Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Bünyamin Konak
Bünyamin Konak
3,279 UP
Üye
38

Kürtlerin kökeni nereye dayanmaktadır?

89,661 görüntülenme
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
4 Cevap
Moderatör Uyarısı
Yetersiz Kaynak 1 moderatör tarafından eklendi
İçeriğe yönelik akademik veya güvenilir kaynaklar sunulmamıştır.
7
Bilmediğini Bilen
Bilim insanı

Merhaba, ben Tebriz kökenli bir İran Kürdüyüm. Antropoloji ve Tarih ile ilgileniyorum. Sizlere tarihimizi ve kültürümüzü kısaca açıklamaya çalışacağım.

Öncelikle kültürel tarihe alternatif olarak genetik üzerinden de tarihi anlamaya çalışmak bizi daha doğru kılacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

İrani halkların genetik yapılarını anlatan şablon.
İrani halkların genetik yapılarını anlatan şablon.
Arkeolog Nezih Seven

Yukarıda ki şablonda İrani halkların genetik yapılarının büyük ölçüde Zagros bölgesine dayandığını az da olsa Kafkasya ve Orta Asya genlerini de taşıdıklarını görüyoruz.

Öncelikle Kürtler antik İran(Aryan) kültürünün bir parçasıdırlar. İran Kürtleri beyaz tenli ,kumral ve kısmen renkli gözlüdür. Doğduklarında sarışındırlar fakat zamanla saç renkleri kumrala doğru kayar. Ektomorfik vucut yapısına sahiptirler ve seyrek kıllıdırlar. Kürtler esasında göçebe bir topluluktur, çadırda yaşarlar çobanlık yaparlar. İran'ın Kirman bölgesinden Hemedan(Kuzey Batı İran) ve Horasan'a(Kuzey Doğu İran) doğru göç etmişlerdir. Göç ettikleri bölgelerde Kürt kültürünü komşu bölgelere de yayılmıştırlar. Örneğin Soraniler, Kuzey Irak'ta yaşayan farklı bir etnik grup olmasına rağmen yüzlerce yıldır Kürttürler. Anadolu'ya yayılmalarında ise Türkmenler'in büyük bir önemi vardır. Mezopotamya ve Anadolu Kürtleri beyaz tenli, kılları siyah ve düzdür, gözleri koyu renklidir, vücut tipleri genelde Mezomorfiktir.

Tüm Reklamları Kapat

Benim Sarışın ve Esmer olarak 2 ye ayırdığım Kürt toplumunun tarihte bahsedildiği eserler vardır.

Örneğin;

1- Anabasis , Ksenofon tarafından M.Ö. 400 de yazılan kitapta Karduklar ve yaşadıkları coğrafya anlatılmaktadır.

2- “Gordionoros” Ünlü Coğrafyacı Batlamyus M.S. 200 yıllarında yayınladığı atlasında Kürt dağlarından bahseder.

İran Kürtleri, Farslılar ve Azerilerle genetik benzerlik gösterirken, Irak Kürtleri Sami topluluklarla(Arap,Yahudi,Arami,Süryani) , Anadolu Kürtleri ise Rumlar ve Türkmenlerle genetik benzerlik göstermektedir.

Modern Kürtleri anlayabilmeniz için İran göçebelerini ve Kuzey Mezopotamya yerlilerini bilmemiz gerekiyor. Proto Kürtlere de kısaca değineyim.

Kuzey Mezopotamyalılar

-Lulubiler(M.Ö. 2300), Hurri-Mitanniler(M.Ö.1600) , Gutiler(M.Ö 2300). Kasitler (M.Ö. 2000)

Tüm Reklamları Kapat

Batı İranlılar

-Medler(M.Ö. 670),Karduklar(M.Ö. 400)

Kürt Kökenli İranlı Kavimler

-Talışlar(Azerbaycan),Bahtiyariler(Batı İran),Lurlar(Batı İran),Mazenderanlar(Kuzey İran),Goraniler(Batı İran)

Tüm Reklamları Kapat

Kürt Lehçeleri

-Soranice(Irak),Goranice(Batı İran),Kirmançca(Doğu Anadolu),Zazaca(Doğu Anadolu),Lurca(Batı İran),Kelhurice(Batı İran)

Kürt dinlerinden bahsedecek olursak İslamiyete geçişten önce Kürtler, Azeriler, Zazalar ve Farslılar Zerdüşt inancına sahipti ancak Zerdüşt Rahipler(Mecusiler) büyük ölçüde Azeriler ve Kürtlerden oluşmaktaydı. Mecusilik aynı zamanda seçkin askerlerinde içinde bulunduğu büyük ölçüde Med soylularından oluşmaktaydı.

Kürtlerin demografik yapısına da değineyim. Bizler yaklaşık olarak 60 milyonluk bir nüfusa sahip ancak dağınık bir şekilde yaşamaktayız. Nüfusun 35 milyona yakını Anadolu'da diğerleri ise İran , Irak ve çevresinde yaşamaktadırlar. İran Kürtleri Felsefe ve Bilim odaklıdırlar(İbni Sina), Anadolu Kürtleri daha çok zanaat ve ticarette iyidirler(Chobani Yogurt, Nusret)ve Irak Kürtleri ise siyaset ve bürokraside iyidirler(Mustafa Barzani).

Tüm Reklamları Kapat

Kürtler tarihte 27 Emirlik , 5 Cumhuriyet , 3 Devlet kurmuş ve yönetmişlerdir. Günümüzde ise Suriye, Irak ve İran'da özerk biçimde yaşamaktadırlar.

Sanırım benden bu kadar okuyan tüm dostlara teşekkürler.

3,683 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Nezih Seven. (2023). Arkeolojik Çalışmalar. İranlıların Genetik Yapısı. | Arşiv Bağlantısı
39
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Yafes Doski
Tip Doktoruyum

[1]

Genetik calismalar , arkeolojik calismalar ve dil alanindaki calismalar ışığında tam tersine Kürtlerin; Iran halkının da atalari oldugu bilinmektedir. Kürtçe dili Farscadan cok daha eskidir. Tibbi alanda doktora yaparken genetik verileri tum dunya capinda karsilastirma firsati buldum. Ayni zamanda arkeolojik bulgular ve dil uzerinde yaptigim arastirmalar sonrasinda bunu rahatlikla soyleyebilirim. iyi günler dilerim.

Tüm Reklamları Kapat

678 görüntülenme

Kaynaklar

 1. P. Duda, et al. (2016). Human Population History Revealed By A Supertree Approach. Scientific Reports, sf: 1-10. doi: 10.1038/srep29890. | Arşiv Bağlantısı
6
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Allah Dostu
Mühendis

Türk, Kürt, Arap yada İngiliz bir ırk değil kültürdür. Bilimsel olarak türk'lük yada arap'lığın bir ırk olabilmesi için öncelikle 3 kolu yada 5 bacağı gibi diğer insanlardan ayıran özellikleri bulunması gerekir. Öyleyse türk yada Kürt terimini bilimsel olarak ancak cins yada tür anlaminda kullanabiliriz. Kadim halklar bu terimleri kültürel olarak kullanmıştır.

1,536 görüntülenme

Kaynaklar

 1. M. ASLANOĞULLARI. (2017). Kürtlerin Kökeni. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, sf: 87-119. | Arşiv Bağlantısı
3
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Moderatör Uyarısı
Yetersiz Kaynak 1 moderatör tarafından eklendi
İçeriğe yönelik akademik veya güvenilir kaynaklar sunulmamıştır.
8
Serdar Varol
Serdar Varol
10K UP
Tarih ve Türk tarihi özel ilgi alanım.

Kürtlerle ilgili ilk tarihi bilgiler İslam yayılması sonrası Arap ve Fars müelliflere dayanır. Yani 8-9 y.y. da başlar. Daha öncesini işaret eden bölgeyle ilgili iddiaların çoğuda ideolojiktir. [1]Yani öncesi yoktur. O kadar yoktur ki, Moğolistan'daki Türklerden bile bahseden 200 Roma kaynağından, hiç biri tek satır Kürtlerden bahsetmez.

Genetikleri İran'ın batısını gösteriyor. Genetikleri tam olarak Farslar ve Ermeniler arasındadır. Kütlerden bahseden ilk kaynaklarda, yaşadıkları yerleri tek tek yazmışlarıdır. İran'ın batısı ve Irak'ı Acemdir.

Tüm Reklamları Kapat

Fakat İran'lı müeliflerden Arsalan Kaşkayi'nin bir çalışması var. Arsalan Kaşkayi, Kürtlerin Hindistan'lı olduğunu toponomi delilleriyle % 100 ispat ediyor. Yer adları, aşiret adları çok önemli delildir. Hindistan'dan önce Kirman'a, Kirman'dan sonrada Sasani hükümdarı Anuşirevan tarafından Musul dağlarına getirildiklerini yazan Ortaçağ Arap ve Fars (Şehname) kaynakları zaten var.

Tespit edilmiş toplam dünyadaki 1500 Kürt aşiretinden en az 200 tanesi aslında Türk., Kürtleşmiş. Bunun dışındakilerin tamamının Türk olduğu iddiaları da doğru değil. Kürt sözü Türkçedir. Kürt sözünün geçtiği Türkçede 20 kadar kelime var. (Kaynak Ahmet Buran) Türk yazılı kaynaklarında Kürtlerden bahsediliyor. Fakat o Kürtler bu Kürtler değil. Sadece benzerlik. Kürtler Türklerden tamamen farklı kültüre sahipler. Kürt yaşam şeklinden dolayı sonradan adları oluyor zaten. Araplar daha çok çoğul Kürtler anlamında Ekrad sözcüğünü kullanıyorlar. Kürt adını yaygınlaştıran ve bir topluluğun adı haline getiren ise Türklerdir. Ondan önce muhtemelen Sorani, Kırmançi, Gorani .... (Kürt grupları) diye anılıyorlardı.

4,796 görüntülenme

Kaynaklar

 1. A. Batur. Kurdoloji Yalanlari. ISBN: 9789758839803.
16
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Araba Camındaki Siyah Noktalar Ne İşe Yarıyor?
Araba Camındaki Siyah Noktalar Ne İşe Yarıyor?
Stres Yayı Yerçekimine Nasıl Karşı Koyuyor?
Stres Yayı Yerçekimine Nasıl Karşı Koyuyor?
"İkinci Beyin": Vücudunuzdaki Yabancı Organizmalar, Beyninizi Nasıl Yönetiyor?
Arılar da İnsanlar Gibi
Arılar da İnsanlar Gibi "Jetlag" Hisseder mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close