Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
2

Matematik becerileri zeka seviyesini ölçmede belirlemede bir ölçüt müdür?

Yada matematik becerileri olan herkes zeki midir?
371 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
2 Cevap
Kabul Edilen Cevap
Egemen Sak
Egemen Sak
26K UP
Öğretmen

Değildir. Çünkü zeka türü bir tane ve tek çeşit değildir. Şu anlık tanımlanan 8 tür zeka vardır. Bireyler en az birine sahip olmak şartı ile birden çok zeka türüne sahip olabilir. [1]

Bir çok uzman zekayı tanımlarken; "Hayata ve doğaya adapte olma becerisi" olarak tanımlar. Ancak bana göre zeka; bireyin, her hangi bir alandaki yeteneğini, becerisi ve öğrenme avantajı olarak tanımlıyorum.

Bu Reklamı Kapat

Bireyin,Matematik yeteneğine sahip olunması, "Matematiksel, mantıksal zeka"türüne sahip olması anlamına gelebilir. Ve bu bireyler hesaplama yapmada, tümevarımsal ve tümden gelimsel düşünme türlerinde, parçalara ayırma, bütünleştirme, sonuca varma gibi konularda çok pratiksel ve farklı düşünebilme ve bu konuları kolay öğrenme yeteneğine sahiptirler. Ancak bu da bir genellemedir. Yani bir birey "Matematiksel/Mantıksal Zekaya " sahip diye kesin olarak, Matematik yapacak veya burada yetenekli olacak diye de bir şey yoktur. Birey sadece geometride veya tüme varımda yetenekli de olabilir. Ya da matematiksel zekada olup sadece Matematikte de yeteneksiz olabilir.

Ancak bu bireylere "Zeki" demek diğer zeka türlerini hiç saymak demektir. Kaldı ki hiçbir zeka türü birbirleri ile alt üst ilişkisi içerisinde değildir. Yani bu bir kartal mı daha yetenekli yoksa atmaca mı yoksa doğan mı demek kadar garip ve mantıksal hataya sahip olacaktır.

Bu Reklamı Kapat

Zekalar bir yetenektir. Ve ciddi oranda kalıtsal olarak aktarılır. Yetenekleriniz ilgilerinizi genellikle etkiler. Ancak bazen bireyler aile ve toplum baskısından bu yeteneklerini bastırabilir veya yeteneği dışında hareket edebilir.

Bu yüzden çocuklara eğitim verilirken her çocuğa yeteneğine uygun bir eğitim vermek doğru olacaktır.

Mantıksal zeka türüne sahip birey, dil öğrenmede geri kalacaktır. Sözel biri için bu çocuk oyuncağıdır. Yani bu yüzden hiç bir zeka türü birbirinden aşağı veya yukarı değildir. İlber Ortaylı sözel zekaya sahiptir. Bu onun aptal olduğunu göstermez.

Ve birey sahip olmadığı bir yetenek türünde maksimum verim sunamaz. Sadece basit seviyede kalır.

Kaldı ki zeka türüne sahip olmanız yeterli değildir. Zeka sizi başarıya götürmez. Sadece, bunu yapan şey azim ve çalışmaktır. Yani çevrenizden iyi ve hızlı koşuyor olabilirsiniz. Ancak bir koşucu gibi eğitilmez ve antreman yapmaz kısaca çalışmazsanız sadece çevrenizde iyi koşan biri olursunuz. Başarının tek sırrı vardır. O da azim.

Yetenek bu doğrultuda size hangi konuda çalışmanız gerektiğini söyler. Ve o alana yöneldiğinizde daha kolay öğrenir ve daha çabuk kavramı kavrarsınız.

Unutmayın, aslan uçmaz, kartal koşmaz, kaplan yüzmez. Hepsinin alanı ve yeteneği farklıdır. Demir dövülerek ve işlenerek bakır olmaz. Bakırın yeri ayrıdır, demirin yeri ayrı. Ayrıca elma ağacının altında artmut çıkmaz. Kömür madeninde altın aranır mı ?

Çok sevdiğim bir uzmanın sözüdür anne babalara hitap ederek söyler. "Çocuğunuza ne verdiniz ki ne istiyorsunuz?"Annesi ve babası sözelci olan bir çocuğun kinestetik zekaya sahip olması tavuğun altında güvercin yavrusu aramaya benzer. Çok ama çok düşük bir orandır bu.

Kendi yeteneğinizin farkına varmanızı ve bu yetenek doğrultusunda bir eğitim hayatı ve kariyer planı çizmenizi öneririm. Sevgilerle...

Kaynaklar

  1. H.K.Zengin. Çoklu Zeka Kuramı. Alındığı Tarih: 26 Nisan 2022. Alındığı Yer: Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri | Arşiv Bağlantısı
Bu cevap, soru sahibi tarafından kabul edilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
1
  • Raporla
Cevap
Yasin KAYALAR
Yasin KAYALAR
94K UP
Bilim ve felsefe okuru

Matematikte her işlemin kavramsal veya tanımsal anlamı vardır. Yani matematik için kavramsal tanımlar belirleyicidir. Bunun bir adım ötesine inersek kavramların altında zihinsel imgelemeler olduğunu görürüz. Yani hayal etme gücünün olduğunu görürüz. Matematiksel tüm işlemler insanlarca ya hayal edilir yada hayaldeki zihinsel modelleme sayılara dökülmeye çalışır. Tabi sayısal unsurlara dayalı olarak. Bu da zaten matematiğin niceliksel veya sayısal bir dil olduğunu bize gösterir. Ancak matematik zekası yüksek olanlarda sayılar ve işlemler o kadar derin zihinlerine işleyebilir ki bu kişiler ağırlıklı olarak sayısal düşünmeye, zihinlerinde sayısal imgeleme yapmaya başlarlar. Onları diğerlerinden ayıran şey de budur. Sayısal imgeleme güçleri dışında kavramların yukarıda belirttiğim gibi esas olduğunu düşünürsek aslinda önemli olanın ve zeka açısından belirleyici olanın özünde kavrayış derecesi olduğunu görürüz. Ancak bunu da belirleyen şey kavramların altındaki imgeleme (hayal etme) gücüdür. Dil her zaman temsil ilişkisini içerir ve bu nedenle her kavramın kişinin zihninde hangi anlamı veya imgeyi uyandırdığı veya tetiklediği önemlidir. Kısacası imgeleme gücü zeka açısından belirleyicidir. Sözel (kavramsal)yada sayısal bu değişmez. Değişen tek şey ifade etme biçimi olur. Yani bir şeyi imgeleme olarak kavradiktan sonra onu sayılarla veya sözlerle ifade etmek arasında temeldeki zihinsel durum açısından fark olduğu söylenemez. Dediğim gibi sadece ifade etme biçimi değişir. Ancak sayısal işlem ve sayı dili okuma becerisi elbette özel beceridir. (Mesela Einstein önce hayal ederek imgeleyerek göreliliği 10 yıl kadar bir sürede keşfetmiş ancak bunu matematiğe dökmek açısından kendi matematiği yeterli gelmediği için şuan ismini hatırlamadığım (bunu araştırabilirsiniz) bilim insanıyla teorisinin matematik kısmını tamamlatmıştır. Bu yüzden Einstein sözlerinde hayal gücünün önemine epeyce vurgu yapar araştırırsanız bunu görürsünüz. Hatta hayal gücünün herşeyin üstünde olduğunu gerçeğe uygun bir biçimde ifade etmiştir. Çünkü bütün insan zekasının gücü hayal edebilme kapasitesine dayanır özünde. Bütün kavramların altında hayal ve imgeleme gücü vardır. )

Son bir şey daha örneğin 'ben bir insanım' cümlesini bu haliyle tek başına sayılarla ifade edemezsiniz. Çünkü ben bir insanım cümlesi tek başına sayısal bir tanımlama yapmaya uygun değildir. Bu cümleyi sayısal bir metne dönüştürmek için size belki binlerce veya on binlerce başka denklem gerekebilir. Konuştuğumuz kavramsal dilin zihinsel geri planında ne kadar komplesk anlamları basit bir biçimde içerdiğini buradan esasen anlayabiliriz. Çünkü matematik devreye girdiğinde sayısal özelliklerle bir şeyi tanımlarken onu temsil edebilecek veya onunla bağlantılı sayısal başka unsurlara ihtiyacınız var ancak mesela 'insan' kelimesini matematiksel olarak ifade etmeniz mümkün değil. Çünkü bu kavramın sayısal bir unsuru yok. (belki 5 harften oluşan bir kelime olması yönüyle biçimsel anlamda (ancak harflere ayırma işlemi kelimenin anlamsal bütünlüğünü yok eder ve tek tek harfler bir şey ifade etmediğinden kelimenin aslında indirgenemez bir bütünlük niteliği taşıdığını görürüz) sayısal unsurlar içerdiğini söyleyebiliriz ama buna dayalı yapılacak kurgular da bir dili başka bir dille ifade etmek veya tanımlamak gibi işlemlerde kullanılabilecek bir durum. Mesela bilgisayarlar da tam olarak bu durum geçerlidir. Kullandığımız kavramlar ve diğer herşey 0 ve 1 lerden oluşturulmuş iki 'harfe' dayanan bir dile dönüştürülüyor. Böylece esasen bir dil başka bir dile dönüştürülmüş oluyor. Örneğin PC klavyesinde bastığınız bir harf bu 0 ve 1 lerden oluşan bir sayı dizisiyle temsil ediliyor ve tanımlamalar bu şekilde yapılıyor. ) Konuya dönersek 'insan' niteliğini (nicelik değil dikkat ederseniz) siz ancak sayısal unsurlar açısından anlamlı olacak bir başka veri ile ilişkisi açısından matematiksel olarak tanımlayabilirsiniz. Örneğin dünyadaki insan sayısı ile tek bir insanın oranlanması gibi vs. Ancak elde ettiğiniz sayı ancak zihinsel imgelerle anlamlı olacaktır. Yani elde ettiğiniz sayı bilgisinde 'insan' unsurunu kullanılan modellemede sizin zihninin ekler. Bu işlem insan kavramı sayılar içinde yokken sizin zihinsel seçiminiz ve amacınız 'insanlarla ilgili' işlem yapmak olduğundan sizin bu zihin unsurunuza göre anlamlı olur. Çünkü dediğim gibi işlemin kendisinde 'insan' bilgisi yoktur. Matematik bir çok işlemde bu durumu görürüz. Elde ettiğiniz sayı yani kısacası başka bir şeyi de tanımlıyor olabilir veya o şeyi de tanımlamakta veya ifade etmekte de kullanılabilir. Herhangi bir şeydeki Sayısal özellikleri alarak işlem yaptığımızdan bu durumla çoğu zaman karşılaşırız. Yani en basit şekliyle 3 sayısı 3 elmayı da 3 insanı da ifade ediyor olabilir duruma ve işlemine göre. İşlemi yaparken sizin hangi niteliği, insanı mi elmayı kullandığınız burada belirleyici olur. Eğer insanı veya elmayı tamamen sayıya dönüştürmek isterseniz bu çok çok zahmetli bir işe dönüşür. Bunu belki de şöyle düşünebiliriz. Bir insanın sadece sayıları okuyarak belki de elma veya insan niteliğini anlaması hiç bir şekilde mümkün dahi olmayabilir. İnsanı veya elmayı matematiksel bir sembolü dönüştürürseniz tabi işiniz çok kolay olur ki bu da zaten yukarıda belirttiğim bir dili başka bir dile dönüştürme durumu olacaktır. Ancak böyle bir durumda da işin kökeninde belirleyici olan yine 'ana dil' olacaktır. Yani sayılarla yine niteliği tam ifade etme açısından sorunlarınız bitmiş olmayacaktır. Bu nedenlerle konuştuğumuz dil (kavramlar) ve arka planında yer alan imgelemeler matematiksel anlamda inanılmaz kompleks işlem gücüne dayanır. Bu yüzden de insan zekasını temsil eden bir makine çok çok kompleks olmak zorundadır. Özellikle de bilinçin varlığı bu işi inanılmaz bir boyuta taşıyabilir. Çünkü bilinçle birlikte bilgi işleme ve tanımlama kapasitesi çok yüksek düzeyde bir veri işleme trafiğini gerektiriyor olabilir. Şöyle düşünün bir uzvunuzu hareket ettirirken o sırada neler olup bittiğini belki 100 lerce cilt ansiklopedik bilgiyle ifade edebilirsiniz. Bunun gibi beyinde olup biten veri işleme trafiği inanılmaz komplekslikte olabilir. Tabi algılardan gelen veri işleme dışında bir de beynin kendi hayal gücündeki işlem yapma kapasitesi olarak bu durum ayrı ayrı düşünülebilir.

Bu Reklamı Kapat

291 görüntülenme
3
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

  1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

  2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.