Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Anonim
Anonim Üye
2

Evrim Termodinamiğin 2. Yasasına zıt düşer mi?

Termodinamiğin 2. yasası evrendeki her olayın düzenli ve karmaşıktan düzensiz ve basite doğru gitmesidir.Ama Evrim tam tersine yaşamın başlangıçta basit sonradan seçilimler yoluyla karmaşığa doğru giden bir grafiğinin olduğunu iddia ediyor.
663 görüntülenme
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
5 Cevap
Enes Aydoğan
Kimya meraklısı

Termodinamiğin 2. yasası ve evrim zıtlığı daha önce de tartışılmış bir konudur.Hatta bu tartışmalardan sonra bazı kaynaklar ''Yaşamın Gerekleri'' başlıklı yaklaşık 100 kadar maddenin içine ''Entropiye karşı gelen'' ifadesini dahi eklemişlerdir.

Ancak bu düşüncenin temelinde bir kavram karmaşası yatar.

Tüm Reklamları Kapat

"Kapalı bir sistemin entropisi (düzensizliği) asla azalamaz; her zaman artmak zorundadır." 

Yaşam kapalı bir sistem değildir.Örneğin yeni doğan bir bebeğin kullanabileceği enerji o bebeğin büyüdüğünde oluşan bireyin kullanabileceği enerjiden azdır.Yani bebek dışardan enerji almış ve entropiye karşı koymuştur.

0
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Barbaros Ümit Değerli
Bilime ilgili biri
Orijinal Soru: Termodinamiğin 2. yasasına göre evrim yanlış mıdır?

Termodinamiğin 2. yasası yalnızca kapalı sistemler için geçerlidir. Ancak Dünya dışarıdan(Güneş) enerji alan, yani açık bir sistemdir. O sebeple evrim ile termodinamik arasında bir zıtlık durumu yoktur.

Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
5
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
sivasli Istari
Lise öğrencisi
Orijinal Soru: Evrim termodinamiğin 2. yasası ile çelişir mi?

Burada demek istediği soru olarak, evrende ki her şey düzensizliğe gider ama evrim düzenliliğe gider diyor o yüzden evrim hipotezi yalandır.. Evrim Entropi ile ters düşmez Entropi iki sisteme ayrılır; İlki, kapalı sistemlerde entropinin, yani düzensizliğin daima artmak zorunda olduğu gerçeğidir. Termodinamiğin ikinci yasası bunu söyler. Açık sistemlerde ise entropi artışına dışarıdan enerji alarak karşı koymak mümkündür. Yani entropi ile enerji arasındaki ilişki iyi anlaşılmalıdır: Entropinin mutlak suretle artması gerektiği sistemler, dışarıdan enerji veya kütle akışı olmayan sistemlerdir. Şimdi sen açık bir sistemsin dışarıdan enerji alıyorsun ve açık sistem olarak hayatına devam ediyorsun ama ne zaman öldüğünde sen artık kapalı bir sistem oluyorsun. Bunu sormana bile gerek yok siteye bakarsan zaten "Evrim geniş manada; zaman içinde vuku bulan basitten yüksek yapılı canlılara doğru yüksek seviyede bir organi­zasyonu netice veren bir işlem olarak tarif edilir" diyorlar daha evrimin ne olduğunu bilmiyorlar bununla ilgili güya ters düşer diyorlar."So­nuç olarak; toz parçacıklarının insana evrimleştiğine inanıl­maktadır" olarak da ekliyorlar, evrimi 10 dakika bile araştıran insan bunun olmadığını evrimin insana gitmek gibi bir sonucu olmadığını bilir.

Dediğim gibi şimdi sen açık bir sistemsin dışarıdan enerji alıyorsun ve açık sistem olarak hayatına devam ediyorsun ama ne zaman öldüğünde sen artık kapalı bir sistem oluyorsun. Canlılar, aslında Termodinamiğin İkinci Yasası'nı zaten ihlal etmemektedirler: çünkü canlılar, etraflarını sürekli düzensiz hale getirerek, kendi düzenlerini korumaktadırlar. Bir aslanın avlanması ve sonunda, düzenli haldeki avını parçalaması, bir bakterinin etraftaki düzenli şeker moleküllerini parçalayarak (düzensiz hale getirerek) kendi düzenini koruması, bunun birkaç örneğidir. Kısaca canlılar, ölüm adını verdiğimiz çevre ile mutlak denge haline ulaşmamak için, sürekli olarak dengesizlik yaratmaktadırlar. Bu dengesizlik sayesinde, ömürleri boyunca düzenlerini geçici olarak koruyabilirler. Bu süreçte de üreyerek, varlıklarını genetik bir biçimde sürdürülebilir kılmayı hedeflerler. Eğer canlıların hiçbiri ölmeseydi yane düzensiz bir sistem olmasaydı evet ters düşerdi ama bir bütün olarak hatta spesifik olarak sadece insanoğlunu ele al hepsi eninde sonunda öldüğünden yane düzensiz olduğundan çelişki olmuyor. Yazıyı yazan arkadaş bırak evrimi termodinamiğin ikinci yasasını bile anlamamış ki böyle bir yazı yazıp insanları kandırıyor, ne diyeyim.

Tüm Reklamları Kapat

230 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Evrim Ağacı. (4 Temmuz 2020). Alındığı Tarih: 4 Temmuz 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
5
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Ufuk Derin
Öğrenci-Okur
Orijinal Soru: Evrim termodinamiğin 2. yasası ile çelişir mi?

İzole bir sistemde entropi her zaman artar ama neredeyse hiçbir şey izole bir sistem değil. Kütle ve enerji girişi var. Örneğin fiziğin üstüne kurulan kimya. Atomlar bağ kurar, etkileşir ve daha düzenli hale gelir, bu etkileşimler birikimli olduğu için ve bu kimyasallar kendi kopyalarını üretmekte daha başarılı. Onlar "hayatta kalıyor" ve kimyasal tepkimeler Dünya gibi açık sistemlerde daha karmaşık yapıları oluşturuyor. Bunlar cansızlıktan canlılığın oluşmasını ve biyolojiyi de mümkün kılan süreçler. Aynı termodinamik yasaları evrime de etki ediyor.

Bir düşünün. Zaman her zaman tahribat yapıyorsa bir zigottan insan oluşmasını da bekleyemezdiniz. Evrimin entropi ile çeliştiğini söyleyenler, aslında bebeğin yetişkin olması ve üremesinin de entropiye karşı olduğunu iddia ediyor. Tabii ki yanlış. Evrimi ilgilendiren kısım da bu. Bebek büyüyecek, yetişkin olacak ve üreyecek ve evrim için burada bitecek olay. Çünkü üreyince kalıtsal çeşitliliğini aktarmış oluyorsunuz. Ayrıca crossing-over ile de çeşitlilik pekiştirilmiş oluyor. Bu bütün popülasyonda olduğu için geniş bir çeşitlilik var. Sonra bu oluşan çeşitlilikte çevresel koşullarda daha avantajlı olanalar hayatta kalıp onlar da genlerini gelecek nesle aktarıyor ve popülasyon entropiye karşı koymuş oluyor.

Tüm Reklamları Kapat

Siz bebeklikten başlayıp ölene kadar besin alarak entropiye karşı koyarak vücut bütünlüğünüzü koruyorsunuz. Yani burada enerji girişi önemli. Yani açık sistemsiniz. Ölüm de zaten entropiye yenik düşmek olarak görülebilir. Artık enerji alarak vücut bütünlüğünüzü koruyamıyorsunuz. Ama bebekllikten ölünceye kadar bir besin ve enerji girişi sayesinde vücut bütünlüğünüzü koruyorsunuz ve yetişkin olup ürüyorsunuz. Bu sayede kendi çeşitliliğinizi aktarıyor ve yeni bir çeşitliliğin oluşmasını sağlıyorsunuz. Siz entropiye yenik düşüp ölseniz bile sizin nesliniz devam ediyor. O çeşitlilik içinde açık sistem olup entropiye en çok karşı koyabilen karmaşık sistemler daha çok hayatta kalıp daha çok ürüyor ve karmaşık sistemler evrimleşebiliyor.

128 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Evrim Ağacı. Evrimi Neden Çürütemiyorlar? Çünkü Yalan Söylüyorlar!. (3 Kasım 2019). Alındığı Yer: YouTube | Arşiv Bağlantısı
 2. Ç. M. Bakırcı, et al. Termodinamik Yasaları Ve Evrim: Entropi Nedir? Evrim, Termodinamiğin İkinci Yasası Ile Çelişir Mi?. (27 Mayıs 2011). Alındığı Yer: Evrim Ağacı | Arşiv Bağlantısı
 3. M. Pigliucci. Evrim, Termodinamiğin Ikinci Yasası Ile Çelişir Mi?. (1 Ocak 2014). Alındığı Yer: Bilim ve Gelecek | Arşiv Bağlantısı
 4. Evrim Ağacı. Kaostan Gelen Düzen: Entropi Sürekli Artıyorsa Karmaşık Canlılar Nasıl Evrimleşiyor?. (24 Ekim 2021). Alındığı Yer: YouTube | Arşiv Bağlantısı
5
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Özgür Aras
Özgür Aras
25K UP
Fizikçi, Yazılımcı ve Felsefeci

Dünya adyabatik bir sistem olmadığı için geçerli değildir. Dünya her an Güneş'ten ısı alır ve enerjisi sürekli değişir.

Karmaşık canlıların düzen durumu yüksek seviyede olduğu için Entropiyi azalttıkları doğrudur. Fakat dünyada tüm canlı sistemler dışarıdan enerji aldığı için yaşamın devamlılığı ve evrimin termodinamiğin ikinci yasası ile uyuşmadığı söylenemez.

Tüm Reklamları Kapat

1
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
"Güneş Tanrıçası": Var Olmaması Gereken Bir Parçacık Daha Keşfedildi!
Ölülerin Kimliği Nasıl Teşhis Ediliyor?
Ölülerin Kimliği Nasıl Teşhis Ediliyor?
Sonsuz Enflasyon: Büyük Patlamadan Önce Ne Vardı?
Sonsuz Enflasyon: Büyük Patlamadan Önce Ne Vardı?
OceanGate Faciası: Titanik'e Giden Araca Tam Olarak Ne Oldu?
OceanGate Faciası: Titanik'e Giden Araca Tam Olarak Ne Oldu?
Kulaklarınız Neden Çınlıyor?
Kulaklarınız Neden Çınlıyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close