Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
5

Her şeye anlam kazandıran şey sizce nedir?

Yani bunların nedenine Allah ve ya Tanrı dersek, Spinozanın tanrısına mı inanmış oluruz, yoksa bu da bizim kendi tanrı inancımız mı olur, ve ya bunların her birisinin bilimsel açıklaması var da ateizm daha mı doğru gözüküyor?
738 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
Tüm Reklamları Kapat
3 Cevap
Cevap
ALİ SERT
ALİ SERT
47K UP
Düşünür çok Düşünür

Her şeye anlam kazandıran bizim yani insanların bilinçsel sürecidir. Geçmişten günümüze aktarılan bilim, sanat, kültür ve dil birikimimiz bizim anlam evrenimizi oluşturur. Ben bilgi, görgü ve karakterin evrimsel bir süreçle insanın genleriyle nesilden nesile aktarıldığına inanıyorum. Bakıyorsunuz bilgili, görgülü, medeni birisinin çocukları daha ileri seviyede öyle oluyor. Belki -Allah bilir- atalarımızın geçmişte yaşadığı şeyleri biz bilinç altımızda rüya olarak bile görüyor olabiliriz.

Okumak, düşünmek ve araştırmak ve de yazmak insanın evreni ve içindekileri anlamlandırmasına katkıda bulunur.

Tüm Reklamları Kapat

Bilimsel olarak; bir kelime, görüntü, koku vs'nin bilincimizde çağrıştırdıkları ve bizim ona yüklediğimiz anlamlar birçok araştırmanın konusu olmuştur; ayrıca okunmalı en azından fikir sahibi olunmalıdır.

4
  • Raporla
Cevap
Yasin KAYALAR
Yasin KAYALAR
126K UP
Bilim ve felsefe okuru

Her şeye anlam kazandıran şey bilinçin taa kendisidir. Anlam üreten bir zihne sahip olmamız her şeyi anlamlı kılan yegane şeydir. Peki anlam nedir ve nasıl üretilir diye sorarsak ilk olarak anlam bilgi işleme sürecindeki bütünlüktür. Bu bütünlük olmadan anlam oluşmaz. Örneğin bir pc hiç bir biçimde anlam üretemeyen durumdadır. Yani PC de yazılım yolu ile bilgi tanıma ve tanımlaması gerçekte tek tek veri işleme süreci ile olurken bizlerin anlam üreten ve bütünsel veri işleyebilen zihinlerimizin ürettiği yazılım kodları sayesinde bu makineler bize anlamlı bilgi oluşturarak bunları üretme amaçlarımıza hizmet ederler. Yazılım kodları esasen bir kod şeması içerir. Bu şemayı oluşturabilmek için ise dediğim gibi sizin anlam üretmeye elverişli bütünsel veri işleyen bir durumda olarak bilinçli olmanız gerekir. PC 'nin kendisi için ise ürettiği ve çıktı olarak sunduğu bilginin hiç bir anlamlı durumu yoktur.

Yine bir PC'deki yazılım yani kodlama şeması determinist bir durumdadır. Makine işlemlerinde ya 1 sonucunu verir veya 0 sonucunu. Yani makine için temelde 1 'işlem yap' 0 ise 'işlem yapma' anlamını taşır. Bu 1 yani işlem yapın makine devrelerindeki (donanımdaki) durumu ise elektron transferi yap yani biraz daha açarsak elektriği ilet diğer işlem yapma durumunda ise elektron transferi yapma yani elektriği devrelerde iletme olarak gerçekleşir. Bu determinist süreç ise makinenin kararsız kalamaması demektir. Makine kararsız kalırsa artık sistem veri üretemez ve makine enerjisi bitene kadar veya bozulana kadar duramaz demektir. Görüldüğü üzere makineler determinist bir kodlama süreci ile işlem yaparlar.

Tüm Reklamları Kapat

Burada şunu da özellikle vurgulamak gerekir ki bilincin yani benlik bütünlüğünün nasıl var olduğu, beynin bunu nasıl oluşturduğu hala beyinle ilgili bilinçle ilgili çözülememiş en önemli konulardan biridir. Çünkü bilgi bütünlüğü bilinç deneyiminde parçalanamaz bir bütünlük halindedir. Parçalandığında anlamını kaybeden bütünlük durumunda ise 'indirgenemez bütünlük' geçerlidir ve aynı şekilde bütün parçalardan daha fazlasıdır ilkesi de geçerlidir. (Örneğin uçak uçar ama parçaları uçamaz gibi. Bunu bilinç bütünlüğüne uygular isek nöronlar tek tek şuursuzdur ama sizin şuurunuz vardır. Bu nedenle şuur bütünlüğünüz parçalanamaz bir durumdadır. Materyalist felsefenin açıkladığım bu nedenlerle indirgemeci yaklaşımı hiç bir biçimde evrenin anlaşılması için yeterli değildir. Ancak felsefi tercihlerle bu durum ısrarla savunulmaya devam edilmektedir. Çünkü evreni indirgemeci biçimde ele alanlar için ne anlamın ne kendi varlıklarının ne de herhangi bir bilgi türünün gerçekte hiç bir anlamı yoktur. ) Devam edersek Beyindeki bu sürecin arka planında beyinde bir pc'dekine benzer biçimde tek tek veri işleme süreci gibi duran (nöron hücrelerinde gerilim farkında dayalı elektrik iletim süreci ile oluşan iyon transfer süreçlerine dayalı işlemler) işlemlerde bu bütünlüğün nasıl var olduğu gizemini korumaktadır. Veri bütünlüğünü sağlayan şey beyindeki bütünsel bir devre durumuna mı dayanıyor. Ancak bu ihtimalde kendisi de en nihayetinde bir devre olan bu bölgenin beynin diğer kısımlarında oluşan veriyi nasıl kavradığı ve farkında vardığı sorunu çok daha büyük bir sorun olarak karşımızdadır. Böyle bir olasılık da bütünlüğü sağlayan devrelere beynin diğer bölgelerinin işlediği verinin aktarılması gibi bir durum gerekir. Peki örneğin gördüğümüzde gören şey beyindeki devreler mi. Görmek evrende ışıkla etkileşime girmek demektir. Bu durumda biz devreler isek devrelerde oluşan görüntüye dönüşüyor olmamız gerekmez mi. Çünkü devreler biz isek o zaman biz devrelerde oluşan veriye (o an) dönüşmek durumundayız. Yok eğer devreler biz değilsek biz gerçekte neyiz???. Düşünün bir kez görme merkezinde oluşan görüntüleri nasıl görüyoruz. Biz bu görme merkezindeki devreler isek burada oluşan görüntüler o an biziz demektir. (Veya o an ona dönüştük demektir) Yani anlık biçimde burada işlenen veri ney ise bizde o an oyuz yani o veriye dönüştük demektir. Bilinçteki tüm görme, duyma ve hatta hayal etme deneyimleri eğer biz devrelerden ibaret isek zorunlu olarak bilinç deneyimi bu duruma dönüşür. Çünkü burada devrelerle ve devrelerde işlenen veri ile biz arasında tabiri caiz ise ayrılık gayrılık kalmaz böylece mesele de çözülmüş olur. O halde bilinç kendi veri işleme biçimine bağlı olarak neyi görüp duyuyor veya hayal ediyorsa yada düşünüyor ise ona dönüşen bir bilgi veya etkileşim hali midir.??? Eğer böyle ise biz herşeyiz veya herşeye dönüşebiliriz veya olan dönüşüyoruz demektir. Bu halde Biz gördüğümüz sırada ve anda mavi rengin taa kendisiyiz demektir. Çünkü bizim kendimizin bilinç deneyiminde algıladığımız gerçeklik biçiminden başka bir durumumuz veya varlığımız yoktur demektir. O an neyi görüp neyi duyuyor neyi hayal ediyor isek biz oyuz veya ona bilinç deneyimi (qualia) olarak dönüştük demektir. Peki bilinç bu denklemin neresindedir diye sorarsak bilinç ise dönüştüğümüz (mesela gördüğümüz) herhangi bir şeyin bu durumda farkında olma halidir.

Peki bizim devreler olmamız dışındaki diğer ihtimal nedir. Bu ihtimal ise bizim devrelerden ibaret olmadığımız ihtimalidir ki bu ihtimal öncekinden çok daha 'karışık'tır. Bu ihtimale burada daha fazla uzatmamak adına girmiyorum.

Kısacası anlam biziz anlamın taa kendisiyiz, anlam veren biziz. Bu her iki yönde de geçerli. İnkar veya inanç için de bu durum geçerli. Çünkü biz neyi düşünürsek ona dönüşürüz ve 'O' oluruz. Bu sonsuz potansiyel bilinçte vardır. Anlamı kabul edersek anlamlı, anlamsızlığı kabul edersek anlamsız oluruz ve de bunu yaşarız. Bilinçlerimizin bu potansiyelini görüp kendi gerçekliğimizi yaratmanın ne kadar önemli olduğunun farkında olursak ve dinlerin iddia ettiği gibi bir başka yaşam biçimi bu hayatımızdan sonra eğer var ise işte bu yarattığımız gerçekliğe göre yeniden var oluş bulacağımız gibi bir olasılığı göz önünde bulundurmanın böyle bir düşünce biçiminde ne kadar ciddi ve önemli bir olasılık olduğunu anlarız. Bize inkar etmek veya inanmak (kabul etmek) için her ikisi için sonsuz (indeterminist yani nedenlerden ve sonuçlardan bağımsız düşünebilen) bir bilinç gerekir. Ancak bu şekilde dış dünyada var olan gerçeklikteki bizi inanca da inkara da götüren sebeplerden bağımsızlaşıp tercihte bulunabilelim ve kendi gerçekliğimizi yaşayabilelim. Unutmamak gerekir ki yaratıcı gerçekten varsa kendisinin inkar edilmesini de dilemiş olarak hem inancı sağlayan hem inkarı sağlayan nedenleri evrene serpiştirmiş olacaktır. Çünkü başka türlü seçim insana kalamaz ve seçimden de bahsedilemez. İnsanın seçim yapabilmesi için ise bilinç deneyiminin kendi gerçekliğini yaratacak şekilde (evrenin sunduğu imgeler çerçevesinde) sonsuz bir indeterminizm içinde bulunması ve dış dünyadaki gerçeklik (sebep sonuç süreci de dahil) ne olursa olsun ondan ayrıksı olabilmesi ve düşünebilmesi (yani buna gerçeklikten düşünsel olarak bir nevi kopuş diyebiliriz) gerekir.

2
  • Raporla
Cevap
paradox olog
paradox olog
10K UP
Matematik Öğretmeniyim

herşeye anlam yükleyen biziz. herkesin yüklediği anlam farklı olabilir.mesela ben ateizmi mantıksız bulurum çunku en azından bir dine inanırsan bunun sana faydası olabilir olumden sonraki yaşam varsa orda rahat edebilirsin ateist buna inanmaz ve bu faydadan vazgeçer halbuki buna inanıp faydamıza yonelik dusunmek daha çıkarcı ve daha mantıklı geliyor bana çunku en azından oyle bişey olabilir ve eger varsa benim faydama olucak ve ateizmin hiçbir faydası yok ama bunları dusunerek inanırsak ne kadar dogru olur hiç bilmiyorum

2
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.