Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Mandril (Mandrillus)

Mandril (Mandrillus) BBC
Erkek Mandrill
11 dakika
1,342
Tüm Reklamları Kapat
Mandril
 • Bilimsel Adı Mandrillus
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Mandril
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Mandrill
Taksonomi
 • Bu içerik, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.
 • Gözlem Ekle

Mandriller (Mandrillus), Orta ve Batı Afrika'ya endemik, Eski Dünya maymunlarının en büyüğü ve en renklisi olan primatlardır. Tüylü başı, kabarık yelesi ve sakalı oldukça etkileyicidir, ancak en çok dikkat çeken şeyi parlak renkleridir. The Lion King çizgi filmindeki Rafiki karakteri de aslında bir mandrildir.

Mandril hem büyüklük hem de renk bakımından eşeysel dimorfizm (cinsiyetler arası görünüş farkı) barındıran memelilerden biridir. Erkek mandrillerin 19 kg ila 37 kg ağırlığında, 75 cm ile 90 cm boylarındadırlar. Dişilerin ağırlığı ise 10 kg ila 15 kg arasında ve boyları da 55 cm ile 66 cm arasında değişmektedir. Kısa kuyrukları, boylarına 5 cm daha fazla ekler. Erkeklerde omuz yüksekliği 45 cm ile 50 cm arasında, dişilerde ise 55 cm ile 65 cm arasındadır. Mandriller kaslı ve bodur bir yapıya sahiptir.

Memeliler dünyasının en renkli türlerinden biri olan mandrillerin yüzlerinin ortasında kırmızı bir şerit ve burun boyunca kalın mavi çizgiler yer alır. Yüzleri çoğunlukla kılsızdır ancak beyaz bıyıkları ve sarı uzun sakallı vardır. Burun delikleri ve dudaklar kırmızıdır. Cinsel organların ve anüslerinin etrafındaki alanlar ise kırmızı, pembe, mavi, kırmızı ve mordur. Bu birbirlerini etkilemek ve ormanda birbirlerini takip etmelerine yardımcı olur.

Erişkin erkek rengi dişilere ve yavrulara göre çok daha parlaktır. Ayrıca dominant yetişkin erkeklerde renkleri daha belirgindir. Bir erkekte ne kadar fazla testosteron olursa, rengi o kadar parlak olur. Charles Darwin, İnsanın Türeyişi kitabında konu hakkında şöyle yazıyor:

Tüm Reklamları Kapat

Memeliler sınıfının başka hiçbir üyesi, yetişkin erkek mandril kadar olağanüstü renklere sahip değildir.

İri kafaları vücutlarına kıyasla çok büyük görünmektedir. Gözleri küçük ve çöküktür; belirgin kaş çıkıntılarına sahiptir. Korkutucu görünen yaklaşık 5 cm uzunluğunda köpek dişleri vardır. Bu dişleri kendilerini savunmak için kullandıkları gibi bir jest olarak gösteriş amaçlı da kullanabilirler.

Diğer birçok Eski Dünya maymunu gibi mandrillerin de alt dişlerinin yanında, boyunlarına doğru uzanan "yanak keseleri" vardır. Bu, yiyecek için rekabet ederken veya tehlikeli bir yerde besin ararken, besinleri hızla yanak torbalarına tıkmaları ve daha sonra yemek için güvenli bir yere geçmeleri için avantaj sağlar. Yiyecekleri bu yanak torbalarından ağızlarına itmek için ellerinin arkasını kullanırlar.

Evrimsel Tarih ve Taksonomi

Bilinen herhangi bir fosil kaydı olmayan Mandrillus cinsi, mangabeyler, makaklar, babunlar ve diğer birkaç maymun türü ile birlikte Papionini taksonomik grubu (oymak) içinde sınıflandırılır. Bu cins içerisinde Mandrillus sphinx ve Mandrillus leucophaeus olmak üzere iki tür tanımlanmıştır.

Cercopithecinelerin fonksiyonel anatomisini göz önünde bulundurmak ve Mandrillus'ta meydana gelen çeşitli özellikleri (örneğin iskelet, diş ve genital) diğer papioninlerdeki ve daha az yakından ilişkili türlerdeki homolog yapılarla karşılaştırmak oldukça öğreticidir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Birçok insan, mandrileri babunlarla karıştırır. Tarihsel olarak da bazı uzmanlar mandrilleri ve yakından ilişkili drilleri (M. leucophaeus) Papio babun cinsine yerleştirmişlerdir. 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında yapılan morfolojik ve genetik çalışmalar, Cercocebus cinsinin beyaz göz kapaklı mangabeylerle daha yakın ilişki olduğunu göstermiştir. Hatta bazı uzmanlar mandril ve drillerin Cercocebus'a ait olduğunu öne sürmüşlerdir.[11]

Ne var ki mandriller, bir zamanlar babunlar olarak sınıflandırılmış olsalar da güncel analizlere göre babunlardan farklı bir cinse aittirler. 2011 yılında yapılan iki ayrı genetik çalışma, Mandrillus ve Cercocebus cinslerinin kardeş soylar olduğunu göstermiştir.[12], [13] Bu iki cins, günümüzden yaklaşık 4.5 milyon yıl önce ayrılmışlardır ve mandrillerle de driller birbirinden 3.17 milyon yıl kadar önce ayrılmışlardır. Ne yazık ki henüz mandrill fosilleri keşfedilebilmiş değildir.

Bazı uzmanlar mandrilleri kuzey mandrill'i (M. s. sphinx) ve güney mandrili (M. s. madarogaster) olarak alt türlere de ayırmıştır. Önerilen bir üçüncü alt tür olan M. s. insularis ise mandrillerin Bioko Adası'nda da bulunduğuna dair hatalı fikirden ötürü ileri sürülmüştür.[14] Modern taksonomik konsensüs, mandrillerin tek bir alt türünün olduğu (ve onun da M. s. sphinx olduğu) yönündedir.[11]

Sitokrom-b dizileri üzerinde yapılan araştırmalar, Ogooué Nehri'nin kuzeyindeki ve güneyindeki mandril popülasyonlarının 800.000 yıl önce ayrıldığını ve farklı haplogruplara ait olduğunu göstermektedir. Bu farklılık, maymun immün yetmezlik virüsünün (SIV) mandrill türünün bölünmesine de yol açtığına işaret etmektedir.[15] Mandrillerin taslak (eksik) genomu 2020'de yayınlanmıştır ve bu çalışmaya göre cinsin genom boyutu 2.90 giga-baz çiftidir ve yüksek düzeyde heterozigotluk içermektedir.[16]

Tüm Reklamları Kapat

Ekolojik Dağılım ve Habitat

Mandriller Kamerun, Ekvator Ginesi, Kongo ve Gabon'da bulunurlar ve buradaki tropikal yağmur ormanlarında yaşarlar. Ayrıca nehir kıyısı ormanlarında, akarsu yataklarında ve ormanlarda da yaşarlar.

Çok yoğun bitki örtüsünün ve sık çalılıkların olduğu habitatları tercih ederler. Mandrillerin orman habitatları içerisinde farklı alanlara göç ettikleri gözlemlenmiştir.

Diyet ve Metabolizma

Mandriller hepçillerdir; otlar, tohumlar, sürgünler, mantarlar, meyveler ve kökleri içeren çeşitli bir diyete sahiptir. Genellikle yüzden fazla bitki tüketirler. Meyve yemeyi tercih etseler de aynı zamanda yaprak, sarmaşık, ağaç kabuğu, gövde ve lif de yiyebilir. Ayrıca mantar ve toprak yedikleri de gözlemlenmiştir.

Et olarak da, çoğunlukla omurgasızları, özellikle karıncaları, böcekleri, termitleri, cırcır böceklerini, örümcekleri, salyangozları ve akrepleri yerler. Ayrıca yumurta ve hatta kuşlar, kaplumbağalar, kurbağalar, kirpiler, sıçanlar ve sivri fareler gibi omurgalılar da onlar için birer yiyecek olabilir. Mandrillerin diyetinin %50.7'sini meyve, %26'sını tohumlar, %8.2'sini yapraklar, %6.8'ini ilik/öz (İng: "pith"), %2.7'sini çiçekler ve %4.1'ini hayvansal gıdalar ve %1.4'ünü de diğer gıdalar oluşturur.[3]

Tüm Reklamları Kapat

Davranış ve Etoloji

Mandriller tek bir dominant yetişkin erkeğin bulunduğu harem-tipi sosyal yapılarda yaşarlar. Bu yapılar, 10-30 bireyden oluşabilir. Dişileri ve dominant erkeğin yanı sıra genç erkekleri de içerir. Söz konusu küçük gruplar daha büyük bir yapının parçasıdır. Bu yapıya sürü (İng: "horde") denir ve yüzlerce mandrilden oluşabilir. Şu ana kadar kaydedilen en büyük sürü 1200 bireyden meydana gelmektedir. Dişiler doğdukları grupta yaşamlarına devam ederken erkekler yetişkinlik çağlarına geldiklerinde gruptan ayrılır.

Yapılan gözlemlere göre mandril grupları dominant erkek haricindeki birkaç erkek ve dişiler dışında sabit yapılar değildirler.[3] Bunun yerine erkeklerin çoğunun serbest gezdiği ve ancak üreme sezonunda gruplara dahil olduğu yarı-serbest gruplardan meydana gelirler. Dişilerin gruptan ayrılmaması, gruba tehlikelere karşı birliktelik sağlar, yavrunun hayatta kalma ihtimalini artırır veya daha uzun bir ömür sağlar. Grup içindeki dişiler genellikle akrabadır.

Mandril gruplarında baskınlık ilişkileri, oldukça doğrusaldır ve erkekler arası yakınlık davranışları (İng: "affiliative behavior") çok nadir görülür. Gabon’da bulunan iki yarı-serbest grubun erkeklerinin incelendiği bir çalışmada mandril erkekleri arasında baskınlık hiyerarşilerinin olduğu anlaşılmıştır.[5] Buna rağmen erkekler arası ilişkiler daha çok, agresyondan ziyade görmezden gelme, uzak durma ve yatıştırma (İng: "appeasement") ile şekillenmektedir. Erkekler arası kavgalar oldukça seyrek görülmekle beraber bu kavgalar ölümle sonuçlanabilmektedir. Erkekler arası baskınlık hiyerarşisi, birbirlerine göre konumları, beden diliyle aktarılır. Mesela, yatıştırma davranışı sırıtma (İng: "grin") denilen dişlerin gösterildiği yüz ifadesiyle belli edilir. Bu dışardan agresiflik gibi gözükse de onlar için yumuşatıcı bir etkiye sahiptir. Beden dili ve jestler haricinde renkler de baskınlık belirteci olarak mandrillerin hayatında yer almaktadır.

Gabon’da, barınakta yaşayan 75 kişilik mandril grubu içerisindeki 39 birey üzerinde yapılan gözlemlere göre dominantlık hiyerarşisi, bireylerin mekansal dağılımı ve yakınlık davranışları arasında bir bağlantı olduğu bulunmuştur.[3] Aynı çalışmada erkeklerin dişilere göre daha dominant olduğu da gözlemlenmiştir. Beslenme bağlamında davranışları ve mekansal konumları incelenen mandriller, baskınlık hiyerarşisindeki konumlarına bağlı olacak şekilde beslenme noktasına mesafe koymuşlardır. Daha açık bir ifadeyle hiyerarşide düşük seviyede olan bireyler beslenme noktasına en uzak konumda dururken seviyesi yüksek bireyler en yakında durmaktadır. Bu durum, en baskın bireyin yemek dağılımını kontrol etmesine izin verir. Dominantlık, besine ulaşmak için önemli bir faktör olmakla beraber tek başına yeterli olmamaktadır. Yapılan analizlerde anlaşıldığı üzere mandriller yakınlık ilişkilerini, diğer bir deyişle sosyal ilişkilerini, de devreye sokarlar. Yapılan çalışmada, düşük-seviyede bazı mandrillerin yiyeceğe ulaşmak amacıyla yüksek-seviye bireylerle olan ilişkilerinden yararlandıkları bulunmuştur. Hatta yakınlık ilişkilerinin dominantlığa göre daha etkili bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır.[3]

Tüm Reklamları Kapat

Dişiler ise daha çok anasoyları ile ilişki olacak şekilde düzenlenmişlerdir. Akrabalık ilişkileri olan dişiler, diğerlerine kıyasla daha çok dost olurlar. Gabon’da bulunan 19 madrilden oluşan bir grubun yaşadığı bir barınakta yapılan gözleme göre dişiler grup içinde erkeklere göre daha merkezi bir konuma sahiptir.[6] Sosyal Ağ Analizi denilen bir yöntem kullanılarak erkek ve dişi bireylerin etkileşimde oldukları bireyler belirlenip hangi bireyin daha merkezi bir konumda olduğu saptanmıştır. Bu, bize sosyal anlamda dişilerin grup içerinde uyumu sağlama rolleri olduğunu göstermektedir. Diğer türlerle kıyaslandığında, mandril dişilerinin de bu konumlarını, grup içindeki çatışmaları yönetmek ve grup üyeleri arasında bilgi akışını sağlamak için kullandıkları düşünülebilir. Bu çalışma, sıradan davranış analizi yöntemlerinin harem grupları (tek erkek-çok sayıda dişi) için öne sürdüğü gibi erkeklerin daha merkezi konumda olduğu fikrine karşın kadınların bu konuma sahip olduğunu ileri sürmektedir.

Agora Bilim Pazarı
Sihirli Ağaç Evi -Çizgi Roman- 3: Piramidin Sırrı

Dünya çocuklarının sevgilisi Sihirli Ağaç Evi şimdi çizgi roman!

PİRAMİDİN İÇİNDE KONUŞAN BİR MUMYA VAR!

Sihirli Ağaç Evi, Tim ve Lea’yı bu kez Eski Mısır’a uçuruyor. Gizemli kara kedinin peşine takılınca kendilerini bir piramidin içinde buluyorlar. Burada binlerce yıllık bir bilmeceyi çözmek için yardıma ihtiyacı olan mumya kraliçeyle karşılaşıyorlar. İki kardeş ona yardım edecek… Tabii eğer piramidin labirentlerinde yollarını bulabilirlerse!

Tim ve Lea ile zamanda yolculuğa hazır mısın?

Sihirli Ağaç Evi serisi hakkında:

Küçük okurları hem okuma keyfi hem de tarihteki farklı kültürlerle tanıştıran Sihirli Ağaç Evi serisi bu yönüyle sadece dünyanın dört bir yanındaki çocukların değil, anne babalar ve eğitimcilerin de gözdesi oldu.

New York Times çoksatanlar listesinde bir numaraya kadar çıkıp beş yıldan uzun bir süre bu listede kalmayı başaran, 33 dilde 130 milyondan fazla satan bu ödüllü seri, şimdi rengarenk ve soluksuz okutan çizimleriyle çizgi roman formatında okurunun karşısında.

Devamını Göster
₺100.00
Sihirli Ağaç Evi -Çizgi Roman- 3: Piramidin Sırrı

Renklerin Sosyal İşlevleri

Mandrillerde sosyal ilişkileri düzenleyen bir diğer faktör de renklerdir. Dikkat çekici renklere sahip mandril erkekleri birbirlerine göre konumlarını, anüs çevresindeki, yüzlerindeki ve genital bölgelerindeki kırmızı renkle işaret eder. Doğada çeşitli türlerde görülen dominantlık sinyallerinin temel işlevlerinden biri olası kavgaları daha çıkmadan engellemektir. Birbirleriyle dominantlık yarışına girmek üzere olan iki birey karşılaştıklarında, ilk iş olarak, birbirlerine karşısındakine göre ne kadar güçlü ve hiyerarşide yerinin daha yukarıda olduğunun sinyallerini vermeye çalışır. Burada önemli olan iki tarafın da bu sinyalleri değerlendirebilme yetenekleri ve istekleridir. Eğer sinyal okuma sağlıklı bir şekilde gerçekleşirse fiziksel bir kavga önlenmiş olur.

Mandril örneğinde ise bu durum büyüklük, güç gösterileri ve bir takım jest ve mimikle de sağlanmakla beraber vücut renkleriyle de dominantlık aktarılabilir. Erkek mandriller anüs çevresi, testisler ve burunlarında parlak renklere sahiptir. Anüs ve testis çevresi mavimsi-pembemsi renklere sahipken burunlarında mavi ve kırmızı renkler görülmektedir. Yaşadıkları grup içinde alfalık statüsünü elde elden mandril erkeklerinin testosteron sevilerinde artış gözükmektedir. Söz konusu artış sonucunda bu statüye erişen erkeğin testis hacminde büyüme ve burnundaki kırmızı renkte koyulaşma gözlemlenmektedir. Alfa erkek bahsedildiği üzere grubun merkezinde olmakla beraber çevrede yaşayan erkeklerle zaman zaman çatışmalara girerler. Bu çatışmalarda sinyalleşmeler olur ve genelde amaç kavgaya girmek değil ondan kaçınmaktır. Gabon’da yapılan çalışmaya göre erkekler arası çatışmalar başlamadan çözülebilmektedir. Bunun bir yolu da birbirlerinin renklerinin anlamlarını bilmeleridir. Eğer iki erkek birbirlerine yakın tonda renklere sahipse aralarındaki sorunun çözülme ihtimali birbirlerine göre renk farkı daha fazla olanlara göre daha azdır. Bu demek oluyor ki farklılık bariz olduğu zaman erkeklerde renk bakımından zayıf kalan taraf geri çekiliyor ve gereksiz bir kavga engellenmiş oluyor.

Dişiler ve genç mandril erkeklerinde böylesi bir renklilik yoktur. Bu renkler, erkeklerde gelişimsel süreçlerini tamamladıklarında ortaya çıkıp zamanla belirginleşmektedir. Dişilerde sadece yüzlerde siyahtan pembeye kadar genişleyen renklilik görülebilmektedir.

Ses ve İletişim

Çok çeşitte sesli iletişim yöntemleri vardır ve bunlar sayesinde bireyler ve gruplar arası haberleşme sağlanır. Bunlar, “chatter”, uluma ve homurdanmadır. Esneme ve yere vurma gibi beden diline dayalı iletişim de önemlidir. Bazen birbirlerine kafa sallayıp köpek dişlerini gösterebilirler. Dişleri yaklaşık 5 cm’dir ve dışarıdan bakan insan bir gözlemciye korkutucu gözükebilir fakat bu onlar için arkadaşça bir ifadedir.

Mandriller çok çeşitte sesli iletişime sahiptir:

 • "Kükreme" grup hareketi içindir ve sadece erkekler tarafından kullanılır.
 • "Grunt", birliğin tüm üyeleri tarafından kullanılan tehdit edici bir çağrıdır.
 • "Crow" saldırganlığı koordine etmektedir.
 • Hafif alarm durumlarında "hırıltı" duyulur.
 • "Çığlık" bir kaçış ya da korku çağrısıdır.
 • Gergin durumlarda "gıcırdatma" duyulur.
 • "Şapırdatma", çiftleşme, yavru bakımı ve tımar (İng: "grooming") sırasında kullanılır.

Her iki cinsiyetin göğüs ve koltuk altı bölgelerinde koku bezleri mevcuttur. Bu bezlerin iletişim amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Göğüs bölgesindeki koku bezleri, Eski Dünya maymunları arasında nadir görülen bir fenomen olan koku işaretleri için kullanılır. Bireyler koku bezlerini birbirlerine sürterler. Bunlar da renkler gibi baskın yetişkin erkeklerde daha belirgindir. Bu koku iletişimi aynı zamanda mandrillerin uyudukları yeri işaretlemenin de bir yoludur.

Popülasyon ve Koruma Statüsü

Nesilleri, IUCN Kırmızı Liste'de "Hassas" (İng: "Vulnerable" veya kısaca "VU") kategorisinde sınıflandırılmaktadır. Mandrillerin popülasyon büyüklüğü kesin olarak bilinmemekle birlikte, araştırmalar nüfusta ciddi bir düşüş olduğunu göstermektedir.

Yaşamlarını tehdit eden unsurların başında etleri için yasa dışı avlanma ve habitat kayıpları yer almaktadır. Yüksek sesle çığlıkları ve renkleri nedeniyle avcılar tarafından kolayca fark edilirler. Yasa dışı ağaç kesimi ve et ticareti, kontrol edilmezse, mandrilerin popülasyonu ciddi şekilde tehdit edebilir.

Etimoloji

Çok büyük bir ihtimalle Batı Afrika kökenli bir kelime olan mandrill kelimesi, "insan" anlamına gelen "man" ve "babun" veya "kuyruksuz maymun" anlamına gelen "drill" sözcüklerinden türetilmiştir.[9] İlginç bir şekilde "mandril" sözcüğü en başta şempanzeler için kullanılmıştır.[10] Sonradan günümüz mandrilleri için kullanılmaya başlanmıştır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
8
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • İnanılmaz 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 1
 • Tebrikler! 1
 • Güldürdü 1
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • J. M. Setchell, et al. (2006). Signal Content Of Red Facial Coloration In Female Mandrills (Mandrillus Sphinx). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, sf: 2395-2400. doi: 10.1098/rspb.2006.3573. | Arşiv Bağlantısı
 • J. P. Renoult, et al. (2011). The Evolution Of The Multicoloured Face Of Mandrills: Insights From The Perceptual Space Of Colour Vision. PLOS ONE, sf: e29117. doi: 10.1371/journal.pone.0029117. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b c d A. Naud, et al. (2016). Relations Between Spatial Distribution, Social Affiliations And Dominance Hierarchy In A Semi-Free Mandrill Population. Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00612. | Arşiv Bağlantısı
 • J. M. Setchell, et al. (2002). Changes In The Secondary Sexual Adornments Of Male Mandrills (Mandrillus Sphinx) Are Associated With Gain And Loss Of Alpha Status. Elsevier BV, sf: 177-184. doi: 10.1006/hbeh.2000.1628. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. M. Setchell, et al. (2005). Dominance, Status Signals And Coloration In Male Mandrills (Mandrillus Sphinx). Wiley, sf: 25-50. doi: 10.1111/j.1439-0310.2004.01054.x. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. Bret, et al. (2013). Social Structure Of A Semi-Free Ranging Group Of Mandrills (Mandrillus Sphinx): A Social Network Analysis. PLoS ONE, sf: e83015. doi: 10.1371/journal.pone.0083015. | Arşiv Bağlantısı
 • K. A. Abernethy, et al. (2002). Hordes Of Mandrills ( Mandrillus Sphinx ): Extreme Group Size And Seasonal Male Presence. Wiley, sf: 131-137. doi: 10.1017/S0952836902001267. | Arşiv Bağlantısı
 • Denver Zoo. Mandrill. Alındığı Tarih: 25 Haziran 2022. Alındığı Yer: Denver Zoo | Arşiv Bağlantısı
 • ^ San Diego Zoo. Mandrill. Alındığı Tarih: 25 Haziran 2022. Alındığı Yer: San Diego Zoo | Arşiv Bağlantısı
 • ^ The Encyclopaedia Britannica. Mandrill. (1 Ocak 1878). Alındığı Yer: Google Books | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b A. Dixson. (2015). The Mandrill: A Case Of Extreme Sexual Selection. ISBN: 9781107114616. Yayınevi: Cambridge University Press.
 • ^ P. Perelman, et al. (2011). A Molecular Phylogeny Of Living Primates. PLOS Genetics, sf: e1001342. doi: 10.1371/journal.pgen.1001342. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ K. Finstermeier, et al. (2013). A Mitogenomic Phylogeny Of Living Primates. PLOS ONE, sf: e69504. doi: 10.1371/journal.pone.0069504. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ P. Grubb. (2006). English Common Names For Subspecies And Species Of African Primates. Primate Conservation, sf: 65-73. doi: 10.1896/0898-6207.20.1.65. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ P. T. Telfer, et al. (2003). Molecular Evidence For Deep Phylogenetic Divergence In Mandrillus Sphinx. Wiley, sf: 2019-2024. doi: 10.1046/j.1365-294x.2003.01877.x. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Y. Yin, et al. (2020). The Draft Genome Of Mandrill (Mandrillus Sphinx): An Old World Monkey. Scientific Reports, sf: 1-8. doi: 10.1038/s41598-020-59110-3. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/10/2023 02:13:16 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11985

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Göğüs
Bilgi
Patlama
Öğrenme
Genetik Müdahale
Homo Sapiens
Elektron
Hayatta Kalma
Hastalık Yayılımı
Hematoloji
Sanat
Irk
Nadir
Jinekoloji
Sinirbilim
Biyografi
Epistemik
Uzay
Galaksi
Tercih
Kimyasal Bağ
Bilgisayar
Ribozim
Önyargı
Atom
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Büyük Elmas Yalanı: Aşıkları Nasıl Kandırıyorlar?
Büyük Elmas Yalanı: Aşıkları Nasıl Kandırıyorlar?
Oppenheimer Kumarı: Tek Bir Atom Bombası Dünyayı Yok Edebilir mi?
Oppenheimer Kumarı: Tek Bir Atom Bombası Dünyayı Yok Edebilir mi?
Evrendeki En Sıcak Şey, Ne Kadar Sıcak Olabilir?
Evrendeki En Sıcak Şey, Ne Kadar Sıcak Olabilir?
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Arslan, et al. Mandril (Mandrillus). (29 Haziran 2022). Alındığı Tarih: 4 Ekim 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11985
Arslan, B., Türkoğlu, P., Niksarlı, . (2022, June 29). Mandril (Mandrillus). Evrim Ağacı. Retrieved October 04, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11985
B. Arslan, et al. “Mandril (Mandrillus).” Edited by Pedram Türkoğlu. Evrim Ağacı, 29 Jun. 2022, https://evrimagaci.org/s/11985.
Arslan, Berkay. Türkoğlu, Pedram. Niksarlı, . “Mandril (Mandrillus).” Edited by Pedram Türkoğlu. Evrim Ağacı, June 29, 2022. https://evrimagaci.org/s/11985.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close