Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
2

Dermatofaji: İnsanlar neden parmak derisini yer?

Bu sorunu çok yaşıyorum. Sürekli streslendiğimde, korktuğumda vb. parmaklarımın derilerini yiyorum. Açıkçası bunun nedenini öğrenmek istiyorum
468 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
1 Cevap
Cevap
Atilla Kahraman
Biyoloji ve Felsefeci bir liseli

Dermatofaji Nedir?

İnsanların pek çoğu tırnaklarını ısırır veya tırnak çevresindeki deriyi çiğner. Ancak bu durum çoğu zaman engellenebilir bir durumdur ve bir hastalık olarak tarif edilemez.

Tüm Reklamları Kapat

Dermatofaji, kişinin kendini zorundaymış gibi hissederek derisini ısırdığı, çiğnediği, kemirdiği veya yediği bir psikiyatrik problemdir. Çoğu zaman tırnak çevresindeki deriyi ısırırlar.

Dermatofaji adlı bu rahatsızlık halk arasında şu şekillerde ifade edilir:

Tüm Reklamları Kapat

Parmak derisi yeme hastalığı

Tırnak eti yeme hastalığı

Tırnak eti koparma hastalığı

Kendi derisini yeme hastalığı

Cilt yolma hastalığı

Dermatofaji (dermatophagia), vücut odaklı tekrarlayan davranış bozukluklarından (BFRB) biri olarak tanımlanır. Tırnak ısırmak veya parmak çiğnemek ile başlar ve zamanla bunun ötesine ulaşır.

Yapılan araştırmalar dermatofajinin aslında bir çeşit obsesif-kompulsif bozukluk olduğunu gösteriyor. Bu rahatsızlığa sahip insanlarda sürekli, kontrol edilemez ve tekrar eden düşünceler vardır.

Parmak derisi yemek bir alışkanlık ya da tik değildir, psikiyatrik bir problemdir. Bu hastalığa sahip insanlar, derilerini kemirirler ve yerler. Deriyi kanlı, hasarlı ve hatta enfekte olmuş halde bırakabilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Dermatofajinin en sık rastlandığı yer tırnak eti veya parmaklardır. Deri yeme hastalığı olduğu için vücudun diğer bölgelerinde de ortaya çıkabilir.

Yazının ilerleyen bölümlerinde dermatofajinin nedenleri, belirtileri, risk faktörleri ve tedavisi gibi detayları bulabileceksiniz.

Dermatofajinin Nedenleri Nelerdir?

Bir insanın neden tırnak eti veya parmak derisi yeme hastalığına yakalandığı açıklanabilmiş değildir. Psikiyatrik hastalıkların genetik ve sosyal faktörlerin bir kombinasyonu şeklinde ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Dermatofajinin nedenleri ve risk faktörleri şunlardır:

Genetik

Sosyal çevre

Yaş (ergenlik)

Tüm Reklamları Kapat

Yoğun stres

Çevresel etmenler

Yapılan araştırmalar sonucunda parmak eti yeme hastalığının OKB (obsesif-kompulsif bozukluk) hastalarında daha sık görüldüğü bulunmuştur. Bu durumun genetik olup olmadığı, öğrenilen bir davranış olup olmadığı, bu veya bunlar dışındaki birçok faktörün bir kombinasyonu olup olmadığı açık değildir.

Dermatofajiye sahip bireylerde diğer OKB türlerinden biri veya birkaçı sıklıkla ortaya çıkar. Aile üyelerinde de OKB türlerine daha sık rastlanır.

Yine de bir bireyin dermatofajiye sahip olup olmayacağı önceden bilinemez. Genetik ve çevresel etmenlerin ne zaman bu rahatsızlığa yol açacağı tahmin edilemez.

Dermatofaji Belirtileri Nelerdir?

Dermatofajiye sahip bir kişi zorunlu olarak derisini ısırır, kemirir, çiğner veya yer. Bu nedenle deri soyulur ve ham olarak kalabilir. Cilt ve deri hasarı sonucunda enfeksiyon gelişme riski vardır.

Psikiyatri uzmanları ve bazı araştırmacılar dermatofajiyi vücut odaklı tekrarlayan davranış bozukluğu olarak sınıflandırır. Vücut odaklı diğer davranış bozuklukları şunlardır:

Tırnak yemek

Saç seçmek

Tüm Reklamları Kapat

Yanak ısırmak

Dudak ısırmak

Kıl koparmak

Başlıca dermatofaji belirtileri şunlardır:

Tüm Reklamları Kapat

Sık sık ve tekrar eden deri kemirmeleri veya çiğnemeleri

Genelde tırnak derisi veya parmakların ısırılması

Etkilenen deri bölgesinin kırmızı ve ham cilt haline gelmesi

Etkilenen cilt bölgesinde kanama

Tüm Reklamları Kapat

Yara izi, nasıl ve renk değişiklikleri gibi cilt hasarlarının oluşması

Rahatsız olunmasına rağmen engellenemeyen dürtü

Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde etkilenme

Dermatofajiye ait belirtiler diğer obsesif-kompulsif bozukluklara benzemektedir. Dermatofajiye sahip kişilerde zaman içerisinde utanç hissi oluşabilir. Hastalıktan ve belirtilerinden etkilenme düzeyi kişiler arasında farklar gösterir.

Tüm Reklamları Kapat

Dermatofaji Nasıl Teşhis Edilir?

Engellenemeyen deri kemirmelerine sahipseniz bir psikiyatri uzmanı ile görüşmeniz faydalı olacaktır. Psikiyatri uzmanı belirtilerinizi gözden geçirecek, genel ruh halinizi ve geçmiş tıbbi sorunlarınız hakkında sorular soracaktır.

Dermatofaji üzerine yapılan araştırmalar oldukça yenidir ve bir doktorun kesin bir teşhis koyması zor olabilir. Bunun yerine OKB gibi değerlendirmesi daha olasıdır.

Dermatofajinin teşhisi için şu durumlardan bazılarının gerçekleşiyor olması gereklidir:

Tüm Reklamları Kapat

Kişinin düşünceleri ve davranışları sık sık tekrar eder ve kontrol edilemez şekilde ortaya çıkar.

Deri kemirme hastalığı strese neden olur. Bu durum nedeniyle kişinin yaşamı önemli ölçüde kısıtlanır.

Dermatofajiye neden olabilecek herhangi bir ilaç veya sağlık koşulu olmamalıdır.

Tırnak eti/parmak derisi yeme hastalığı başka bir ruh sağlığı problemi ile ilişkili olmamalıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Dermatofajinin vücut odaklı tekrarlayan davranış bozukluğu olarak sınıflandırılması için ciddi düzeyde zarar verme veya hasara neden olma potansiyeli olmalıdır, ayrıca günlük çalışma yeteneğini önemli ölçüde azaltmalıdır.

Vücut odaklı tekrarlayan davranış bozukluğu olan insanlar, genellikle kasıtlı olarak kendilerine zarar vermek isterler. Bu sayede stresi hafifletirler veya yaptıkları hareketten zevk alırlar.

Tırnak eti/parmak derisi yeme hastalığı çoğu hastada teşhis edilmemiştir. Nüfusun yaklaşık olarak %3’ünü etkilediği düşünülmektedir.

Dermatofaji ve diğer vücut odaklı tekrarlayan davranış bozuklukları DSM-V’e göre “belirlenmiş diğer obsesif kompulsif ve ilgili bozukluklar” kategorisinde yer almaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Dermatofaji Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dermatofaji tedavisi, dermatofajinin olası nedenlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Doktorunuz sizin için en uygun tedavi seçeneklerini sunacaktır.

Dermatofaji tedavisi için kullanılabilen bazı yöntemler şunlardır:

Bilişsel Davranışçı Terapi

Tüm Reklamları Kapat

Dermatofajinin tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin oldukça önemli bir yeri vardır. OKB’yi ve bununla ilgili koşulları tedavi etmenin etkili bir yoludur.

Bu terapi türü düşüncelere ve davranışlara odaklanır. Bu sayede düşüncelere verilen davranış tepkilerini ayarlamayı amaçlar.

Dermatofajinin tedavisinde “alışkanlık ters çevirme eğitimi” de kullanılabilir. Bu eğitim; bilinçlendirme eğitimi, tepki eğitimi ve sosyal desteği içerir.

İlaç Tedavisi

Tüm Reklamları Kapat

Vücut odaklı tekrarlayan davranış bozukluğu için özel olarak onaylanmış bir ilaç yoktur. Bazı ilaçların semptomları azalttığı, eşlik eden anksiyete ve depresyonun tedavisini sağladığı tespit edilmiştir.

Doktorunuzun önerebileceği ilaçlar arasında SSRI‘lar ve clomipramin yer almaktadır. Bir antidepresan türü olan SSRI örnekleri şunlardır:

Fluoksetin

Sertralin

Tüm Reklamları Kapat

Paroksetin

Essitalopram

Cilt Tedavisi

Dermatofajiye bağlı olarak zarar gören derinin tedavisi oldukça önemlidir. Etkilenen bölgenin temizlenmesi ve iyileşene kadar bandajla kapalı tutulması gerekebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Derin cilt zararı sonucunda enfeksiyon gelişmesi olasıdır. Bu durumda enfeksiyon tedavisi için antibiyotik kullanımı gerekebilir.

Derinin iyileşmesini hızlandırabilecek veya çevre dokudaki hasarı azaltabilecek krem veya merhemler doktorunuz tarafından önerilebilir.

Doğal Tedaviler

Dermatofajinin semptomlarını azaltmak için bazı doğal yöntemler kullanılabilir. Bu amaçla kullanılabilecek çeşitli tedaviler ve yaşam tarzı değişiklikleri şunlardır:

Tüm Reklamları Kapat

Masaj

Akupunktur

Hipnız

Egzersiz

Tüm Reklamları Kapat

Nefes egzersizleri

Cildi ısırmamak için sakız çiğnemek

Dermatofajinin Komplikasyonları Nelerdir?

Obsesif-kompulsif bozukluklar, ileri düzeye ulaştığında ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Dermatofajiye bağlı olarak komplikasyon görülmesi çok olası değildir ancak bazı hastalarda yine de oluşabilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Dermatofajinin en önemli komplikasyonu enfeksiyondur. Cilt dışarıya açık halde kalırsa bakteriler tarafından enfekte edilebilir. Enfeksiyon olasılığını azaltmak için cilt kemirmeyi azaltmalı ve yaraları kapatmalısınız.

Cilt enfeksiyonunun belirtileri şunlardır:

Etkilenen bölgede ısı artışı

Etkilenen bölgede şişlik

Tüm Reklamları Kapat

Yaranın irin biriktirmesi

Acı ve hassasiyet

Ateş veya titreme

Dermatofajiye sahip kişilerde sosyal izolasyona sık rastlanır. Bu rahatsızlığa sahip insanlar, davranışlarından utanırlar ve sosyal etkileşime girmek istemezler. Bu durum özgüven azalmasına ve depresyona neden olabilir.

Dermatofaji tedavisi için bir psikiyatri uzmanı ile en erken zamanda görüşmelisiniz. Bu sayede daha kısa sürede davranışınızı yönetecek stratejileri bulabilirsiniz.

Kaynaklar

  1. S. T. Y. Yazılar. Dermatofaji Nedir? Nedenleri, Belirtileri Ve Tedavisi | Sağlik'lı. (5 Eylül 2019). Alındığı Tarih: 12 Nisan 2023. Alındığı Yer: SAĞLIK'lı | Arşiv Bağlantısı
2
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close