Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
3

Emperyalizm ülkemizde neden kabul görmez (emperyalist ülkelerin refahını görmesine rağmen)?

Dünyaya baktığımda gördüğüm şey dünyanın ekmeğini emperyalistlerin (Avrupa ve Amerika) yediğidir. Osmanlı'da tam emperyalist olsaydı bugün balkanları Türkçe konuşarak gezebilirdik. Türkiye emperyalist bir yönetimi benimsese ekonomisi ve gelişmişliği daha yüksek olabilirdi. Buna rağmen emperyalizm neden ülkemizde insanlar arasında çok kabul görmez
486 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
Tüm Reklamları Kapat
2 Cevap
Soruyu Soranın Seçtiği Cevap
Joseph Joestar
Tarih Sever Üye

Kısa ve derli toplu bir cevap verebileceğimden emin değilim ama deneyeceğim.

En başta sorunun öncülü yanlış. Türkler emperyalizmi kabul etmemek şöyle dursun Türkler bir yönüyle en emperyalizm yanlısı milletlerdendir. Emperyalizm karşıtı cümlelerin herbiri boş sloganlardan ibarettir. Herhangi bir komşu ülke ile girilen münakaşa da aniden ''82 Şam! 83 Atina!! Fetih hede hüdeee!!11bir!'' sesleri yükselmesi boşuna değildir. İktidar partisi mensubu pek çok politikacı kurtuluş savaşlarını küçümseyen laflar edip aslolan fetihlerdir diye açıklamalar yaptı, uzun zamandır da benzeri laflar ediliyor. Peki neden ''emperyalizm'' sevilmiyor gibi görünüyor?

Tüm Reklamları Kapat

Bu çok çok ilginç konulardan birisi. Üstüne çok tartışılıp çok düşünülmesi gerekiyor. En başta tarih anlatımına kadar bir çok çarpıklık içeriyor. Emperyalizmin bizdeki anlamı zorbalık, kötülük, aç gözlülük, sömürmek, katliam yapmak vs.'dir. E tabiki kimse bu sıfatları kendisine yakıştırmaz, düşmanına yakıştırır. Emperyalizme karşı gelmek de keza sevgi barış mutluluktan yana olmak şeklinde anlaşılır. En azından işgal karşıtlığı. Pekala bugünkü Neo-Osmanlıcılık, Turancılık gibi ideolojiler bir işgali öngörmüyor mu? Burada çelişkilere dikkat edilmesi lazım. İstekler ve kabuller mantığı aşabiliyor.

Emperyalizm Türkçe'ye yayılmacılık olarak çevrilir. Anlamı konusunda tartışmalar ve farklı yaklaşımlar olsa da hatta sanat ve ekonomi alanında da ayrı bir kullanımı olsa bile siyasi anlamda Emperyalizm basitçe bir devletin veya ulusun başka devletlerin veya ulusların topraklarını ele geçirmek, kendi hegomanyasını kabul ettirmek, vergi vermeye veyahut kaynaklarının kullanımına muhtaç etmektir. Ayrıca başka ulusları köleleştirmek veya kültürünü-kimliğini dikte etmek. Bilindik Türk devletlerinin her biri bunların bir veya bir kaçının göründüğü devletlerdir. Siyaset doğası gereği iki yüzlüdür ve bu bizde de görülür. Nasıl ki ABD devleti başka ülkeler üzerindeki politikalarında asla emperyal çıkarları için değil; demokrasi, özgürlük, insan hakları için mücade ettiğini öne sürüyorsa bizde de bu yapılır. Türkler asla ve asla yağma için, haraç için, mülk için, kendi kültür ve kimliklerini dikte etmek için savaşmaz. Allah için, düzen için, yardım için savaşır. Maalesef propagandaların sorgulanması konusunda iyi değiliz. Bu yüzden kutuplaşmaya meyilliyiz. Biri bu propagandaların yanlışlığını dile getirdiğinde genelde ya ''Hain!! Yalanlaaaar söylüyorsun!!! Biz asla zalim zerre kadar bile zalim olmadık'' şeklinde tepki alır ya da ''ben en mükemmel, merhametli ve adil millet biziz sanıyordum ama aslında en zorba, zalim, aşağılık bizmişiz!!!'' tepkisi. Böyle bir ortamda tabii ki emperyalist miyiz, değil miyiz; ne kadar yatkınız, ne kadar değiliz tartışmak pek mümkün değil.

Tüm Reklamları Kapat

Düştüğünüz diğer yanılgı sömürgecilikle karıştırılan emperyalizmdir. Sömürgecilik yeryer emperyalizmin içine dahil edilse de emperyalizm sömürgecilik değildir. Gene kan göz yaşı vs. edebiyatını bir kenara bırakırsak sömürgecilik idari, ticari, sanayi veya askeri anlamda üstün ulusların daha zayıflarının üzerinden bu üstünlüklerini kullanarak kâr elde etmeleri, onların kaynaklarını kullanmaları, onları köleleştirmeleri veya asimile etmeleridir. Bu da Türk tarihinde yaşanmamış bir durum değildir. Bunun için ''millet sistemi'' araştırılabilir. Osmanlı bazı komşu ülkeleri haraca bağlamış, kendi tebasını milletlere bölüp bunlara başka başka haklar tanımış, yer yer zorla asimile etmiş(devşirme sistemi) nüfus hareketleri ile demografilerini değiştirmiştir. Ancak gene de tam olarak Osmanlı ve Rus imparatorluğu batılı sömürge imparatorlukları gibi sömürgeci sayılmaz. Bu kısmı sorunuzun içindeki ekleme cümlelerle yanıtlayalım.

''Dünyaya baktığımda gördüğüm şey dünyanın ekmeğini emperyalistlerin (Avrupa ve Amerika) yediğidir. Osmanlı'da tam emperyalist olsaydı bugün balkanları Türkçe konuşarak gezebilirdik. Türkiye emperyalist bir yönetimi benimsese ekonomisi ve gelişmişliği daha yüksek olabilirdi.''

Yukarıda ulus ve devlet kavramlarını sık sık kullandık. Osmanlı'da devlet padişah, ulus Müslümanlardı. Osmanlı İmparatorluğa dönüşmeden önce kendini sınırların ötesinden ayıracak bir ulus inşasını tamamlayamadı. Diyelim ki X adında bir ulus oluşup emperyalist bir harekete gireşecek. O zaman süreç şu adımlarla ilerler 'Biz X'iz. X tanımı söyle bir şeydir, X olma özelliklerimizi belirginleştiriyor ve X olarak X olmayanları ele geçiyoruz onlara hükmediyoruz'. İşte Osmanlı özellikle 2. Murat devrinde henüz X tanımını yapıp X özelliklerini belirginleştiriyorken(paralarda Kayı boyu tamgaları, pek çok ünlü eserin Türkçe'ye tercümeleri, yeni eserlerde Türkçe kullanımı vs.) 2. Mehmet ile imparatorluk oldu. Yeni eserlerde Arapça kullanımı başladı ve Yavuz ile de beraber dahil olan Müslüman nüfusu neticesinde Türkiye'nin oluşum süreci 400 yıl ertelendi. Padişah var tebaa var ama padişahın mensup olduğu bir ulus yok. Padişahtan sonra sıradan insanlar geliyor ve bu insanlar Yahudi, Rum, Ermeni ve Müslüman olarak sınıflandırılmış. Yayılmacılıktaki amaç tüm dünyayı padişahın kılmak ve fethedilen her halk bu 4 millet arasında taksim edilecek. Peki bu durumda Osmanlı nereyi neresi adına sömürecek? Neden sıradan insanların bir kısmının dili olan Türkçe eğitim verecek? Sıradan insanlar arasında resmi bir ayrım yok, eyaletler arasında esas vatan-sömürgeler ayrımı yok. Ayrım olsa neresi esas vatan seçilecek? Kimler esas ulus seçilecek? Bu sorunun cevabı imparatorluk çökerken doğal yollarla oluşmuştur(Türk ulusu ve Türkiye). Avrupalı uluslar bu süreci daha önce tamamladılar.

İşin bir diğer kısmı da gelişmişlik meselesi. Adına ister Osmanlılar ister Türkler de; bu insanlar fethettikleri, hegomanyalarını dikte ettikleri halklardan daha gelişmiş değillerdi. Eski dünyanın merkezine doğru genişlediler. Avrupalı uluslar yeri geldi metal işlemeyi bilmeyen, yeri geldi devlet ve ordu teşkilatlanmasından habersiz halklarla karşılaştılar. Aradaki teknik gelişmişlik farkı yüksek olmayan yerleri ele geçiremediler. Örneğin Amerika 16-18.yylar arasında Avrupalılarca paylaşılırken Afrika için 19-20.yyları beklemek gerekti. Ele geçirilen toprakların insanları dünyayı, hemen her türlü konuda teknik bilgiyi, sanatı ve dini öğrenmek için kendileri ile temasa geçen Avrupalıların diline ihtiyaç duydular. Peki biz Türkçe eğitimle Bizans tebaasına ne öğretebilirdik? Belki de tek cevap İslam. Dinini değiştirmek istemeyen birisi için Türkçe eğitim almak hiç teşvik edici değildi.

Sömürü ve hegomanyada gelişmişliğin bir diğer önemli yanı ticarette sağladığı üstünlük. Eğer Osmanlı feth edilen halkı köleleştirmek ve kaynaklarını kullanmak istiyorsa, kendi hallerine bırakıp vergi almaktan daha fazla çıkar sağlayacağı bir yol olmalı. Avrupalıların sanayisi ve ticari bağlantıları günden güne arttı. Bu sanayi için emek gücü, hammadde ve pazar gerekmekteydi. Avrupalılar ise bilgiye ve bağlantılara(ticaret ağları) sahipti. Bunlara sahip olmayan yerleri bu sayede sömürebildiler. Osmanlı kendine has sebeplerden ötürü bir tarım imparatorluğu olmanın ötesine geçemedi. Yeni bir yer elegeçirdiklerinde o bölgenin kaynaklarını ve insanlarını kullanacakları daha iyi bir yöntemleri yoktu. Bu yüzden sistemi Avrupa usulü bir sömürü üzerinden yürütemezlerdi.

Son olarak emperyalizm veyahut sömürgecilik refah için gerekli mi? Gelişmiş bir ülke olmak için yani pastadan kendince büyük bir dilimi elde tutabilmek için illaki emperyalist olmak gerekli değildir. Almanya ve Japonya bir dönem denese de tüm sömürgelerini kaybetmiş ülkeleri dümdüz edilmiş elleri kolları kırılmış, buna rağmen pastadan büyükçe dilimleri elde etmeyi başarmışlardır. İsviçre, Güney Kore ve Finlandiya ise kendilerine göre büyük dilimleri emperyal olmadan elde etmişlerdir. Bu milletler emperyal devletlerin yukarıda saydığım bütün özelliklerin sahiplerdir. Kendi özelliklerini belirginleştirmiş uluslara sahiptirler(sınırların ötesindeki kalabalık bir grupla ''aynı'' olduklarını düşünenler ulus olamaz), teknik anlamda hem eğitimleri hem yetkin insan nüfusları yüksektir. Sadece güç kullanarak başka ülkeleri sömürgeleştirmemiş veya denediklerinde sopa yemişlerdir. Peki bu nasıl oluyor? Çünkü yaygın kanının aksine emperyalizm devletler için o kadar kazançlı değildir. Hegemanya sürdürmek masraflı iştir. Çok fazla gövde gösterisi, çok fazla savaş, çok fazla şatafat ister. Bunun yerine zaten yeterince gelişmiş bir millet doğal olarak gelişmemiş olana üstünlük elde edecektir. Yüksek katma değerli ürün üretebilenler, üretemeyenlerden bol bol hammadde elde edecektir. Ayrıca gelişmemiş ülke aradaki farkı kapatana kadar gelişmiş ülkelerin yatırımlarına muhtaç kalacaktır. Böylece işgücünü gelişmiş milletlerin lehine sunacaktır.(Marksist ideolojiye göre bu da emperyalizmdir) Gel gelelim gelişmişliğin getirdiği kâr ve gücün kullanım alanlarından birisi hegemonyadır. Ekstra kâr ve güç getirebilir-getirmeyebilir. Bu hegemonya uğruna gösterilen çaba her zaman o ülkenin işine gelmez. ABD için Irak işgali ve Afganistan macerası epey pahalıya patlamış, Osmanlı'nın Kutsal Roma'ya karşı yürüttüğü ''kayzer kim'' yarışı da olanca masrafa rağmen en zengin döneminden ilk büyük krizlerine doğru yelken açmasına sebep olmuştur. Daha da komiği İspanya'nın coğrafi keşiflerle birlikte yağmaladığı altınların üretim artışı sağlayamadığı için faydayı bırak muazzam bir enflasyona sebep olmasıdır. Güç kullanımı hegemonyayı sağlamlaştırmaktan ziyade maddi çıkarları korumak maksadı taşıdığında emperyalist ülkeye fayda sağlar. Ancak şurası kesin emperyalizm gelişimi sağlamıyor gelişim emperyalizme sebep oluyor.

Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
3
  • Raporla
Cevap
Genç Mühendis
Genç Mühendis
188K UP
Düşünür

farkettin mi bilmiyorum ama istediğin şey zorbalık. güçlünün güçsüzü ezmesinin daha doğru olduğunu söylemeye çalışıyorsun.

senden daha güçlü ülkelerinde seni ezebileceğini, sana karşı cephe alacaklarını hatırlatırım. dahası gelişmiş ülke olmak için emperyalizm şart değildir. güney kore hem sömürülmüş, hem kimseyi sömürmemiş, geri kalmış bir ülkeden şu anda dünya devi olmuş bir ülke. aynı şekilde çinde öyle. gelişmemizin çözümü emperyalizm değil, nitelikli insanlarımızın yurt dışına çıkmasını engellemek ve bilimi kabullenmektir.

Tüm Reklamları Kapat

osmanlı emperyalizm yükselişe geçtiği sıralarda duraklama dönemindeydi ve kendi iç sorunları vardı. bundan dolayı yanlış bir karar vererek coğrafi keşiflere ve avrupadaki reformlara ayak uydurmamayı seçti, nitekimde geri kaldı. ayrıca osmanlı şeriat ülkesiydi. yani fethettiği yerleri müslümanlaştırma ve kendi teknolojisi-gelişmişliğini yayma düşüncesi vardı. bu tarz sebeplerden dolayı emperyalizmi seçmemiş ya da seçememişti.

sonuç olarak ekonominin gelişmesinin tek yolunun emperyalizm olmadığı gibi, emperyalizmi benimseseydik dünya devi olurduk diye de bir şey yok. türkiyenin şuanda ekonomik olarak geri kalmasının en büyük nedeni, nitelikli insanlarına sahip çıkmaması ve bilimi kabullenmemesi. bence bunun üzerine daha çok kafa yormamız gerekiyor.

3
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.