Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Anonim
Anonim Üye
3

Evrimsel süreçte neden sadece insanlar bu kadar zeki ve akıllı?

Evrim Ağacının makalesini okudum ama pek anlamadım. Diğer canlılarda bu kadar zeki olan var mıydı? O halde bunlar hangi canlılar yada türlerde oldu?
7,349 görüntülenme
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
9 Cevap

Makalenin neyini anlamadığınızı anlayamadım. Sorduğunuz soruların her birine makalede doğrudan cevap veriliyor. Makaleden birebir kopyalıyorum.

Evrimsel süreçte neden sadece insanlar bu kadar zeki ve akıllı?

Sorularımıza cevap verebilmek için ilk olarak beynimizin gelişmesinin pek çok çevresel ve genetik etmene bağlı olduğunu anlamamız gerekir. Bunları ve bunların aralarındaki ilişkileri anlayabilmek için ise, insanın geçirdiği evrim yolunu incelememiz gerekmektedir. (...)

Şimdi, öncelikle insanın neden yüksek bir zeka düzeyine erişebildiğini açıklamadan önce, diğerlerinin neden erişemediğini açıklayalım:

Tüm Reklamları Kapat

Beyin, şimdiye kadar evrimsel süreçte gördüğümüz ve bildiğimiz en pahalı organdır. Bu pahası, sadece harcadığı enerji sebebiyle değildir (en başta o olsa da). Beyin, canlıların aldıkları günlük enerjinin genellikle 5'te 1'ine yakınını tüketir; ancak bunun haricinde, beyni korumak çok zor bir iştir. Nöronlar ağı, sert bir yapıdan oluşmamaktadır ve kolayca hasar görebilmektedirler. Bütün vücudu kontrol eden yapıyı bir arada tutmak iyi bir şey gibi gelebilir kulağa; ancak bu kadar önemli bir organa sahip olmanın çok ciddi bir dezavantajı da vardır: avcıların bu organın varlığını bilmesi ve ona yönelik saldırılar geliştirmesi. Beyne sahip olan bir canlı, aynı zamanda onu korumak için yöntemler evrimleştirmek durumundadır. Bu, aşırı masraflı bir iştir. Kafatası dediğimiz kemik, son derece sert bir yapıdır ve öyle olmalıdır da. Beyin ve kafatasının kütlesi, genellikle canlı için büyük bir yüktür. Üstelik bütün duyu organlarının burada toplanması, bütün kontrol mekanizmalarının burada olması, bu organı, dediğimiz gibi açık hedef haline getirmektedir. Bunlar yetmezmiş gibi, yapılardaki merkezileşmenin enerji tasarrufu açısından faydasından ötürü (yani bir organa sahip olmak, dağınık hücrelere sahip olmaya göre enerji açısından daha tasarrufludur), duyu organlarına ait bütün sinirler de beyinde toplanmaktadır ve hatta bu duyu organları da, beyne yakın bölgelerde bulunur; bu sayede iletişim hızı arttırılır. Dolayısıyla, duyu organlarını kullanarak yeni bir ortama girecek olan hayvan, beynini de ortaya koyarak riske atmaktadır.

Beyin vücudumuzun kütlece sadece %2'sini oluştursa da, tüm enerjimizin %20'sini tüketir.
Beyin vücudumuzun kütlece sadece %2'sini oluştursa da, tüm enerjimizin %20'sini tüketir.
Empty Stress

Tüm bunlar ve pek çok daha fazlası, beyni son derece masraflı ve riskli bir organ haline getirmektedir. Dolayısıyla beyin, evrimin çok net bir takas ilkesi (trade-off) örneğidir. Büyük beyin iyidir, çok daha fazla fonksiyonel işlem yapabilmemizi sağlar, dolayısıyla zekanın, düşüncenin, duyguların evrimleşebilmesine yol açar; ancak öte yandan çok masraflıdır, besin tüketiminin çok daha fazla olmasına sebep olur, ölme riskini çok daha arttırır ve beyinde meydana gelebilecek hasarlar canlıya çok daha fazla zarar verebilir. Bu sebeple doğada asla ihtiyaçtan fazla işleve sahip bir beyne rastlamak mümkün değildir. Gördüğümüz "ortalamadan büyük olan" beyinlerin tamamı, iyi bir sebeple evrimleşmiştir ve yukarıdaki grafiklerden görebileceğiniz gibi genellikle ortalamayı pek aşmaz. Sadece bazı spesifik türlerde bu beyin evriminin ciddi anlamda ileri boyutlara vardığını görürüz ki işte asıl incelediğimiz soru da budur. Neden bazı hayvanlarca (özellikle de insanda) bu kadar masraflı bir organ bu kadar şiddetli bir şekilde desteklenmiş ve evrimsel süreçte oluşmuştur? Hangi şartlar bu evrimin önünü açmıştır?

(...)

6 Temel Neden: Hangi Koşullar/Faktörler İnsanın Beyin Evrimini Mümkün Kılmıştır?

Yukarıda açıkladığımız gibi, hiçbir canlı, ihtiyacından fazla beyne sahip değildir. Elbette çevre şartları değiştikçe, var olan çeşitlilik içerisinde en uyumlu beyin yapısına (ve zeka miktarına) sahip olanlar hayatta kalacak ve üreyecek, gelecek nesiller de kaçınılmaz olarak bu uyumlu bireylerden daha fazla sayıda bulunduracaktır; dolayısıyla tür evrimleşecektir. Ancak hiçbir canlı, "sırf yedekte bulunsun" diye o anda bulunduğu evrimsel konumun gerekliliğinden daha fazla miktarda beyne veya zekaya sahip olamaz. Böyle bir beyin, evrimin takas ilkelerinden ötürü evrimleşmez de... Elbette sözünü ettiğimiz popülasyonlar ve türlerdir. Yani türün ortalama zekasının, türün ortalama ihtiyaçlarından fazla olamayacağı anlatılmaktadır. Yoksa popülasyon içerisinde tekil bireylerin beyin ve zeka yapısı diğerlerinden üstün ya da düşük olabilir. Bu, evrimin ilk basamağı, yani çeşitliliktir (varyasyon). Ancak evrimsel değişim, birey bazında değil, popülasyon (ve dolayısıyla ortalama) bazında incelenir.

Tüm Reklamları Kapat

Öyleyse, insan bu kadar ileri bir beyne sahip olabildiğine göre, böyle bir beyin ve zekaya evrimsel geçmişinde herhangi bir zaman aralığında ihtiyaç duymuş olmalıdır. İşte bilimsel yöntemlerle konu incelendiğinde, bu ihtiyaçların nelerden kaynaklandığı, yani insanın evrimsel sürecin pahalılıktan ötürü engellediği beyin büyümesini nasıl aştığını görebilmekteyiz. Aramamız gereken şudur: İnsan, öyle bir süreçten geçmiş olmalı ki, büyük beynin getirdiği faydalar, zararlardan fazla olmalıdır. Böylece takas ilkesinin temel koşulu sağlanmış olur ve beyin süreç içerisinde, milyonlarca yılda evrimleşebilir.

İşte bu noktada karşımıza beynin evrimleşebilmesine izin veren, hatta bunu zorlayan, birbirinden ayrılamaz ve bir arada bulunmak zorunda olan en az altı neden çıkmaktadır:

 1. El-Göz Koordinasyonu
 2. Karşıt Başparmak
 3. İletişim Becerileri (Sosyal Yaşantı)
 4. İki Ayak Üzerinde Duruş (Bipedalizm)
 5. Cinsel Seçilim
 6. Et Tabanlı Diyete Geçiş

(Devamını ve bu maddelerin her birinin önemini yazıdan okuyabilirsiniz.)

Diğer canlılarda bu kadar zeki olan var mıydı?

Görülebileceği gibi, yukarıda sayılan altı faktör, teker teker ya da ikili üçlü gruplar halinde başka canlılarda da bulunabilir. Hatta yeterince incelenirse, belki altı faktörün de bir arada bulunduğu canlılar görülebilir (çok çok nadir de olsa). Ancak tekrar hatırlatılması gereken nokta şudur: bu altı faktörün olması, her zaman yeterli değildir. Çünkü ilk olarak, bu sayılanlardan çok daha fazlası, belki daha ikincil faktörler olarak insan evrimine etki etmiştir. İkincisi, bunların zamansal sırası da önem arz eder. Örneğin insan evriminde orman yaşantısından savanalara inmek çok önemli bir basamaktır ve çok ciddi çevresel değişim, dolayısıyla çevresel baskılar getirir. Böylesine bir değişimin, yukarıdaki faktörlerin etkisi altında sağlanması, matematiksel olarak nadir gerçekleşecek bir durumdur. Bu, insanda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla insanın zekası evrimleşmiştir. Diğer hayvanlarda diğer kombinasyonlar, bizde hiç var olmayan çevresel baskılarla birlikte etki etmiştir ve o hayvanları ayırt edici özellikler evrimleşmiştir. Her tür, kendi evrimsel geçmişi içerisinde değerlendirilmelidir.

Yine de birkaç tür üzerinden giderek bu faktörlerin gerçekten de beynin evrimine katkı sağladığını görebiliriz. İlk örneğimiz en yakın yaşayan kuzenlerimiz, yani şempanzelerden gelsin:

(Örnekleri ve her birinin tek tek analizini yazıdan okuyabilirsiniz.)

Eğer makalede cevaplanmayan bir sorunuz varsa ayrıca başlık açabilirsiniz. Eğer makaleyi anlamadıysanız, tam olarak anlamadığınız kısımları sorunuz veya yeniden okuyunuz. Sevgiler.

2,150 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. İnsan Zekasının Evrimi: Neden Sadece İnsanın Beyni Bu Kadar Evrimleşmiştir?. (8 Şubat 2020). Alındığı Tarih: 8 Şubat 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
Bu cevabın içeriği ve doğruluğu, Evrim Ağacı editörleri tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.
11
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tunç Taylan
Tunç Taylan
13K UP
Yazımlıcı, Mühendis

Ortalamada primatlar, en zeki canlı grubu; biz de onlara dahiliz. Normalde paralel evrim sonucu benzer özellikler, çok farklı canlılarda ortaya çıkabiliyor (ahtapotların gözüyle omurgalılıarın gözü, kanatlar, avcı anatomisi (keseli kurt, köpek) vs.). Karga, yunus, mirket, ahtapot gibi primat olmayan çok zeki türler de var. Ancak genel amaçlı (aşırı özelleşmemiş) anatomisi olanlar daha avantajlı konumda. Çoğu kara omurgalısı dört ayak üzerinde hareket ettiği için, ön uzuvlarını alet kullanmak üzere uyarlayabilenler, ağaçlarda dallara başparmaklarıyla tutuman primatlar oldu. Diğerlerininki yürümek, kazmak, uçmak gibi işlerde kullanılan pençe ve kanat gibi yapılara dönüştü. Kargalar, gagalarıyla sınırlı mesela.

Kuraklık sonucu yerde daha çok zaman geçrimeye başlayan hominidler, ellerini yiyecek bulmak ve avlanmak için kullanmaya başladılar.

Dik yürümeleri sonucunda boyun kasları, daha büyük beyinlere izin verecek şekilde değişti. Kılların kaybı ve ter bezlerinin artması, uzun süre yürümeyi ve beyni soğutmayı mümkün kıldı. Et, ek enerji sağladı, pişmiş gıda ise beslenme verimini arttırdı. Yerde yatmak, uyku kalitesini arttırdı. Böylece beyin kapasitemiz aşamalı olarak arttı (başlangıçta da meyve ve avcıları hızlı tespit edebilen gelişmiş görme yeteği edindik).

Tüm Reklamları Kapat

Bebek beyni yapımının gebelik sırasında çok enerji tüketmesi nedeniyle anne bedeni, giderek daha çaresiz - zar zor akciğerleri gelişen - bir yavru doğurmak zorunda kaldı (gebelik süresinde ciddi bir uzama veya kısalma yok diğer büyük maymunlara göre). Bu da daha sıkı sosyal gruplar halinde yaşamak yönünde baskı oluşturdu. Topluluğa uyumluluk, eşe sadakat, yüz ifadesine duyarlılık (kaş ve mimiklerin evrimi) gibi özellikler, bir nevi kendi kendimizi evcilleştirme sürecimizin parçası.

Bu esnada FOXP2 geni üzerindeki bir mutasyon, konuşma ve dil yeteneği geliştirmemizi sağladı. Sembolik düşünme, başkalarını bilgi kaynağı olarak görmek (bkz. theory of mind), sembollerin gerçek nesnelerin yerine kullanılması, jest ve basit seslere dayanan ilk diller, soru sorma yeteneği (sadece insanlarda var), organize inanç/din, ritüeller, kültür, topluluklar arası ticaret, evlilik/çiftleşme, bilgi alışverişi vs. vs. derken, birkaç farklı insan türünden sadece homo sapiens baskın çıktı ve her bölgeye adapte oldu. Kurtlardan başlayarak, hayvanları evcilleştirerek, onların enerjisini kullanmaya başladı. Gerisi malum :)

832 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Timing Of Childbirth Evolved To Match Women’s Energy Limits. (8 Şubat 2020). Alındığı Tarih: 8 Şubat 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 2. Yazar Yok. Humans Evolved To Get Better Sleep In Less Time. (8 Şubat 2020). Alındığı Tarih: 8 Şubat 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 3. Yazar Yok. Human Language May Have Evolved To Help Our Ancestors Make Tools . (8 Şubat 2020). Alındığı Tarih: 8 Şubat 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
4
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Ufuk Derin
Öğrenci-Okur
Orijinal Soru: İnsanların beyni neden bu kadar gelişti?

Doğada sadece kaslı olmak gibi bir özellik avantajlı değildir. Avantajlar, o türün kendi genetik altyapısı, oluşan çevresel baskılar ve tarihsel geçmişi çerçevesinde şekillenir.

Hiçbir canlı, ihtiyacından fazla beyne sahip değildir. Elbette çevre şartları değiştikçe, var olan çeşitlilik içerisinde en uyumlu beyin yapısına (ve zeka miktarına) sahip olanlar hayatta kalacak ve üreyecek, gelecek nesiller de kaçınılmaz olarak bu uyumlu bireylerden daha fazla sayıda bulunduracaktır; dolayısıyla tür evrimleşecektir.

Öyleyse, insan bu kadar ileri bir beyne sahip olabildiğine göre, böyle bir beyin ve zekaya evrimsel geçmişinde herhangi bir zaman aralığında ihtiyaç duymuş olmalıdır. İşte bilimsel yöntemlerle konu incelendiğinde, bu ihtiyaçların nelerden kaynaklandığı, yani insanın evrimsel sürecin pahalılıktan ötürü engellediği beyin büyümesini nasıl aştığını görebilmekteyiz. Aramamız gereken şudur: İnsan, öyle bir süreçten geçmiş olmalı ki, büyük beynin getirdiği faydalar, zararlardan fazla olmalıdır. Böylece takas ilkesinin temel koşulu sağlanmış olur ve beyin süreç içerisinde, milyonlarca yılda evrimleşebilir.

Tüm Reklamları Kapat

İşte bu noktada karşımıza beynin evrimleşebilmesine izin veren, hatta bunu zorlayan, birbirinden ayrılamaz ve bir arada bulunmak zorunda olan en az altı neden çıkmaktadır:

El-Göz Koordinasyonu

Karşıt Başparmak

İletişim Becerileri (Sosyal Yaşantı)

Tüm Reklamları Kapat

İki Ayak Üzerinde Duruş (Bipedalizm)

Cinsel Seçilim

Et Tabanlı Diyete Geçiş

Burada tekrar etmemiz gereken nokta, insanın zekasının evrimleşebilmesi için bunların bir arada ya da çok dar aralıklarla üst üste çevresel koşul olarak bulunmuş olmasının gerekliliğidir.

Bu altı faktörün olması, her zaman yeterli değildir. Çünkü ilk olarak, bu sayılanlardan çok daha fazlası, belki daha ikincil faktörler olarak insan evrimine etki etmiştir. İkincisi, bunların zamansal sırası da önem arz eder. Örneğin insan evriminde orman yaşantısından savanalara inmek çok önemli bir basamaktır ve çok ciddi çevresel değişim, dolayısıyla çevresel baskılar getirir. Böylesine bir değişimin, yukarıdaki faktörlerin etkisi altında sağlanması, matematiksel olarak nadir gerçekleşecek bir durumdur. Bu, insanda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla insanın zekası evrimleşmiştir. Diğer hayvanlarda diğer kombinasyonlar, bizde hiç var olmayan çevresel baskılarla birlikte etki etmiştir ve o hayvanları ayırt edici özellikler evrimleşmiştir. Her tür, kendi evrimsel geçmişi içerisinde değerlendirilmelidir.

Kaynakta her bir faktörün detaylı analizini bulabilirsiniz.

559 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Ç. M. Bakırcı. İnsan Zekasının Evrimi: Neden Sadece İnsanın Beyni Bu Kadar Evrimleşmiştir?. (21 Nisan 2011). Alındığı Tarih: 23 Ekim 2020. Alındığı Yer: Evrim Ağacı | Arşiv Bağlantısı
6
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
İlhan Taşlı
Jeomorfolog
Orijinal Soru: Biz insansı da olsa hayvansak neden diğer hayvanlardan daha akıllıyız?

Memeli türler içerisinde en zeki canlılar bizleriz. Şimdi olaya biraz tersinden bakalım. Pek çok memeliye göre, neredeyse en yavaş koşan, hassas burna sahip olamayan, kulakları pek çok memeliye göre en az duyan, gözleri çok iyi renk ayırt etme dışında vasat sayılan (çoğu memelinin gece görüşünün bizden iyi olduğunu hatırlatmak isterim), bir türüz. Avlanmak için pençelerimizin ve çok güçlü, kocaman çenelerimizin olmadığını da belirtmek gerekir. Günümüzde yağmur ormanlarına uyum sağlamış bize en yakın akrabamız olan şempanze ve maymun türlerinin de bizden çok farklı bir yanları yok.

Yaklaşık 10 milyon yıl önce yaşanan iklim değişikliği pek çok yağmur ormanının ve bitki türlerinin zarar görmesine neden oldu, özellikle bu dönemde, çevre şartları değişen primat türlerinden, Hominina (iki ayak üzerinde yürüyen insansıların) türlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu türlerin değişen şartlara uyum sağlaması için tek bir silahı vardı. Akıllarını kullanmak ve avlanmak için alet yapmak. Bu o kadarda kolay bir şey değildi elbette, pek çoğu doğal seçilim ile yok oldu veya başka daha gelişmiş üyelere doğru evrildi. Sonuç olarak; bu türlerin hayatta kalabilmek için tek bir şansları vardı, ve bunu sadece Homo Saphiens başarabildi.

Tüm Reklamları Kapat

3
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Yusuf 266
Yusuf 266
34K UP
Araştıran Birisi
Orijinal Soru: Neden sadece insanda zeka bu kadar gelişti?

Evrimin işleyişi ile alakalı bir durum. Canlılar ortam şartlarına göre evrimleşirler. Eğer bir canlının daha zeki olması onu bulunduğu ortam şartlarında daha kolay hayatta kalmasını ve üremesini sağlamıyorsa zeka gereksiz bir özelliktir hatta fazladan enerji harcadığı için dezavantaj bile olabilir. Ama bir canlının zeki olması onun hayatta kalma şansını ve üreme şansını arttırıyorsa nesiller geçtikçe daha zeki olmaya evrimleşmesi beklenir. İnsan evriminde de bu var insanlar kendisinden çok daha güçlü yırtıcı hayvanların olduğu zor ortam şartlarına göre evrimleşti böyle bir ortamda ya güçlü olmalısınız yada zeki. Diğer hayvanlar insanlar kadar zeki değiller çünkü insanlar kadar zeki olmaları onlara avantaj sağlamıyor. Zeki olmak nasıl avantajsız olabilir ki diye düşünebilirsiniz ama baştada dediğim gibi canlıların hayatta kalma ve üreme şansını belirleyen şey uzaya roket fırlatacak kadar zeki olmaları değil bulundukları ortam şartlarına en uygun özelliklere sahip olmalarıdır. Tabiki gelecekte diğer hayvanlarında insanlar kadar zeki olmayacağının garantisi yok ancak muhtemelen bunu görecek kadar uzun yaşamayacağız. Kısaca açıklamaya çalıştım kaynak kısmına bu konu hakkında çok daha fazla detayın bulunduğu uzun bir makale bırakacağım.

187 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Ç. M. Bakırcı. İnsan Zekasının Evrimi: Neden Sadece İnsanın Beyni Bu Kadar Evrimleşmiştir?. (21 Nisan 2011). Alındığı Tarih: 3 Eylül 2021. Alındığı Yer: Evrim Ağacı | Arşiv Bağlantısı
2
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close