağmurun şiddetine göre ilk dakikalarda yağan yağmur safsızlıklar içerebileceğinden ilk dakikalardaki yağışı toplanmayıp tahliye edecek bir süre sonra toplama tankına aktaracak sistemler kurulmalıdır. Biriktirme tankına girmeden önce kolay temizlenebilen mekanik filtreler kullanılmalı, tankın taşmasını önlemek için tahliye sistemleri kullanılmalıdır.

Diğer taraftan sürekli betonlaştırılarak yağmur suyunun toprağa karışmasının engellendiği şehirlerde altyapının da birleşik sistem olarak projelendirilerek yağmur suyunun kanalizasyona karıştırılması ekonomik bir kayıptır. Sadece barajları besleyen derelerle, baraj ve çevresine yağan yağmurlarla bir şehrin su ihtiyacını karşılama düşüncesinin yetersizliği kanıtlanmış bir gerçektir. Sonuç olarak yağmur suyunun kanalizasyon sistemine karışması önlenmeli ayrı bir altyapı ile toplanıp, alternatif bir su kaynağı olarak kullanılma yöntemleri değerlendirilmelidir.

778 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Berna Akın. (8 Nisan 2020). Alındığı Tarih: 8 Nisan 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
1
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Mehmet Kadri Adıgüzel
Bahçe bitkileri öğrencisi

Yağmur suyu, çoğu zaman yeraltı suyundan veya nehirlerden veya göllerden gelen sudan daha iyi, temiz bir su kaynağı olsa da, toplama ve depolama işleminden sonra geriye genellikle kirli ve içilmez su kalır. Çatılardan toplanan yağmur suyu, insan, hayvan ve kuş dışkısı, yosun ve likenler, rüzgar esintisi tozu, kentsel kirlilikten kaynaklanan parçacıklar, böcek ilaçları ve denizdeki (Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4) ve çözünmüş gazlardaki (CO2, NOx, SOx) inorganik iyonları içerebilir

459 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Wikipedia. (8 Nisan 2020). Alındığı Tarih: 8 Nisan 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
1
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Onur Tınmaz
Onur Tınmaz
3,782 UP
Makine Mühendisi

YAĞMUR SUYU HASADI

Yağmur suyu toplama yöntemine göre eğim doğrultusunda akışa geçen sular toplanır. Çatılarda veya taşlık, kayalık alandan gelen yağış suları depolanarak evsel ihtiyaçlar olarak kullanılabilir. Bu sistemi gıda güvenliği açısından pek önemi yoktur ancak yaşam kalitesini bir nebze arttırabilir. Su toplama tekniği, kolay ve ucuz olması nedeniyle avantajlıdır. Hemen hemen her türlü eğimde uygulanabilir.Büyük sulama sistemleriyle kıyaslandığında, su iletimi kayıpları çok düşüktür. Yaklaşık olarak ev için su kullanımda gerekli olan suyun % 50’si bu yöntemle sağlanabilinmektedir.Yağmur suyu bina yıkamaları, soğutma kuleleri, yangın söndürülmesinde, ev temizliği, sulama, çamaşır yıkamada, havuz veya gölet doldurmada, tuvalet sifonlarında, araç yıkamada kullanılabilir.

Yöntemin temel amacı; yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının olmadığı veya geliştirilmesinin ekonomik olmadığı alanlarda güvenilir bir su temini sağlamaktır. Bu amaçla; yağışın yetersiz olduğu çayır ve ekilebilir arazilerde verimliliği arttırmak evsel su ihtiyacının temini uygulanma nedeni olarak sayılabilir. Su hasadı yönteminde, yüzey akış ya da su toplama alanları çatı, avlu, cadde ve meydanlar, küçük toprak yüzeyler, eğimli alanlar ve mevsimlik akışları besleyen büyük havzalardır. Su depolama ortamı ise yeraltında depolama ve toprak yüzeyinde depolama olarak ikiye ayrılır. Yeraltında depolamada toprak, sediment ve sarnıç kullanılırken, toprak yüzeyinde depolama ortamı olarak tank, rezervuar ve havuz kullanılmaktadır. Çok kısıtlı miktarda olan yağışlara bağımlı olması, su hasadı yöntemini sınırlayan etmenlerin başında yer almaktadır. Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlar; düşük yağış, yağışın mevsimler arası dağılımının düzensiz olması, yüksek sıcaklık gibi nedenlerle su temininin bitki su ihtiyacından düşük olduğu alanlar; yıllık yağışın 150 mm’yi aştığı ve yağışın kış mevsiminde düştüğü alanlar; yıllık yağışın 200 mm’yi aştığı ve yağışın yaz mevsiminde düştüğü ve rezervuar ya da havuzda depolanmadığı alanlar su hasadına uygun olan alanlardır.

Tüm Reklamları Kapat

Yağmur ve kar suları insanların içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla depolanmakta ve kullanılmaktadır. Bu yöntemde, çatı yüzeyine düşen yağış toplanmakta, yağmur olukları yardımıyla toprak yüzeyindeki bir tanka ya da yeraltındaki bir depoya aktarılmakta ve burada depolanmaktadır. Depolama yapıları betonarme, fiberglas ya da paslanmaz çelikten imal edilmektedir. İçme amaçlı kullanımı durumunda suyun filtrasyonu, klorlanması ve dezenfekte edilmesi ya da mutlak suretle kaynatılması gerekmektedir.

YAĞMUR SUYU HASADI HESAPLAMA PRENSİPLERİ

Yağmur suyu sistemini kullanacak bir fabrikayı ele alırsak;1800 m2 çatı alanı olan İstanbul’da yer alan bu fabrika tuvalet yıkama birimleri için yağmur suyunu kullanacaktır. Tuvaletler her yıkama için 8 litre su sarf edecektir. Fabrikada 20 işçi çalışmaktadır. Fabrika işçileri günde 57-132 litre arasında su tüketmektedirler. Bu fabrikada sarfiyat düşük olacaktır. Yıkanma(duş) yoktur. Sarfiyatı 57 l/cd kabul edebiliriz.

57 l/cd x 20 işçi =1140 lpd (tüm kullanımlar için)

Tüm Reklamları Kapat

Düşük sarfiyatlı tuvalet yıkama elemanları kullanacağımız için bu rakamı % 25 azaltalım.

1140 x 0.75=855 lpd

Tuvalet yıkama birimleri en fazla bu kadar kullanacaktır. Günde 3 tuvalet 3’de pisuar kullanan

tuvaletler için 81 pisuar için 4 litre kullanılacaktır.

3 kullanım/gün x 12 l x 20 işçi =720 lpd

O zaman günde 800 litre su kullandığımızı kabul edelim.

Tablo 1. İstanbul Aylık Yağış Verileri(mm)[6]

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

83.5 62.0 63.4 48.5 36.2 27.3 36.3 30.2 36.1 80.7 88.0 105.1 687.3

Yağmur suyu toplama alanı kaç m2

Tüm Reklamları Kapat

: İstanbul yıllık yağış miktarı ortalama 687,5 mm’ dir.

Tasarım yağış miktarı;

800 lpd x 365 gün =292.000 l

743 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Yağmur Suyu Hasadi Plan Ve Hesaplama Prensipleri. (14 Nisan 2020). Alındığı Tarih: 14 Nisan 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
1
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close