Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Genç Mühendis
Genç Mühendis
217K UP
Üye
0

Hukukta "kadın beyanı esastır" ilkesi nedir ne değildir? Suiistimal edilebilir mi? İstanbul Sözleşmesinde nasıl ele alınır?

Rasgele bir kadın, bir erkeğe iftira atarsa ne olur? Erkek suçsuz olduğunu nasıl ispatlar? suçsuz olduğunu gösterecek yeterli kanıtı olmazsa ne olur? Şu anlık araştırıyorum, karşı değilim, hukukçular cevap verirse sevinirim.
7,588 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
2 Cevap
Soruyu Soranın Seçtiği Cevap
Musa Ak
Hukuk fakültesi öğrencisi

Şimdi öncelikle cinsel suç olmayan suçlarda süreç nasıl işliyor onu görelim sonra cinsel suçlarla arasındaki farkı görelim. Örneğin birisi sokakta sizi darp ettiğinde o kişiden şikayetçi olduğunuzda ister karakola gitmiş olun ister savcılığa gitmiş olun isterseniz cimer'den yazın şikayetiniz bir şekilde yetkili Cumhuriyet savcısına gidecektir. Savcı emrindeki polislere talimat vererek kamera kaydını alabilir sağlık raporlarını toplattırabilir telefon HTS kayıtlarını inceleyebilir ve benzeri işlemlerle delilleri toplar. Savcı yeterince delil topladığında suçun işlendiğine dair yeterli şüphe varsa iddianame yazarak olayı mahkemeye intikal ettirir. Mahkeme iddianameyi kabul ettiği anda basit yargılama, seri muhakeme usulü veya bildiğimiz duruşmalı yargılama yöntemi ile kişiyi yargılar ceza verir ya da beraat ettirir. Eğer savcı delilleri topladığında suç işlendiğine dair yeterli kanaat yoksa veya kişiyi mahkemeye verdiğinde kişinin ceza alma olasılığı beraat alma olasılığından daha düşükse kişiyi durduk yere mahkemede süründürmemek masumiyet karinesini ve itibarını zedelememek için takipsizlik vererek dosyayı kapatır. Cinsel suç olmayan normal suçlarda uygulama bu şekildedir.

Şimdi girelim kadının beyanı meselesine. Eğer ki bir kadın cinsel dokunulmazlığının ihlal edildiğini iddia ediyorsa savcılık aşamasında yani soruşturma aşamasında kadının beyanı doğrudan somut delil sayılır. Yani bu şu anlama gelir bir kadın tecavüze uğradığını iddia ettiği anda %99 oranında savcı takipsizlik veremez ve dosyayı doğrudan mahkemeye gönderir kişi ağır ceza mahkemesinde yargılanır. Kadının beyanı ne kadar tutarsız da olsa alakasız da olsa hatta bunu geçtim kadının iddia ettiği yerde zamanda ve saatte şüphelinin orada olmadığı kamera kaydı ile şahitlerin ifadesi ile telefon sinyal kaydı ile bile ispatlanmış olsa yani mantıken tecavüze uğradığını iddia eden kadınla şüpheli erkeğin aynı ortamda hiçbir şekilde bulunmadığı net bir şekilde ortada olsa bile kadının beyanı esastır diyerek savcılar derdini mahkeme de anlat deyip kişiyi doğrudan ağır ceza mahkemesine gönderiyorlar. Eğer bir kadın tecavüze uğradığını iddia ediyorsa kişi %99 oranında ağır ceza mahkemesinde yargılanır. Sonrasında ceza alır veya beraat eder o kısma daha sonra gireceğim.

Tüm Reklamları Kapat

Bir de tutuklu yargılanma meselesi var. Tutuklama demek kişinin yargılama bitinceye kadar yani savcılık soruşturması ve mahkeme süreci bitinceye kadar özgürlüğüne geçici olarak el koyulması demektir. Tutuklama bir cezalandırma değil yargılamanın sağlıklı yürütülmesi adına bir tedbirdir. Çoğu zaman uygulanmaz. Türk ceza kanunu 100. maddesine göre birisi hakkında hafif suçlarda suç işlediğine dair somut deliller varsa aynı zamanda kişinin kaçma ihtimali delilleri karartma ihtimali şahitler üzerinde baskı kurmak gibi ihtimaller söz konusuysa kişi hakkında tutuklama kararı verilebilir. Hafif suç olmayan daha ağır katalog suçlarda ise kişinin delilleri karartma mağdur ve şahitler üzerinde baskı kurma yurt dışına kaçma gibi sebepleri olmasa bile ağır suçlarda yani katalog suçlarda somut delil varsa delilleri karartma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın doğrudan tutuklama tedbirine başvurulabilir. Özetlemek gerekirse örneğin hakaret suçunda hem suça ilişkin somut delil varsa hem de delilleri karartma ihtimali varsa tutuklama verilebilir. Ancak adam öldürme suçunda delilleri karartma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın somut delil varsa tutuklama verilebilir. Aradaki fark budur. Ancak kadının beyanı esastır meselesinde kadının beyanı doğrudan somut delil sayıldığı için normal şartlarda tutuklama için somut delil olması gerekirken kadının beyanı varsa somut delil yoksa da kişi tutuklanabilir. İnternette zaten çokça örneğini gördüğümüz şekilde sadece kadının beyanıyla tutuklanan sonrasında suçsuz olduğu için serbest bırakılan onlarca kişi var.

Geçelim işin mahkeme yani kovuşturma kısmına. Normalde bir kişinin mahkemede ceza alması için sanığın her türlü şüpheden uzak şekilde suçu işlediğinin sabit olması gerekir. Kişinin suçu işlediğine dair %99 oranında kesinlik olsa bile %1'lik bir şüphe varsa şüphe daima sanık lehine değerlendirilir ve kişi delil yetersizliğinden veya suçun sabit olmamasından beraat eder. Hukukta buna şüpheden sanık yararlanır ilkesi denir. Normal koşullarda kişinin suç işlerine dair çok ciddi şüphe olsa bile hiç kimseye şüphe ile ceza verilemez suçun her türlü şüpheden uzak açık net bir şekilde işlendiğini sabit olması gerekir. Diğer tüm suçlarda bu durum böyleyken cinsel suçlarda kadının beyanı doğrudan somut delil kabul edildiği için sadece müştekinin beyanıyla kişiye 15 yıl hapis cezası alabilir. Yani hukukun temel kurallarından şüpheden sanık yararlanır ilkesi cinsel suçlarda çoğu zaman uygulanmaz. Normal koşullarda iddaa makamı iddiasını ispat ile mükellefken cinsel suçlarda kadın iddiasını ispat etmeye çalışmaz erkek tecavüz etmediğini ispat etmeye çalışır edemediğinde kadının beyanı esas sayılır. Yargıtaya göre bir kadın durduk yere yalan söylemez bir kadın durduk yere hiç kimseye tecavüz iftirası atmaz. Eğer bir kadın tecavüze uğradığını iddia ediyorsa ve gözle görünür iftira atmasını gerektirecek bir durum da söz konusu değilse sanığın 10 yılın üzerinde hapis cezası alması muhtemeldir.

Tüm Reklamları Kapat

Peki bir kadın birisine tecavüz iftirası atarsa o kişi %100 oranında ceza alır mı? Cevabımız hayır. Eğer kamera kaydı şahit veya adli tıp raporu gibi net somut deliller varsa zaten hakim bunlara bakarak karar verir. Ancak diyelim ki bunların hiçbirisi yok. Ortada bir tane şikayetçi olan kadın var Bir tane de ben yapmadım diyen erkek var başka kamera delil şahit adli tıp DNA raporu ve benzeri hiçbir şey yok bu durumda hakim neye göre karar verir? İşte olay burada kopuyor. Hukuk sistemi diyor ki; delil yetersizliği durumunda normalde beraat kararı verilmesi gerekirken eğer kadının iftira atmasını gerektirecek şekilde aralarında ispatlanabilir bir husumet yoksa kadın durduk yere iftira atmaz deyip kişiye 15 yıl hapis cezası veriliyor. Fakat bu aradaki husumet iki kişinin kendi arasındaki tartışma değil somut olarak adli makamlara intikal etmiş aralarında geçen bir şikayet gibi bir şey olmalı. Erkeğin çıkıp da aramızda tartışma vardı o yüzden bana iftira atıyor demesi geçerli değil.

Hukukta masumiyet karinesi vardır. Birisinden şikayetçi olduğumuzda o kişi doğrudan mahkemeye çıkartılmaz. Önce savcı soruşturma yapar suç işlediğine dair yeterli kanaat varsa kişi mahkemeye çıkar. Berat etme olasılığı yüksekse savcı kişiyi mahkemeye vermez böylece kişinin masumiyet karinesi ihlal edilmez itibari zedelenmez. Sadece ceza alma olasılığı yüksek olan kişiler mahkemeye gönderilerek kişilerin gereksiz yere mahkemelerde yargılanmasının önüne geçilir. Soruşturma aşaması yani savcılık aşaması zaten gizli olduğu için hiç kimse bu aşamadaki bilgileri dışarı paylaşamaz paylaşıldığında zaten suçtur. Soruşturma aşaması gizli olduğu için kişinin masumiyet karinesi ihlal edilmez. Ancak hiç savcıdan çıkıp da mahkemeye gittiğinde mahkemeler halka açıktır artık herkes o konu hakkında konuşabilir kişiye şüpheli değil sanık ünvanı verilir. Savcıların iki temel görevi vardır birisi delilleri toplamak ikincisi sadece ceza olasılığı yüksek olan dosyaları mahkemeye intikal ettirmek. Ancak yukarıda da anlattığım gibi savcılar cinsel suçlarda kişinin ceza almayacağını bilse bile yine de dosyayı her türlü ağır ceza mahkemesine gönderip kişinin yargılanmasını sağlıyorlar. Çünkü kadının beyanı özellikle de soruşturma aşamasında doğrudan delil kabul edildiği için kişiyi mahkemeye vermenin önü açılmış oluyor.

Olayın saçmalığına iki tane örnekle açıklık getireyim. Yargıtay'ın sayfasına girip orada Yargıtay kararlarını incelerseniz bir sürü benzer karar olduğunu görürsünüz.

Örnek 1: bir kadın husumetli olduğu erkeğin kendisine cinsel organından tecavüz ettiğini iddia edip suç duyurusunda bulunuyor. Kadın hastaneye götürülüp jinekolojik muayene yapılıyor kadının bakire olduğu geçmişinde hiçbir ilişki yaşamadığı doktor raporuyla açıklanıyor. Normalde bu durumda savcının takipsizlik vermesi gerekirken savcı kişiyi ağır ceza mahkemesine gönderip 10 yılın üzeri hapis cezası ile yargılanmasını sağlıyor. Kadının bekaret sonucu çıkıncaya kadar da adam tutuklu yargılanıyor. Mahkeme sonunda beraat ediyor ancak o ana kadar yaşadıkları yanına kar kalıyor.

Örnek 2: nişanlılık aşamasındaki kız ve erkek ayrılıyor. Kız erkekten kendisini dövdüğü gerekçesiyle şikayetçi oluyor. Bu şikayetinde erkekle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini belirtiyor bundan dolayı şikayetçi olmadığını söylüyor sadece cinsel ilişkiye girdikleri günden farklı bir günde aralarında bir tartışma geçtiğini ve darp edildiğini iddia ediyor. Bundan birkaç gün sonra ise kadın hızına alamıyor Bir önceki ifadesinde söylediğinin tam tersini söyleyip gönüllü ilişkiye girmedim tecavüze uğradım deyip suç duyurusunda bulunuyor. Normalde 2 ifadesinde çelişkili olduğu için savcının burada takipsizlik verip dosyayı kapatması gerekirken savcı kadının ilk beyanını değil ikinci beyanını esas alarak kişiyi yargılanması amacıyla ağır ceza mahkemesine gönderiyor. Kadının birbirinden farklı çelişkili ifadeleri olması önceden de erkek hakkında şikayetçi olması ve aralarında kayıtlara geçmiş husumetin bulunması sebebiyle erkek mahkemeden beraat ediyor ancak yaşadıkları ve itibarının zedelendiği de yanına kar kalıyor.

İnternette bu bunun gibi çok sayıda örnek bulabilirsiniz.

Konuyu özetlemek gerekirse Bir kadın Bir erkek hakkında kendisine tecavüz ettiğini iddia ederse erkek %99 ihtimalle ağır ceza mahkemesinde yargılanır. İlginç olanı kadının beyanı doğrudan somut delil kabul edildiği için TCK 100. maddedeki şartlar sağlanmış olduğundan erkek doğrudan tutuklu yargılanabiliyor. Daha da kötü olanı şikayet zaman aşımı 8 yıl olduğu için bir kadın çıkıp 7 yıl önce olduğunu iddia ettiği bir olay hakkında bile şikayetçi olabilir. Ben bu yazıyı 2022 yılının Kasım ayında yazıyorum. 7 yıl önce 2015 yılındayken birlikte asansöre bindiğimiz bir kadın şu anda benden şikayetçi olsa hapı yuttum. Aradan çok uzun zaman geçtiği için muhtemelen tutuksuz yargılanırım ama ağır ceza mahkemesinde yargılanma ihtimalim çok yüksek.

Kendimden bizzat yaşadığım bir örnek üzerinden açıklama yapayım. Birkaç gün önce Antalya'dan muğla'ya kendi aracımla tek başına yolculuk ettim. Benzin almak için petrol ofisinde durdum. Petrolden çıkıp 50 metre kadar ilerlemiştim ki tam hızlanırken yan yoldan bir tane kadın şoför arabasıyla birden önüme atladı. Benim arkamdan gelen araç bana çarpmamak için ani manevra yapmak zorunda kaldı. Araçtan inmeden yola ani çıkan kadın şoförle tartıştık dikkatli olmasını az daha kaza yapacağımı söyledim. Sonra o yoluna ben yoluma devam ettim.

İşte o kadın benden şikayetçi olsaydı bana tecavüz etti veya tecavüz etmeye teşebbüs etti deseydi şu anda tutuklu yargılanıyordum. Çünkü kadın olaydan sonra sıcağı sıcağına şikayetçi olmuş, ayrıca aramızda kayıtlara geçmiş iftira atmasını gerektirecek bir husumet de olmadığı için benim arabanın plakasını vermiş olsaydı ve bana iftira atmış olsaydı şu anda tutuklu yargılanıyordum. İftira atmasını gerektirecek kayıtlara geçmiş bir husumet yok olaydan sonra sıcağı sıcağına şikayetçi olmuş bir de eğer kadın doktora gidip de bakire olmadığına dair rapor alırsa eğer şahit bulamazsam rahat 12 yıl yatardım. Çünkü Yargıtay diyor ki kadın olayın hemen arkasından şikayetçi olduysa ve kadının iftira atmasını gerektirecek şekilde aralarında kayıtlara geçmiş ispatlanabilir bir husumet durumu yoksa kadın durduk yere yalan söylemez ve iftira atmaz kadının beyanı bu durumda somut delildir. 12 yıl yatar çıkardım. İşte kadının beyanı esastır olayı bu.

439 görüntülenme
Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
4
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Cevap
Arda .
Arda .
2,148 UP
Bilgili kişiden bilgi aldım

Öncelikle hukukçu değilim ama bu konuda bir avukat ile konuşmuştum , onun dediğini aklımda kaldığı kadarıyla aktarıyorum : Kadın beyanı esastır ne demek bunu anlamak için öncelikle dava açılması süreci nasıl işler , onu öğrenmemiz gerek. Sen bir dava açmak istediğin zaman , söz konusu davanın şüpheli olmaması gerekir. Yani şüphe payı varsa o dava büyük oranda açılmaz , dava açılması için şüphe oranının olmaması gerekir. Kadın beyanı esastır ise kadın dava açmak istediği zaman bu şüpheyi sırf kadın olduğu için ortadan kaldırır. Bazı kesimler buna cinsiyetçilik sebebiyle karşı çıksa da bazı kesimler dava açılmadığı için ölen kadınları öne sürer. Lakin teorik olarak çok güzel gözükse de pratikte maalesef o kadar da iyi işlemediği noktalar var. Örnek vermek gerekirse kaynaklar kısmında okuyabileceğin üzere kredi kartını vermediği için babasına cinsel suç sebebiyle iftira atan bir kız var. Bunun erkeği gereksiz yer gözaltına aldırtan versiyonları da var. Erkek suçsuzluğunu ispatlayamazsa ilgili cezayı suçsuz da olsa alır.Yani olay bu şekilde karşıt veya taraftar olabilirsin. Senin tercihin.

594 görüntülenme

Kaynaklar

  1. Yazar Yok. Babasına Iftira Atan Kız. (2 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 2 Ekim 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
1
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Araba Tekerleği Yuvarlak Olmak Zorunda mı? Üçgen Tekerlek Mümkün mü?
Araba Tekerleği Yuvarlak Olmak Zorunda mı? Üçgen Tekerlek Mümkün mü?
Bazen Kalbinize Bıçak Saplanmış Gibi Bir Ağrı Hissediyor musunuz?
Bazen Kalbinize Bıçak Saplanmış Gibi Bir Ağrı Hissediyor musunuz?
Bir Diyetin Zırva Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?
Bir Diyetin Zırva Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?
Yazın Cereyanda (Soğuk Hava Akıntısında) Kalmak Sizi Hasta Eder mi?
Yazın Cereyanda (Soğuk Hava Akıntısında) Kalmak Sizi Hasta Eder mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close