Gece Modu

Bu içerik, Evrim Ağacı'nın Gerçeklik Analizi Araştırmaları'nın bir parçasıdır. Bu sistem çerçevesinde analiz edilen iddialar, "Gerçek", "Karışık", "Sahte" şeklinde üç sınıfa ayrılmaktadır. Aynı analiz sistemi çerçevesinde, ünlü insanlara atfedilen sözler de incelenmektedir. Bu sözler, "Gerçek", "Hatalı Atıf", "İspatsız" ve "Sahte" şeklinde dört sınıfa ayrılmaktadır.

İddia

Kuzey Yarımküre'de bulunan ülkelerdeki lavaboların giderinde oluşan girdap saat yönünün tersine, Güney Yarımküre'dekilerde oluşan girdaplar ise saat yönüne doğru döner. Böylece iki yarımkürenin musluklarından giden suyun oluşturdukları girdaplar zıt yönlere akmış olur. Bunun sebebi Coriolis Etkisi denen bir kuvvettir.

Gerçek mi?

Karışık

Gerçek Taraflar

Klozet veya lavabo gibi küçük giderlerde değil; havuz gibi büyük hacimli kaplar içinde, çok kontrollü bir şekilde ve diğer tüm fiziksel etkilerin elendiği koşullar altında yapılan deneylerde, farklı kutuplarda suyun farklı yönlerde aktığı gözlenebilir.

Sahte Taraflar

Normal şartlar altında bu etki klozet ve lavabolarda gözlenemez. Yani hem Kuzey Yarımküre'de, hem de Güney Yarımküre'de, iki tarafa doğru oluşan lavabo/klozet girdapları da görebilirsiniz.

İddianın Kökeni

Bu iddianın erken kökenleri tam olarak bilinmese de, popüler yayıncılıkta sıklıkla tekrar edilmiş ve her kültürde yayılmıştır. Örneğin gezgin Michael Palin'in Kutuptan Kutba isimli serisinde, ülkemizde ise ünlü sanatçı Barış Manço'nun 7'den 77'ye isimli serisinde bu iddiaya hatalı bir şekilde yer verilmiştir.

Bilgiler

Dünya'nın her yerinde musluk sifonlardan akan su, lavabonun şekline, musluğun açısına, suyun hızına, suyun akıntısına elle yapılan müdahalelerimize vb. fiziksel etmenlere göre belirlenen yönde akar. Hem Kuzey Yarımküre'de, hem de Güney Yarımküre'de, iki tarafa doğru oluşan lavabo/klozet girdapları da görebilirsiniz. Coriolis etkisinin uzun mesafede etkili olan iklim olayları veya roket fırlatmaları gibi olaylarda dikkate değer bir etkisi olsa da, musluk suyunun girdap oluşturma yönü (saat yönüne veya saat yönünün tersine) üzerindeki etkisi, göz ardı edilebilecek kadar küçüktür. Yalnızca çok kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen ve diğer tüm fiziksel etkilerin elendiği koşullar altında, büyük havuzlarda söz konusu etki gözlenebilir.

Coriolis Etkisi

Coriolis etkisi, dönen bir referans düzlemi üzerindeki cisimlerin hareketlerinin doğrusal düzlemden sapmasına neden olan fiziksel bir kuvvettir (aslında "gerçek" bir kuvvet değildir; "atalet kuvveti" denen hayali bir kuvvettir; ancak bu detayı şimdilik göz ardı edebiliriz).

Örneğin hızla dönebilen bir masa üzerinde, masa sabitken bir topu dümdüz yuvarlarsanız, doğrusal bir çizgi izleyerek karşı tarafa ulaşacak ve düzgün yuvarlandıysa herhangi bir tarafa sapmayacaktır. Ancak masayı hızla kendi etrafında döndürecek olursanız ve bu sırada topu dönen masa üzerinde bir taraftan diğerine yuvarlarsanız, top masanın dönüş yönüne göre, doğrusal yörüngesinden sapacaktır. Eğer dönüş yönü saat yönündeyse, topun hareketi sola doğru; saat yönünün tersineyse sağa doğru olmaktadır.

Benzer şekilde, duvara kendi etrafında dönebilen bir tabla kuracak olursanız ve bir kalem kullanarak bu döner tablanın merkezinden, dümdüz bir şekilde aşağı bir çizgi çekecek olursanız, eliniz tamamen düzgün bir patika izliyor olsa da, kalemin tabla üzerinde bıraktığı iz eğik olacaktır. İşte bu, Coriolis etkisidir. Bu etki, daha önceden başka bilim insanlarınca ifade edildiyse de, matematiksel olarak ilk defa 1835 yılında Gaspard-Gustave Coriolis tarafından tanımlanmıştır ve bu sebeple onun adıyla anılmaktadır.

Coriolis etkisi aslında gerçekten de girdapların şekline etki etmektedir. Ancak bu kuvvet, Dünya'nın boyutları ve dönüş hızı hesaba katıldığında o kadar küçüktür ki; ancak çok büyük ve uzun süreli girdapların oluşum yönüne etki edebilir. Bunlar arasında düzenli ve yıllar yılı süren akıntılar, çok büyük hortumlar, kasırgalar, vb. bulunmaktadır.

Ancak lavabodan birkaç saniye veya dakikada akıveren suyun üzerinde Coriolis kuvvetinin etkisi yok denecek kadar azdır. Örneğin bu sebeple, altımızdaki Dünya dönüyor olsa da, düz bir çizgi üzerinde yürüyebiliriz ve arabamızın doğrusal yönünde herhangi bir sapma olmaz. Birkaç saniyede oluşan musluk girdabının dakikada yaptığı dönüş sayısı bile, Dünya'nın dönüş hızından binlerce kat fazladır ve dolayısıyla Coriolis etkisi önemsenmeyecek kadar azdır.

Dahası, neredeyse tüm lavabo ve klozetlerde, suyun çıktığı deliklerin bir yöne bakıyor olmasından ötürü su o yöne doğru akar. Örneğin klozetlerde, suyun çıkmasını sağlayan delikler saat yönü veya tersi yönde olacak şekilde konumlanır. Böylesine büyük bir yönelimin olduğu durumlarda Coriolis Etkisi gözlenemez.

Aşırı Kontrollü Şartlarda Coriolis Etkisi Sifonu Çekince Gözlenebilir

Teknik olarak önemsenmeyecek kadar küçük olsa da, çok dikkatli gözlemler ve ölçümlerle bir lavabodan akıp giden suyun oluşturduğu girdabın üzerindeki Coriolis etkisinin miktarı ölçülebilir ve bu yapılmıştır da. Bunun için büyük bir tava kullanılmıştır ve ortasına çok ufak bir delik açılmıştır. Sonrasında tava üzerine 1 hafta boyunca su akıtılmıştır ve böylece suyun ilkin akışının sebep olduğu tüm dış etkilerin yok olması sağlanmıştır. Tavanın ortasındaki delik çok küçük olduğu için, suyun akışı da oldukça yavaş olmuştur. Bu yavaş akış sayesinde, Dünya'nın dönüşünden doğan Coriolis kuvvetinin su üzerindeki inanılmaz küçük etkisi gözlenebilmiştir. Yapılan hesaplamalar, Coriolis etkisinin lavabo ve klozetlerde görülebilmesi için suyun dönüş hızının saniyede 2 mikroradyan, yani yaklaşık 24 saatte sadece 1 tur olması gerektiğini ortaya koymuştur. Suyun bu şekilde inanılmaz yavaş bir hızda ve girdaplar oluşturarak aktığı bir lavabo/klozet bulamadığınız sürece, Coriolis etkisinden söz edemezsiniz. Yani bu araştırma da göstermiştir ki, Coriolis etkisinin suyun akışına etki etmesi mümkün değildir. Bu aşırı kontrollü şartlar altında yapılan deneylerin bir örneğini, aşağıdaki YouTube videolarında izleyebilirsiniz:

Coriolis kuvvetinin bir girdabın dönüş yönünde yaratacağı etkiyi hesaplamak da o kadar kolay değildir. Evet, Kuzey Yarımküre'deki cisimlere Coriolis kuvveti sağ tarafa doğru bir etki yapar ve Güney Yarımküre'de de bu tam tersi yöndedir. Ancak bir cismin üzerine bir yönde sabit bir kuvvetin olması, o cismin her zaman aynı yöne doğru döneceği anlamına gelmez. Coriolis kuvvetinin yarattığı hedeften sapma ile dönme yönü arasındaki fark ayırt edilmelidir. Dolayısıyla gerçek anlamıyla hortumların oluşumu üzerindeki Coriolis etkisi bile her zaman o kadar kolay gözlenemeyebilir. Kaldı ki lavabolardaki girdaplara etkisinden bahsedebilelim...

Peki Ya Barış Abi?

Evet, ne yazık ki Barış abi (Manço) o videosunda kandırıldı. Ekvator hizasındaki ülkelerde turistleri etkilemek ve paralarını almak amaçlı yapılan bir iş, halkın arasında yayılmış bu miti şova dökerek çizginin bir tarafında suyun bir tarafa, diğer tarafında diğer tarafa aktığını, tam üzerindeyse hiç hareket etmeden aktığını göstermektir. Bu, ne yazık ki, basit bir el çabukluğundan ibarettir.

Yapılan, basitçe, suyun kabın ne tarafına, hangi açıda döküldüğünü kontrol ederek istenen yönde bir girdap yaratmaktır. Örneğin bir diğer videoda, suyun farklı yönlere akması için deliğin olduğu tarafa göre farklı pozisyonlarda döküldüğünü görebilirsiniz:

Saat yönünde girdap yaratmak için deliğin belli bir tarafına suyu dökmek gerekir.
Saat yönünde girdap yaratmak için deliğin belli bir tarafına suyu dökmek gerekir.
Discover Magazine
Saat yönünün tersinde girdap yaratmak için suyu deliğin diğer tarafına dökmeniz gerekir.
Saat yönünün tersinde girdap yaratmak için suyu deliğin diğer tarafına dökmeniz gerekir.
Discover Magazine

Elbette, bütün illüzyonlar gibi, buna da çalışmak gerekir. Ancak hayatını bu tür gösterilerden kazanan insanlar için bunlar basit numaralardır. Şunu söyleyebiliriz ki, şahsın istemsiz el titremelerinin suyun hareketi üzerindeki etkisi, Coriolis Kuvveti'nin yapacağı etkiden binlerce kat fazladır. Ekvator'dan 2 adım kuzeye adım atında suyun bir tarafa, 2 adım güneye adım atında suyun öteki tarafa doğru akması, suyun akışını etkileyen tek kuvvetin Coriolis Kuvveti olduğunu iddia etmektir. Bu, büyük bir yanılgı ve hatadır. Böyle bir şey mümkün değildir.

Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • 2
 • 6
 • 1
 • 1
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • A. Fraser. Bad Coriolis. (2018, Haziran 24). Alındığı Tarih: 24 Haziran 2018. Alındığı Yer: Pennsylvania State University
 • D. V. Domelen. The Coriolis Effect. (1996, Ocak 01). Alındığı Tarih: 24 Haziran 2018. Alındığı Yer: University of Wisconsin
 • J. Horton. Does The Rotation Of The Earth Affect Toilets And Baseball Games?. (2018, Haziran 24). Alındığı Tarih: 24 Haziran 2018. Alındığı Yer: How Stuff Works
 • Snopes. Coriolis Force Effect On Drains. (2003, Nisan 28). Alındığı Tarih: 24 Haziran 2018. Alındığı Yer: Snopes
 • Knowledge Nuts. Toilets Don’t Flush Backward In The Southern Hemisphere. (2013, Ağustos 11). Alındığı Tarih: 24 Haziran 2018. Alındığı Yer: Knowledge Nuts
 • P. Plait. Flushing Out An Equatorial Fraud. (2012, Mart 27). Alındığı Tarih: 07 Mart 2019. Alındığı Yer: Discover Magazine
 • B. Biros. Travel Myths: Water Drains The Opposite Direction In The Southern Hemisphere. (2017, Temmuz 31). Alındığı Tarih: 07 Mart 2019. Alındığı Yer: Points Guy

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/09/2019 00:24:00 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/2741

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Soru Sorun!
Öğrenmeye Devam Edin!
Evrim Ağacı %100 okur destekli bir bilim platformudur. Maddi destekte bulunarak Türkiye'de modern bilimin gelişmesine güç katmak ister misiniz?
Destek Ol
Gizle
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Bir insan, canını ondan kurtarmak için her yola başvuruyor olsa bile, kendi ülkesinin en iyi ülke olduğunu düşünür.”
Pascual Ramirez
Geri Bildirim Gönder