Sorulara Dön
1
Evrim & Abiyogenez

Homo erectus, neanderthal veya sapiensler birbirlerini tamamlayan bir evrim türü mü yoksa birbirlerinden bağımsız bir insan türü mü?

Eğer öyleyse yada değilse her türden insan günümüze neden ulaşmadı cevap verirseniz sevinirim teşekkürler.

1
102 görüntülenme
Teşekkür (1)
Hatırla
Takip
Paylaş
Reklamı Kapat
1 Cevap

Bir ayıyı düşünelim , bir çok ayı türü var günümüzde örneğin bir kutup ayısı , Boz ayı ve bir Asya kara ayısı arasında aşırı büyük farklılıklar olmasa bile bariz bir çok farklılık bulunur . Zeka , görünüş , beceri vb. yönlerden bu ayılar farklılık göstermektedir . İşte yukarıda bahsettiğiniz Homo Neanderthal , Homo Erectus , Homo Rudolfensis , Homo Sapiens vb. bir çok insan türü "Homo" cinsine aittir ve tıpkı bu ayılar gibi aynı cinsin , türleridir . Zaten bilimsel isimler bu şekilde verilir . İlk cins , sonra tür . Yani kısacası Homo Erectus , Homo Neanderthal vb. insan türleri (yanlış bir benzetme yapmış olabilirim fakat anlamanıza yardımcı olacaktır umarım) ayılar gibi türlere ayrılmıştır . Benzetmemle ilgili bazı görseller :

Kutup ayısı (Ursus maritimus) aynı zamanda beyaz ayı, ya da deniz ayısı, ayıgiller (Ursidae) familyasından soğuk kuzey kutup bölgesinin karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde yaşayan ayı türüdür.
Kutup ayısı (Ursus maritimus) aynı zamanda beyaz ayı, ya da deniz ayısı, ayıgiller (Ursidae) familyasından soğuk kuzey kutup bölgesinin karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde yaşayan ayı türüdür.
Kutup ayısı (Ursus maritimus)
Bozayı (Ursus arctos), ayıgiller (Ursidae) familyasından Avrasya'nın kuzeyinin büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika'da yaşayan bir ayı türüdür.
Bozayı (Ursus arctos), ayıgiller (Ursidae) familyasından Avrasya'nın kuzeyinin büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika'da yaşayan bir ayı türüdür.
Boz ayı (Ursus arctos)

Asya kara ayısı (Ursus thibetanus), ayıgiller (Ursidae) familyasının Ursus cinsine ait bir türdür ve "Tibet kara ayısı" ya da "Himalaya kara ayısı" olarak da bilinir.
Asya kara ayısı (Ursus thibetanus), ayıgiller (Ursidae) familyasının Ursus cinsine ait bir türdür ve "Tibet kara ayısı" ya da "Himalaya kara ayısı" olarak da bilinir.
Asya kara ayısı (Ursus thibetanus)

Şimdi sıra insan türlerinde , ilk olarak " Homo " cinsinin tanımına bakalım :

 • Homo, modern insanı ve yakın atalarını içeren hominid cinsine verilen ad. Bu tür üyelerinin tarihi günümüzden 2,5 milyon yıl öncesine kadar uzanır.
 • Homo sapiens sapiens (modern insan) dışında bütün türleri yok olmuştur. Modern insanın son akrabası olduğu düşünülen, Homo neanderthalensis olarak da adlandırılan Neandertal insanının yaklaşık 30.000 yıl öncesine kadar yaşadığı bilinmektedir.
 • Homo floresiensis türünün ise 12.000 yıl öncesine kadar var olduğu sanılır .
 • Homo cinsinin kafatasları diğer primatlara görece daha geniştir.

Kol ve bacakları da sürekli dik durma ve iki ayak üstünde yürüme doğrultusunda evrimleşmiştir.

 • Başparmakları ve öteki parmakları, karşılıklı gelebilecek gibi gelişmiştir ve nesneleri kavrama yeteneğine sahiptir.
 • Homo cinsinin, alet kullanma ve alet yapabilme yetenekleri vardır.
 • Homo cinsi, primatlar takımının Hominidae familyasındandır.
 • Soyu tükenmeden yalnız Homo sapiens sapiens alt türü günümüze kadar gelebilmiştir
 • Homo cinsinin ilk örneği kabul edilen Homo habilis'ten sonra, özellikle Neandertal, Homo heidelbergensis, Alageyik Mağarası insanı, Denisova insanı, Pekin Adamı ve Homo sapiens türlerinde beyin büyüklüğü kayda değer oranda genişlemiştir.
Homo habilis, soyu tükenmiş hominid türlerinden biridir. Günümüzden yaklaşık 2.5 ila 1.8 milyon yıl önce Pleistosen'nin başlangıcında yaşamıştır. H. habilis genellikle homo cinsinin ilk örneği kabul edilir. Homo türüne dahil canlılar arasında muhtemelen insana en az benzeyenidir. Kısa boylu, uzun kolludur. Ancak yüzü fazla çıkıntı yapmaz, yani modern insana benzer şekilde basıklaşmaya başlamıştır. Australopithecinenin soyundan geldiğine inanılır. İnsansı maymunlara benzeyen ve h. habilisden daha iri olan homo rudolfensisin ise yakın atalarından olduğu düşünülmektedir. H. habilisin beyni modern insanın beyninin yarısından biraz küçüktür. Buna rağmen fosil kalıntılarının yanında çoğunlukla taş aletlere rastlanır. Daha uzun boylu ve beyni daha gelişmiş olan homo ergasterin de atası olduğu düşünülmektedir. Homo ergaster modern insana oldukça benzeyen homo erectusun atasıdır. Homo habilisin modern insanın doğrudan atası olduğu mevzuu hala tartışmalıdır. Homo habilisten 100 - 200 bin yıl önce australopithecus garhi de taştan aletler yapmıştır (yaklaşık günümüzden 2.6 milyon yıl önce). Homo habilis taştan aletler ve silahlar yapmış olduğu halde avcılıkta torunları kadar usta olduğu söylenemez. Daha çok leş yiyici olduğu, silahları savunmada ve et sıyırmada kullandığı düşünülmektedir. Kendini savunabiliyor olması, daha tehlikeli ortamlarda diğer primatlara oranla hayatta kalmasına daha fazla imkân vermiştir.
Homo habilis, soyu tükenmiş hominid türlerinden biridir. Günümüzden yaklaşık 2.5 ila 1.8 milyon yıl önce Pleistosen'nin başlangıcında yaşamıştır. H. habilis genellikle homo cinsinin ilk örneği kabul edilir. Homo türüne dahil canlılar arasında muhtemelen insana en az benzeyenidir. Kısa boylu, uzun kolludur. Ancak yüzü fazla çıkıntı yapmaz, yani modern insana benzer şekilde basıklaşmaya başlamıştır. Australopithecinenin soyundan geldiğine inanılır. İnsansı maymunlara benzeyen ve h. habilisden daha iri olan homo rudolfensisin ise yakın atalarından olduğu düşünülmektedir. H. habilisin beyni modern insanın beyninin yarısından biraz küçüktür. Buna rağmen fosil kalıntılarının yanında çoğunlukla taş aletlere rastlanır. Daha uzun boylu ve beyni daha gelişmiş olan homo ergasterin de atası olduğu düşünülmektedir. Homo ergaster modern insana oldukça benzeyen homo erectusun atasıdır. Homo habilisin modern insanın doğrudan atası olduğu mevzuu hala tartışmalıdır. Homo habilisten 100 - 200 bin yıl önce australopithecus garhi de taştan aletler yapmıştır (yaklaşık günümüzden 2.6 milyon yıl önce). Homo habilis taştan aletler ve silahlar yapmış olduğu halde avcılıkta torunları kadar usta olduğu söylenemez. Daha çok leş yiyici olduğu, silahları savunmada ve et sıyırmada kullandığı düşünülmektedir. Kendini savunabiliyor olması, daha tehlikeli ortamlarda diğer primatlara oranla hayatta kalmasına daha fazla imkân vermiştir.
Homo Habilis
KNM ER 1813, 1973'te Kenya'nın Koobi Fora bölgesinde Kamoya Kimeu tarafından keşfedilmiş ve 1,9 milyon yaşında olduğu belirlenmiş olan, görece tam bir fosilleşmiş Homo habilis kafatasıdır. Beyin kapasitesinin 510 ml olduğu saptanmıştır ki, bu hacim keşfedilmiş başka bazı erken H. habilis örnek ve formlarınınkinden daha azdır.
KNM ER 1813, 1973'te Kenya'nın Koobi Fora bölgesinde Kamoya Kimeu tarafından keşfedilmiş ve 1,9 milyon yaşında olduğu belirlenmiş olan, görece tam bir fosilleşmiş Homo habilis kafatasıdır. Beyin kapasitesinin 510 ml olduğu saptanmıştır ki, bu hacim keşfedilmiş başka bazı erken H. habilis örnek ve formlarınınkinden daha azdır.
KNM ER 1813
Neandertal ya da Neandertal insanı, günümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış insan türüdür. İkili adlandırmada Homo neanderthalensisdir. Fosilleri muhafaza etmeye müsait kireç taşı mağaralarda yaşadıkları için haklarında en fazla bilgi sahibi olunan ve bunun bir sonucu olarak modern kültürde tipik "mağara adamı" kalıbını yaratan tarih öncesi insan türüdür. Başlığın diğer anlamları için Neandertal (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. Pratik bilgiler: Bilimsel sınıflandırma, Binominal adı … Köken bilimi İlk neandertal fosili Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Neander vadisinde 1856'da bulundu. Bu nedenle Neandertal ismi verildi. Almanca "tal" ve eski Almanca'da "thal" sözcükleri vadi anlamına gelir
Neandertal ya da Neandertal insanı, günümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış insan türüdür. İkili adlandırmada Homo neanderthalensisdir. Fosilleri muhafaza etmeye müsait kireç taşı mağaralarda yaşadıkları için haklarında en fazla bilgi sahibi olunan ve bunun bir sonucu olarak modern kültürde tipik "mağara adamı" kalıbını yaratan tarih öncesi insan türüdür. Başlığın diğer anlamları için Neandertal (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. Pratik bilgiler: Bilimsel sınıflandırma, Binominal adı … Köken bilimi İlk neandertal fosili Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Neander vadisinde 1856'da bulundu. Bu nedenle Neandertal ismi verildi. Almanca "tal" ve eski Almanca'da "thal" sözcükleri vadi anlamına gelir
Neanderthal
Neanderthal
Neanderthal
Neanderthal
Modern insan yani biz Homo Sapiens , Homo denisova ve Homo Neanderthal iskeletleri arasındaki farklar .
Modern insan yani biz Homo Sapiens , Homo denisova ve Homo Neanderthal iskeletleri arasındaki farklar .
İskelet Farkları

Bunlar 1. sorunuzun cevabı için yeterlidir umarım . Şimdi 2. soruya yani "Neden diğer insan türleri öldü ve neden sadece Homo Sapiens yaşadı ?" sorusuna bakalım . Bunun hakkında bir çok fikir vardır . Birkaçını ele alalım :

Irk Karışımı Teorisi

Geçmişteki neandertal popülasyonunun yok olmadığını, homo sapiens'ler ile karıştığını öne süren teoridir. Sapiens'lerin neandertal yerleşim yerlerine yayılınca, iki insan popülasyonunun tamamen birleşene kadar birbirleriyle karıştıklarını, bugünkü avrasyalıların saf sapiens değil, sapiens ve neandertallerin karışımı olduğunu ileri sürer. Teoriye göre doğu asya'ya ulaşan sapiens de benzer şekilde oradaki yerli erectus'la karışmıştır dolayısıyla çinliler ve koreliler sapiens'le erectus'un karışımıdır. Birkaç yıl öncesine kadar bilim dünyası, bu teoriye karşın yerine geçme teorisi'ni kabul ediyordu. ta ki bozulmamış neandertal dna'sına ulaşana dek. bilim insanları neandertal dna'sı ile günümüzdeki insanların dna'sını karşılaştırınca şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Modern avrupa insanı dna'sının yüzde 1 ila 4'ünün neandertal dna'sı olduğu keşfedildi. Çok geçmeden denisovainsanına ait bir dna'nın bulunmasıyla, aborjinlerin yüzde 6'ya yakın bir oranla denisova dna'sına sahip olduğu ortaya konuldu.

Çok ciddi rakamlar olmasa da, bu bulgular neandertal ve denisova topluluklarının az da olsa genlerini sapiens'lere aktardığını göstermektedir. Yine de sapiens'lerin yeryüzündeki tek insan türü olmasına giden süreçte diğer popülasyonların yok oluşunun sebebi kesin olarak bilinememektedir. (Kaynak 1)

Yerine Geçme Teorisi

Irk karışımı teorisi'ne göre, sapiens neandertal topraklarına yayılınca, iki insan nüfusu tamamen birleşene kadar birbirleriyle karıştılar. eğer gerçek buysa, bugünkü avrasyalılar saf sapiens değil, sapiens ve neandertallerin karışımıdır. doğu asya'ya ulaşan sapiens de benzer şekilde oradaki yerli erectus'la karışmıştır. dolayısıyla çinliler ve koreliler sapiens'le erectus'un karışımıdır.

Buna karşılık "yerine geçme teorisi" başka bir kurgu anlatır: uyumsuzluk, tepki ve hatta belki de soykırım. bu teoriye göre sapiens ve diğer insanların farklı anatomileri vardı ve muhtemelen çiftleşme alışkanlıkları hatta vücut kokuları bile farklıydı, dolayısıyla birbirlerine cinsel ilgi duyma ihtimalleri düşüktü. yanı sıra bir neandertal romeo ile sapiens juliet aşık olsalar bile üretken çocuklar yapamazlardı, çünkü iki tür arasındaki genetik uçurum çok büyüktü. bu yüzden iki tür birbirlerinden tamamen ayrışmış olarak var oldular ve neandertaller tamamen ölünce veya öldürülünce genleri de onlarla birlikte yok oldu. bu görüşe göre sapiens diğer türlerle hiç karşılaşmadan onların yerine geçti. eğer gerçek bu şekildeyse günümüzdeki insanların tamamının soyu 70 bin yıl önce güney afrika'ya kadar götürülebilir. bu durumda hepimiz saf sapiensleriz.

Pek çok tartışmanın dayanağı bu konudur. evrim açısından bakarsak 70 bin yıl görece kısa bir zaman dilimidir. eğer yerine geçme teorisi doğruysa, yaşayan tüm insanlar aşağı yukarı aynı genetiğe sahiptir ve aralarındaki ırksal farklılıklar önemsiz kabul edilebilir. ama eğer karışım teorisi doğruysa afrikalılar, avrupalılar ve asyalılar arasında yüz binlerce yıl geriye giden genetik farklılıklar vardır. bu çıkarım siyasi açıdan çok riskli, çünkü saatli bomba gibi patlamaya hazır ırk teorilerine malzeme sağlıyor.(Kaynak 2)

Sonuç olarak geçmişteki atalarımıza ne olduğu hâlâ kesin değil . Umarım yardımcı olabilmişimdir . Biraz uzattıysam , ve bir yanlışım varsa özür dilerim .

2
Teşekkür (2)
Paylaş
2

Kaynaklar

Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın