Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

İnsan Ölçeğindeki Bir Kütle, İlk Defa Kuantum Durumda Kalmaya Zorlandı ve Bu, Kütleçekim Araştırmalarında Çığır Açabilir!

İnsan Ölçeğindeki Bir Kütle, İlk Defa Kuantum Durumda Kalmaya Zorlandı ve Bu, Kütleçekim Araştırmalarında Çığır Açabilir!
6 dakika
21,123
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 2 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

İnsan gözüne, durağan nesneler tam da öyle görünür: tamamen hareketsiz ve durgundurlar. Ama nesneleri tek tek atom ölçeğinde görmemizi sağlayan bir kuantum merceği verilseydi, masamızda boş boş duran bir elma, muazzam bir hareket halinde titreşen parçacıkların iç içe geçtiği bir çorba gibi görünürdü.

Son birkaç on yılda fizikçiler, atomları neredeyse durma noktasına gelece, yani bilimsel tabiriyle "hareketsel temel duruma" gelecek düzeyde süper-soğutmanın yollarını bulmayı başardılar. Fizikçiler bugüne kadar milyonlarca atomdan oluşan bulutları veya nanogram ölçeğindeki cisimler gibi küçük nesneleri, bu tür saf kuantum hallerine dönüştürdüler.

Tüm Reklamları Kapat

Şimdi ilk kez, MIT'de ve diğer üniversitelerde görev yapan bir grup bilim insanı, insan ölçeğinde olacak kadar büyük bir nesneyi hareketsel temel durumuna yakın olacak şekilde soğutmayı başardılar. Nesne, tek bir yerde bulunma anlamında somut bir nesne değildi; ancak her biri yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki dört ayrı nesnenin birleşik hareketinin oluşturduğu bir nesneydi. Araştırmacıların soğuttuğu "nesne"nin tahmini kütlesi yaklaşık 10 kilogramdı ve yaklaşık 1x1026 adet, yani yaklaşık 1 oktilyon atom içeriyordu.

Araştırmacılar, Lazer Interfrometre Kütleçekim Dalgası Gözlemevi'nin (LIGO) kütlelerin hareketini aşırı yüksek hassasiyetle ölçme ve kütlelerin toplu hareketini 77 nanokelvin'e kadar süper-soğutabilme yeteneğinden yararlandı. Bu sıcaklık, kullanılan nesnenin temel duruma erişeceği tahmin edilen 10 nanokelvinin azıcık uzağındaydı.

Tüm Reklamları Kapat

Araştırmanın Science'ta yayınlanan sonuçları, bugüne kadar hareketsel temel durumuna yakın olacak şekilde soğutulabilen en büyük nesneyi ilan etmiş oluyor.[1] Bilim insanları, artık kütleçekiminin devasa bir kuantum nesnesi üzerindeki etkisini gözlemleme şansına sahip olduklarını söylüyorlar. MIT'de makine mühendisliği yardımcı doçenti olan ve projeyi yöneten Vivishek Sudhir şöyle diyor:

Hiç kimse kütleçekiminin devasa kuantum durumları üzerine nasıl etki ettiğini gözlemlememişti. Bu çalışmamızda, kilogram ölçekli nesnelerin kuantum durumlarda nasıl hazırlanabileceğini gösterdik. Bu, nihayet, şimdiye kadar yalnızca hayal edilen bir şey olan kütleçekiminin büyük kuantum nesnelerini nasıl etkileyebileceğine dair deneysel çalışmaların kapısını açıyor.
Gelişmiş LIGO'da bulunan 40 kilogramlık 4 aynadan 1'i neredeyse kuantum temel duruma kadar soğutuldu.
Gelişmiş LIGO'da bulunan 40 kilogramlık 4 aynadan 1'i neredeyse kuantum temel duruma kadar soğutuldu.
Danny Sellers

Hassas Geri Besleme

Tüm nesneler, atomların birbirleriyle ve dış etmenlerle etkileşiminden kaynaklanan çok sayıda etkileşimin bir sonucu olan şekilde bir tür harekete sahiptir. Tüm bu rastgele hareket, bir nesnenin sıcaklığına yansır. Bir nesne mutlak sıfıra (0 Kelvin ya da -273.15 santigrat dereceye) yakın bir sıcaklığa kadar soğutulduğunda bile, hala "hareketsel temel durum" adı verilen, artık bir kuantum harekete sahip olacaktır.

Hareket halindeki bir cismi durdurmak için, onun hareketine sebep olan kuvvete eşit ve zıt yönlü bir kuvvet uygularız. Örneğin size doğru hızla gelen bir basketbol topunu durdurabilmenizin tek yolu, elinizle (veya vücudunuzla) onun hızını sıfıra indirecek düzeyde, harekete zıt yönlü bir kuvvet uygulamaktır. Bilim insanları, eğer bir atomun hareketlerinin büyüklüğünü ve yönünü tam olarak ölçmeyi başarırlarsa, o cismin sıcaklığını düşürmek için o harekete karşı kuvvetler uygulayabilirler. Bu, geri besleme soğutması olarak bilinen bir tekniktir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bugüne kadar fizikçiler, tekil atomları ve ultra hafif nesneleri kuantum temel durumlarına getirmek için lazer ışığı da dahil olmak üzere çeşitli yollarla geri beslemeli soğutma uyguladılar ve daha büyük, yani "geleneksel olarak klasik" olarak tabir edilen sistemlerde kuantum etkilerini incelemek için giderek daha büyük nesneleri süper-soğutmaya çalıştılar. Sudhir şöyle diyor:

Bir şeyin sıcaklığa sahip olması, etrafındaki şeylerle etkileşime girdiğini gösterir. Ve daha büyük nesneleri etraflarında olup bitenlerden izole etmek daha zordur [bu nedenle onları soğutmak da daha zordur].

Büyük bir nesnenin atomlarını temel duruma yakın bir duruma dek soğutmak için, önce bu hareketi durdurmak için gereken geri besleme derecesini bilmek gerekir. Bunun içinse, o nesnenin tüm atomların hareketlerini aşırı yüksek hassasiyetle ölçmek gerekir. Dünyada çok az enstrüman böyle bir hassasiyete ulaşabilir. İşte LIGO, bunlardan biridir.

Gelişmiş LIGO'da bulunan 40 kilogramlık 4 aynadan 1'i neredeyse kuantum temel duruma kadar soğutuldu.
Gelişmiş LIGO'da bulunan 40 kilogramlık 4 aynadan 1'i neredeyse kuantum temel duruma kadar soğutuldu.
Danny Sellers

Kütleçekimi dalgalarını algılayabilen gözlemevi, ABD'deki birden fazla noktada bulunan ikiz interferometreler içerir. Her interferometre, L şeklinde birbirine bağlı olan ve her iki yönde de 4 kilometre uzanan iki uzun tünele sahiptir. Her tünelin her iki ucunda, interferometreye doğru gelen kütleçekim dalgası gibi düzensizliklere tepki olarak bir sarkaç gibi sallanan, ince liflerle asılı 40 kilogramlık birer ayna bulunur. Tünellerin bağlantı noktasında bulunan bir lazer ikiye bölünür ve her tünele gönderilir, ardından kaynağına geri yansıtılır. Lazerlerinin aynalardan yansıyıp geri gelme süresi, bilim insanlarına her bir aynanın bir protonun genişliğinin 1/10.000'i kadar bir hassasiyetle, kütleçekim dalgası gibi bir pertürbasyon altında ne kadar hareket ettiğini söyleyebilir.

Sudhir ve meslektaşları, önce insan ölçeğindeki büyük nesnelerin hareketini ölçmek için LIGO'nun hareket ölçüm hassasiyetini kullanıp kullanamayacaklarını, ardındansa nesneleri temel durumlarına getirmek için ölçtüklerinin tersine bir karşı kuvvet uygulayıp uygulayamayacaklarını merak ettiler.

Ters Hareketin Tersine Hareket!

Soğutmayı amaçladıkları nesne, tek bir ayna değil, LIGO'nun dört aynasının hepsinin birleşik hareketiydi. Sudhir, şöyle anlatıyor:

Tüm Reklamları Kapat

LIGO, 40 kilogramlık dört aynanın ortak hareketini ölçmek için tasarlandı. Görünüşe göre bu kütlelerin ortak hareketini matematiksel olarak haritalayabilir ve onları 10 kilogramlık tek bir nesnenin hareketi olarak düşünebilirsiniz.

Sudhir, atomların hareketini ve diğer kuantum etkilerini ölçerken, ölçme eyleminin bile aynayı rastgele iteleyip onu harekete geçirebileceğini söylüyor. Bu, "ölçüm ters hareketi" adı verilen bir kuantum etkisidir. Hareket hakkında bilgi toplamak için bir aynaya gönderilen lazer ışınını oluşturan fotonlar, bu aynadan yansırken, fotonun sahip olduğu momentum dolayısıyla aynayı geriye iterler. Sudhir ve meslektaşları, LIGO'da olduğu gibi aynaların hareketini sürekli ölçerek, daha sonradan gelen fotonlar tarafından taşınan bilgilerde, geçmiş fotonlardan kaynaklı rastgele geri tepmenin etkilerinin gözlemlenebileceğini fark ettiler.

Gelişmiş LIGO'da bulunan 40 kilogramlık 4 aynadan 1'i neredeyse kuantum temel duruma kadar soğutuldu.
Gelişmiş LIGO'da bulunan 40 kilogramlık 4 aynadan 1'i neredeyse kuantum temel duruma kadar soğutuldu.
Danny Sellers

Her aynada hem kuantum hem de klasik bozulmaların eksiksiz bir kaydını elde etmeyi başaran araştırmacılar, her aynanın arkasına bağlı elektromıknatısları kullanarak, aynanın hareketine eşit ve zıt olacak bir kuvvet uyguladılar. Bu etki, kolektif hareketi neredeyse durma noktasına getirdi ve aynalarda o kadar az enerji bıraktı ki, aynalardaki hareket 10-20 metreden daha düşük bir düzeye, yani bir protonun boyutunun binde birinden daha kısa bir mesafeye inecek kadar azaldı.

Ekip, daha sonra nesnenin kalan enerjisini veya hareketini sıcaklıkla ilişkilendirdi ve nesnenin 77 nanokelvin'de sabitlendiğini buldu. Bu, araştırmacıların aynanın hareketsel temel duruma erişeceğini tahmin ettikleri 10 nanokelvine çok yakındı. Sudhir, şöyle diyor:

Bu, atom fizikçilerinin atomları temel durumlarına ulaşmaları için soğuttuğu sıcaklıkla karşılaştırılabilir düzeydedir. Ancak onların kullandığı toplamda pikgramlar seviyesinde bir kütleye sahip olan, belki 1 milyon civarında atomdan oluşan küçük bir buluttur. Bu çalışmada çok daha ağır bir nesneyi aynı sıcaklığa dek soğutabilmemiz dikkat çekici ve önemlidir.

Whittle ise şöyle diyor:

Bir şeyi temel duruma ulaşacak şekilde hazırlamak, onu heyecan verici veya egzotik kuantum durumlarına sokmanın genellikle ilk adımıdır. Yani bu çalışma heyecan verici, çünkü bu diğer durumların bazılarını, daha önce hiç yapılmamış bir kütle ölçeğinde incelememize izin verebilir.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
42
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Bu yazımızda sözü edilen akademik makalenin yöntemi veya sonuçları ile ilgili bir sorunuz veya sorununuz mu var? Aşağıda, akademik makalenin yazarlarının iletişim adreslerini bulabilirsiniz.

Evrim Ağacı sadece bilimsel bir çalışmayı duyurmak ile mükelleftir; araştırmayı, araştırmacıları veya araştırmanın sonuçlarını savunmaz. Akademik bir makalenin sonuçlarını geçersiz kılmanın ana yöntemi, orijinal çalışmanın yöntemi, sonuçları veya tartışması ile ilgili hatalı noktaları tespit etmek ve bunu hakemli dergilerde yayınlamaktır. Bu yapılacak olursa, Evrim Ağacı o çalışmaları da memnuniyetle duyuracak ve/veya bu çalışmayı güncelleyecektir.

Makalenin Yazışmadan Sorumlu Yazarı:

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 27
 • Bilim Budur! 16
 • İnanılmaz 10
 • Muhteşem! 9
 • Umut Verici! 9
 • Merak Uyandırıcı! 9
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Grrr... *@$# 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Phys.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. Whittle, et al. (2021). Approaching The Motional Ground State Of A 10-Kg Object. Science, sf: 1333-1336. doi: 10.1126/science.abh2634. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/03/2024 07:14:29 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10611

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Astronomi
Ara Tür
Yağ
Elementler
Pediatri
Genom
Sayı
Kartal
Tercih
Kafatası
Kuş
Akciğer
Mikrobiyota
Sinirbilim
Yumurta
Eczacılık
Kozmoloji
Gaz
Bebek
Teyit
Müfredat
Plastik
İyi
Nötron Yıldızı
Kilo
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Uzayda
Uzayda "Aşağı" Yön Ne Tarafta?
Hediye Almanın Gerçek Amacı Gerdek mi?!
Hediye Almanın Gerçek Amacı Gerdek mi?!
Ay'daki Bayrağı Teleskopla Görebilir miyiz?
Ay'daki Bayrağı Teleskopla Görebilir miyiz?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. McDonnell, et al. İnsan Ölçeğindeki Bir Kütle, İlk Defa Kuantum Durumda Kalmaya Zorlandı ve Bu, Kütleçekim Araştırmalarında Çığır Açabilir!. (18 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 2 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10611
McDonnell, S., Bakırcı, Ç. M. (2021, June 18). İnsan Ölçeğindeki Bir Kütle, İlk Defa Kuantum Durumda Kalmaya Zorlandı ve Bu, Kütleçekim Araştırmalarında Çığır Açabilir!. Evrim Ağacı. Retrieved March 02, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10611
S. McDonnell, et al. “İnsan Ölçeğindeki Bir Kütle, İlk Defa Kuantum Durumda Kalmaya Zorlandı ve Bu, Kütleçekim Araştırmalarında Çığır Açabilir!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Çağrı Mert Bakırcı, Evrim Ağacı, 18 Jun. 2021, https://evrimagaci.org/s/10611.
McDonnell, Sarah. Bakırcı, Çağrı Mert. “İnsan Ölçeğindeki Bir Kütle, İlk Defa Kuantum Durumda Kalmaya Zorlandı ve Bu, Kütleçekim Araştırmalarında Çığır Açabilir!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 18, 2021. https://evrimagaci.org/s/10611.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close